Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  435/B

Business name: 
HYDROSTAV a.s. v likvidácii
  (from: 09/20/2017 until: 11/23/2021)
HYDROSTAV a.s.
  (from: 04/30/1992 until: 09/19/2017)
Registered seat: 
Miletičova 21
Bratislava 824 87
  (from: 03/23/1999 until: 11/23/2021)
Miletičova 21
Bratislava 820 06
  (from: 04/30/1992 until: 03/22/1999)
Identification number (IČO): 
31 323 103
  (from: 04/30/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/30/1992)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/30/1992)
Objects of the company: 
verejná cestná hromadná osobná nepravidelná
  (from: 04/01/1993 until: 04/06/1993)
dosávky stavebných objektov a prác v oblasti investičnej výstavby a opráv v odboroch inžinierského, vodného a priemyslového staviteľstva vrátane ekologických investícií
  (from: 04/30/1992 until: 03/31/1993)
ďalšie výrobné a nevýrobné činnostisúvisiace so základným predmetom činnosti
  (from: 04/30/1992 until: 03/31/1993)
obchodná činnosť - distribúcia, predaj závodného časopisu Úder
  (from: 04/30/1992 until: 03/31/1993)
výroba tehliarských výrobkov
  (from: 04/30/1992 until: 03/31/1993)
poskytovanie služieb verejnej cestnej dopravy
  (from: 04/30/1992 until: 03/31/1993)
defektoskopia - rintgenova kontrola zvarov
  (from: 04/01/1993 until: 04/06/1993)
stavebníctvo (vykonávanie inžinierských, dopravných, priemyselných, bytových a občianských stavieb a s nimi súvisiacich poddodávok, výroba stavebných prvkov z betónu, spracovanie prírodného kameňa, výroba betónu a výroba malty)
  (from: 04/01/1993 until: 11/23/2021)
murárstvo
  (from: 04/01/1993 until: 11/23/2021)
stolárstvo
  (from: 04/01/1993 until: 11/23/2021)
obkladačské práce
  (from: 04/01/1993 until: 11/23/2021)
pokrývačské práce
  (from: 04/01/1993 until: 11/23/2021)
klampiarstvo
  (from: 04/01/1993 until: 11/23/2021)
vodoinštalatérstvo
  (from: 04/01/1993 until: 11/23/2021)
podlahárstvo
  (from: 04/01/1993 until: 11/23/2021)
vykonávanie tepelných a zvukových izolácií
  (from: 04/01/1993 until: 11/23/2021)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 04/01/1993 until: 11/23/2021)
geodetické a kartografické činnosti okrem poverenia zodpovedného geodeta
  (from: 04/01/1993 until: 11/23/2021)
poradenská, konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva
  (from: 04/01/1993 until: 11/23/2021)
kalkulačné činnosti a rozpočtovanie
  (from: 04/01/1993 until: 11/23/2021)
inžinierska činnosť v stavebníctve a strojárenstve
  (from: 04/01/1993 until: 11/23/2021)
výroba kovových konštrukcií a kovových výrobkov okrem výrobkov strojných zariadení (zámočníctvo, výroba nástrojov a kovoobrábanie)
  (from: 04/01/1993 until: 11/23/2021)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov NN
  (from: 04/01/1993 until: 11/23/2021)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 04/01/1993 until: 11/23/2021)
revízie elektrických zariadení
  (from: 04/01/1993 until: 11/23/2021)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 04/01/1993 until: 11/23/2021)
opravy, montáž, revízie vyhradených plynových zariadení a plnenie tlakových nádob na plyn
  (from: 04/01/1993 until: 11/23/2021)
revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob
  (from: 04/01/1993 until: 11/23/2021)
výroba, montáž, generálne opravy a rekonštrukcie, vykonávanie revíznych skúšok prevádzkovej spôsobilosti vyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 04/01/1993 until: 11/23/2021)
predaj, údržba a opravy motorových vozidiel, predaj pohonných hmôt, oprava ostatných dopravných prostriedkov, poľnohospodárskych a stavebných strojov
  (from: 04/01/1993 until: 11/23/2021)
prevádzkovanie technickej ošetrovne vozidiel
  (from: 04/01/1993 until: 11/23/2021)
prenájom stavebných zariadení a strojov s obsluhou
  (from: 04/01/1993 until: 11/23/2021)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 04/01/1993 until: 11/23/2021)
prenájom nebytových priestorov, vrátane bytového hospodárstva
  (from: 04/01/1993 until: 11/23/2021)
cestná nákladná doprava vnútroštátna a medzinárodná
  (from: 04/01/1993 until: 11/23/2021)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 04/01/1993 until: 11/23/2021)
ubytovacie služby s možnosťou stravovania
  (from: 04/01/1993 until: 11/23/2021)
ubytovacie služby
  (from: 04/01/1993 until: 11/23/2021)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 04/01/1993 until: 11/23/2021)
stravovanie závodné a iné účelové, vrátane výroby hotových jedál a polotovarov
  (from: 04/01/1993 until: 11/23/2021)
pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení
  (from: 04/01/1993 until: 11/23/2021)
iné maloobchody so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/01/1993 until: 11/23/2021)
spracovanie dát a súvisiace činnosti
  (from: 04/01/1993 until: 11/23/2021)
príprava a realizácia vzdelávacích podujatí - semináre, školenia, jazykové kurzy
  (from: 04/01/1993 until: 11/23/2021)
školenie zváračov - zváračská škola
  (from: 04/01/1993 until: 11/23/2021)
defektoskopia - röntgenová kontrola zvarov
  (from: 04/07/1993 until: 11/23/2021)
verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
  (from: 04/07/1993 until: 11/23/2021)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 05/15/1995 until: 11/23/2021)
vedenie účtovníctva
  (from: 05/15/1995 until: 11/23/2021)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/15/1995 until: 11/23/2021)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - likvidácia odpadových vôd zo žúmp a septikov
  (from: 06/21/1996 until: 11/23/2021)
prevádzka športových areálov - tenisové kurty
  (from: 10/23/1996 until: 11/23/2021)
prevádzkovanie zmenárne
  (from: 01/20/1997 until: 11/23/2021)
oprava a údržba potrieb pre domácnosť
  (from: 10/03/1997 until: 11/23/2021)
reprografické práce
  (from: 10/03/1997 until: 11/23/2021)
prevádzkovanie parkoviska s poskytovaním doplnkových služieb, resp. pre umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než prevádzkovateľovi
  (from: 10/03/1997 until: 11/23/2021)
revízia elektrických zariadení bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov, strojov, prístrojov, rozvádzačov v objektoch triedy "B". Montáž elektrického zariadenia protikoróznej ochrany
  (from: 10/03/1997 until: 11/23/2021)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii
  (from: 10/03/1997 until: 11/23/2021)
masérske služby
  (from: 10/03/1997 until: 11/23/2021)
činnosť v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom, s poskytovaním doplnkových služieb - správa nehnuteľností na základe kontraktu alebo honoráru
  (from: 07/17/1998 until: 11/23/2021)
ekonomické a organizačné služby
  (from: 07/17/1998 until: 11/23/2021)
zámočnícke a zváračské práce
  (from: 07/17/1998 until: 11/23/2021)
renovačná činnosť
  (from: 07/17/1998 until: 11/23/2021)
montáž a oprava zariadení spotrebnej elektroniky
  (from: 07/17/1998 until: 11/23/2021)
vlastná ochrana
  (from: 07/17/1998 until: 11/23/2021)
brúsenie a leštenie kovov
  (from: 07/17/1998 until: 11/23/2021)
elektroinštalácie
  (from: 07/17/1998 until: 11/23/2021)
prevádzkovanie bufetov
  (from: 07/17/1998 until: 11/23/2021)
tesárstvo
  (from: 07/17/1998 until: 11/23/2021)
sklenárske práce a lakovanie
  (from: 07/17/1998 until: 11/23/2021)
montáž kovových konštrukcií
  (from: 07/17/1998 until: 11/23/2021)
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia
  (from: 07/17/1998 until: 11/23/2021)
prevádzkovanie lyžiarskeho areálu - vlek
  (from: 07/17/1998 until: 11/23/2021)
montáž a opravy veľkokapacitných skladovacích nádrží na ropu a ropné produkty /zámočníctvo/
  (from: 03/23/1999 until: 11/23/2021)
obchodné činnosti /maloobchod v rozsahu voľnej živnosti, veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti/
  (from: 03/23/1999 until: 11/23/2021)
prevádzkovanie dráhy - vlečky
  (from: 07/08/1999 until: 11/23/2021)
organizácia a realizácia vzdelávacích podujatí
  (from: 11/29/1999 until: 11/23/2021)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti vzdelávania
  (from: 11/29/1999 until: 11/23/2021)
činnosť vykonávaná banským spôsobom-podzemné práce vykonávané banským spôsobom, najmä hĺbenie jám a jamíc, razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 500 m3
  (from: 11/29/1999 until: 11/23/2021)
činnosť vykonávaná banským spôsobom-práce na zabezpečovanie stability podzemných priestorov /podzemné sanačné práce/
  (from: 11/29/1999 until: 11/23/2021)
prenájom /požičiavanie/ debnenia a lešenia
  (from: 03/29/2000 until: 11/23/2021)
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (from: 03/29/2000 until: 11/23/2021)
defektoskopická kontrola zvarov a materiálov
  (from: 03/29/2000 until: 11/23/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/29/1999 until: 11/23/2021)
Managing board
  (from: 07/17/1998 until: 11/28/1999)
Managing board
  (from: 02/10/1997 until: 07/16/1998)
Managing board
  (from: 04/30/1992 until: 02/09/1997)
Ing. Peter Bahula - člen
Janáčkova 55
Trnava
  (from: 02/10/1997 until: 11/28/1999)
Ing. Peter Bahula - člen
Janáčková 55
Trnava
  (from: 06/21/1996 until: 02/09/1997)
Ladislav Cserge - člen
A.Hlinku 58/81
Piešťany
  (from: 12/20/2001 until: 11/23/2021)
Ing. Ivan Čarnogurský - predseda
Pod Zekáčom 41
Bratislava
  (from: 04/30/1992 until: 06/20/1996)
Ing. Ján Gajdoš - podpredseda
Vážska 49
Piešťany
  (from: 04/30/1992 until: 06/20/1996)
Milan Galo - predseda
Dudvažska 19
Piešťany
  (from: 12/20/2001 until: 11/23/2021)
Ing. František Géc - člen
Beethovenona 4
Trnava
  (from: 04/10/2001 until: 12/19/2001)
Ing. František Géc - podpredseda
Beethovenova 4
Trnava
  (from: 06/21/1996 until: 02/09/1997)
Ing. František Géc - podpredseda
Beethovenova 4
Trnava
  (from: 02/10/1997 until: 06/29/2000)
Ing. František Géc - predseda
Beethovenova 4
Trnava
  (from: 06/30/2000 until: 04/09/2001)
Ing. Ján Gejdoš - člen
Vážska 49
Piešťany
  (from: 07/25/1996 until: 02/09/1997)
Ing. Ján Gejdoš - podpredseda
Vážska 49
Piešťany
  (from: 06/21/1996 until: 07/24/1996)
Ing. Leonard Grožaj - člen
Drotárska 54
Bratislava
  (from: 04/10/2001 until: 12/19/2001)
Ing. Leonard Grožaj - člen
Drotárska cesta 47
Bratislava
  (from: 02/10/1997 until: 06/29/2000)
Ing. Leonard Grožaj - člen
Drotárska cesta 47
Bratislava
  (from: 06/30/2000 until: 04/09/2001)
Ing. Milan Jaňovka - člen
Šášovska 6
Bratislava
  (from: 04/10/2001 until: 12/19/2001)
Ing. Milan Jaňovka - člen
Šášovská 6
Bratislava
  (from: 06/21/1996 until: 02/09/1997)
Ing. Milan Jaňovka - člen
Šášovská 6
Bratislava
  (from: 02/10/1997 until: 07/16/1998)
Ing. Milan Jaňovka - člen
Šášovská 6
Bratislava
  (from: 06/30/2000 until: 04/09/2001)
Ing. Milan Jaňovka - podpredseda
Šášovská 6
Bratislava
  (from: 07/17/1998 until: 06/29/2000)
Ing. Stanislav Klikáč - člen
Nezvalova 25
Bratislava
  (from: 06/30/2000 until: 04/09/2001)
Ing. Stanislav Klikáč - člen
Nezvalova 25
Bratislava
  (from: 04/10/2001 until: 12/19/2001)
Ing. Stanislav Klikáč - pred. predstavenstva a gen. riad.
Nezvalova 25
Bratislava
  (from: 07/17/1998 until: 11/28/1999)
Ing. Stanislav Klikáč - predseda
nezvalova 25
Bratislava
  (from: 06/21/1996 until: 02/09/1997)
Ing. Stanislav Klikáč - predseda
Nezvalova 25
Bratislava
  (from: 02/10/1997 until: 07/16/1998)
Ing. Stanislav Klikáč - predseda predstavenstva
Nezvalova 25
Bratislava
  (from: 11/29/1999 until: 06/29/2000)
Milan Konček - člen
A.Hlinku 39/23
Piešťany
  (from: 12/20/2001 until: 11/23/2021)
Ing. Jozef Lukačka - člen
Pod Rovnicami 15
Bratislava
  (from: 11/29/1999 until: 06/29/2000)
Ing. Jozef Lukačka - člen
Pod Rovnicami 15
Bratislava
  (from: 06/30/2000 until: 04/09/2001)
Ing. Jozef Lukačka - predseda
Pod Rovnicami 15
Bratislava
  (from: 04/10/2001 until: 12/19/2001)
Ing. Ľubor Salíni - člen
Brečtanova 17
Bratislava
  (from: 04/30/1992 until: 06/20/1996)
Ing. Roman Trudman - člen
Turčianska 1164/46
Bratislava
  (from: 06/12/2001 until: 12/19/2001)
Ing. Samuel Turzák - člen
I. Stodolu 4267
Piešťany
  (from: 04/30/1992 until: 06/20/1996)
Prof. Ing. Karol Urbánek , CSc. - člen
Plzeňská 1
Bratislava
  (from: 04/30/1992 until: 06/20/1996)
Acting in the name of the company: 
Konať a podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú opravnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 11/29/1999 until: 11/23/2021)
Konať a podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú opravnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Generálny riaditeľ je oprávnený podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 07/17/1998 until: 11/28/1999)
Konať a podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú opravnený všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie sa vykonáva tak, že k obchodnému menu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis. Prokuristi konajú a podpisujú za spoločnosť každý samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí prokurista svoj podpis o dodatok označujúci prokúru.
  (from: 02/10/1997 until: 07/16/1998)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnený všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prajavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnený všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/30/1992 until: 02/09/1997)
Procuration: 
Ing. František Géc
Beethovenova 4
Trnava
  (from: 02/10/1997 until: 07/16/1998)
Ing. Milan Jaňovka
Šášovská 6
Bratislava
  (from: 02/10/1997 until: 07/16/1998)
Branch of the enterprise: 
Name: 
HYDROSTAV a.s. odštepný závod Strojno-technologický /používaná skratka: HYDROSTAV a.s. OZ Strojno-technologický/
  (from: 04/10/2001 until: 11/23/2021)
Registered seat: 
Trenčianske Bohuslavice
  (from: 04/10/2001 until: 11/23/2021)
Head: 
Ing. Vojtech Šujan, riaditeľ
Javorinská 17
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 04/10/2001 until: 11/23/2021)
 
 
Name: 
HYDROSTAV a.s. odštepný závod Šaľa /požívaná skratka: HYDROSTAV a.s. OZ Šaľa/
  (from: 04/10/2001 until: 11/23/2021)
Registered seat: 
P.Pazmáňa 3
Šaľa
  (from: 04/10/2001 until: 11/23/2021)
Head: 
Ing. Ján Žákovic, riaditeľ
Nám. SNP 5
Piešťany
  (from: 04/10/2001 until: 11/23/2021)
 
 
Name: 
HYDROSTAV a.s. odštepný závod Bratislava - Vlčie hrdlo / používaná skratka : HYDROSTAV a.s. OZ Bratislava - Vlčie hrdlo/
  (from: 04/10/2001 until: 11/23/2021)
Registered seat: 
Vlčie hrdlo 76
Bratislava
  (from: 04/10/2001 until: 11/23/2021)
Head: 
Ing. Ivan Horváth, riaditeľ
111
Horné Orešany
  (from: 04/10/2001 until: 11/23/2021)
 
 
Name: 
HYDROSTAV a.s. odštepný závod Piešťany / používaná skratka: HYDROSTAV a.s. OZ Piešťany/
  (from: 04/10/2001 until: 11/23/2021)
Registered seat: 
sídlisko Adama Trajana 4648/2
Piešťany
  (from: 04/10/2001 until: 11/23/2021)
Head: 
Ing. Karol Bohunický, riaditeľ
Estónska 49
Bratislava
  (from: 04/10/2001 until: 11/23/2021)
 
 
Name: 
HYDROSTAV a.s. odštepný závod Služieb /používaná skratka: HYDROSTAV a.s OZ Služieb/
  (from: 04/10/2001 until: 11/23/2021)
Registered seat: 
Závodná 3
Bratislava
  (from: 04/10/2001 until: 11/23/2021)
Head: 
Ing. Martin Durdík, riaditeľ
Šaštínska 9
Bratislava
  (from: 04/10/2001 until: 11/23/2021)
 
 
Name: 
HYDROSTAV a.s. odštepný závod Šaľa /používaná skratka:HYDROSTAV a.s. OZ Šaľa/
  (from: 11/29/1999 until: 04/09/2001)
Registered seat: 
P. Pázmáňa 3
Šaľa
  (from: 11/29/1999 until: 04/09/2001)
Head: 
Ing. Michal Pristač, riaditeľ
Svätého Štefana 20
Piešťany
  (from: 11/29/1999 until: 04/09/2001)
 
 
Name: 
HYDROSTAV a.s. odštepný závod Bratislava - Vlčie hrdlo používaná skratka: HYDROSTAV a.s. OZ Bratislava - Vlčie hrdlo
  (from: 11/29/1999 until: 04/09/2001)
Registered seat: 
Vlčie hrdlo 76
Bratislava
  (from: 11/29/1999 until: 04/09/2001)
Head: 
Ing. Roman Trudman, riaditeľ
Turčianska 46
Bratislava
  (from: 11/29/1999 until: 04/09/2001)
 
 
Name: 
HYDROSTAV a.s. odštepný závod Komárno /používaná skratka: HYDROSTAV a.s. OZ Komárno/
  (from: 10/11/2000 until: 04/09/2001)
Registered seat: 
Bratislavská cesta 1796
Komárno
  (from: 10/11/2000 until: 04/09/2001)
Head: 
Ing. Michal Dančo
Hálova 1075/15
Bratislava
  (from: 10/11/2000 until: 04/09/2001)
 
 
Name: 
HYDROSTAV a.s. odštepný závod Piešťany /používaná skratka: HYDROSTAV a.s. OZ Piešťany/
  (from: 11/27/2000 until: 04/09/2001)
Registered seat: 
Adama Trajana 4648/2
Piešťany 921 01
  (from: 11/27/2000 until: 04/09/2001)
Head: 
Ernest Kúžel
Hospodárska 26
Trnava
  (from: 11/27/2000 until: 04/09/2001)
 
 
Name: 
HYDROSTAV a.s. odštepný závod dopravný Trenčianske Bohuslavice / používaná skratka: HYDROSTAV a.s. OZ dopravný Trenčianske Bohuslavice/
  (from: 11/29/1999 until: 04/09/2001)
Registered seat: 
Trenčianske Bohuslavice
  (from: 11/29/1999 until: 04/09/2001)
Head: 
Ing. Juraj Spišák, riaditeľ
Dičova 32
Piešťany
  (from: 11/29/1999 until: 04/09/2001)
 
 
Name: 
HYDROSTAV a.s. odštepný závod Trenčianske Bohuslavice /používaná skratka: HYDROSTAV a.s. OZ Trenčianske Bohuslavice/
  (from: 11/29/1999 until: 04/09/2001)
Registered seat: 
Trenčianske Bohuslavice
  (from: 11/29/1999 until: 04/09/2001)
Head: 
Ing. Ernest Jančina, riaditeľ
Vážska 33
Piešťany
  (from: 11/29/1999 until: 04/09/2001)
 
 
Name: 
HYDROSTAV a.s. odštepný závod Mochovce /používaná skratka: HYDROSTAV a.s. OZ Mochovce/
  (from: 11/29/1999 until: 11/26/2000)
Registered seat: 
Mochovce
  (from: 11/29/1999 until: 11/26/2000)
Head: 
Ernest Kúžel, riaditeľ
Hospodárska 26
Trnava
  (from: 11/29/1999 until: 11/26/2000)
 
 
Name: 
HYDROSTAV a.s. odštepný závod Komárno /používaná skratka: HYDROSTAV a.s. OZ Komárno/
  (from: 11/29/1999 until: 10/10/2000)
Registered seat: 
Bratislavská cesta 1796
Komárno
  (from: 11/29/1999 until: 10/10/2000)
Head: 
Ing. Milan Grožaj, riaditeľ
Estónska 47
Bratislava
  (from: 11/29/1999 until: 10/10/2000)
 
 
Name: 
HYDROSTAV a.s. odštepný závod dopravný Trenčianske Bohuslavice / používaná skratka: HYDROSTAV a.s. OZ dopravný Trenčianske Bohuslavice/
  (from: 07/17/1998 until: 11/28/1999)
Registered seat: 
Trenčianske Bohuslavice
  (from: 07/17/1998 until: 11/28/1999)
 
 
Name: 
HYDROSTAV a.s. odštepný závod Bratislava - Vlčie hrdlo / používaná skratka:HYDROSTAV a.s. OZ Bratislava - Vlčie hrdlo/
  (from: 07/17/1998 until: 11/28/1999)
Registered seat: 
Vlčie hrdlo 76
Bratislava
  (from: 07/17/1998 until: 11/28/1999)
 
 
Name: 
HYDROSTAV a.s. odštepný závod Komárno /používaná skratka: HYDROSTAV a.s. OZ Komárno/
  (from: 07/17/1998 until: 11/28/1999)
Registered seat: 
Bratislavská cesta 1796
Komárno
  (from: 07/17/1998 until: 11/28/1999)
 
 
Name: 
HYDROSTAV a.s. odštepný závod Trenčianske Bohuslavice /používaná skratka: HYDROSTAV a.s. OZ Trenčianske Bohuslavice/
  (from: 07/17/1998 until: 11/28/1999)
Registered seat: 
Trenčianske Bohuslavice
  (from: 07/17/1998 until: 11/28/1999)
Head: 
Ing. Ernest Jančina
Vážska 33
Piešťany
  (from: 01/20/1997 until: 11/28/1999)
 
 
Name: 
HYDROSTAV a.s. odštepný závod Mochovce /používaná skratka: HYDROSTAV a.s. OZ Mochovce/
  (from: 07/17/1998 until: 11/28/1999)
Registered seat: 
Mochovce
  (from: 07/17/1998 until: 11/28/1999)
 
 
Name: 
HYDROSTAV a.s. odštepný závod Šaľa /používaná skratka:HYDROSTAV a.s. OZ Šaľa/
  (from: 07/17/1998 until: 11/28/1999)
Registered seat: 
P. Pázmáňa 3
Šaľa
  (from: 07/17/1998 until: 11/28/1999)
 
 
Name: 
HYDROSTAV a.s. odštepný závod Bratislava - Podunajské Biskupice /používaná skratka:HYDROSTAV a.s. OZ Bratislava - Podunajské Biskupice/
  (from: 07/17/1998 until: 03/22/1999)
Registered seat: 
Závodná 3
Bratislava
  (from: 07/17/1998 until: 03/22/1999)
 
 
Name: 
Hydrostav a.s. odštepná závod Mochovce
  (from: 02/10/1997 until: 07/16/1998)
Registered seat: 
Mochovce
  (from: 02/10/1997 until: 07/16/1998)
Head: 
Ernest Kúžel
Hospodárska 26
Trnava
  (from: 02/10/1997 until: 11/28/1999)
 
 
Name: 
Hydrostav a.s. odštepná závod Šaľa
  (from: 10/03/1997 until: 07/16/1998)
Registered seat: 
P. Pázmáňa 3
Šaľa
  (from: 10/03/1997 until: 07/16/1998)
Head: 
Ing. Michal Pristač
Svätého Štefana 20
Piešťany
  (from: 10/03/1997 until: 11/28/1999)
 
 
Name: 
Hydrostav a.s. odštepná závod Podunajské Biskupice
  (from: 01/26/1998 until: 07/16/1998)
Registered seat: 
Závodná 3
Bratislava
  (from: 01/26/1998 until: 07/16/1998)
Head: 
Ing. Dušan Mlynárik
Vážska 57
Piešťany
  (from: 01/26/1998 until: 03/22/1999)
 
 
Name: 
Hydrostav a.s. odštepná závod dopravný Trenčianske Bohuslavice
  (from: 10/26/1994 until: 07/16/1998)
Registered seat: 
Trenčianske Bohuslavice
  (from: 10/26/1994 until: 07/16/1998)
Head: 
Ing. Juraj Spišák
Dičova 32
Piešťany
  (from: 10/26/1994 until: 11/28/1999)
Scope of business activity: 
vnútroštátna nákladná doprava
  (from: 10/26/1994)
medzinárodná nákladná doprava
  (from: 10/26/1994)
prevádzkovanie technickej ošetrovne vozidiel
  (from: 10/26/1994)
predaj, údržba, oprava motorových vozidiel, predaj pohonných hmôt, oprava ostatných dopravných prostriedkov, poľnohospodárskych a stavebných strojov
  (from: 10/26/1994)
 
 
Name: 
Hydrostav a.s. odštepná závod Vlčie Hrdlo
  (from: 06/21/1996 until: 07/16/1998)
Registered seat: 
Vlčie hrdlo 76
Bratislava
  (from: 06/21/1996 until: 07/16/1998)
Head: 
Ing. Jozef Lukačka
Pod Rovnicami 15
Bratislava
  (from: 06/21/1996 until: 11/28/1999)
Scope of business activity: 
vykonávanie inžinierských, dopravných, priemyselných, bytových a občianských stavieb a s nimi súvisiacich poddodávok
  (from: 08/22/1996)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (from: 08/22/1996)
spracovanie prírodného kameňa
  (from: 08/22/1996)
výroba betónu a výroba malty
  (from: 08/22/1996)
výroba kovových konštrukcií a kovových výrobkov okrem výrobkov strojných zariadení - zámočníctvo, výrova nástrojov, kovoobrábanie
  (from: 08/22/1996)
revízie a skúšky prevádzkových kotlov tlakových nádob
  (from: 08/22/1996)
revízie elektrických zariadení
  (from: 08/22/1996)
opravy, montáž, rebízie vyhradených plynových zariadení a plnenie tlakových nádob na plyn
  (from: 08/22/1996)
výroba, montáže, generálne opravy a rekonštrukcie, vykonávanie revíznych skúšok, prevádzkovanie spôsobilosti vyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 08/22/1996)
predaj, údržba, a oprava motorových vozidiel, predaj pohonných hmôt
  (from: 08/22/1996)
prevádzkovanie technickej ošetrovne vozidiel
  (from: 08/22/1996)
defektoskópia - röntgenová kontrola zvarov
  (from: 08/22/1996)
ubytovacie služby s možnosťou stravovania
  (from: 08/22/1996)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (from: 08/22/1996)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 08/22/1996)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebnej výroby
  (from: 08/22/1996)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 08/22/1996)
stolárstvo
  (from: 08/22/1996)
tesárstvo
  (from: 08/22/1996)
sklenárske práce
  (from: 08/22/1996)
lakovanie
  (from: 08/22/1996)
vodoinštalatérstvo
  (from: 08/22/1996)
výroba, inštalácie a opravy ústredného kúrenia
  (from: 08/22/1996)
montáž kovových konštrukcií
  (from: 08/22/1996)
klampiarstvo
  (from: 08/22/1996)
tepelná a hluková izolácia
  (from: 08/22/1996)
pokrývačské práce
  (from: 08/22/1996)
kladenie podlahovín
  (from: 08/22/1996)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 08/22/1996)
elektroinštalatérstvo
  (from: 08/22/1996)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 01/20/1997)
verejná cestná hromadná nepravidelná doprava
  (from: 01/20/1997)
prevádzka športových areálov - tenisové kurty
  (from: 01/20/1997)
revízie elektrických zariadení bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov, strojov, prístrojov, rozvádzačov v objektoch triedy "B". Montáž elektrických zariadení protikoróznej ochrany a vyhodnocovanie elektrického zariadenia protikoróznej ochrany
  (from: 10/03/1997)
 
 
Name: 
Hydrostav a.s. odštepná závod Komárno
  (from: 08/22/1996 until: 07/16/1998)
Registered seat: 
Bratislavská cesta 1796
Komárno
  (from: 08/22/1996 until: 07/16/1998)
Head: 
Ing. Milan Grožaj
Estónska 47
Bratislava
  (from: 08/22/1996 until: 11/28/1999)
Scope of business activity: 
vykonávanie inžinierských, dopravných, priemyselných, bytových a občianských stavieb a s nimi súvisiacich poddodávok
  (from: 10/23/1996)
výroba kovových konštrukcií a kovových výrobkov okrem strojných zariadení - zámočníctvo, výroba nástrojov, kovoobrábanie
  (from: 10/23/1996)
iné ubytovacie služby
  (from: 10/23/1996)
spracovanie dát a súvisiace činnosti
  (from: 10/23/1996)
stravovanie závodné a iné účelové
  (from: 10/23/1996)
ubytovacie služby z možnosťou stravovania
  (from: 10/23/1996)
 
 
Name: 
Hydrostav a.s. odštepná závod Trenčianske Bohuslavice
  (from: 01/20/1997 until: 07/16/1998)
Registered seat: 
Trenčianske Bohuslavice
  (from: 01/20/1997 until: 07/16/1998)
Scope of business activity: 
lakovanie
  (from: 01/20/1997)
 
 
Name: 
Hydrostav a.s. odštepná závod Podunajské Biskupice
  (from: 02/10/1997 until: 01/25/1998)
Registered seat: 
Závodná 3
Bratislava
  (from: 02/10/1997 until: 01/25/1998)
Head: 
Ing. Karel Vosyka
Kupeckého 4
Bratislava
  (from: 02/10/1997 until: 01/25/1998)
 
 
Name: 
Hydrostav a.s. odštepná závod Šaľa
  (from: 04/06/1993 until: 10/02/1997)
Registered seat: 
P. Pázmáňa 3
Šaľa
  (from: 08/22/1996 until: 10/02/1997)
Pázmáňa 3
Šaľa
  (from: 04/06/1993 until: 08/21/1996)
Head: 
Ing. Jaromír Veverka
Mostova 11
Šaľa
  (from: 04/06/1993 until: 10/02/1997)
Scope of business activity: 
vykonávanie inžinierských, dopravných, priemyselných, bytových a občianských stavieb s nimi súvisiacich poddodávok
  (from: 04/06/1993)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (from: 04/06/1993)
výroba betónu a výroba malty
  (from: 04/06/1993)
výroba kovových konštrukcií a kovových výrobkov, okrem výrobkov strojných zariadení - zámočníctvo výroba nástrojov a kovoobrábanie
  (from: 04/06/1993)
predaj, údržba a oprava motorových vozidiel
  (from: 04/06/1993)
predaj, údržba a oprava motorových vozidiel, predaj pohonných hmôt
  (from: 04/06/1993)
prevádzkovanie technickej ošetrovne vozidiel
  (from: 04/06/1993)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (from: 12/17/1993)
údržba a oprava stavebných strojov
  (from: 12/17/1993)
montáž ocelových konštrukcií
  (from: 12/19/1993)
stolárstvo
  (from: 08/22/1996)
tesárstvo
  (from: 08/22/1996)
klampiarstvo
  (from: 08/22/1996)
tepelná a hluková izolácia
  (from: 08/22/1996)
kladenie podlahovín
  (from: 08/22/1996)
pokrývačské práce
  (from: 08/22/1996)
sklenárske práce, lakovanie
  (from: 08/22/1996)
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia
  (from: 08/22/1996)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 08/22/1996)
revízie elektrických zariadení
  (from: 08/22/1996)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 08/22/1996)
elektroinštalatérstvo
  (from: 08/22/1996)
vodoinštalatérstvo
  (from: 08/22/1996)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 08/22/1996)
 
 
Name: 
Hydrostav a.s. odštepná závod Podunajské Biskupice
  (from: 04/06/1993 until: 02/09/1997)
Registered seat: 
Závodná 3
Bratislava
  (from: 04/06/1993 until: 02/09/1997)
Head: 
Ing. Ján Škripeň
Švabinského 14
Bratislava
  (from: 04/06/1993 until: 02/09/1997)
Scope of business activity: 
vykonávanie inžinierských, dopravných, priemyselných, bytových a občianských stavieb a s nimi súvisiacich poddodávok
  (from: 04/06/1993)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (from: 04/06/1993)
spracovanie prírodného kameňa
  (from: 04/06/1993)
výroba betónu
  (from: 04/06/1993)
výroba kovových konštrukcií a kovových výrobkov strojných zariadení - zámočníctvo výroba nástrojov, kovoobrábanie
  (from: 04/06/1993)
revízie elektrických zariadení na 1 000 V
  (from: 04/06/1993)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov NN
  (from: 04/06/1993)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 04/06/1993)
výroba, montáž, generálne opravy a rekonštrukcie, vykonávanie revizných skúšok prevádzkovania a spôsobilosti vyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 04/06/1993)
predaj, údržba a oprava motorových vozidiel, predaj pohonných hmôt, oprava ostatných dopravných prostriedkov, poľnohospodárskych a stavebných strojov
  (from: 04/06/1993)
prevádzkovanie technickej ošetrovanie vozidiel
  (from: 04/06/1993)
geodetické a kartografické činnosti okrem poverenia zodpovedného geodeta
  (from: 04/06/1993)
prenájom nebytových priestorov so službami
  (from: 02/06/1997)
 
 
Name: 
Hydrostav a.s. odštepná závod Mochovce
  (from: 04/06/1993 until: 02/09/1997)
Registered seat: 
Mochovce
  (from: 04/06/1993 until: 02/09/1997)
Head: 
Ing. Ján Gejdoš
Vážska 49
Piešťany
  (from: 04/06/1993 until: 02/09/1997)
Scope of business activity: 
zámočníctvo
  (from: 04/06/1993)
kovoobraábanie
  (from: 04/06/1993)
údržba a oprava dvojstopých motorových vozidiel
  (from: 04/06/1993)
opravy poľnohospodárskych strojov
  (from: 04/06/1993)
kliamparstvo
  (from: 04/06/1993)
stolárstvo
  (from: 04/06/1993)
murárstvo
  (from: 04/06/1993)
obkladačské práce
  (from: 04/06/1993)
pokrývačské práce
  (from: 04/06/1993)
vykonávanie tepelných a zvukových izolácií
  (from: 04/06/1993)
vodoinštalatérstvo
  (from: 04/06/1993)
revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob
  (from: 04/06/1993)
podlahárstvo
  (from: 04/06/1993)
brúsenie a leštenie kovov
  (from: 04/06/1993)
revízie elektrických zariadení
  (from: 04/06/1993)
výroba, inštalácia, opravy el. strojov a prístrojov
  (from: 04/06/1993)
montáž a opravy zariadení spotrebnej elektroniky
  (from: 04/06/1993)
vykonávanie dopravných stavieb
  (from: 04/06/1993)
vykonáávanie inžinierských stavieb
  (from: 04/06/1993)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 04/06/1993)
vykonávanie bytovgých a občianských stavieb
  (from: 04/06/1993)
výroba, opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov
  (from: 04/06/1993)
elektroinštalácie
  (from: 04/06/1993)
automatizované spracovanie dát
  (from: 04/06/1993)
verejná, cestná, hromadná, osobná nepravidelná doprava
  (from: 04/06/1993)
ubytovacie služby s možnosťou stravovania
  (from: 04/06/1993)
ubytovacie zariadenia
  (from: 04/06/1993)
bufety
  (from: 04/06/1993)
prevádzkovanie zmenárne
  (from: 01/20/1997)
 
 
Name: 
Hydrostav a.s. Odštepný závod inžuniersko realizačný č. 1 Bratislava
  (from: 12/19/1993 until: 02/09/1997)
Registered seat: 
Galvaniho 8
Bratislava
  (from: 12/19/1993 until: 02/09/1997)
Scope of business activity: 
vykonávanie inžinierských, dopravných, priemyselných, bytových a občianských stavieb a s nimi súvisiacich poddodávok
  (from: 08/22/1996 until: 02/09/1997)
geodetické a kartografické činnosti okrem poverenia zodpovedného geodeta
  (from: 08/22/1996 until: 02/09/1997)
inžinierská činnosť v stavebníctve a strojárstve
  (from: 08/22/1996 until: 02/09/1997)
obstarávacie služby v oblasti stavebníctva
  (from: 08/22/1996 until: 02/09/1997)
 
 
Name: 
Hydrostav a.s. odštepná závod Trenčianske Bohuslavice
  (from: 10/26/1994 until: 01/19/1997)
Registered seat: 
Trenčianske Bohuslavice
  (from: 10/26/1994 until: 01/19/1997)
Head: 
Ing. Emil Pafčuga
Martina Rázusa 18
Trenčín
  (from: 10/26/1994 until: 01/19/1997)
Scope of business activity: 
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - likvidácia odpadových vôd zo žúp a septikov
  (from: 06/21/1996)
výroba kovových konštrukcií a kovových výrobkov, okrem výrobkov strojných zariadení
  (from: 06/21/1996)
zámočníctvo, výroba nástrojov, kovoobrábanie
  (from: 06/21/1996)
predaj, údržba, oprava motorových vozidiel , predaj pohonných hmôt, oprava ostatných dopravných prostriedkov, poľnohospodárskych a stavebných strojov
  (from: 06/21/1996)
prevádzkovanie technickej ošetrovne vozidiel
  (from: 06/21/1996)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (from: 06/21/1996)
montáž ocelových konštrukcií
  (from: 06/21/1996)
výroba kovových konštrukcií a výrova kovových výrobkov, okrem výrobkov strojných zariadení - zámočníctvo, výroba nástrojov, kovoobrábanie
  (from: 10/26/1994 until: 06/20/1996)
predaj, údržba, oprava motorových vozidiel, predaj pohonných hmôt, oprava ostatných dopravných prostriedkov, poľnohospodárskych a stavebných strojov
  (from: 10/26/1994 until: 06/20/1996)
prevádzkovanie technickej ošetrovne vozidiel
  (from: 10/26/1994 until: 06/20/1996)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (from: 10/26/1994 until: 06/20/1996)
montáž ocelových konštrukcií
  (from: 10/26/1994 until: 06/20/1996)
vykonávanie montáže, generálnych opráv, revízii a revizných skúšok zdvíhacích zariadení dodávateľským spôsobom
  (from: 05/15/1995 until: 06/20/1996)
vykonávanie revízii a skúšok vyhradených tlakových zariadení dosávateľským spôsobom
  (from: 05/15/1995 until: 06/20/1996)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 05/15/1995 until: 06/20/1996)
 
 
Name: 
Hydrostav a.s. odštepná závod Trenčín
  (from: 04/06/1993 until: 01/19/1997)
Registered seat: 
Biskupická 54
Trenčín
  (from: 04/06/1993 until: 01/19/1997)
Head: 
Ing. Ernest Jančina
Vážska 33
Piešťany
  (from: 04/06/1993 until: 01/19/1997)
Scope of business activity: 
výroba kovových konštrukcií a kovových výrobkov okrem výrobkov strojných zariadení - zámočníctvo, výroba nástrojov a kovoobrábanie
  (from: 04/06/1993 until: 01/19/1997)
predaj, údržba, oprava motorových vozidiel, predaj pohonných hmôt, oprava ostatných dopravných prostriedkov, poľnohospodárskych a stavebných strojov
  (from: 04/06/1993 until: 01/19/1997)
prevádzkovanie technickej ošetrovne vozidiel
  (from: 04/06/1993 until: 01/19/1997)
výroba kovových konštrukcií a kovových výrobkov okrem výrobkov strojných zariadení - zámočníctvo, výroba nástrojov, kovoobrábanie
  (from: 04/06/1993 until: 01/19/1997)
 
 
Name: 
Hydrostav a.s. odštepná závod Komárno
  (from: 04/06/1993 until: 08/21/1996)
Registered seat: 
Bratislavská cesta 1796
Komárno
  (from: 04/06/1993 until: 08/21/1996)
Head: 
Ing. Ivan Jankovič
Okružná 14
Komárno
  (from: 04/06/1993 until: 08/21/1996)
Scope of business activity: 
vykonávanie inžinierských, dopravných, priemyselných, bytových a občianských stavieb a s nimi súvisiacich poddodávok
  (from: 04/06/1993)
výroba kovových konštrukcií a kovových výrobkov strojných zariadení - zámočníctvo, výroba nástrojov, kovoobrábanie
  (from: 04/06/1993)
iné ubytovacie služby
  (from: 04/06/1993)
spracovanie dát a súvisiace činnosti
  (from: 04/06/1993)
stravovanie závodné a iné účelové
  (from: 04/06/1993)
ubytovacie služby a možnosťou stravovania
  (from: 04/06/1993)
 
 
Name: 
Hydrostav a.s. odštepná závod Vlčie Hrdlo
  (from: 04/06/1993 until: 06/20/1996)
Registered seat: 
Vlčie hrdlo 76
Bratislava
  (from: 04/06/1993 until: 06/20/1996)
Head: 
Ing. Stanislav Klikač
Nezvalova 25
Bratislava
  (from: 04/06/1993 until: 06/20/1996)
Scope of business activity: 
vykonávanie inžinierských, dopravných, priemyselných, bytových a občianských stavieb a s nimi súvisiacich poddodávok
  (from: 04/06/1993)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (from: 04/06/1993)
spracovanie prírodného kameňa
  (from: 04/06/1993)
výroba betónu a výroba malty
  (from: 04/06/1993)
výroba kovových konštrukcií a kovových výrobkov okrem výrobkov strojných zariadení - zámočníctvo, výroba nástrojov a kovoobrábanie
  (from: 04/06/1993)
revizné skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob
  (from: 04/06/1993)
revízie elektrických zariadení
  (from: 04/06/1993)
opravy, montáž, revízie vyhradených vyhradených plynových zariadení a plnenie tlakových nádob na plyn
  (from: 04/06/1993)
výroba, montáže, generálne opravy a rekonštrukcie, vykonávanie revizných skúšok prevádzkovej spôsobilosti vyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 04/06/1993)
predaj, údržba a oprava motorových vozidiel, predaj pohonných hmôt
  (from: 04/06/1993)
prevádzkovanie technickej ošetrovne vozidiel
  (from: 04/06/1993)
defektoskópia-röntgenová kontrola zvarov
  (from: 04/06/1993)
ubytovacie služby s možnoťou stravovania
  (from: 04/06/1993)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (from: 12/17/1993)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 12/17/1993)
poradenská a kunzultačná činnosť v oblasti stavebnej výroby
  (from: 12/19/1993)
sprostredkovane obchodu
  (from: 12/19/1993)
 
 
Name: 
Hydrostav a.s. odštepná závod Trenčianske Bohuslavice
  (from: 12/19/1993 until: 10/25/1994)
Registered seat: 
Trenčianske Bohuslavice
  (from: 12/19/1993 until: 10/25/1994)
Head: 
Ing. Emil Pafčuga
Martina Rázusa 18
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 12/19/1993 until: 10/25/1994)
 
 
Name: 
Hydrostav a.s. odštepný závod Stavomontáže
  (from: 12/17/1993 until: 12/19/1993)
Registered seat: 
Galvaniho 8
Bratislava
  (from: 12/17/1993 until: 12/19/1993)
Head: 
Ing. Pavel Blažo
Baníkova 4
Bratislava
  (from: 12/17/1993 until: 12/19/1993)
Scope of business activity: 
vykonávanie inžinierských, dopravných priemyselných, bytových a občianských stavieb a s nimi súvisiacich poddodávok
  (from: 12/17/1993)
stolárstvo
  (from: 12/17/1993)
vodoinštalatérstvo
  (from: 12/17/1993)
výroba kovových konštrukcií a kovových výrobkov, okrem výrobkov strojáskych zariadení - zámočníctvo, výroba nástrojov, kovoobrábanie
  (from: 12/17/1993)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 12/17/1993)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 12/17/1993)
tesárstvo
  (from: 12/17/1993)
klampiarstvo
  (from: 12/17/1993)
tepelná a hluková izolácia
  (from: 12/17/1993)
kladenie podlahovín
  (from: 12/17/1993)
pokrývačské práce
  (from: 12/17/1993)
elektroinštalatérstvo
  (from: 12/17/1993)
revízie elektrických zariadení
  (from: 12/17/1993)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a rozvádzačov nízkeho napätia
  (from: 12/17/1993)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 12/17/1993)
údržba a opravy dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 12/17/1993)
sklenárske práce a lakovanie
  (from: 12/17/1993)
montáž kovových konštrukcií
  (from: 12/17/1993)
výroba, inštalácie a opravy ústredného kúrenia
  (from: 12/17/1993)
 
 
Name: 
Hydrostav a.s. odštepná závod pre špeciálne zakladanie stavieb
  (from: 12/19/1993 until: 12/19/1993)
Registered seat: 
Závodná 3
Bratislava
  (from: 12/19/1993 until: 12/19/1993)
Head: 
Ing. Peter Hrmo
Banšelova 14
Bratislava
  (from: 12/19/1993 until: 12/19/1993)
 
 
Name: 
Hydrostav a.s. odštepná závod špeciálne zakladanie stavieb
  (from: 04/06/1993 until: 12/18/1993)
Registered seat: 
Závodná 3
Bratislava
  (from: 04/06/1993 until: 12/18/1993)
Head: 
Ing. Peter Sloboda
Romanova 21
Bratislava
  (from: 04/06/1993 until: 12/18/1993)
Scope of business activity: 
vykonávanie inžinierských, dopravných, priemyselných a občianských stavieb a s nimi súvicsiacich poddodávok
  (from: 04/06/1993)
 
 
Name: 
Hydrostav a.s. odštepná závod Inžiniesky závod pre dostavbu vodných diel na Dunaji
  (from: 04/06/1993 until: 12/18/1993)
Registered seat: 
Čilistov
  (from: 04/06/1993 until: 12/18/1993)
Head: 
Ing. Karel Vosyka
Kupeckého 4
Bratislava
  (from: 04/06/1993 until: 02/09/1997)
Scope of business activity: 
vykonávanie inžinierských, dopravných, priemyselných, bytových a občianských stavieb a snimi súvisiacich poddodávok
  (from: 04/06/1993)
geodetické a kartografické činnosti okrem poverenia zodpovedného geodeta
  (from: 04/06/1993)
 
 
Name: 
Hydrostav a.s. odštepná závod Trenčianske Bohuslavice
  (from: 04/06/1993 until: 12/18/1993)
Registered seat: 
Trenčianske Bohuslavice
  (from: 04/06/1993 until: 12/18/1993)
Head: 
Ing. Vendelín Michalovský
Javornícka 18
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 04/06/1993 until: 12/18/1993)
Scope of business activity: 
výroba kovových konštrukcií a kovových výrobkov okrem výrobkov strojných zariadení - zámočníctvo, výroba nástrojov a kovoobrábanie
  (from: 04/06/1993)
predaj, údržba, oprava motorových vozidiel, predaj pohonných hmôt, oprava ostatných dopravných prostriedkov, poľnohospodárskych a stavebných strojov
  (from: 04/06/1993)
prevádzkovanie technickej ošetrovne vozidiel
  (from: 04/06/1993)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkého napätia
  (from: 12/17/1993)
montáž ocelovýc konštrukcií
  (from: 12/17/1993)
výroba kovových konštrukcií a kovových výrobkov okrem výrobkov strojných zariadení - zámočníctvo, výroba nástrojov, kovoobrábanie
  (from: 04/06/1993 until: 12/16/1993)
 
 
Capital: 
981 764 000 Sk
  (from: 04/30/1992 until: 11/23/2021)
Shares: 
Number of shares: 981764
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/29/1999 until: 11/23/2021)
Number of shares: 981764
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/17/1993 until: 11/28/1999)
Number of shares: 952311
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/30/1992 until: 12/16/1993)
Number of shares: 29453
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/30/1992 until: 12/16/1993)
Supervisory board: 
Ing. Peter Bahula - predseda
Janáčkova 55
Trnava
  (from: 11/29/1999 until: 04/09/2001)
Ing. Peter Bahula - predseda
Leoša Janáčka 6827/2
Trnava
  (from: 04/10/2001 until: 12/19/2001)
Ing. Jaroslav Behuliak , CSc. - člen
Popradskej brigády 748
Poprad
  (from: 10/26/1994 until: 03/20/1995)
Anton Berec - člen
Nevomestkého 773/4
Šaľa
  (from: 12/18/1993 until: 03/20/1995)
Anton Berec - člen
Novomeského 4
Šaľa
  (from: 02/10/1997 until: 12/19/2001)
Ing. Jozef Bujalka
Bradáčová 1
Bratislava
  (from: 03/21/1995 until: 02/09/1997)
Ing. Vojtech Gabriel - člen
Robotnícka 9
Bratislava
  (from: 10/26/1994 until: 03/20/1995)
Ing. Štefan Gál - člen
Nábrežie I 4/10
Liptovský Mikuláš
  (from: 12/18/1993 until: 10/25/1994)
Dr. Zálešáková Irena - člen
Želmanova 16
Bratislava
  (from: 04/30/1992 until: 10/25/1994)
Ing. Anton Jakubík - člen
Budovateľská 24
Piešťany
  (from: 04/30/1992 until: 12/17/1993)
Ing. Katarína Krištúfková , CSc. - člen
Blažovského 6
Bratislava
  (from: 04/30/1992 until: 12/17/1993)
Ing. Marta Lobotková - člen
Inovecká 3
Trenčín
  (from: 02/10/1997 until: 11/28/1999)
Ing. Jozef Lukáč - člen
Pod Rovnicami 15
Bratislava
  (from: 04/30/1992 until: 10/25/1994)
Ing. Jozef Lukačka - člen
Pod Rovnicami 15
Bratislava
  (from: 10/26/1994 until: 03/20/1995)
Ing. Jozef Lukačka - predseda
Pod Rovnicami 15
Bratislava
  (from: 02/10/1997 until: 11/28/1999)
Ing. Miroslav Lukačka - člen
Repašského 3
Bratislava
  (from: 12/18/1993 until: 10/25/1994)
Ing. Bernárd Pekár - člen
Sokolská 13
Banská Bystrica
  (from: 10/26/1994 until: 03/20/1995)
Ing. Igor Pinka
Clementisova 33
Trnava
  (from: 03/21/1995 until: 02/09/1997)
Ing. Marián Prochádzka
Furdekova 3
Bratislava
  (from: 03/21/1995 until: 02/09/1997)
Ing. Ján Škripeň - člen
Švabinského 14
Bratislava
  (from: 04/30/1992 until: 12/17/1993)
Vladimír Špánik
Štefánikova 7
Bratislava
  (from: 03/21/1995 until: 02/09/1997)
Ing. Vojtech Šujan - člen
Javorinská 17
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 10/26/1994 until: 03/20/1995)
Ing. Vojtech Šujan - člen
Javorinská 17
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 02/10/1997 until: 11/28/1999)
Ing. Vojtech Šujan - člen
Javorinská 17
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 06/30/2000 until: 12/19/2001)
Ing. Vojtech Šujan - podpredseda
Javorinská 17
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 11/29/1999 until: 06/29/2000)
Ing. Marián Vrabec
Dlhá 76
Nitra
  (from: 03/21/1995 until: 02/09/1997)
Ing. Marián Vrabec - člen
Dlhá 76
Nitra
  (from: 02/10/1997 until: 11/28/1999)
Ing. Ľuboš Vražda - predseda
Osuského 28
Bratislava
  (from: 04/30/1992 until: 03/20/1995)
Alexander Hulman - predseda
Lužany 000 30
  (from: 12/20/2001 until: 11/23/2021)
Ing. Milan Jaňovka - člen
Šášovská 6
Bratislava
  (from: 12/20/2001 until: 11/23/2021)
Anton Berec - člen
Novomeského 4
Šaľa
  (from: 12/20/2001 until: 11/23/2021)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 08/17/2017
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 12.07.2017, č. k. 37CbR/45/2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.08.2017 bola obchodná spoločnosť HYDROSTAV a.s. zrušená s likvidáciou a bol vymenovaný likvidátor.
  (from: 09/20/2017)
 Liquidators:
Mgr. Boris Kotleba
Námestie SNP 13
Bratislava 811 06
From: 08/17/2017
  (from: 12/15/2017 until: 11/23/2021)
 Liquidators:
Mgr. Boris Kotleba, S1231
Námestie SNP 13
Bratislava 811 06
From: 08/17/2017
  (from: 09/20/2017 until: 12/14/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii v zmysle ust. § 72 a nakl. Obchodného zákonníka.
  (from: 09/20/2017 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
V y m a z u j e s a : Odštepný závod pre špeciálne zakladanie stavieb zrušuje sa rozhudnutím zakladateľa ku dňu 31.12.1993. Starý spis: Sa 856.
  (from: 12/20/1993 until: 11/23/2021)
Notárska zápisnica zo dňa 14.1.1994 č. N 12/94, Nz 12/94. Zápisnica z volieb členov Dozornej rady a.s. Hydrostav z 15.6.1994. Notárska zápisnica zo dňa 15.4.1994 č. Nz 156/94.
  (from: 10/26/1994 until: 11/23/2021)
Notárska zápisnica č. Nz 583/94 zo dňa 1.12.1994, ktorá osvedčuje priebeh valného zhromaždenia.
  (from: 03/21/1995 until: 11/23/2021)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 1.12.1994.
  (from: 05/15/1995 until: 11/23/2021)
Notárska zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 27.4.1995 č. N 170/95. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 7.6.1995.
  (from: 06/21/1996 until: 11/23/2021)
Zápisnica z mimoriadného zasadnutia predstavenstva konaného dňa 11.7.1995.
  (from: 07/25/1996 until: 11/23/2021)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 11.7.1995. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 23.8.1995.
  (from: 08/22/1996 until: 11/23/2021)
Osvedčenie o valnom zhromaždení vo forme notárskej zápisnice N 25/96, Nz 24/96 zo dňa 9.5.1996, na ktorom bola scválená zmena stanov. Zápisnica z 37. zasadnutia predstavenstva konaného dňa 29.5.1996.
  (from: 10/23/1996 until: 11/23/2021)
Rozhodnutie generálneho riaditeľa č. 4/96 o zrušení OZ Trenčín. Zápisnica z 39. zasadnutia predstavenstva a.s. konaného dňa 2.7.1996. Hydrostav a.s. odštepný závod Trenčín zrušený ku dňu 31.7.1996.
  (from: 01/20/1997 until: 11/23/2021)
Notárska zápisnica N 100/96, Nz 97/96 zo dňa 18.12.1996 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 11.12.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica zo 43. zasadnuti apredstavenstva konaného dňa 16.12.1996. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 23.12.1996. Zápisnica z mimoriadného zasadnutia predstavenstva konaného dňa 27.12.1996. Hydrostav a.s. odštepný závod inžiniersko-realizačný č. 1 Bratislava zrušený ku dňu 31.12.1996.
  (from: 02/10/1997 until: 11/23/2021)
Notárska zápisnica N 100/96, Nz 97/96 zo dňa 18.12.1996, zápisnica z mimoriadného zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 11.12.1996.
  (from: 10/03/1997 until: 11/23/2021)
Na valnom zhromaždení dňa 27.5.1998, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 219/98 napísanej dňa 27.5.1998 notárom JUDr. Kováčom v Bratislave bola schválená zmena stanov, Zápisnice z 54a 53 zasadnutia predstavenstva.
  (from: 07/17/1998 until: 11/23/2021)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 8.10.1998 o zrušení odštepného závodu HYDROSTAV a.s. odštepný závod Podunajské Biskupice.
  (from: 03/23/1999 until: 11/23/2021)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 21.5.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 172/99. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 30.9.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 251/99, Nz 247/99.
  (from: 11/29/1999 until: 11/23/2021)
Notárska zápisnica Nz 128/00 spísaná dňa 26.5.2000 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. VI bod 1, IX bod 6, čl. X bod 5 a personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva konaného dňa 30.5.2000. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 2.6.2000.
  (from: 06/30/2000 until: 11/23/2021)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 28.7.2000.
  (from: 10/11/2000 until: 11/23/2021)
Na zasadnutí predstavenstva zo dňa 9.10.2000 schválená zmena obchodného mena a sídla odštepného závodu, pôvodné: HYDROSTAV a.s. odštepný závod Mochovce so sídlom v Mochovciach, nové HYDROSTAV a.s. odštepný závod Piešťany so sídlom Adama Trajana č. 4648/2, 921 01 Piešťany.
  (from: 11/27/2000 until: 11/23/2021)
Zápisnica z mimoriadného zasadnutia predtavenstva konaného dňa 4.12.2000 Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 26.2.2001. Zápisnica z mimoriadného zasadnutia predstavenstva zo dňa 8.3.2001
  (from: 04/10/2001 until: 11/23/2021)
Na valnom zhromaždení dňa 26.5.2001 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnice Nz 151/01 napísanej dňa 26.5.2001 notárom JUDr. Kováčom bola schválená zmena stanov a zvolený člen predstavenstva.
  (from: 06/12/2001 until: 11/23/2021)
Notárska zápisnica Nz 599/01 zo dňa 18.12.2001 z mimoriadného valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti, zápisnica z mimoriadného zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.12.2001, zápisnica z mimoriadného zasadnutia predstavenstva.
  (from: 12/20/2001 until: 11/23/2021)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 3K 260/01 zo dňa 30. 7. 2002, ktoré nadobudlo právoplatnosť 30. 7. 2002 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu HYDROSTAV a. s., Miletičova 21, Bratislava, IČO 31 323 103. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Jozef Bolješik, Radlinského 50, Piešťany. Za osobitného správcu konkurznej podstaty pre predaj majetku úpadcu sa ustanovuje Ing. Jozef Evinic, Vysoká 1933/10, Nové Mesto nad Váhom. Za osobitného správcu konkurznej podstaty pre správu a predaj pohľadávok úpadcu bol ustanovený Ing. Anton Ivanovič, Hlavná 80, Zavar.
  (from: 08/05/2002 until: 11/23/2021)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č. k. 3K 260/2001 - 4190 zo dňa 18.11.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.11.2016, bol zrušený konkurz na majetok úpadcu: HYDROSTAV a.s., Miletičova 21, 824 87 Bratislava, IČO: 31 323 103. Súd zbavil JUDr. Jozefa Bolješika, Radlinského 50, Piešťany, funkcie správcu konkurznej podstaty. Súd zbavil Ing. Jozefa Evinica, Vysoká 1933/10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, funkcie osobitného správcu pre správu majetku. Súd zbavil Ing. Antona Ivanoviča, Hlavná 80, 919 26 Zavar, funkcie osobitného správcu pre správu a predaj pohľadávok.
  (from: 06/15/2017 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  03/02/2024
Date of extract :  03/04/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person