Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  53/V

Business name: 
AGROBAL, akciová spoločnosť v likvidácii
  (from: 03/13/2000 until: 12/06/2004)
AGROBAL, akciová spoločnosť v skratke: AGROBAL, a.s.
  (from: 03/29/1993 until: 03/12/2000)
AGROBAL, akciová spoločnosť, Košice
  (from: 12/18/1990 until: 03/28/1993)
Registered seat: 
Športový areál
Čečejovce 044 71
  (from: 03/29/1993 until: 12/06/2004)
Donská č. 12
Košice
  (from: 12/18/1990 until: 03/28/1993)
Identification number (IČO): 
00 596 124
  (from: 12/18/1990)
Date of entry: 
12/18/1990
  (from: 12/18/1990)
Date of deletion: 
12/07/2004
  (from: 12/07/2004)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/07/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/18/1990)
Objects of the company: 
zhodnocovanie pocínovaných plechov a predaj takto zhodnotených plechov
  (from: 12/18/1990 until: 03/28/1993)
zhodnocovanie čirnych a pocínovaných plechov a predaj takto zhodnotených plechod a výrobkov
  (from: 12/18/1990 until: 03/28/1993)
vývoz plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo nelegovanej ocele, číslo colného sadzobníka 7210
  (from: 12/18/1990 until: 03/28/1993)
poskytovanie služieb zahraničným osobám v ČSFR a v zahraničí v náväznosti na predmet činnosti organizácie
  (from: 12/18/1990 until: 03/28/1993)
prijímanie služieb od zahraničných osôb v náväznosti na predmet činnosti organizácie
  (from: 12/18/1990 until: 03/28/1993)
ekonomické zhodnocovanie výmetových plechov VSŽ
  (from: 03/29/1993 until: 12/06/2004)
veľkoobchod s valcovaných materiálom
  (from: 03/29/1993 until: 12/06/2004)
výroba výrobkov z plechu
  (from: 03/29/1993 until: 12/06/2004)
Management body: 
likvidátor
  (from: 03/13/2000 until: 12/06/2004)
Managing board
  (from: 03/29/1993 until: 03/12/2000)
Managing board
  (from: 12/18/1990 until: 03/28/1993)
Peter Hořák - člen
Brigádnická 8
Košice
  (from: 03/29/1993 until: 03/12/2000)
Peter Hořák - podpredseda
  (from: 12/18/1990 until: 03/28/1993)
Ivan Hyll - člen
Donská 12
Košice
  (from: 03/29/1993 until: 03/12/2000)
Ivan Hyll - predseda predstavenstva
  (from: 12/18/1990 until: 03/28/1993)
Peter Jankech - člen
  (from: 12/18/1990 until: 03/28/1993)
Ing. Peter Kochan - predseda
Baurerova 19
Košice
  (from: 03/29/1993 until: 03/12/2000)
Štefan Makara - člen
  (from: 12/18/1990 until: 03/28/1993)
Ing. Jurina Szászová - člen
  (from: 12/18/1990 until: 03/28/1993)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/29/1993 until: 03/12/2000)
Za akciovú spoločnosť podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda, a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/18/1990 until: 03/28/1993)
Capital: 
1 050 000 Sk
  (from: 03/29/1993 until: 12/06/2004)
350 000 Sk
  (from: 12/18/1990 until: 03/28/1993)
Shares: 
Number of shares: 210
Type: na majiteľa
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 03/29/1993 until: 12/06/2004)
Number of shares: 70
Type: na majiteľa
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 12/18/1990 until: 03/28/1993)
Supervisory board: 
Ing. Ivan Belej - člen
Starozagorská 19
Košice
  (from: 03/29/1993 until: 12/06/2004)
JUDr. Peter Szczeczina - predseda
Svornosti 21
Košice
  (from: 03/29/1993 until: 12/06/2004)
Emil Tomeček - člen
1/223
Valaliky
  (from: 03/29/1993 until: 12/06/2004)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
JUDr. Sonja Némethová
Kuzmányho 5
Košice
  (from: 03/13/2000 until: 12/06/2004)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Menom spoločnosti v likvidácii koná a podpisuje likvidátor.
  (from: 03/13/2000 until: 12/06/2004)
Other legal facts: 
Na základe §8a zák.č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri p o v o ľ u j e výmaz z obchodného registra zapísanej osoby: Obchodné meno: AGROBAL, akciová spoločnosť v likvidácii Sídlo: Športový areál Čečejovce IČO: 00 596 124 a všetkých údajov, ktoré sú o tjeto osobe zapísané v obchodnom registri ku dňu jej výmazu z obchodného registra. Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 4K 34/01-15 zo dňa 2.11.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.11.2004 zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka AGROBAL, akciová spoločnosť v likvidácii, Športový areál, Čečejovce, IČO: 00 596 124 pre nedostatok majetku.
  (from: 12/07/2004)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou jednorázovo na ustanovujúcom zasadnutí valnej hromady konanej dňa 23.10.1990 podľa zák.č.104/90 Zb. o akciových spoločnostiach. Notárska zápisnica spísaná Štátnym notárstvom Košice-mesto dňa 23.10.1990 pod č. N 786/90, Nz 777/90.
  (from: 12/18/1990 until: 12/06/2004)
Zápis prevedený v súlade s § 764 zák.č.513/91 Zb.
  (from: 03/29/1993 until: 12/06/2004)
Rozhodnutie VZ o zrušení spoločnosti zo dňa 3.11.1999. Vstup spoločnosti do likvidácie 1.2.2000. Zápis vstupu spoločnosti do likvidácie: 13.3.2000.
  (from: 03/13/2000 until: 12/06/2004)
Date of updating data in databases:  02/27/2024
Date of extract :  02/29/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person