Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1029/S

Business name: 
ZLH Plus, a.s.
  (from: 11/14/2007)
Registered seat: 
Zlievarenská 533
Hronec 976 45
  (from: 10/04/2011)
Identification number (IČO): 
36 853 151
  (from: 11/14/2007)
Date of entry: 
11/14/2007
  (from: 11/14/2007)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/14/2007)
Objects of the company: 
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 11/14/2007)
vývoj, výroba, servis, opravy a predaj prevodových zariadení, tvárniacich strojov, obrábacích strojov, náradia a prístrojov
  (from: 01/15/2008)
výroba nástrojov, kovoobrábanie
  (from: 01/15/2008)
zámočníctvo
  (from: 01/15/2008)
opráva strojov a zariadení ( mechanické časti )
  (from: 01/15/2008)
výroba kovov a kovových výrobkov
  (from: 01/15/2008)
zlievanie železných a neželezných kovov
  (from: 01/15/2008)
úprava, spracovanie a skladovanie dreva
  (from: 01/15/2008)
maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 01/15/2008)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 01/15/2008)
prenájom motorových vozidiel a hnuteľných vecí
  (from: 01/15/2008)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
  (from: 01/15/2008)
podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi a zhodnocovanie odpadov
  (from: 01/15/2008)
ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
  (from: 01/15/2008)
reklamné a marketingové služby
  (from: 12/16/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/14/2007)
Ing. Miroslav Betík - Vice-chairman of the Board of Directors
Široká 10498/21
Bratislava-mestská časť Vajnory 831 07
From: 06/08/2023
  (from: 09/20/2023)
Ing. Michal Petríček - Chairman of the Board of Directors
Pod kaštieľom 640/33
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 10/18/2023
  (from: 11/15/2023)
Ing. Roman Červeň - Member of the Board of Directors
Joliota Curie 747/41
Poprad 058 01
From: 10/18/2023
  (from: 11/15/2023)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojim menám a funkciám pripoja svoje vlastnoručné podpisy najmenej predseda a jeden člen predstavenstva.
  (from: 11/14/2007)
Capital: 
3 184 953 EUR Paid up: 3 184 953 EUR
  (from: 10/03/2023)
Shares: 
Number of shares: 215
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 EUR
Limitation of transferability of registered shares: prevoditeľnosť nie je obmedzená
  (from: 10/07/2020)
Number of shares: 224
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 EUR
  (from: 10/07/2020)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 239 676 EUR
  (from: 10/07/2020)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 239 777 EUR
  (from: 10/07/2020)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 444 000 EUR
  (from: 10/03/2023)
Stockholder: 
Optifin Invest s. r. o.
Rusovská cesta 1
Bratislava 851 01
  (from: 10/12/2022)
Supervisory board: 
Ing. Miroslav Stankovič
Pestovateľská 1820/14
Brezno 977 03
From: 06/13/2019
  (from: 08/02/2019)
Ing. Alexej Beljajev - podpredseda dozornej rady
Ľubovnianska 3195/4
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
From: 10/18/2023
  (from: 11/15/2023)
Michaela Ikrényi Lazarová , MBA - predseda dozornej rady
Hrebendova 5589/40/A
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 02/01/2024
  (from: 02/08/2024)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou do not. zápisnice N 6119/2007 Nz 44307 dňa 02.11.2007 Mgr. Tatianou Stročinskou not. kandidátkou notára Mgr. Tomáša Leškovského.
  (from: 11/14/2007)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 21.12.2007 o zlúčení spísaná do not. záp. N 320/2007 Nz 59577/07 v znení dodatku zo dňa 07.01.2008 spísanom do not. záp. N 2/2008 Nz 59577/07 so spoločnosťou ZLH, a.s., so sídlom Hollého 27, 083 30 Sabinov, IČO: 36 468 258, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sa, Vložka č. 10193/P ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť ZLH plus, a.s., so sídlom Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 36 853 151, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 4296/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 321/2007, Nz 59578/2007 notárkou JUDr. Tatjanou Šúrkovou zo dňa 21.12.2007, stáva právnym nástupcom spoločnosti ZLH, a.s. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 01/15/2008)
Notárska zápisnica N 23/2008, 6719/2008, NCRls 6661/2008 zo dňa 18.2.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 15.2.2008.
  (from: 02/22/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisncie N 481/2008 N 46434/2008 zo dňa 30.10.2008.
  (from: 12/06/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.04.2009.
  (from: 07/14/2009)
Date of updating data in databases:  05/16/2024
Date of extract :  05/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person