Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14660/B

Business name: 
PROEN s.r.o.
  (from: 04/29/1997)
Registered seat: 
Hattalova 12/A
Bratislava 831 03
  (from: 04/29/1997)
Identification number (IČO): 
34 129 511
  (from: 04/29/1997)
Date of entry: 
10/27/1995
  (from: 04/29/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/29/1997)
Objects of the company: 
obchodná činnosť s komoditami v rozsahu volnej živnosti-maloobchod, veľkoobchod
  (from: 04/29/1997)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 04/29/1997)
prevádzkovanie malých vodných elektrární
  (from: 04/29/1997)
poradenstvo v oblasti energetiky, životného prostredia, riadiacich systémov, výpočtovej techniky, automatizácie
  (from: 06/30/1997)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/30/1997)
činnosť organizačných poradcov
  (from: 06/30/1997)
spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dekumentácie
  (from: 03/27/2000)
projektovanie stavieb
  (from: 03/27/2000)
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov)
  (from: 03/27/2000)
Poradenská činnosť pri spracovaní projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
  (from: 03/21/2015)
Spracovanie ekonomických projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
  (from: 03/21/2015)
Technicko - organizačná pomoc pri realizácii projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
  (from: 03/21/2015)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výskumu, vývoja, prírodných, technických a spoločenských vied
  (from: 03/21/2015)
Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (from: 03/21/2015)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 03/21/2015)
Výkon činnosti energetického audítora
  (from: 03/21/2015)
Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie
  (from: 03/21/2015)
Partners: 
Ing. Iva Fabušová
Píla 190
Píla 900 89
Slovak Republic
  (from: 04/15/2022)
Ing. Michal Fabuš , PhD.
Andreja Mráza 5
Bratislava-Ružinov 821 03
Slovak Republic
  (from: 04/15/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Iva Fabušová
Amount of investment: 9 959 EUR Paid up: 9 959 EUR
  (from: 04/15/2022)
Ing. Michal Fabuš , PhD.
Amount of investment: 9 959 EUR Paid up: 9 959 EUR
  (from: 04/15/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/29/1997)
Ing. Iva Fabušová
Píla 190
Píla 900 89
  (from: 04/15/2022)
Ing. Michal Fabuš , PhD.
Andreja Mráza 5
Bratislava-Ružinov 821 03
From: 03/06/2015
  (from: 03/21/2015)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne.
  (from: 04/29/1997)
Capital: 
19 918 EUR Paid up: 19 918 EUR
  (from: 01/28/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 13.9.1995 v znení dodatku č. 1 zo dňa 27.10.1995 v zmysle §§ 56-75 a § 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení ďalších zmien. Stary spis: S.r.o. 4832 Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 5.11.1996 Stary spis: S.r.o. 21674
  (from: 04/29/1997)
Prevod obchodného podielu odsúhlasený na valnom zhromaždení 05.11.1996. Zmena spoločenskej zmluvy odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 28.11.1996. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 05.11.1996. Stary spis: S.r.o. 21674
  (from: 06/30/1997)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 7.7.1998. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.7.1998 a dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 19.11.1998 v súlade so Zák.č. 11/1998 Zz.
  (from: 12/04/1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 14.2.2000, Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve z 1.3.2000.
  (from: 03/27/2000)
Dodatok č. 7 zo dňa 9.7.2001 k spoločenskej zmluve Zmluva o prevod obchodného podielu zo dňa 9.7.2001 Rozhodnutie o zmene spoločenskej zmluvy spísané do notárskej zápisnice č. N 273/2001, Nz 270/2001 dňa 25.7.2001
  (from: 09/11/2001)
Notárska zápisnica N 586/02, Nz 581/02 zo dňa 18.12.2002, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2002, spoločenská zmluva zo dňa 18.12.2002.
  (from: 01/07/2004)
Osvedčenie o dedičstve, právoplatné dňa 26.02.2016. Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.03.2016.
  (from: 03/17/2016)
Date of updating data in databases:  09/22/2023
Date of extract :  09/25/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person