Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  15523/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
ŽP-Invest s.r.o.
  (from: 09/18/1997)
Registered seat: 
Rázusova 51
Brezno 977 01
  (from: 02/25/2004)
Identification number (IČO): 
35 727 349
  (from: 09/18/1997)
Date of entry: 
09/17/1997
  (from: 09/18/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/18/1997)
Objects of the company: 
vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídlišných celkov)
  (from: 09/18/1997)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 09/18/1997)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 09/18/1997)
kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja inému prevádzkovateľovi živnosti (veľkoobchod)
  (from: 09/18/1997)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 09/18/1997)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 09/18/1997)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 09/11/2003)
Partners: 
HRONSTAV O1 s.r.o. IČO: 30 225 655
Rázusova 51
Brezno 977 01
Slovak Republic
  (from: 01/19/2004)
Železiarne Podbrezová a.s. IČO: 31 562 141
Kolkáreň 35
Podbrezová 976 81
Slovak Republic
  (from: 01/19/2004)
Contribution of each member: 
HRONSTAV O1 s.r.o.
Amount of investment: 2 880 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 2 880 000 Sk
  (from: 01/19/2004)
Železiarne Podbrezová a.s.
Amount of investment: 62 120 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 62 120 000 Sk
  (from: 01/19/2004)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/21/2003)
Ing. Miloš Pokorný
Vranského 52
Brezno 977 01
From: 09/17/1997
  (from: 01/21/2003)
Ing. Ján Banas
Odbojárov 15
Nemecká
From: 09/28/1998
  (from: 01/21/2003)
Ing. Ľudovít Ihring
Kiepka 2521/86
Brezno
From: 11/30/1999
  (from: 01/21/2003)
Ing. Martin Sladký
Švermova 2378/40
Brezno 977 01
From: 12/16/2003
  (from: 01/19/2004)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci konatelia, a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci konatelia, pričom je potrebný podpis vždy dvoch konateľov. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 01/21/2003)
Capital: 
65 000 000 Sk Paid up: 65 000 000 Sk
  (from: 01/19/2004)
Supervisory board: 
Ing. Jana Vazanová
Trebišovská 2
Bratislava 821 02
From: 09/28/1998
  (from: 01/21/2003)
Ing. Vendelín Jurina
Brezenská 21
Brezno
From: 09/28/1998
  (from: 01/21/2003)
Ing. Jozef Marčok - predseda
Potočná 1610/13
Brezno - Mazorníkovo
From: 12/16/2003
  (from: 01/19/2004)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 17.6.1997 v zmysle §§ 56-75 a § 105 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 22547
  (from: 09/18/1997)
Dodatok č. 1 zo dňa 3.11.1998 k spoločenskej zmluve, ktorým sa táto uptavuje do súladu s ustanoveniami zák.č. 11/98 Z.z.
  (from: 11/10/1998)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 30.11.1999 rozhodnuté o prevode obchodného podielu a menovaní, odvolaní konateľov a člena dorzornej rady. Dodatok č 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 5.3.2001.
  (from: 03/12/2001)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia dňa 15.5.2001, na ktorom sa rozhodlo o prevode obchodného podielu, odvolaní konateľa a zmenu spoločenskej zmluvy. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 23.5.2001 Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.5.2001
  (from: 05/29/2001)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 3. 12. 2002 rozhodlo o zmene sídla, rozhodlo o zvýšení základného imania a o zosúladení spoločenskej zmluvy s novelou Obchodného zákonníka č. 500/2001 Z. z. a na základe toho bolo konateľmi vyhotovené úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 01/21/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.6.2003. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.7.2003.
  (from: 08/25/2003)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22. 7. 2003.
  (from: 09/11/2003)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2003 na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania.
  (from: 11/09/2003)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.12.2003. Funkcia konateľa Ing. J. Marčoka sa končí dňom 16.12.2003. Funkcia člena dozornej rady Ing. P. Šima sa končí dňom 16.12.2003.
  (from: 01/19/2004)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 21.01.2004 súhlasilo so zriadením záložného práva na obchodné podiely oboch spoločníkov Železiarne Podbrezová a.s. a HRONSTAV 01, spol. s r.o. na základe záložných zmlúv v prospech záložného veriteľa spoločnosti Tatra banka, akciová spoločnosť, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06, IČO: 00 686 930.
  (from: 02/25/2004)
Date of updating data in databases:  04/22/2024
Date of extract :  04/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person