Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Košice
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  98/V

Obchodné meno: 
CASSOVIA AIR, akciová spoločnosť Košice v likvidácii
  (od: 03.01.2000 do: 15.09.2003)
CASSOVIA AIR, akciová spoločnosť Košice
  (od: 14.08.1991 do: 02.01.2000)
Sídlo: 
Košice-letisko
Košice
  (od: 14.08.1991 do: 15.09.2003)
IČO: 
17 079 314
  (od: 14.08.1991)
Deň zápisu: 
28.06.1991
  (od: 14.08.1991)
Deň výmazu: 
16.09.2003
  (od: 16.09.2003)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 14.08.1991)
Predmet činnosti: 
konzultačno-poradenská činnosť v oblasti civilného letectva
  (od: 14.08.1991 do: 17.10.1993)
prepravno-obchodné služby
  (od: 14.08.1991 do: 17.10.1993)
nepravidelná letecká doprava osôb a materiálov medzinárodného a vnútroštátneho charakteru, vyhliadkové a rekreačné lety, letecké snímkovanie a špeciálne služby za úplatu
  (od: 14.08.1991 do: 17.10.1993)
nepravidelná letecká doprava osôb a nákladov
  (od: 18.10.1993 do: 01.04.1996)
konzultačno-poradenská činnosť v oblasti civilného letectva
  (od: 18.10.1993 do: 15.09.2003)
prepravno-obchodné služby v civilnom letectve /Handlingové služby leteckým prepravcom/
  (od: 18.10.1993 do: 15.09.2003)
sprostredkovateľská činnosť v civilnom letectve
  (od: 18.10.1993 do: 15.09.2003)
letecké práce
  (od: 18.10.1993 do: 15.09.2003)
nepravidelná vnútroštátna a medzinárodná letecká doprava osôb a tovaru
  (od: 02.04.1996 do: 15.09.2003)
pravidelná vnútroštátna a medzinárodná letecká doprava osôb a tovaru z Košíc
  (od: 02.04.1996 do: 15.09.2003)
Štatutárny orgán: 
likvidátor
  (od: 03.01.2000 do: 15.09.2003)
predstavenstvo
  (od: 02.04.1996 do: 02.01.2000)
Ing. Daniel Böhm - člen
  (od: 14.08.1991 do: 17.10.1993)
Ing. Daniel Böhm - člen
Považská 9
Košice
  (od: 28.12.1998 do: 02.01.2000)
Ing. Daniel Böhm - predseda
Považská 9
Košice
  (od: 18.10.1993 do: 01.04.1996)
Ing. Daniel Böhm - predseda
Považská 9
Košice
  (od: 02.04.1996 do: 03.06.1997)
Ing. Ján Fucsko - člen
Povstania českého ľudu 30
Košice
  (od: 04.06.1997 do: 04.06.1998)
Ing. Eduard Grečner - člen
Trieda SNP 94
Košice
  (od: 04.06.1997 do: 27.12.1998)
Ing. Vladimír Chlebo - člen
Kuzmányho 5
Košice
  (od: 18.10.1993 do: 01.04.1996)
Ing. Michal Janitor - člen
Borodáčová 24
Košice
  (od: 02.04.1996 do: 13.02.1997)
Ing. Gabriel Lešinský - predseda predstavenstva
  (od: 14.08.1991 do: 17.10.1993)
Ing. Miroslav Mackulin - člen
Hanojská 2
Košice
  (od: 05.06.1998 do: 02.01.2000)
Ing. Igor Pokorný - člen
Bernolákova 9
Košice
  (od: 02.04.1996 do: 03.06.1997)
JUDr. Jozefa Poláková - člen
Floriánska 11
Košice
  (od: 18.10.1993 do: 01.04.1996)
JUDr. Jozefína Poláková - člen
  (od: 14.08.1991 do: 17.10.1993)
Ing. Oldřich Vařeka - člen
Jánošíkova 3
Košice
  (od: 14.02.1997 do: 02.01.2000)
Konanie menom spoločnosti: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva alebo za jeho neprítomnosti členovia predstavenstva, každý samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 02.04.1996 do: 02.01.2000)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva alebo za jeho neprítomnosti členovia predstavenstva, každý samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 18.10.1993 do: 01.04.1996)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva v jeho neprítomnosti riaditeľ spoločnosti a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 14.08.1991 do: 17.10.1993)
Základné imanie: 
16 000 000 Sk
  (od: 16.12.1996 do: 15.09.2003)
6 000 000 Sk
  (od: 02.04.1996 do: 15.12.1996)
3 000 000 Sk
  (od: 18.10.1993 do: 01.04.1996)
1 500 000 Sk
  (od: 14.08.1991 do: 17.10.1993)
Akcie: 
Počet: 320
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
  (od: 16.12.1996 do: 15.09.2003)
Počet: 120
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
  (od: 02.04.1996 do: 15.12.1996)
Počet: 60
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
  (od: 18.10.1993 do: 01.04.1996)
Počet: 30
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
  (od: 14.08.1991 do: 17.10.1993)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Štefan Mikolaj
akad. Hronca 11
Rožňava
  (od: 22.05.2001 do: 15.09.2003)
Dozorná rada: 
Ing. Zdeněk Brunclík - predseda
Hronská 8
Košice
  (od: 18.10.1993 do: 01.04.1996)
Ing. Zdeněk Brunclík - predseda
Hronská 8
Košice
  (od: 02.04.1996 do: 03.06.1997)
Ing. Ján Fucsko - člen
Povstania českého ľudu 30
Košice
  (od: 14.02.1997 do: 03.06.1997)
Ing. Igor Grega - člen
Pokroku 1
Košice
  (od: 04.06.1997 do: 27.12.1998)
Ing. František Kušnír - člen
Maurerova 18
Košice
  (od: 04.06.1997 do: 04.06.1998)
Ing. Gabriel Lešinský - člen
Michalovská 41
Košice
  (od: 18.10.1993 do: 01.04.1996)
JUDr. Ľubomír Majerčík - člen
Tr. SNP 13
Košice
  (od: 28.12.1998 do: 15.09.2003)
JUDr. Kamil Medvec - člen
Pokroku 8
Košice
  (od: 02.04.1996 do: 27.12.1998)
Ing. Vladimír Molčák - člen
Berlínska 19
Košice
  (od: 05.06.1998 do: 15.09.2003)
Ing. Ľubomír Solár - člen
Tr. SNP č. 83
Košice
  (od: 28.12.1998 do: 15.09.2003)
JUDr. Peter Szczeczina - člen
Pajorova 2
Košice
  (od: 18.10.1993 do: 01.04.1996)
Ing. Ivan Šefčovič - člen
Považská 1
Košice
  (od: 02.04.1996 do: 13.02.1997)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 1.1.2000
  (od: 22.05.2001 do: 15.09.2003)
Dátum vstupu do likvidácie: 1.1.2000
  (od: 16.09.2003 do: 15.09.2003)
Dátum vstupu do likvidácie: 1.1.2000
  (od: 03.01.2000 do: 21.05.2001)
 Likvidátor:
Ing. Daniel Böhm
Považská 9
Košice
  (od: 03.01.2000 do: 15.09.2003)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Menom spoločnosti v likvidácii koná a podpisuje likvidátor.
  (od: 03.01.2000 do: 15.09.2003)
Ďalšie právne skutočnosti: 
V y m a z u j e sa: Obchodné meno: CASSOVIA AIR, akciová spoločnosť Košice v likvidácii Sídlo: Košice- letisko, Košice IČO: 17 079 314 ako aj všetky ďalšie zápisy na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 4K 142/00-51 na majetok úpadcu CASSOVIA AIR, akciová spoločnosť Košice v likvidácii, nakoľko majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu. Deň výmazu:16.9.2003.
  (od: 16.09.2003)
Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo uzavretím zakladateľskej zmluvy zo dňa 18.6. 1991 na základe § 25 zák.č. 104/90 Zb. o akciových spoločnostiach.
  (od: 14.08.1991 do: 15.09.2003)
Zmeny v zápise boli vykonané na základe notárskej zápisnice č. N 450/92, Nz 420/92 o schválení zmien stanov spísanej dňa 25.6.1992 podľa § 764 ods. 2 zák. č. 513/91 Zb.
  (od: 18.10.1993 do: 15.09.2003)
Zmena stanov zo dňa 12. 12. 1996.
  (od: 16.12.1996 do: 15.09.2003)
Zápisnica z MVZ a.s. zo dňa 26.11.1999 o zrušení spoločnosti likvidáciou. Vstup spoločnosti do likvidácie dňa 1.1.2000. Zápis vstupu spoločnosti do likvidácie v obchodnom registri dňa 3.1.2000.
  (od: 03.01.2000 do: 15.09.2003)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp.zn. 4K 142/00-10 zo dňa 27.10.2000 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka CASSOVIA AIR, akciová spoločnosť Košice v likvidácii, Košice-letisko, Košice, IČO: 17 079 314 a ustanovil správcu konkurznej podstaty JUDr. Štefana Mikolaja, kom. právnika, akad. Hronca 11, Rožňava.
  (od: 22.05.2001 do: 15.09.2003)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp.zn. 4K 142/00-51 zo dňa 30.10.2002, ktoré nadobudlo právoplatnosť 31.12.2002 zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu CASSOVIA AIR, akciová spoločnosť Košice v likvidácii, Košice-letisko a zbavil JUDr. Štefana Mikolaja, komerčného právnika, akad. Hronca 11, Rožňava funkcie správcu konkurznej podstaty. Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 4K 142/00-51 zo dňa 30.10.2002 zrušil konkurz na majetok úpadcu CASSOVIA AIR, akciová spoločnosť Košice v likvidácii, nakoľko majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu.
  (od: 28.01.2003 do: 15.09.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  30.11.2023
Dátum výpisu:  02.12.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)