Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  481/P

Business name: 
KOVOPROJEKT INVEST spol. s r.o.
  (from: 06/05/1992 until: 01/03/2006)
Registered seat: 
Hlavná 135
Prešov 080 01
  (from: 06/05/1992 until: 01/03/2006)
Identification number (IČO): 
31 653 391
  (from: 06/05/1992)
Date of entry: 
06/05/1992
  (from: 06/05/1992)
Person dissolved from: 
17. 9. 2005
  (from: 01/04/2006)
Date of deletion: 
01/04/2006
  (from: 01/04/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/04/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/05/1992)
Objects of the company: 
projektová činnosť /strojárstvo/
  (from: 06/05/1992 until: 01/03/2006)
inžinierská a dodávateľská činnosť a zabezpečovanie strojno-technologických dodávok
  (from: 06/05/1992 until: 01/03/2006)
strojno-montážne práce
  (from: 06/05/1992 until: 01/03/2006)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti strojárenstvá, stavebníctva, elektroniky, výpočtovej techniky
  (from: 06/05/1992 until: 01/03/2006)
vývoj a dodávky softweru a hardweru
  (from: 06/05/1992 until: 01/03/2006)
reklamné služby
  (from: 06/05/1992 until: 01/03/2006)
rozmnožovanie a iné služby polygrafického priemyslu
  (from: 06/05/1992 until: 01/03/2006)
vzdelávanie a školenie v oblasti strojárenstvá, stavebníctva, elektroniky, výpočtovej techniky
  (from: 06/05/1992 until: 01/03/2006)
geodetické práce
  (from: 06/05/1992 until: 01/03/2006)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť: priemyselný a spotrebný tovar, potreviny, tabak a tabakové výrobky, sklo, porcelán, svietidlá, elektronika, elektrotechnika, výpočtová technika, nábytok, bižutéria, športové potreby, odevy, obuv, galantéria drogistický tovar, textil, automobily, náhradné diely a príslušenstvo, pneumatiky stavebniny
  (from: 06/05/1992 until: 01/03/2006)
pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
  (from: 01/26/1994 until: 01/03/2006)
Partners: 
Ing. Peter Jankura
Jánošíkova 60
Prešov
Slovak Republic
  (from: 09/25/1998 until: 01/03/2006)
Ing. Peter Jankura
Jánošíkova 60
Prešov
Slovak Republic
  (from: 01/26/1994 until: 09/24/1998)
Ing. Peter Jankura
Jánošíkova 60
Prešov
Slovak Republic
  (from: 06/05/1992 until: 01/25/1994)
Ing. Ján Kruľ
Volgogradská 34
Prešov
Slovak Republic
  (from: 09/25/1998 until: 01/03/2006)
Ing. Ján Kruľ
Volgogradská 34
Prešov
Slovak Republic
  (from: 01/26/1994 until: 09/24/1998)
Ing. Ján Kruľ
Volgogradská 34
Prešov
Slovak Republic
  (from: 06/05/1992 until: 01/25/1994)
Ing. František Pažucha
M. Nešpora 28
Prešov
Slovak Republic
  (from: 09/25/1998 until: 01/03/2006)
Ing. František Pažucha
M. Nešpora 28
Prešov
Slovak Republic
  (from: 01/26/1994 until: 09/24/1998)
Ing. František Pažucha
M. Nešpora 28
Prešov
Slovak Republic
  (from: 06/05/1992 until: 01/25/1994)
Vladimír Polom
M. Nešpora 30
Prešov
Slovak Republic
  (from: 01/26/1994 until: 09/24/1998)
Vladimír Polom
M. Nešpora 30
Prešov
Slovak Republic
  (from: 06/05/1992 until: 01/25/1994)
Ing. Pavel Šidlovský
Švábska 39
Prešov
Slovak Republic
  (from: 09/25/1998 until: 01/03/2006)
Ing. Pavel Šidlovský
Švábska 39
Prešov
Slovak Republic
  (from: 01/26/1994 until: 09/24/1998)
Ing. Pavel Šidlovský
Švábska 39
Prešov
Slovak Republic
  (from: 06/05/1992 until: 01/25/1994)
Contribution of each member: 
Ing. Ján Kruľ
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 06/05/1992 until: 01/25/1994)
Ing. František Pažucha
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 06/05/1992 until: 01/25/1994)
Ing. Peter Jankura
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 06/05/1992 until: 01/25/1994)
Ing. Pavel Šidlovský
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 06/05/1992 until: 01/25/1994)
Vladimír Polom
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 06/05/1992 until: 01/25/1994)
Ing. Ján Kruľ
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/26/1994 until: 09/24/1998)
Ing. František Pažucha
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/26/1994 until: 09/24/1998)
Ing. Peter Jankura
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/26/1994 until: 09/24/1998)
Ing. Pavel Šidlovský
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/26/1994 until: 09/24/1998)
Vladimír Polom
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/26/1994 until: 09/24/1998)
Ing. Ján Kruľ
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/25/1998 until: 01/03/2006)
Ing. František Pažucha
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/25/1998 until: 01/03/2006)
Ing. Peter Jankura
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/25/1998 until: 01/03/2006)
Ing. Pavel Šidlovský
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 09/25/1998 until: 01/03/2006)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/05/1992 until: 01/03/2006)
Ing. Peter Jankura
Jánošíkova 60
Prešov
  (from: 06/05/1992 until: 01/03/2006)
Ing. Ján Kruľ
Volgogradská 34
Prešov
  (from: 06/05/1992 until: 01/03/2006)
Ing. František Pažucha
M. Nešpora 28
Prešov
  (from: 06/05/1992 until: 01/03/2006)
Vladimír Polom
M. Nešpora 30
Prešov
  (from: 06/05/1992 until: 03/10/1996)
Ing. Pavel Šidlovský
Švábska 39
Prešov
  (from: 06/05/1992 until: 01/03/2006)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za spoločnosť sa podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 06/05/1992 until: 01/03/2006)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 09/25/1998 until: 01/03/2006)
100 000 Sk
  (from: 06/05/1992 until: 09/24/1998)
Other legal facts: 
Spoločenská zmluva o založení obchodnej spoločnosti KOVOPROJEKT INVEST spol. s r.o. spísaná spoločníkmi v zmysle § 105 a nasl. ust. zák.č. 513/91 Zb. a podpísaná dňa 15.5.1992. Stary spis: S.r.o. 1514
  (from: 06/05/1992 until: 01/03/2006)
Dodatok č. 1 zo dňa 20.7.1993 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 1514
  (from: 01/26/1994 until: 01/03/2006)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 19.6.1998. Uznesenie Krajského súdu v Košiciach č. 3K 307/99-9 zo dňa 26.1.2000 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka KOVOPROJEKT INVEST spol. s r.o. so sídlom v Prešove, Hlavná 135, IČO: 31 653 391, podľa zák. č. 328/91 Zb., v znení neskorších zmien. Správca podstaty. JUDr. Miroslav Pinčák, komerčný právnik, Košice, Kováčska 42.
  (from: 09/25/1998 until: 01/03/2006)
Date of updating data in databases:  05/22/2024
Date of extract :  05/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person