Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  17781/B

Business name: 
ESA LOGISTIKA, s.r.o.
  (from: 10/09/2002)
Registered seat: 
Diaľničná cesta 12
Senec 903 01
  (from: 03/01/2006)
Identification number (IČO): 
35 751 622
  (from: 08/26/1998)
Date of entry: 
08/26/1998
  (from: 08/26/1998)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/26/1998)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
  (from: 10/09/2002)
kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnost /maloobchod/
  (from: 10/09/2002)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/09/2002)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 10/09/2002)
reklamná činnosť
  (from: 10/09/2002)
vybavovanie colných deklarácií
  (from: 10/09/2002)
nákladná cestná doprava
  (from: 10/09/2002)
poskytovanie leasingu
  (from: 10/09/2002)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 10/09/2002)
organizovanie výstav, seminárov, školení a kultúrnych podujatí
  (from: 10/09/2002)
zasielateľstvo
  (from: 05/05/2005)
skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 08/09/2019)
Partners: 
ESA s.r.o. IČO: 46 351 141
Oldřichova 158
Kladno, Dubí 272 03
Czech Republic
  (from: 11/19/2009)
JUDr. Miroslav Jalč , CSc.
Záhradnícka 1475/4
Ivanka pri Dunaji 900 28
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Contribution of each member: 
JUDr. Miroslav Jalč , CSc.
Amount of investment: 2 324 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 2 324 EUR
  (from: 05/24/2022)
ESA s.r.o.
Amount of investment: 3 034 190 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 034 190 EUR
  (from: 12/05/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/07/2003)
Ing. Marek Cvačka
Jinočanská 42/34
Ruzyně, Praha 161 00
Česká republika
From: 06/21/2019
  (from: 06/29/2019)
Ing. Richard Novák
Lesnícka 13712/80
Prešov 080 05
From: 01/01/2023
  (from: 01/20/2023)
Riichiro Hirano
Stadstuinen 83
Amstelveen 1181 VT
Holandské kráľovstvo
From: 12/01/2017
  (from: 09/24/2022)
Acting in the name of the company: 
Konatelia sú oprávnení spoločnosť zastupovať samostatne. Za spoločnosť sa podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 06/19/2008)
Capital: 
3 036 514 EUR Paid up: 3 036 514 EUR
  (from: 11/19/2009)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.8.1998 v zmysle ust. §§ 24, 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. v znení noviel.
  (from: 08/26/1998)
Uznesenie z valného zhromaždenia z 7.12.1998, dodatok č.1 k spoločenskej zmluve z 14.12.1998.
  (from: 12/18/1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.11.1999, dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 3.1.2000
  (from: 08/09/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.4.2002. Dodatok č. 3 zo dňa 25.4.2002 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/25/2002)
Na spoločnom valnom zhromaždení zo d§a 15.5.2002 bolo rozhodnuté o zlúčení spoločnosti ESA SLOVAKIA, spol. s r.o., Záhradnícka 4, 900 28 Ivánka pri Dunaji, IČO: 34 112 774, vedená obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 12411/B a spoločnosti PROGAMEX, s.r.o., Partizánska 106, 974 64 Banská Bystrica 974 64, IČO: 36 030 155, vedená na obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 5383/S pod nástupnícku spoločnosť VESTRA PLUS, s.r.o., Záhradnícka 4, 900 28 Ivánka pri Dunaji, vedená na obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro vložka č. 17781/B. V súlade so zmluvou o zlúčení spoločností zo dňa 28.5.2002 spoločnosti PROGAMEX, s.r.o. a ESA SLOVAKIA, spol. s r.o. zanikajú bez likvidácie v súlade s §§ 69, 69a Obchodného zákonníka. Spoločnosť VESTRA PLUS s.r.o. sa stáva ich právnym nástupcom. Spoločníci schválili nové znenie spoločenskej zmluvy dňa 21.5.2002, ktorým sa mení aj predchádzajúce obchodné meno VESTRA PLUS s.r.o.
  (from: 10/09/2002)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaýdenia zo dňa 7.1.2003, dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.1.2003.
  (from: 03/07/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.03.2005.
  (from: 05/05/2005)
Rozhodnutie všetkých spoločníkov mimo valného zhromaždenia zo dňa 7.2.2007.
  (from: 02/13/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.05.2008.
  (from: 06/19/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.05.2009.
  (from: 08/28/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.10.2009.
  (from: 11/19/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.06.2012.
  (from: 07/17/2012)
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 1268/2015, Nz 58045/2015, NCRls 59088/2015 zo dňa 17.12.2015.
  (from: 01/28/2016)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/28/2016)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
ESA PRO, s. r. o.
Diaľničná cesta 12
Senec 903 01
  (from: 01/28/2016)
Date of updating data in databases:  03/30/2023
Date of extract :  04/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person