Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  34/B

Obchodné meno: 
UniCredit Bank Slovakia a. s.
  (od: 01.04.2007 do: 06.05.2014)
UniBanka, a. s.
  (od: 28.03.2002 do: 31.03.2007)
POĽNOBANKA, a.s.
  (od: 06.09.1996 do: 27.03.2002)
Slovenská poľnohospodárska banka, akciová spoločnosť skrátený názov POĽNOBANKA
  (od: 22.07.1994 do: 05.09.1996)
Slovenská poľnohospodárska banka, akciová spoločnosť
  (od: 29.05.1992 do: 21.07.1994)
Slovenská poľnohospodárska banka, účastinná spoločnosť
  (od: 02.07.1990 do: 28.05.1992)
Sídlo: 
Šancová 1/A
Bratislava 813 33
  (od: 25.08.2005 do: 06.05.2014)
Vajnorská 21
Bratislava 832 65
  (od: 29.05.1992 do: 24.08.2005)
Bratislava
  (od: 02.07.1990 do: 28.05.1992)
IČO: 
00 681 709
  (od: 02.07.1990)
Deň zápisu: 
02.07.1990
  (od: 02.07.1990)
Deň výmazu: 
01.12.2013
  (od: 07.05.2014)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 07.05.2014)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 02.07.1990)
Predmet podnikania (činnosti): 
Predmetom podnikania spoločnosti je vykonávanie bankových obchodov a peňažných služieb v rozsahu uvedom v § 9 zákona číslo 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach, vrátane ďalších bankových služieb a to napr. služby konzultačné, expertízne, poradenské, sprostredkovateľské. Tieto slúžby poskytuje spoločnosť predovšetkým podnikom a organizácia poľnohospodárko-potravinárskeho komplexu, ale i ďalším právnickým a fyzickým osobám v tuzemsku.
  (od: 02.07.1990 do: 28.05.1992)
banková činnosť podľa zákona č. 21/1992 Zb. o bankách:
  (od: 29.05.1992 do: 02.07.1998)
príjmanie vkladov od verejnosti
  (od: 29.05.1992 do: 05.09.1996)
poskytovanie úverov
  (od: 29.05.1992 do: 02.07.1998)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 29.05.1992 do: 02.07.1998)
finančný prenájom /finančný leasing/
  (od: 29.05.1992 do: 02.07.1998)
platobný styk a zúčtovanie
  (od: 29.05.1992 do: 02.07.1998)
vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
  (od: 29.05.1992 do: 05.09.1996)
poskytovanie záruk
  (od: 29.05.1992 do: 02.07.1998)
otváranie akreditívov
  (od: 29.05.1992 do: 02.07.1998)
obstarávanie inkasa
  (od: 29.05.1992 do: 02.07.1998)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
  (od: 29.05.1992 do: 05.09.1996)
1. s devízovými hodnotami
  (od: 29.05.1992 do: 05.09.1996)
2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov
  (od: 29.05.1992 do: 05.09.1996)
3. s prevoditeľnými cennými papiermi
  (od: 29.05.1992 do: 05.09.1996)
účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 29.05.1992 do: 11.03.1996)
finančné maklérstvo
  (od: 29.05.1992 do: 02.07.1998)
podkytovanie porád vo veciach podnikania
  (od: 29.05.1992 do: 05.09.1996)
obhospodarovanie cenných paperov klienta na jeho účet včítane poradenstva /portfólio management/
  (od: 29.05.1992 do: 11.03.1996)
uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
  (od: 29.05.1992 do: 11.03.1996)
výkon funkcie depozitára investičného fondu
  (od: 29.05.1992 do: 11.03.1996)
zmenárenská činnosť /nákup devizových prostriedkov
  (od: 29.05.1992 do: 02.07.1998)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 29.05.1992 do: 02.07.1998)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 29.05.1992 do: 02.07.1998)
obstarávanie pre emitenta vydávanie cenných paperov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
  (od: 12.03.1996 do: 02.07.1998)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet /portfólio management/
  (od: 12.03.1996 do: 02.07.1998)
vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov vrátane finančného poradenstva
  (od: 12.03.1996 do: 02.07.1998)
vykonávať funkciu depozitára pre investičnú spoločnosť alebo investičný fond
  (od: 12.03.1996 do: 02.07.1998)
vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 a 37 Zák. 600/1992 Z.z v znení neskorších predpisov /uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt/
  (od: 12.03.1996 do: 02.07.1998)
obstarávanie pre emitenta splácani ecenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
  (od: 12.03.1996 do: 02.07.1998)
príjmanie vkladov
  (od: 06.09.1996 do: 02.07.1998)
vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
  (od: 06.09.1996 do: 02.07.1998)
poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
  (od: 06.09.1996 do: 02.07.1998)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
  (od: 06.09.1996 do: 02.07.1998)
1. s devízovými hodnotami
  (od: 06.09.1996 do: 02.07.1998)
2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov
  (od: 06.09.1996 do: 02.07.1998)
2. s prevoditeľnými cennými papiermi
  (od: 06.09.1996 do: 02.07.1998)
4. so zlatými a striebornými mincami
  (od: 06.09.1996 do: 02.07.1998)
banková činnosť podľa zákona č. 21/1992 Zb. v znení zmien a doplnkov:
  (od: 03.07.1998 do: 03.08.2000)
príjmanie vkladov
  (od: 03.07.1998 do: 03.08.2000)
poskytovanie úverov
  (od: 03.07.1998 do: 03.08.2000)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 03.07.1998 do: 03.08.2000)
finančný prenájom /finančný leasing/
  (od: 03.07.1998 do: 03.08.2000)
platobný styk a zúčtovanie
  (od: 03.07.1998 do: 03.08.2000)
poskytovanie záruk
  (od: 03.07.1998 do: 03.08.2000)
otváranie akreditívov
  (od: 03.07.1998 do: 03.08.2000)
obstarávanie inkasa
  (od: 03.07.1998 do: 03.08.2000)
finančné maklérstvo
  (od: 03.07.1998 do: 03.08.2000)
zmenárenská činnosť /nákup devízových prostriedkov/
  (od: 03.07.1998 do: 03.08.2000)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 03.07.1998 do: 03.08.2000)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 03.07.1998 do: 03.08.2000)
obstarávať pre eminenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
  (od: 03.07.1998 do: 03.08.2000)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet /portfólio management/
  (od: 03.07.1998 do: 03.08.2000)
vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov, vrátane finančného poradenstva
  (od: 03.07.1998 do: 03.08.2000)
vykonávať funkciu depozitára pre investičnú spoločnosť alebo investičný fond
  (od: 03.07.1998 do: 03.08.2000)
vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa §§ 34-37 zákona č. 600/1992 Zb., v znení neskorších predpisov
  (od: 03.07.1998 do: 03.08.2000)
obstarávať pre eminenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
  (od: 03.07.1998 do: 03.08.2000)
vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
  (od: 03.07.1998 do: 03.08.2000)
poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
  (od: 03.07.1998 do: 03.08.2000)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta:
  (od: 03.07.1998 do: 03.08.2000)
s devízovými hodnotami
  (od: 03.07.1998 do: 03.08.2000)
v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ vrátane kurzových a úrokových obchodov
  (od: 03.07.1998 do: 03.08.2000)
s prevoditeľnými cennými papiermi
  (od: 03.07.1998 do: 03.08.2000)
so zlatými a striebornými mincami
  (od: 03.07.1998 do: 03.08.2000)
obchodovanie s hypotekárnymi listami
  (od: 03.07.1998 do: 03.08.2000)
vykonávanie iných finančno-obchodných činností súvisiacich s horeuvedeným predmetom činnosti, či už priamo alebo prostredníctvom dcérskych spoločností alebo afilácií, vrozsahu povolenom platným zákonom
  (od: 03.07.1998 do: 03.08.2000)
1. Podľa ustanovenia § 1 ods. 1 zákona
  (od: 04.08.2000 do: 30.07.2002)
a/ príjmanie vkladov a
  (od: 04.08.2000 do: 30.07.2002)
b/ poskytovanie úverov
  (od: 04.08.2000 do: 30.07.2002)
2/ Podľa ustanovenia § 1 ods. 3 zákona
  (od: 04.08.2000 do: 30.07.2002)
a/ investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 04.08.2000 do: 30.07.2002)
b/ finančný prenájom /finančný leasing/
  (od: 04.08.2000 do: 30.07.2002)
c/ platobný styk a zúčtovanie
  (od: 04.08.2000 do: 30.07.2002)
d/ vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. bankových platobných kariet, cestovných šekov
  (od: 04.08.2000 do: 30.07.2002)
e/ poskytovanie záruk
  (od: 04.08.2000 do: 30.07.2002)
f/ otváranie akreditívov
  (od: 04.08.2000 do: 30.07.2002)
g/ obstarávanie inkasa
  (od: 04.08.2000 do: 30.07.2002)
h/ obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta 1. s devízovými hodnotami, 2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov, 3. s prevoditeľnými cennými papiermi, 4. so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (od: 04.08.2000 do: 30.07.2002)
i/ účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 04.08.2000 do: 30.07.2002)
j/ sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo so stavebným sporením
  (od: 04.08.2000 do: 30.07.2002)
k/ poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
  (od: 04.08.2000 do: 30.07.2002)
l/ obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva /portfólio management/
  (od: 04.08.2000 do: 30.07.2002)
m/ uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
  (od: 04.08.2000 do: 30.07.2002)
n/ výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
  (od: 04.08.2000 do: 30.07.2002)
o/ zmenárenská činnosť /nákup devízových prostriedkov/
  (od: 04.08.2000 do: 30.07.2002)
p/ poskytovanie bankových informácií
  (od: 04.08.2000 do: 30.07.2002)
r/ prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 04.08.2000 do: 30.07.2002)
Banková činnosť podľa zákona č. 21/1992 Zb. v znení zmien a doplnkov:
  (od: 04.08.2000 do: 30.07.2002)
vykonávanie hypotekárnych obchodov podľa § 67 ods. 1 v zmysle § 2 ods. 2 písm. n) zák. č. 483/2001 Z.z. o bankách
  (od: 03.06.2002 do: 30.07.2002)
banková činnosť podľa § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách
  (od: 31.07.2002 do: 11.05.2005)
prijímanie vkladov
  (od: 31.07.2002 do: 11.05.2005)
poskytovanie úverov
  (od: 31.07.2002 do: 11.05.2005)
platobný styk a zúčtovanie
  (od: 31.07.2002 do: 11.05.2005)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 31.07.2002 do: 11.05.2005)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a cudzej mene, 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (od: 31.07.2002 do: 11.05.2005)
správa pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstava
  (od: 31.07.2002 do: 11.05.2005)
finančný lízing
  (od: 31.07.2002 do: 11.05.2005)
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
  (od: 31.07.2002 do: 11.05.2005)
vydávanie a správa platobných prostriedkov
  (od: 31.07.2002 do: 11.05.2005)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  (od: 31.07.2002 do: 11.05.2005)
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 31.07.2002 do: 11.05.2005)
finančné sprostredkovanie
  (od: 31.07.2002 do: 11.05.2005)
uloženie cenných papierov alebo vecí
  (od: 31.07.2002 do: 11.05.2005)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 31.07.2002 do: 11.05.2005)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 31.07.2002 do: 11.05.2005)
hypotekárne obchody podľa § 67 ods. 1 zákona a bankách
  (od: 31.07.2002 do: 11.05.2005)
funkcia depozitára podľa osobitného predpisu
  (od: 31.07.2002 do: 11.05.2005)
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
  (od: 31.07.2002 do: 11.05.2005)
vydávanie a správa platobných prostriedkov
  (od: 12.05.2005 do: 29.05.2012)
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
  (od: 12.05.2005 do: 29.05.2012)
obchodovanie na vlastný účet 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (od: 12.05.2005 do: 08.07.2009)
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v tomto rozsahu: - prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, - vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, - obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahračničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, - riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, - investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahračnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, - upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finačným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, - umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom, a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listi alebo cenné papiere vydané zahračničnými subjektami kolektívnho ivnestovania, - úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, nejmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listi alebo cenné papiere vydané zahračničnými subjektami kolektívnho ivnestovania, - poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, - poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovania poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku, - vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb, - vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi, - služby spojené s upisovaním týchto finačných nástrojov
  (od: 24.07.2008 do: 05.08.2011)
vykonávanie činností v súlade s povolením na poskytovanie investičných služieb v zmysle rozhodnutia Úradu pre finančný trh, číslo GRUFT - 013/2002OCP zo dňa 19.12.2002
  (od: 23.09.2004 do: 06.05.2014)
prijímanie vkladov
  (od: 12.05.2005 do: 06.05.2014)
poskytovanie úverov
  (od: 12.05.2005 do: 06.05.2014)
poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie
  (od: 30.05.2012 do: 06.05.2014)
poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia
  (od: 12.05.2005 do: 06.05.2014)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 12.05.2005 do: 06.05.2014)
obchodovanie na vlastný účet 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (od: 09.07.2009 do: 06.05.2014)
správa pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  (od: 12.05.2005 do: 06.05.2014)
finančný lízing, poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
  (od: 12.05.2005 do: 06.05.2014)
vydávanie a správu elektronických peňazí
  (od: 30.05.2012 do: 06.05.2014)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  (od: 12.05.2005 do: 06.05.2014)
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 12.05.2005 do: 06.05.2014)
finančné sprostredkovanie
  (od: 12.05.2005 do: 06.05.2014)
uloženie vecí
  (od: 12.05.2005 do: 06.05.2014)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 12.05.2005 do: 06.05.2014)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 12.05.2005 do: 06.05.2014)
hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona o bankách
  (od: 12.05.2005 do: 06.05.2014)
funkcia depozitára podľa osobitného predpisu
  (od: 12.05.2005 do: 06.05.2014)
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
  (od: 12.05.2005 do: 06.05.2014)
vykonávanie činnosti viazaného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a samostatného finančného agenta v sektore poistenia a zaistenia podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  (od: 30.05.2012 do: 06.05.2014)
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v tomto rozsahu: - prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures, swapy a iné deriváty, týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, h) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, - vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures, swapy a iné deriváty, týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, h) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán
  (od: 06.08.2011 do: 06.05.2014)
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v tomto rozsahu: - obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahračničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures, swapy a iné deriváty, týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtovávané alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, h) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán, - riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, - investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahračnými subjektami kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, - upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finačným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, - umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom, a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listi alebo cenné papiere vydané zahračničnými subjektami kolektívnho ivnestovania, - úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, nejmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listi alebo cenné papiere vydané zahračničnými subjektami kolektívnho ivnestovania, - poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, - poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovania poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku, - vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb, - vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi, - služby spojené s upisovaním týchto finačných nástrojov
  (od: 06.08.2011 do: 06.05.2014)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 25.06.2003 do: 06.05.2014)
predstavenstvo
  (od: 22.11.2002 do: 24.06.2003)
predstavenstvo
  (od: 31.07.2002 do: 21.11.2002)
predstavenstvo
  (od: 03.07.1998 do: 30.07.2002)
predstavenstvo
  (od: 08.12.1994 do: 02.07.1998)
predstavenstvo
  (od: 02.07.1990 do: 07.12.1994)
Ing. Peter Baco - člen
Warynského 3
Bratislava
  (od: 02.07.1990 do: 05.07.1993)
Ing. Jozef Barta - predseda predstavenstva
Tulipánová 3118/22
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 12.05.2003
  (od: 25.06.2003 do: 14.01.2004)
Jozef Barta - predseda predstavenstva
Plachého 3314/45
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 01.04.2010
  (od: 30.04.2010 do: 13.12.2012)
Jozef Barta - predseda predstavenstva
Plachého 3314/45
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 01.04.2010 Skončenie funkcie: 30.11.2012
  (od: 14.12.2012 do: 13.12.2012)
Jozef Barta - predseda predstavenstva
Tulipánová 3118/22
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 12.05.2003
  (od: 15.01.2004 do: 17.05.2006)
Jozef Barta - predseda predstavenstva
Tulipánová 3118/22
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 12.05.2003 Skončenie funkcie: 12.05.2006
  (od: 18.05.2006 do: 17.05.2006)
Jozef Barta - predseda predstavenstva
Tulipánová 3118/22
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 13.05.2006
  (od: 18.05.2006 do: 31.03.2007)
Jozef Barta - predseda predstavenstva
Tulipánová 3118/22
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 13.05.2006 Skončenie funkcie: 31.03.2007
  (od: 01.04.2007 do: 31.03.2007)
Jozef Barta - predseda predstavenstva
Tulipánová 3118/22
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 01.04.2007
  (od: 01.04.2007 do: 29.04.2010)
Jozef Barta - predseda predstavenstva
Tulipánová 3118/22
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 01.04.2007 Skončenie funkcie: 31.03.2010
  (od: 30.04.2010 do: 29.04.2010)
Ing. Milan Belica , CSc. - člen predst. a 2. nám. GR
Pánska dolina 969/61
Nitra
  (od: 20.11.1998 do: 02.10.2000)
Doc. Ing. Milan Belica , CSc. - člen predst. a 2. nám. GR
Pánska dolina 969
Nitra
  (od: 03.07.1998 do: 19.11.1998)
Doc.Ing. Milan Belica , PhD. - člen predstavenstva a námestník GR
Panská dolina 969/61
Nitra - Zobor
  (od: 03.10.2000 do: 26.07.2001)
Ing. Dušan Bubniak
Nábr. 4. apríla 1/13
Liptovský Mikuláš 031 01
  (od: 06.07.1993 do: 05.09.1996)
Ing. Zoltán Černák - člen
Miletičova 26
Bratislava
  (od: 06.09.1996 do: 02.07.1998)
Ing. Jozef Držka - člen
Jazdevká 14
Bratislava
  (od: 02.07.1990 do: 05.07.1993)
Ing. Ján Hilkovič - člen
Paulínska 18
Trnava
  (od: 06.09.1996 do: 02.07.1998)
Ing. Martin Horňanský - člen
Cabanova 28
Bratislava 841 02
  (od: 06.09.1996 do: 02.07.1998)
Helmut Horvath - podpreseda predstavenstva
Guntramsdorferstrasse 41
Mödling 2340
Rakúska republika
Vznik funkcie: 24.04.2008
  (od: 24.07.2008 do: 29.04.2010)
Helmut Horvath - podpreseda predstavenstva
Guntramsdorferstrasse 41
Mödling 2340
Rakúska republika
Vznik funkcie: 24.04.2008 Skončenie funkcie: 31.03.2010
  (od: 30.04.2010 do: 29.04.2010)
Mag. Helmut Horvath - člen predstavenstva
Guntramsdorferstrasse 41
Mödling 2340
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.04.2007
  (od: 01.04.2007 do: 23.07.2008)
Mag. Helmut Horvath - člen predstavenstva
Guntramsdorferstrasse 41
Mödling 2340
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.04.2007 Skončenie funkcie: 23.04.2008
  (od: 24.07.2008 do: 23.07.2008)
Prof. Ing. Félix Hutník , DrSc. - predseda
Jasovská 39
Bratislava 851 07
  (od: 06.07.1993 do: 14.08.1997)
Prof. Ing. Félix Hutník , DrSc. - predseda
Jasovská 39
Bratislava 851 07
  (od: 15.08.1997 do: 02.07.1998)
Ing. Jozef Janáč - člen
Palkovičova 5
Bratislava
  (od: 02.07.1990 do: 28.05.1992)
Doc. Ing. Ladislav Klinko , CSc. - člen
Račianska 95
Bratislava
  (od: 29.05.1992 do: 05.07.1993)
Monika Kohútová - člen
Bajkalská 5/A
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 04.05.2010
  (od: 17.06.2010 do: 15.05.2013)
Monika Kohútová - člen
Bajkalská 5/A
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 04.05.2010 Skončenie funkcie: 03.05.2013
  (od: 16.05.2013 do: 15.05.2013)
Ing. Ján Koreňovský - člen
Gessayova 10
Bratislava 851 03
  (od: 06.07.1993 do: 26.09.1995)
Ing. Blažej Krasovký - člen
Myslava 322
Košice
  (od: 29.05.1992 do: 07.12.1994)
Ing. Juraj Lelkeš
Frankelova 7
Bratislava 841 05
  (od: 06.07.1993 do: 05.09.1996)
Doc. Ing. Jozef Makúch , CSc. - člen
Osuského 34
Bratislava
  (od: 29.05.1992 do: 05.07.1993)
Ing. Ladislav Matiaško - člen
92
Zlaté Klasy
  (od: 29.05.1992 do: 05.07.1993)
Ing. Ladislav Nagy
Pôvodňová 536
Zlatná na Ostrove 946 10
  (od: 06.07.1993 do: 14.08.1997)
Ing. Ladislav Nagy - člen
Pôvodňová 536
Zlatná na Ostrove 946 10
  (od: 15.08.1997 do: 02.07.1998)
Ing. Lukáš Palenčár , CSc. - člen
Gverkovej 7
Bratislava
  (od: 02.07.1990 do: 05.07.1993)
Ing. František Palič - predseda predst. a gen. riaditeľ
Pri štadióne 964/25
Svätý Jur
  (od: 03.07.1998 do: 02.10.2000)
Ing. František Palič - predseda predstavenstva
Krajinská cesta 1060/24
Svätý Jur
  (od: 27.07.2001 do: 04.09.2001)
Ing. František Palič - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Krajinská cesta 1060/24
Svätý Jur
  (od: 03.10.2000 do: 26.07.2001)
Gianni Franco Papa - podpredseda predstavenstva
165 East 66th Street Apt. 19B
New York NY 10
USA
Vznik funkcie: 13.05.2006
  (od: 18.05.2006 do: 31.03.2007)
Gianni Franco Papa - podpredseda predstavenstva
165 East 66th Street Apt. 19B
New York NY 10
USA
Vznik funkcie: 13.05.2006 Skončenie funkcie: 31.03.2007
  (od: 01.04.2007 do: 31.03.2007)
Gianni Franco Papa - podpredseda predstavenstva
Türkenstraße 25
Viedeň 1090
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.04.2007
  (od: 01.04.2007 do: 06.05.2008)
Gianni Franco Papa - podpredseda predstavenstva
Türkenstraße 25
Viedeň 1090
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.04.2007 Skončenie funkcie: 26.02.2008
  (od: 07.05.2008 do: 06.05.2008)
Doc. Ing. Anna Pilková , CSc. - členka predstavenstva
Pribišova 3173/6
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 12.06.2004
  (od: 29.07.2004 do: 17.05.2006)
Doc. Ing. Anna Pilková , CSc. - členka predstavenstva
Pribišova 3173/6
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 12.06.2004 Skončenie funkcie: 12.05.2006
  (od: 18.05.2006 do: 17.05.2006)
Doc., Ing. Anna Pilková , CSc. - členka predstavenstva
Pribišova 3173/6
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 13.05.2006
  (od: 18.05.2006 do: 31.03.2007)
Doc., Ing. Anna Pilková , CSc. - členka predstavenstva
Pribišova 3173/6
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 13.05.2006 Skončenie funkcie: 31.03.2007
  (od: 01.04.2007 do: 31.03.2007)
Doc. Ing. Anna Pilková, , CSc. - člen predstavenstva
Pribišova 3173/6
Bratislava
Vznik funkcie: 10.11.2000
  (od: 25.06.2003 do: 14.01.2004)
Doc. Ing. Anna Pilková, , CSc. - člen predstavenstva
Pribišova 3173/6
Bratislava
Vznik funkcie: 11.06.2001
  (od: 15.01.2004 do: 28.07.2004)
Doc. Ing. Anna Pilková, , CSc. - člen predstavenstva
Pribišova 3173/6
Bratislava
Vznik funkcie: 11.06.2001 Skončenie funkcie: 11.06.2004
  (od: 29.07.2004 do: 28.07.2004)
Doc.Ing. Anna Pilková, , CSc.
Pribišova 3173/6
Bratislava - Karlova Ves
  (od: 19.02.2001 do: 26.07.2001)
Doc.Ing. Anna Pilková, , CSc. - člen predstavenstva
Pribišova 3173/6
Bratislava - Karlova Ves
  (od: 27.07.2001 do: 24.06.2003)
Doc.Ing. Anna Pilková, , CSc.,MBA, - členka predstavenstva a námestníčka GR
Pribišova 6
Bratislava 841 05
  (od: 05.12.2000 do: 18.02.2001)
Friedrich Plail - člen predstavenstva
Na Kopci 23
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 01.04.2007
  (od: 01.04.2007 do: 07.07.2009)
Friedrich Plail - člen predstavenstva
Na Kopci 23
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 01.04.2007 Skončenie funkcie: 26.06.2009
  (od: 08.07.2009 do: 07.07.2009)
Ing. Vladimir Podstransky - predseda predstavenstva
469
Somotor
  (od: 02.07.1990 do: 28.05.1992)
Ing. Ľudovít Pósa , CSc. - generálny riaditeľ spoločnosti
Budovateľská 1
Senec 903 01
  (od: 06.07.1993 do: 05.09.1996)
Ing. Ľudovít Pósa , CSc. - generálny riaditeľ spoločnosti
Budovateľská 1
Senec 903 01
  (od: 06.09.1996 do: 14.08.1997)
Ing. Ľudovít Pósa , CSc. - riaditeľ spoločnosti
Budovateľská 1
Senec
  (od: 02.07.1990 do: 05.07.1993)
Ing. Anton Rakický - člen
Hradné údolie 13
Bratislava
  (od: 29.05.1992 do: 05.07.1993)
JUDr. Ján Sabol - člen
Albrechtova 9
Bratislava 821 03
  (od: 27.09.1995 do: 05.09.1996)
Ing. Peter Serenčéš , CSc.
Dobrocká 5
Nové Zámky 940 01
  (od: 06.07.1993 do: 05.09.1996)
Ján Slánčik
38
Dubové
  (od: 06.07.1993 do: 14.08.1997)
Ján Slánčik - člen
38
Dubové
  (od: 15.08.1997 do: 02.07.1998)
Ján Slánčik - podpredseda
38
Dubové
  (od: 02.07.1990 do: 05.07.1993)
Miroslav Štrokendl - člen
Charkovská 7
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 26.06.2009
  (od: 08.07.2009 do: 29.04.2010)
Miroslav Štrokendl - člen
Charkovská 7
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 26.06.2009 Skončenie funkcie: 31.03.2010
  (od: 30.04.2010 do: 29.04.2010)
Miroslav Štrokendl - člen predstavenstva
Charkovská 7
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 01.04.2010
  (od: 30.04.2010 do: 13.12.2012)
Miroslav Štrokendl - predseda predstavenstva
Charkovská 7
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 01.04.2010
  (od: 14.12.2012 do: 06.02.2013)
Miroslav Štrokendl - predseda predstavenstva
Charkovská 7
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 01.12.2012
  (od: 07.02.2013 do: 15.04.2013)
Miroslav Štrokendl - predseda predstavenstva
Charkovská 7
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 01.12.2012 Skončenie funkcie: 31.03.2013
  (od: 16.04.2013 do: 15.04.2013)
JUDr. Jozef Theis - člen
Chrobáková 1/A
Bratislava 841 02
  (od: 06.07.1993 do: 14.08.1997)
JUDr. Jozef Theis - člen
Chrobáková 1/A
Bratislava 841 02
  (od: 15.08.1997 do: 02.07.1998)
Ing. Anton Torma - člen
Volgogradská 59
Košice
  (od: 02.07.1990 do: 28.05.1992)
Dipl. t. Arpád Vágo - člen
J. Švernu 14/6
Komárno
  (od: 02.07.1990 do: 05.07.1993)
JUDr. Oskar Világi - člen
Smetanov háj 288/16
Dunajská Streda 929 01
  (od: 06.09.1996 do: 02.07.1998)
Franz Wolfger - podpredseda
Raimund Kalcher Straße 1
Drobollach A-9580
Rakúska republika
Vznik funkcie: 12.04.2010
  (od: 17.06.2010 do: 15.04.2013)
Franz Wolfger - podpredseda
Raimund Kalcher Straße 1
Drobollach A-9580
Rakúska republika
Vznik funkcie: 12.04.2010 Skončenie funkcie: 31.03.2013
  (od: 16.04.2013 do: 15.04.2013)
Zuzana Žemlová - člen
Stará Stupavská 4
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 01.01.2010
  (od: 11.02.2010 do: 29.04.2010)
Zuzana Žemlová - člen
Stará Stupavská 4
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 01.01.2010 Skončenie funkcie: 31.03.2010
  (od: 30.04.2010 do: 29.04.2010)
Zuzana Žemlová - člen
Stará Stupavská 4
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 01.04.2013
  (od: 16.04.2013 do: 23.08.2013)
Zuzana Žemlová - člen
Stará Stupavská 4
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 01.04.2013 Skončenie funkcie: 01.08.2013
  (od: 24.08.2013 do: 23.08.2013)
Zuzana Žemlová - člen predstavenstva
Stará Stupavská 4
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 01.04.2010
  (od: 30.04.2010 do: 15.04.2013)
Zuzana Žemlová - člen predstavenstva
Stará Stupavská 4
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 01.04.2010 Skončenie funkcie: 31.03.2013
  (od: 16.04.2013 do: 15.04.2013)
Miroslav Štrokendl - predseda
Charkovská 7
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 01.04.2013
  (od: 16.04.2013 do: 06.05.2014)
Monika Kohútová - člen
Bajkalská 5/A
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 04.05.2013
  (od: 16.05.2013 do: 06.05.2014)
Matteo Anatra - člen predstavenstva
Via Tagliaferri 5-25126
Brescia
Taliansko
dlhodobý pobyt na území SR :
Krčméryho 3478/16
Bratislava - Staré Mesto
  (od: 27.07.2001 do: 19.05.2002)
Claudio Bianchi - podpredseda predstavenstva
Via Tomassetti 5
Rím 001 61
Taliansko
dlhodobý pobyt na území SR :
Suché Mýto 2
Bratislava - Staré Mesto
  (od: 27.07.2001 do: 21.11.2002)
Andrea Casini - podpredseda predstavenstva
Viale Michelangelo n. 45
Sesto Fiorentino
Taliansko
dlhodobý pobyt na území SR :
Hviezdoslavovo námestie 6
Bratislava - Staré Mesto
Vznik funkcie: 25.09.2002
  (od: 22.11.2002 do: 31.07.2005)
Andrea Casini - podpredseda predstavenstva
Viale Michelangelo n. 45
Sesto Fiorentino
Taliansko
dlhodobý pobyt na území SR :
Hviezdoslavovo námestie 6
Bratislava - Staré Mesto
Vznik funkcie: 25.09.2002 Skončenie funkcie: 31.07.2005
  (od: 01.08.2005 do: 31.07.2005)
Clifford Viliam Evans - podpreds. predst. a 1. nám. GR
prechodný pobyt na území SR :
Tichá 5148/32
Bratislava
  (od: 03.07.1998 do: 03.06.1999)
Clifford William Evans - podpredseda predstavenstva a 1. námestník GR
prechodný pobyt na území SR :
Tichá 5148/32
Bratislava
  (od: 04.06.1999 do: 03.02.2000)
Igor Helekal - člen predstavenstva
U Středu 249/28
Praha 6 160 00
Česká republika
prechodný pobyt na území SR :
Vajnorská 1306/5
Bratislava
Vznik funkcie: 01.10.2001 Skončenie funkcie: 16.01.2004
  (od: 25.06.2003 do: 05.02.2004)
Ing. Igor Helekal - člen predstavenstva
U Středu 249/28
Praha 6 160 00
Česká republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Karpatské námestie 7773/23
Bratislava - Rača
  (od: 20.05.2002 do: 24.06.2003)
Helmut Horvath - podpreseda predstavenstva
Guntramsdorferstrasse 41
Mödling 2340
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.04.2010
  (od: 30.04.2010 do: 16.06.2010)
Helmut Horvath - podpreseda predstavenstva
Guntramsdorferstrasse 41
Mödling 2340
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.04.2010 Skončenie funkcie: 11.04.2010
  (od: 17.06.2010 do: 16.06.2010)
Ing. Jiří Kunert - predseda predstavenstva
Křenova 15
Praha 162 00
Česká republika
dlhodobý pobyt na území SR :
Vajnorská 10595/98
Bratislava - Nové Mesto
Skončenie funkcie: 05.05.2003
  (od: 05.09.2001 do: 24.06.2003)
Gianni Franco Papa - podpredseda predstavenstva
165 East 66th Street Apt. 19B
New York NY 10021
USA
Vznik funkcie: 01.08.2005
  (od: 01.08.2005 do: 17.05.2006)
Gianni Franco Papa - podpredseda predstavenstva
165 East 66th Street Apt. 19B
New York NY 10021
USA
Vznik funkcie: 01.08.2005 Skončenie funkcie: 12.05.2006
  (od: 18.05.2006 do: 17.05.2006)
Clifford William Evans - podpredseda a 1 námestník GR
prechodný pobyt na území SR :
Krčméryho 3478/16
Bratislava
  (od: 04.02.2000 do: 04.12.2000)
Franz Wolfger - člen
Raimund Kalcher Straße 1
Drobollach A-9580
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.04.2013
  (od: 16.04.2013 do: 06.05.2014)
Marco Cravario - podpredseda
Corso Giovanni Lanza 78
Turín 101 33
Talianska republika
Vznik funkcie: 04.04.2013
  (od: 16.04.2013 do: 06.05.2014)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom alebo dvaja prokuristi spoločne. Za spoločnosť sú oprávnené konať aj ďalšie osoby, pokiaľ je to určené vo vnútorných predpisoch spoločnosti, alebo pokiaľ je to vzhľadom na ich funkciu alebo pracovné zaradenie obvyklé. Predstavenstvo môže písomne poveriť zamestnancov, aby konali v mene spoločnosti, pričom rozsah oprávnenia povereného zamestnanca musí byť uvedený v písomnom poverení. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že podpisujúci pripoja svoje podpisy k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, spolu s menom a funkciou podpisujúceho; prokurista pripojí dodatok označujúci prokúru.
  (od: 30.04.2010 do: 06.05.2014)
V mene spoločnosti konajú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom alebo dvaja prokuristi spoločne. Predstavenstvo môže písomne poveriť zamestnancov, aby konali v mene spoločnosti, pričom rozsah oprávnenia povereného zamestnanca musí byť uvedený v písomnom poverení. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že podpisujúci pripoja svoje podpisy k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, spolu s menom a funkciou podpisujúceho; prokurista pripojí dodatok označujúci prokúru.
  (od: 01.04.2007 do: 29.04.2010)
V mene spoločnosti konajú ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti spoločne s členom predstavenstva alebo spoločne s ďalším prokuristom. Osoby poverené pri podnikaní spoločnosti určitou činnosťou sú oprávnené vykonávať v mene spoločnosti všetky úkony, ku ktorým pri tejto činnosti obvykle dochádza. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis, prokurista s dodatkom označujúcim prokúru.
  (od: 25.06.2003 do: 31.03.2007)
1. V mene spoločnosti konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne. 2. Zamestnanec spoločnosti, ktorý je pri prevádzkovaní podniku spoločnosti poverený určitou činnosťou, je splnomocnený na všetky úkony, ku ktorým pri tejto činnosti podľa vnútorných predpisov spoločnosti obvykle dochádza, ako jej zástupca.
  (od: 22.11.2002 do: 24.06.2003)
1. V mene spoločnosti konajú dvaja členovia predstavesntva spoločne, z ktorých aspoň jeden bude predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. 2. Zamestnanec spoločnosti, ktorý je pri prevádzkovaní podniku spoločnosti poverený určitou činnosťou, je splnomocnený na všetky úkony, ku ktorým pri tejto činnosti podľa vnútrobankových predpisov spoločnosti obvykle dochádza, ako jej zástupca.
  (od: 31.07.2002 do: 21.11.2002)
Spoločnosť zastupujú a za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden bude predseda predstavenstva a v jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva spolu s ďaľším členom predstavenstva. Ďaľší vedúci pracovníci spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať za spoločnosť v rozsahu právomocí určených v Podpisovom poriadku spoločnosti.
  (od: 03.07.1998 do: 30.07.2002)
K vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis s uvedením mena a funkcie: Dvaja členovia predstavenstva, Generálny riaditeľ, Prokuristi, Splnomocnený pracovníci v rozsahu uvedenej plnej moci.
  (od: 08.12.1994 do: 02.07.1998)
Za spoločnosť podpisuje predseda, podpredseda a riaditeľ spoločnosti.
  (od: 02.07.1990 do: 07.12.1994)
Dozorná rada: 
Ing. Peter Bohuš
Račianska 99
Bratislava
  (od: 06.09.1996 do: 02.07.1998)
Ing. Peter Bohuš
Račianska 99
Bratislava
  (od: 03.07.1998 do: 03.06.1999)
Ing. Zoltán Čerňák
Miletičova 26
Bratislava
  (od: 03.07.1998 do: 24.08.1999)
Ing. Andrej Danko
Lacková 3
Bratislava 841 04
  (od: 29.05.1992 do: 02.07.1998)
Gerhard Deschkan
Malzingerstrasse 11/11
Viedeň 1140
Rakúska republika
Vznik funkcie: 26.03.2009
  (od: 09.07.2009 do: 11.04.2012)
Gerhard Deschkan
Malzingerstrasse 11/11
Viedeň 1140
Rakúska republika
Vznik funkcie: 26.03.2009 Skončenie funkcie: 25.03.2012
  (od: 12.04.2012 do: 11.04.2012)
Viera Durajová
Bajzova 4
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 25.02.2010
  (od: 01.04.2010 do: 13.03.2013)
Viera Durajová
Bajzova 4
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 25.02.2010 Skončenie funkcie: 24.02.2013
  (od: 14.03.2013 do: 11.06.2013)
Ing. Michal Duranko
Robotnícka 16
Bratislava
  (od: 06.09.1996 do: 02.07.1998)
Ing. Gašpar Farkaš
V. P. Tótha 14
Komárno 845 01
  (od: 06.07.1993 do: 26.09.1995)
JUDr. Imrich Fekete , CSc.
Studenohorská 22
Bratislava 841 03
  (od: 04.06.1999 do: 02.10.2000)
Carmine Ferraro
Via Monviso 33
Monza 200 52
Taliansko
Vznik funkcie: 05.05.2008
  (od: 29.05.2008 do: 19.05.2011)
Carmine Ferraro
Via Monviso 33
Monza 200 52
Taliansko
Vznik funkcie: 05.05.2008 Skončenie funkcie: 05.05.2011
  (od: 20.05.2011 do: 19.05.2011)
Carmine Ferraro
Via Monviso 33
Monza 200 52
Taliansko
Vznik funkcie: 26.04.2006
  (od: 18.05.2006 do: 15.03.2007)
Carmine Ferraro
Via Monviso 33
Monza 200 52
Taliansko
Vznik funkcie: 26.04.2006 Skončenie funkcie: 20.02.2007
  (od: 16.03.2007 do: 15.03.2007)
Gabriel Gavula
Jamnického 4
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 11.09.2008
  (od: 25.09.2008 do: 10.02.2010)
Gabriel Gavula
Jamnického 4
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 11.09.2008 Skončenie funkcie: 18.12.2009
  (od: 11.02.2010 do: 10.02.2010)
Elena Goitini
Via Fiori Chiari 14
Milano 201 21
Taliansko
Vznik funkcie: 26.04.2006
  (od: 18.05.2006 do: 28.05.2008)
Elena Goitini
Via Fiori Chiari 14
Milano 201 21
Taliansko
Vznik funkcie: 26.04.2006 Skončenie funkcie: 24.04.2008
  (od: 29.05.2008 do: 28.05.2008)
Thomas Groß
Bründlwiese 1
Starnberg - Söcking 823 19
Nemecko
Vznik funkcie: 12.09.2007
  (od: 28.09.2007 do: 20.04.2009)
Thomas Groß
Bründlwiese 1
Starnberg - Söcking 823 19
Nemecko
Vznik funkcie: 12.09.2007 Skončenie funkcie: 11.03.2009
  (od: 21.04.2009 do: 20.04.2009)
Prof. Ing. Miroslav Grznár , DrSc.
Karola Adlera 12
Bratislava
  (od: 03.07.1998 do: 02.10.2000)
Prof. Ing. Miroslav Grznár , DrSc.
Karola Adlera 12
Bratislava 841 02
  (od: 06.07.1993 do: 02.07.1998)
prof.Ing. Miroslav Grznár , DrSc.
Karola Adlera 12
Bratislava
  (od: 03.10.2000 do: 14.01.2004)
prof.Ing. Miroslav Grznár , DrSc.
Karola Adlera 12
Bratislava
Vznik funkcie: 11.06.2001
  (od: 15.01.2004 do: 13.07.2004)
prof.Ing. Miroslav Grznár , DrSc.
Karola Adlera 12
Bratislava
Vznik funkcie: 11.06.2001 Skončenie funkcie: 11.06.2004
  (od: 14.07.2004 do: 13.07.2004)
Herbert Hangel
Pfadenhauergaße 8/9
Viedeň 1140
Rakúska republika
Vznik funkcie: 20.02.2007 Skončenie funkcie: 20.02.2007
  (od: 16.03.2007 do: 31.03.2010)
Herbert Hangel
Pfadenhauergaße 8/9
Viedeň 1140
Rakúska republika
Vznik funkcie: 20.02.2007 Skončenie funkcie: 19.02.2010
  (od: 01.04.2010 do: 31.03.2010)
Ing. Jaroslav Hazlinger
A. Hlinku 33
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 30.10.2007
  (od: 09.11.2007 do: 11.11.2010)
Ing. Jaroslav Hazlinger
A. Hlinku 33
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 30.10.2007 Skončenie funkcie: 29.10.2010
  (od: 12.11.2010 do: 11.11.2010)
Ing. Ján Hilkovič
Paulínska 18
Trnava
  (od: 03.07.1998 do: 03.06.1999)
Zita Hollá
J. Stanislava 31
Bratislava
  (od: 03.07.1998 do: 02.10.2000)
Zita Hollá
J.Stanislava 31
Bratislava
  (od: 03.10.2000 do: 13.07.2004)
Zita Hollá
J.Stanislava 31
Bratislava
Skončenie funkcie: 11.06.2004
  (od: 14.07.2004 do: 13.07.2004)
PhDr. Štefan Jaška
Gröslingova 30
Bratislava 811 09
  (od: 27.09.1995 do: 05.09.1996)
Ing. Ondrej Kočiš
Potočná 11
Bánovce nad Bebravou
  (od: 06.07.1993 do: 02.07.1998)
Ing. Ondrej Kočiš , CSc.
Ozorovská Potočná 11
Bánovce nad Bebravou
  (od: 29.05.1992 do: 05.07.1993)
Friederike Kotz
Döblinger Hauptstraße 11/DG29
Viedeň 1190
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.04.2007
  (od: 01.04.2007 do: 27.09.2007)
Friederike Kotz
Döblinger Hauptstraße 11/DG29
Viedeň 1190
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.04.2007 Skončenie funkcie: 12.09.2007
  (od: 28.09.2007 do: 27.09.2007)
Ing. Ján Kožehuba
Pod Rovnicami 15
Bratislava
  (od: 29.05.1992 do: 05.07.1993)
Ing. Jiří Kunert
Křenova 15
Praha 162 00
Česká republika
Vznik funkcie: 13.05.2004
  (od: 15.06.2004 do: 18.08.2004)
Ing. Jiří Kunert
Křenova 15
Praha 162 00
Česká republika
Vznik funkcie: 13.05.2004 Skončenie funkcie: 29.07.2004
  (od: 19.08.2004 do: 18.08.2004)
Ing. Juraj Lekles
Obchodná 561/41
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
  (od: 06.09.1996 do: 02.07.1998)
Ing. Štefan Levický
Doliny 13
Detva
  (od: 06.07.1993 do: 05.09.1996)
Carlo Marini
Stradone Farnese 81
Piacenza 291 00
Taliansko
Vznik funkcie: 26.04.2006
  (od: 18.05.2006 do: 15.03.2007)
Carlo Marini
Stradone Farnese 81
Piacenza 291 00
Taliansko
Vznik funkcie: 26.04.2006 Skončenie funkcie: 20.02.2007
  (od: 16.03.2007 do: 15.03.2007)
Ing. Viliam Maroš
Flöglova 2
Bratislava 811 05
  (od: 06.07.1993 do: 05.09.1996)
Carmelo Mazza
Via Pisacane 34/A
Milano 201 29
Taliansko
Vznik funkcie: 18.10.2006
  (od: 03.11.2006 do: 15.03.2007)
Carmelo Mazza
Via Pisacane 34/A
Milano 201 29
Taliansko
Vznik funkcie: 18.10.2006 Skončenie funkcie: 20.02.2007
  (od: 16.03.2007 do: 15.03.2007)
Heinz Meidlinger
Kalmusweg 46/107
Viedeň 1220
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.04.2007
  (od: 01.04.2007 do: 08.06.2010)
Heinz Meidlinger
Kalmusweg 46/107
Viedeň 1220
Rakúska republika
Vznik funkcie: 01.04.2007 Skončenie funkcie: 31.03.2010
  (od: 09.06.2010 do: 08.06.2010)
Heinz Meidlinger
Kalmusweg 46/107
Viedeň 1220
Rakúska republika
Vznik funkcie: 08.04.2010
  (od: 17.06.2010 do: 15.04.2013)
Heinz Meidlinger
Kalmusweg 46/107
Viedeň 1220
Rakúska republika
Vznik funkcie: 08.04.2010 Skončenie funkcie: 07.04.2013
  (od: 16.04.2013 do: 15.04.2013)
Ing. Vojtech Mráz
Kolónia Hviezdna 59
Martin 036 01
Vznik funkcie: 13.01.2004
  (od: 06.02.2004 do: 14.06.2005)
Ing. Vojtech Mráz
Kolónia Hviezdna 59
Martin 036 01
Vznik funkcie: 13.01.2004 Skončenie funkcie: 10.05.2005
  (od: 15.06.2005 do: 14.06.2005)
Ing. Miloslav Nechojdoma
Budatínska 37
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 06.09.2004
  (od: 23.09.2004 do: 27.09.2007)
Ing. Miloslav Nechojdoma
Budatínska 37
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 06.09.2004 Skončenie funkcie: 06.09.2007
  (od: 28.09.2007 do: 27.09.2007)
Ľubomír Partika
Helsinská 7
Košice 040 13
SR
Vznik funkcie: 26.03.2009
  (od: 09.07.2009 do: 06.04.2011)
Ľubomír Partika
Helsinská 7
Košice 040 13
SR
Vznik funkcie: 26.03.2009 Skončenie funkcie: 10.03.2011
  (od: 07.04.2011 do: 06.04.2011)
Alessio Pomasan
Via Mellana 1
Casale Monferatto 150 33
Talianska republika
Vznik funkcie: 08.04.2010
  (od: 17.06.2010 do: 15.04.2013)
Alessio Pomasan
Via Mellana 1
Casale Monferatto 150 33
Talianska republika
Vznik funkcie: 08.04.2010 Skončenie funkcie: 07.04.2013
  (od: 16.04.2013 do: 15.04.2013)
Doc.Ing. Peter Serenčéš
Ďorocká 5
Nové Zámky 940 72
Vznik funkcie: 24.09.2002
  (od: 22.11.2002 do: 04.11.2004)
Doc.Ing. Peter Serenčéš , PhD.
Ďorocká 5
Nové Zámky 940 72
  (od: 25.08.1999 do: 02.10.2000)
Doc.Ing. Peter Serenčéš , PhD.
Ďorocká 5
Nové Zámky 940 72
  (od: 03.10.2000 do: 21.11.2002)
Ing. Ján Slančík
38
Dubové 962 61
  (od: 03.07.1998 do: 02.10.2000)
Ing. Ján Slančík
38
Dubové 962 61
Skončenie funkcie: 26.11.2003
  (od: 03.10.2000 do: 05.02.2004)
JUDr. Ingrid Slimáková - člen dozornej rady
Ľubovianska 3
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 29.07.2004
  (od: 19.08.2004 do: 26.07.2006)
JUDr. Ingrid Slimáková - člen dozornej rady
Ľubovianska 3
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 29.07.2004 Skončenie funkcie: 18.07.2006
  (od: 27.07.2006 do: 26.07.2006)
Johann Strobl
Hauptstraße 37
Walbersdorf 7210
Rakúka republika
Vznik funkcie: 20.02.2007
  (od: 16.03.2007 do: 27.09.2007)
Johann Strobl
Hauptstraße 37
Walbersdorf 7210
Rakúka republika
Vznik funkcie: 20.02.2007 Skončenie funkcie: 12.09.2007
  (od: 28.09.2007 do: 27.09.2007)
Günther Stromenger
Raffelspergergaße 50/2
Viedeň 1190
Rakúsko
Vznik funkcie: 18.10.2006
  (od: 03.11.2006 do: 15.03.2007)
Günther Stromenger
Raffelspergergaße 50/2
Viedeň 1190
Rakúsko
Vznik funkcie: 18.10.2006 Skončenie funkcie: 20.02.2007
  (od: 16.03.2007 do: 15.03.2007)
Ing. Albert Šmajda
Dvojkrížna 2
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 28.09.2000 Skončenie funkcie: 28.09.2003
  (od: 03.10.2000 do: 05.02.2004)
Ing. Zuzana Šťastná
Hlaváčikova 24
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 30.10.2007
  (od: 09.11.2007 do: 11.11.2010)
Ing. Zuzana Šťastná
Hlaváčikova 24
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 30.10.2007 Skončenie funkcie: 29.10.2010
  (od: 12.11.2010 do: 11.11.2010)
Ing. Zuzana Šťastná
Hlaváčiková 14
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 06.09.2004
  (od: 23.09.2004 do: 27.09.2007)
Ing. Zuzana Šťastná
Hlaváčiková 14
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 06.09.2004 Skončenie funkcie: 06.09.2007
  (od: 28.09.2007 do: 27.09.2007)
Ing. Slavomír Ťurek
Markova 13
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 30.06.2005
  (od: 20.07.2005 do: 23.07.2008)
Ing. Slavomír Ťurek
Markova 13
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 30.06.2005 Skončenie funkcie: 13.06.2008
  (od: 24.07.2008 do: 23.07.2008)
Ing. Viera Vaská
Banská cesta 3
Kremnica 967 01
Vznik funkcie: 13.01.2004
  (od: 06.02.2004 do: 19.01.2007)
Ing. Viera Vaská
Banská cesta 3
Kremnica 967 01
Vznik funkcie: 13.01.2004 Skončenie funkcie: 13.01.2007
  (od: 20.01.2007 do: 19.01.2007)
Ing. Eva Vavrová
Sibírska 18
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 20.02.2007
  (od: 16.03.2007 do: 20.04.2009)
Ing. Eva Vavrová
Sibírska 18
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 20.02.2007 Skončenie funkcie: 11.03.2009
  (od: 21.04.2009 do: 20.04.2009)
JUDr. Oszkár Világi
Smetanov háj 288/16
Dunajská Streda 929 01
  (od: 04.06.1999 do: 02.10.2000)
Carlo Vivaldi
Arnavutköy Yolu UBA Sitesi C1D3
Etiler/Istanbul 343 40
Turecko
Vznik funkcie: 12.09.2007
  (od: 28.09.2007 do: 07.07.2009)
Carlo Vivaldi
Arnavutköy Yolu UBA Sitesi C1D3
Etiler/Istanbul 343 40
Turecko
Vznik funkcie: 12.09.2007 Skončenie funkcie: 26.06.2009
  (od: 08.07.2009 do: 07.07.2009)
Karol Zimmer
Belehradská 74/10
Bratislava 813 04
Vznik funkcie: 20.04.2011
  (od: 20.05.2011 do: 29.05.2012)
Karol Zimmer
Belehradská 74/10
Bratislava 813 04
Vznik funkcie: 20.04.2011 Skončenie funkcie: 23.04.2012
  (od: 30.05.2012 do: 29.05.2012)
Jana Szászová
H. Meličkovej 18
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 09.12.2010
  (od: 01.01.2011 do: 06.05.2014)
Jaroslav Hazlinger
A. Hlinku 33
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 09.12.2010
  (od: 01.01.2011 do: 06.05.2014)
Alberto Devoto
Via Elia Lombardini 6
Milano 201 43
Talianska republika
Vznik funkcie: 06.05.2011
  (od: 20.05.2011 do: 06.05.2014)
Gerhard Deschkan
Matzingerstrasse 11/11
Viedeň 1140
Rakúska republika
Vznik funkcie: 23.04.2012
  (od: 30.05.2012 do: 06.05.2014)
Simone Marcucci
Strehlgasse 25/2/1
Viedeň 1190
Rakúska republika
Vznik funkcie: 23.04.2012
  (od: 30.05.2012 do: 06.05.2014)
Slávka Jánošíková
Lúčna 9
Šaľa 927 05
Vznik funkcie: 23.04.2012
  (od: 30.05.2012 do: 06.05.2014)
Ing. Viera Durajová
Bajzova 4
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 14.05.2013
  (od: 28.05.2013 do: 06.05.2014)
Massimiliano Moi
Via S. Pertini 4/9 Vignate
Miláno 200 60
Talianska republika
Vznik funkcie: 16.08.2013
  (od: 21.09.2013 do: 06.05.2014)
Marcello Arlotto
Via Pascoli 23
Costa di Mezzate 240 60
Taliansko
Vznik funkcie: 15.04.2004
  (od: 15.06.2004 do: 15.06.2005)
Marcello Arlotto
Via Pascoli 23
Costa di Mezzate 240 60
Taliansko
Vznik funkcie: 15.04.2004 Skončenie funkcie: 10.05.2005
  (od: 16.06.2005 do: 15.06.2005)
Franco Benincasa
Via Gemona 41
Udine
Taliansko
Vznik funkcie: 24.04.2003 Skončenie funkcie: 13.05.2004
  (od: 10.06.2004 do: 09.06.2004)
Franco Benincasa
Via Gemona 41
Udine
Taliansko
Vznik funkcie: 24.04.2003
  (od: 25.06.2003 do: 09.06.2004)
Franco Benincasa
Via Gemona 41
Udine
Taliansko
  (od: 03.07.1998 do: 02.10.2000)
Franco Benincasa
Via Gemona 41
Udine /UD/
Taliansko
Skončenie funkcie: 24.04.2003
  (od: 03.10.2000 do: 24.06.2003)
Claudio Camozzo
Via Lolmo 12
Bergamo /BG/
Taliansko
  (od: 03.10.2000 do: 27.03.2002)
Claudio Cesario
Via Giovanni Paisiello 40
Rím 001 98
Talianska republika
Vznik funkcie: 24.09.2009
  (od: 15.10.2009 do: 29.05.2012)
Claudio Cesario
Via Giovanni Paisiello 40
Rím 001 98
Talianska republika
Vznik funkcie: 24.09.2009 Skončenie funkcie: 23.04.2012
  (od: 30.05.2012 do: 29.05.2012)
Christopher de Beck nar. 7.3.1946
Portugalsko
Portugalská republika
  (od: 03.07.1998 do: 02.10.2000)
Alessandro Maria Decio
Uni Credito Italiano, Via San Protaso 1
Miláno /MI/ 201 21
Taliansko
Skončenie funkcie: 24.04.2003
  (od: 03.10.2000 do: 24.06.2003)
Alberto Devoto
Piazza Velasca 5
Milano
Talianska republika
Vznik funkcie: 24.02.2005
  (od: 15.03.2005 do: 11.05.2005)
Alberto Devoto
Piazza Velasca 5
Milano
Taliansko
Vznik funkcie: 21.04.2005
  (od: 12.05.2005 do: 15.03.2007)
Alberto Devoto
Piazza Velasca 5
Milano
Talianska republika
Vznik funkcie: 24.02.2005 Skončenie funkcie: 21.04.2005
  (od: 12.05.2005 do: 11.05.2005)
Alberto Devoto
Piazza Velasca 5
Milano
Taliansko
Vznik funkcie: 21.04.2005 Skončenie funkcie: 20.02.2007
  (od: 16.03.2007 do: 15.03.2007)
Carmine Ferraro
Via Monviso 33
Monza 200 52
Taliansko
Vznik funkcie: 24.04.2003 Skončenie funkcie: 24.04.2006
  (od: 18.05.2006 do: 17.05.2006)
Carmine Ferraro
Via Monviso 33
Monza 200 52
Taliansko
Vznik funkcie: 24.04.2003
  (od: 25.06.2003 do: 17.05.2006)
Carmine Ferraro
Via Monviso 33
Monza /Mi/ 200 52
Taliansko
Skončenie funkcie: 24.04.2003
  (od: 03.10.2000 do: 24.06.2003)
dr. Kurt Geiger
Argyll Road 32
London W 87BS
Veľká Británia
  (od: 20.11.1998 do: 24.08.1999)
Marco Iannaccone
Piazza Via Benedetto Diotti 14
Milano 201 53
Italy
Vznik funkcie: 10.05.2005 Skončenie funkcie: 11.08.2005
  (od: 25.08.2005 do: 24.08.2005)
Marco IANNACCONE
Piazza Via Benedetto Diotti 14
Milano 201 53
Taliansko
Vznik funkcie: 11.08.2005
  (od: 25.08.2005 do: 15.03.2007)
Marco Iannaccone
Piazza Via Benedetto Diotti 14
Milano 201 53
Italy
Vznik funkcie: 10.05.2005
  (od: 16.06.2005 do: 24.08.2005)
Marco IANNACCONE
Piazza Via Benedetto Diotti 14
Milano 201 53
Taliansko
Vznik funkcie: 11.08.2005 Skončenie funkcie: 20.02.2007
  (od: 16.03.2007 do: 15.03.2007)
Ing. Jiří Kunert
Křenova 15
Praha 162 00
Česká republika
Vznik funkcie: 29.07.2004 Skončenie funkcie: 11.01.2007
  (od: 20.01.2007 do: 19.01.2007)
Ing. Jiří Kunert
Křenova 15
Praha 162 00
Česká republika
Vznik funkcie: 29.07.2004
  (od: 19.08.2004 do: 19.01.2007)
Luigi Lovaglio
Viale Monte Rosa 21
Miláno /MI/
Taliansko
  (od: 03.10.2000 do: 18.02.2001)
Maria Luisa Cicognani
3 ABBOTS COURT, THACKERAY ST., U.K.
London W8 5ES
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 24.09.2002
  (od: 22.11.2002 do: 19.07.2005)
Maria Luisa Cicognani
3 ABBOTS COURT, THACKERAY ST., U.K.
London W8 5ES
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 24.09.2002 Skončenie funkcie: 14.06.2005
  (od: 20.07.2005 do: 19.07.2005)
Franjo Lukovic
Nova ves 9
Záhreb
Chorvátsko
Vznik funkcie: 25.11.2003 Skončenie funkcie: 24.02.2005
  (od: 15.03.2005 do: 14.03.2005)
Franjo Lukovic
Nova ves 9
Záhreb
Chorvátsko
Vznik funkcie: 25.11.2003
  (od: 15.01.2004 do: 14.03.2005)
Heinz Meidlinger
Kalmusweg 46/107
Viedeň 1220
Rakúska republika
Vznik funkcie: 08.04.2013 Skončenie funkcie: 22.04.2013
  (od: 16.05.2013 do: 15.05.2013)
Heinz Meidlinger
Kalmusweg 46/107
Viedeň 1220
Rakúska republika
Vznik funkcie: 08.04.2013
  (od: 16.04.2013 do: 15.05.2013)
Massimiliano Moi
Vignate
Milano
Taliansko
Vznik funkcie: 24.04.2003 Skončenie funkcie: 24.04.2006
  (od: 18.05.2006 do: 17.05.2006)
Massimiliano Moi
Vignate
Milano
Taliansko
Vznik funkcie: 24.04.2003
  (od: 25.06.2003 do: 17.05.2006)
Ing. Peter Pastyřík
Leopoldova 1682
Praha
Česká republika
  (od: 29.05.1992 do: 05.07.1993)
Jean-Marc PETERSCHMITT
Beauchere Road 17
Londýn W6 ONS
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 11.08.2005
  (od: 25.08.2005 do: 02.11.2006)
Jean-Marc PETERSCHMITT
Beauchere Road 17
Londýn W6 ONS
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Vznik funkcie: 11.08.2005 Skončenie funkcie: 18.10.2006
  (od: 03.11.2006 do: 02.11.2006)
Roberto Pilotto
EBRD
Londýn EC2A 2 JN
Veľká Británia
  (od: 03.10.2000 do: 21.11.2002)
Roberto Pilotto, , MBA
Londýn
Veľká Británia
  (od: 25.08.1999 do: 02.10.2000)
Alessio Pomasan
Via Mellana 1
Casale Monferatto 150 33
Talianska republika
Vznik funkcie: 08.04.2013
  (od: 16.04.2013 do: 15.05.2013)
Alessio Pomasan
Via Mellana 1
Casale Monferatto 150 33
Talianska republika
Vznik funkcie: 08.04.2013 Skončenie funkcie: 22.04.2013
  (od: 16.05.2013 do: 15.05.2013)
Alois Steinbichler
Littrowgasse 5, Flat
Viedeň 11A-1180
Rakúsko
Vznik funkcie: 21.01.2002 Skončenie funkcie: 16.09.2003
  (od: 28.03.2002 do: 14.01.2004)
Giuseppe Vovk
Via Lagrange 7
Torino /TO/
Taliansko
Skončenie funkcie: 24.04.2003
  (od: 03.10.2000 do: 24.06.2003)
Giuseppe Vovk
Via Lagrange 7
Torino
Taliansko
Vznik funkcie: 24.04.2003 Skončenie funkcie: 24.04.2006
  (od: 18.05.2006 do: 17.05.2006)
Giuseppe Vovk
Via Lagrange 7
Torino
Taliansko
Vznik funkcie: 24.04.2003
  (od: 25.06.2003 do: 17.05.2006)
Maria-Paslo Wišniewska
Generala Maczka 12 m 3
Poznaň 60-651
Poľsko
Skončenie funkcie: 14.12.2003
  (od: 15.06.2004 do: 14.06.2004)
Maria-Paslo Wišniewska
Generala Maczka 12 m 3
Poznaň 60-651
Poľsko
  (od: 19.02.2001 do: 14.06.2004)
Heinz Meidlinger
Kalmusweg 46/107
Viedeň 1220
Rakúska republika
Vznik funkcie: 22.04.2013
  (od: 16.05.2013 do: 06.05.2014)
Alessio Pomasan
Via Mellana 1
Casale Monferatto 150 33
Talianska republika
Vznik funkcie: 22.04.2013 Skončenie funkcie: 01.08.2013
  (od: 21.09.2013 do: 20.09.2013)
Alessio Pomasan
Via Mellana 1
Casale Monferatto 150 33
Talianska republika
Vznik funkcie: 22.04.2013
  (od: 16.05.2013 do: 20.09.2013)
Výška základného imania: 
235 492 694,26 EUR Rozsah splatenia: 235 492 694,26 EUR
  (od: 01.01.2009 do: 06.05.2014)
7 095 463 915 Sk Rozsah splatenia: 7 095 463 915 Sk
  (od: 01.04.2007 do: 31.12.2008)
2 377 062 040 Sk Rozsah splatenia: 2 377 062 040 Sk
  (od: 17.04.2003 do: 31.03.2007)
1 627 062 050 Sk
  (od: 15.01.2002 do: 16.04.2003)
2 717 633 370 Sk
  (od: 19.02.2001 do: 14.01.2002)
717 630 870 Sk
  (od: 11.12.2000 do: 18.02.2001)
2 554 673 000 Sk
  (od: 02.06.2000 do: 10.12.2000)
1 850 673 000 Sk
  (od: 21.11.1996 do: 01.06.2000)
1 250 073 000 Sk
  (od: 16.11.1995 do: 20.11.1996)
800 000 000 Sk
  (od: 29.05.1992 do: 15.11.1995)
Akcie: 
Počet: 38353859
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 6,14 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená
  (od: 01.01.2009 do: 06.05.2014)
Počet: 38353859
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 185 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená
  (od: 01.04.2007 do: 31.12.2008)
Počet: 12848984
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 185 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: prevoditeľnosť akcií obmedzená predchádzajúcim súhlasom dozornej rady podľa čl. 3, ods. 4 stanov spoločnosti.
  (od: 17.04.2003 do: 31.03.2007)
Počet: 8794930
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 185 Sk
  (od: 15.01.2002 do: 16.04.2003)
Počet: 8794930
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 309 Sk
  (od: 19.02.2001 do: 14.01.2002)
Počet: 2322430
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 309 Sk
  (od: 11.12.2000 do: 18.02.2001)
Počet: 2322430
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 100 Sk
  (od: 02.06.2000 do: 10.12.2000)
Počet: 1682430
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 100 Sk
  (od: 03.07.1998 do: 01.06.2000)
Počet: 10747
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 110 000 Sk
  (od: 16.11.1995 do: 02.07.1998)
Počet: 546000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 100 Sk
  (od: 21.11.1996 do: 02.07.1998)
Počet: 6173
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 11 000 Sk
  (od: 03.12.1997 do: 02.07.1998)
Počet: 6173
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 11 000 Sk
  (od: 16.11.1995 do: 02.12.1997)
Počet: 7610
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 110 000 Sk
  (od: 27.09.1995 do: 15.11.1995)
Počet: 3900
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 11 000 Sk
  (od: 27.09.1995 do: 15.11.1995)
Počet: 7610
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 29.05.1992 do: 26.09.1995)
Počet: 3900
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 29.05.1992 do: 26.09.1995)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Dňa 06.12.2013 bolo registrovému súdu doručené Uznesenie Mestského súdu v Prahe zo dňa 04.11.2013, sp. zn. B 3608-RD1717/MSPH, Fj 219557/2013, ktoré nabodudlo právoplatnosť dňa 01.12.2013, v právnej veci návrhu na cezhraničné zlúčenie rozhodol, že na spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČO: 649 48 242 ako nástupnícku spoločnosť prešlo v dôsledku cezhraničnej fúzie formou zlúčenia spoločnosti UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709, ako zanikajúcej spoločnosti, imanie zanikajúcej spoločnosti. Rozhodujúcim dňom zlúčenia je 01.12.2013.
  (od: 07.05.2014)
Účastinná spoločnosť Slovenská poľnohospodárska banka bola založená podľa § 15 a 23 Zák. č. 104/1990 Zb. zakladateľskou zmluvou zo dňa 31.5.1990 na ustavujúcom valnom zhromaždení zo dňa 26.6.1990, ktorého priebeh bol osvedčený v notárskej zápisnici Štátneho notárstva Bratislava 1, N 102/90, na ktorom boli schválené aj stanovy spoločnosti.
  (od: 02.07.1990 do: 06.05.2014)
Stanovy Slovenskej poľnohospodárskej banky a.s. Bratislava schválené na Valnom zhromaždení konanom dňa 29.4.1992. Starý spis: Sa 53
  (od: 29.05.1992 do: 06.05.2014)
Notárska zápisnica č. N 16/94, Nz 15/94 zo dňa 27.4.1994 spísaná notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou, ktorou bol osvedčený priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 22.07.1994 do: 06.05.2014)
Zmena stanov zo dňa 27.4.1994.
  (od: 08.12.1994 do: 06.05.2014)
Zapisnica a uznesenia z valného zhromaždenia konaného dňa 27.04.1995, notárska zápisnica N 63/95, Nz 63/95 napísaná dňa 31.08.1995 notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou z mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania spoločnosti.
  (od: 27.09.1995 do: 06.05.2014)
Rozhodnutie číslo 036/1995/OCPMinisterstva financií Slovenskej republiky zo dňa 11.12.1995, ktorým bolo udelené povolenie na obchodovanie s cennými papiermi.
  (od: 12.03.1996 do: 06.05.2014)
Zmena stanov odsúhlasená na VI riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 25.6.1996. Zmena obchodného mena pôvodné Slovenská poľnohospodárska banka, akciová spoločnosť.
  (od: 06.09.1996 do: 06.05.2014)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. ÚBD-1514/1996 zo dňa 19.8.1996, ktorým bolo udelené povolenie na výkon bankových činnosti.
  (od: 28.10.1996 do: 06.05.2014)
Zmena stanov odsúhlasená na VII. riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 19.6.1997, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 113/97, Nz 109/97 spísanou notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou.
  (od: 03.12.1997 do: 06.05.2014)
Zmena stanov odsúhlasená na VIII. riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 10.6.1998, ktorého priebeh je odvedčený notárskou zápisnicou č. N 152/98, Nz 147/98 spísanou notárkou JUDr. a. Juríkovou. Zápisnica z rokovanie Dozornej rady spoločnosti, konanom dňa 10.6.1998, na ktorom bolo zvolené predstavenstvo spoločnosti.
  (od: 03.07.1998 do: 06.05.2014)
Notárska zápisnica N 106/99, Nz 103/99 napísaná dňa 21.5.1999 notárom JUDr. Juríkovou v Bratislave osvedčujúca konanie mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena v dozornej rade.
  (od: 04.06.1999 do: 06.05.2014)
Notárska zápisnica č. N 144/99, Nz 141/99 zo dňa 30.6.1999 osvedčujúca priebeh IX. riadneho valného zhromaždenia.
  (od: 25.08.1999 do: 06.05.2014)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 30.3.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 93/2000, Nz 94/2000
  (od: 02.06.2000 do: 06.05.2014)
Zmena stanov odsúhlasená na X.riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 28.6.2000, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 182/2000, Nz 184/2000 spísanou notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou.
  (od: 04.08.2000 do: 06.05.2014)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 21.7.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 217/00, Nz 220/00 napísanej dňa 21.7.2000 notárom JUDr. Juríkovou bola schválená zmena stanov a zmena v dozornej rade. Zápis o voľbách člena dozornej rady zamestnancami z 28.9.2000.
  (od: 03.10.2000 do: 06.05.2014)
Výpis zo zápisnice č. 22/2000 z rokovania Dozornej rady zo dňa 9.11.2000.
  (od: 05.12.2000 do: 06.05.2014)
Rozhodnutie NBS č. UBD-2292-1/2000 o znížení základného imania banky: POĽNOBANKA, a.s., Vajnorská 21, 832 65 Bratislava o sumu 1.837.042.130,-Sk zodpovedajúcu strate z jej hospodárenia k 31.12.1999 po zúčtovaní s príslušnými rezervnými fondami k 28.11.2000, teda z 2.554.673.000,-Sk na 717.630.870,-Sk z dôvodu úhrady straty, ktorá presahuje 10% základného imania banky, s tým, že zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty všetkých 2 322 430 kusov akcií vydaných ku dňu vydania tohoto rozhodnutia, a to v rovnakom pomere tak, že doterajšia menovitá hodnota 1.100,-Sk sa zníži na nižšiu menovitú hodnotu v sume 309,-Sk.
  (od: 11.12.2000 do: 06.05.2014)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 13.12.2000 č. UBD-2486/2000.Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 14.12.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 341/2000, Nz 348/2000 spísanou notárkou JUDr.Alžbetou Juríkovou
  (od: 19.02.2001 do: 06.05.2014)
Zápisnica č. 25/2001 zo dňa 12.1.2001 a č. 30/2001 zo dňa 5.6.2001 zo zasadnutia dozornej rady.
  (od: 27.07.2001 do: 06.05.2014)
Výpis zo zápisnice č. 31/2001 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.júna 2001. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 16.8.2001.
  (od: 05.09.2001 do: 06.05.2014)
Rozhodnutie NBS č. UBD-1992-1/2001 o znížení základného imania banky: POĽNOBANKA, a.s., so sídlom Vajnorská 21, 832 65 Bratislava o sumu 1 090 571 320 Sk zodpovedajúcu strate z jej hospodárenia k 31.12.2000 po zúčtovaní s príslušnými rezervnými fondmi k 23.11.2001, teda z 2 717 633 370 Sk na 1 627 062 050 Sk z dôvodu úhrady straty, ktorá presahuje 10% základného imania banky s tým, že zníženie základného imania sa vykoná znížením menovitej hodnoty všetkých 8 794 930 kusov akcií vydaných ku dňu vydania tohto rozhodnutia a to v rovnakom pomere tak, že doterajšia menovitá hodnota 309 Sk sa zníži na nižšiu menovitú hodnotu v sume 185 Sk.
  (od: 15.01.2002 do: 06.05.2014)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 21.1.2002 priebeh bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 19/2002, Nz 20/2002, ktoré schválilo zmenu stanov. - zmenu obchodného mena z predchádzajúceho POĽNOBANKA, a.s. ku dňu 1.4.2002. Claudio Camozzo, dátum narodenia 7.9.1956, Via Lolmo 12, Bergamo /BG/, Taliansko - zánik funkcie člena dozornej rady 21.1.2002.
  (od: 28.03.2002 do: 06.05.2014)
Výpis zo zápisnice č. 32/2001 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.8.2001.
  (od: 20.05.2002 do: 06.05.2014)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD - 349 - 3/2002, zo dňa 16. 5. 2002, ktorým bolo udelené povolenie na vykonávanie hypotekárnych obchodov podľa § 67 ods. 1 v zmysle § 2 ods. 2 písm. n) Zákona o bankách.
  (od: 03.06.2002 do: 06.05.2014)
Notárska zápisnica č. N 117/2002, Nz 120/2002 zo dňa 25.4.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 31.07.2002 do: 06.05.2014)
Zmena stanov schválená dňa 24.9.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 260/02, Nz 269/02.
  (od: 22.11.2002 do: 06.05.2014)
Notárska zápisnica č. N 260/2002, Nz 269/2002 zo dňa 24.9.2002 osvedčujúca priebeh 7. mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania o 749 999 990 Sk upísaním nových kmeňových akcií v menovitej hodnote 185,- Sk v počte 4 054 054 kusov, čím sa zvýšilo základné imanie na 2 377 062 040,- Sk a s tým súvisiaca zmena stanov.
  (od: 17.04.2003 do: 06.05.2014)
Voľba členov dozornej rady spoločnosti a zmena stanov spoločnosti schválená riadnym valným zhromaždením dňa 24. 4. 2003, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica č. N 54/2003, Nz 30648/2003 napísaná dňa 24. 4. 2003 notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou.
  (od: 25.06.2003 do: 06.05.2014)
Voľba člena dozornej rady spoločnosti schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 25.11.2003.
  (od: 15.01.2004 do: 06.05.2014)
Voľba členov Dozornej rady spoločnosti osvedčená zápisnicou Hlavnej volebnej komisie o priebehu a výsledku volieb členov Dozornej rady volených zamestnancami dňa 13.1.2004.
  (od: 06.02.2004 do: 06.05.2014)
Výpis zo zápisnice č. 55/2004 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.5.2004.
  (od: 10.06.2004 do: 06.05.2014)
Zmluva stanov schválená valným zhromaždením dňa 15.04.2004, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 270/2004, Nz 32089/2004.
  (od: 15.06.2004 do: 06.05.2014)
Výpis zo zápisnice č. 56/2004 zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 17.06.2004 o skončení funkčného obdobia Zite Hollej a Prof. Ing. Miroslavovi Grznárovi, DrSc. dňom 11.06.2004.
  (od: 14.07.2004 do: 06.05.2014)
Výpis zo zápisnice č. 55/2004 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.5.2004. Doc. Ing. Anna Pilková, CSc.- skončenie funkcie člena predstavenstva dňom 11.6.2004.
  (od: 29.07.2004 do: 06.05.2014)
Zápisnica z Mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 29.7.04 - zmena v dozornej rade.
  (od: 19.08.2004 do: 06.05.2014)
Zápisnica o priebehu a výsledku volieb členov Dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 06.09.2004.
  (od: 23.09.2004 do: 06.05.2014)
Notárska zápisnica N 147/2005, Nz 17373/2005, NCRls 17131/2005 zo dňa 22.4.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 21.4.2005.
  (od: 12.05.2005 do: 06.05.2014)
Výpis zo zápisnice č. 65/2005 zo zasadnutia Dozornej rady obchodnej spoločnosti konaného dňa 10.05.2005.
  (od: 15.06.2005 do: 06.05.2014)
Výpis zo zápisnice č. 65/2005 zo zasadnutia Dozornej rady dňa 10.5.2005. Zánik funkcie člena dozornej rady Marcella Arlotta dňa 10.5.2005.
  (od: 16.06.2005 do: 06.05.2014)
Výpis zo zápisnice č. 66/2005 zo zasadnutia Dozornej rady obchodnej spoločnosti, konaného dňa 14.06.2005.
  (od: 01.08.2005 do: 06.05.2014)
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 22.04.2005 - Notárska zápisnica N 147/2005, Nz 17373/2005, NCRls 17131/2005 napísaná dňa 22.04.2005 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou - zmena sídla obchodnej spoločnosti.
  (od: 25.08.2005 do: 06.05.2014)
Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti konaného dňa 11.08.2005.
  (od: 25.08.2005 do: 06.05.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.04.2006. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 26.04.2006.
  (od: 18.05.2006 do: 06.05.2014)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.07.2006.
  (od: 27.07.2006 do: 06.05.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.10.2006.
  (od: 03.11.2006 do: 06.05.2014)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.01.2007.
  (od: 20.01.2007 do: 06.05.2014)
Notárska zápisnica N 28/2007, NZ 6726/2007, NCRls 6760/2007 napísaná dňa 20.2.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou HVB Bank Slovakia a.s., Mostová 6, 811 02 Bratislava, IČO : 31 372 503 zrušenej bez likvidácie a bola schválená zmluva o zlúčení a zmena stanov spoločnosti. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 29/2007, NZ 6727/2007, NCRls 6761/2007 zo dňa 20.2.2007, na základe ktorej, ku dňu 1.4.2007 preberá spoločnosť Unibanka, a.s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO : 00 681 709 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti HVB Bank Slovakia a.s., Mostová 6, 811 02 Bratislava, IČO : 31 372 503. Zmena obchodného mena z pôvodného UniBanka, a.s. na nové obchodné meno UniCredit Bank Slovakia a.s.
  (od: 01.04.2007 do: 06.05.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.2.2007.
  (od: 16.03.2007 do: 06.05.2014)
Notárska zápisnica N 137/2007 Nz 36552/2007 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.09.2007 - volba dvoch nových členov dozornej rady. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 12.09.2007 - uplynutie funkčného obdobia dvoch členov dozernej rady, vdanie sa funkcie dvoch členov dozornej rady.
  (od: 28.09.2007 do: 06.05.2014)
Zápisnica o priebehu a výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 30.10.2007.
  (od: 09.11.2007 do: 06.05.2014)
Výpis zo zápisnice č. 5/2008 zo zasadnutia Dozornej rady konaného dňa 26.02.2008.
  (od: 07.05.2008 do: 06.05.2014)
Výpis zo zápisnice zo 6. zasadnutia Dozornej rady konaného dňa 24.4.2008. Notárska zápisnica N 53/2008, Nz 17521/2008, NCRls 17371/2008 napísaná dňa 25.4.2008 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.4.2008. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 5.5.2008. Mag. Helmut Horvath je od 24.4.2008 podpredsedom predstavenstva.
  (od: 29.05.2008 do: 06.05.2014)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 53/08, Nz 17521/08, NCRls 17371/08 napísanej dňa 25. 4. 2008 notárom JUDr. Hudecová na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 24.07.2008 do: 06.05.2014)
Zápisnica Hlavnej volebnej komisie o priebehu a výsledku voľby člena DR voleného zamestnancami dňa 11.9.2008.
  (od: 25.09.2008 do: 06.05.2014)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.03.2009.
  (od: 21.04.2009 do: 06.05.2014)
Výpis z uznesení dozornej rady zo Zápisnice č. 14/2009 zo zasadnutia dozornej rady konaného dńa 26.06.2009.
  (od: 08.07.2009 do: 06.05.2014)
Notárska zápisnica N 26/2009, Nz 12844/2009, NCRls 13038/2009 zo dňa 22.4.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 26.3.2009.
  (od: 09.07.2009 do: 06.05.2014)
Notárska zápisnica N 109/2009, Nz 32954/2009 zo dňa 24.09.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (od: 15.10.2009 do: 06.05.2014)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.12.2009.
  (od: 11.02.2010 do: 06.05.2014)
Zápisnica volebnej komisie o priebehu a výsledku voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami dňa 25.02.2010.
  (od: 01.04.2010 do: 06.05.2014)
Výpis z uznesenia dozornej rady zo dňa 01.04.2010.
  (od: 30.04.2010 do: 06.05.2014)
Výpis z uznesenia dozornej rady zo dňa 10.03.2010 a zo dňa 04.05.2010.
  (od: 17.06.2010 do: 06.05.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia - notársky zápisnica zo dňa 22.04.2010, N 37/2010, Nz 13845/2010.
  (od: 17.06.2010 do: 06.05.2014)
Výpis z uznesenia dozornej rady zo dňa 10.03.2011.
  (od: 07.04.2011 do: 06.05.2014)
Notárska zápisnica N 79/2012, Nz 15646/2012 zo dňa 03.05.2012 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (od: 30.05.2012 do: 06.05.2014)
Uznesenia dozornej rady per rollam zo dňa 22.11.2012.
  (od: 14.12.2012 do: 06.05.2014)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 04.03.2013.
  (od: 16.04.2013 do: 06.05.2014)
Notárska zápisnica č. N 220/2013, Nz 14039/2013 zo dňa 29.04.2013.
  (od: 16.05.2013 do: 06.05.2014)
Zápisnica Hlavnej volebnej komisie o priebehu a výsledku voľby člena DR voleného zamestnancami dňa 14.05.2013.
  (od: 28.05.2013 do: 06.05.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 29.04.2013. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 310/2013, Nz 17152/2013, NCRls 17510/2013 zo dňa 23.05.2013.
  (od: 14.06.2013 do: 06.05.2014)
Spoločnosť UniCredit Bank Slovakia a. s., so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka 34/B, sa ako slovenská zanikajúca spoločnosť podieľa na cezhraničnom zlúčení so zahraničnou nástupníckou spoločnosťou UniCredit Bank Czech Republic, a. s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92, Česká republika, IČO: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 3608. Nástupnícka spoločnosť UnCredit Bank Czech Republic, a. s., so sídlom Praha-4 Michle, Želetavská 1525/1, 140 92, Česká republika, IČO: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 3608, bude mať podľa návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení sídlo v Českej republike.
  (od: 13.08.2013 do: 06.05.2014)
Výpis zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 01.08.2013.
  (od: 24.08.2013 do: 06.05.2014)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (od: 07.05.2014)
Právny nástupca: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s. IČO: 64 948 242
Želetavská 1525/1
Praha 4 - Michle 140 92
Česká republika
  (od: 07.05.2014)
Právny predchodca: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
UniCredit CAIB Slovakia, a. s. IČO: 31 395 929
Krížna 50
Bratislava 2 821 08
  (od: 14.06.2013)
Dátum aktualizácie údajov:  11.07.2024
Dátum výpisu:  13.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR