Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2334/R

Business name: 
TT, s.r.o.
  (from: 11/29/1999 until: 09/29/2002)
IGTT spol. s r.o.
  (from: 06/17/1993 until: 11/28/1999)
Registered seat: 
T.Vansovej 1054
Púchov 020 01
  (from: 06/17/1993 until: 09/29/2002)
Identification number (IČO): 
31 587 623
  (from: 06/17/1993)
Date of entry: 
06/17/1993
  (from: 06/17/1993)
Person dissolved from: 
30.9.2002
  (from: 09/30/2002)
Date of deletion: 
09/30/2002
  (from: 09/30/2002)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/17/1993)
Objects of the company: 
inžinierska činnosť
  (from: 06/17/1993 until: 11/28/1999)
výroba, inštalácia, opravy el. strojov a prístrojov
  (from: 06/17/1993 until: 11/28/1999)
montáž, oprava, údržba vyhr. elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (from: 06/17/1993 until: 11/28/1999)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 06/17/1993 until: 11/28/1999)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 06/17/1993 until: 11/28/1999)
automatizované spracovanie dát
  (from: 06/17/1993 until: 11/28/1999)
poskytovanie software - predaj hotového programu na základe zmluvy s autorom
  (from: 06/17/1993 until: 11/28/1999)
dodávky a poradenské služlby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 06/17/1993 until: 11/28/1999)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 06/17/1993 until: 11/28/1999)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 06/17/1993 until: 09/29/2002)
veľkoobchod mimo koncesovaných živností
  (from: 06/17/1993 until: 09/29/2002)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 06/17/1993 until: 09/29/2002)
faktoring
  (from: 11/29/1999 until: 09/29/2002)
forfaiting
  (from: 11/29/1999 until: 09/29/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 11/29/1999 until: 09/29/2002)
sprostredkovanie služieb a výroby
  (from: 11/29/1999 until: 09/29/2002)
Partners: 
MATADOR, a.s. IČO: 00 152 820
T.Vansovej 1054/45
Púchov
Slovak Republic
  (from: 11/29/1999 until: 09/29/2002)
MATADOR a.s.
T.Vansovej 1054/45
Púchov
Slovak Republic
  (from: 08/24/1995 until: 11/28/1999)
MATADOR a.s.
T.Vansovej 1054/45
Púchov
Slovak Republic
  (from: 01/14/1994 until: 08/23/1995)
IGTT a.s. so sídlom v Zlíne
  (from: 08/11/1993 until: 08/23/1995)
IGTT a.s. so sídlom v Zlíne
  (from: 06/17/1993 until: 08/10/1993)
Ing. Peter Ondrášik
Moravská 1628
Púchov
Slovak Republic
  (from: 01/14/1994 until: 08/23/1995)
Ing. Marcel Berka
Boženy Nemcovej 489
Zlín
Česká republika
  (from: 01/14/1994 until: 08/23/1995)
Contribution of each member: 
IGTT a.s. so sídlom v Zlíne
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/17/1993 until: 08/10/1993)
IGTT a.s. so sídlom v Zlíne
Amount of investment: 500 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 500 000 Sk
  (from: 08/11/1993 until: 08/23/1995)
MATADOR a.s.
Amount of investment: 560 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 560 000 Sk
  (from: 01/14/1994 until: 08/23/1995)
Ing. Marcel Berka
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/14/1994 until: 08/23/1995)
Ing. Peter Ondrášik
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/14/1994 until: 08/23/1995)
MATADOR a.s.
Amount of investment: 1 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 1 100 000 Sk
  (from: 08/24/1995 until: 11/28/1999)
MATADOR, a.s.
Amount of investment: 1 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 1 100 000 Sk
  (from: 11/29/1999 until: 09/29/2002)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/29/1999 until: 09/29/2002)
konatelia
  (from: 01/14/1994 until: 11/28/1999)
Individual managing director
  (from: 06/17/1993 until: 01/13/1994)
Ing. Ľubomír Knieža
Nad Traťou 595
Púchov
  (from: 01/14/1994 until: 11/28/1999)
Ing. Daniel Kvocera
A.Bernoláka 52/41
Dolné Kočkovce
  (from: 11/29/1999 until: 03/18/2002)
Ing. Peter Ondrášik
ul.Moravská 1628
Púchov
  (from: 06/17/1993 until: 11/28/1999)
Bc. Jana Fajtová
Háj 355
Lednické Rovne
From: 01/31/2002
  (from: 03/19/2002 until: 09/29/2002)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 11/29/1999 until: 09/29/2002)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 01/14/1994 until: 11/28/1999)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 06/17/1993 until: 01/13/1994)
Capital: 
1 100 000 Sk
  (from: 11/29/1999 until: 09/29/2002)
100 000 Sk
  (from: 06/17/1993 until: 08/10/1993)
Supervisory board: 
Ing. Anna Martišíková
Okružná 1443
Púchov
  (from: 01/14/1994 until: 11/28/1999)
Ing. Helena Wirthová
Okružná 1421
Púchov
  (from: 01/14/1994 until: 11/28/1999)
Ing. Marcel Berka
B.Němcové 489
Zlín
Česká republika
  (from: 06/17/1993 until: 01/13/1994)
Mgr. Ján Bohata
M.Knesla 4005
Zlín
Česká republika
  (from: 06/17/1993 until: 01/13/1994)
Ing. Zdeněk Husták
tr. T.Bati 1287
Zlín
Česká republika
  (from: 01/14/1994 until: 11/28/1999)
Ing. Miroslav Jandík
Štípa 416
Zlín
Česká republika
  (from: 06/17/1993 until: 01/13/1994)
Other legal facts: 
Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 9K 274/00-58 zo dňa 31.05.2002 zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka TT, s.r.o., T. Vansovej 1054, Púchov, IČO 31 587 623 pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 08.07.2002. Podľa § 68 ods. 1,2,3 písm. d/ a ods. 4 Obch. zák. sa obchodná spoločnosť TT, s.r.o., T. Vansovej 1054, Púchov, IČO 31 587 623 dňom 30.09.2002 z obchodného registra v y m a z á v a. Spoločnosť nemá právneho nástupcu.
  (from: 09/30/2002)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 8.6.1993, č.NZ 222/92 v zmysle §§ 57, 105 a nasl.zák.č.513/1991 Zb.
  (from: 06/17/1993 until: 09/29/2002)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 27.6.l993 bol schválený Dodatok č.1 k zakladateľskej listine. Stary spis: S.r.o. 3636
  (from: 08/11/1993 until: 09/29/2002)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 12.11.1993 bol schválený Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine. Stary spis: S.r.o. 3636
  (from: 01/14/1994 until: 09/29/2002)
Zapisuje sa Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 08/24/1995 until: 09/29/2002)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 01.06.1999 bol schválený dodatok č.4 k zakladateľskej listine (notárska zápisnica N 217/99, NZ 208/99 zo dňa 01.06.1999).
  (from: 11/29/1999 until: 09/29/2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia o zmene štatutárneho orgánu spoločnosti spísané notárskou zápisnicou N 48/2002, Nz 38/2002 zo dňa 31.1.2002.
  (from: 03/19/2002 until: 09/29/2002)
Date of updating data in databases:  10/19/2021
Date of extract :  10/20/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person