Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  713/B

Obchodné meno: 
Slovenské elektrárne, a.s. v skratke: SE, a.s.
  (od: 12.10.1994 do: 20.01.2002)
Sídlo: 
Hraničná 12
Bratislava 827 36
  (od: 12.10.1994 do: 20.01.2002)
IČO: 
31 380 751
  (od: 12.10.1994)
Deň zápisu: 
01.11.1994
  (od: 12.10.1994)
Deň výmazu: 
21.01.2002
  (od: 21.01.2002)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 12.10.1994)
Predmet podnikania (činnosti): 
výroba, prenos a odbyt elekrtickej a tepelnej energie
  (od: 12.10.1994 do: 15.04.1996)
údržba, opravy a rekonštrukcie a modernizácie energetických zariadení
  (od: 12.10.1994 do: 15.04.1996)
vývoz výrobkov, stavebno-montážnych, strojno-montážnych, projektových a inžinierských činností, dovoz zariadení, materiálov a prevádzkových hmôt v rozsahu oprávnenia
  (od: 12.10.1994 do: 15.04.1996)
stavebná, stavebno-montážna a strojnomontážna činnosť
  (od: 12.10.1994 do: 15.04.1996)
výroba náhradných dielov, strojárenských a elekrtotechnických výrobkov
  (od: 12.10.1994 do: 15.04.1996)
skladovanie vyhoreného jadrového paliva, skladovanie a likvidácia rádioaktívnych odpadov
  (od: 12.10.1994 do: 15.04.1996)
investičná výstavba energetických a iných zariadení a ich likvidácia po vyradení z prevádzky
  (od: 12.10.1994 do: 15.04.1996)
projektová a inžinierská činnosť v rozsahu oprávnenia
  (od: 12.10.1994 do: 15.04.1996)
vývoz, dovoz a tranzit elektriny a riadenie elektrizačnej sústavy SR
  (od: 12.10.1994 do: 15.04.1996)
medzinárodná spolupráca v rámci vedecko-technického rozvoja
  (od: 12.10.1994 do: 15.04.1996)
výskum a vývoj v oblasti predmetu činnosti podnikania
  (od: 12.10.1994 do: 15.04.1996)
výroby, výkony a odbyt iných výrobkov a prác, ktoré súvisia s predmetom činnosti
  (od: 12.10.1994 do: 15.04.1996)
zriaďovanie a prevádzka stredných odborných učilísť a stredísk praktického výcviku
  (od: 12.10.1994 do: 15.04.1996)
prevádzka vzdelávacích, sociálnych a obchodných zariadení
  (od: 12.10.1994 do: 15.04.1996)
verejná cestná nákladná doprava
  (od: 12.10.1994 do: 15.04.1996)
osobná nepravidelná hromadná doprava
  (od: 12.10.1994 do: 15.04.1996)
výroba, rozvod a odbyt elekrtickej a tepelnej energie
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
vývoz, dovoz a tranzit elektriny, prevádzka a riadenie elektrizačnej sústavy
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
doprava a preprava jadrových materiálov
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
skladovanie a transport vyhoreného jadrového paliva
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
likvidácia energetických zariadení po ich vyradení z prevádzky
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
výskum a vývoj v oblasti predmetu činnosti podnikania
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v kategórií hotel, hotel kategórie B, vrátane prevádzkovania pohostinských činnosti
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
poskytovanie prechodného ubytovania spojené s doplnkovými službami - upratovanie
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
pohostinská činnosť - závodná kuchyňa
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení - závodná jedáleň
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
ubytovacie služby v podnikovej rekreačnej chate bez stravovania
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
hospodárenie s kovovým a nekovovým odpadom
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
úradné meranie - autorizovaná skúšobňa meračov tepla, vodomerov
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
cestná motorová doprava, nepravidelná cestná nákladná doprava, neverejná cestná osobná - nepravidelná doprava osôb, cestná verejná doprava tovaru
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
prevádzka, montáž, údržba a opravy telekomunikačných zariadení s výnimkou činnosti uvedených v §3 odst. 2, písm. h/ Živnostenského zákona
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
prevádzkovanie dráh
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
prenájom nehnuteľností bytových a nebytových priestorov spojených s doplnkovými službami - upratovanie a údržbarské práce
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jejo ďalšieho predaja a predaj
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
reprografická a kníhviazačská činnosť
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
výroba motorových vozidiel a cestných dopravných prostriedkov
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
zámočníctvo
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
kovoobrábanie
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
stolárstvo
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
murárstvo
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
tesárstvo
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
obkladačské práce
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
pokrývačstvo
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
klampiarstvo
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
podlahárstvo
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
vodoinštalatérstvo
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
projektová činnosť
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
vykonávanie priemyselných a inžinierských stavieb
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
montáž, opravy a údržby vyhradených elektrických zariadení
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
montáž a opravy meracej regulačnej techniky
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
výroba, montáž, generálne opravy, rekonštrukcie a vykonávanie revíznych skúšok zdvíhacích zariadení
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
defektoskopické kontroly a technická kontrola
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
elektroinštalatérstvo
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
predaj demineralizovanej vody
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
projektovanie elktronických zariadení
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
defektoskopické skúšky
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
stavba strojov s mechanickým pohonom
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
revízie elektrických zariadení
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
poradenská činnosť, vykonávanie montážnych prác, kompletovanie a dodávky automatizačnej techniky
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
výkon inžinierskych činností v príprave a realizácií investičnej výstavby
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
poradenská činnosť pre malé vodné elekrárne
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
výroba a rozvod elektrickej energie v malých elektrárňach
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
oprava motorových vozidiel a karosérií
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky vyhradených tlakových zariadení
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
revízie a skúšky prevádzkovaných tlakových zariadení
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
prenájom nebytových priestorov s doplnkovými službami
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
správa budov
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
výroba a zváranie plastických látok, opravy pogumovávanie
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich regenerácií a rekondícii
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
masérske služby
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
školiaca činnosť
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
automatizované spracovanie údajov
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
výroba kovov a kovových výrobkov
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
fotografická činnosť
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti diagnostiky energetického zariadenia
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
montáž, opravy vyhradených plynových zariadení
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácií a rekondícii - krytý bazén, sauna, fitnescentrum
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
prevádzkovanie kina
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
výroba, montáž, opravy, rekonštrukcie a periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, vyhotovenie programov na zakázku
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
prenájom náradia
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
pozičiavanie motorových vozidiel
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
potápačské práce
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
výkon prác mechnizačných dopravných prostriedkov
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
zemné práce
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
filtrácia izolačných olejov z výroby a ich úprava z transformátorovch
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
účtovníctvo
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
mzdové účtovníctvo
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
výkony reprografickej a plánografickej techniky
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
školiaca činnosť v oblasti energetického hospodárstva
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadom s nasledovnými druhmi odpadov: popol a škvára, škvára a troska z uhlia, železný šrot, šrot neželezných kovov, stavebná suť, ostatný objemový odpad, odpadové transformátorové oleje, odpadové stroje a turbínove oleje
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
vykonávanie skúšok a rozborov strojných a elektroizolačných olejov v chemickom laboratórium
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
zber, výkup a úprava /regenerácia/ opotrebovaných transformátorových olejov podľa katalógu odpadov č. 54106, analýzi
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
prevádzka závodnej železničnej vlečky, prenájom motorových vozidiel
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
opravárenská a servisná činnosť v oblasti dopravy a mechanizácie
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
organizovanie spoločenských podujatí a iná kultúrna činnosť
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
montáž a opravy meracej, regulačnej, automatizačnej a výpočtovej techniky
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
diagnostika materiálová a točivých strojov
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
montáž vodomerov na teplú a studenú vodu a montáž meračov tepla
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
prevádzkovanie verejného colného skladu
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
zmenáreň
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
stavebná, stavebno-montážna a strojno-montážna činnosť
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
vývoz výrobkov stavebno-montážnych, strojno.montážnych, projektových a inžinierských činnosti, dovoz zariadení, materiálov a prevádzkových hmôt v rozsahu oprávnenia
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
prevádzka regionálného úložiska ra-odpadov, vrátane transportu upravených RAO
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
služby a materiálne zabezpečenie v súvistlosti s ochranou JE
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
výroba náhradných dielov strojárenských a elektrotechnických výrobkov
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
rozvoz teplárenstva v regiónoch západného, východného a stredného Slovenska
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
výroba, výkony a odbyt iných výrobkov a prác, ktoré súvisia s predmetom činnosti
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
technický rozvoj prenosovej sústavy
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
automatizácia dispečerského riadenia a technologických procesov
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
prevádzka, údržba, opravy a modernizácia energetických zariadení a dispečerskej riadiacej techniky
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
tvorba a ochrana životného prostredia
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
spracovanie ra-odpadu
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
výkon činností vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy o výstavbe a prevádzke VD Gabčíkovo
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
skúšky a rozbory /oleja, uhlia, vody, pary, kyslíka, vodíka/ v chemických laboratóriach
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
spracovanie škváropopolných produktov
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
výroba, montáž a opravy zariadení pre dodávku tepla
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
poradensko-konzultačná činnosť v oblasti tepelnej energetiky a ekológie
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
výroba náhradných dielov strojárenských a elektrotechnických výrobkov
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
komplexná príprava pracovníkov na činnosti v JE pre tuzemsko a pre zahraničie
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
koordinácia dovozu uhlia zo SNŠ
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
výkladka, triedenie, nákladka a reexpedícia uhlia zo SNŠ
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
výuka a preskúšavanie zváračov
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
zváračské práce
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
výcvik, preskúšavanie potápačov, vydávanie osvedčení pre potápačské práce
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
poskytovanie informácií v oblasti energetiky
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
poskytovanie meteorologických služieb
  (od: 16.04.1996 do: 21.05.1997)
diagnostika a meranie na energetických zariadeniach
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
turistické noclahárne a chaty po triedu ***
  (od: 16.04.1996 do: 01.02.1999)
poskytovanie metrologických služieb
  (od: 22.05.1997 do: 01.02.1999)
výroba, rozvod a odbyt elektrickej a tepelnej energie
  (od: 02.02.1999 do: 09.07.2000)
výroba, rozvod, výkup elektrickej energie a tepelnej energie
  (od: 10.07.2000 do: 10.07.2000)
vývoz, dovoz a tranzit elektriny, prevádzka a riadenie elektrizačnej sústavy SR
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
doprava a preprava jadrových materiálov
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
skladovanie a transport vyhoreného jadrového paliva
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
likvidácia energických zariadení po ich vyradení z prevádzky
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
výroba a rozvod elektrickej energie v malých elektrárňach
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
prevádzka, údržba, opravy a modernizácia energetických zariadení a dispečérskej riadiacej techniky
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
výskum a vývoj v oblasti predmetu činnosti podnikania
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
prevádzka, montáž, údržba a opravy telekomunikačných zariadení, s výnimkou činností uvedených v § 3, ods. 2, písm.h/ Živnostenského zákona
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
poskytovanie neverejných telekomunikačných služieb prostredníctvom pozemných satelitných staníc a sietí VSAT
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
poskytovanie telekomunikačných služieb mimo verejnej hlasovej telefónnej služby
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
projekčné, montážne a servisné práce na telekomunikačných zariadeniach jednotnej telekomunikačnej siete
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
prevádzkovanie dráh
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
defektoskopické kontroly a technická kontrola
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
defektoskopické skúšky
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
výkon inžinierskych činností v príprave a realizácii investičnej výstavby
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
automatizované spracovanie údajov
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
prevádzka závodnej železničnej vlečky, prenájom motorových vozidiel
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
prevádzka regionálneho úložiska ra-odpadov, vrátane transportu upravených RAO
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
služby a materiálne zabezpčenie v súvislosti s ochranou JE
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
technický rozvoj prenosovej sústavy
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
automatizácia dispečérskeho riadenia a technologických procesov
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
tvorba a ochrana životného prostredia
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
spracovanie ra - odpadu
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
výkon činností vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy o výstavbe a prevádzke VD Gabčíkovo
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
výroba, montáž a opravy zariadení pre dodávku tepla
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
koordinácia dovozu uhlia zo zahraničia
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
vykládka, triedenie, nakládka a reexpedícia uhlia zo zahraničia, hospodárenie s kovovým a nekovovým odpadom
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
úradné meranie - autorizovaná skúšobňa meračov tepla, vodomerov
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
cestná motorová doprava, nepravidelná cestná nákladná doprava a osobná doprava, verejná cestná nákladná doprava, neverejná cestná osobná - nepravidelná doprava osôb, cestná verejná doprava tovaru
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
správa budov
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
výroba motorových vozidiel a cestných dopravných prostriedkov
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
zámočníctvo
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
kovoobrábanie
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
stolárstvo
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
murárstvo
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
tesárstvo
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
obkladačské práce
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
pokrývačstvo
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
klampiarstvo
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
podlahárstvo
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
vodoinštalatérstvo
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
projektová činnosť
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
vykonávanie priemyselných a inžinierskych stavieb
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
montáž, opravy a údržby vyhradených elektrických zariadení
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
montáž a opravy meracej regulačnej techniky
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
výroba, montáž, generálne opravy, rekonštrukcie a vykonávanie revíznych skúšok zdvíhacích zariadení
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
elektroinštalatérstvo
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
projektovanie elektrických zariadení
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
stavba strojov s mechanickým pohonom
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
revízie elektrických zariadení
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
poradenská činnosť, vykonávanie montážnych prác, kompletovanie a dodávky automatizačnej techniky
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
poradenská činnosť pre Malé vodné elektrárne
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
oprava motorových vozidiel a karosérií
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
montáž, opravy, rekonštrukcie a skúšky vyhradených tlakových zariadení
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
výroba a zváranie plastických látok, opravy, pogumovávanie
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
školiaca činnosť
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
psychologické vyšetrenia
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
výroba kovov a kovových výrobkov
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti diagnostiky energetického zariadenia
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
výroba, montáž, opravy, rekonštrukcie a periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, vyhotovenie programov na zákazku
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
výkon prác mechanizačných dopravných prostriedkov
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
zemné práce
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
filtrácia izolačných olejov z výroby a ich úprava v transformátoroch
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
účtovníctvo
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
mzdové účtovníctvo
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
školiaca činnosť v oblasti energetického hospodárstva
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadom s nasledovnými druhmi odpadov: popol a škvara a troska z uhlia, železný šrot, šrot neželezných kovov, stavebná suť, ostatný objemový odpad, odpadové transformátorové oleje, odpadové strojové a turbínové oleje
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
vykonávanie skúšok a rozborov strojných a elektroizolačných olejov v chemickom laboratóriu
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
zber, výkup a úprava /regenerácia/ opotrebovaných transformátorových olejov podľa katalógu odpadov č. 54106, analýzy
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
opravárenská a servisná činnosť v oblasti dopravy a mechanizácie
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
montáž a opravy meracej, regulačnej, automatizačnej a výpočtovej techniky
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
diagnostika materiálová a točivých strojov
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
montáž vodomerov na teplú a studenú vodu a montáž meračov tepla
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
prevádzkovanie verejného colného skladu
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
stavebná, stavebno-montážna a strojno-montážna činnosť
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
vývoz výrobkov stavebno-montážnych, strojno-montážnych, projektových a inžienierskych činností, dovoz zariadení, materiálov a prevádzkových hmôt v rozsahu oprávnenia
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
výroba náhradných dielov strojárenských a elektrotechnických výrobkov
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
rozvoj teplárenstva v regiónoch západného, stredného a východného Slovenska
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
výroba, výkony a odbyt iných výrobkov a prác, ktoré súvisia s predmetom činnosti
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
skúšky a rozbory /oleja, uhlia, vody pary, kyslíka, vodíka/ v chemických laboratóriách
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
spracovanie škváropopolných produktov
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
poradensko-konzultačná činnosť v oblasti tepelnej energetiky a ekológie
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
výroba náhradných dielov strojárenských a elektrotechnických výrobkov
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
komplexná príprava pracovníkov na činnosti v JE pre tuzemsko a pre zahraničie
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
výuka a preskúšavanie zváračov
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
zváracie práce
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
výcvik, preskúšananie potápačov, vydávanie osvedčení pre potápačské práce
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
potápačské práce
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
poskytovanie informácií v oblasti energetiky
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
poskytovanie metrologických služieb
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
diagnostika a meranie na energetických zariadeniach
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v kategórii hotel kategórie B, vrátane prevádzkovania pohostinských činností
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
poskytovanie prechodného ubytovania spojené s doplnkovými službami - upratovanie
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
pohostinská činnosť - príprava jedál a predaj jedál
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
pohostinská činnosť - závodná kuchyňa
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení - závodná jedáleň
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
ubytovacie služby v podnikovej rekreačnej chate bez stravovania
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
prenájom nehnuteľností bytových a nebytových priestorov spojených s doplnkovými službami - upratovanie a údržbárske práce
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
prenájom nebytových priestorov s doplnkovými službami
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
reprografická a kníhviazačská činnosť
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
predaj demineralizovanej vody
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
masérskej služby
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
fotografická činnosť
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii - krytý bazén, sauna, fitnescentrum
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich regenerácii a rekondícii
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
prevádzkovanie kina
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
prenájom náradia
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
požičiavanie motorových vozidiel
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
výkony reprografickej a plánografickej techniky
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
organizovanie spoločenských podujatí a iná kultúrna činnosť
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
zmenáreň
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
sprotredkovateľská činnosť
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
turistické nocľahárne a chaty po triedu ***
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
poskytovanie verejných telekomunikačných služieb okrem verejnej hlasovej telefónnej služby a výstavby verejnej telekomunikačnej infraštruktúry
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
výroba, rozvod, výkup elektrickej energie a tepelnej energie
  (od: 11.07.2000 do: 20.01.2002)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 22.05.1995 do: 20.01.2002)
predstavenstvo
  (od: 12.10.1994 do: 21.05.1995)
Ing. Viktor Bezák
Záhumie 447
Chynorany 956 33
  (od: 10.07.2000 do: 10.04.2001)
Ing. Karol Česnek
Čajkovského 21
Trnava 917 01
  (od: 12.10.1994 do: 04.11.1996)
Ing. Marián Greguš
Ďumbierska 21/1
Nitra
  (od: 22.05.1995 do: 21.05.1997)
Ing. Marián Greguš
Ďumbierska 21/1
Nitra
  (od: 22.05.1997 do: 01.02.1999)
Ing. Vladimír Grujbár
J. Slottu 27
Trnava
  (od: 22.05.1997 do: 01.02.1999)
Ing. Vladimír Gurbaj
J. Slottu 27
Trnava
  (od: 22.05.1995 do: 21.05.1997)
Ing. Štefan Košovan
Preseľany 185
Preseľany 956 12
  (od: 02.02.1999 do: 09.07.2000)
Ing. Rudolf Kvetán
Považská 11
Piešťany 921 01
  (od: 12.10.1994 do: 21.05.1995)
Ing. Jozef Lehota
Guskova 29
Trnava 917 01
  (od: 12.10.1994 do: 21.05.1995)
Ing. Ladislav Lörinc
Východná 40
Levice 934 01
  (od: 02.02.1999 do: 25.01.2000)
Ing. Tibor Mikuš
A. Hlinku 3676/36
Trnava
  (od: 05.11.1996 do: 01.02.1999)
Ing. Jaroslav Ninčák
Ďumbierska 17
Košice 040 01
  (od: 02.02.1999 do: 09.07.2000)
Ing. Ladislav Rafaj
Bratislavská 29
Piešťany 921 01
  (od: 12.10.1994 do: 21.05.1995)
Ing. Jozef Sekerka
Vavilovova 5
Bratislava 851 01
  (od: 12.10.1994 do: 21.05.1995)
JUDr. Ladislav Schwarcz
Jamnického 4
Bratislava
  (od: 22.05.1995 do: 21.05.1997)
JUDr. Ladislav Schwarcz
Jamnického 4
Bratislava
  (od: 22.05.1997 do: 01.02.1999)
Ing. Eduard Strýček
Šípová 29
Trnava
  (od: 22.05.1995 do: 21.05.1997)
Ing. Eduard Strýček
Šípová 29
Trnava
  (od: 22.05.1997 do: 01.02.1999)
RNDr. Marián Šíp
Východná 32
Levice 934 01
  (od: 26.01.2000 do: 10.04.2001)
Ing. Viliam Ziman
M.Bazovského 4841/25
Banka 921 01
  (od: 11.04.2001 do: 15.10.2001)
Ing. Pavol Ponca
Belinského 5
Bratislava 851 01
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
Ing. Ladislav Szemet
Gajova 5
Bratislava 811 09
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
Ing. Marián Choma
Hrdinov SNP 102
Martin 036 01
  (od: 10.07.2000 do: 20.01.2002)
Dr.h.c.Ing. Vincent Pillár
Za Amfiteátrom 2354/10
Košice
  (od: 11.04.2001 do: 20.01.2002)
Ing. Ján Horváth
Dolná 41/29
Chtelnica
  (od: 16.10.2001 do: 20.01.2002)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti sú oprávnený konať všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. Prokuristi sú oprávnení každý jeden konať v mene spoločnosti len len spolu s členom predstavenstva, s riaditeľom odštepného závodu alebo s ďalším prokuristom.
  (od: 22.05.1995 do: 20.01.2002)
V mene spoločnosti sú oprávnený konať všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnený podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 12.10.1994 do: 21.05.1995)
Dozorná rada: 
Ing. Jozef Adamko
Bláhová 35
Žilina - Bánová
  (od: 05.02.1998 do: 10.04.2001)
Ing. Michal Borguľa
Moskovská 23
Bratislava 811 08
  (od: 12.10.1994 do: 21.05.1995)
Ing. Jozef Brhel
tematínska 4
Bratislava
  (od: 22.05.1995 do: 04.11.1996)
Ing. Karol Česnek
Čajkovského 21
Trnava 917 08
  (od: 02.02.1999 do: 25.01.2000)
Vladimír Harsanyi
Botanická 29
Trnava 917 00
  (od: 12.10.1994 do: 04.02.1998)
Vladimír Haršányi
Botanická 29
Trnava 917 00
  (od: 05.02.1998 do: 10.04.2001)
Mgr. Ing. Ján Hijj , Dr.
Belinského 2
Bratislava 851 01
  (od: 02.09.1997 do: 01.02.1999)
Ing. Marián Jančošek
Ladislava Sáru 4
Bratislava 841 04
  (od: 12.10.1994 do: 21.05.1995)
Ing. Miroslav Knitl
Leonardova 4
Bratislava 851 01
  (od: 12.10.1994 do: 04.02.1998)
Ing. Miroslav Knitl
Leonardova 4
Bratislava 851 01
  (od: 05.02.1998 do: 01.02.1999)
Ing. Ivan Kuka
M. R. Štefánika 28
Nové Mesto nad Váhom
  (od: 06.04.1998 do: 01.02.1999)
Ing. Jozef Kusý
Partizánska 8/266
Nová Dubnica
  (od: 22.05.1995 do: 04.02.1998)
Ing. Jozef Kusý
Partizánska 8/266
Nová Dubnica 018 51
  (od: 05.02.1998 do: 05.04.1998)
Ing. Miroslav Medvecký
Medvedie 129-4/37
Tvrdošín
  (od: 26.06.1997 do: 01.02.1999)
Ing. Drahomír Mihálek
27
Kvetoslavov 930 41
  (od: 02.02.1999 do: 09.07.2000)
Ing. Jozefa Murgašová
Družby 16
Banská Bystrica 974 00
  (od: 02.09.1997 do: 01.02.1999)
Ing. Jozef Papp
Záhradná 50
Veľké Kapušany 079 01
  (od: 12.10.1994 do: 04.02.1998)
Ing. Peter Polónyi
Medvedzie 101
Tvrdošín
  (od: 22.05.1995 do: 25.06.1997)
Ing. Viktor Ravasz
Bakošova 10
Bratislava 841 03
  (od: 12.10.1994 do: 04.02.1998)
Ing. Viktor Ravasz
Bakošova 10
Bratislava 841 03
  (od: 05.02.1998 do: 01.02.1999)
Ing. Artúr Schwarz
Nábrežie 4. apríla
Liptovský Mikuláš 031 01
  (od: 12.10.1994 do: 04.02.1998)
Prof. Ing. Viktor Smieško
Gorkého 6
Bratislava 811 01
  (od: 02.09.1997 do: 04.02.1998)
Prof. Ing. Viktor Smieško , CSc.
Gorkého 6
Bratislava 811 01
  (od: 05.02.1998 do: 01.02.1999)
Ing. Imrich Szitás
Mozartova 1
Bratislava 811 02
  (od: 12.10.1994 do: 21.05.1995)
Ing. Peter Tomeček
Študentská 34
Trnava
  (od: 12.10.1994 do: 04.02.1998)
Ing. Peter Tomeček
Študentská 34
Trnava 917 01
  (od: 05.02.1998 do: 01.02.1999)
Jozef Vašina
Perecká 4/37
Levice 935 39
  (od: 05.02.1998 do: 10.04.2001)
Jezef Petriska
Fraňa Kráľa 104/5
Nováky 972 71
  (od: 05.02.1998 do: 20.01.2002)
Ing. Ľubomír Blaško
Desiata 22
Bratislava 831 01
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
Mgr. Ladislav Brat
Mlynarovičova 13
Bratislava 851 03
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
Ing. Jozef Fedorkovič
108
Nižná Olšava 090 32
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
Ing. Igor Grošaft
Jurkovičova 1
Bratislava 831 06
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
JUDr. Ján Sabol
Hlaváčikova 39
Bratislava 841 05
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
Ing. Ladislav Sellyei
Budovateľská 1168
Selice 925 72
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
Ing. Gabriel Fischer
Stropková 29
Košice 040 01
  (od: 10.07.2000 do: 20.01.2002)
Ing. Ondrej Studenec
Šancová 30
Bratislava
  (od: 10.07.2000 do: 20.01.2002)
Ing. Jozef Marcin
Budovateľská 9
Sučany 038 52
  (od: 11.04.2001 do: 20.01.2002)
Anton Pavlovič
338
Jaslovské Bohunice 919 30
  (od: 11.04.2001 do: 20.01.2002)
Ing. Peter Pecko
Teodora Tekela 4
Trnava 917 00
  (od: 11.04.2001 do: 20.01.2002)
Prokúra: 
Ing. Ján Albert
Juraja Slotu 22
Trnava
  (od: 14.07.1999 do: 20.01.2002)
Ing. Dušan Belko
Javorová 30
Trnava
  (od: 11.01.1999 do: 13.07.1999)
Ing. Viktor Bezák
447
Chynorany
  (od: 22.05.1995 do: 21.05.1997)
Ing. Peter Bodnár
Hronská 15
Košice
  (od: 22.05.1995 do: 06.08.1996)
Ing. Karol Bodorík
Beethovenova 4
Trnava
  (od: 22.05.1995 do: 21.05.1997)
Ing. Karol Bodorík
Beethovenova 4
Trnava
  (od: 22.05.1997 do: 20.01.2002)
Ing. Eduard Čambal
Nová 16
Hrnčiarovce
  (od: 11.07.2000 do: 20.01.2002)
Ing. Viera Dekýšová
Sklodowskej 2
Bratislava
  (od: 09.12.1996 do: 10.04.2001)
Ing. Štefan Demovič
Okružná 13
Trnava
  (od: 07.08.1996 do: 21.05.1997)
Ing. Štefan Demovič
Okružná 13
Trnava
  (od: 22.05.1997 do: 20.01.2002)
Ing. Alexander Ducháč
Scherera 6
Piešťany
  (od: 22.05.1995 do: 04.11.1996)
Ing. Juraj Elenič
Družicova 1
Bratislava
  (od: 22.05.1995 do: 21.05.1997)
Ing. Juraj Elenič
Družicova 1
Bratislava
  (od: 22.05.1997 do: 20.01.2002)
Ing. Milan Federco
Agátová 16
Veľké Kapušany
  (od: 22.05.1995 do: 21.05.1997)
Ing. Milan Fedorco
Agátová 16
Veľké Kapušany
  (od: 22.05.1997 do: 13.07.1999)
Ing. Ján Fereci
Dargovská 3
Košice
  (od: 22.05.1995 do: 21.05.1997)
Ing. Ján Ferenci
Dargovská 3
Košice
  (od: 22.05.1997 do: 10.01.1999)
Ing. Eva Gajarská
Poštová 4
Trnava 917 00
  (od: 28.04.2000 do: 20.01.2002)
Ing. Miroslav Gramblička
Mariánska 8
Stupava
  (od: 22.05.1995 do: 21.05.1997)
Ing. Miroslav Gramblička
Mariánska 8
Stupava
  (od: 22.05.1997 do: 10.01.1999)
Ing. Jozef Guba
Tr. Andreja Hlinku 39
Nitra
  (od: 22.05.1995 do: 21.05.1997)
Ing. Jozef Guba
Tr. Andreja Hlinku 39
Nitra
  (od: 22.05.1997 do: 20.11.2001)
Ing. Štefan Haring
Námestie Hraničiarov 2a
Bratislava
  (od: 11.07.2000 do: 20.01.2002)
Ing. Igor Hojč
M.Rázusa 27/9
Prievidza
  (od: 11.01.1999 do: 20.01.2002)
Ing. Viliam Husár
Vlčia dolina 955
Dobšiná
  (od: 21.11.2001 do: 20.01.2002)
Ing. Viliam Husár
Vlčia dolina 958
Dobšiná
  (od: 22.05.1995 do: 21.05.1997)
Ing. Viliam Husár
Vlčia dolina 958
Dobšiná
  (od: 22.05.1997 do: 20.11.2001)
Ing. Miloslav Ivan
Miletičova 34
Bratislava 821 09
  (od: 11.07.2000 do: 20.01.2002)
Ing. Jozef Jamrich
J. Slottu 22
Trnava
  (od: 07.08.1996 do: 21.05.1997)
Ing. Jozef Jamrich
J. Slottu 22
Trnava
  (od: 22.05.1997 do: 10.01.1999)
Ing. Drahomír Kajanovič
Kurská 19
Košice
  (od: 11.01.1999 do: 20.01.2002)
Ing. Jozef Kimák
184
Leles 076 84
  (od: 30.09.1999 do: 20.01.2002)
Ing. Ervín Kmeť
Gazdovská 8
Prievidza
  (od: 09.12.1996 do: 20.11.2001)
p. Klement Kolárik
Hnilecká 923
Dobšiná
  (od: 22.05.1995 do: 21.05.1997)
p. Klement Kolárik
Hnilecká 923
Dobšiná
  (od: 22.05.1997 do: 20.01.2002)
Mgr.Ing. Peter Kováč
Javorová 40
Levice
  (od: 21.11.2001 do: 20.01.2002)
Ing. Lubomír Kráľ
Veľká Okružná 1129/50
Partizánske
  (od: 11.06.1996 do: 20.11.2001)
Ing. Ľubomír Kráľ
M. Rázusa 26/4
Prievidza
  (od: 21.11.2001 do: 20.01.2002)
Ing. Alexander Kšiňan
Znievska 3138/23
Bratislava
  (od: 22.05.1995 do: 21.05.1997)
Ing. Alexander Kšiňan
Znievska 3138/23
Bratislava
  (od: 22.05.1997 do: 10.01.1999)
Ing. Miroslav Kubíček
Ľ.Fullu 5
Bratislava 841 05
  (od: 28.04.2000 do: 10.07.2000)
Ing. Ján Kudlovský
J. Kráľa 19
Veľké Kapušany
  (od: 22.05.1995 do: 21.05.1997)
Ing. Ján Kudlovský
J. Kráľa 19
Veľké Kapušany
  (od: 22.05.1997 do: 10.01.1999)
Ing. Jozef Lehota
Krajná 12
Trnava
  (od: 07.08.1996 do: 21.05.1997)
Ing. Jozef Lehota
Krajná 12
Trnava
  (od: 22.05.1997 do: 27.04.2000)
Ing. Blanka Lehotská
Sibírska 24
Bratislava
  (od: 22.05.1995 do: 21.05.1997)
Ing. Blanka Lehotská
Sibírska 24
Bratislava
  (od: 22.05.1997 do: 10.04.2001)
Ing. Miroslav Lipár
J. Slottu 12
Trnava
  (od: 05.11.1996 do: 05.04.1998)
Ing. Ladislav Lörinc
Východná 40
Levice
  (od: 05.11.1996 do: 01.02.1999)
Ing. Vlastimil Majerčák
Vlčia Dolina 958
Dobšiná
  (od: 22.05.1995 do: 21.05.1997)
Ing. Vlastimil Majerčák
Vlčia Dolina 958
Dobšiná
  (od: 22.05.1997 do: 10.01.1999)
Ing. Jordan Mandalov
Mariánska 6
Nitra
  (od: 11.01.1999 do: 20.01.2002)
Ing. Anton Masár
Lietavská 2
Bratislava
  (od: 09.12.1996 do: 27.04.2000)
Ing. Jozef Maudry
Beethovena 23
Trnava 917 01
  (od: 28.04.2000 do: 20.01.2002)
Ing Pavel Meleg
Ambroseho 4
Bratislava
  (od: 07.09.1999 do: 10.07.2000)
Ing. Tibor Mikuš
A. Hlinku 36
Trnava
  (od: 07.08.1996 do: 21.05.1997)
Ing. Tibor Mikuš
A. Hlinku 36
Trnava
  (od: 22.05.1997 do: 10.01.1999)
Ing. Jaroslav Modrovič
J.Slottu 20
Trnava
  (od: 11.01.1999 do: 20.01.2002)
Ing Marko Novák , CSc
Nová Domovina 361
Horné Orešany
  (od: 07.09.1999 do: 20.01.2002)
Ing. Dušan Ondruš
Studenohorská 73
Bratislava
  (od: 22.05.1995 do: 21.05.1997)
Ing. Dušan Ondruš
Studenohorská 73
Bratislava
  (od: 22.05.1997 do: 06.09.1999)
Ing. Ján Oráč
168
Vyšný Žipov
  (od: 05.11.1996 do: 20.01.2002)
Ing. Miloš Pajtina
Novomeského 6
Trenčín
  (od: 22.05.1995 do: 21.05.1997)
Ing. Miloš Pajtina
Novomeského 6
Trenčín
  (od: 22.05.1997 do: 20.01.2002)
Ing. Mária Pappová
Hlavná 2
Veľké Kapušany
  (od: 22.05.1995 do: 21.05.1997)
Ing. Mária Pappová
Hlavná 2
Veľké Kapušany
  (od: 22.05.1997 do: 20.01.2002)
Ing. Ignác Pňaček
Juraja Slotu 40
Trnava
  (od: 14.07.1999 do: 20.01.2002)
JUDr. Michal Rašla
Čelakovského 18
Bratislava 811 03
  (od: 13.12.1999 do: 10.04.2001)
Ing. Bohuslav Ruttkay
Malá 5/5
Prievidza
  (od: 22.05.1995 do: 21.05.1997)
Ing. Pavol Sabela
Legionárska 39
Trenčín
  (od: 22.05.1995 do: 21.05.1997)
Ing. Pavol Sabela
Legionárska 39
Trenčín
  (od: 22.05.1997 do: 20.01.2002)
Ing. Vladimír Sečka
Ševčenkova 14
Bratislava 851 01
  (od: 26.01.2000 do: 10.07.2000)
Ing. Vincent Sestierka
I. Krasku 13
Prievidza
  (od: 22.05.1995 do: 06.08.1996)
Ing. Peter Schwartz
Slovenskej Jednoty 46
Košice
  (od: 22.05.1995 do: 21.05.1997)
Ing. Peter Schwartz
Slovenskej Jednoty 46
Košice
  (od: 22.05.1997 do: 20.01.2002)
Ing. Martin Slezák
J. Slottu 22
Trnava
  (od: 19.06.1998 do: 27.04.2000)
Ing. Oľga Sokolová
Kpt. Rašu 34
Bratislava
  (od: 11.01.1999 do: 10.04.2001)
JUDr. Zuzana Šilanová
Cintorínska 30
Bratislava
  (od: 05.11.1996 do: 29.09.1999)
RNDr. Marián Šíp
Východná 32
Levice
  (od: 22.05.1995 do: 21.05.1997)
Ing. Ján Šovčík
Mozartová 11
Trnava
  (od: 06.04.1998 do: 13.07.1999)
Ing. Ján Šovčík
Mozartová 11
Trnava 917 01
  (od: 28.04.2000 do: 20.01.2002)
Ing. Eva Vajova
Zd. Nejedlého 45
Levice
  (od: 22.05.1995 do: 21.05.1997)
Ing. Eva Vajová
Zd. Nejedlého 45
Levice
  (od: 22.05.1997 do: 20.01.2002)
Ing. Jozef Valach
Perecká 9
Levice
  (od: 05.11.1996 do: 10.01.1999)
Ing. Ivan Vazan
Holíčska 12
Bratislava
  (od: 05.11.1996 do: 10.01.1999)
Ing. Miroslav Zacharovský
belanská 575
Liptovský Hrádok
  (od: 22.05.1995 do: 21.05.1997)
Ing. Miroslav Zacharovský
belanská 575
Liptovský Hrádok
  (od: 22.05.1997 do: 10.01.1999)
JUDr. Štefan Zamba
Varšavská 2483/3
Košice
  (od: 07.08.1996 do: 21.05.1997)
JUDr. Štefan Zamba
Varšavská 2483/3
Košice
  (od: 22.05.1997 do: 20.01.2002)
Ing Róbert Zelenay
Pod Párovcami 7
Piešťany
  (od: 07.09.1999 do: 20.01.2002)
Ing. Viliam Ziman
M. Bazovského 4841/25
Banka
  (od: 19.06.1998 do: 20.01.2002)
Odštepný závod: 
Názov: 
Slovenské elektrárne, a.s. Tepelná energetika Košice, odštepný závod
  (od: 12.10.1994 do: 20.01.2002)
Sídlo: 
Teplárenská 3
Košice
  (od: 12.10.1994 do: 20.01.2002)
Vedúci: 
Ing. Ján Ferenci
Dargovská 3
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.10.1994 do: 20.01.2002)
 
 
Názov: 
Slovenské elektrárne, a.s. Vodné elektrárne Trenčín, odštepný závod
  (od: 12.10.1994 do: 20.01.2002)
Sídlo: 
Soblahovská 2
Trenčín
  (od: 12.10.1994 do: 20.01.2002)
Vedúci: 
Ing. Miroslav Zacharovský
Belanská 575
Liptovský Hrádok
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.10.1994 do: 20.01.2002)
 
 
Názov: 
Slovenské elektrárne, a.s. Vodné elektrárne Dobšiná, odštepný závod
  (od: 12.10.1994 do: 20.01.2002)
Sídlo: 
Hnilecká 917
Dobšiná
  (od: 06.04.1998 do: 20.01.2002)
Budovateľská 962
Dobšiná
  (od: 12.10.1994 do: 20.01.2002)
Vedúci: 
Ing. Vlastimil Majerčák
Vlčia dolina 958
Dobšiná
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.10.1994 do: 20.01.2002)
 
 
Názov: 
Slovenské elektrárne, a.s. Prenosová sústava, odštepný závod
  (od: 07.08.1996 do: 20.01.2002)
Sídlo: 
Miletičová 5
Bratislava
  (od: 07.08.1996 do: 20.01.2002)
Vedúci: 
Ing. Alexander Kšiňan
Znievska 23
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.08.1996 do: 20.01.2002)
 
 
Názov: 
Slovenské elektrárne, a.s. Vyraďovanie JEZ a zaobchádzanie s RAO a vyhoreným palivom, odštepný závod
  (od: 07.08.1996 do: 20.01.2002)
Sídlo: 
Jaslovské Bohunice 919 31
  (od: 07.08.1996 do: 20.01.2002)
Vedúci: 
Ing. Jozef Jamrich
J. Slottu 22
Trnava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.08.1996 do: 20.01.2002)
 
 
Názov: 
Slovenské elektrárne, a.s. Atomové elektrárne Mochovce, odštepný závod
  (od: 05.11.1996 do: 20.01.2002)
Sídlo: 
Mochovce
  (od: 05.11.1996 do: 20.01.2002)
Vedúci: 
Ing. Jozef Valach
Perecká 9
Levice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.11.1996 do: 20.01.2002)
 
 
Názov: 
Slovenské elektrárne, a.s. Atomové elektrárne Bohunice, odštepný závod
  (od: 05.11.1996 do: 20.01.2002)
Sídlo: 
Jaslovské Bohunice
  (od: 05.11.1996 do: 20.01.2002)
Vedúci: 
Ing. Štefan Schmidt
220
Jaslovské Bohunice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.11.1996 do: 20.01.2002)
 
 
Názov: 
Slovenské elektrárne, a.s. Elektrárne Vojany, odštepný závod
  (od: 14.07.1999 do: 20.01.2002)
Sídlo: 
Vojany
  (od: 14.07.1999 do: 20.01.2002)
Vedúci: 
Ing. Milan Fedorco
Agátová 16
Veľké Kapušany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.07.1999 do: 20.01.2002)
 
 
Názov: 
Slovenské elektrárne, a.s. Elektrárne Nováky, odštepný závod
  (od: 14.07.1999 do: 20.01.2002)
Sídlo: 
Zemianske Kostoľany
  (od: 14.07.1999 do: 20.01.2002)
Vedúci: 
Ing. Viktor Bezák
Záhumie 447
Chynorany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.07.1999 do: 20.01.2002)
 
 
Názov: 
Slovenské elektrárne, a.s. 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce odštepný závod
  (od: 16.10.2001 do: 20.01.2002)
Sídlo: 
Mochovce
  (od: 16.10.2001 do: 20.01.2002)
 
 
Názov: 
Slovenské elektrárne, a.s. 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce odštepný závod SE - MO34
  (od: 04.07.2001 do: 15.10.2001)
Sídlo: 
Mochovce
  (od: 04.07.2001 do: 15.10.2001)
Vedúci: 
Ing. Jozef Guba
Južná 2
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.07.2001 do: 20.01.2002)
 
 
Názov: 
Slovenské elektrárne, a.s. Elektrárne Nováky, odštepný závod
  (od: 22.05.1997 do: 13.07.1999)
Sídlo: 
Zemianske Kostoľany
  (od: 22.05.1997 do: 13.07.1999)
Vedúci: 
Ing. Miroslav Gramblička
Mariánska 8
Stupava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.1997 do: 13.07.1999)
 
 
Názov: 
Slovenské elektrárne, a.s. Elektrárne Vojany, odštepný závod
  (od: 12.10.1994 do: 13.07.1999)
Sídlo: 
Vojany
  (od: 12.10.1994 do: 13.07.1999)
Vedúci: 
Ing. Ján Kudlovský
Janka Kráľa 19
Kapušany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.10.1994 do: 13.07.1999)
 
 
Názov: 
Slovenské elektrárne, a.s. Elektrárne Nováky, odštepný závod
  (od: 26.07.1995 do: 21.05.1997)
Sídlo: 
Zemianske Kostoľany
  (od: 26.07.1995 do: 21.05.1997)
Vedúci: 
Ing. Viktor bezák
447
Chynorany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.07.1995 do: 21.05.1997)
 
 
Názov: 
Slovenské elektrárne, a.s. Atomové elektrárne Mochovce, odštepný závod
  (od: 12.10.1994 do: 04.11.1996)
Sídlo: 
Mochovce
  (od: 12.10.1994 do: 04.11.1996)
Vedúci: 
Ing. Marián Šíp
Východná 32
Levice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.10.1994 do: 04.11.1996)
 
 
Názov: 
Slovenské elektrárne, a.s. Atomové elektrárne Bohunice, odštepný závod
  (od: 22.05.1995 do: 04.11.1996)
Sídlo: 
Jaslovské Bohunice
  (od: 22.05.1995 do: 04.11.1996)
Vedúci: 
Ing. Tibor Mikuš
Tematinská 4
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.05.1995 do: 04.11.1996)
 
 
Názov: 
Slovenské elektrárne, a.s. Elektrárne Nováky, odštepný závod
  (od: 12.10.1994 do: 25.07.1995)
Sídlo: 
Zemianske Kostoľany
  (od: 12.10.1994 do: 25.07.1995)
Vedúci: 
Ing. Vincent Sestrienska
J. Krasku 13
Prievidza
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.10.1994 do: 25.07.1995)
 
 
Názov: 
Slovenské elektrárne, a.s. Atomové elektrárne Bohunice, odštepný závod
  (od: 12.10.1994 do: 21.05.1995)
Sídlo: 
Jaslovské Bohunice
  (od: 12.10.1994 do: 21.05.1995)
Vedúci: 
Ing. Ladislav Rafaj
Bratislavská 129
Piešťany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.10.1994 do: 21.05.1995)
 
 
Výška základného imania: 
41 855 143 000 Sk
  (od: 11.04.2001 do: 20.01.2002)
41 838 621 000 Sk
  (od: 02.02.1999 do: 10.04.2001)
41 804 300 000 Sk
  (od: 05.11.1996 do: 01.02.1999)
40 289 221 000 Sk
  (od: 12.10.1994 do: 04.11.1996)
Akcie: 
Počet: 40455143
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 11.04.2001 do: 20.01.2002)
Počet: 1400
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 11.04.2001 do: 20.01.2002)
Počet: 40438621
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 02.02.1999 do: 10.04.2001)
Počet: 1400
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 02.02.1999 do: 10.04.2001)
Počet: 40404300
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 05.11.1996 do: 01.02.1999)
Počet: 1400
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 05.11.1996 do: 01.02.1999)
Počet: 40289221
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 12.10.1994 do: 04.11.1996)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 13.12.2001, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 831/01, Nz 831/01 napísanej dňa 13.12.2001 notárom JUDr. Polakovičovou bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti bez likvidácie rozdelením v zmysle ust. § 69 ods. 4 Obchodného zákonníka na Slovenské elektrárne, a.s. Hraničná 12, Bratislava, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Miletičova 5, Bratislava a Tepláreň Košice, a.s. Teplárenská 3, Košice v súlade s Uznesením vlády SR č. 758 zo dňa 27.9.2000. Výmazuje sa: Obchodná spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. so sídlom Hraničná 12, Bratislava, IČO: 31 380 751 zapísaná v odd. Sa vložke č. 713/B sa dňom 21.1.2002 vymazuje z obchodného registra.
  (od: 21.01.2002)
Notárska zápisnica o založení akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. zo dňa 5.10.1994 pod č. N 254/94, Nz 251/94. Stanovy akciovej spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Rozhodnutie ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 210 zo dňa 4.10.1994 o vyňatí časti majetku štátneho podniku Slovenský energetický podnik, Bratislava. Časť majetku štátneho podniku v súlade so schváleným privatizačným projektom prechádza na Fond Národného majetku. Rozhodnutie vlády Slovenskej republiky o privatizácií časti podniku Slovenský energetický podnik š.p. č. 901/1994 zo dňa 30.8.1994 v zmysle Zák. č. 91/1992 Zb. Zápisnica zo dňa 5.10.1994 o odovzdaní a prevzatí vecí zahrnutých do privatizačného podniku. Starý spis: Sa 1287.
  (od: 12.10.1994 do: 20.01.2002)
Zápisnica č. 10/95 zo zasadnutia predstavenstva dňa 20.2.1995. Osvedčenie o mimoriadnom valnom zhromaždení spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 37/95, Nz 37/95 dňa 2.2.1995, na ktorom boli odsúhlasený a zvolení členovia predstavenstva a dozornej rady. Zápisnica č. 5/94 zo zasadnutia predstavenstva dňa 9.12.1994. Zápisnica č. 13/95 zo zasadnutia predstavenstva dňa 13. a 14. marca 1995. Notárska zápisnica č. N 141/95, Nz 141/95, ktorá osvedčuje priebeh mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 4.5.1995, na ktorom boli schválené zmeny stanov a boli odvolaní a zvolení členovia predstavenstva.
  (od: 22.05.1995 do: 20.01.2002)
menovací dekrét zo dňa 26.6.1995 č. 400.
  (od: 26.07.1995 do: 20.01.2002)
Notárska zápisnica n 203/95, Nz 204/95 zo dňa 28.6.1995, zmena stanov.
  (od: 16.04.1996 do: 20.01.2002)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 11.9.1995. Výpis zo zasadnutia dozornej konaného dňa 27.9.1995.
  (od: 11.06.1996 do: 20.01.2002)
Zápis zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 25.9.1995, 9.10.1995. Výpis zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 8.11.1995, 13.12.1995.
  (od: 07.08.1996 do: 20.01.2002)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 14.6.1996 pod č. Nz 278/96, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (od: 05.11.1996 do: 20.01.2002)
Výpis zo zasadnutia dozornej rady dňa 24.1.1996 a 28.2.1996.
  (od: 09.12.1996 do: 20.01.2002)
Osvedčenie o riadnom valnom zhromaždení vo forme notárskej zápisnice zo dňa 25.6.1997 pod č. N 59/97, Nz 56/97.
  (od: 26.06.1997 do: 20.01.2002)
Notárska zápisnica N 85/96, Nz 82/96 spísaná dňa 31.10.1996 notárkou JUDr. Martinou Gontkovičovou osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené úplné znenie stanov.
  (od: 02.09.1997 do: 20.01.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia členov Dozornej rady konené v dňoch 28.10.-30.10.1997.
  (od: 05.02.1998 do: 20.01.2002)
Rozhodnutie mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 18.12.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 168/97, Nz 164/97.
  (od: 06.04.1998 do: 20.01.2002)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 28.5.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 82/98, Nz 82/98. Zmena stanov a ich nové úplné znenie schválené valným zhromaždením dňa 14.12.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 280/98, Nz 280/98.
  (od: 02.02.1999 do: 20.01.2002)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva SE, a.s. zo dňa 20.7.1999.
  (od: 30.09.1999 do: 20.01.2002)
Výpis zo zápisnice č. 58/99 zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 30.11.1999. Výpis z mimoriadnej zápisnice č. 62/99 zasadnutia predstavenstva zo dňa 21.12.1999
  (od: 28.04.2000 do: 20.01.2002)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 14.3.2000 priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 78/2000 spísaná dňa 14.3.2000 notárom JUDr.Jarmilou Palakovičovou schválené personálne zmeny v orgánoch spoločnosti a zmena stanov.
  (od: 10.07.2000 do: 20.01.2002)
Udelenie prokúry zo dňa 11.4.2000.
  (od: 11.07.2000 do: 20.01.2002)
Notárska zápisnica č.N 238/2000, Nz 237/2000 zo dňa 30.6.2000, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo zvýšené základné imanie a schválená zmena stanov. Zápisnica č. 14/2000 zo zasadnutia dozornej rady z dňa 27.9.2000.
  (od: 11.04.2001 do: 20.01.2002)
Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti zo dňa 12.1.2001 o vytvorení odštepného závodu v Mochovciach.
  (od: 04.07.2001 do: 20.01.2002)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 419/2001, Nz 419/2001 zo dňa 28.6.2001 na ktorom bola prijatá zmena stanov. Predchádzajúca notárska zápisnica č N 419/2001, Nz 419/2001 zo dňa 4.7.2001.
  (od: 16.10.2001 do: 20.01.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  22.05.2024
Dátum výpisu:  24.05.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR