Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  448/B

Obchodné meno: 
DEVÍN BANKA a.s., DEVIN BANK, AG (v jazyku nemeckom), DEVIN BANK (v jazyku anglickom)
  (od: 22.06.1992)
Sídlo: 
Františkánske nám. 8
Bratislava 813 10
  (od: 06.03.2000)
Františkánske nám. 8
Bratislava 811 01
  (od: 22.06.1992 do: 05.03.2000)
IČO: 
31 326 331
  (od: 22.06.1992)
Deň zápisu: 
22.06.1992
  (od: 22.06.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 22.06.1992)
Predmet činnosti: 
poskytovanie úverov
  (od: 22.06.1992)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 22.06.1992)
finančný prenájom /finančný leasing/
  (od: 22.06.1992)
platobný styk a zúčtovanie
  (od: 22.06.1992)
poskytovanie záruk
  (od: 22.06.1992)
otváranie akreditívov
  (od: 22.06.1992)
obstarávanie inkasa
  (od: 22.06.1992)
uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
  (od: 22.06.1992)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 22.06.1992)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 22.06.1992)
prijímanie vkladov
  (od: 30.01.1997)
vydávanie a správu platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
  (od: 30.01.1997)
obchodovanie na vlastný účet, alebo na účet klienta
  (od: 30.01.1997)
1. s devízovými hodnotami
  (od: 30.01.1997)
2. v oblasti terminovaných obchodov /futures/ a opcií /options/, včítane kurzových a úrokových obchodov
  (od: 30.01.1997)
3. s prevoditeľnými cennými papiermi
  (od: 30.01.1997)
účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 30.01.1997)
poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
  (od: 30.01.1997)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet, včítane poradenstva /portfólio management/
  (od: 30.01.1997)
výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
  (od: 30.01.1997)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením
  (od: 25.07.2000)
4. so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí.
  (od: 25.07.2000)
zmenárenská činnosť /nákup devízových prostriedkov/
  (od: 25.07.2000)
zmenárenská činnosť /nákup devizových prostriedkov/
  (od: 22.06.1992 do: 29.01.1997)
príjmanie vkladov od verejnosti
  (od: 22.06.1992 do: 29.01.1997)
zmenárenská činnosť /nákup devizových prostriedkov/
  (od: 30.01.1997 do: 24.07.2000)
4. so zlatými a striebornými mincami
  (od: 30.01.1997 do: 24.07.2000)
vykonávanie devízových obchodov v rozsahu vedenia devizových účtov
  (od: 22.06.1992 do: 29.01.1997)
predávanie devízových prostriedkov klientele
  (od: 22.06.1992 do: 29.01.1997)
vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
  (od: 22.06.1992 do: 29.01.1997)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta:
  (od: 22.06.1992 do: 29.01.1997)
1. s devízovými prostriedkami
  (od: 22.06.1992 do: 29.01.1997)
2. v oblasti terminovaných obchodov a opcií včítane kurzových a úverových obchodov
  (od: 22.06.1992 do: 29.01.1997)
účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 22.06.1992 do: 29.01.1997)
finančné maklérstvo
  (od: 22.06.1992 do: 24.07.2000)
poskytovanie porád vo veciach podnikania
  (od: 22.06.1992 do: 29.01.1997)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet, včítane poradenstva
  (od: 22.06.1992 do: 29.01.1997)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 15.03.2002)
predstavenstvo
  (od: 30.08.2001 do: 14.03.2002)
predstavenstvo
  (od: 04.09.1998 do: 29.08.2001)
predstavenstvo
  (od: 04.06.1997 do: 03.09.1998)
predstavenstvo
  (od: 30.01.1997 do: 03.06.1997)
predstavenstvo
  (od: 08.01.1996 do: 29.01.1997)
predstavenstvo
  (od: 12.05.1995 do: 07.01.1996)
predstavenstvo
  (od: 27.09.1994 do: 11.05.1995)
predstavenstvo
  (od: 22.06.1992 do: 26.09.1994)
Ing. Ivan Gondáš - I.podpredseda
R.Viesta 32/A
Martin
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.07.2017)
Ing. Pavel Rusnák - predseda
D.Makovického 5100/2
Martin
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.07.2017)
Ing. Vladimír Jančí - podpredseda
Zvolenská 3984/3
Martin
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.07.2017)
Ing. Vladimír Šavol - podpredseda
Kollárova 606/5
Turčianske Teplice
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.07.2017)
Ing. Viliam Pešta - člen
Krížna 24
Bratislava
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.07.2017)
Štatutárny orgán: správca:
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.08.2001)
Ing. Vladislav Bachár - člen, generálny riaditeľ
Gallayova 3
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.1992 do: 07.01.1996)
Ing. Dušan Barčík - člen
J. Vojtašáka 9/29
Žilina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.06.1997 do: 14.03.2001)
Ing. Dušan barčík - predseda
J. Vojtašáka 9/29
Žilina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.1992 do: 11.05.1995)
Ing. Dušan Barčík - predseda
J. Vojtašáka 9/29
Žilina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.05.1995 do: 07.01.1996)
Tomáš Blšťak
Liptovska 8
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.01.1996 do: 03.06.1997)
Sergej Georgievič Gorodkov - predseda
1. mája 857/11
Turčianske Teplice 039 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.01.1996 do: 14.03.2001)
Ing. Martin Horňanský - II. podpredseda
Strachova 28
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.1992 do: 07.01.1996)
Kornel Husár - člen
Račianska 56
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.1992 do: 03.06.1997)
Ing. Vladimír Jančí - člen
Zvolenská 3984/3
Martin
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.09.1998 do: 14.03.2001)
Ing. Ľubomír Kanis - I. podpredseda
1. mája 857/11
Turčianske Teplice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.09.1998 do: 14.03.2001)
Ing. Ľubomír Kanis - podpredseda
1. mája 857/11
Turčianske Teplice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.01.1996 do: 03.09.1998)
Ing. Milan Krajčír - člen
Na Karlove 3724/3
Banská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.06.1997 do: 14.03.2001)
Sergej Pavlovič Krjukov
Pražská 1902/4
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.01.1996 do: 03.09.1998)
Jozef Krumpolec - člen
Podjavorinskej 17/251
Nová Dubnica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.1992 do: 03.06.1997)
JUDr. Pavol Křupala
Družstevná 68
Bratislava 831 04
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.08.2001 do: 14.03.2002)
Ing. Dáša Lisá - člen
J. Kráľa 47
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.06.1997 do: 03.09.1998)
Ing. Dáša Lisá - podpredseda
J. Kráľa 1039/47
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.09.1998 do: 14.03.2001)
Ing. Karol Martinka - prvý podpredseda
Fraňa Kráľa 33
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.01.1996 do: 03.06.1997)
Dr. Marián Mesiarik - člen
Moskovská 25
Bratislava 811 08
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.04.1994 do: 18.08.1999)
Ing. Ida Pálešová - člen
Janošíková 1393/47
Martin
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.09.1998 do: 14.03.2001)
Dr. Marián Paučula - člen
Raveň 69
Ružomberok
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.1992 do: 28.11.1993)
Ing. Dušan Paulík - člen
Dunajská 24
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.12.2000 do: 14.03.2001)
Ing. Pavel Rusnák - člen
Makovického 2
Martin
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.06.1997 do: 03.09.1998)
Ing. Pavel Rusnák - podpreseda
D.Makovického 5100/2
Martin
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.09.1998 do: 14.03.2001)
Ing. Marián Rybár - I. podpredseda
Haburská 16
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.11.1993 do: 07.01.1996)
Ing. Marián Rybár , ; - I. podpredseda
Haburská 16
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.1992 do: 28.11.1993)
Ing. Vladimír Šavol - člen
Kollárova 606/5
Turčianske Teplice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.1999 do: 14.03.2001)
Ing. Tomáš Weis - člen
Šalviova 8
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.1992 do: 07.01.1996)
Ing. Viliam Pešta - člen
Krížna 24
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.03.2001 do: 03.07.2017)
Ing. Vladimír Šavol - podpredseda
Kollárova 606/5
Turčianske Teplice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.03.2001 do: 03.07.2017)
Ing. Vladimír Jančí - podpredseda
Zvolenská 3984/3
Martin
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.03.2001 do: 03.07.2017)
Ing. Pavel Rusnák - predseda
D.Makovického 5100/2
Martin
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.03.2001 do: 03.07.2017)
Ing. Ivan Gondáš - I.podpredseda
R.Viesta 32/A
Martin
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.03.2001 do: 03.07.2017)
Dmitri Paniouchkine
dlhodobý pobyt na území SR :
Olivová 64
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.04.1994 do: 03.09.1998)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený konať správca DEVÍN BANKY, a.s. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti a svojmu predtlačenému menu, priezvisku a funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis. Ak správca DEVÍN BANKY, a.s. v súlade s § 27 ods. 4 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov splnomocní na vykonávanie úkonov vo svojom mene inú osobu, táto osoba je oprávnená konať za spoločnosť rovnakým spôsobom ako správca. Ak budú takto splnomocnené súčasne dve osoby, konajú za DEVÍN BANKU, a.s. spôsobom ako správca a vždy spoločne.
  (od: 30.08.2001 do: 14.03.2002)
Zastupovanie a podpisovanie za akciovú spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu akciovej spoločnosti pripojí svoj podpis: a/ predseda predstavenstva, I. podpredseda predstavenstva, podpredsedovia predstavenstva, a to vždy dvaja spoločne, b/ prokurista, c/ splnomocnení zamestnanci spoločnosti na základe plnej moci udelenej predstavenstvom alebo generálnym riaditeľom, d/ generálny riaditeľ, pokiaľ nie je členom predstavenstva a iní zamestnanci spoločnosti sú oprávnení konať za spoločnosť v rozsahu právnych úkonov potrebných pre splnenie uložených pracovných úloh v prípadoch, keď je to stanovené v organizačných a riadiacich predpisoch alebo ak je to v obchodnom styku obvyklé.
  (od: 04.09.1998 do: 29.08.2001)
V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva, alebo alebo podpredseada, alebo generálny riaditeľ Ing. Ľubomír Kanis, každý samostatne. Podpisovanie za akciovú spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo inak napísanému obchodnému menu akciovej spoločnosti pripojí svoj podpis: a/ predseda predstavenstva - samostatne, b/ prvý podpredseda predstavenstva - generálny riaditeľ - samostatne, c/ ostatný členovia predstavenstva podpisujú vždy spoločne s predsedom alebo s prvým podpredsedom predstavenstva, d/ prokuristi, e/ splnomocnení pracovníci spoločnosti na základe a v rozsahu uvedenej plnej moci predsedom predstavenstva alebo prvým podpredsedom - generálnym riaditeľom.
  (od: 04.06.1997 do: 03.09.1998)
Podpisovanie za akciovú spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu akciovej spoločnosti pripojí svoj podpis: a/ predseda predstavenstva - samostatne, b/ prvý podpredseda predstavenstva - generálny riaditeľ - samostatne, c/ ostatný členovia predstavenstva podpisujú vždy spoločne s predsedom alebo s prvým podpredsedom predstavenstva, d/ prokuristi, e/ splnomocnení pracovníci spoločnosti na základe a v rozsahu uvedenej plnej moci predsedom predstavenstva alebo prvým podpredsedom - generálnym riaditeľom.
  (od: 30.01.1997 do: 03.06.1997)
V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva, alebo podpredseda, alebo generálny riaditeľ Ing. Karol Martinka, káždý samostatne.
  (od: 08.01.1996 do: 29.01.1997)
V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva, alebo podpredseda, alebo generálny riaditeľ Ing. Vladislav Bachár, CSc., káždý samostatne.
  (od: 12.05.1995 do: 07.01.1996)
V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva alebo podpredseda alebo generálny riaditeľ Doc. Ing. Ivan Jakúbek, CSc., káždý samostatne.
  (od: 27.09.1994 do: 11.05.1995)
V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva alebo podpredseda alebo generálny riaditeľ, káždý samostatne. Podpisovanie za akciovú spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis: a/ predseada predstavenstva alebo podpredseda b/ v ostatných prípadoch určených stanovami generálny riaditeľ a.s. c/ prokuristi d/ splnomocnený pracovníci v rozsahu uvedenej plnej moci
  (od: 22.06.1992 do: 26.09.1994)
Prokúra: 
Ing. Miroslav Vallo
Sekurisova 13
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.04.1994 do: 11.05.1995)
Základné imanie: 
33 194 000 EUR
  (od: 11.02.2011)
1 000 000 000 Sk
  (od: 19.01.1998 do: 10.02.2011)
740 000 000 Sk
  (od: 18.06.1996 do: 18.01.1998)
640 000 000 Sk
  (od: 27.09.1994 do: 17.06.1996)
499 050 000 Sk
  (od: 23.12.1992 do: 26.09.1994)
444 050 000 Sk
  (od: 22.06.1992 do: 22.12.1992)
Akcie: 
Počet: 20000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 659,7 EUR
  (od: 11.02.2011)
Počet: 20000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
  (od: 19.08.1999 do: 10.02.2011)
Počet: 20000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
  (od: 19.01.1998 do: 18.08.1999)
Počet: 12800
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
  (od: 30.01.1997 do: 18.01.1998)
Počet: 2000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
  (od: 30.01.1997 do: 18.01.1998)
Počet: 14800
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
  (od: 18.06.1996 do: 29.01.1997)
Počet: 12800
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
  (od: 27.09.1994 do: 17.06.1996)
Počet: 9981
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
  (od: 23.12.1992 do: 26.09.1994)
Počet: 8881
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
  (od: 22.06.1992 do: 22.12.1992)
Dozorná rada: 
Ing. Štefan Pieš
Gabajova 17
Žilina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.06.1997)
Masaru Ono - člen
Gajova 19
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.07.2000)
Ing. Ladislav Sklenár , CSc. - člen
Dedovec 411
Považská Bystrica
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.12.2000)
Dana Stopková - člen
23
Kostolište 900 62
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.12.2000)
Ing. Dáša Lohnická - člen
Urbánkova 6
Galanta
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.12.2000)
Ing. Peter Malík - člen
Ľ.Zúbka 2D
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.05.2001)
Ing. Pavol Bobok - podpredseda
Dlhá 46
Tlmače
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.05.2001)
Sergej Georgievič Gorotkov - predseda
1.mája 857/11
Turčianske Teplice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.05.2001)
Ing. Adrián Ambruš
Východná 6
Martin
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.06.1997 do: 03.09.1998)
Ing. Adrián Ambruš - podpredseda
Východná 6
Martin
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.09.1998 do: 18.08.1999)
Ing. Adrián Ambruš - predseda
Východná 6
Martin
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.1999 do: 14.03.2001)
Ing. Ladislav Bartoš - člen
Sibírska 59
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.1992 do: 26.09.1994)
Doc. Ing. Štefan Baxa , CSc - predseda
SNP 45
Častá
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.1992 do: 28.11.1993)
Ing. Pavel Bobok - člen
Dlhá 46
Tlmače
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.07.2000 do: 30.05.2001)
Alexander Dmitrenko
Na Kalvárii 1
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.01.1996 do: 03.06.1997)
Ing. Štefan Gašparík
Tbiliska 25
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.06.1997 do: 03.09.1998)
JUDr. Valéria Horáčiková
Zdravotnícka 7
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.01.1996 do: 03.06.1997)
Ing. Juraj Koreňovský - člen
Gessayova 10
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.11.1993 do: 07.01.1996)
Milan Kostor - člen
Pribinova 122
Zvolen
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.12.2000 do: 30.05.2001)
Ing. Štefan Košovan
158
Preseľany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.01.1996 do: 03.09.1998)
Ing. Štefan Košovan - predseda
158
Preseľany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.09.1998 do: 18.08.1999)
PhDr. Andrej Kučinský
Rovníková 7
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.09.1998 do: 03.12.2000)
Ing. Peter Mičieta , CSc - člen
Toplianska 10
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.1992 do: 28.11.1993)
Ing. Dušan Nikodém - člen
Slovenská 28/40
Spišská Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.11.1993 do: 07.01.1996)
Ing. Štefan Pieš - člen
Gabajova 17
Žilina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.09.1994 do: 07.01.1996)
Sergej Georgievič Gorodkov - člen
1. mája 857/11
Turčianske Teplice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.03.2001 do: 30.05.2001)
Ing. Mária Simonidesová - člen
Zdravotnícka 3
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.1992 do: 07.01.1996)
Ing. Kornel Staríček
Na Kalvárii 1
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.01.1996 do: 03.06.1997)
RNDr. Kamil Vajnorský - člen
Blok C II/47/12
Dubnica nad Váhom
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.06.1992 do: 07.01.1996)
Alexander Vladimírovič Lunev - člen
Komsomoľskaja 4 byt 35
Elektrostaľ
Ruská federácia
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.1999)
Rupert Breuer - člen
Praterstrasse 9
Norinberg
Nemecko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.07.2000)
Dr. Helmut Kralupper - člen
Rittergasse 3
Viedeň
Rakúsko
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.07.2000)
Anatolij Vasilievič Klimenko - člen
Mira 17/3/105
Obninsk
Ruská federácia
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.05.2001)
Anatolij Vasilievič Klimenko
Mira 17/B/105
Obnisk
Ruská federácia
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.01.1996 do: 18.08.1999)
Anatolij Vasilievič Klimenko - podpredseda
Mira 17/3/105
Obninsk
Ruská federácia
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.1999 do: 30.05.2001)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Zmeny boli schválené valným zhromaždením konaným dňa 28.5.1993. Starý spis: Sa 884
  (od: 22.04.1994)
Zmena stanov akciovej spoločnosti odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 27.5.1994.
  (od: 27.09.1994)
Uznesenie predstavenstva sspoločnosti zo dňa 14.1.1995.
  (od: 12.05.1995)
Notárska zápisnica zo dňa 14.1.1995 pod č. N 8/95 a Nz 8/95, ktorá osvedčila priebeh mimoriadného valného zhromaždenia. Notárska zápisnica zo dňa 18.12.1995 pod č. N 233/95, Nz 212/95.
  (od: 08.01.1996)
Notárska zápisnica č. N37/1996, Nz 33/1996 zo dňa 29.2.1996 osvedčujúca priebeh zasadnutia predstavens tva, ktoré sa konalo 20.2.1996 a na ktorom bolo schvále- né zvýšenie základného imania.
  (od: 18.06.1996)
Notárska zápisnica N 99/96, Nz 96/96 zo dňa 31.5.1996 a stanovy spoločnosti.
  (od: 30.01.1997)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 14.1.1995 vo forme notárskej zápisnice N 8/95, Nz 8/95. Osvedčenie o priebehu nahradného mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 4.4.1997 vo forme notárskej zápisnice N 67/97, Nz 66/97. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 26.5.1997, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 152/97, Nz 175/97.
  (od: 04.06.1997)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 6.9.1997 opravené notárskou zápisnicou zo dňa 15.1.1998. Uznesenie z predstavenstva konaného dňa 18.12.1997 vo forme notárskej zápisnice N 98/97, Nz 96/97
  (od: 19.01.1998)
Na valnom zhromaždení dňa15.8.1998, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 65/98, Nz 65/98 napísanej dňa 15.8.1998 notárom JUDr. Miklom v Martine, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 15.8.1998. Zápisnica z dozornej rady dňa 15.8.1998.
  (od: 04.09.1998)
Na valnom zhromaždení dňa 24.7.1999, ktorého konanie bolo svedčené v notárskej zápisnici N 131/99 napísanej dňa 24.7.1999 notárkou JUDr Irenou Kolcunovou v Martine bola schválená zmena stanov spoločnosti, prispôsobené ust. zák.č. 127/99 Z.z.. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 24.7.1999. Zápisnica z dozornej rady dňa 24.7.1999.
  (od: 19.08.1999)
Na valnom zhromaždení dňa 27.5.2000, ktorého konanie bolo osvedčené notárskou zápisnicou N 33/2000, Nz 32/2000 spísanou dňa 27.5.2000 JUDr. Tatianou Mičkovou, notárkou v Martine, bola schválená zmena Stanov spoločnosti a personálne zmeny v dozornej rade.
  (od: 25.07.2000)
Na valnom zhromaždení dňa 15.9.2000, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 73/2000, Nz 70/2000 napísanej dňa 15.9.2000 notárkou JUDr. Tatianou Mičkovou bola schválená zmena Stanov spoločnosti.
  (od: 04.12.2000)
Zmena stanov v časti § 4 ods. 1, § 10 ods. 1, § 13 ods. 2, § 14 ods. 2 odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 10.2.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 28/2001, Nz 27/2001 spísanou notárom JUDr. Tatianou Mičkovou. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 10.2.2001. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 5.2.2001 č. VBD-31/2001
  (od: 15.03.2001)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 21.4.2001 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 69/2001, Nz 67/2001 napísanej dňa 21.4.2001 notárkou JUDr. Tatianou Mičkovou, bola uskutočnená zmena v dozornej rade. Zápis zo zápisnice z rokovania Dozornej rady konanej dňa 26.3.2001
  (od: 31.05.2001)
Národná banka Slovenska svojím rozhodnutím č. UBD-1252/2001 z 24. augusta 2001, ktoré bolo doručené DEVÍN BANKE, a.s. v ten istý deň, zaviedla dňom 24. augusta 2001 nútenú správu v DEVÍN BANKE, a.s., Františkánske nám. 8, 813 10 Bratislava. Podľa § 27 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov nútená správa banky je zavedená dňom doručenia rozhodnutia o nútenej správe banke a je účinná voči všetkým fyzickým a právnickým osobám. Národná banka Slovenska svojím rozhodnutím č. UBD-1252-1/2001 z 24. augusta 2001, ktoré bolo doručené, vymenovala JUDr. Pavla Křupalu, Družstevná 68, 831 04 Bratislava za správcu DEVÍN BANKY, a.s. Na základe § 29 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov zavedením nútenej správy pôsobnosť štatutárneho orgánu banky a dozornej rady banky prešla na správcu banky.
  (od: 30.08.2001)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave sp.zn.3K 297/00 zo dňa 28.9.01 bol na majetok dlžníka DEVÍN BANKA a.s. Františkaské nám. 8, Bratislava IČO 31 326 331 vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr.Ernest Valko Ak , Palisády 36, Bratislava.
  (od: 04.10.2001)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 3k 297/00 zo dňa 12.11.2001, ktoré nadobudlo právoplatnosť 6.12.2001. DEVÍN BANKA a.s. súd zbavuje JUDr. Ernesta Valka, sídlom Ak Palisády 36, Bratislava funkcie správcu konkurznej podstaty. Ustanovuje prom.práv.Pavla Gőrnera, sídlom Ak Cukrová 14/V, Bratislava do funkcie nového správcu konkurznej podstaty.
  (od: 01.02.2002)
Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu DEVÍN BANKA a.s. uznesením 3K 297/00 - 539 zo dňa 31.3. 2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.3. 2003 rozhodol o zbavení funkcie správcu konkurznej podstaty a menovaní nového takto: 1/ Mgr. Pavla Görnera, komerčného právnika, sídlo kancelárie Cukrová 14, 813 39 Bratislava, z b a v u j e funkcie správcu konkurznej podstaty. 2/ Do funkcie správcu konkurznej podstaty u s t a n o v u j e JUDr. Radoslava Hajdúcha, advokáta, sídlo AK Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava. 3/ JUDr. Mareka Hanúska, advokáta, sídlo AK Panská 31, 811 02 Bratislava, z b a v u j e funkcie osobitného správcu konkurznej podstaty pre správu majetku úpadcu. 4/ Do funkcie osobitného správcu konkurznej podstaty pre správu majetku úpadcu u s t a n o v u j e Ing. Jána Guniša, sídlo Potôčky 1702, 020 01 Púchov.
  (od: 15.08.2003)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k.: 3K 297/00 - 752 zo dňa 26.6.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.7.2003 súd rozhodol o zbavení Ing. Jána Guniša, sídlo ul. 17. novembra 37, 914 51 Trenčianske teplice funkcie osobitného správcu konkurznej podstaty pre správcu majetku úpadcu.
  (od: 25.08.2003)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k.: 3K 297/00 - 817 zo dňa 18.8.2003 súd nariadil prieskumné pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 15.10.2003 v Bratislave v budove Justičného paláca, Záhradnícka 10, Bratislava, č. dv. 91 /prízemie/ o 9.30 hod. Na prieskumné pojednávanie sa predvolávajú úpadca a správca (ktorých účasť je nevyhnutná) a konkurzní veritelia (ich riadne písomne splnomocnení zástupcovia). Prezentáciou účastníkov konania sa začne o 8.00 hod. Súd zvoláva schôdzu konkurzných veriteľov, ktorá sa uskutoční bezprostredne po prieskumnom pojednávaní s programom: - informácia o doterajšom priebehu konkurzu - schválenie návrhu plánu speňaženia majetku úpadcu.
  (od: 26.08.2003)
Národná banka Slovenska rozhodnutím č. UBD-1689-5/2001 z 23. augusta 2002, ktoré bolo doručené DEVÍN BANKE, a.s. dňa 27. augusta 2002 odobrala povolenie pôsobiť ako banka podľa § 34 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a v spojení s ustanovením § 119 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rozhodnutie o odobratí povolenia pôsobiť ako banka nadobudlo právoplatnosť 23. apríla 2004. Podľa ustanovenia § 65 ods. 2 a 3 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách právnická osoba, ktorej bolo odobraté bankové povolenie nemôže prijímať vklady a poskytovať úvery a vykonávať ďalšie činnosti s výnimkou tých činností, ktoré sú nevyhnutné na vyrovnanie jej pohľadávok a záväzkov, dovtedy, než vyrovná svoje pohľadávky a záväzky, sa považuje za banku podľa tohto zákona. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD - 1689 - 5 /2001 zo dňa 23.8.2002 právoplatné dňa 23.4.2004.
  (od: 23.06.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  16.05.2022
Dátum výpisu:  17.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)