Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  256/N

Obchodné meno: 
Kukučínov - Poľnohospodárske družstvo
  (od: 25.01.1994)
Poľnohospodárske družstvo Kukučínov
  (od: 07.02.1991 do: 24.01.1994)
Sídlo: 
112
Kukučínov 937 01
  (od: 01.05.2014)
22
Kukučínov 937 01
  (od: 23.05.2006 do: 30.04.2014)
22
Kukučínov 935 54
  (od: 09.10.2003 do: 22.05.2006)
Kukučínov 935 54
  (od: 07.02.1991 do: 08.10.2003)
IČO: 
00 612 235
  (od: 07.02.1991)
Deň zápisu: 
07.02.1991
  (od: 07.02.1991)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 07.02.1991)
Predmet činnosti: 
poľnohospodárska a lesnícka výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja,v rámci toho výroba obilovín, olejnín, strukovín, okopanín, krmovín, zeleniny, kravského mlieka, hovädzieho a bravčového mäsa výroba kŕmnych zmesí
  (od: 23.05.2006)
sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi základnými surovinami, živými zvieratami a polotovarmi
  (od: 25.01.1994)
sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
  (od: 25.01.1994)
sprostredkovanie obchodu so strojmi a priemyselným zariadením
  (od: 25.01.1994)
sprostredkovanie obchodu s potravinárskym tovarom
  (od: 25.01.1994)
sprostredkovanie obchodu s chemikáliami a umelým hnojivom
  (od: 25.01.1994)
murárstvo
  (od: 25.01.1994)
prípravné práce pre stavbu
  (od: 25.01.1994)
demolácia a zemné práce
  (od: 25.01.1994)
služby pre spoločnosť ako celok
  (od: 25.01.1994)
Družstvo predovšetkým vykonáva poľnohospodársku výrobu a v záujme jej ďalšieho rozvoja racionálne a efektívne hospodári na poľnohospodárskej pôde, v lesoch a vodných plochách.
  (od: 07.02.1991 do: 24.01.1994)
Družstvo ďalej :
  (od: 07.02.1991 do: 24.01.1994)
spracováva poľnohospodárske a lesné suroviny a vyrába z nich poľnohospodárske výrobky
  (od: 07.02.1991 do: 24.01.1994)
vykonáva činnosti a vyrába výrobky služiace potrebám poľnohospodárskej a potravinárskej výroby
  (od: 07.02.1991 do: 24.01.1994)
poskytuje práce a služby pre občanov a predáva vlastný vyrobený tovar
  (od: 07.02.1991 do: 24.01.1994)
vykonáva inú hospodársku činnosť :
  (od: 07.02.1991 do: 24.01.1994)
stavebné a montážne práce
  (od: 07.02.1991 do: 24.01.1994)
práce so špeciálnymi zemnými a nakladacími hydraulickými strojmi.
  (od: 07.02.1991 do: 24.01.1994)
poľnohospodárska a lesnícka výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja
  (od: 25.01.1994 do: 22.05.2006)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 25.01.1994)
predstavenstvo
  (od: 07.02.1991 do: 24.01.1994)
Ing. Zoltán Cibula - predseda predstavenstva
Orechová 255/17
Mýtne Ludany 935 56
Vznik funkcie: 01.06.2018
  (od: 15.06.2018)
PaedDr. Zlatica Cibulová - podpredseda predstavenstva
Orechová 255/17
Mýtne Ludany 935 56
Vznik funkcie: 01.06.2018
  (od: 15.06.2018)
Roman Sivák - člen predstavenstva
53
Kukučínov 937 01
Vznik funkcie: 01.06.2018
  (od: 15.06.2018)
Štefan Acsai - člen
129
Kukučínov
  (od: 11.05.1998 do: 08.10.2003)
Alexander Antal - člen
Kukučínov
  (od: 25.01.1994 do: 10.05.1998)
Alexander Antal - člen
9
Kukučínov
  (od: 11.05.1998 do: 22.04.2008)
Alexander Antal - člen
9
Kukučínov
Skončenie funkcie: 14.03.2008
  (od: 23.04.2008 do: 22.04.2008)
Alexander Antal - člen
9
Kukučínov
Vznik funkcie: 14.03.2008
  (od: 23.04.2008 do: 03.06.2013)
Alexander Antal - člen
9
Kukučínov
Vznik funkcie: 14.03.2008 Skončenie funkcie: 14.03.2013
  (od: 04.06.2013 do: 03.06.2013)
Michal Barec - člen
Kukučínov
  (od: 25.01.1994 do: 10.05.1998)
Ján Borka - člen
287
Sikenica - Veľký Pesek
Vznik funkcie: 07.03.2003
  (od: 09.10.2003 do: 22.04.2008)
Ján Borka - člen
287
Sikenica - Veľký Pesek
Vznik funkcie: 07.03.2003 Skončenie funkcie: 14.03.2008
  (od: 23.04.2008 do: 22.04.2008)
Ľudovít Borka - člen
56
Sikenica
  (od: 11.05.1998 do: 22.04.2008)
Ľudovít Borka - člen
56
Sikenica
Skončenie funkcie: 14.03.2008
  (od: 23.04.2008 do: 22.04.2008)
Štefánia Brachnová - členka
Kukučínov
  (od: 25.01.1994 do: 10.05.1998)
Ing. Zoltán Cibula - predseda
č. 255
Mýtne Ludany
  (od: 07.02.1991 do: 10.05.1998)
Ing. Zoltán Cibula - predseda
261
Mýtne Ludany
  (od: 11.05.1998 do: 22.04.2008)
Ing. Zoltán Cibula - predseda
261
Mýtne Ludany
Skončenie funkcie: 14.03.2008
  (od: 23.04.2008 do: 22.04.2008)
Alžbeta Hegedüsová - členka
Kukučínov
  (od: 25.01.1994 do: 10.05.1998)
Anna Kovalovská - podpredseda
82
Kukučínov
  (od: 11.05.1998 do: 22.04.2008)
Anna Kovalovská - podpredseda
82
Kukučínov
Skončenie funkcie: 14.03.2008
  (od: 23.04.2008 do: 22.04.2008)
Zuzana Lenthárová - člen
118
Kukučínov
  (od: 11.05.1998 do: 22.04.2008)
Zuzana Lenthárová - člen
118
Kukučínov
Skončenie funkcie: 14.03.2008
  (od: 23.04.2008 do: 22.04.2008)
Július Nagy - člen
103
Kukučínov
  (od: 11.05.1998 do: 08.10.2003)
Ing. Marian Nagy - člen
6
Sikenica
Vznik funkcie: 07.03.2003
  (od: 09.10.2003 do: 22.04.2008)
Ing. Marian Nagy - člen
6
Sikenica
Vznik funkcie: 07.03.2003 Skončenie funkcie: 14.03.2008
  (od: 23.04.2008 do: 22.04.2008)
Ľudovít Saróka - člen
404
Keť 935 64
Vznik funkcie: 14.03.2008
  (od: 23.04.2008 do: 03.06.2013)
Ľudovít Saróka - člen
404
Keť 935 64
Vznik funkcie: 14.03.2008 Skončenie funkcie: 14.03.2013
  (od: 04.06.2013 do: 03.06.2013)
Ing. František Vanča - podpredseda
č. 209
Júr nad Hronom
  (od: 07.02.1991 do: 10.05.1998)
Ing. Zoltán Cibula - predseda
Orechová 261/29
Mýtne Ludany 935 56
Vznik funkcie: 14.03.2008 Skončenie funkcie: 01.06.2018
  (od: 15.06.2018 do: 14.06.2018)
Ján Borka - podpredseda
287
Sikenica - Veľký Pesek
Vznik funkcie: 14.03.2008 Skončenie funkcie: 01.06.2018
  (od: 15.06.2018 do: 14.06.2018)
Gizela Kiššová - člen
165
Zbrojníky 935 55
Vznik funkcie: 14.03.2008 Skončenie funkcie: 01.06.2018
  (od: 15.06.2018 do: 14.06.2018)
Ing. Zoltán Cibula - predseda
Orechová 261/29
Mýtne Ludany 935 56
Vznik funkcie: 14.03.2008
  (od: 23.04.2008 do: 14.06.2018)
Ján Borka - podpredseda
287
Sikenica - Veľký Pesek
Vznik funkcie: 14.03.2008
  (od: 23.04.2008 do: 14.06.2018)
Gizela Kiššová - člen
165
Zbrojníky 935 55
Vznik funkcie: 14.03.2008
  (od: 23.04.2008 do: 14.06.2018)
Konanie: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny, kde je predpísaná písomná forma, podpisujú dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 25.01.1994)
Za družstvo podpisuje predseda a podpredseda.
  (od: 07.02.1991 do: 24.01.1994)
Kontrolná komisia: 
Ľudovít Saróka
404
Keť 935 64
Vznik funkcie: 01.06.2018
  (od: 15.06.2018)
Jana Nagyová
103
Kukučínov 937 01
Vznik funkcie: 01.06.2018
  (od: 15.06.2018)
Ján Hudec
52
Kukučínov 937 01
Vznik funkcie: 01.06.2018
  (od: 15.06.2018)
Zapisované základné imanie: 
91 117,30731 EUR
  (od: 23.01.2009)
2 745 000 Sk
  (od: 09.10.2003 do: 22.01.2009)
2 745 000 Sk
  (od: 25.01.1994 do: 08.10.2003)
Základný členský vklad: 
498 EUR
  (od: 04.06.2013)
15 000 Sk
  (od: 25.01.1994 do: 22.01.2009)
497,908784 EUR
  (od: 23.01.2009 do: 03.06.2013)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 16.11.1990 podľa § 3 zák.č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 1566 Členská schôdza družstva schválila dňa 16.12.1992 stanovy družstva v súlade s obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. Dňa 24.11.1992 členská schôdza družstva schválila transformačný projekt v súlade so zák. č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách. Stary spis: Dr 1566
  (od: 25.01.1994)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 9.3.2001.
  (od: 31.10.2002)
Zmena stanov schválená na členskej schôdzi konanej dňa 07.03.2003, na ktorej bola schválená aj zmena sídla z: Kukučínov, na: Kukučínov 22.
  (od: 09.10.2003)
Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 16.11.1990 podľa § 3 zák.č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 1566 Členovia ručia za stratu družstva svojím členským podielom, prípadne členským vkladom a hodnotu združenej pôdy, najviac do výšky členského podielu. Pokiaľ je strata menšia než suma členských podielov a členských vkla- dov a hodnoty združenej pôdy, ručia členovia rovnakým podielom (percentom) súčtu ich člen- ského podielu, členského vkladu a hodnoty združenej pôdy.
  (od: 07.02.1991 do: 24.01.1994)
Dátum aktualizácie údajov:  05.06.2023
Dátum výpisu:  06.06.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)