Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  117/B

Obchodné meno: 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.
  (od: 20.07.1998)
Sídlo: 
Vysoká 17
Bratislava 811 06
  (od: 02.11.1994)
IČO: 
00 604 054
  (od: 28.02.1991)
Deň zápisu: 
15.03.1991
  (od: 28.02.1991)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 28.02.1991)
Predmet podnikania (činnosti): 
organizovanie ponuky a dopytu cenných papierov na určenom mieste a v určenom čase a vykonávanie s tým súvisiacich činností
  (od: 02.07.2001)
vykonávanie zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov a vykonávanie s tým súvisiacich činností
  (od: 02.07.2001)
zbieranie, uverejňovanie a distribúcia firemných a trhových informácií potrebných pre zabezečenie obchodovania podľa burzových pravidiel
  (od: 02.07.2001)
vydavateľská a publikačná činnosť
  (od: 02.07.2001)
prevádzkovanie burzového klubu /s vylúčením verejnosti /
  (od: 02.07.2001)
organizovanie mnohostranného obchodného systému
  (od: 29.04.2008)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 07.01.2002)
Ing. Róbert Kopál - podpredseda
Štefana Králika 6173/12
Bratislava 841 08
Vznik funkcie: 29.06.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.08.2023)
Ing. Viktor Reischig - člen
Nepolisy 176
Nepolisy 503 63
Česká republika
Vznik funkcie: 16.06.2023
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.08.2023)
Ing. Lukáš Bonko - Člen predstavenstva
Račianska 13918/26E
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
Vznik funkcie: 01.10.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.2023)
Ing. Filip Králik - Člen predstavenstva
Zochova 760/16
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
Vznik funkcie: 01.10.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.2023)
Ing. Martin Barto , CSc. - Predseda predstavenstva
Godrova 802/1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
Vznik funkcie: 07.02.2024
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.03.2024)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom aspoň jeden z nich je predseda alebo podpredseda predstavenstva. S výnimkou scudzovania a zaťažovania nehnuteľností sú za spoločnosť oprávnení konať a podpisovať aj prokuristi. Prokuristi sú oprávnení konať a podpisovať každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa koná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis a prokurista pripojí aj dodatok „prokurista“.
  (od: 06.03.2024)
Dozorná rada: 
Igor Barát
Hany Meličkovej 2988/12
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 21.10.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.11.2021)
Ing. Igor Lichnovský
Františkánske námestie 408/3
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 21.10.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.11.2021)
Ing. Miloš Švantner
Landauova 18
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
Vznik funkcie: 01.07.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.08.2023)
Prokúra: 
Ing. Lukáš Bonko
Račianska 13918/26E
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
Vznik funkcie: 01.02.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.02.2021)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom aspoň jeden z nich je predseda alebo podpredseda predstavenstva. S výnimkou scudzovania a zaťažovania nehnuteľností sú za spoločnosť oprávnení konať a podpisovať aj prokuristi. Prokuristi sú oprávnení konať a podpisovať každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa koná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis a prokurista pripojí aj dodatok „prokurista“.
  (od: 11.05.2021)
Výška základného imania: 
11 404 927,296 EUR Rozsah splatenia: 11 404 927,296 EUR
  (od: 09.04.2009)
Akcie: 
Počet: 11385
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 331,94 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je v súlade s § 156 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov obmedzená v rozsahu platných stanov.
  (od: 09.04.2009)
Počet: 229734
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,194 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je v súlade s § 156 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov obmedzená v rozsahu platných stanov.
  (od: 09.04.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Účastinná spoločnosť bola založená podľa § 25 Zák.č 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach zakladateľskou zmluvou zo dňa 8.1.1991. Valné zhromaždenie účastinnej spoločnosti konané dňa 8.7.1991 schválilo zmenu stanov. Na základe uznesenia č. 4/91 Valného zhromaždenia BCPB konaného dňa 8.7.1991 boli doplnené stanovy účastinnej spoločnosti.
  (od: 28.02.1991)
Stanovenej akciovej spoločnosti schválené na zasadnutí Valného zhromaždenia dňa 27.3.1992 uzn. č. 5/92
  (od: 01.07.1992)
Stanovy akciovej spoločnosti prijaté valným zhromaždením dňa 21.12.1992 v súlade so zákonom 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom č. 214/92 o burze cenných papierov.
  (od: 26.03.1993)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 18.5.1994.
  (od: 02.11.1994)
Rozhodnutie a uznesenie č. 8 a č. 9 burzovej komory BCPB zo dňa 20.01.1995.
  (od: 28.03.1995)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení konanom dňa 19.5.1995.
  (od: 25.10.1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.12.1995, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 551/95, Nz 536/95 napísanou dňa 21.12.1995 notárom JUDr. Romanom Blahom, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Zápisnica č. 2/1995 zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21.12.1995.
  (od: 28.10.1996)
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 26.4.1996 pod. č. N 132/96, Nz 127/96 na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (od: 20.11.1996)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení konanom dňa 25.4.1997, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 206/97, Nz 202/97 spísanou notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom.
  (od: 26.06.1997)
Rozhodnutie Ministerstva financií SR zo dňa 11.12.1995, č.j. 56/2904/95 Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 2.4.1998, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 139/98, Nz 134/98 spísanou notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom.
  (od: 20.07.1998)
Zápis č. 1/98 zo zasadnutia burzovej komory dňa 23.1.1998. Zápis č. 6/98 zo zasadnutia burzovej komory dňa 3.7.1998. Zápis č. 11/98 zo zasadnutia burzovej komory dňa 18.12.1998. Zápis č. 1/99 z mimoriadneho zasadnutia burzovej komory dňa 13.1.1999. Nové znenie stanov schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 5.2.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 87/99, Nz 86/99. Zápis č. 3/99 zo zasadnutia burzovej komory dňa 12.2.1999. Zápis zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 12.2.1999. Zápis č. 5/99 zo zasadnutia burzovej komory dňa 9.4.1999.
  (od: 30.09.1999)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 20.5.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 230/99, Nz 226/99 spísanou notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom. Zápisnica č. 3/1999 zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.5.1999.
  (od: 28.03.2000)
Zápis č. 11/99 zo zasadnutia burzovej komory 22.10.1999. Zápis č. 12/99 z mimoriadneho zasadnutia burzovej komory zo dňa 29.10.1999. Zápis č. 13/99 zo zasadnutia burzovej komory zo dňa 19.11.1999.
  (od: 29.03.2000)
Zápis č. 14/99 zo zasadnutia burzovej komory dňa 10.12.1999 Zápis č. Zápis č. 1/2000 zo zasadnutia burzovej komory dňa 21.1.2000
  (od: 30.06.2000)
Koncesná listina reg.č. 2775/2000 zo dňa 8.8.2000, právoplatná 9.8.2000 vydaná Okresným úradom Bratislava I.
  (od: 23.08.2000)
Zápis č. 9/2000 zo zasadnutia burzovej komory dňa 27.10.2000.
  (od: 13.12.2000)
Notárska zápisnica č. N 115/2001, Ntz 113/2001 spísaná dňa 6.4.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola odsúhlasená zmena členov predstavenstva a zmena stanov spoločnosti v súlade s uzneseniami valného zhromaždenia.
  (od: 02.07.2001)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 10.8.2001. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 26.10.2001.
  (od: 07.01.2002)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 14. 6. 2002, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 305/02, Nz 295/02 spísanou notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom. Zánik funkcie členov predstavenstva Ing. Rudolf Janáč, Ing. Michal Krajčovič, CSc., Ing. Peter Krutil, Ing. Ivan Gránsky, Ing. Marián Šedo, Ing. Róbert Kopál dňom 14. 6. 2002, kedy boli opätovne zvolení za členov predstavenstva na valnom zhromaždení. Zápisnica č. 7/2002 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 27. 6. 2002. Zánik funkcie členov dozornej rady Ing. Anna Bubeníková, Ing. Bohuslav Šolta, JUDr. Juraj Wertlen dňom 14. 6. 2002, kedy boli opätovne zvolení za členov dozornej rady.
  (od: 14.08.2002)
Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Rudolfa Janáča dňa 27.9.2002. Zápisnica č. 9/2002 z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 5.9.2002. Zápisnica č. 10/2002 z riadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 27.9.2002.
  (od: 21.01.2003)
Zánik funkcie členov predstavenstva Ing. Michala Krajčoviča, CSc. dňa 31.10.2002 a Ing. Ľuboša Vraždu dňa 25.10.2002. Ing. Ján Valko - náhradný člen predstavenstva od 27.9.2002 do 17.1.2003. Zápisnica č. 11/2002 z riadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 25.10.2002. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 17.1.2003, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 44/2003, Nz 3267/2003 a na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 30.07.2003)
Zápisnica č. 2/2003 z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.4.2003. Ing. Jozef Mihalik - skončenie funkčného obdobia k 11.4.2003.
  (od: 20.10.2003)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 21. 5. 2004, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 236/2004 Nz 43837/2004.
  (od: 07.07.2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená formou notárskej zápisnice N 203/2005, Nz 29311/2005.
  (od: 12.07.2005)
Zápisnica č. 1/2006 z riadneho zasadnutia predstavenstva konaného dňa 26.1.2006.
  (od: 11.02.2006)
Notárska zápisnica č. N 87/2006, Nz 9708/2006 zo dňa 15.03.2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa odsúhlasilo zvýšenie základného imania spoločnosti.
  (od: 28.03.2006)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.03.2006.
  (od: 22.04.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.05.2006 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 173/2006, Nz 19970/2006, NCRls 19849/2006.
  (od: 03.06.2006)
Notárska zápisnica N 268/2007, Nz 26154/2007 spísaná dňa 03.07.2007 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.06.2007.
  (od: 18.07.2007)
Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva zo dňa 12.11.2007. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska o udelení predchádzajúceho súhlasu na voľbu člena predstavenstva zo dňa 28.01.2008. Zápisnica č. 2/2008 z riadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 28.02.2008.
  (od: 20.03.2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.11.2007 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 497/2007 Nz 47368/2007. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 27.03.2008.
  (od: 29.04.2008)
Notárska zápisnica N 279/2008, Nz 29041/2008, NCRls 28737/2008 napísaná dňa 8.7.2008 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 24.6.2008.
  (od: 24.07.2008)
Zápisnica č. 1/2009 z riadneho zasadnutia predstavenstva konaného dňa 29.1.2009.
  (od: 10.04.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.06.2010 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 192/2010, Nz 24266/2010, NCRls 24631/2010 spísanej dňa 07.07.2010.
  (od: 16.07.2010)
Notárska zápisnica zo dňa 6.12.2010 č. N 473/2010, Nz 50103/2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (od: 02.02.2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 01.03.2012.
  (od: 10.03.2012)
Zápisnica č. 2/2012 z valného zhromaždenia konaného dňa 19.10.2012.
  (od: 03.11.2012)
Zápisnicač. 4/2014 z riadneho zasadnutia predstavenstva konaného dňa 30.04.2014.
  (od: 13.05.2014)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.04.2014.
  (od: 26.06.2014)
Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.06.2014.
  (od: 17.07.2014)
Notárska zápisnica N 858/2014, Nz 37857/2014, NCRls 38608/2014 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.10.2014.
  (od: 22.10.2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.10.2015.
  (od: 22.10.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  17.06.2024
Dátum výpisu:  18.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR