Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  117/B

Obchodné meno: 
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.
  (od: 20.07.1998)
Burza cenných papierov v Bratislave, akciová spoločnosť
  (od: 26.03.1993 do: 19.07.1998)
Burza cenných papierov, účastinná spoločnosť Bratislava
  (od: 28.02.1991 do: 25.03.1993)
Sídlo: 
Vysoká 17
Bratislava 811 06
  (od: 02.11.1994)
Hlavné nám. 8
Bratislava
  (od: 26.03.1993 do: 01.11.1994)
Bratislava
  (od: 28.02.1991 do: 25.03.1993)
IČO: 
00 604 054
  (od: 28.02.1991)
Deň zápisu: 
15.03.1991
  (od: 28.02.1991)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 28.02.1991)
Predmet činnosti: 
organizovanie ponuky a dopytu cenných papierov na určenom mieste a v určenom čase a vykonávanie s tým súvisiacich činností
  (od: 02.07.2001)
vykonávanie zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov a vykonávanie s tým súvisiacich činností
  (od: 02.07.2001)
zbieranie, uverejňovanie a distribúcia firemných a trhových informácií potrebných pre zabezečenie obchodovania podľa burzových pravidiel
  (od: 02.07.2001)
vydavateľská a publikačná činnosť
  (od: 02.07.2001)
prevádzkovanie burzového klubu /s vylúčením verejnosti /
  (od: 02.07.2001)
organizovanie mnohostranného obchodného systému
  (od: 29.04.2008)
organizovanie trhu /kúpy a predaja/ cenných pepierov formou burzy
  (od: 28.02.1991 do: 24.10.1995)
hotovostný a bezhotovostný zúčtovací styk a depozitná služba v súvislosti s činnosťou burzy
  (od: 28.02.1991 do: 24.10.1995)
auditorská činnosť u eminentov cenných papierov majúcich zámer uviesť ich na burzu a zverejňovanie relevantných údajov poskytujúcich účastníkom trhu cenných papierov potrebné informácie
  (od: 28.02.1991 do: 24.10.1995)
školenie a atestácia pracovníkov priamo alebo nepriamo účastných na trhu cenných papierov a v peňažnej sfére všeobecne
  (od: 28.02.1991 do: 24.10.1995)
všetky obchodné, investičné a prevádzkové operácie potrebné na zabezpečenie predmetu posnikania
  (od: 28.02.1991 do: 24.10.1995)
organizovanie a povoľovanie úvádzania emitentov a kótovania emisií pre účely obchodovanie cenných papierov na burze
  (od: 25.10.1995 do: 19.07.1998)
organizovanie trhu /dopytu a ponuky/ na ktorom sú obchodované cenné papiere /kúpa a predaj/
  (od: 25.10.1995 do: 19.07.1998)
vykonávanie a/ alebo koordinácia zúčtovania a vyporiadania platobných a dodacích záväzkov vyplývajúcich z uzavretých obchodov
  (od: 25.10.1995 do: 19.07.1998)
zbieranie a distribúcia firemných a trhových informácií
  (od: 25.10.1995 do: 19.07.1998)
regulácia činností a správania sa a dozeranie na jej dodržiavanie účastníkmi trhu
  (od: 25.10.1995 do: 19.07.1998)
organizovanie školení a aprogačných skúšok vo vzťahu k trhu cenných papierov, k peňažnej sfére a kapitálovému trhu všeobecne
  (od: 25.10.1995 do: 19.07.1998)
všetky obchodné, investičné a prevádzkové operácie potrebné k zabezpečeniu predmetu podnikania
  (od: 25.10.1995 do: 19.07.1998)
prenajímanie nebytových priestorov
  (od: 25.10.1995 do: 19.07.1998)
vydavateľská a publikačná činnosť
  (od: 28.10.1996 do: 19.07.1998)
a/ organizovanie obchodovania /dopytu a ponuky/ cenných papierov na okamžitom trhu
  (od: 20.07.1998 do: 01.07.2001)
b/ organizovanie obchodovania na finančnom trhu derivátov
  (od: 20.07.1998 do: 01.07.2001)
na kótované cenné papiere obchodované na hlavnom burzovom trhu BCPB
  (od: 20.07.1998 do: 01.07.2001)
na derivátové produkty devízového trhu
  (od: 20.07.1998 do: 01.07.2001)
na derivátové produkty peňažného trhu
  (od: 20.07.1998 do: 01.07.2001)
c/ vykonávanie a koordinácia zúčtovania a vyporiadania platobných a dodacích záväzkov vyplývajúcich z uzatvorených obchodov resp. požiadaviek trhu
  (od: 20.07.1998 do: 01.07.2001)
d/ organizovanie a povoľovanie uvádzania emitentov, kótovania, registrácie a prijímania emisií pre účely obchodovania s cennými papiermi na burze
  (od: 20.07.1998 do: 01.07.2001)
e/ zbieranie a distribúcia firemných a trhových informácií potrebných pre zabezpečenie regulárnosti a transparentnosti obchodovania podľa pravidiel burzy pri zabezpečení ochrany záujmov investorov
  (od: 20.07.1998 do: 01.07.2001)
f/ regulácia činnosti a správania sa členov BCPB
  (od: 20.07.1998 do: 01.07.2001)
g/ organizovanie školení a aprobačných skúšok vo vzťahu k obchodovaniu s cennými papiermi a derivátmi
  (od: 20.07.1998 do: 01.07.2001)
h/ všetky obchodné, investičné a prevádzkové operácie potrebné na zabezpečenie predmetu podnikania
  (od: 20.07.1998 do: 01.07.2001)
i/ prenajímanie nebytových priestorov
  (od: 20.07.1998 do: 01.07.2001)
j/ vydavateľská a publikačná činnosť
  (od: 20.07.1998 do: 01.07.2001)
prevádzkovanie burzového klubu
  (od: 23.08.2000 do: 01.07.2001)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 07.01.2002)
predstavenstvo
  (od: 26.03.1993 do: 27.03.1995)
predstavenstvo
  (od: 28.02.1991 do: 25.03.1993)
Ing. Róbert Kopál - podpredseda
Štefana Králika 6173/12
Bratislava 841 08
Vznik funkcie: 28.06.2020
  (od: 04.07.2020)
Ing. Viktor Reischig - člen
Nepolisy 176
Nepolisy 503 63
Česká republika
Vznik funkcie: 15.06.2020
  (od: 04.07.2020)
Ing. Lukáš Bonko - Člen predstavenstva
Račianska 13918/26E
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
Vznik funkcie: 30.09.2020
  (od: 08.11.2020)
Ing. Filip Králik - Člen predstavenstva
Zochova 760/16
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 03
Vznik funkcie: 30.09.2020
  (od: 08.11.2020)
Ing. Martin Barto , CSc. - Predseda predstavenstva
Godrova 802/1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
Vznik funkcie: 06.02.2021
  (od: 15.04.2021)
Ing. Zdenko Alexy - podpredseda predstavenstva a generá
Havlíčkova 3
Bratislava
  (od: 28.02.1991 do: 25.03.1993)
Ing. Ivan Benda
Karloveská 53
Bratislava
  (od: 28.10.1996 do: 29.09.1999)
Ing. Edita Bukovská
Ipeľská 11
Bratislava
  (od: 26.06.1997 do: 29.09.1999)
burzová komora:
  (od: 30.09.1999 do: 06.01.2002)
Ing. Martin Cabadaj
Na kopci 19
Bratislava
  (od: 25.10.1995 do: 29.09.1999)
Ing. Jozef Csáky
Nám. SNP 5
Bratislava
  (od: 26.03.1993 do: 29.01.1994)
Ing. Anton Čiernik
Račianska 83/1
Bratislava
  (od: 25.10.1995 do: 27.10.1996)
Ing. Ivan Gránsky
Tranovského 47
Bratislava
  (od: 30.09.1999 do: 13.08.2002)
Ing. Ivan Gránsky
Tranovského 47
Bratislava
Vznik funkcie: 14.06.2002
  (od: 14.08.2002 do: 11.07.2005)
Ing. Ivan Gránsky
Tranovského 47
Bratislava
Vznik funkcie: 14.06.2002 Skončenie funkcie: 14.06.2005
  (od: 12.07.2005 do: 11.07.2005)
Ing. Ivan Gránsky - člen
Adámiho 546/23
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 19.10.2012
  (od: 03.11.2012 do: 21.10.2014)
Ing. Ivan Gránsky - člen
Adámiho 546/23
Bratislava - Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 24.06.2008
  (od: 10.10.2008 do: 01.02.2011)
Ing. Ivan Gránsky - člen
Tranovského 47
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 14.06.2005
  (od: 12.07.2005 do: 23.07.2008)
Ing. Ivan Gránsky - člen
Tranovského 47
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 14.06.2005 Skončenie funkcie: 14.06.2008
  (od: 24.07.2008 do: 23.07.2008)
Ing. Ivan Gránsky - člen
Tranovského 47
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 24.06.2008
  (od: 24.07.2008 do: 09.10.2008)
Ing. Ivan Gránsky - predseda
Adámiho 546/23
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 02.12.2010
  (od: 02.02.2011 do: 02.11.2012)
Ing. Ivan Gránsky - predseda
Adámiho 546/23
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 02.12.2010 Skončenie funkcie: 19.10.2012
  (od: 03.11.2012 do: 02.11.2012)
Ing. Ivan Gránsky - predseda
Adámiho 546/23
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 14.10.2014
  (od: 22.10.2014 do: 21.10.2015)
Ing. Ivan Gránsky - predseda
Adámiho 546/23
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 14.10.2014 Skončenie funkcie: 19.10.2015
  (od: 22.10.2015 do: 21.10.2015)
Ing. Ivan Gránsky - predseda
Adámiho 546/23
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 19.10.2015
  (od: 22.10.2015 do: 05.11.2018)
Ing. Ivan Gránsky - predseda
Adámiho 546/23
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 19.10.2015 Skončenie funkcie: 19.10.2018
  (od: 06.11.2018 do: 05.11.2018)
Ing. Ivan Gránsky - predseda
Adámiho 546/23
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 20.10.2018
  (od: 06.11.2018 do: 14.04.2021)
Ing. Ivan Gránsky - predseda
Adámiho 546/23
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 20.10.2018 Skončenie funkcie: 05.02.2021
  (od: 15.04.2021 do: 14.04.2021)
Ing. Igor Guspan
Vojenská 9
Košice
  (od: 28.10.1996 do: 25.06.1997)
Ing. Róbert Herbec - člen
Račianska 83
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 21.05.2004
  (od: 07.07.2004 do: 17.07.2007)
Ing. Róbert Herbec - člen
Račianska 83
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 21.05.2004 Skončenie funkcie: 21.05.2007
  (od: 18.07.2007 do: 17.07.2007)
Ing. Michal Horváth
Smikova 1
Bratislava
  (od: 30.09.1999 do: 12.12.2000)
JUDr. Mirolav Hrabovský
Ševčenkova 9
Bratislava
  (od: 25.10.1995 do: 25.06.1997)
JUDr. Mirolav Hrabovský
Ševčenkova 9
Bratislava
  (od: 26.06.1997 do: 23.02.1998)
JUDr. Miroslav Hrabovský
Ševčenkova 9
Bratislava
  (od: 24.02.1998 do: 29.09.1999)
Ing. Peter Huňor
Beniakova 5/A
Bratislava
  (od: 30.09.1999 do: 13.08.2002)
Ing. Peter Huňor - podpredseda
Beniakova 5/A
Bratislava
Vznik funkcie: 14.06.2002
  (od: 14.08.2002 do: 11.07.2005)
Ing. Peter Huňor - podpredseda
Beniakova 5/A
Bratislava
Vznik funkcie: 14.06.2002 Skončenie funkcie: 14.06.2005
  (od: 12.07.2005 do: 11.07.2005)
Ing. Peter Huňor - podpredseda
Beniakova 5/A
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 14.06.2005
  (od: 12.07.2005 do: 17.07.2007)
Ing. Peter Huňor - podpredseda
Beniakova 5/A
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 14.06.2005 Skončenie funkcie: 22.06.2007
  (od: 18.07.2007 do: 17.07.2007)
Ing. Mária Hurajová - podpredseda
Wolkrova 21
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 22.06.2007
  (od: 18.07.2007 do: 23.07.2008)
Ing. Mária Hurajová - podpredseda
Wolkrova 21
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 22.06.2007 Skončenie funkcie: 24.06.2008
  (od: 24.07.2008 do: 23.07.2008)
Ing. Miroslav Chyla
Riadok 13/12
Ružomberok
  (od: 25.10.1995 do: 25.06.1997)
Ing. Rudolf Janáč
Palkovičova 5
Bratislava
  (od: 30.09.1999 do: 13.08.2002)
Ing. Rudolf Janáč
Palkovičova 5
Bratislava
Vznik funkcie: 14.06.2002
  (od: 14.08.2002 do: 20.01.2003)
Ing. Daniel Jóna - člen
Tichá 5149/34
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 19.10.2012
  (od: 03.11.2012 do: 25.06.2014)
Ing. Daniel Jóna - člen
Tichá 5149/34
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 19.10.2012 Skončenie funkcie: 30.04.2014
  (od: 26.06.2014 do: 25.06.2014)
Ing. Dionýz Juhász
Alexyho 7
Bratislava
  (od: 30.01.1994 do: 24.10.1995)
Ing. Eva Kalinova
Novohradská 20
Bratislava
  (od: 30.01.1994 do: 30.01.1994)
Ing. Jaroslav Kašiak , PhD. - člen
Námestie Hraničiarov 20
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 02.12.2010
  (od: 02.02.2011 do: 02.11.2012)
Ing. Jaroslav Kašiak , PhD. - člen
Námestie Hraničiarov 20
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 02.12.2010 Skončenie funkcie: 19.10.2012
  (od: 03.11.2012 do: 02.11.2012)
Ing. Tomáš Klápště - člen
Orlí 103
Jesenice - Zdiměřice 252 42
Česká republika
Vznik funkcie: 26.06.2014
  (od: 17.07.2014 do: 13.07.2017)
Ing. Tomáš Klápště - člen
Orlí 103
Jesenice - Zdiměřice 252 42
Česká republika
Vznik funkcie: 26.06.2014 Skončenie funkcie: 14.06.2017
  (od: 14.07.2017 do: 13.07.2017)
Ing. Vladimír Kocourek - predseda
Brezová 860/26
Senica 905 01
Vznik funkcie: 22.06.2007
  (od: 18.07.2007 do: 15.07.2010)
Ing. Vladimír Kocourek - predseda
Brezová 860/26
Senica 905 01
Vznik funkcie: 22.06.2007 Skončenie funkcie: 22.06.2010
  (od: 16.07.2010 do: 15.07.2010)
Ing. Vladimír Kocourek - predseda
Brezová 860/26
Senica 905 01
Vznik funkcie: 23.06.2010
  (od: 16.07.2010 do: 01.02.2011)
Ing. Vladimír Kocourek - predseda
Brezová 860/26
Senica 905 01
Vznik funkcie: 23.06.2010 Skončenie funkcie: 02.12.2010
  (od: 02.02.2011 do: 01.02.2011)
Ing. Elena Kohútiková , PhD. - člen
Limbová 20
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 22.06.2007
  (od: 18.07.2007 do: 19.03.2008)
Ing. Elena Kohútiková , PhD. - člen
Limbová 20
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 22.06.2007 Skončenie funkcie: 28.02.2008
  (od: 20.03.2008 do: 19.03.2008)
Ing. Róbert Kopál
Eisnerova 11
Bratislava
  (od: 28.03.2000 do: 13.08.2002)
Ing. Róbert Kopál
Eisnerova 11
Bratislava
Vznik funkcie: 14.06.2002
  (od: 14.08.2002 do: 11.07.2005)
Ing. Róbert Kopál
Eisnerova 11
Bratislava
Vznik funkcie: 14.06.2002 Skončenie funkcie: 14.06.2005
  (od: 12.07.2005 do: 11.07.2005)
Ing. Róbert Kopál
Eisnerova 11
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 14.06.2005
  (od: 12.07.2005 do: 10.02.2006)
Ing. Róbert Kopál - člen
Štefana Králika 12
Bratislava 841 08
Vznik funkcie: 24.06.2008
  (od: 24.07.2008 do: 01.02.2011)
Ing. Róbert Kopál - člen
Štefana Králika 12
Bratislava 841 08
Vznik funkcie: 14.06.2005
  (od: 11.02.2006 do: 23.07.2008)
Ing. Róbert Kopál - člen
Štefana Králika 12
Bratislava 841 08
Vznik funkcie: 14.06.2005 Skončenie funkcie: 14.06.2008
  (od: 24.07.2008 do: 23.07.2008)
Ing. Róbert Kopál - podpredseda
Štefana Králika 12
Bratislava 841 08
Vznik funkcie: 02.12.2010
  (od: 02.02.2011 do: 14.07.2011)
Ing. Róbert Kopál - podpredseda
Štefana Králika 12
Bratislava 841 08
Vznik funkcie: 02.12.2010 Skončenie funkcie: 24.06.2011
  (od: 15.07.2011 do: 14.07.2011)
Ing. Róbert Kopál - podpredseda
Štefana Králika 6173/12
Bratislava 841 08
Vznik funkcie: 25.06.2011
  (od: 15.07.2011 do: 25.06.2014)
Ing. Róbert Kopál - podpredseda
Štefana Králika 6173/12
Bratislava 841 08
Vznik funkcie: 25.06.2011 Skončenie funkcie: 26.06.2014
  (od: 26.06.2014 do: 25.06.2014)
Ing. Róbert Kopál - podpredseda
Štefana Králika 6173/12
Bratislava 841 08
Vznik funkcie: 26.06.2014
  (od: 26.06.2014 do: 13.07.2017)
Ing. Róbert Kopál - podpredseda
Štefana Králika 6173/12
Bratislava 841 08
Vznik funkcie: 26.06.2014 Skončenie funkcie: 26.06.2017
  (od: 14.07.2017 do: 13.07.2017)
Ing. Róbert Kopál - podpredseda
Štefana Králika 6173/12
Bratislava 841 08
Vznik funkcie: 27.06.2017
  (od: 14.07.2017 do: 03.07.2020)
Ing. Róbert Kopál - podpredseda
Štefana Králika 6173/12
Bratislava 841 08
Vznik funkcie: 27.06.2017 Skončenie funkcie: 27.06.2020
  (od: 04.07.2020 do: 03.07.2020)
Ing. Ján Koreňovský
Gessayova 10
Bratislava
  (od: 30.01.1994 do: 24.10.1995)
Ing. Igor Kotúč
Alexyho 7
Bratislava
  (od: 31.01.1994 do: 24.10.1995)
Ing. Petr Kováč - člen
K Rovinám 544/15
Praha 5 - Jinonice 158 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.03.2012
  (od: 10.03.2012 do: 22.08.2013)
Ing. Petr Kováč - člen
K Rovinám 544/15
Praha 5 - Jinonice 158 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.03.2012 Skončenie funkcie: 05.08.2013
  (od: 23.08.2013 do: 22.08.2013)
Ing. Marián Kovalčík
Donská 8
Košice
  (od: 26.06.1997 do: 29.09.1999)
Ing. Michal Krajčovič - predseda
Košická 39
Bratislava
  (od: 30.09.1999 do: 06.01.2002)
Ing. Michal Krajčovič , CSc.
Košická 39
Bratislava
  (od: 07.01.2002 do: 13.08.2002)
Ing. Michal Krajčovič , CSc.
Pezinská 29
Svätý Jur
Vznik funkcie: 14.06.2002
  (od: 14.08.2002 do: 29.07.2003)
Ing. Blažej Krasnovský
Chmeľníky 12
Košice
  (od: 30.09.1999 do: 28.03.2000)
Ing. Pavol Krištof - člen
Dubová 6
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 22.06.2007
  (od: 18.07.2007 do: 23.07.2008)
Ing. Pavol Krištof - člen
Dubová 6
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 22.06.2007 Skončenie funkcie: 24.06.2008
  (od: 24.07.2008 do: 23.07.2008)
Ing. Peter Krutil
Ľ. Fullu 58
Bratislava
Vznik funkcie: 14.06.2002
  (od: 14.08.2002 do: 06.07.2004)
Ing. Peter Krutil
Ľ. Fullu 58
Bratislava
Vznik funkcie: 14.06.2002 Skončenie funkcie: 21.05.2004
  (od: 07.07.2004 do: 06.07.2004)
Ing. Peter Krutil - podpredseda
Ľ. Fullu 58
Bratislava
  (od: 30.09.1999 do: 13.08.2002)
Ing. Juraj Lazový
A. Hlinku 20/42
Piešťany
  (od: 31.01.1994 do: 25.06.1997)
Ing. Juraj Lazový
A. Hlinku 20/42
Piešťany
  (od: 26.06.1997 do: 29.09.1999)
Ing. Juraj Lazový
Ľ. Fullu 7
Bratislava
  (od: 30.09.1999 do: 29.06.2000)
Ing. Juraj Lelkeš
Obchodná 42
Bratislava
  (od: 30.01.1994 do: 30.01.1994)
Ing. Marta Lobotková - člen
Inovecká 3
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 24.06.2008
  (od: 24.07.2008 do: 01.02.2011)
Ing. Marta Lobotková - člen
Inovecká 3
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 24.06.2008 Skončenie funkcie: 02.12.2010
  (od: 02.02.2011 do: 01.02.2011)
Ing. Milan Lônčík
Beniakova 2
Bratislava
  (od: 25.10.1995 do: 25.06.1997)
Ing. Milan Lônčík
Beniakova 2
Bratislava
  (od: 26.06.1997 do: 29.09.1999)
Ing. Milan Lônčík
Beniakova 2
Bratislava
  (od: 30.09.1999 do: 29.06.2000)
Ing. Ľuboš Marček - člen
Čapkova 6921/16
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 30.04.2014
  (od: 26.06.2014 do: 16.05.2017)
Ing. Ľuboš Marček - člen
Čapkova 6921/16
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 30.04.2014 Skončenie funkcie: 30.04.2017
  (od: 17.05.2017 do: 16.05.2017)
Ing. Ľuboš Marček - člen
Čapkova 6921/16
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 01.05.2017
  (od: 17.05.2017 do: 13.07.2017)
Ing. Ľuboš Marček - člen
Čapkova 6921/16
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 01.05.2017 Skončenie funkcie: 14.06.2017
  (od: 14.07.2017 do: 13.07.2017)
Ing. Ľuboš Marček - člen
Čapkova 6921/16
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 14.06.2017
  (od: 14.07.2017 do: 03.07.2020)
Ing. Ľuboš Marček - člen
Čapkova 6921/16
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 14.06.2017 Skončenie funkcie: 14.06.2020
  (od: 04.07.2020 do: 03.07.2020)
Ing. Ľuboš Marček - člen
Čapkova 6921/16
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 15.06.2020
  (od: 04.07.2020 do: 07.11.2020)
Ing. Ľuboš Marček - člen
Čapkova 6921/16
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 15.06.2020 Skončenie funkcie: 29.09.2020
  (od: 08.11.2020 do: 07.11.2020)
Ing. Rastislav Matejsko - člen
Sofijská 25
Košice 040 13
Vznik funkcie: 10.06.2005
  (od: 12.07.2005 do: 17.07.2007)
Ing. Rastislav Matejsko - člen
Sofijská 25
Košice 040 13
Vznik funkcie: 10.06.2005 Skončenie funkcie: 22.06.2007
  (od: 18.07.2007 do: 17.07.2007)
RNDr. Ing. Marián Matušovič
Radvanská 11
Bratislava
  (od: 31.01.1994 do: 24.10.1995)
RNDr.Ing. Marián Matušovič , PhD.
Radvanská 11
Bratislava 811 01
  (od: 30.06.2000 do: 01.07.2001)
Ing. Marián Matušovič , PhD.
Radvanská 11
Bratislava
Vznik funkcie: 17.01.2003
  (od: 30.07.2003 do: 10.02.2006)
Ing. Marián Matušovič , PhD.
Radvanská 11
Bratislava
Vznik funkcie: 17.01.2003 Skončenie funkcie: 17.01.2006
  (od: 11.02.2006 do: 10.02.2006)
RNDr. Ing. Marian Matušovič , PhD. - člen
Radvanská 11
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 12.05.2006
  (od: 03.06.2006 do: 17.07.2007)
RNDr. Ing. Marian Matušovič , PhD. - člen
Radvanská 11
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 12.05.2006 Skončenie funkcie: 22.06.2007
  (od: 18.07.2007 do: 17.07.2007)
RNDr. Ing. Marián Matušovič , PhD. - člen
Radvanská 11
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 26.01.2006
  (od: 11.02.2006 do: 02.06.2006)
RNDr. Ing. Marián Matušovič , PhD. - člen
Radvanská 11
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 26.01.2006 Skončenie funkcie: 12.05.2006
  (od: 03.06.2006 do: 02.06.2006)
prof. Ing. Jozef Medveď , PhD. - predseda
Na Motyčinách 5800/11
Banská Bystrica - Radvaň 974 05
Vznik funkcie: 19.10.2012
  (od: 03.11.2012 do: 21.10.2014)
prof. Ing. Jozef Medveď , PhD. - predseda
Na Motyčinách 5800/11
Banská Bystrica - Radvaň 974 05
Vznik funkcie: 19.10.2012 Skončenie funkcie: 14.10.2014
  (od: 22.10.2014 do: 21.10.2014)
Ing. Jozef Mihalik
Cablkova 10
Bratislava
Vznik funkcie: 11.04.2003
  (od: 20.10.2003 do: 11.07.2005)
Ing. Jozef Mihalik
Klincová 325/7
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 11.04.2003
  (od: 12.07.2005 do: 21.04.2006)
Ing. Jozef Mihalik
Klincová 325/7
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 11.04.2003 Skončenie funkcie: 11.04.2006
  (od: 22.04.2006 do: 21.04.2006)
Ing. Jozef Mihalik - člen
Klincová 325/7
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 11.04.2006
  (od: 22.04.2006 do: 02.06.2006)
Ing. Jozef Mihalik - člen
Klincová 325/7
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 11.04.2006 Skončenie funkcie: 12.05.2006
  (od: 03.06.2006 do: 02.06.2006)
Ing. Jozef Mihalik - člen
Klincová 325/7
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 12.05.2006
  (od: 03.06.2006 do: 17.07.2007)
Ing. Jozef Mihalik - člen
Klincová 325/7
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 12.05.2006 Skončenie funkcie: 22.06.2007
  (od: 18.07.2007 do: 17.07.2007)
Ing. Jozef Mihálik
Cablkova 10
Bratislava
Vznik funkcie: 28.04.2000
  (od: 21.01.2003 do: 19.10.2003)
Ing. Jozef Mihálik
Tupolevova 18
Bratislava
  (od: 29.03.2000 do: 13.08.2002)
Ing. Jozef Mihálik
Tupolevova 18
Bratislava
  (od: 14.08.2002 do: 20.01.2003)
Ing. Miloslav Michalík - člen
Hlaváčiková 3105/23
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 19.10.2012
  (od: 03.11.2012 do: 21.10.2015)
Ing. Miloslav Michalík - člen
Hlaváčiková 3105/23
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 19.10.2012 Skončenie funkcie: 19.10.2015
  (od: 22.10.2015 do: 21.10.2015)
Ing. Miloslav Michalík - člen
Hlaváčiková 3105/23
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 19.10.2015
  (od: 22.10.2015 do: 05.11.2018)
Ing. Miloslav Michalík - člen
Hlaváčiková 3105/23
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 19.10.2015 Skončenie funkcie: 19.10.2018
  (od: 06.11.2018 do: 05.11.2018)
Ing. Miloslav Michalík - člen
Hlaváčiková 3105/23
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 20.10.2018
  (od: 06.11.2018 do: 07.11.2020)
Ing. Miloslav Michalík - člen
Hlaváčiková 3105/23
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 20.10.2018 Skončenie funkcie: 29.09.2020
  (od: 08.11.2020 do: 07.11.2020)
Ing. Marián Mikula
Sklodowskej 17
Bratislava
  (od: 30.01.1994 do: 30.01.1994)
Ing. Ladislav Mikuš - člen
Buďoného 40
Bratislava
  (od: 28.02.1991 do: 30.06.1992)
Ing. Emília Mojžišová
J. Stanislava 29
Bratislava
  (od: 26.06.1997 do: 23.02.1998)
Ing. Alojz Ondra
Saratovská 18
Bratislava
  (od: 26.03.1993 do: 30.01.1994)
Elena Ondriášová - člen
Račianska 65
Bratislava
  (od: 28.02.1991 do: 30.06.1992)
Ing. Emília Palková
J. Stanislava 29
Bratislava
  (od: 24.02.1998 do: 29.09.1999)
Ing. Emília Palková - člen
Karloveské rameno 8
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 22.06.2007
  (od: 18.07.2007 do: 15.07.2010)
Ing. Emília Palková - člen
Karloveské rameno 8
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 22.06.2007 Skončenie funkcie: 22.06.2010
  (od: 16.07.2010 do: 15.07.2010)
Ing. Emília Palková - člen
Karloveské rameno 8
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 23.06.2010
  (od: 16.07.2010 do: 01.02.2011)
Ing. Emília Palková - člen
Karloveské rameno 8
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 23.06.2010 Skončenie funkcie: 02.12.2010
  (od: 02.02.2011 do: 01.02.2011)
Ing. Dušan Pamula
Dunajská 24
Bratislava
  (od: 25.10.1995 do: 25.06.1997)
Ing. Dušan Paulík
Dunajská 24
Bratislava
  (od: 26.03.1993 do: 30.01.1994)
Ing. Dušan Paulík - predseda
Dunajská 24
Bratislava
  (od: 26.06.1997 do: 29.09.1999)
Ing. Dušan Paulík - predseda
Ipeľská 5
Bratislava
  (od: 31.01.1994 do: 27.10.1996)
Ing. Dušan Paulík - predseda predstavenstva
Dunajská 24
Bratislava
  (od: 28.02.1991 do: 25.03.1993)
Ing. Tomáš Pavlák - člen
Imelova 10
Bratislava - Vrakuňa 821 07
Vznik funkcie: 22.06.2007
  (od: 18.07.2007 do: 15.07.2010)
Ing. Tomáš Pavlák - člen
Imelova 10
Bratislava - Vrakuňa 821 07
Vznik funkcie: 22.06.2007 Skončenie funkcie: 22.06.2010
  (od: 16.07.2010 do: 15.07.2010)
Ing. Tomáš Pavlák - člen
Imelova 10
Bratislava - Vrakuňa 821 07
Vznik funkcie: 23.06.2010
  (od: 16.07.2010 do: 01.02.2011)
Ing. Tomáš Pavlák - člen
Imelova 10
Bratislava - Vrakuňa 821 07
Vznik funkcie: 23.06.2010 Skončenie funkcie: 02.12.2010
  (od: 02.02.2011 do: 01.02.2011)
Ing. Alena Petrová - člen
Znievska 3
Bratislava
  (od: 01.07.1992 do: 25.03.1993)
Ing. Tibor Pongrácz - člen
Brigádická 4
Bratislava 841 10
Vznik funkcie: 22.06.2007
  (od: 18.07.2007 do: 14.09.2007)
Ing. Tibor Pongrácz - člen
Brigádnická 4
Bratislava 841 10
Vznik funkcie: 22.06.2007
  (od: 15.09.2007 do: 15.07.2010)
Ing. Tibor Pongrácz - člen
Brigádnická 4
Bratislava 841 10
Vznik funkcie: 22.06.2007 Skončenie funkcie: 22.06.2010
  (od: 16.07.2010 do: 15.07.2010)
Ing. Tibor Pongrácz - člen
Brigádnická 4
Bratislava 841 10
Vznik funkcie: 23.06.2010
  (od: 16.07.2010 do: 01.02.2011)
Ing. Tibor Pongrácz - člen
Brigádnická 4
Bratislava 841 10
Vznik funkcie: 23.06.2010 Skončenie funkcie: 02.12.2010
  (od: 02.02.2011 do: 01.02.2011)
Ing. Viktor Reischig - člen
Nepolisy 176
Nepolisy 503 63
Česká republika
Vznik funkcie: 14.06.2017
  (od: 14.07.2017 do: 03.07.2020)
Ing. Viktor Reischig - člen
Nepolisy 176
Nepolisy 503 63
Česká republika
Vznik funkcie: 14.06.2017 Skončenie funkcie: 14.06.2020
  (od: 04.07.2020 do: 03.07.2020)
Ing. Matej Říha - člen
Blumentálska 2815/4
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 25.06.2011
  (od: 15.07.2011 do: 09.03.2012)
Ing. Matej Říha - člen
Blumentálska 2815/4
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 25.06.2011 Skončenie funkcie: 01.03.2012
  (od: 10.03.2012 do: 09.03.2012)
Ing. Matej Říha - člen
Osadná 4
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 28.02.2008
  (od: 20.03.2008 do: 23.07.2008)
Ing. Matej Říha - člen
Osadná 4
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 28.02.2008 Skončenie funkcie: 24.06.2008
  (od: 24.07.2008 do: 23.07.2008)
Ing. Matej Říha - člen
Osadná 4
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 24.06.2008
  (od: 24.07.2008 do: 14.07.2011)
Ing. Matej Říha - člen
Osadná 4
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 24.06.2008 Skončenie funkcie: 24.06.2011
  (od: 15.07.2011 do: 14.07.2011)
Ing. Andrej Sinicyn - člen
Ľ. Fullu 3/13
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 02.12.2010
  (od: 02.02.2011 do: 02.11.2012)
Ing. Andrej Sinicyn - člen
Ľ. Fullu 3/13
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 02.12.2010 Skončenie funkcie: 19.10.2012
  (od: 03.11.2012 do: 02.11.2012)
Ing. Juraj Sipko , PhD., MBA - člen
Javorinská 9A
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 22.06.2007
  (od: 18.07.2007 do: 23.07.2008)
Ing. Juraj Sipko , PhD., MBA - člen
Javorinská 9A
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 22.06.2007 Skončenie funkcie: 24.06.2008
  (od: 24.07.2008 do: 23.07.2008)
Mgr. Peter Slivka
Líščie Nivy 2
Bratislava
  (od: 30.01.1994 do: 24.10.1995)
Ing. Peter Sokol
Stupava
  (od: 28.10.1996 do: 25.06.1997)
Ing. Jozef Straško - podpredseda
Česká 7
Bratislava
  (od: 28.10.1996 do: 29.09.1999)
Ing. Ľubica Strnádoá
Hanulova 3
Bratislava
  (od: 31.01.1994 do: 24.10.1995)
Ing. Petr Studnička - člen
Hyacintová 3287/5
Praha 5 106 00
Česká republika
Vznik funkcie: 05.08.2013
  (od: 23.08.2013 do: 16.07.2014)
Ing. Petr Studnička - člen
Hyacintová 3287/5
Praha 5 106 00
Česká republika
Vznik funkcie: 05.08.2013 Skončenie funkcie: 26.06.2014
  (od: 17.07.2014 do: 16.07.2014)
Ing. Marián Šedo
Ševčenkova 29
Bratislava
  (od: 30.01.1994 do: 25.06.1997)
Ing. Marián Šedo
Ševčenkova 29
Bratislava
  (od: 26.06.1997 do: 29.09.1999)
Ing. Marián Šedo
Ševčenkova 29
Bratislava
  (od: 30.09.1999 do: 06.01.2002)
Ing. Marián Šedo - predseda
Ševčenkova 29
Bratislava
  (od: 07.01.2002 do: 13.08.2002)
Ing. Marián Šedo - predseda
Bronzová 23
Bratislava
Vznik funkcie: 14.06.2002
  (od: 14.08.2002 do: 11.07.2005)
Ing. Marián Šedo - predseda
Bronzová 23
Bratislava
Vznik funkcie: 14.06.2002 Skončenie funkcie: 14.06.2005
  (od: 12.07.2005 do: 11.07.2005)
Ing. Marián Šedo - predseda
Bronzová 23
Bratislava 851 10
Vznik funkcie: 14.06.2005
  (od: 12.07.2005 do: 17.07.2007)
Ing. Marián Šedo - predseda
Bronzová 23
Bratislava 851 10
Vznik funkcie: 14.06.2005 Skončenie funkcie: 22.06.2007
  (od: 18.07.2007 do: 17.07.2007)
JUDr. Renata Šipkovská
Račianska 81
Bratislava
  (od: 30.01.1994 do: 24.10.1995)
JUDr. Renáta Šipkovská - člen
Sereďská 5
Trnava
  (od: 01.07.1992 do: 25.03.1993)
Ing. Jozef Tkáč
Na Revíne 13
Bratislava
  (od: 26.03.1993 do: 25.06.1997)
Ing. Dušan Tomašec - člen
Mateja Bela 3460/70
Žilina 010 15
Vznik funkcie: 22.06.2007
  (od: 18.07.2007 do: 15.07.2010)
Ing. Dušan Tomašec - člen
Mateja Bela 3460/70
Žilina 010 15
Vznik funkcie: 22.06.2007 Skončenie funkcie: 22.06.2010
  (od: 16.07.2010 do: 15.07.2010)
Ing. Dušan Tomašec - člen
Mateja Bela 3460/70
Žilina 010 15
Vznik funkcie: 23.06.2010
  (od: 16.07.2010 do: 01.02.2011)
Ing. Dušan Tomašec - člen
Mateja Bela 3460/70
Žilina 010 15
Vznik funkcie: 23.06.2010 Skončenie funkcie: 02.12.2010
  (od: 02.02.2011 do: 01.02.2011)
Ing. Vladimír Ulman
Starohradská 14
Bratislava
  (od: 26.03.1993 do: 27.10.1996)
Ing. Albert Valčák
L. Sáru 8
Bratislava
  (od: 26.03.1993 do: 24.10.1995)
Ing. Ján Valko
J. Martáka 29
Martin
Vznik funkcie: 27.09.2002
  (od: 21.01.2003 do: 29.07.2003)
Ing. Ján Valko
J. Martáka 29
Martin
Vznik funkcie: 17.01.2003
  (od: 30.07.2003 do: 10.02.2006)
Ing. Ján Valko
J. Martáka 29
Martin
Vznik funkcie: 17.01.2003 Skončenie funkcie: 17.01.2006
  (od: 11.02.2006 do: 10.02.2006)
Ing. Ján Valko - člen
J. Martáka 29
Martin 036 08
Vznik funkcie: 26.01.2006
  (od: 11.02.2006 do: 02.06.2006)
Ing. Ján Valko - člen
J. Martáka 29
Martin 036 08
Vznik funkcie: 26.01.2006 Skončenie funkcie: 12.05.2006
  (od: 03.06.2006 do: 02.06.2006)
Ing. Ján Valko - člen
J. Martáka 29
Martin 036 08
Vznik funkcie: 12.05.2006
  (od: 03.06.2006 do: 17.07.2007)
Ing. Ján Valko - člen
J. Martáka 29
Martin 036 08
Vznik funkcie: 12.05.2006 Skončenie funkcie: 22.06.2007
  (od: 18.07.2007 do: 17.07.2007)
Ing. Ivan Varga
H. Meličkovej 4
Bratislava
  (od: 30.01.1994 do: 24.10.1995)
Ing. Viliam Vaškovič
Bradáčova 2
Bratislava
  (od: 30.09.1999 do: 28.03.2000)
Ing. Peter Vojtaššák - člen
Zadunajská cesta 3
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 02.12.2010
  (od: 02.02.2011 do: 02.11.2012)
Ing. Peter Vojtaššák - člen
Zadunajská cesta 3
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 02.12.2010 Skončenie funkcie: 19.10.2012
  (od: 03.11.2012 do: 02.11.2012)
JUDr. Marian Vrabko , CSc.
Krasnohorská 13
Bratislava
  (od: 25.10.1995 do: 27.10.1996)
Ing. Vojtech Vranay
Bulharská 8
Košice
  (od: 26.06.1997 do: 29.09.1999)
Ing. Ľuboš Vražda
Lúčna 4
Bernolákovo 900 27
  (od: 02.07.2001 do: 13.08.2002)
Ing. Ľuboš Vražda
Lúčna 4
Bernolákovo 900 27
  (od: 14.08.2002 do: 29.07.2003)
Ing. Milan Vrškový - člen
Dunajská 24
Bratislava
  (od: 28.02.1991 do: 25.03.1993)
Ing. Vladimír Vrtiak
Svetlá 5
Bratislava
  (od: 30.09.1999 do: 01.07.2001)
Ing. Eugen Zádor
Slávičie údolie 28
Bratislava
  (od: 26.03.1993 do: 30.01.1994)
Ing. Eugen Zádor - člen
Slávičie údolie 28
Bratislava
  (od: 28.02.1991 do: 25.03.1993)
Ing. Eugen Zádor - podpredseda
Slávičie údolie 28
Bratislava
  (od: 31.01.1994 do: 24.10.1995)
Ing. Zita Zemková
Mierová 66
Bratislava
Vznik funkcie: 17.01.2003
  (od: 30.07.2003 do: 11.07.2005)
Ing. Zita Zemková
Mierová 66
Bratislava
Vznik funkcie: 17.01.2003 Skončenie funkcie: 10.06.2005
  (od: 12.07.2005 do: 11.07.2005)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom aspoň jeden z nich je predseda alebo podpredseda predstavenstva. S výnimkou scudzovania a zaťažovania nehnuteľností sú za spoločnosť oprávnení konať a podpisovať aj prokuristi. Prokuristi sú oprávnení konať a podpisovať každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa koná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis a prokurista pripojí aj dodatok „prokurista“.
  (od: 11.05.2021)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom aspoň jeden z nich je predseda alebo podpredseda predstavenstva. S výnimkou scudzovania a zaťažovania nehnuteľností sú za spoločnosť oprávnení konať a podpisovať aj prokuristi. Prokuristi sú oprávnení konať a podpisovať každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa koná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis a prokurista pripojí aj dodatok „prokurista“.
  (od: 08.11.2020 do: 10.05.2021)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom aspoň jeden z nich je predseda alebo podpredseda predstavenstva. S výnimkou scudzovania a zaťažovania nehnuteľností sú za spoločnosť oprávnení konať a podpisovať aj prokuristi. Prokuristi sú oprávnení konať a podpisovať každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa koná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis a prokurista pripojí aj dodatok „prokurista“.
  (od: 04.07.2015 do: 07.11.2020)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých aspoň jeden je predseda alebo podpredseda predstavenstva. V mene spoločnosti sú oprávení konať a podpisovať zároveň aj prokurista spolu s predsedom alebo podpredsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa koná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis a prokurista pripojí aj dodatok "prokurista". V prípade, ak je viac prokuristov, vždy platí podpisovanie za spoločnosť ako je uvedené vyššie.
  (od: 19.03.2013 do: 03.07.2015)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia, z ktorých aspoň jeden je predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa koná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti , menám, a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. Prokuristi sú oprávnení konať a podpisovať za spoločnosť každý samostatne.
  (od: 07.01.2002 do: 18.03.2013)
Za spoločnosť sú oprávnení konať vždy dvaja členovia burzovej komory pričom jeden z nich musí byť predseda alebo podpredseda burzovej komory. Prokuristi sú oprávnení konať a podpisovať za spoločnosť každý samostatne.
  (od: 28.03.1995 do: 06.01.2002)
Za spoločnosť sú oprávnení konať vždy dvaja členovia burzovej komory pričom jeden z nich musí byť predseda alebo podpredseda burzovej komory.
  (od: 26.03.1993 do: 27.03.1995)
Za spoločnosť sú oprávnené podpisovať vždy spoločne dve osoby, jedna z nich musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva, alebo generálny riaditeľ. Druhá z nich môže byť niektorá z členov predstavenstva, alebo jeden z riaditeľov. Za riaditeľov, zástupcov generálneho riaditeľa boli menovaní: JUDr. Jozef Mesároš, bytom Bratislava, Fedinova 3b/C Ing. Alexandra Novotná, bytom Bratislava, Vlčkova 29
  (od: 28.02.1991 do: 25.03.1993)
Prokúra: 
Ing. Lukáš Bonko
Račianska 13918/26E
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
Vznik funkcie: 01.02.2021
  (od: 01.02.2021)
Ing. Mária Hurajová
Wolkrova 21
Bratislava
  (od: 24.02.1998 do: 12.05.2014)
Ing. Mária Hurajová
Wolkrova 21
Bratislava
Skončenie funkcie: 30.04.2014
  (od: 13.05.2014 do: 12.05.2014)
Ing. Peter Kubrický
Kempelenova 685/1
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 01.01.2015
  (od: 09.06.2020 do: 31.01.2021)
Ing. Peter Kubrický
Kempelenova 685/1
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 01.01.2015 Skončenie funkcie: 31.01.2021
  (od: 01.02.2021 do: 31.01.2021)
Ing. Peter Kubrický
Pri kríži 3087/32
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 01.01.2015
  (od: 31.12.2014 do: 08.06.2020)
JUDr. Svetlana Kucmenová
Majoránová 92
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 29.04.2008
  (od: 16.07.2010 do: 18.03.2013)
JUDr. Svetlana Kucmenová
Majoránová 92
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 29.04.2008 Skončenie funkcie: 31.01.2013
  (od: 19.03.2013 do: 18.03.2013)
JUDr. Svetlana Kucmenová
Sputniková 16
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 29.04.2008
  (od: 29.04.2008 do: 15.07.2010)
Ing. Barbora Lazárová
Drotárska cesta 9
Bratislava
  (od: 28.03.1995 do: 23.02.1998)
Ing. Barbora Lazárová
Drotárska cesta 9
Bratislava
  (od: 24.02.1998 do: 28.04.2008)
Ing. Barbora Lazárová
Drotárska cesta 9
Bratislava
Skončenie funkcie: 31.03.2008
  (od: 29.04.2008 do: 28.04.2008)
Ing. Juraj Lazový
Ľudovíta Fullu 7
Bratislava 841 05
  (od: 30.06.2000 do: 06.01.2002)
JUDr. Jozef Mesároš
Fedinova 3b/C
Bratislava
  (od: 28.02.1991 do: 30.01.1994)
Ing. František Novosad
Miletičova 27
Bratislava
  (od: 14.08.2002 do: 09.04.2009)
Ing. František Novosad
Miletičova 27
Bratislava
Skončenie funkcie: 10.04.2009
  (od: 10.04.2009 do: 09.04.2009)
Ing. Alexandra Novotná
Vlčkova 29
Bratislava
  (od: 28.02.1991 do: 27.03.1995)
Ing. Marián Sásik , CSc.
Bulíkova 11
Bratislava 851 04
  (od: 31.01.1994 do: 23.02.1998)
Ing. Marián Sásik , CSc.
Bulíkova 11
Bratislava 851 04
  (od: 24.02.1998 do: 28.03.2000)
Ing. Marián Sásik , PhD.
Bulíkova 11
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 13.05.2014
  (od: 13.05.2014 do: 30.12.2014)
Ing. Marián Sásik , PhD.
Bulíkova 11
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 13.05.2014 Skončenie funkcie: 31.12.2014
  (od: 31.12.2014 do: 30.12.2014)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom aspoň jeden z nich je predseda alebo podpredseda predstavenstva. S výnimkou scudzovania a zaťažovania nehnuteľností sú za spoločnosť oprávnení konať a podpisovať aj prokuristi. Prokuristi sú oprávnení konať a podpisovať každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa koná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis a prokurista pripojí aj dodatok „prokurista“.
  (od: 11.05.2021)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom aspoň jeden z nich je predseda alebo podpredseda predstavenstva. S výnimkou scudzovania a zaťažovania nehnuteľností sú za spoločnosť oprávnení konať a podpisovať aj prokuristi. Prokuristi sú oprávnení konať a podpisovať každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa koná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis a prokurista pripojí aj dodatok „prokurista“.
  (od: 01.02.2021 do: 10.05.2021)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom aspoň jeden z nich je predseda alebo podpredseda predstavenstva. S výnimkou scudzovania a zaťažovania nehnuteľností sú za spoločnosť oprávnení konať a podpisovať aj prokuristi. Prokuristi sú oprávnení konať a podpisovať každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa koná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis a prokurista pripojí aj dodatok „prokurista“.
  (od: 04.07.2015 do: 31.01.2021)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých aspoň jeden je predseda alebo podpredseda predstavenstva. V mene spoločnosti sú oprávení konať a podpisovať zároveň aj prokurista spolu s predsedom alebo podpredsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa koná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis a prokurista pripojí aj dodatok "prokurista". V prípade, ak je viac prokuristov, vždy platí podpisovanie za spoločnosť ako je uvedené vyššie.
  (od: 19.03.2013 do: 03.07.2015)
Prokuristi sú oprávnení konať a podpisovať za spoločnosť každý samostatne.
  (od: 29.04.2008 do: 18.03.2013)
Základné imanie: 
11 404 927,296 EUR Rozsah splatenia: 11 404 927,296 EUR
  (od: 09.04.2009)
343 584 000 Sk Rozsah splatenia: 343 584 000 Sk
  (od: 28.03.2006 do: 08.04.2009)
113 850 000 Sk Rozsah splatenia: 113 850 000 Sk
  (od: 14.08.2002 do: 27.03.2006)
113 850 000 Sk
  (od: 28.10.1996 do: 13.08.2002)
101 200 000 Sk
  (od: 02.11.1994 do: 27.10.1996)
9 240 000 Sk
  (od: 17.12.1992 do: 01.11.1994)
2 200 000 Sk
  (od: 17.08.1992 do: 16.12.1992)
2 000 000 Sk
  (od: 28.02.1991 do: 16.08.1992)
Akcie: 
Počet: 11385
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 331,94 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je v súlade s § 156 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov obmedzená v rozsahu platných stanov.
  (od: 09.04.2009)
Počet: 229734
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,194 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je v súlade s § 156 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov obmedzená v rozsahu platných stanov.
  (od: 09.04.2009)
Počet: 11385
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je v súlade s § 156 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov obmedzená v rozsahu platných stanov.
  (od: 28.03.2006 do: 08.04.2009)
Počet: 229734
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je v súlade s § 156 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov obmedzená v rozsahu platných stanov.
  (od: 28.03.2006 do: 08.04.2009)
Počet: 11385
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená v rozsahu § 5 ods. 3 zákona č. 330/2000 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov a platných stanov.
  (od: 14.08.2002 do: 27.03.2006)
Počet: 11385
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 28.03.2000 do: 13.08.2002)
Počet: 11385
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 28.10.1996 do: 27.03.2000)
Počet: 10120
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 02.11.1994 do: 27.10.1996)
Počet: 924
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 26.03.1993 do: 01.11.1994)
Počet: 462
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 20 000 Sk
  (od: 17.12.1992 do: 25.03.1993)
Dozorná rada: 
Igor Barát
Hany Meličkovej 2988/12
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 21.10.2021
  (od: 10.11.2021)
Ing. Igor Lichnovský
Františkánske námestie 408/3
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 21.10.2021
  (od: 10.11.2021)
Msc. Erika Nováková , MBA
Jána Rašu 465
Budmerice 900 86
Vznik funkcie: 15.06.2022
  (od: 27.07.2022)
Ing. Jozef Bača , M.Phil., PhD.
Štúrova 1
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 25.02.2011
  (od: 09.03.2011 do: 02.11.2012)
Ing. Jozef Bača , M.Phil., PhD.
Štúrova 1
Chorvátsky Grob 900 25
Vznik funkcie: 25.02.2011 Skončenie funkcie: 19.10.2012
  (od: 03.11.2012 do: 02.11.2012)
Ing. Judita Belešová
Dimitrovova 1/A
Bratislava
  (od: 01.07.1992 do: 25.03.1993)
Ing. Anna Bubeníková - predsedkyňa
Grassalkovičova 37
Ivánka pri Dunaji
  (od: 30.09.1999 do: 13.08.2002)
Ing. Anna Bubeníková
Grasalkovičova 35
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 02.12.2010
  (od: 02.02.2011 do: 02.11.2012)
Ing. Anna Bubeníková
Grasalkovičova 35
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 02.12.2010 Skončenie funkcie: 19.10.2012
  (od: 03.11.2012 do: 02.11.2012)
Ing. Anna Bubeníková
Grassalkovičova 37
Ivánka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 24.06.2008
  (od: 24.07.2008 do: 01.02.2011)
Ing. Anna Bubeníková
Grassalkovičova 37
Ivánka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 24.06.2008 Skončenie funkcie: 02.12.2010
  (od: 02.02.2011 do: 01.02.2011)
Ing. Anna Bubeníková - predsedkyňa
Grassalkovičova 37
Ivánka pri Dunaji
Vznik funkcie: 14.06.2002
  (od: 14.08.2002 do: 11.07.2005)
Ing. Anna Bubeníková - predsedkyňa
Grassalkovičova 37
Ivánka pri Dunaji
Vznik funkcie: 14.06.2002 Skončenie funkcie: 14.06.2005
  (od: 12.07.2005 do: 11.07.2005)
Ing. Anna Bubeníková - predsedkyňa
Grassalkovičova 37
Ivánka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 14.06.2005
  (od: 12.07.2005 do: 23.07.2008)
Ing. Anna Bubeníková - predsedkyňa
Grassalkovičova 37
Ivánka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 14.06.2005 Skončenie funkcie: 14.06.2008
  (od: 24.07.2008 do: 23.07.2008)
JUDr. Ľubomír Čunderlík , PhD.
Obvodová cesta 1275/28
Ružomberok 034 01
Vznik funkcie: 19.10.2012
  (od: 03.11.2012 do: 21.10.2015)
JUDr. Ľubomír Čunderlík , PhD.
Obvodová cesta 1275/28
Ružomberok 034 01
Vznik funkcie: 19.10.2012 Skončenie funkcie: 19.10.2015
  (od: 22.10.2015 do: 21.10.2015)
JUDr. Ľubomír Čunderlík , PhD.
Obvodová cesta 1275/28
Ružomberok 034 01
Vznik funkcie: 19.10.2015
  (od: 22.10.2015 do: 16.02.2018)
JUDr. Ľubomír Čunderlík , PhD.
Obvodová cesta 1275/28
Ružomberok 034 01
Vznik funkcie: 19.10.2015 Skončenie funkcie: 07.02.2018
  (od: 17.02.2018 do: 16.02.2018)
Ing. Miroslav Fecko
Koprivnická 11
Bratislava
  (od: 30.01.1994 do: 25.06.1997)
Ing. Miroslav Fecko
Koprivnická 11
Bratislava
  (od: 26.06.1997 do: 29.09.1999)
Ing. Jozef Gašparík
Nový Svet 1182/40
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 19.10.2012
  (od: 03.11.2012 do: 21.10.2015)
Ing. Jozef Gašparík
Nový Svet 1182/40
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 19.10.2012 Skončenie funkcie: 19.10.2015
  (od: 22.10.2015 do: 21.10.2015)
Ing. Jozef Gašparík
Nový Svet 1182/40
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 19.10.2015
  (od: 22.10.2015 do: 05.11.2018)
Ing. Jozef Gašparík
Nový Svet 1182/40
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 19.10.2015 Skončenie funkcie: 19.10.2018
  (od: 06.11.2018 do: 05.11.2018)
Ing. Jozef Gašparík
Nový Svet 1182/40
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 20.10.2018
  (od: 06.11.2018 do: 09.11.2021)
Ing. Jozef Gašparík
Nový Svet 1182/40
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 20.10.2018 Skončenie funkcie: 20.10.2021
  (od: 10.11.2021 do: 09.11.2021)
RNDr. Xaver Gubáš
Majerníkova 56
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 02.12.2010
  (od: 02.02.2011 do: 02.11.2012)
RNDr. Xaver Gubáš
Majerníkova 56
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 02.12.2010 Skončenie funkcie: 19.10.2012
  (od: 03.11.2012 do: 02.11.2012)
Ing. Marek Jankovič
Varšavská 24/83
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 23.09.2004
  (od: 07.10.2004 do: 17.07.2007)
Ing. Marek Jankovič
Varšavská 24/83
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 23.09.2004 Skončenie funkcie: 22.06.2007
  (od: 18.07.2007 do: 17.07.2007)
Ing. Dionýz Juhász
Alexyho 7
Bratislava
  (od: 26.03.1993 do: 29.01.1994)
Ing. Ján Kysucký
Lachova 6
Bratislava
  (od: 30.01.1994 do: 25.06.1997)
Ing. Ján Kysucký
Lachova 6
Bratislava
  (od: 26.06.1997 do: 29.09.1999)
Ing. Juraj Lalkeš
Obchodná 42
Bratislava
  (od: 01.07.1992 do: 25.03.1993)
Ing. Igor Lichnovský
Františkánske námestie 408/3
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 19.10.2012
  (od: 03.11.2012 do: 21.10.2015)
Ing. Igor Lichnovský
Františkánske námestie 408/3
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 19.10.2012 Skončenie funkcie: 19.10.2015
  (od: 22.10.2015 do: 21.10.2015)
Ing. Igor Lichnovský
Františkánske námestie 408/3
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 19.10.2015
  (od: 22.10.2015 do: 05.11.2018)
Ing. Igor Lichnovský
Františkánske námestie 408/3
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 19.10.2015 Skončenie funkcie: 19.10.2018
  (od: 06.11.2018 do: 05.11.2018)
Ing. Igor Lichnovský
Františkánske námestie 408/3
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 20.10.2018
  (od: 06.11.2018 do: 09.11.2021)
Ing. Igor Lichnovský
Františkánske námestie 408/3
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 20.10.2018 Skončenie funkcie: 20.10.2021
  (od: 10.11.2021 do: 09.11.2021)
Ing. Rastislav Matejisko
Sofijská 25
Košice 040 13
Vznik funkcie: 22.06.2007
  (od: 18.07.2007 do: 14.09.2007)
Ing. Rastislav Matejsko
Sofijská 25
Košice 040 13
Vznik funkcie: 22.06.2007
  (od: 15.09.2007 do: 01.02.2011)
Ing. Rastislav Matejsko
Sofijská 25
Košice 040 13
Vznik funkcie: 22.06.2007 Skončenie funkcie: 22.06.2010
  (od: 02.02.2011 do: 01.02.2011)
Ing. Jozef Mihalik , PhD.
Do Stošky 37
Žilina - Bánova 010 10
Vznik funkcie: 22.06.2007
  (od: 18.07.2007 do: 01.02.2011)
Ing. Jozef Mihalik , PhD.
Do Stošky 37
Žilina - Bánova 010 10
Vznik funkcie: 22.06.2007 Skončenie funkcie: 22.06.2010
  (od: 02.02.2011 do: 01.02.2011)
Helena Póorová
Bernolákova 2
Senec
  (od: 26.03.1993 do: 25.06.1997)
Ing. Michal Rybár
Furdekova 4
Bratislava
  (od: 26.06.1997 do: 29.09.1999)
Ing. Michal Rybár
Furdekova 4
Bratislava
  (od: 30.09.1999 do: 27.03.2000)
Ing. Marian Šedo
Ševčenkova 29
Bratislava
  (od: 01.07.1992 do: 25.03.1993)
Ing. Marián Šedo
Ševčenkova 29
Bratislava
  (od: 26.03.1993 do: 25.06.1997)
Ing. Bohuslav Šolta
Ďumbierska 3
Nitra
  (od: 30.09.1999 do: 13.08.2002)
Ing. Bohuslav Šolta
Ďumbierska 3
Nitra
Vznik funkcie: 14.06.2002
  (od: 14.08.2002 do: 06.07.2004)
Ing. Bohuslav Šolta
Ďumbierska 3
Nitra
Vznik funkcie: 14.06.2002 Skončenie funkcie: 21.05.2004
  (od: 07.07.2004 do: 06.07.2004)
Ing. Todor Todorov
Pri starej prachárni 1
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 22.06.2007
  (od: 15.09.2007 do: 01.02.2011)
Ing. Todor Todorov
Pri starej prachárni 1
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 22.06.2007 Skončenie funkcie: 22.06.2010
  (od: 02.02.2011 do: 01.02.2011)
Ing. Todor Todorov
Pri strarej prachárni 1
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 22.06.2007
  (od: 18.07.2007 do: 14.09.2007)
Ing. Ján Vaculčiak
Fabianka 2956
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 22.06.2007
  (od: 18.07.2007 do: 23.07.2008)
Ing. Ján Vaculčiak
Športová 612/56
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 22.06.2007
  (od: 24.07.2008 do: 01.02.2011)
Ing. Ján Vaculčiak
Športová 612/56
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 22.06.2007 Skončenie funkcie: 22.06.2010
  (od: 02.02.2011 do: 01.02.2011)
JUDr. Juraj Wertlen
Tomanova 70
Bratislava
  (od: 28.03.2000 do: 13.08.2002)
JUDr. Juraj Wertlen
Tomanova 70
Bratislava
Vznik funkcie: 14.06.2002
  (od: 14.08.2002 do: 06.10.2004)
JUDr. Juraj Wertlen
Tomanova 70
Bratislava
Vznik funkcie: 14.06.2002 Skončenie funkcie: 23.09.2004
  (od: 07.10.2004 do: 06.10.2004)
Msc. Erika Nováková , MBA
Jána Rašu 465
Budmerice 900 86
Vznik funkcie: 14.06.2019 Skončenie funkcie: 14.06.2022
  (od: 27.07.2022 do: 26.07.2022)
Msc. Erika Nováková , MBA
Jána Rašu 465
Budmerice 900 86
Vznik funkcie: 14.06.2019
  (od: 29.06.2019 do: 26.07.2022)
Ing. Roman Klaban
V žabokřiku 649
Praha 9 - Vinoř 190 17
Česká republika
Vznik funkcie: 21.05.2004
  (od: 07.07.2004 do: 17.07.2007)
Ing. Roman Klaban
V žabokřiku 649
Praha 9 - Vinoř 190 17
Česká republika
Vznik funkcie: 21.05.2004 Skončenie funkcie: 22.06.2007
  (od: 18.07.2007 do: 17.07.2007)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Účastinná spoločnosť bola založená podľa § 25 Zák.č 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach zakladateľskou zmluvou zo dňa 8.1.1991. Valné zhromaždenie účastinnej spoločnosti konané dňa 8.7.1991 schválilo zmenu stanov. Na základe uznesenia č. 4/91 Valného zhromaždenia BCPB konaného dňa 8.7.1991 boli doplnené stanovy účastinnej spoločnosti.
  (od: 28.02.1991)
Stanovenej akciovej spoločnosti schválené na zasadnutí Valného zhromaždenia dňa 27.3.1992 uzn. č. 5/92
  (od: 01.07.1992)
Stanovy akciovej spoločnosti prijaté valným zhromaždením dňa 21.12.1992 v súlade so zákonom 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom č. 214/92 o burze cenných papierov.
  (od: 26.03.1993)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 18.5.1994.
  (od: 02.11.1994)
Rozhodnutie a uznesenie č. 8 a č. 9 burzovej komory BCPB zo dňa 20.01.1995.
  (od: 28.03.1995)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení konanom dňa 19.5.1995.
  (od: 25.10.1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.12.1995, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 551/95, Nz 536/95 napísanou dňa 21.12.1995 notárom JUDr. Romanom Blahom, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Zápisnica č. 2/1995 zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21.12.1995.
  (od: 28.10.1996)
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 26.4.1996 pod. č. N 132/96, Nz 127/96 na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (od: 20.11.1996)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení konanom dňa 25.4.1997, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 206/97, Nz 202/97 spísanou notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom.
  (od: 26.06.1997)
Rozhodnutie Ministerstva financií SR zo dňa 11.12.1995, č.j. 56/2904/95 Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 2.4.1998, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 139/98, Nz 134/98 spísanou notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom.
  (od: 20.07.1998)
Zápis č. 1/98 zo zasadnutia burzovej komory dňa 23.1.1998. Zápis č. 6/98 zo zasadnutia burzovej komory dňa 3.7.1998. Zápis č. 11/98 zo zasadnutia burzovej komory dňa 18.12.1998. Zápis č. 1/99 z mimoriadneho zasadnutia burzovej komory dňa 13.1.1999. Nové znenie stanov schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 5.2.1999, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 87/99, Nz 86/99. Zápis č. 3/99 zo zasadnutia burzovej komory dňa 12.2.1999. Zápis zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 12.2.1999. Zápis č. 5/99 zo zasadnutia burzovej komory dňa 9.4.1999.
  (od: 30.09.1999)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 20.5.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 230/99, Nz 226/99 spísanou notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom. Zápisnica č. 3/1999 zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.5.1999.
  (od: 28.03.2000)
Zápis č. 11/99 zo zasadnutia burzovej komory 22.10.1999. Zápis č. 12/99 z mimoriadneho zasadnutia burzovej komory zo dňa 29.10.1999. Zápis č. 13/99 zo zasadnutia burzovej komory zo dňa 19.11.1999.
  (od: 29.03.2000)
Zápis č. 14/99 zo zasadnutia burzovej komory dňa 10.12.1999 Zápis č. Zápis č. 1/2000 zo zasadnutia burzovej komory dňa 21.1.2000
  (od: 30.06.2000)
Koncesná listina reg.č. 2775/2000 zo dňa 8.8.2000, právoplatná 9.8.2000 vydaná Okresným úradom Bratislava I.
  (od: 23.08.2000)
Zápis č. 9/2000 zo zasadnutia burzovej komory dňa 27.10.2000.
  (od: 13.12.2000)
Notárska zápisnica č. N 115/2001, Ntz 113/2001 spísaná dňa 6.4.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola odsúhlasená zmena členov predstavenstva a zmena stanov spoločnosti v súlade s uzneseniami valného zhromaždenia.
  (od: 02.07.2001)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 10.8.2001. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 26.10.2001.
  (od: 07.01.2002)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 14. 6. 2002, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 305/02, Nz 295/02 spísanou notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom. Zánik funkcie členov predstavenstva Ing. Rudolf Janáč, Ing. Michal Krajčovič, CSc., Ing. Peter Krutil, Ing. Ivan Gránsky, Ing. Marián Šedo, Ing. Róbert Kopál dňom 14. 6. 2002, kedy boli opätovne zvolení za členov predstavenstva na valnom zhromaždení. Zápisnica č. 7/2002 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 27. 6. 2002. Zánik funkcie členov dozornej rady Ing. Anna Bubeníková, Ing. Bohuslav Šolta, JUDr. Juraj Wertlen dňom 14. 6. 2002, kedy boli opätovne zvolení za členov dozornej rady.
  (od: 14.08.2002)
Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Rudolfa Janáča dňa 27.9.2002. Zápisnica č. 9/2002 z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 5.9.2002. Zápisnica č. 10/2002 z riadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 27.9.2002.
  (od: 21.01.2003)
Zánik funkcie členov predstavenstva Ing. Michala Krajčoviča, CSc. dňa 31.10.2002 a Ing. Ľuboša Vraždu dňa 25.10.2002. Ing. Ján Valko - náhradný člen predstavenstva od 27.9.2002 do 17.1.2003. Zápisnica č. 11/2002 z riadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 25.10.2002. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 17.1.2003, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 44/2003, Nz 3267/2003 a na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 30.07.2003)
Zápisnica č. 2/2003 z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.4.2003. Ing. Jozef Mihalik - skončenie funkčného obdobia k 11.4.2003.
  (od: 20.10.2003)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 21. 5. 2004, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 236/2004 Nz 43837/2004.
  (od: 07.07.2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená formou notárskej zápisnice N 203/2005, Nz 29311/2005.
  (od: 12.07.2005)
Zápisnica č. 1/2006 z riadneho zasadnutia predstavenstva konaného dňa 26.1.2006.
  (od: 11.02.2006)
Notárska zápisnica č. N 87/2006, Nz 9708/2006 zo dňa 15.03.2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa odsúhlasilo zvýšenie základného imania spoločnosti.
  (od: 28.03.2006)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.03.2006.
  (od: 22.04.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.05.2006 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 173/2006, Nz 19970/2006, NCRls 19849/2006.
  (od: 03.06.2006)
Notárska zápisnica N 268/2007, Nz 26154/2007 spísaná dňa 03.07.2007 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.06.2007.
  (od: 18.07.2007)
Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva zo dňa 12.11.2007. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska o udelení predchádzajúceho súhlasu na voľbu člena predstavenstva zo dňa 28.01.2008. Zápisnica č. 2/2008 z riadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 28.02.2008.
  (od: 20.03.2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.11.2007 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 497/2007 Nz 47368/2007. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 27.03.2008.
  (od: 29.04.2008)
Notárska zápisnica N 279/2008, Nz 29041/2008, NCRls 28737/2008 napísaná dňa 8.7.2008 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 24.6.2008.
  (od: 24.07.2008)
Zápisnica č. 1/2009 z riadneho zasadnutia predstavenstva konaného dňa 29.1.2009.
  (od: 10.04.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.06.2010 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 192/2010, Nz 24266/2010, NCRls 24631/2010 spísanej dňa 07.07.2010.
  (od: 16.07.2010)
Notárska zápisnica zo dňa 6.12.2010 č. N 473/2010, Nz 50103/2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (od: 02.02.2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 01.03.2012.
  (od: 10.03.2012)
Zápisnica č. 2/2012 z valného zhromaždenia konaného dňa 19.10.2012.
  (od: 03.11.2012)
Zápisnicač. 4/2014 z riadneho zasadnutia predstavenstva konaného dňa 30.04.2014.
  (od: 13.05.2014)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.04.2014.
  (od: 26.06.2014)
Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.06.2014.
  (od: 17.07.2014)
Notárska zápisnica N 858/2014, Nz 37857/2014, NCRls 38608/2014 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.10.2014.
  (od: 22.10.2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.10.2015.
  (od: 22.10.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  23.03.2023
Dátum výpisu:  25.03.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)