Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  864/B

Obchodné meno: 
Premac, spol. s r.o.
  (od: 07.02.1995)
Sídlo: 
Stará Vajnorská 25
Bratislava 832 17
  (od: 29.09.2010)
IČO: 
17 316 138
  (od: 12.02.1992)
Deň zápisu: 
12.04.1991
  (od: 12.02.1992)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 12.02.1992)
Predmet činnosti: 
výroba cementovaného tovaru
  (od: 09.09.1993)
zámočníctvo
  (od: 26.03.1996)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (od: 29.09.2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 29.09.2010)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (od: 29.09.2010)
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
  (od: 29.09.2010)
prenájom automobilov
  (od: 29.09.2010)
prevádzkovanie bufetu - predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov, tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (od: 29.09.2010)
predaj potravinárskych výrobkov
  (od: 29.09.2010)
výdaj obedov
  (od: 29.09.2010)
prieskum trhu
  (od: 29.09.2010)
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
  (od: 29.09.2010)
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (od: 29.09.2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (od: 29.09.2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 29.09.2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 29.09.2010)
obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
  (od: 29.09.2010)
nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
  (od: 29.09.2010)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (od: 29.09.2010)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (od: 29.09.2010)
Spoločníci: 
EHL Baustoffwerk Erfurt GmbH
Im Gewerbegebiet 7
Dachwig 991 00
Spolková republika Nemecko
  (od: 06.04.2006)
EHL Beteiligungs-AG
Bundesstraße 127
Kruft 566 42
Spolková republika Nemecko
  (od: 06.04.2006)
Výška vkladu každého spoločníka: 
EHL Baustoffwerk Erfurt GmbH
Vklad: 54 438,026954 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 54 438,026954 EUR
Vklad: 20 580,229702 EUR ( nepeňažný vklad ) Splatené: 20 580,229702 EUR
  (od: 03.03.2010)
EHL Beteiligungs-AG
Vklad: 5 389 364,668393 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 5 389 364,668393 EUR
Vklad: 2 037 442,74049 EUR ( nepeňažný vklad ) Splatené: 2 037 442,74049 EUR
  (od: 03.03.2010)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 09.09.1993)
Ladislav Florián
Dúhová 262/7
Košice - Staré mesto 040 01
Vznik funkcie: 01.03.2018
  (od: 10.03.2018)
Jürgen Luger
Siefersheimer Strasse 2
Wöllstein 555 97
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.03.2018
  (od: 10.03.2018)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú aspoň dvaja konatelia spoločne.
  (od: 11.05.2016)
Prokúra: 
Slavomír Valný
Dolnomajerská 1133/32
Sereď 926 01
Vznik funkcie: 16.07.2020
  (od: 16.07.2020)
V mene spoločnosti pri prevádzke podniku konajú aspoň dvaja prokuristi spoločne alebo aspoň jeden prokurista s jedným konateľom spoločne. Prokuristi nie sú oprávnení scudzovať nehnuteľnosti ani ich zaťažovať. Prokuristi nie sú oprávnení vykonávať úkony, na uzatvorenie ktorých je v zmysle zákona alebo spoločenskej zmluvy potrebné schválenie alebo predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia.
  (od: 11.05.2016)
Základné imanie: 
7 501 825,665539 EUR Rozsah splatenia: 7 501 825,665539 EUR
  (od: 03.03.2010)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.4.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník a podľa zákona č. 173/1988 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 1506
  (od: 12.02.1992)
Spoločenská zmluva zo dňa 4.2.1993 bola zosúladená so Zákonom č. 513/1991 Zb.
  (od: 09.09.1993)
PREMAC Bratislava, spol. s r.o. preberá všetky záväzky PREMAC Dubnica nad Váhom, spol. s r.o. Lieskovská cesta, Dubnica nad Váhom, ktorá bola zlúčená s PREMAC Bratislava na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 14.6.1993 a zmluvy o zlúčení zo dňa 28.6.1993. Zmena obchodného mena. Pôvodné PREMAC Bratislava, spol.s r.o.
  (od: 07.02.1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.5.1995, na ktorom bol odsúhlasený prevod obchodného podielu. Zmena spoločenskej zmluvy spísaná 19.5.1995 vo forme notárskej zápisnice č. Nz 205/95. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 9.3.1995.
  (od: 27.06.1995)
Premac spol. s r.o. preberá všetky práva, povinnosti a záväzky spoločnosti ARMAC Bratislava spol. s r.o., Stará Vajnorská 25, Bratislava, ktorá bola zlúčená s Premac, spol. s r.o. na základe notárskej zápisnice č. Nz 564/95 napísanej dňa 27.12.1995 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom a zmluvy o zlúčení zo dňa 27.12.1995.
  (od: 26.03.1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 9.5.1996. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.9.1996.
  (od: 20.06.1997)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.8.1997.
  (od: 16.01.1998)
Notárska zápisnica N 412/97, Nz 383/97 zo dňa 30.10.1997. Rozhodnutie zo dňa 30.10.1997 - prokúra. Stary spis: S.r.o. 1506
  (od: 19.01.1998)
Spoločenská zmluva zo dňa 23.6.1998 v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení novely, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.6.1998.
  (od: 28.09.1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 23.6.1998.
  (od: 22.06.1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.3.2000 na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou STARÁ VAJNORSKÁ, s.r.o. so sídlom Stará Vajnorská 25, Bratislava, IČO - 35 730 099. Spoločnosť na seba preberá všetky práva, záväzky, pohľadávky a celé obchodné imanie zrušenej spolonočnosti STARÁ VAJNORSKÁ, s.r.o. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 29.3.2000.
  (od: 05.06.2000)
Zvýšenie základného imania schválené na valnom zhromaždení dňa 20.11.2001.
  (od: 04.03.2002)
Zmena obchodného mena spoločníka Ebenseer Betonwerke A6. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.2.2002.
  (od: 10.02.2003)
Prevod obchodného podielu schválený na valnom zhromaždení dňa 26.9.2002.
  (od: 10.06.2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.3.2003. Zánik funkcie členov dozornej rady Dr. Richard Teichmann, Dipl. Ing. Martin Leitl, Hans Rieder dňom 26.3.2003.
  (od: 10.11.2003)
Zvýšenie základného imania odsúhlasené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 31.3.2003. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 31.3.2003.
  (od: 14.11.2003)
Prevod obchodných podielov odsúhlasený dňa 22.5.2003 uznesením spoločníkov. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.6.2003 vo forme notárskej zápisnice N 74/2003, Nz 53640/2003 spísanej notárkou JUDr. Martinou Gontkovičovou o zmene spoločenskej zmluvy a jej úplné znenie.Rozhodnutie spoločníka zo dňa 30.6.2003. Súhlas záložného veriteľa s výmazom záložného práva na obchodný podiel zo dňa 6.6.2003.
  (od: 18.11.2003)
Spoločnosť ako nástupnícka spoločnosť je právnym nástupcom zaniknutej spoločnosti NOEN s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 25, 832 17 Bratislava, IČO: 35 842 717, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 27250, a to na základe Zmluvy o zlúčení zo dňa 30. novembra 2003. Spoločnosť preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej spoločnosti NOEN s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 25, 832 17 Bratislava, IČO: 35 842 717.
  (od: 19.12.2003)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.2.2010, na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou CRH Slovensko s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 25, 832 17 Bratislava, IČO : 35 944 579 zrušenej bez likvidácie a bola schválená zmluva o zlúčení. Zmluva o zlúčení vo forme notárske zápisnice N 71/2010, Nz 9795/2010, NCRls 9963/2010 zo dňa 22.3.2010, na základe ktorej preberá spoločnosť Premac, spol. s r.o., so sídlom Stará Vajnorská 25, 832 17 Bratislava, IČO : 17 316 138 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti CRH Slovensko s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 25, 832 17 Bratislava, IČO : 35 944 579.
  (od: 07.09.2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 9.4.2010.
  (od: 29.09.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.09.2011.
  (od: 09.11.2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.10.2011.
  (od: 09.12.2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 31.08.2012.
  (od: 17.10.2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.07.2013.
  (od: 13.07.2013)
Rozhodnutie konateľov zo dňa 26.07.2017
  (od: 20.12.2017)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 07.09.2010)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
CRH Slovensko s.r.o.
Stará Vajnorská 25
Bratislava 832 17
  (od: 07.09.2010)
Dátum aktualizácie údajov:  20.01.2022
Dátum výpisu:  21.01.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)