Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  78446/B

Business name: 
RUSSEL EXPORT-IMPORT s.r.o.
  (from: 04/23/2008)
Registered seat: 
Záhradnícka 15
Bratislava 811 07
  (from: 10/28/2011)
Identification number (IČO): 
44 092 580
  (from: 04/23/2008)
Date of entry: 
04/23/2008
  (from: 04/23/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/23/2008)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 04/23/2008)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/23/2008)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 04/23/2008)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 04/23/2008)
administratívne práce
  (from: 04/23/2008)
faktoring a forfaiting
  (from: 04/23/2008)
kúpa a predaj poľnohospodárskych, potravinárskych a lesných produktov
  (from: 04/23/2008)
organizovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných a športových podujatí
  (from: 04/23/2008)
čistiace a upratovacie práce
  (from: 04/23/2008)
kúpa a predaj palív, mazív a pohonných látok
  (from: 04/23/2008)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 10/23/2008)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/23/2008)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 10/23/2008)
skladovanie
  (from: 05/28/2009)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/15/2012)
pozberové úpravy rastlinných komodít
  (from: 05/15/2012)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 05/15/2012)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/15/2012)
prenájom nehnuteľností, spojený s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 05/15/2012)
prenájom hnuteľný vecí
  (from: 05/15/2012)
vedenie účtovníctva
  (from: 05/15/2012)
Partners: 
RUSSEL HOLDING BELIZE LTD.
Miles Northern Highway 1 1/2
Belize City
Belize
  (from: 08/24/2013)
Contribution of each member: 
RUSSEL HOLDING BELIZE LTD.
Amount of investment: 300 000 EUR Paid up: 300 000 EUR
  (from: 08/24/2013)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/23/2008)
György Csörgő
Vrbový rad 914/3
Gabčíkovo 930 05
From: 04/23/2008
  (from: 06/30/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 04/23/2008)
Capital: 
300 000 EUR Paid up: 300 000 EUR
  (from: 05/10/2013)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/25/2017
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 20.03.2017, č. k. 4R/5/2016-255, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.03.2017 a vykonateľnosť dňa 25.03.2017, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka RUSSEL EXPORT-IMPORT, s. r. o. , Záhradnícka 15, 811 07 Bratislava, IČO: 44 092 580. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 25.9.2017, č. k. 4R/5/2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 7.10.2017, ktorým súd odvolal správcu: JUDr. PaedDr. Jozef Malich, so sídlom kancelárie Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava, značka správcu: S1188 z funkcie správcu úpadcu RUSSEL EXPORT-IMPORT s.r.o., Záhradnícka 15, 811 07 Bratislava, IČO: 44 092 580 a ustanovil do funkcie správcu úpadcu: RUSSEL EXPORT-IMPORT s.r.o., Záhradnícka 15, 811 07 Bratislava, IČO: 44 092 580, správcu: HMG RECOVERY, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, značka správcu S1565.
  (from: 11/09/2017)
Bankruptcy trustee: 
HMG RECOVERY, k.s.
Červeňova 14
Bratislava 811 03
From: 10/07/2017
  (from: 11/09/2017)
Other legal facts: 
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 2.5.2012. Rozhodnutie spoločníka zo dňa 2.5.2012.
  (from: 05/15/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.04.2013.
  (from: 05/10/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.05.2013.
  (from: 08/24/2013)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k. 36Exre/370/2017, zo dňa 02.01.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.01.2017 súd povolil reštruktualizáciu dlžníka RUSSEL EXPORT-IMPORT, s. r. o., Záhradnícka 15, 811 07 Bratislava. Do fukncie správcu súd ustanovil Mgr. Ladislava Baráta.
  (from: 04/04/2017)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 01/11/2017
Súd uznesením zo dňa 05.12.2016, č. k. 4R/5/2016 - 205, ktoré nadobudlo právoplatnsť dňa 13.12.2016, začal reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi RUSSEL EXPORT-IMPORT s. r. o. , Záhradnícka 15, 811 07 Bratislava, IČO: 44 092 580.
  (from: 04/14/2017)
Closing of restructuring proceedings: 
Date of the closing of proceedings: 03/25/2017
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 20.03.2017, č. k. 4R/5/2016-255, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.03.2017 a vykonateľnosť dňa 25.03.2017, súd zastavil reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka RUSSEL EXPORT-IMPORT, s. r. o. , Záhradnícka 15, 811 07 Bratislava, IČO: 44 092 580.
  (from: 04/14/2017)
Date of updating data in databases:  06/27/2022
Date of extract :  06/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person