Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1873/B

Business name: 
SPEKTRA a.s.
  (from: 05/01/1992)
Registered seat: 
Pluhova 49
Bratislava 832 54
  (from: 05/01/1992)
Identification number (IČO): 
31 322 441
  (from: 05/01/1992)
Date of entry: 
05/21/1992
  (from: 05/01/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/01/1992)
Objects of the company: 
zámočníctvo
  (from: 11/18/1993)
výroba nástrojov
  (from: 11/18/1993)
kovoobrábanie
  (from: 11/18/1993)
stavba strojov s mechanickým pohonom
  (from: 11/18/1993)
elektroinštalácie
  (from: 11/18/1993)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 11/18/1993)
inžiniersko - poradenská činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 11/18/1993)
výskum a vývoj technológií a strojno - technologických zariadení
  (from: 11/18/1993)
vývoj a konštrukcia strojov
  (from: 11/18/1993)
sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov, na ktoré netreba osobitné povolenie
  (from: 11/18/1993)
prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami
  (from: 08/18/1997)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 08/22/2001)
správa registratúry
  (from: 07/23/2005)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných a archivačných systémov
  (from: 07/23/2005)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (from: 07/23/2005)
správa nehuteľností a obstarávanie s tým spojených služieb
  (from: 07/23/2005)
školiaca činnosť
  (from: 12/07/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/01/1992)
Lingfang Yan - Member of the Board of Directors
Ružová dolina 25
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
From: 04/01/2022
  (from: 04/06/2022)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 04/06/2022)
Capital: 
1 149 026 EUR
  (from: 02/26/2009)
Shares: 
Number of shares: 27
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 02/26/2009)
Number of shares: 12
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 16 597 EUR
  (from: 02/26/2009)
Number of shares: 8
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 02/26/2009)
Number of shares: 796
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
  (from: 02/26/2009)
Supervisory board: 
Junfang Yan
Plynárenská 3A
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
From: 04/01/2022
  (from: 04/06/2022)
Lingcui Yan
Martinčekova 15
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 04/01/2022
  (from: 04/06/2022)
Yongyi Zhou
Martinčekova 15
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 04/01/2022
  (from: 04/06/2022)
Other legal facts: 
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.6.1993. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.4.1994.
  (from: 01/31/1995)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 19.5.1995.
  (from: 11/13/1995)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 26.4.1996.
  (from: 07/09/1996)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 13.5.1997, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 60/97, Nz 57/97.
  (from: 08/18/1997)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždnia vo forme notárskej zápisnice č. N 138/2001, Nz 136/2001 zo dňa 26.4.2001, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/22/2001)
Zápisnice zo zasadnutia predstavenstva a dozornej rady zo dňa 19. 11. 2002. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 20. 11. 2002, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 484/2002, Nz 479/2002.
  (from: 02/21/2003)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 26.2.2004, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 079/2004, Nz 17124/2004 spísaná dňa 26.2.2004. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 26.2.2004.
  (from: 03/17/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 22.04.2004 spísaná do notárskej zápisnice č. N 156/2004, Nz 34437/2004.
  (from: 09/04/2004)
Notárska zápisnica N 070/2005, Nz 26745/2005, NCRls 26454/2005 napísaná dňa 13.06.2005 notárom JUDr. Máriou Cintavou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 25.05.2005, na ktorom bola schválená zmena stanov. Ing. Ľubomír Vávra, funkcia člena predstavenstva do 25.05.2005. Ing. Miriam Vávrová, funkcia člena dozornej rady od 20.11.20002 do 25.05.2005.
  (from: 07/23/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.08.2011.
  (from: 09/24/2011)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhormaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 511/2012, Nz 32769/2012, NCRls 33464/2012 dňa 13.09.2012.
  (from: 10/02/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.11.2012.
  (from: 11/13/2012)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 18.2.2016, sp. zn. 34 Exre/57/2016 – 4, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.3.2016.
  (from: 03/23/2016)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person