Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  78506/B

Business name: 
SCHEIDEGGER TRAINING INSTITUTE EUROPE, s.r.o.
  (from: 10/22/2003)
Registered seat: 
Mlynské nivy 73/a
Bratislava 821 05
  (from: 12/08/2011)
Hviezdoslavova 4052/59
Poprad 058 01
  (from: 10/22/2003 until: 12/07/2011)
Identification number (IČO): 
36 488 445
  (from: 10/22/2003)
Date of entry: 
10/22/2003
  (from: 10/22/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/22/2003)
Objects of the company: 
organizovanie kurzov, seminárov, školení, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 10/22/2003)
vyučovanie cudzích jazykov - anglický jazyk
  (from: 10/22/2003)
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
  (from: 10/22/2003)
marketingové služby
  (from: 10/22/2003)
prieskum trhu
  (from: 10/22/2003)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 10/22/2003)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 10/22/2003)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 10/22/2003)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 10/22/2003)
prenájom hnuteľného majetku
  (from: 10/22/2003)
zmenárne
  (from: 10/11/2004)
Partners: 
J&T PARTNERSHIPS LIMITED
Collingdon Street Hamilton House, 80-88
Luton LU1 1RX
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
  (from: 10/30/2015 until: 01/30/2019)
CZECH MATE LIMITED
Collingdon Street 80-88
Luton LU1 1RX
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
  (from: 04/08/2014 until: 10/29/2015)
Jan Telensky
Westerley, Hollybush Lane
Flamstead AL3 8DG
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  (from: 01/31/2019)
Jan Telensky
Westerley, Hollybush Lane
Flamstead AL 3 8DG
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
residence in the Slovak Republic :
Hviezdoslavova 4052/59
Poprad 058 01
  (from: 10/22/2003 until: 10/29/2015)
Contribution of each member: 
Jan Telensky
Amount of investment: 6 639 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 639 EUR
  (from: 01/31/2019)
Jan Telensky
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/22/2003 until: 01/26/2010)
Jan Telensky
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 01/27/2010 until: 04/07/2014)
Jan Telensky
Amount of investment: 5 643 EUR Paid up: 5 643 EUR
  (from: 04/08/2014 until: 10/29/2015)
CZECH MATE LIMITED
Amount of investment: 996 EUR Paid up: 996 EUR
  (from: 04/08/2014 until: 10/29/2015)
J&T PARTNERSHIPS LIMITED
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 10/30/2015 until: 01/30/2019)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/22/2003)
Neklan Herold
Na Groši 1344/SA
Praha10 - Hostivař 102 00
Česká republika
From: 12/22/2009
  (from: 01/28/2010 until: 12/17/2013)
JUDr. Jozef Hrobák
Hviezdoslavova 4052/61
Poprad 058 01
From: 10/01/2005
  (from: 10/12/2005 until: 01/27/2010)
JUDr. Jozef Hrobák
Hviezdoslavova 4052/61
Poprad 058 01
From: 10/01/2005 Until: 12/22/2009
  (from: 01/28/2010 until: 01/27/2010)
Gabriela Hrobáková
Hviezdoslavova 4052/61
Poprad 058 01
From: 12/22/2009
  (from: 01/28/2010 until: 12/17/2013)
Gabriela Hrobáková
Hviezdoslavova 4052/61
Poprad 058 01
From: 12/22/2009 Until: 11/22/2013
  (from: 12/18/2013 until: 12/17/2013)
Jan Telensky
Hollybush Lane Westerley
Flamstead AL3 8DG
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 06/28/2008
  (from: 08/05/2008 until: 01/27/2010)
Jan Telensky
Hollybush Lane Westerley
Flamstead AL3 8DG
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 06/28/2008 Until: 12/22/2009
  (from: 01/28/2010 until: 01/27/2010)
Jan Telensky
Westerley Hollybush Lane
Flamstead, Herts AL3 8DG
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 11/22/2013
  (from: 12/18/2013)
Jan Telensky
Westerley, Hollybush Lane
Flamstead AL 3 8DG
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
residence in the Slovak Republic :
Hviezdoslavova 4052/59
Poprad
From: 10/22/2003
  (from: 10/22/2003 until: 10/30/2004)
Jan Telensky
Westerley, Hollybush Lane
Flamstead AL 3 8DG
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
residence in the Slovak Republic :
Hviezdoslavova 4052/59
Poprad 058 01
From: 10/22/2003
  (from: 10/31/2004 until: 10/11/2005)
Jan Telensky
Westerley, Hollybush Lane
Flamstead AL 3 8DG
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
residence in the Slovak Republic :
Hviezdoslavova 4052/59
Poprad 058 01
From: 10/22/2003 Until: 09/30/2005
  (from: 10/12/2005 until: 10/11/2005)
Neklan Herold
Na Groši 1344/SA
Praha10 - Hostivař 102 00
Česká republika
From: 12/22/2009 Until: 11/22/2013
  (from: 12/18/2013 until: 12/17/2013)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/22/2003)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 01/27/2010)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/22/2003 until: 01/26/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 383/2003, Nz 88133/2003 zo dňa 3.10.2003 spísanou JUDr. Alžbetou Podhorskou, notárkou v Poprade podľa ust. § 105 a nasl. ust. zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 10/22/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.02.2014. Dodatok č. 4 k zakladateľskej listine zo dňa 21.02.2014.
  (from: 04/08/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.10.2015.
  (from: 10/30/2015)
Date of updating data in databases:  09/21/2021
Date of extract :  09/22/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person