Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  157/V

Business name: 
RMS Košice s.r.o.
  (from: 10/01/2018)
Registered seat: 
Vstupný areál U. S. Steel
Košice 044 54
  (from: 02/13/2002)
Identification number (IČO): 
31 650 015
  (from: 03/31/1992)
Date of entry: 
04/01/1992
  (from: 03/31/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/01/2018)
Objects of the company: 
vulkanizácia a opravy gumených pásových dopravníkov, výroba a vulkanizácia výrobkov z technickej gumy
  (from: 03/31/1992)
údržba a opravy strojných zariadení
  (from: 03/31/1992)
výroba a montáž zámočníckych výrobkov
  (from: 03/31/1992)
opravy a údržba zdvíhacích zariadení
  (from: 03/31/1992)
opravy, údržba a obsluha elektroodlučovačov
  (from: 03/31/1992)
servis a žiarotechnické opravy
  (from: 03/31/1992)
opravy a údržba elektrozariadení
  (from: 03/31/1992)
dopravná činnosť spojená s predmetom podnikania
  (from: 03/31/1992)
obchodná činnosť spojená s predmetom podnikania
  (from: 03/31/1992)
zlievanie železných a neželezných kovov
  (from: 04/22/1993)
výroba žiaruvzdorných hmôt
  (from: 04/22/1993)
obchodná činnosť so strojárskymi výrobkami
  (from: 04/22/1993)
búracie práce, výmurovky železných pánví
  (from: 04/22/1993)
kúrenárstvo, vodoinštalatérstvo
  (from: 04/22/1993)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a stavebných konštrukcií
  (from: 11/15/1996)
manipulácia s nákladom
  (from: 02/13/2002)
skladovanie a uskladňovanie
  (from: 02/13/2002)
výroba a oprava koľajísk
  (from: 02/13/2002)
oprava pracovných strojov
  (from: 02/13/2002)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 02/13/2002)
sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy
  (from: 02/13/2002)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 02/13/2002)
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 02/13/2002)
mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe
  (from: 02/13/2002)
opravy čerpacích zariadení
  (from: 02/13/2002)
dodávky a montáž strojárenských zariadení
  (from: 08/19/2004)
dodávky, montáž a rekonštrukcie potrubných rozvodov
  (from: 11/26/2004)
dodávky, montáž a rekonštrukcia technologických oceľových konštrukcií
  (from: 08/19/2004)
výroba OK a ich častí
  (from: 08/19/2004)
prípravné práce pre stavbu, demolácie, zemné a búracie práce
  (from: 08/19/2004)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 08/19/2004)
oprava a údržba zariadení s napätím do 6 kV vrátane bleskozvodov, elektrických strojov, prístrojov a elektrických rozvádzačov v triede objektov A
  (from: 08/19/2004)
podnikanie v oblasti nakladania s ostatným odpadom
  (from: 06/10/2006)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 06/10/2006)
čistenie budov a upratovacie práce
  (from: 06/10/2006)
služby poskytované autožeriavom
  (from: 10/01/2007)
čistenie technologických zariadení
  (from: 10/01/2007)
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení v rozsahu: Zariadenia na: výrobu plynov, skladovanie plynov, zásobovanie plynom (tlakové stanice), zvyšovanie tlaku plynu, znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,3 MPa, rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,3 MPa, acetylénovody, spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW, skladovanie plynov s objemom do 100 m3, zásobovanie plynom (tlakové stanice) do 10 Nm3/h, zvyšovanie tlaku plynu s výstupným pretlakom plynu do 0,3 MPa, rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,3 MPa vrátane, spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW, Bf - znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 Mpa
  (from: 10/01/2007)
montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba tlakových zariadení v rozsahu: kotly parné a kvapalinové IV. trieda, tlakové nádoby stabilné IV. trieda, tlakové nádoby stabilné III. trieda, kotly parné a kvapalinové V. trieda, tlakové nádoby stabilné II. trieda, tlakové nádoby stabilné I. trieda, potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo voda I. trieda, potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch II. trieda, Bezpečnostné zariadenia: zabraňujúce prekročeniu najvyššieho pretlaku
  (from: 10/01/2007)
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 10/01/2007)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 10/01/2007)
montáž a opravy tepelných a vodotesných izolácií
  (from: 10/01/2007)
montáž a opravy strojných častí, vykurovacích, vzduchotechnických, klimatizačných a filtračných zariadení
  (from: 10/01/2007)
výkon činnosti stavbyvedúceho Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - vykurovanie a klimatizačné zariadenia, plynové zariadenia - výrobné technologické zariadenia
  (from: 10/01/2007)
montáž a opravy potrubných rozvodov, poistných ventilov, regulačných prvkov a potrubných armatúr
  (from: 10/01/2007)
montáž a opravy strojných častí výrobných technologických liniek
  (from: 10/01/2007)
vykonávanie činnosti inštruktora lešenárskej techniky
  (from: 10/01/2007)
výroba, montáž a oprava kovových a oceľových konštrukcií a ich častí
  (from: 10/01/2007)
zváračské a paličské práce
  (from: 10/01/2007)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 10/01/2007)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 10/01/2007)
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 10/01/2007)
sprostredkovanie obchodu, dopravy a výroby v rozsahu voľných živností
  (from: 10/01/2007)
montáž, opravy a údržba zariadení NN, VN, VVN vrátane príslušných releových zariadení a ochrán
  (from: 01/01/2008)
údržba, oprava a montáž oznamovacích a kábelových vedení
  (from: 01/01/2008)
montáž, opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 01/01/2008)
montáž, opravy a údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (from: 01/01/2008)
projektovanie elektrických zariadení nn, VBn a VVN a bleskozvodov
  (from: 01/01/2008)
revízia elektrických zariadení typu HL, HG, VF, VD4, VM1, VMB, VMC, VEG, CNR, VMN 110 a príslušné zariadenia
  (from: 01/01/2008)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 01/01/2008)
výroba, inštalácia a opravy chladiacich zariadení, ústredného kúrenia, vetrania a klimatizácie
  (from: 01/01/2008)
výroba, montáž, generálne opravy, rekonštrukcie, vykonávanie revíznych skúšok vyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 01/01/2008)
montáž, rekonštrukcia, generálne opravy, stredné opravy, malé a servisné opravy výťahov osobných, nákladných a lôžkových
  (from: 01/01/2008)
montáž, údržba a servis klimatizačných zariadení
  (from: 01/01/2008)
opravy zváracích agregátov polovodičových, rotačných a usmerňovacích /elektro/
  (from: 01/01/2008)
opravy, rekonštrukcie a revízie bleskozvodných zariadení
  (from: 01/01/2008)
montáž a uloženie optických káblov
  (from: 01/01/2008)
revízie elektrozariadení a elektromontážne práce
  (from: 01/01/2008)
stavba, rekonštrukcie a opravy staničných akumulátorových batérií
  (from: 01/01/2008)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 01/01/2008)
oprava elektromotorov
  (from: 01/01/2008)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 01/01/2008)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 01/01/2008)
poradenská, konzultačná a školiteľská činnosť v oblasti strojných zariadení a elektrozariadení
  (from: 01/01/2008)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení v rozsahu: B - objekty s nebezpečenstvom výbuchu E1 - zariadenia s napätím nad 1000 V vrátane bleskozvodov s obmedzením napätia do 52 kV E2 - zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
  (from: 03/10/2010)
montáž, opravy a rekonštrukcie čistiacej techniky
  (from: 01/01/2008)
montáž, opravy a údržba protipožiarnych zabezpečení prestupov káblových trás, plastových potrubí, dilatačných špár, protipožiarnych priečok, uzáverov a protipožiarnych náterov káblových trás
  (from: 01/01/2008)
montáž, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky klimatizačných zariadení
  (from: 01/01/2008)
stavba, rekonštrukcie a opravy zariadení UPS (elektrické záložné zdroje)
  (from: 01/01/2008)
výroba drevených obalov
  (from: 10/01/2009)
výroba náhradných dielov pre stroje a zariadenia pre určité hospodárske odvetvia
  (from: 10/01/2009)
maliarske, natieračské a sklenárske práce
  (from: 10/01/2009)
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 10/01/2009)
prenájom stavebných a demolizačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
  (from: 10/01/2009)
prenájom stavebných a dopravných mechanizmov
  (from: 10/01/2009)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 10/01/2009)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (veľkoobchod)
  (from: 10/01/2009)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (maloobchod)
  (from: 10/01/2009)
poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 10/01/2009)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania
  (from: 10/01/2009)
poradenská činnosť v oblasti používania žiaruvzdorného materiálu
  (from: 10/01/2009)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
  (from: 10/01/2009)
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
  (from: 10/01/2009)
automatizované spracovanie dát, navrhovanie ASR a informačných systémov a podpora operačného a sieťového systému
  (from: 10/01/2009)
služby súvisiace s činnosťou databánk
  (from: 10/01/2009)
dodávky informačných a riadiacich systémov
  (from: 10/01/2009)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 10/01/2009)
murárstvo
  (from: 10/01/2009)
nástrojárstvo
  (from: 10/01/2009)
zámočníctvo
  (from: 10/01/2009)
opravy a údržba žiaruvzdorných výmuroviek na tepelných agregátoch
  (from: 10/01/2009)
oprava pracovných strojov
  (from: 10/01/2009)
oprava cestných motorových vozidiel
  (from: 10/01/2009)
opravy výmuroviek teplárenských, spalinových, prehrievakových a fluidných kotlov
  (from: 10/01/2009)
opravy výmuroviek teplárenských, spalinových, prehrievakových a fluidných agregátov
  (from: 10/01/2009)
výstavba, rekonštrukcie, sanácia a opravy komínov a chladiacich veží
  (from: 10/01/2009)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/01/2009)
výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním, pozemné stavby, inžinierske stavby - komplexné priemyselné stavby
  (from: 10/01/2009)
tepelné izolácie a tepelné izolácie potrubných systémov
  (from: 10/01/2009)
sanácia betónov a železobetónových konštrukcií
  (from: 10/01/2009)
reprofilácia betónov a železobetónových konštrukcií
  (from: 10/01/2009)
podlievanie strojných základov, žeriavových dráh, zalievanie kotiev
  (from: 10/01/2009)
nátery oceľových konštrukcií
  (from: 10/01/2009)
realizácia priemyselných podláh
  (from: 10/01/2009)
strešné systémy, izolácia striech
  (from: 10/01/2009)
hydroizolácie
  (from: 10/01/2009)
tesárske práce
  (from: 10/01/2009)
stolárske práce
  (from: 10/01/2009)
prenájom nehnuteľností a poskytovanie iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 10/01/2009)
lešenárske práce - montáž a demontáž lešenia
  (from: 10/01/2009)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 10/01/2009)
poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 10/01/2009)
výroba žiaruvzdorných, šamotových a magnéziových výrobkov
  (from: 11/01/2012)
výroba stavebných materiálov
  (from: 11/01/2012)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (from: 11/01/2012)
výroba prvkov pre montované stavby z dreva a iných ľahkých hmôt
  (from: 11/01/2012)
výroba strojov, uzlov a náhradných dielov pre určité hospodárske odvetvia
  (from: 11/01/2012)
konštrukčné a rozpočtárske práce
  (from: 11/01/2012)
organizovanie výstav, kurzov, školení a seminárov
  (from: 11/01/2012)
výroba lisovacích nástrojov
  (from: 11/01/2012)
kovoobrábanie
  (from: 11/01/2012)
odborné činnosti vo výstavbe
  (from: 11/24/2012)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/01/2018)
Ing. Michal Janok
Hrabová 2734/9
Košice - Vyšné Opátske 040 01
From: 10/01/2018
  (from: 10/01/2018)
Ing. Jaroslav Mikláš
Trieda SNP 446/3
Košice - Západ 040 11
From: 10/01/2018
  (from: 10/01/2018)
Ing. Ivan Ľapin , MBA
Jasovská 2515/99
Košice - Pereš 040 11
From: 10/01/2018
  (from: 10/01/2018)
Ing. Vladimír Petrov
Zimná 1149/15
Košice - Staré Mesto 040 01
From: 10/01/2018
  (from: 10/01/2018)
Ivan Pastyrčák
Jasovská 2381/98
Košice - Pereš 040 11
From: 10/01/2018
  (from: 10/01/2018)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 10/01/2018)
Capital: 
2 100 000 EUR Paid up: 2 100 000 EUR
  (from: 10/01/2018)
Supervisory board: 
Mgr. Elena Petrašková , LL.M
393
Budimír 044 43
From: 10/01/2018
  (from: 10/01/2018)
Ing. Marcel Novosad
Nemessányiho 2195/18
Košice - Šaca 040 15
From: 10/01/2018
  (from: 10/01/2018)
Scott Douglas Buckiso
Elm Spring RD 797
Pittsburgh, PA 152 43
Spojené štáty americké
From: 10/01/2018
  (from: 10/01/2018)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 6.3.1992 podľa ust. § 172 zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 03/31/1992)
Zmena stanov schválená MVZ dňa 26.9.1996.
  (from: 11/15/1996)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 29.4.1999.
  (from: 08/24/1999)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym VZ dňa 15.12.2000.
  (from: 03/01/2001)
Zmena stanov zo dňa 21.12.2001.
  (from: 02/13/2002)
Úplné znenie stanov zo dňa 15.5.2002.
  (from: 08/01/2002)
Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti (spoločností) Zanikajúca spoločnosť (spoločnosti) Obchodné meno: ENERGOSERVIS a.s. Košice Sídlo: Vstupný areál U. S. Steel Košice 044 54 IČO: 17 083 711
  (from: 10/01/2007)
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti: Zanikajúca spoločnosť: Obchodné meno: ELEKTROSERVIS VN a VVN, a.s. Sídlo: Vstupný areál U.S. Steel, 044 54 Košice IČO: 31 668 852
  (from: 01/01/2008)
Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti v dôsledku zlúčenia: Obchodné meno: Reliningserv s.r.o. Sídlo: Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice IČO: 36 216 861
  (from: 10/01/2009)
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia zanikajúcej spoločnosti: Obchodné meno: Refrako s.r.o. Sídlo: Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice IČO: 36 216 887
  (from: 11/01/2012)
Date of updating data in databases:  02/27/2024
Date of extract :  02/28/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person