Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Košice
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  157/V

Výpis je neaktuálny z dôvodu zmeny právnej formy - odkaz na aktuálny výpis.

Obchodné meno: 
RMS Košice s.r.o.
  (od: 01.10.2018)
RMS, a.s. Košice
  (od: 10.02.2012 do: 30.09.2018)
VULKMONT, a.s. Košice
  (od: 31.03.1992 do: 09.02.2012)
Sídlo: 
Vstupný areál U. S. Steel
Košice 044 54
  (od: 13.02.2002)
Vstupný areál VSŽ
Košice
  (od: 31.03.1992 do: 12.02.2002)
IČO: 
31 650 015
  (od: 31.03.1992)
Deň zápisu: 
01.04.1992
  (od: 31.03.1992)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 01.10.2018)
Akciová spoločnosť
  (od: 31.03.1992 do: 30.09.2018)
Predmet činnosti: 
vulkanizácia a opravy gumených pásových dopravníkov, výroba a vulkanizácia výrobkov z technickej gumy
  (od: 31.03.1992)
údržba a opravy strojných zariadení
  (od: 31.03.1992)
výroba a montáž zámočníckych výrobkov
  (od: 31.03.1992)
opravy a údržba zdvíhacích zariadení
  (od: 31.03.1992)
opravy, údržba a obsluha elektroodlučovačov
  (od: 31.03.1992)
servis a žiarotechnické opravy
  (od: 31.03.1992)
opravy a údržba elektrozariadení
  (od: 31.03.1992)
dopravná činnosť spojená s predmetom podnikania
  (od: 31.03.1992)
obchodná činnosť spojená s predmetom podnikania
  (od: 31.03.1992)
zlievanie železných a neželezných kovov
  (od: 22.04.1993)
výroba žiaruvzdorných hmôt
  (od: 22.04.1993)
obchodná činnosť so strojárskymi výrobkami
  (od: 22.04.1993)
búracie práce, výmurovky železných pánví
  (od: 22.04.1993)
kúrenárstvo, vodoinštalatérstvo
  (od: 22.04.1993)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a stavebných konštrukcií
  (od: 15.11.1996)
manipulácia s nákladom
  (od: 13.02.2002)
skladovanie a uskladňovanie
  (od: 13.02.2002)
výroba a oprava koľajísk
  (od: 13.02.2002)
oprava pracovných strojov
  (od: 13.02.2002)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 13.02.2002)
sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy
  (od: 13.02.2002)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 13.02.2002)
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
  (od: 13.02.2002)
mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe
  (od: 13.02.2002)
opravy čerpacích zariadení
  (od: 13.02.2002)
dodávky a montáž strojárenských zariadení
  (od: 19.08.2004)
dodávky, montáž a rekonštrukcie potrubných rozvodov
  (od: 26.11.2004)
dodávky, montáž a rekonštrukcia technologických oceľových konštrukcií
  (od: 19.08.2004)
výroba OK a ich častí
  (od: 19.08.2004)
prípravné práce pre stavbu, demolácie, zemné a búracie práce
  (od: 19.08.2004)
prenájom motorových vozidiel
  (od: 19.08.2004)
oprava a údržba zariadení s napätím do 6 kV vrátane bleskozvodov, elektrických strojov, prístrojov a elektrických rozvádzačov v triede objektov A
  (od: 19.08.2004)
podnikanie v oblasti nakladania s ostatným odpadom
  (od: 10.06.2006)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 10.06.2006)
čistenie budov a upratovacie práce
  (od: 10.06.2006)
služby poskytované autožeriavom
  (od: 01.10.2007)
čistenie technologických zariadení
  (od: 01.10.2007)
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení v rozsahu: Zariadenia na: výrobu plynov, skladovanie plynov, zásobovanie plynom (tlakové stanice), zvyšovanie tlaku plynu, znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,3 MPa, rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,3 MPa, acetylénovody, spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW, skladovanie plynov s objemom do 100 m3, zásobovanie plynom (tlakové stanice) do 10 Nm3/h, zvyšovanie tlaku plynu s výstupným pretlakom plynu do 0,3 MPa, rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,3 MPa vrátane, spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW, Bf - znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 Mpa
  (od: 01.10.2007)
montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba tlakových zariadení v rozsahu: kotly parné a kvapalinové IV. trieda, tlakové nádoby stabilné IV. trieda, tlakové nádoby stabilné III. trieda, kotly parné a kvapalinové V. trieda, tlakové nádoby stabilné II. trieda, tlakové nádoby stabilné I. trieda, potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo voda I. trieda, potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch II. trieda, Bezpečnostné zariadenia: zabraňujúce prekročeniu najvyššieho pretlaku
  (od: 01.10.2007)
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (od: 01.10.2007)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (od: 01.10.2007)
montáž a opravy tepelných a vodotesných izolácií
  (od: 01.10.2007)
montáž a opravy strojných častí, vykurovacích, vzduchotechnických, klimatizačných a filtračných zariadení
  (od: 01.10.2007)
výkon činnosti stavbyvedúceho Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - vykurovanie a klimatizačné zariadenia, plynové zariadenia - výrobné technologické zariadenia
  (od: 01.10.2007)
montáž a opravy potrubných rozvodov, poistných ventilov, regulačných prvkov a potrubných armatúr
  (od: 01.10.2007)
montáž a opravy strojných častí výrobných technologických liniek
  (od: 01.10.2007)
vykonávanie činnosti inštruktora lešenárskej techniky
  (od: 01.10.2007)
výroba, montáž a oprava kovových a oceľových konštrukcií a ich častí
  (od: 01.10.2007)
zváračské a paličské práce
  (od: 01.10.2007)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 01.10.2007)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (od: 01.10.2007)
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 01.10.2007)
sprostredkovanie obchodu, dopravy a výroby v rozsahu voľných živností
  (od: 01.10.2007)
montáž, opravy a údržba zariadení NN, VN, VVN vrátane príslušných releových zariadení a ochrán
  (od: 01.01.2008)
údržba, oprava a montáž oznamovacích a kábelových vedení
  (od: 01.01.2008)
montáž, opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 01.01.2008)
montáž, opravy a údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (od: 01.01.2008)
projektovanie elektrických zariadení nn, VBn a VVN a bleskozvodov
  (od: 01.01.2008)
revízia elektrických zariadení typu HL, HG, VF, VD4, VM1, VMB, VMC, VEG, CNR, VMN 110 a príslušné zariadenia
  (od: 01.01.2008)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 01.01.2008)
výroba, inštalácia a opravy chladiacich zariadení, ústredného kúrenia, vetrania a klimatizácie
  (od: 01.01.2008)
výroba, montáž, generálne opravy, rekonštrukcie, vykonávanie revíznych skúšok vyhradených zdvíhacích zariadení
  (od: 01.01.2008)
montáž, rekonštrukcia, generálne opravy, stredné opravy, malé a servisné opravy výťahov osobných, nákladných a lôžkových
  (od: 01.01.2008)
montáž, údržba a servis klimatizačných zariadení
  (od: 01.01.2008)
opravy zváracích agregátov polovodičových, rotačných a usmerňovacích /elektro/
  (od: 01.01.2008)
opravy, rekonštrukcie a revízie bleskozvodných zariadení
  (od: 01.01.2008)
montáž a uloženie optických káblov
  (od: 01.01.2008)
revízie elektrozariadení a elektromontážne práce
  (od: 01.01.2008)
stavba, rekonštrukcie a opravy staničných akumulátorových batérií
  (od: 01.01.2008)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 01.01.2008)
oprava elektromotorov
  (od: 01.01.2008)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 01.01.2008)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 01.01.2008)
poradenská, konzultačná a školiteľská činnosť v oblasti strojných zariadení a elektrozariadení
  (od: 01.01.2008)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení v rozsahu: B - objekty s nebezpečenstvom výbuchu E1 - zariadenia s napätím nad 1000 V vrátane bleskozvodov s obmedzením napätia do 52 kV E2 - zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
  (od: 10.03.2010)
montáž, opravy a rekonštrukcie čistiacej techniky
  (od: 01.01.2008)
montáž, opravy a údržba protipožiarnych zabezpečení prestupov káblových trás, plastových potrubí, dilatačných špár, protipožiarnych priečok, uzáverov a protipožiarnych náterov káblových trás
  (od: 01.01.2008)
montáž, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky klimatizačných zariadení
  (od: 01.01.2008)
stavba, rekonštrukcie a opravy zariadení UPS (elektrické záložné zdroje)
  (od: 01.01.2008)
výroba drevených obalov
  (od: 01.10.2009)
výroba náhradných dielov pre stroje a zariadenia pre určité hospodárske odvetvia
  (od: 01.10.2009)
maliarske, natieračské a sklenárske práce
  (od: 01.10.2009)
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
  (od: 01.10.2009)
prenájom stavebných a demolizačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
  (od: 01.10.2009)
prenájom stavebných a dopravných mechanizmov
  (od: 01.10.2009)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 01.10.2009)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (veľkoobchod)
  (od: 01.10.2009)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (maloobchod)
  (od: 01.10.2009)
poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky
  (od: 01.10.2009)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania
  (od: 01.10.2009)
poradenská činnosť v oblasti používania žiaruvzdorného materiálu
  (od: 01.10.2009)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
  (od: 01.10.2009)
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
  (od: 01.10.2009)
automatizované spracovanie dát, navrhovanie ASR a informačných systémov a podpora operačného a sieťového systému
  (od: 01.10.2009)
služby súvisiace s činnosťou databánk
  (od: 01.10.2009)
dodávky informačných a riadiacich systémov
  (od: 01.10.2009)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 01.10.2009)
murárstvo
  (od: 01.10.2009)
nástrojárstvo
  (od: 01.10.2009)
zámočníctvo
  (od: 01.10.2009)
opravy a údržba žiaruvzdorných výmuroviek na tepelných agregátoch
  (od: 01.10.2009)
oprava pracovných strojov
  (od: 01.10.2009)
oprava cestných motorových vozidiel
  (od: 01.10.2009)
opravy výmuroviek teplárenských, spalinových, prehrievakových a fluidných kotlov
  (od: 01.10.2009)
opravy výmuroviek teplárenských, spalinových, prehrievakových a fluidných agregátov
  (od: 01.10.2009)
výstavba, rekonštrukcie, sanácia a opravy komínov a chladiacich veží
  (od: 01.10.2009)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 01.10.2009)
výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním, pozemné stavby, inžinierske stavby - komplexné priemyselné stavby
  (od: 01.10.2009)
tepelné izolácie a tepelné izolácie potrubných systémov
  (od: 01.10.2009)
sanácia betónov a železobetónových konštrukcií
  (od: 01.10.2009)
reprofilácia betónov a železobetónových konštrukcií
  (od: 01.10.2009)
podlievanie strojných základov, žeriavových dráh, zalievanie kotiev
  (od: 01.10.2009)
nátery oceľových konštrukcií
  (od: 01.10.2009)
realizácia priemyselných podláh
  (od: 01.10.2009)
strešné systémy, izolácia striech
  (od: 01.10.2009)
hydroizolácie
  (od: 01.10.2009)
tesárske práce
  (od: 01.10.2009)
stolárske práce
  (od: 01.10.2009)
prenájom nehnuteľností a poskytovanie iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 01.10.2009)
lešenárske práce - montáž a demontáž lešenia
  (od: 01.10.2009)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 01.10.2009)
poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 01.10.2009)
výroba žiaruvzdorných, šamotových a magnéziových výrobkov
  (od: 01.11.2012)
výroba stavebných materiálov
  (od: 01.11.2012)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (od: 01.11.2012)
výroba prvkov pre montované stavby z dreva a iných ľahkých hmôt
  (od: 01.11.2012)
výroba strojov, uzlov a náhradných dielov pre určité hospodárske odvetvia
  (od: 01.11.2012)
konštrukčné a rozpočtárske práce
  (od: 01.11.2012)
organizovanie výstav, kurzov, školení a seminárov
  (od: 01.11.2012)
výroba lisovacích nástrojov
  (od: 01.11.2012)
kovoobrábanie
  (od: 01.11.2012)
odborné činnosti vo výstavbe
  (od: 24.11.2012)
demolácia a zemné práce
  (od: 01.10.2009 do: 09.03.2010)
prípravné práce pre stavbu
  (od: 01.10.2009 do: 09.03.2010)
výroba oceľových konštrukcií a ich častí
  (od: 01.10.2009 do: 09.03.2010)
demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavby
  (od: 01.10.2007 do: 09.03.2010)
poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 23.07.2008 do: 09.03.2010)
osobné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení v rozsahu: B - objekty s nebezpečenstvom výbuchu E1 - zariadenia s napätím nad 1000 V vrátane bleskozvodov s obmedzením napätia do 52 kV E2 - zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
  (od: 01.01.2008 do: 09.03.2010)
natieračské práce
  (od: 01.01.2008 do: 09.03.2010)
zámočnícke a čistiace práce
  (od: 01.01.2008 do: 09.03.2010)
poskytovanie technických služieb - vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba a revízia zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a v jeho okolí
  (od: 01.01.2008 do: 09.03.2010)
maliarske a natieračské práce
  (od: 01.10.2007 do: 09.03.2010)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 01.10.2007 do: 09.03.2010)
montáž a demontáž lešenia
  (od: 01.10.2007 do: 09.03.2010)
prenájom stavebných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
  (od: 19.08.2004 do: 09.03.2010)
výroba ND pre stroje a zariadenia pre hutnícke prevádzky
  (od: 19.08.2004 do: 09.03.2010)
zváračské práce
  (od: 19.08.2004 do: 09.03.2010)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 13.02.2002 do: 09.03.2010)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 13.02.2002 do: 09.03.2010)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 13.02.2002 do: 09.03.2010)
maliarske, natieračské a sklenárske práce
  (od: 24.08.1999 do: 09.03.2010)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi /okrem nebezpečných odpadov/
  (od: 13.02.2002 do: 09.06.2006)
zváračské práce
  (od: 01.10.2009 do: 09.03.2010)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 01.10.2018)
predstavenstvo
  (od: 01.08.2002 do: 30.09.2018)
predstavenstvo
  (od: 01.03.2001 do: 31.07.2002)
predstavenstvo
  (od: 31.03.1992 do: 28.02.2001)
Ing. Michal Janok
Hrabová 2734/9
Košice - Vyšné Opátske 040 01
Vznik funkcie: 01.10.2018
  (od: 01.10.2018)
Ing. Jaroslav Mikláš
Trieda SNP 446/3
Košice - Západ 040 11
Vznik funkcie: 01.10.2018
  (od: 01.10.2018)
Ing. Ivan Ľapin , MBA
Jasovská 2515/99
Košice - Pereš 040 11
Vznik funkcie: 01.10.2018
  (od: 01.10.2018)
Ing. Vladimír Petrov
Zimná 1149/15
Košice - Staré Mesto 040 01
Vznik funkcie: 01.10.2018
  (od: 01.10.2018)
Ivan Pastyrčák
Jasovská 2381/98
Košice - Pereš 040 11
Vznik funkcie: 01.10.2018
  (od: 01.10.2018)
Ing. Stanislav Barica , PhD., MBA - predseda
Plzenská 2406/85
Košice 040 11
Vznik funkcie: 14.04.2009
  (od: 21.04.2009 do: 04.06.2015)
Ing. Stanislav Barica , PhD., MBA - predseda
Plzenská 2406/85
Košice 040 11
Vznik funkcie: 14.04.2009 Skončenie funkcie: 29.05.2015
  (od: 05.06.2015 do: 04.06.2015)
Miroslav Bureš - člen
Muškátova 8
Košice
  (od: 31.03.1992 do: 25.08.1994)
Miroslav Bureš - člen
Muškátova 8
Košice
  (od: 24.07.1996 do: 12.05.1997)
Miroslav Bureš - predseda
Muškátova 8
Košice
  (od: 26.08.1994 do: 23.07.1996)
Milan Farkaš - člen
Slobody 8
Košice
  (od: 26.08.1994 do: 23.07.1996)
Ing. Vladimír Fecko - člen
Dúbravská 19
Košice - Šaca 044 54
Vznik funkcie: 20.06.2008
  (od: 23.07.2008 do: 09.03.2010)
Ing. Vladimír Fecko - člen
Dúbravská 19
Košice - Šaca 044 54
Vznik funkcie: 20.06.2008 Skončenie funkcie: 01.01.2010
  (od: 10.03.2010 do: 09.03.2010)
Ing. Viliam Hamrák - člen
Čingovská 2
Košice
Vznik funkcie: 15.05.2002
  (od: 01.08.2002 do: 18.08.2004)
Ing. Viliam Hamrák - člen
180
Šemša 044 21
Vznik funkcie: 15.05.2002
  (od: 05.04.2006 do: 11.10.2007)
Ing. Viliam Hamrák - člen
180
Šemša 044 21
Vznik funkcie: 15.05.2002 Skončenie funkcie: 02.10.2007
  (od: 12.10.2007 do: 11.10.2007)
Ing. Viliam Hamrák - člen
Čingovská 2
Košice - Nad jazerom 040 12
Vznik funkcie: 15.05.2002
  (od: 19.08.2004 do: 04.04.2006)
Ing. Dušan Hevera - člen
Astronautická 21
Košice
  (od: 31.03.1992 do: 25.08.1994)
Mária Husovská - člen
Exnárova 1
Košice
  (od: 24.07.1996 do: 31.07.2002)
Mária Husovská - člen
Exnárova 1
Košice
Vznik funkcie: 23.05.1996
  (od: 01.08.2002 do: 18.08.2004)
Mária Husovská - člen
Exnárova 1
Košice - Dargovských hrdinov 040 22
Vznik funkcie: 23.05.1996
  (od: 19.08.2004 do: 11.10.2007)
Mária Husovská - člen
Exnárova 1
Košice - Dargovských hrdinov 040 22
Vznik funkcie: 23.05.1996 Skončenie funkcie: 02.10.2007
  (od: 12.10.2007 do: 11.10.2007)
Ing. Patrik Ivanišin - predseda
302
Zemplínska Teplica 076 64
Vznik funkcie: 13.01.2005
  (od: 26.01.2005 do: 20.04.2009)
Ing. Patrik Ivanišin - predseda
302
Zemplínska Teplica 076 64
Vznik funkcie: 13.01.2005 Skončenie funkcie: 13.01.2009
  (od: 21.04.2009 do: 20.04.2009)
Ing. Juraj Janoško - predseda predstavenstva
Gudernova 1
Košice
  (od: 31.03.1992 do: 25.08.1994)
Ing. Ivan Ľapin - člen
Aténska 18
Košice 040 13
Vznik funkcie: 15.05.2009
  (od: 15.05.2009 do: 23.04.2014)
Ing. Miroslav Majerčák - predseda
Užhorodská 6
Košice
Vznik funkcie: 01.09.2003
  (od: 09.10.2003 do: 18.08.2004)
Ing. Miroslav Majerčák - člen
Slobody 710/7
Čaňa 044 14
Vznik funkcie: 01.11.2012
  (od: 08.11.2012 do: 15.01.2018)
Ing. Miroslav Majerčák - člen
Slobody 710/7
Čaňa 044 14
Vznik funkcie: 01.11.2012 Skončenie funkcie: 11.01.2018
  (od: 16.01.2018 do: 15.01.2018)
Ing. Miroslav Majerčák - predseda
Užhorodská 6
Košice - Juh 040 11
Vznik funkcie: 01.09.2003
  (od: 19.08.2004 do: 25.01.2005)
Ing. Miroslav Majerčák - predseda
Užhorodská 6
Košice - Juh 040 11
Vznik funkcie: 01.09.2003 Skončenie funkcie: 13.01.2005
  (od: 26.01.2005 do: 25.01.2005)
Ján Papay - člen
Čapajevova 16
Košice
  (od: 26.08.1994 do: 23.07.1996)
Ivan Pastyrčák - člen
Čordákova 8
Košice
  (od: 13.05.1997 do: 31.07.2002)
Ing. Gejza Szabo - predseda
Pražská 1
Košice
  (od: 24.07.1996 do: 31.07.2002)
Ing. Gejza Szabo - predseda
Pražská 1
Košice
Vznik funkcie: 23.05.1996 Skončenie funkcie: 01.09.2003
  (od: 01.08.2002 do: 08.10.2003)
Ing. Stanislav Szegedy - člen
Viedenská 30
Košice 040 13
Vznik funkcie: 02.10.2007
  (od: 12.10.2007 do: 22.07.2008)
Ing. Stanislav Szegedy - člen
Viedenská 30
Košice 040 13
Vznik funkcie: 02.10.2007 Skončenie funkcie: 20.06.2008
  (od: 23.07.2008 do: 22.07.2008)
Ing. Marek Vasil - člen
Viedenská 2646/23
Košice 040 13
Vznik funkcie: 15.05.2009
  (od: 15.05.2009 do: 29.11.2010)
Ing. Marek Vasil - člen
Viedenská 2646/23
Košice 040 13
Vznik funkcie: 15.05.2009 Skončenie funkcie: 15.11.2010
  (od: 30.11.2010 do: 29.11.2010)
Ing. Jozef Verešpej - člen
Jihlavská 1008/11
Košice 040 11
Vznik funkcie: 23.02.2010
  (od: 10.03.2010 do: 15.01.2018)
Ing. Jozef Verešpej - člen
Jihlavská 1008/11
Košice 040 11
Vznik funkcie: 23.02.2010 Skončenie funkcie: 11.01.2018
  (od: 16.01.2018 do: 15.01.2018)
Ivan Pastyrčák - člen
Jasovská 2381/98
Košice - Pereš 040 11
Vznik funkcie: 02.10.2007 Skončenie funkcie: 30.09.2018
  (od: 01.10.2018 do: 30.09.2018)
Ing. Ivan Ľapin , MBA - člen
Jasovská 2515/99
Košice - Pereš 040 11
Vznik funkcie: 15.05.2009 Skončenie funkcie: 30.09.2018
  (od: 01.10.2018 do: 30.09.2018)
Ing. Michal Janok - predseda
Hrabová 2734/9
Košice-Vyšné Opátske 040 01
Vznik funkcie: 01.06.2015 Skončenie funkcie: 30.09.2018
  (od: 01.10.2018 do: 30.09.2018)
Ing. Jaroslav Mikláš - člen
Trieda SNP 446/3
Košice-Západ 040 11
Vznik funkcie: 11.01.2018 Skončenie funkcie: 30.09.2018
  (od: 01.10.2018 do: 30.09.2018)
Ing. Vladimír Petrov - člen
Zimná 1149/15
Košice-Staré Mesto 040 01
Vznik funkcie: 11.01.2018 Skončenie funkcie: 30.09.2018
  (od: 01.10.2018 do: 30.09.2018)
Ivan Pastyrčák - člen
Jasovská 2381/98
Košice - Pereš 040 11
Vznik funkcie: 02.10.2007
  (od: 12.10.2007 do: 30.09.2018)
Ing. Ivan Ľapin , MBA - člen
Jasovská 2515/99
Košice - Pereš 040 11
Vznik funkcie: 15.05.2009
  (od: 24.04.2014 do: 30.09.2018)
Ing. Michal Janok - predseda
Hrabová 2734/9
Košice-Vyšné Opátske 040 01
Vznik funkcie: 01.06.2015
  (od: 05.06.2015 do: 30.09.2018)
Ing. Jaroslav Mikláš - člen
Trieda SNP 446/3
Košice-Západ 040 11
Vznik funkcie: 11.01.2018
  (od: 16.01.2018 do: 30.09.2018)
Ing. Vladimír Petrov - člen
Zimná 1149/15
Košice-Staré Mesto 040 01
Vznik funkcie: 11.01.2018
  (od: 16.01.2018 do: 30.09.2018)
Konanie menom spoločnosti: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 01.10.2018)
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci svoje podpisy.
  (od: 01.08.2002 do: 30.09.2018)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 01.03.2001 do: 31.07.2002)
Za a.s. podpisuje predseda Predstavenstva sám alebo dvaja členovia Predstavenstva spoločne.
  (od: 31.03.1992 do: 28.02.2001)
Základné imanie: 
2 100 000 EUR Rozsah splatenia: 2 100 000 EUR
  (od: 01.10.2018)
3 165 071 EUR Rozsah splatenia: 3 165 071 EUR
  (od: 01.11.2012 do: 30.09.2018)
2 405 621 EUR Rozsah splatenia: 2 405 621 EUR
  (od: 01.10.2009 do: 31.10.2012)
495 012 EUR Rozsah splatenia: 495 012 EUR
  (od: 01.01.2009 do: 30.09.2009)
14 910 000 Sk Rozsah splatenia: 14 910 000 Sk
  (od: 01.01.2008 do: 31.12.2008)
13 910 000 Sk Rozsah splatenia: 13 910 000 Sk
  (od: 01.10.2007 do: 31.12.2007)
11 690 000 Sk Rozsah splatenia: 11 690 000 Sk
  (od: 14.03.2007 do: 30.09.2007)
1 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 000 000 Sk
  (od: 19.08.2004 do: 13.03.2007)
1 000 000 Sk
  (od: 31.03.1992 do: 18.08.2004)
Akcie: 
Počet: 5
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 23 EUR
  (od: 01.10.2009 do: 30.09.2018)
Počet: 19066
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 166 EUR
  (od: 01.11.2012 do: 30.09.2018)
Počet: 14491
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 166 EUR
  (od: 01.10.2009 do: 31.10.2012)
Počet: 2982
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 166 EUR
  (od: 01.01.2009 do: 30.09.2009)
Počet: 2982
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 5 000 Sk
  (od: 01.01.2008 do: 31.12.2008)
Počet: 2782
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 5 000 Sk
  (od: 01.10.2007 do: 31.12.2007)
Počet: 2338
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 5 000 Sk
  (od: 14.03.2007 do: 30.09.2007)
Počet: 200
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 5 000 Sk
  (od: 08.09.2000 do: 13.03.2007)
Počet: 200
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 5 000 Sk
  (od: 25.03.1997 do: 07.09.2000)
Počet: 200
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 5 000 Sk
  (od: 31.03.1992 do: 24.03.1997)
Akcionár: 
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
Košice 044 54
  (od: 14.03.2007 do: 30.09.2009)
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
Košice 044 54
  (od: 15.09.2010 do: 31.10.2012)
Dozorná rada: 
Mgr. Elena Petrašková , LL.M
393
Budimír 044 43
Vznik funkcie: 01.10.2018
  (od: 01.10.2018)
Ing. Marcel Novosad
Nemessányiho 2195/18
Košice - Šaca 040 15
Vznik funkcie: 01.10.2018
  (od: 01.10.2018)
Scott Douglas Buckiso
Elm Spring RD 797
Pittsburgh, PA 152 43
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 01.10.2018
  (od: 01.10.2018)
Ing. Július Bačo , CSc. - člen
Mikovíniho 11
Košice
  (od: 31.03.1992 do: 25.08.1994)
James Francis Connor
Highland Park Drive 183
Birmingham, Alabama 352 42
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 16.07.2004
  (od: 19.08.2004 do: 13.02.2007)
James Francis Connor
Highland Park Drive 183
Birmingham, Alabama 352 42
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 16.07.2004 Skončenie funkcie: 19.01.2007
  (od: 14.02.2007 do: 13.02.2007)
Milan Farkaš - člen
Slobody 8
Košice
  (od: 24.07.1996 do: 23.08.1999)
Ing. Emil Glaba - člen
Čapajevova 16
Košice
  (od: 31.03.1992 do: 25.08.1994)
Ing. Dušan Hevera - člen
Astronautická 21
Košice
  (od: 26.08.1994 do: 23.07.1996)
Ing. Dušan Hevera - predseda
Ždiarska 23
Košice
  (od: 24.07.1996 do: 28.02.2001)
Ing. Martin Hübner - člen
Čiernomorská 2
Košice
  (od: 27.05.1998 do: 23.08.1999)
Mária Husovská - člen
Exnárova 1
Košice
  (od: 26.08.1994 do: 23.07.1996)
Ing. Juraj Janoško - člen
Gudernova 1
Košice
  (od: 26.08.1994 do: 23.07.1996)
Ing. Anton Jura
Na kope 45
Košice
Vznik funkcie: 11.08.2003
  (od: 09.10.2003 do: 18.08.2004)
Ing. Anton Jura
Na kope 45
Košice - Myslava 040 16
Vznik funkcie: 11.08.2003
  (od: 19.08.2004 do: 31.05.2007)
Ing. Anton Jura
Na kope 45
Košice - Myslava 040 16
Vznik funkcie: 11.08.2003 Skončenie funkcie: 30.04.2007
  (od: 01.06.2007 do: 31.05.2007)
RNDr. Miroslav Kiraľvarga
Nižné Chmeľníky 749/21
Košice-Myslava 040 16
Vznik funkcie: 01.05.2007
  (od: 01.06.2007 do: 17.03.2011)
RNDr. Miroslav Kiraľvarga
Nižné Chmeľníky 749/21
Košice-Myslava 040 16
Vznik funkcie: 01.05.2007 Skončenie funkcie: 01.03.2011
  (od: 18.03.2011 do: 17.03.2011)
Milan Kočiš - člen
Tr. SNP 76
Košice
  (od: 15.11.1996 do: 23.08.1999)
Miroslav Kováč - člen
298
Haniska
  (od: 27.05.1998 do: 31.07.2002)
Miroslav Kováč - člen
298
Haniska
Vznik funkcie: 14.05.1999 Skončenie funkcie: 14.05.2003
  (od: 01.08.2002 do: 08.10.2003)
Ing. Anton Lukáč - člen
Dénešova 67
Košice
  (od: 01.03.2001 do: 31.07.2002)
Ing. Anton Lukáč - predseda
Dénešova 67
Košice
Vznik funkcie: 15.12.2000 Skončenie funkcie: 11.08.2003
  (od: 01.08.2002 do: 08.10.2003)
Ing. Ladislav Mako , CSc. - člen
215
Nižný Klatov
  (od: 24.07.1996 do: 14.11.1996)
JUDr. Magdaléna Martincová - člen
Turgenevova 10
Košice
  (od: 13.05.1997 do: 26.05.1998)
JUDr. Kamil Medvec - člen
Pokroku 10
Košice
  (od: 24.07.1996 do: 23.08.1999)
Ladislav Merkovský
193
Šarišské Bohdanovce 082 05
Vznik funkcie: 18.11.2010
  (od: 15.12.2010 do: 04.01.2016)
Ladislav Merkovský
193
Šarišské Bohdanovce 082 05
Vznik funkcie: 18.11.2010 Skončenie funkcie: 18.11.2015
  (od: 05.01.2016 do: 04.01.2016)
Ing. Pavol Novotný - člen
Pražská 7
Košice
  (od: 15.11.1996 do: 12.05.1997)
Ing. Stanislav Polák - predseda
Floriánska 11
Košice
  (od: 31.03.1992 do: 23.07.1996)
PhDr. Miroslav Sajko - člen
Sokolovská 17
Košice
  (od: 24.07.1996 do: 14.11.1996)
František Štofančík
Ružinská 17
Košice
Vznik funkcie: 07.08.2003
  (od: 09.10.2003 do: 18.08.2004)
František Štofančík
Gagarinovo námestie 1
Košice 040 12
Vznik funkcie: 28.09.2007
  (od: 12.10.2007 do: 14.09.2010)
František Štofančík
Gagarinovo námestie 1
Košice 040 12
Vznik funkcie: 28.09.2007 Skončenie funkcie: 01.08.2010
  (od: 15.09.2010 do: 14.09.2010)
František Štofančík
Ružinská 17
Košice 040 11
Vznik funkcie: 07.08.2003
  (od: 19.08.2004 do: 11.10.2007)
František Štofančík
Ružinská 17
Košice 040 11
Vznik funkcie: 07.08.2003 Skončenie funkcie: 07.08.2007
  (od: 12.10.2007 do: 11.10.2007)
Ing. Oldřich Vařeka
Jánošíkova 3
Košice
  (od: 24.08.1999 do: 28.02.2001)
JUDr. Ľubica Vašová - člen
Slobody 8
Košice
  (od: 26.08.1994 do: 23.07.1996)
Mgr. Elena Petrášková , LL.M
393
Budimír 044 43
Vznik funkcie: 01.03.2011 Skončenie funkcie: 30.09.2018
  (od: 01.10.2018 do: 30.09.2018)
Ing. Rastislav Kamenský
Zvolenská 447/126
Vidiná 985 59
Vznik funkcie: 16.12.2015 Skončenie funkcie: 30.09.2018
  (od: 01.10.2018 do: 30.09.2018)
Ing. Marcel Novosad
Nemessányiho 2195/18
Košice - Šaca 040 15
Vznik funkcie: 31.08.2016 Skončenie funkcie: 30.09.2018
  (od: 01.10.2018 do: 30.09.2018)
Mgr. Elena Petrášková , LL.M
393
Budimír 044 43
Vznik funkcie: 01.03.2011
  (od: 18.03.2011 do: 30.09.2018)
Ing. Rastislav Kamenský
Zvolenská 447/126
Vidiná 985 59
Vznik funkcie: 16.12.2015
  (od: 05.01.2016 do: 30.09.2018)
Ing. Marcel Novosad
Nemessányiho 2195/18
Košice - Šaca 040 15
Vznik funkcie: 31.08.2016
  (od: 13.09.2016 do: 30.09.2018)
Karl Frank Csensich - člen
71 Pacer Dr.
Sewickley, Pa 151 43
Spojené štáty americké
  (od: 01.03.2001 do: 31.07.2002)
Karl Frank Csensich - člen
71 Pacer Dr.
Sewickley, Pa 151 43
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 15.12.2000
  (od: 01.08.2002 do: 18.08.2004)
Karl Frank Csensich - člen
71 Pacer Dr.
Sewickley, Pa 151 43
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 15.12.2000 Skončenie funkcie: 16.07.2004
  (od: 19.08.2004 do: 18.08.2004)
William Clyde King
Vicksburg Drive 3453
Edwardsville, IL 620 25
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 19.01.2007
  (od: 14.02.2007 do: 14.09.2010)
William Clyde King
Vicksburg Drive 3453
Edwardsville, IL 620 25
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 19.01.2007 Skončenie funkcie: 25.08.2010
  (od: 15.09.2010 do: 14.09.2010)
Matthew Todd Lewis
Grant Street 600
Pittsburgh, PA 152 19
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 25.08.2010
  (od: 15.09.2010 do: 12.09.2016)
Matthew Todd Lewis
Grant Street 600
Pittsburgh, PA 152 19
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 25.08.2010 Skončenie funkcie: 30.08.2016
  (od: 13.09.2016 do: 12.09.2016)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 6.3.1992 podľa ust. § 172 zák. č. 513/91 Zb.
  (od: 31.03.1992)
Zmena stanov schválená MVZ dňa 26.9.1996.
  (od: 15.11.1996)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 29.4.1999.
  (od: 24.08.1999)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym VZ dňa 15.12.2000.
  (od: 01.03.2001)
Zmena stanov zo dňa 21.12.2001.
  (od: 13.02.2002)
Úplné znenie stanov zo dňa 15.5.2002.
  (od: 01.08.2002)
Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti (spoločností) Zanikajúca spoločnosť (spoločnosti) Obchodné meno: ENERGOSERVIS a.s. Košice Sídlo: Vstupný areál U. S. Steel Košice 044 54 IČO: 17 083 711
  (od: 01.10.2007)
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti: Zanikajúca spoločnosť: Obchodné meno: ELEKTROSERVIS VN a VVN, a.s. Sídlo: Vstupný areál U.S. Steel, 044 54 Košice IČO: 31 668 852
  (od: 01.01.2008)
Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti v dôsledku zlúčenia: Obchodné meno: Reliningserv s.r.o. Sídlo: Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice IČO: 36 216 861
  (od: 01.10.2009)
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia zanikajúcej spoločnosti: Obchodné meno: Refrako s.r.o. Sídlo: Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice IČO: 36 216 887
  (od: 01.11.2012)
Dátum aktualizácie údajov:  30.11.2023
Dátum výpisu:  04.12.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)