Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  157/V

Business name: 
RMS Košice s.r.o.
  (from: 10/01/2018)
RMS, a.s. Košice
  (from: 02/10/2012 until: 09/30/2018)
VULKMONT, a.s. Košice
  (from: 03/31/1992 until: 02/09/2012)
Registered seat: 
Vstupný areál U. S. Steel
Košice 044 54
  (from: 02/13/2002)
Vstupný areál VSŽ
Košice
  (from: 03/31/1992 until: 02/12/2002)
Identification number (IČO): 
31 650 015
  (from: 03/31/1992)
Date of entry: 
04/01/1992
  (from: 03/31/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/01/2018)
Joint-stock company
  (from: 03/31/1992 until: 09/30/2018)
Objects of the company: 
vulkanizácia a opravy gumených pásových dopravníkov, výroba a vulkanizácia výrobkov z technickej gumy
  (from: 03/31/1992)
údržba a opravy strojných zariadení
  (from: 03/31/1992)
výroba a montáž zámočníckych výrobkov
  (from: 03/31/1992)
opravy a údržba zdvíhacích zariadení
  (from: 03/31/1992)
opravy, údržba a obsluha elektroodlučovačov
  (from: 03/31/1992)
servis a žiarotechnické opravy
  (from: 03/31/1992)
opravy a údržba elektrozariadení
  (from: 03/31/1992)
dopravná činnosť spojená s predmetom podnikania
  (from: 03/31/1992)
obchodná činnosť spojená s predmetom podnikania
  (from: 03/31/1992)
zlievanie železných a neželezných kovov
  (from: 04/22/1993)
výroba žiaruvzdorných hmôt
  (from: 04/22/1993)
obchodná činnosť so strojárskymi výrobkami
  (from: 04/22/1993)
búracie práce, výmurovky železných pánví
  (from: 04/22/1993)
kúrenárstvo, vodoinštalatérstvo
  (from: 04/22/1993)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a stavebných konštrukcií
  (from: 11/15/1996)
manipulácia s nákladom
  (from: 02/13/2002)
skladovanie a uskladňovanie
  (from: 02/13/2002)
výroba a oprava koľajísk
  (from: 02/13/2002)
oprava pracovných strojov
  (from: 02/13/2002)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 02/13/2002)
sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy
  (from: 02/13/2002)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 02/13/2002)
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 02/13/2002)
mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe
  (from: 02/13/2002)
opravy čerpacích zariadení
  (from: 02/13/2002)
dodávky a montáž strojárenských zariadení
  (from: 08/19/2004)
dodávky, montáž a rekonštrukcie potrubných rozvodov
  (from: 11/26/2004)
dodávky, montáž a rekonštrukcia technologických oceľových konštrukcií
  (from: 08/19/2004)
výroba OK a ich častí
  (from: 08/19/2004)
prípravné práce pre stavbu, demolácie, zemné a búracie práce
  (from: 08/19/2004)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 08/19/2004)
oprava a údržba zariadení s napätím do 6 kV vrátane bleskozvodov, elektrických strojov, prístrojov a elektrických rozvádzačov v triede objektov A
  (from: 08/19/2004)
podnikanie v oblasti nakladania s ostatným odpadom
  (from: 06/10/2006)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 06/10/2006)
čistenie budov a upratovacie práce
  (from: 06/10/2006)
služby poskytované autožeriavom
  (from: 10/01/2007)
čistenie technologických zariadení
  (from: 10/01/2007)
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení v rozsahu: Zariadenia na: výrobu plynov, skladovanie plynov, zásobovanie plynom (tlakové stanice), zvyšovanie tlaku plynu, znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,3 MPa, rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,3 MPa, acetylénovody, spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW, skladovanie plynov s objemom do 100 m3, zásobovanie plynom (tlakové stanice) do 10 Nm3/h, zvyšovanie tlaku plynu s výstupným pretlakom plynu do 0,3 MPa, rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,3 MPa vrátane, spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW, Bf - znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 Mpa
  (from: 10/01/2007)
montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba tlakových zariadení v rozsahu: kotly parné a kvapalinové IV. trieda, tlakové nádoby stabilné IV. trieda, tlakové nádoby stabilné III. trieda, kotly parné a kvapalinové V. trieda, tlakové nádoby stabilné II. trieda, tlakové nádoby stabilné I. trieda, potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo voda I. trieda, potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch II. trieda, Bezpečnostné zariadenia: zabraňujúce prekročeniu najvyššieho pretlaku
  (from: 10/01/2007)
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 10/01/2007)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 10/01/2007)
montáž a opravy tepelných a vodotesných izolácií
  (from: 10/01/2007)
montáž a opravy strojných častí, vykurovacích, vzduchotechnických, klimatizačných a filtračných zariadení
  (from: 10/01/2007)
výkon činnosti stavbyvedúceho Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - vykurovanie a klimatizačné zariadenia, plynové zariadenia - výrobné technologické zariadenia
  (from: 10/01/2007)
montáž a opravy potrubných rozvodov, poistných ventilov, regulačných prvkov a potrubných armatúr
  (from: 10/01/2007)
montáž a opravy strojných častí výrobných technologických liniek
  (from: 10/01/2007)
vykonávanie činnosti inštruktora lešenárskej techniky
  (from: 10/01/2007)
výroba, montáž a oprava kovových a oceľových konštrukcií a ich častí
  (from: 10/01/2007)
zváračské a paličské práce
  (from: 10/01/2007)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 10/01/2007)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 10/01/2007)
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 10/01/2007)
sprostredkovanie obchodu, dopravy a výroby v rozsahu voľných živností
  (from: 10/01/2007)
montáž, opravy a údržba zariadení NN, VN, VVN vrátane príslušných releových zariadení a ochrán
  (from: 01/01/2008)
údržba, oprava a montáž oznamovacích a kábelových vedení
  (from: 01/01/2008)
montáž, opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 01/01/2008)
montáž, opravy a údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (from: 01/01/2008)
projektovanie elektrických zariadení nn, VBn a VVN a bleskozvodov
  (from: 01/01/2008)
revízia elektrických zariadení typu HL, HG, VF, VD4, VM1, VMB, VMC, VEG, CNR, VMN 110 a príslušné zariadenia
  (from: 01/01/2008)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 01/01/2008)
výroba, inštalácia a opravy chladiacich zariadení, ústredného kúrenia, vetrania a klimatizácie
  (from: 01/01/2008)
výroba, montáž, generálne opravy, rekonštrukcie, vykonávanie revíznych skúšok vyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 01/01/2008)
montáž, rekonštrukcia, generálne opravy, stredné opravy, malé a servisné opravy výťahov osobných, nákladných a lôžkových
  (from: 01/01/2008)
montáž, údržba a servis klimatizačných zariadení
  (from: 01/01/2008)
opravy zváracích agregátov polovodičových, rotačných a usmerňovacích /elektro/
  (from: 01/01/2008)
opravy, rekonštrukcie a revízie bleskozvodných zariadení
  (from: 01/01/2008)
montáž a uloženie optických káblov
  (from: 01/01/2008)
revízie elektrozariadení a elektromontážne práce
  (from: 01/01/2008)
stavba, rekonštrukcie a opravy staničných akumulátorových batérií
  (from: 01/01/2008)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 01/01/2008)
oprava elektromotorov
  (from: 01/01/2008)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 01/01/2008)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 01/01/2008)
poradenská, konzultačná a školiteľská činnosť v oblasti strojných zariadení a elektrozariadení
  (from: 01/01/2008)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení v rozsahu: B - objekty s nebezpečenstvom výbuchu E1 - zariadenia s napätím nad 1000 V vrátane bleskozvodov s obmedzením napätia do 52 kV E2 - zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
  (from: 03/10/2010)
montáž, opravy a rekonštrukcie čistiacej techniky
  (from: 01/01/2008)
montáž, opravy a údržba protipožiarnych zabezpečení prestupov káblových trás, plastových potrubí, dilatačných špár, protipožiarnych priečok, uzáverov a protipožiarnych náterov káblových trás
  (from: 01/01/2008)
montáž, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky klimatizačných zariadení
  (from: 01/01/2008)
stavba, rekonštrukcie a opravy zariadení UPS (elektrické záložné zdroje)
  (from: 01/01/2008)
výroba drevených obalov
  (from: 10/01/2009)
výroba náhradných dielov pre stroje a zariadenia pre určité hospodárske odvetvia
  (from: 10/01/2009)
maliarske, natieračské a sklenárske práce
  (from: 10/01/2009)
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 10/01/2009)
prenájom stavebných a demolizačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
  (from: 10/01/2009)
prenájom stavebných a dopravných mechanizmov
  (from: 10/01/2009)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 10/01/2009)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (veľkoobchod)
  (from: 10/01/2009)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (maloobchod)
  (from: 10/01/2009)
poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 10/01/2009)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania
  (from: 10/01/2009)
poradenská činnosť v oblasti používania žiaruvzdorného materiálu
  (from: 10/01/2009)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
  (from: 10/01/2009)
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
  (from: 10/01/2009)
automatizované spracovanie dát, navrhovanie ASR a informačných systémov a podpora operačného a sieťového systému
  (from: 10/01/2009)
služby súvisiace s činnosťou databánk
  (from: 10/01/2009)
dodávky informačných a riadiacich systémov
  (from: 10/01/2009)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 10/01/2009)
murárstvo
  (from: 10/01/2009)
nástrojárstvo
  (from: 10/01/2009)
zámočníctvo
  (from: 10/01/2009)
opravy a údržba žiaruvzdorných výmuroviek na tepelných agregátoch
  (from: 10/01/2009)
oprava pracovných strojov
  (from: 10/01/2009)
oprava cestných motorových vozidiel
  (from: 10/01/2009)
opravy výmuroviek teplárenských, spalinových, prehrievakových a fluidných kotlov
  (from: 10/01/2009)
opravy výmuroviek teplárenských, spalinových, prehrievakových a fluidných agregátov
  (from: 10/01/2009)
výstavba, rekonštrukcie, sanácia a opravy komínov a chladiacich veží
  (from: 10/01/2009)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/01/2009)
výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním, pozemné stavby, inžinierske stavby - komplexné priemyselné stavby
  (from: 10/01/2009)
tepelné izolácie a tepelné izolácie potrubných systémov
  (from: 10/01/2009)
sanácia betónov a železobetónových konštrukcií
  (from: 10/01/2009)
reprofilácia betónov a železobetónových konštrukcií
  (from: 10/01/2009)
podlievanie strojných základov, žeriavových dráh, zalievanie kotiev
  (from: 10/01/2009)
nátery oceľových konštrukcií
  (from: 10/01/2009)
realizácia priemyselných podláh
  (from: 10/01/2009)
strešné systémy, izolácia striech
  (from: 10/01/2009)
hydroizolácie
  (from: 10/01/2009)
tesárske práce
  (from: 10/01/2009)
stolárske práce
  (from: 10/01/2009)
prenájom nehnuteľností a poskytovanie iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 10/01/2009)
lešenárske práce - montáž a demontáž lešenia
  (from: 10/01/2009)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 10/01/2009)
poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 10/01/2009)
výroba žiaruvzdorných, šamotových a magnéziových výrobkov
  (from: 11/01/2012)
výroba stavebných materiálov
  (from: 11/01/2012)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (from: 11/01/2012)
výroba prvkov pre montované stavby z dreva a iných ľahkých hmôt
  (from: 11/01/2012)
výroba strojov, uzlov a náhradných dielov pre určité hospodárske odvetvia
  (from: 11/01/2012)
konštrukčné a rozpočtárske práce
  (from: 11/01/2012)
organizovanie výstav, kurzov, školení a seminárov
  (from: 11/01/2012)
výroba lisovacích nástrojov
  (from: 11/01/2012)
kovoobrábanie
  (from: 11/01/2012)
odborné činnosti vo výstavbe
  (from: 11/24/2012)
demolácia a zemné práce
  (from: 10/01/2009 until: 03/09/2010)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 10/01/2009 until: 03/09/2010)
výroba oceľových konštrukcií a ich častí
  (from: 10/01/2009 until: 03/09/2010)
demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavby
  (from: 10/01/2007 until: 03/09/2010)
poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 07/23/2008 until: 03/09/2010)
osobné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení v rozsahu: B - objekty s nebezpečenstvom výbuchu E1 - zariadenia s napätím nad 1000 V vrátane bleskozvodov s obmedzením napätia do 52 kV E2 - zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
  (from: 01/01/2008 until: 03/09/2010)
natieračské práce
  (from: 01/01/2008 until: 03/09/2010)
zámočnícke a čistiace práce
  (from: 01/01/2008 until: 03/09/2010)
poskytovanie technických služieb - vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba a revízia zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a v jeho okolí
  (from: 01/01/2008 until: 03/09/2010)
maliarske a natieračské práce
  (from: 10/01/2007 until: 03/09/2010)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/01/2007 until: 03/09/2010)
montáž a demontáž lešenia
  (from: 10/01/2007 until: 03/09/2010)
prenájom stavebných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
  (from: 08/19/2004 until: 03/09/2010)
výroba ND pre stroje a zariadenia pre hutnícke prevádzky
  (from: 08/19/2004 until: 03/09/2010)
zváračské práce
  (from: 08/19/2004 until: 03/09/2010)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 02/13/2002 until: 03/09/2010)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 02/13/2002 until: 03/09/2010)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 02/13/2002 until: 03/09/2010)
maliarske, natieračské a sklenárske práce
  (from: 08/24/1999 until: 03/09/2010)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi /okrem nebezpečných odpadov/
  (from: 02/13/2002 until: 06/09/2006)
zváračské práce
  (from: 10/01/2009 until: 03/09/2010)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/01/2018)
Managing board
  (from: 08/01/2002 until: 09/30/2018)
Managing board
  (from: 03/01/2001 until: 07/31/2002)
Managing board
  (from: 03/31/1992 until: 02/28/2001)
Ing. Michal Janok
Hrabová 2734/9
Košice - Vyšné Opátske 040 01
From: 10/01/2018
  (from: 10/01/2018)
Ing. Jaroslav Mikláš
Trieda SNP 446/3
Košice - Západ 040 11
From: 10/01/2018
  (from: 10/01/2018)
Ing. Ivan Ľapin , MBA
Jasovská 2515/99
Košice - Pereš 040 11
From: 10/01/2018
  (from: 10/01/2018)
Ing. Vladimír Petrov
Zimná 1149/15
Košice - Staré Mesto 040 01
From: 10/01/2018
  (from: 10/01/2018)
Ivan Pastyrčák
Jasovská 2381/98
Košice - Pereš 040 11
From: 10/01/2018
  (from: 10/01/2018)
Ing. Stanislav Barica , PhD., MBA - predseda
Plzenská 2406/85
Košice 040 11
From: 04/14/2009
  (from: 04/21/2009 until: 06/04/2015)
Ing. Stanislav Barica , PhD., MBA - predseda
Plzenská 2406/85
Košice 040 11
From: 04/14/2009 Until: 05/29/2015
  (from: 06/05/2015 until: 06/04/2015)
Miroslav Bureš - člen
Muškátova 8
Košice
  (from: 03/31/1992 until: 08/25/1994)
Miroslav Bureš - člen
Muškátova 8
Košice
  (from: 07/24/1996 until: 05/12/1997)
Miroslav Bureš - predseda
Muškátova 8
Košice
  (from: 08/26/1994 until: 07/23/1996)
Milan Farkaš - člen
Slobody 8
Košice
  (from: 08/26/1994 until: 07/23/1996)
Ing. Vladimír Fecko - člen
Dúbravská 19
Košice - Šaca 044 54
From: 06/20/2008
  (from: 07/23/2008 until: 03/09/2010)
Ing. Vladimír Fecko - člen
Dúbravská 19
Košice - Šaca 044 54
From: 06/20/2008 Until: 01/01/2010
  (from: 03/10/2010 until: 03/09/2010)
Ing. Viliam Hamrák - člen
Čingovská 2
Košice
From: 05/15/2002
  (from: 08/01/2002 until: 08/18/2004)
Ing. Viliam Hamrák - člen
180
Šemša 044 21
From: 05/15/2002
  (from: 04/05/2006 until: 10/11/2007)
Ing. Viliam Hamrák - člen
180
Šemša 044 21
From: 05/15/2002 Until: 10/02/2007
  (from: 10/12/2007 until: 10/11/2007)
Ing. Viliam Hamrák - člen
Čingovská 2
Košice - Nad jazerom 040 12
From: 05/15/2002
  (from: 08/19/2004 until: 04/04/2006)
Ing. Dušan Hevera - člen
Astronautická 21
Košice
  (from: 03/31/1992 until: 08/25/1994)
Mária Husovská - člen
Exnárova 1
Košice
  (from: 07/24/1996 until: 07/31/2002)
Mária Husovská - člen
Exnárova 1
Košice
From: 05/23/1996
  (from: 08/01/2002 until: 08/18/2004)
Mária Husovská - člen
Exnárova 1
Košice - Dargovských hrdinov 040 22
From: 05/23/1996
  (from: 08/19/2004 until: 10/11/2007)
Mária Husovská - člen
Exnárova 1
Košice - Dargovských hrdinov 040 22
From: 05/23/1996 Until: 10/02/2007
  (from: 10/12/2007 until: 10/11/2007)
Ing. Patrik Ivanišin - predseda
302
Zemplínska Teplica 076 64
From: 01/13/2005
  (from: 01/26/2005 until: 04/20/2009)
Ing. Patrik Ivanišin - predseda
302
Zemplínska Teplica 076 64
From: 01/13/2005 Until: 01/13/2009
  (from: 04/21/2009 until: 04/20/2009)
Ing. Juraj Janoško - predseda predstavenstva
Gudernova 1
Košice
  (from: 03/31/1992 until: 08/25/1994)
Ing. Ivan Ľapin - člen
Aténska 18
Košice 040 13
From: 05/15/2009
  (from: 05/15/2009 until: 04/23/2014)
Ing. Miroslav Majerčák - predseda
Užhorodská 6
Košice
From: 09/01/2003
  (from: 10/09/2003 until: 08/18/2004)
Ing. Miroslav Majerčák - člen
Slobody 710/7
Čaňa 044 14
From: 11/01/2012
  (from: 11/08/2012 until: 01/15/2018)
Ing. Miroslav Majerčák - člen
Slobody 710/7
Čaňa 044 14
From: 11/01/2012 Until: 01/11/2018
  (from: 01/16/2018 until: 01/15/2018)
Ing. Miroslav Majerčák - predseda
Užhorodská 6
Košice - Juh 040 11
From: 09/01/2003
  (from: 08/19/2004 until: 01/25/2005)
Ing. Miroslav Majerčák - predseda
Užhorodská 6
Košice - Juh 040 11
From: 09/01/2003 Until: 01/13/2005
  (from: 01/26/2005 until: 01/25/2005)
Ján Papay - člen
Čapajevova 16
Košice
  (from: 08/26/1994 until: 07/23/1996)
Ivan Pastyrčák - člen
Čordákova 8
Košice
  (from: 05/13/1997 until: 07/31/2002)
Ing. Gejza Szabo - predseda
Pražská 1
Košice
  (from: 07/24/1996 until: 07/31/2002)
Ing. Gejza Szabo - predseda
Pražská 1
Košice
From: 05/23/1996 Until: 09/01/2003
  (from: 08/01/2002 until: 10/08/2003)
Ing. Stanislav Szegedy - člen
Viedenská 30
Košice 040 13
From: 10/02/2007
  (from: 10/12/2007 until: 07/22/2008)
Ing. Stanislav Szegedy - člen
Viedenská 30
Košice 040 13
From: 10/02/2007 Until: 06/20/2008
  (from: 07/23/2008 until: 07/22/2008)
Ing. Marek Vasil - člen
Viedenská 2646/23
Košice 040 13
From: 05/15/2009
  (from: 05/15/2009 until: 11/29/2010)
Ing. Marek Vasil - člen
Viedenská 2646/23
Košice 040 13
From: 05/15/2009 Until: 11/15/2010
  (from: 11/30/2010 until: 11/29/2010)
Ing. Jozef Verešpej - člen
Jihlavská 1008/11
Košice 040 11
From: 02/23/2010
  (from: 03/10/2010 until: 01/15/2018)
Ing. Jozef Verešpej - člen
Jihlavská 1008/11
Košice 040 11
From: 02/23/2010 Until: 01/11/2018
  (from: 01/16/2018 until: 01/15/2018)
Ivan Pastyrčák - člen
Jasovská 2381/98
Košice - Pereš 040 11
From: 10/02/2007 Until: 09/30/2018
  (from: 10/01/2018 until: 09/30/2018)
Ing. Ivan Ľapin , MBA - člen
Jasovská 2515/99
Košice - Pereš 040 11
From: 05/15/2009 Until: 09/30/2018
  (from: 10/01/2018 until: 09/30/2018)
Ing. Michal Janok - predseda
Hrabová 2734/9
Košice-Vyšné Opátske 040 01
From: 06/01/2015 Until: 09/30/2018
  (from: 10/01/2018 until: 09/30/2018)
Ing. Jaroslav Mikláš - člen
Trieda SNP 446/3
Košice-Západ 040 11
From: 01/11/2018 Until: 09/30/2018
  (from: 10/01/2018 until: 09/30/2018)
Ing. Vladimír Petrov - člen
Zimná 1149/15
Košice-Staré Mesto 040 01
From: 01/11/2018 Until: 09/30/2018
  (from: 10/01/2018 until: 09/30/2018)
Ivan Pastyrčák - člen
Jasovská 2381/98
Košice - Pereš 040 11
From: 10/02/2007
  (from: 10/12/2007 until: 09/30/2018)
Ing. Ivan Ľapin , MBA - člen
Jasovská 2515/99
Košice - Pereš 040 11
From: 05/15/2009
  (from: 04/24/2014 until: 09/30/2018)
Ing. Michal Janok - predseda
Hrabová 2734/9
Košice-Vyšné Opátske 040 01
From: 06/01/2015
  (from: 06/05/2015 until: 09/30/2018)
Ing. Jaroslav Mikláš - člen
Trieda SNP 446/3
Košice-Západ 040 11
From: 01/11/2018
  (from: 01/16/2018 until: 09/30/2018)
Ing. Vladimír Petrov - člen
Zimná 1149/15
Košice-Staré Mesto 040 01
From: 01/11/2018
  (from: 01/16/2018 until: 09/30/2018)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 10/01/2018)
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci svoje podpisy.
  (from: 08/01/2002 until: 09/30/2018)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 03/01/2001 until: 07/31/2002)
Za a.s. podpisuje predseda Predstavenstva sám alebo dvaja členovia Predstavenstva spoločne.
  (from: 03/31/1992 until: 02/28/2001)
Capital: 
2 100 000 EUR Paid up: 2 100 000 EUR
  (from: 10/01/2018)
3 165 071 EUR Paid up: 3 165 071 EUR
  (from: 11/01/2012 until: 09/30/2018)
2 405 621 EUR Paid up: 2 405 621 EUR
  (from: 10/01/2009 until: 10/31/2012)
495 012 EUR Paid up: 495 012 EUR
  (from: 01/01/2009 until: 09/30/2009)
14 910 000 Sk Paid up: 14 910 000 Sk
  (from: 01/01/2008 until: 12/31/2008)
13 910 000 Sk Paid up: 13 910 000 Sk
  (from: 10/01/2007 until: 12/31/2007)
11 690 000 Sk Paid up: 11 690 000 Sk
  (from: 03/14/2007 until: 09/30/2007)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 08/19/2004 until: 03/13/2007)
1 000 000 Sk
  (from: 03/31/1992 until: 08/18/2004)
Shares: 
Number of shares: 5
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 23 EUR
  (from: 10/01/2009 until: 09/30/2018)
Number of shares: 19066
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 166 EUR
  (from: 11/01/2012 until: 09/30/2018)
Number of shares: 14491
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 166 EUR
  (from: 10/01/2009 until: 10/31/2012)
Number of shares: 2982
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 166 EUR
  (from: 01/01/2009 until: 09/30/2009)
Number of shares: 2982
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 01/01/2008 until: 12/31/2008)
Number of shares: 2782
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 10/01/2007 until: 12/31/2007)
Number of shares: 2338
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 03/14/2007 until: 09/30/2007)
Number of shares: 200
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 09/08/2000 until: 03/13/2007)
Number of shares: 200
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 03/25/1997 until: 09/07/2000)
Number of shares: 200
Type: na majiteľa
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 03/31/1992 until: 03/24/1997)
Stockholder: 
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
Košice 044 54
  (from: 03/14/2007 until: 09/30/2009)
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
Košice 044 54
  (from: 09/15/2010 until: 10/31/2012)
Supervisory board: 
Mgr. Elena Petrašková , LL.M
393
Budimír 044 43
From: 10/01/2018
  (from: 10/01/2018)
Ing. Marcel Novosad
Nemessányiho 2195/18
Košice - Šaca 040 15
From: 10/01/2018
  (from: 10/01/2018)
Scott Douglas Buckiso
Elm Spring RD 797
Pittsburgh, PA 152 43
Spojené štáty americké
From: 10/01/2018
  (from: 10/01/2018)
Ing. Július Bačo , CSc. - člen
Mikovíniho 11
Košice
  (from: 03/31/1992 until: 08/25/1994)
James Francis Connor
Highland Park Drive 183
Birmingham, Alabama 352 42
Spojené štáty americké
From: 07/16/2004
  (from: 08/19/2004 until: 02/13/2007)
James Francis Connor
Highland Park Drive 183
Birmingham, Alabama 352 42
Spojené štáty americké
From: 07/16/2004 Until: 01/19/2007
  (from: 02/14/2007 until: 02/13/2007)
Milan Farkaš - člen
Slobody 8
Košice
  (from: 07/24/1996 until: 08/23/1999)
Ing. Emil Glaba - člen
Čapajevova 16
Košice
  (from: 03/31/1992 until: 08/25/1994)
Ing. Dušan Hevera - člen
Astronautická 21
Košice
  (from: 08/26/1994 until: 07/23/1996)
Ing. Dušan Hevera - predseda
Ždiarska 23
Košice
  (from: 07/24/1996 until: 02/28/2001)
Ing. Martin Hübner - člen
Čiernomorská 2
Košice
  (from: 05/27/1998 until: 08/23/1999)
Mária Husovská - člen
Exnárova 1
Košice
  (from: 08/26/1994 until: 07/23/1996)
Ing. Juraj Janoško - člen
Gudernova 1
Košice
  (from: 08/26/1994 until: 07/23/1996)
Ing. Anton Jura
Na kope 45
Košice
From: 08/11/2003
  (from: 10/09/2003 until: 08/18/2004)
Ing. Anton Jura
Na kope 45
Košice - Myslava 040 16
From: 08/11/2003
  (from: 08/19/2004 until: 05/31/2007)
Ing. Anton Jura
Na kope 45
Košice - Myslava 040 16
From: 08/11/2003 Until: 04/30/2007
  (from: 06/01/2007 until: 05/31/2007)
RNDr. Miroslav Kiraľvarga
Nižné Chmeľníky 749/21
Košice-Myslava 040 16
From: 05/01/2007
  (from: 06/01/2007 until: 03/17/2011)
RNDr. Miroslav Kiraľvarga
Nižné Chmeľníky 749/21
Košice-Myslava 040 16
From: 05/01/2007 Until: 03/01/2011
  (from: 03/18/2011 until: 03/17/2011)
Milan Kočiš - člen
Tr. SNP 76
Košice
  (from: 11/15/1996 until: 08/23/1999)
Miroslav Kováč - člen
298
Haniska
  (from: 05/27/1998 until: 07/31/2002)
Miroslav Kováč - člen
298
Haniska
From: 05/14/1999 Until: 05/14/2003
  (from: 08/01/2002 until: 10/08/2003)
Ing. Anton Lukáč - člen
Dénešova 67
Košice
  (from: 03/01/2001 until: 07/31/2002)
Ing. Anton Lukáč - predseda
Dénešova 67
Košice
From: 12/15/2000 Until: 08/11/2003
  (from: 08/01/2002 until: 10/08/2003)
Ing. Ladislav Mako , CSc. - člen
215
Nižný Klatov
  (from: 07/24/1996 until: 11/14/1996)
JUDr. Magdaléna Martincová - člen
Turgenevova 10
Košice
  (from: 05/13/1997 until: 05/26/1998)
JUDr. Kamil Medvec - člen
Pokroku 10
Košice
  (from: 07/24/1996 until: 08/23/1999)
Ladislav Merkovský
193
Šarišské Bohdanovce 082 05
From: 11/18/2010
  (from: 12/15/2010 until: 01/04/2016)
Ladislav Merkovský
193
Šarišské Bohdanovce 082 05
From: 11/18/2010 Until: 11/18/2015
  (from: 01/05/2016 until: 01/04/2016)
Ing. Pavol Novotný - člen
Pražská 7
Košice
  (from: 11/15/1996 until: 05/12/1997)
Ing. Stanislav Polák - predseda
Floriánska 11
Košice
  (from: 03/31/1992 until: 07/23/1996)
PhDr. Miroslav Sajko - člen
Sokolovská 17
Košice
  (from: 07/24/1996 until: 11/14/1996)
František Štofančík
Ružinská 17
Košice
From: 08/07/2003
  (from: 10/09/2003 until: 08/18/2004)
František Štofančík
Gagarinovo námestie 1
Košice 040 12
From: 09/28/2007
  (from: 10/12/2007 until: 09/14/2010)
František Štofančík
Gagarinovo námestie 1
Košice 040 12
From: 09/28/2007 Until: 08/01/2010
  (from: 09/15/2010 until: 09/14/2010)
František Štofančík
Ružinská 17
Košice 040 11
From: 08/07/2003
  (from: 08/19/2004 until: 10/11/2007)
František Štofančík
Ružinská 17
Košice 040 11
From: 08/07/2003 Until: 08/07/2007
  (from: 10/12/2007 until: 10/11/2007)
Ing. Oldřich Vařeka
Jánošíkova 3
Košice
  (from: 08/24/1999 until: 02/28/2001)
JUDr. Ľubica Vašová - člen
Slobody 8
Košice
  (from: 08/26/1994 until: 07/23/1996)
Mgr. Elena Petrášková , LL.M
393
Budimír 044 43
From: 03/01/2011 Until: 09/30/2018
  (from: 10/01/2018 until: 09/30/2018)
Ing. Rastislav Kamenský
Zvolenská 447/126
Vidiná 985 59
From: 12/16/2015 Until: 09/30/2018
  (from: 10/01/2018 until: 09/30/2018)
Ing. Marcel Novosad
Nemessányiho 2195/18
Košice - Šaca 040 15
From: 08/31/2016 Until: 09/30/2018
  (from: 10/01/2018 until: 09/30/2018)
Mgr. Elena Petrášková , LL.M
393
Budimír 044 43
From: 03/01/2011
  (from: 03/18/2011 until: 09/30/2018)
Ing. Rastislav Kamenský
Zvolenská 447/126
Vidiná 985 59
From: 12/16/2015
  (from: 01/05/2016 until: 09/30/2018)
Ing. Marcel Novosad
Nemessányiho 2195/18
Košice - Šaca 040 15
From: 08/31/2016
  (from: 09/13/2016 until: 09/30/2018)
Karl Frank Csensich - člen
71 Pacer Dr.
Sewickley, Pa 151 43
Spojené štáty americké
  (from: 03/01/2001 until: 07/31/2002)
Karl Frank Csensich - člen
71 Pacer Dr.
Sewickley, Pa 151 43
Spojené štáty americké
From: 12/15/2000
  (from: 08/01/2002 until: 08/18/2004)
Karl Frank Csensich - člen
71 Pacer Dr.
Sewickley, Pa 151 43
Spojené štáty americké
From: 12/15/2000 Until: 07/16/2004
  (from: 08/19/2004 until: 08/18/2004)
William Clyde King
Vicksburg Drive 3453
Edwardsville, IL 620 25
Spojené štáty americké
From: 01/19/2007
  (from: 02/14/2007 until: 09/14/2010)
William Clyde King
Vicksburg Drive 3453
Edwardsville, IL 620 25
Spojené štáty americké
From: 01/19/2007 Until: 08/25/2010
  (from: 09/15/2010 until: 09/14/2010)
Matthew Todd Lewis
Grant Street 600
Pittsburgh, PA 152 19
Spojené štáty americké
From: 08/25/2010
  (from: 09/15/2010 until: 09/12/2016)
Matthew Todd Lewis
Grant Street 600
Pittsburgh, PA 152 19
Spojené štáty americké
From: 08/25/2010 Until: 08/30/2016
  (from: 09/13/2016 until: 09/12/2016)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 6.3.1992 podľa ust. § 172 zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 03/31/1992)
Zmena stanov schválená MVZ dňa 26.9.1996.
  (from: 11/15/1996)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 29.4.1999.
  (from: 08/24/1999)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym VZ dňa 15.12.2000.
  (from: 03/01/2001)
Zmena stanov zo dňa 21.12.2001.
  (from: 02/13/2002)
Úplné znenie stanov zo dňa 15.5.2002.
  (from: 08/01/2002)
Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti (spoločností) Zanikajúca spoločnosť (spoločnosti) Obchodné meno: ENERGOSERVIS a.s. Košice Sídlo: Vstupný areál U. S. Steel Košice 044 54 IČO: 17 083 711
  (from: 10/01/2007)
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia. Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti: Zanikajúca spoločnosť: Obchodné meno: ELEKTROSERVIS VN a VVN, a.s. Sídlo: Vstupný areál U.S. Steel, 044 54 Košice IČO: 31 668 852
  (from: 01/01/2008)
Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti v dôsledku zlúčenia: Obchodné meno: Reliningserv s.r.o. Sídlo: Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice IČO: 36 216 861
  (from: 10/01/2009)
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia zanikajúcej spoločnosti: Obchodné meno: Refrako s.r.o. Sídlo: Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice IČO: 36 216 887
  (from: 11/01/2012)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/03/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person