Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  56/B

Obchodné meno: 
Bytové družstvo "Centrum" v Bratislave
  (od: 08.03.1993)
Sídlo: 
Záhradnícka 30
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
  (od: 28.12.2022)
IČO: 
00 176 834
  (od: 22.12.1960)
Deň zápisu: 
22.12.1960
  (od: 22.12.1960)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 22.12.1960)
Predmet podnikania (činnosti): 
zabezpečovanie plnení spojených s vlastníctvom a užívaním nehnuteľností
  (od: 15.04.2004)
iná podnikateľská činnosť, vykonávaná v záujme potrieb družstva a jeho členov
  (od: 15.04.2004)
spravuje družstevné imanie, zabezpečuje obnovu, údržbu a opravy domov, bytov a nebytových priestorov
  (od: 15.04.2004)
zabezpečuje výstavbu, nadstavbu, vstavbu, prístavbu, rekonštrukciu a modernizáciu bytov, domov a nebytových priestorov
  (od: 15.04.2004)
prenajíma družstevné byty a nebytové priestory
  (od: 15.04.2004)
zabezpečuje plnenia spojené s nájmom bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve družstva a vo vlastníctve fyzických a právnických osôb
  (od: 15.04.2004)
kúpa tovrau na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).
  (od: 18.12.2012)
vedenie a spracovanie účtovníctva
  (od: 18.12.2012)
oranizačné a ekonomické poradenstvo
  (od: 18.12.2012)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
  (od: 18.12.2012)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a nákupu nehnuteľností
  (od: 18.12.2012)
inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
  (od: 18.12.2012)
reklamná činnosť
  (od: 18.12.2012)
ubytovacie služby
  (od: 18.12.2012)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 18.12.2012)
správa bytového, alebo nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (od: 10.01.2013)
Údržba bytového fondu v rozsahu voľných živností
  (od: 23.11.2017)
Správa a údržba nehnuteľností v rozsahu voľných živností
  (od: 23.11.2017)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 02.10.1998)
Mgr. Zita Kubalcová - člen predstavenstva
Šancová 37
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 01.10.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.11.2016)
Ing. Ľubica Hushegyiová - Predseda predstavenstva
Brezová ulica 1662/8
Miloslavov 900 42
Vznik funkcie: 30.09.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.03.2024)
Mgr. Jana Tršková - Podpredseda predstavenstva
Prievozská 17/B
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
Vznik funkcie: 30.09.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.10.2023)
Ing. Alojz Štroffek , PhD. - Člen predstavenstva
Vajnorská 86
Bratislava
Vznik funkcie: 30.09.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.10.2023)
Mgr. Ľuboš Jurčo - Podpredseda predstavenstva
Závodná 30
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
Vznik funkcie: 30.09.2023
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.10.2023)
Konanie: 
Za družstvo navonok koná predseda. V čase jeho neprítomnosti za družstvo koná navonok predstavenstvom určený podpredseda. Právne úkony, pre ktoré je predpísaná písomná forma, za družstvo podpisuje predseda a ďalší člen predstavenstva. V prípade neprítomnosti predsedu prvý alebo druhý podpredseda a ďalší člen predstavenstva.
  (od: 24.02.2023)
Kontrolná komisia: 
Mgr. Milan Horčičák
Šancová 21
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 26.09.2009
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.12.2009)
Ing. Anna Sokolíková
Vajnorská 5
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 25.09.2010
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.10.2010)
PhDr. Danica Klein Jakubcová
Šancová 55
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
Vznik funkcie: 02.10.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.11.2021)
Zapisované základné imanie: 
17 000 EUR
  (od: 19.12.2009)
Základný členský vklad: 
34 EUR 4,00 EUR od 21.10.1975 166,00 EUR od 27.04.1991 34,00 EUR od 22.06.1996
  (od: 19.12.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Ustanovujúce valné zhromaždenie 26. novembra 1960 schválilo stanovy družstva a zvolilo jeho orgány. Ústredná rada družstiev dala súhlas na založenie družstva uznesením z 22. dec. 1960, čím družstvo v tento čas vzniklo (§ 4 Zák. č. 53/54 Zb.) Družstvo zastuppuje predseda (zástupca predsedu) s jedným členom predstavenstva. Ostatné ľudové bytové družstvá uvedené pod bodom 2-4 dňom 31. decembra 1971 zlúčením zanikajú, ich majetok, práva a záväzky prechádzajú dňom 1.1.1972 na družstvo preberajúce. Stanovy: Na zhromaždení delegátov ĽBD konanom dňa 27.4.1991 boli prijaté nové stanovy družstva podľa Zákona č. 176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstveníctve. Stary spis: Dr 1756
  (od: 22.12.1960)
Stanovy: Na zhromaždení delegátov družstva konanom 11.12.1992 boli projaté nové stanovy družstva, ktoré sú v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 1756
  (od: 08.03.1993)
Uznesenie zo zhromaždenia delegátov družstva zo dňa 7.5.1994 a 10.12.1994. Star spis: Dr 1756
  (od: 15.03.1995)
Na zhromaždení delegátov družstva dňa 10.12.1994 bolo prijaté uznesenie, ktorým sa doplňujú Stanovy družstva v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/91 Zb.a Stanovami družstva zo dňa 13.12.1992. Stary spis: Dr 1756
  (od: 16.10.1995)
Zápisnica a uznesenie z mimoriadneho zhromaždenia delegátov, konaného dňa 21.10.1995, na ktorom bolo schválené nové predstavenstvo družstva a predseda družstva. Stary spis: Dr 1756
  (od: 21.03.1996)
Osvedčenie o priebehu zhromaždenia delegátov vo forme notárskej zápisnice zo dňa 24.6.1996 pod č. Nz 133/96 na ktorom boli schválené nové stanovy družstva. Stary spis: Dr 1756
  (od: 26.08.1996)
Zápisnica č. 15/96 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 8.7.1996. Stara spis: Dr 1756
  (od: 28.10.1996)
Zhromaždenie delegátov dňa 20.6.1998.
  (od: 02.10.1998)
Uznesenie zhromaždenia delegátov dňa 20.6.1998. Zápisnica č. 1/1999 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 18.1.1999. Zápisnica č. 8/1999 zo zasadnutia predstavenstva. Zápisnica zo zhromaždenia delegátov dňa 17.4.1999. Uznesenie zhrom. del. zo dňa 17.4.1999. Zápisnica č. 16/1999 zo zasadnutia predstavenstva dňa 27.9.1999. Zápisnica zo zhromaždenia delegátov dňa 4.12.1999. Zápisnica č. 24/99 zo zasadnutia predstavenstva dňa 6.12.1999.
  (od: 11.04.2000)
Notárska zápisnica č. N 397/01 zo dňa 12.07.2001, osvedčujúca priebeh účasti Zhromaždenia delegátov, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti. Zápisnica č. 1/2002 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 08.01.2002.
  (od: 15.04.2004)
Zhromaždenie delegátov - 31.5.2003, zápisnica o volbách do predstavenstva, kontrolnej komisie a predsedu bytového družstva - 31.5.2003, zápisnica z predstavenstva - 26.6.2003 a 12.8.2003 a 24.9.2002.
  (od: 05.08.2004)
Uznesenie z náhradného zhromaždenia delegátov konaného dňa 19. 6. 2004, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení zapisovaného základného imania.
  (od: 12.08.2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia delegátov zo dňa 04.12.2004. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 07.12.2004.
  (od: 28.04.2005)
Uznesením z mimoriadneho zasadnutia zhromaždenia delegátov zo dňa 4.12.2004. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 13.7.2005, 23.6.2005, 8.6.2005.
  (od: 23.08.2005)
Zápisnica zo zsadnutia predstavenstva zo dňa 13.4.2006. Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia zhromaždenia delegátov zo dňa 25.3.2006.
  (od: 22.07.2006)
Uznesenie zo zasadnutia Zhromaždenia delegátov zo dňa 09.09.2006.
  (od: 17.10.2006)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 23.08.2007.
  (od: 27.09.2007)
Uznesenia zo zasadnutia Zhromaždenia delegátov zo dňa 17.11.2007. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 20.11.2007. Ondrej Konečný - 1. podpredseda predstavenstva od 20.11.2007, Miroslava Haplová - 2. podpredsedníčka predstavenstva od 20.11.2007.
  (od: 14.12.2007)
Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia Zhromaždenia delegátov zo dňa 18.04.2009. Uznesenie zo zasadnutia Zhromaždenia delegátov zo dňa 26.09.2009.
  (od: 19.12.2009)
Zápisnica č. 2/2010 z rokovania kontrolnej komisie zo dňa 13.05.2010.
  (od: 10.06.2010)
Úmrtný list.
  (od: 24.02.2012)
Zápisnica č.9/2012 zo zasadnutia Predstavenstva Bytového družstva „Centrum“ v Bratislave, ktoré sa konalo dňa 18.10.2012
  (od: 18.12.2012)
Uznesenia zo zasadnutia mimoriadneho Zhromaždenia delegátov Bytového družstva „Centrum“ v Bratislave, ktoré sa konalo dňa 02.06.2012
  (od: 18.12.2012)
Uznesenia zo zasadnutia Zhromaždenia delegátov bytového družstva „Centrum“ v Bratislave, ktoré sa konalo dňa 29.09.2012
  (od: 18.12.2012)
Uznesenie zo zasadnutia zhromaždenia delegátov Bytového družstva zo dňa 28.09.2013.
  (od: 12.11.2013)
Uznesenie zo zasadnutia delegátov družstva zo dňa 14.06.2014. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 19.06.2014.
  (od: 02.07.2014)
Zápisnica č. 8/2016 zo zasadnutia predstavenstva, ktoré sa konalo dňa 04.08.2016.
  (od: 08.09.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  17.07.2024
Dátum výpisu:  18.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR