Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  56/B

Obchodné meno: 
Bytové družstvo "Centrum" v Bratislave
  (od: 08.03.1993)
Ľudové bytové družstvo v Bratislave
  (od: 22.12.1960 do: 07.03.1993)
Sídlo: 
Záhradnícka 30
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
  (od: 28.12.2022)
Záhradnícka 30
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 821 08
  (od: 26.11.2022 do: 27.12.2022)
Záhradnícka 25
Bratislava 811 07
  (od: 22.12.1960 do: 25.11.2022)
IČO: 
00 176 834
  (od: 22.12.1960)
Deň zápisu: 
22.12.1960
  (od: 22.12.1960)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 22.12.1960)
Predmet podnikania (činnosti): 
zabezpečovanie plnení spojených s vlastníctvom a užívaním nehnuteľností
  (od: 15.04.2004)
iná podnikateľská činnosť, vykonávaná v záujme potrieb družstva a jeho členov
  (od: 15.04.2004)
spravuje družstevné imanie, zabezpečuje obnovu, údržbu a opravy domov, bytov a nebytových priestorov
  (od: 15.04.2004)
zabezpečuje výstavbu, nadstavbu, vstavbu, prístavbu, rekonštrukciu a modernizáciu bytov, domov a nebytových priestorov
  (od: 15.04.2004)
prenajíma družstevné byty a nebytové priestory
  (od: 15.04.2004)
zabezpečuje plnenia spojené s nájmom bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve družstva a vo vlastníctve fyzických a právnických osôb
  (od: 15.04.2004)
kúpa tovrau na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).
  (od: 18.12.2012)
vedenie a spracovanie účtovníctva
  (od: 18.12.2012)
oranizačné a ekonomické poradenstvo
  (od: 18.12.2012)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
  (od: 18.12.2012)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a nákupu nehnuteľností
  (od: 18.12.2012)
inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
  (od: 18.12.2012)
reklamná činnosť
  (od: 18.12.2012)
ubytovacie služby
  (od: 18.12.2012)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 18.12.2012)
správa bytového, alebo nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (od: 10.01.2013)
Údržba bytového fondu v rozsahu voľných živností
  (od: 23.11.2017)
Správa a údržba nehnuteľností v rozsahu voľných živností
  (od: 23.11.2017)
prevádzka bytových a nebytových objektov a zabezpečenie služieb, poskytovanie ktorých je s užívaním spojené
  (od: 22.12.1960 do: 14.04.2004)
navrhuje príslušnému národného výboru na pridelenie členom byty a miestnosti neslúžiace na bývanie
  (od: 22.12.1960 do: 15.10.1995)
zabezpečuje užívateľom bytov a miestností neslúžiacich na bývanie nerušený výkon práv spojených s ich užívaním najmä tým, že sa stará o riadnu a včasnú údržbu družstevného majetku
  (od: 22.12.1960 do: 14.04.2004)
zabezpečuje opravy, rekonštrukcie a modernizáciu bytového majetku, zmeny dokončených stavieb
  (od: 22.12.1960 do: 14.04.2004)
zabezpečuje materiálno-technickú základňu pre údržbu a opravy bytov a miestností neslúžiacich na bývanie
  (od: 22.12.1960 do: 14.04.2004)
zabezpečuje riadne poskytovanie služieb, spojených s užívaním bytu a miestností neslúžiacej na bývanie (ďalej len "služby spojené s bývaním")
  (od: 22.12.1960 do: 14.04.2004)
dbá o to, aby užívanie bytov, domov a spoločných zariadení prispievalo k dodržiavaniu pravidiel socialistického spolužitia
  (od: 22.12.1960 do: 15.10.1995)
politicko-výchovnú činnosť vedie členov družstva k upevňovaniu socialistického uvedomenia a organizovaním socialistickej súťaže zvyšuje ich zaiteresovanosť na správe a činnosti družstva
  (od: 22.12.1960 do: 15.10.1995)
využíva vo svojej činnosti vedecko-technické poznatky a trvale zvyšuje úroveň a kvalitu bytov a miestností neslúžiacich na bývanie, ako i prác a služieb spojených s bývaním
  (od: 22.12.1960 do: 14.04.2004)
prenájom nehnuteľností, vrátane bytového hospodárstva
  (od: 16.10.1995 do: 14.04.2004)
správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve družstva a jeho členov
  (od: 15.04.2004 do: 09.01.2013)
vykonáva, prípadne zabezpečuje správu, údržbu a opravy obytných domov s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve členov, ako i jednotlivé a samostatné služby spojené s vlastníctvom bytov a nebytových priestorov
  (od: 15.04.2004 do: 17.12.2012)
vykonáva podnikateľskú činnosť pre iné osoby a to najmä: 1. vedenie a spracovanie účtovníctva, 2. organizačné a ekonomické poradenstvo, 3. správa nehnuteľností na základe zmluvy, vrátane obstarávateľských služieb s tým spojených, 4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby, 5. sprostredkovanie predaja, prenájmu a nákupu nehnuteľností, 6. inžinierska činnosť-obstarávateľské služby v stavebníctve, 7. reklamná činnosť, 8. ubytovacie služby
  (od: 15.04.2004 do: 17.12.2012)
správa domov, v ktorých sa nachádzajú byty a nebytové priestory vo vlastníctve aj iných osôb
  (od: 15.04.2004 do: 17.12.2012)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 02.10.1998)
predstavenstvo
  (od: 21.03.1996 do: 01.10.1998)
predstavenstvo
  (od: 15.03.1995 do: 20.03.1996)
predstavenstvo
  (od: 22.12.1960 do: 14.03.1995)
Mgr. Zita Kubalcová - člen predstavenstva
Šancová 37
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 01.10.2016
  (od: 03.11.2016)
Ing. Ľubica Hushegyiová - Predseda predstavenstva
Brezová ulica 1662/8
Miloslavov 900 42
Vznik funkcie: 30.09.2023
  (od: 26.03.2024)
Mgr. Jana Tršková - Podpredseda predstavenstva
Prievozská 17/B
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
Vznik funkcie: 30.09.2023
  (od: 21.10.2023)
Ing. Alojz Štroffek , PhD. - Člen predstavenstva
Vajnorská 86
Bratislava
Vznik funkcie: 30.09.2023
  (od: 21.10.2023)
Mgr. Ľuboš Jurčo - Podpredseda predstavenstva
Závodná 30
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
Vznik funkcie: 30.09.2023
  (od: 21.10.2023)
Bc. Andrej Alberty - člen
Šancová 51
Bratislava
Vznik funkcie: 31.05.2003
  (od: 05.05.2004 do: 27.01.2006)
Bc. Andrej Alberty - podpredseda predstavenstva
Šancová 51
Bratislava
Vznik funkcie: 31.05.2003
  (od: 28.01.2006 do: 13.12.2007)
Bc. Andrej Alberty - podpredseda predstavenstva
Šancová 51
Bratislava
Vznik funkcie: 31.05.2003 Skončenie funkcie: 17.11.2007
  (od: 14.12.2007 do: 13.12.2007)
PhDr. Ladislav Arbet , CSc. - podpredseda
Vajnorská 5
Bratislava
  (od: 11.04.2000 do: 04.08.2004)
PhDr. Ladislav Arbet , CSc. - podpredseda
Vajnorská 5
Bratislava
Vznik funkcie: 26.06.2003
  (od: 05.05.2004 do: 04.08.2004)
PhDr. Ladislav Arbet , CSc.
Vajnorská 5
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 13.04.2006
  (od: 22.07.2006 do: 16.10.2006)
PhDr. Ladislav Arbet , CSc.
Vajnorská 5
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 13.04.2006 Skončenie funkcie: 09.09.2006
  (od: 17.10.2006 do: 16.10.2006)
PhDr. Ladislav Arbet , CSc. - podpredseda
Vajnorská 5
Bratislava
Vznik funkcie: 09.06.2001
  (od: 05.08.2004 do: 27.04.2005)
PhDr. Ladislav Arbet , CSc. - podpredseda
Vajnorská 5
Bratislava
Vznik funkcie: 09.06.2001 Skončenie funkcie: 04.12.2004
  (od: 28.04.2005 do: 27.04.2005)
Alica Bachová - člen
Šancova 51
Bratislava
  (od: 11.04.2000 do: 04.05.2004)
Alica Bachová - člen
Šancova 51
Bratislava
Skončenie funkcie: 31.05.2003
  (od: 05.05.2004 do: 04.05.2004)
Ing. Milan Beljak - člen
Gajova 1
Bratislava
  (od: 15.03.1995 do: 20.03.1996)
Ing. Milan Beljak - predseda družstva
Gajova 1
Bratislava
  (od: 02.10.1998 do: 10.04.2000)
Ing. Alexej Benedek - člen
Záhradnícka 23
Bratislava
  (od: 02.10.1998 do: 10.04.2000)
Ing. Alexej Benedek - podpredseda
Záhradnícka 23
Bratislava
  (od: 15.03.1995 do: 20.03.1996)
Ing. Alexej Benedek - predseda
Záhradnícka 23
Bratislava
  (od: 21.03.1996 do: 01.10.1998)
Ing. Alexej Benedek - člen
Záhradnícka 23
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 23.06.2005
  (od: 23.08.2005 do: 27.01.2006)
Ing. Alexej Benedek - člen
Záhradnícka 23
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 23.06.2005 Skončenie funkcie: 03.12.2005
  (od: 28.01.2006 do: 27.01.2006)
Ing. Karol Bergmann
Blumentálska 11
Bratislava
  (od: 22.12.1960 do: 14.03.1995)
Ing. Helena Cigáňová
Francisciho 2
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 29.09.2012
  (od: 18.12.2012 do: 04.06.2014)
Ing. Helena Cigáňová - podpredseda
Francisciho 2
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 29.09.2012
  (od: 05.06.2014 do: 01.07.2014)
Ing. Helena Cigáňová - podpredseda
Francisciho 2
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 29.09.2012 Skončenie funkcie: 14.06.2014
  (od: 02.07.2014 do: 01.07.2014)
Ing. Ján Dekánek
Šancová 61
Bratislava
  (od: 08.03.1993 do: 14.03.1995)
Ing. Pavol Fodor - predseda
Palisády 7
Bratislava
  (od: 15.03.1995 do: 20.03.1996)
Miroslava Haplová - člen predstavenstva
Sekurisova 25
Bratislava 844 02
Vznik funkcie: 17.11.2007 Skončenie funkcie: 25.09.2012
  (od: 12.11.2013 do: 11.11.2013)
Miroslava Haplová - člen predstavenstva
Sekurisova 25
Bratislava 844 02
Vznik funkcie: 17.11.2007 Skončenie funkcie: 29.09.2012
  (od: 10.01.2013 do: 11.11.2013)
Miroslava Haplová - podpredseda predstavenstva
Sekurisova 25
Bratislava 844 02
Vznik funkcie: 17.11.2007
  (od: 14.12.2007 do: 17.12.2012)
Miroslava Haplová - podpredseda predstavenstva
Sekurisova 25
Bratislava 844 02
Vznik funkcie: 17.11.2007 Skončenie funkcie: 29.09.2012
  (od: 18.12.2012 do: 09.01.2013)
JUDr. Katarína Horvátová
Záhradnícka 14
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 28.09.2013
  (od: 12.11.2013 do: 01.07.2014)
JUDr. Katarína Horvátová
Záhradnícka 14
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 28.09.2013 Skončenie funkcie: 14.06.2014
  (od: 02.07.2014 do: 01.07.2014)
Ľuboš Hruštinec - člen
Jarná 10
Žilina
  (od: 21.03.1996 do: 01.10.1998)
Ľuboš Hruštinec - člen
Radlinského 36
Bratislava
  (od: 02.10.1998 do: 10.04.2000)
JUDr. Miloš Hrúzik
Cyrilova 1
Bratislava 2 821 08
Vznik funkcie: 04.12.2004
  (od: 28.04.2005 do: 27.01.2006)
JUDr. Miloš Hrúzik
Cyrilova 1
Bratislava 2 821 08
Vznik funkcie: 04.12.2004 Skončenie funkcie: 03.12.2005
  (od: 28.01.2006 do: 27.01.2006)
Ing. Štefan Hurčík
Vajnorská 5
Bratislava 3 831 03
Vznik funkcie: 04.12.2004
  (od: 28.04.2005 do: 30.03.2006)
Ing. Štefan Hurčík - podpreseda
Vajnorská 5
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 13.07.2005
  (od: 23.08.2005 do: 21.07.2006)
Ing. Štefan Hurčík - podpreseda
Vajnorská 5
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 13.07.2005 Skončenie funkcie: 13.04.2006
  (od: 22.07.2006 do: 21.07.2006)
Ing. Ľubica Hushegyiová - člen predstavenstva
Šancová 88
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 09.09.2006
  (od: 17.10.2006 do: 18.12.2009)
Ing. Ľubica Hushegyiová - člen predstavenstva
Šancová 88
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 09.09.2006 Skončenie funkcie: 26.09.2009
  (od: 19.12.2009 do: 18.12.2009)
Ing. Ľubica Hushegyiová - Člen predstavenstva
Šancová 88
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
Vznik funkcie: 30.09.2017
  (od: 23.11.2017 do: 23.02.2023)
Ing. Ľubica Hushegyiová - podpredseda predstavenstva
Šancová 88
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 26.09.2009
  (od: 19.12.2009 do: 17.12.2012)
Ing. Ľubica Hushegyiová - podpredseda predstavenstva
Šancová 88
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 26.09.2009 Skončenie funkcie: 29.09.2012
  (od: 18.12.2012 do: 17.12.2012)
Ing. Ľubica Hushegyiová - podpredseda predstavenstva
Šancová 88
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 14.06.2014
  (od: 02.07.2014 do: 07.09.2016)
Ing. Ľubica Hushegyiová - podpredseda predstavenstva
Šancová 88
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 14.06.2014 Skončenie funkcie: 04.08.2016
  (od: 08.09.2016 do: 07.09.2016)
Ing. Ľubica Hushegyiová - Podpredseda predstavenstva
Šancová 88
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
Vznik funkcie: 30.09.2017
  (od: 24.02.2023 do: 20.10.2023)
Ing. Ľubica Hushegyiová - Podpredseda predstavenstva
Šancová 88
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
Vznik funkcie: 30.09.2017 Skončenie funkcie: 26.09.2023
  (od: 21.10.2023 do: 20.10.2023)
Vilma Chrenková - podpredseda
Vajnorská 5
Bratislava
  (od: 22.12.1960 do: 07.03.1993)
Ing. Jozef Ilavský - člen
Vajnorská 10
Bratislava
  (od: 02.10.1998 do: 10.04.2000)
PhDr. Alena Jakubičková - člen predstavenstva
Radlinského 36
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 14.06.2014
  (od: 02.07.2014 do: 22.11.2017)
PhDr. Alena Jakubičková - člen predstavenstva
Radlinského 36
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 14.06.2014 Skončenie funkcie: 30.09.2017
  (od: 23.11.2017 do: 22.11.2017)
Jozef Janáč - člen
Krížna 17
Bratislava
  (od: 15.03.1995 do: 20.03.1996)
Jozef Janáč - člen
Krížna 17
Bratislava
  (od: 21.03.1996 do: 01.10.1998)
Jozef Janáč - člen
Krížna 17
Bratislava
  (od: 02.10.1998 do: 10.04.2000)
Miloslav Jelínek - člen
Záhradnícka 18
Bratislava
  (od: 02.10.1998 do: 04.08.2004)
Miloslav Jelínek - člen
Záhradnícka 18
Bratislava
Vznik funkcie: 09.06.2001
  (od: 05.05.2004 do: 27.04.2005)
Miloslav Jelínek - člen
Záhradnícka 18
Bratislava
Vznik funkcie: 09.06.2001 Skončenie funkcie: 04.12.2004
  (od: 28.04.2005 do: 27.04.2005)
Mgr. Ľuboš Jurčo - Člen predstavenstva
Závodná 30
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
Vznik funkcie: 30.09.2017
  (od: 23.11.2017 do: 20.10.2023)
Mgr. Ľuboš Jurčo - Člen predstavenstva
Závodná 30
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
Vznik funkcie: 30.09.2017 Skončenie funkcie: 26.09.2023
  (od: 21.10.2023 do: 20.10.2023)
Ing. Ján Kajan
Družstevná 3
Bratislava
  (od: 08.03.1993 do: 14.03.1995)
Ladislav Kardoš - člen
Šancova 25
Bratislava
  (od: 21.03.1996 do: 01.10.1998)
Ladislav Kardoš - člen
Šancova 25
Bratislava
  (od: 02.10.1998 do: 10.04.2000)
Ing. Jozef Kerekréty - člen
Sasinkova 9
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 08.06.2005
  (od: 23.08.2005 do: 13.12.2007)
Ing. Jozef Kerekréty - člen
Sasinkova 9
Bratislava 811 08
Vznik funkcie: 08.06.2005 Skončenie funkcie: 17.11.2007
  (od: 14.12.2007 do: 13.12.2007)
Ondrej Konečný - člen
Budatínska 57
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 03.12.2005
  (od: 28.01.2006 do: 21.07.2006)
Ondrej Konečný - člen
Budatínska 57
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 03.12.2005 Skončenie funkcie: 13.04.2006
  (od: 22.07.2006 do: 21.07.2006)
Ondrej Konečný - člen predstavenstva
Budatínska 57
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 13.04.2006
  (od: 27.09.2007 do: 13.12.2007)
Ondrej Konečný - podpredseda
Budatínska 57
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 13.04.2006
  (od: 22.07.2006 do: 26.09.2007)
Ondrej Konečný - podpredseda predstavenstva
Budatínska 57
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 13.04.2006
  (od: 14.12.2007 do: 18.12.2009)
Ondrej Konečný - podpredseda predstavenstva
Budatínska 57
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 13.04.2006 Skončenie funkcie: 26.09.2009
  (od: 19.12.2009 do: 18.12.2009)
Ing. Andrej Kulla
Pri Starej Prachárni 4
Bratislava
  (od: 22.12.1960 do: 07.03.1993)
Ing. Teodor Lepéň
Koreničova 7
Bratislava
  (od: 22.12.1960 do: 14.03.1995)
Dalibor Liška - predseda
921
Mojmírovce
  (od: 11.04.2000 do: 14.04.2004)
Dalibor Liška - predseda
921
Mojmírovce
Skončenie funkcie: 08.01.2002
  (od: 15.04.2004 do: 14.04.2004)
Mgr. Soňa Lučaničová - člen
Šancova 94
Bratislava
  (od: 11.04.2000 do: 04.05.2004)
PhDr. Jana Miklovičová - člen
Kvačalova 21
Bratislava
  (od: 15.03.1995 do: 20.03.1996)
Vladimír Miškerík - člen predstavenstva
Šancová 90
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 26.09.2009
  (od: 19.12.2009 do: 17.12.2012)
Vladimír Miškerík - člen predstavenstva
Šancová 90
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 26.09.2009 Skončenie funkcie: 29.09.2012
  (od: 18.12.2012 do: 17.12.2012)
Vladimír Miškeřík - člen
Šancová 90
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 03.12.2005
  (od: 28.01.2006 do: 13.12.2007)
Vladimír Miškeřík - člen
Šancová 90
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 03.12.2005 Skončenie funkcie: 17.11.2007
  (od: 14.12.2007 do: 13.12.2007)
Doc.Ing. Valéria Nináčová , CSc. - člen
Legionárska 1/D
Bratislava
  (od: 11.04.2000 do: 04.05.2004)
Doc.Ing. Valéria Nináčová , CSc. - člen
Legionárska 1/D
Bratislava
Skončenie funkcie: 31.05.2003
  (od: 05.05.2004 do: 04.05.2004)
Doc. Ing. Helena Nízka , PhD.
Sološnická 43
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 17.11.2007
  (od: 18.12.2012 do: 09.01.2013)
Doc. Ing. Helena Nízka , PhD. - podpredseda predstavenstva
Sološnická 43
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 17.11.2007
  (od: 10.01.2013 do: 15.08.2013)
Doc. lng. Helena Nízka , PhD. - člen predstavenstva
Sološnická 43
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 17.11.2007
  (od: 14.12.2007 do: 09.01.2013)
Jaroslav Otava - člen
Šancova 25
Bratislava
  (od: 21.03.1996 do: 01.10.1998)
Jaroslav Otava - člen
Šancova 25
Bratislava
  (od: 11.04.2000 do: 04.05.2004)
Jaroslav Otava - člen
Šancova 25
Bratislava
Skončenie funkcie: 31.05.2003
  (od: 05.05.2004 do: 04.05.2004)
Jaroslav Otava - člen
Šancová 25
Bratislava
  (od: 15.03.1995 do: 20.03.1996)
Ing. Jozef Púchovský
Vajnorská 64
Bratislava
  (od: 22.12.1960 do: 07.03.1993)
Doc.RNDr. Vladislav Rosa, , CSc. - predseda
Gajova 9
Bratislava
  (od: 22.12.1960 do: 14.03.1995)
Ing. Peter Sasák - člen
Vajnorská 48
Bratislava
Vznik funkcie: 31.05.2003
  (od: 05.05.2004 do: 02.06.2004)
Ing. Peter Sasák - člen
Vajnorská 48
Bratislava
Vznik funkcie: 31.05.2003 Skončenie funkcie: 27.04.2004
  (od: 03.06.2004 do: 02.06.2004)
PhDr. Soňa Semanová - člen
Radlinského 24
Bratislava
  (od: 21.03.1996 do: 01.10.1998)
Doc. Ing. Helena Schurmann , PhD. - podpredseda predstavenstva
Sološnická 43
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 17.11.2007
  (od: 16.08.2013 do: 01.07.2014)
Doc. Ing. Helena Schurmann , PhD. - podpredseda predstavenstva
Sološnická 43
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 17.11.2007 Skončenie funkcie: 14.06.2014
  (od: 02.07.2014 do: 01.07.2014)
Ing. Vlastimil Sigmund
Grösslingova 20
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 07.12.2004
  (od: 28.04.2005 do: 30.03.2006)
Ing. Vlastimil Sigmund - člen
Grösslingova 20
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 07.12.2004
  (od: 31.03.2006 do: 13.12.2007)
Ing. Vlastimil Sigmund - člen
Grösslingova 20
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 07.12.2004 Skončenie funkcie: 17.11.2007
  (od: 14.12.2007 do: 13.12.2007)
Doc.MUDr. Július Štefanovič - člen
29. augusta 38
Bratislava
  (od: 28.10.1996 do: 01.10.1998)
Doc.MUDr. Július Štefanovič - podpredsda
29. augusta 38
Bratislava
  (od: 21.03.1996 do: 27.10.1996)
Ing. Alojz Štroffek , PhD. - predseda
Vajnorská 86
Bratislava
Vznik funkcie: 31.05.2003
  (od: 05.05.2004 do: 23.05.2022)
Ing. Alojz Štroffek , PhD. - predseda
Vajnorská 86
Bratislava
Vznik funkcie: 31.05.2003
  (od: 24.05.2022 do: 20.10.2023)
Ing. Alojz Štroffek , PhD. - predseda
Vajnorská 86
Bratislava
Vznik funkcie: 31.05.2003 Skončenie funkcie: 26.09.2023
  (od: 21.10.2023 do: 20.10.2023)
PhDr. Jozefa Švirecová - člen
Šancová 39
Bratislava
  (od: 15.03.1995 do: 20.03.1996)
Dr. Milan Tatara
Heydukova 23
Bratislava
  (od: 22.12.1960 do: 14.03.1995)
Ing. Juraj Vališ
Šumavská 36
Bratislava
  (od: 22.12.1960 do: 07.03.1993)
Ing. Juraj Vališ - podpredseda
Šumavská 36
Bratislava
  (od: 08.03.1993 do: 14.03.1995)
PhDr. Daniela Vančová - člen
Justičná 5
Bratislava
  (od: 21.03.1996 do: 27.10.1996)
PhDr. Daniela Vančová - podpredseda
Justičná 5
Bratislava
  (od: 28.10.1996 do: 01.10.1998)
PhDr. Daniela Vančová - podpredseda
Justičná 5
Bratislava
  (od: 02.10.1998 do: 04.05.2004)
PhDr. Daniela Vančová - podpredseda
Justičná 5
Bratislava
Skončenie funkcie: 31.05.2003
  (od: 05.05.2004 do: 04.05.2004)
PhDr. Daniela Vančová - podpredseda
Justičná 5
Bratislava
Vznik funkcie: 12.08.2003
  (od: 05.05.2004 do: 04.08.2004)
PhDr. Daniela Vančová - podpredseda
Justičná 5
Bratislava
Vznik funkcie: 31.05.2003
  (od: 05.08.2004 do: 22.08.2005)
PhDr. Daniela Vančová - podpredseda
Justičná 5
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 31.05.2003 Skončenie funkcie: 08.06.2005
  (od: 23.08.2005 do: 22.08.2005)
Mária Vargová
Langsfeldova 30
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 28.09.2013
  (od: 12.11.2013 do: 04.06.2014)
Mária Vargová
Langsfeldova 30
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 28.09.2013 Skončenie funkcie: 28.04.2014
  (od: 05.06.2014 do: 04.06.2014)
Mária Vargová - podpredseda predstavenstva
Langsfeldova 30
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 14.06.2014
  (od: 02.07.2014 do: 20.10.2023)
Mária Vargová - podpredseda predstavenstva
Langsfeldova 30
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 14.06.2014 Skončenie funkcie: 26.09.2023
  (od: 21.10.2023 do: 20.10.2023)
Ladislav Vojtíšek
Vajnorská 96
Bratislava
  (od: 22.12.1960 do: 14.03.1995)
PhDr. Vlasta Vrabcová - člen predstavenstva
Klemensova 17
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 14.06.2014
  (od: 02.07.2014 do: 22.11.2017)
PhDr. Vlasta Vrabcová - člen predstavenstva
Klemensova 17
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 14.06.2014 Skončenie funkcie: 30.09.2017
  (od: 23.11.2017 do: 22.11.2017)
PhDr. Vlasta Vrabcová - Šušlíková - člen
Klemensova 17
Bratislava
  (od: 15.03.1995 do: 20.03.1996)
Ing. Ladislav Wesselenyi
Vajnorská 80
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 29.09.2012
  (od: 18.12.2012 do: 11.11.2013)
Ing. Ladislav Wesselenyi
Vajnorská 80
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 29.09.2012 Skončenie funkcie: 28.09.2013
  (od: 12.11.2013 do: 11.11.2013)
Marta Zipserová - člen
Justičná 5
Bratislava
  (od: 11.04.2000 do: 04.05.2004)
Marta Zipserová - člen
Justičná 5
Bratislava
Skončenie funkcie: 31.05.2003
  (od: 05.05.2004 do: 04.05.2004)
Marta Zipserová - podpredseda
Justičná 5
Bratislava
  (od: 21.03.1996 do: 01.10.1998)
Marta Zipserová - podpredseda
Justičná 5
Bratislava
  (od: 02.10.1998 do: 10.04.2000)
Marta Zipserová - člen
Justičná 5
Bratislava
Vznik funkcie: 31.05.2003
  (od: 05.05.2004 do: 22.08.2005)
Marta Zipserová - člen
Justičná 5
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 31.05.2003 Skončenie funkcie: 23.06.2005
  (od: 23.08.2005 do: 22.08.2005)
Ing. Ľubica Hushegyiová - Predseda predstavenstva
Šancová 88
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
Vznik funkcie: 30.09.2023
  (od: 21.10.2023 do: 25.03.2024)
Konanie: 
Za družstvo navonok koná predseda. V čase jeho neprítomnosti za družstvo koná navonok predstavenstvom určený podpredseda. Právne úkony, pre ktoré je predpísaná písomná forma, za družstvo podpisuje predseda a ďalší člen predstavenstva. V prípade neprítomnosti predsedu prvý alebo druhý podpredseda a ďalší člen predstavenstva.
  (od: 24.02.2023)
Za družstvo navonok koná predseda. V čase jeho neprítomnosti za družstvo koná navonok predstavenstvom určený podpredseda. Právne úkony, pre ktoré je predpísaná písomná forma, za družstvo podpisuje predseda a ďalší člen predstavenstva. V prípade neprítomnosti predsedu prvý alebo druhý podpredseda a ďalší člen predstavenstva.
  (od: 17.02.2007 do: 23.02.2023)
Za družstvo koná navonok predseda a podpredsedovia. Pre právne úkony, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisuje za družstvo predseda a jeden z podpredsedov. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda určený predstavenstvom. V prípade neprítomnosti ani jedného z nich, iný člen predstavenstva v poradí určenom predstavenstvom.
  (od: 02.10.1998 do: 16.02.2007)
Za družstvo koná navonok predseda a podpredseda predstavenstva, alebo iný člen predstavenstva v poradí stanovenom predstavenstvom. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisuje za družstvo (podpredseda) a ďalší člen predstavenstva.
  (od: 21.03.1996 do: 01.10.1998)
Za bytové družstvo koná navonok predseda a podpredseda predstavenstva alebo iný člen predstavenstva v poradí stanovenom predstavenstvom a riaditeľ družstva Ing. Iveta Pacolová, bytom Bratislava, Bieloruská 7, ktorí za družstvo podpisujú právne úkony, pre ktoré je predpísaná písomná forma.
  (od: 15.03.1995 do: 20.03.1996)
Za družstvo podpisuje riaditeľ, predseda a podpredseda predstavenstva.
  (od: 22.12.1960 do: 14.03.1995)
Kontrolná komisia: 
Mgr. Milan Horčičák
Šancová 21
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 26.09.2009
  (od: 19.12.2009)
Ing. Anna Sokolíková
Vajnorská 5
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 25.09.2010
  (od: 22.10.2010)
PhDr. Danica Klein Jakubcová
Šancová 55
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
Vznik funkcie: 02.10.2021
  (od: 12.11.2021)
Alica Bachová
Šancová 51
Bratislava 3 831 04
Vznik funkcie: 04.12.2004
  (od: 28.04.2005 do: 27.01.2006)
Alica Bachová
Šancová 51
Bratislava 3 831 04
Vznik funkcie: 04.12.2004 Skončenie funkcie: 01.12.2005
  (od: 28.01.2006 do: 27.01.2006)
Ing. Anton Darmo
Legionárska 3
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 25.03.2006
  (od: 22.07.2006 do: 18.12.2009)
Ing. Anton Darmo
Legionárska 3
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 25.03.2006 Skončenie funkcie: 26.09.2009
  (od: 19.12.2009 do: 18.12.2009)
Ing. Mária Hermanová
Vajnorská 84/11
Bratislava 3 831 04
Vznik funkcie: 04.12.2004
  (od: 28.04.2005 do: 16.02.2007)
Ing. Mária Hermanová
Vajnorská 84/11
Bratislava 3 831 04
Vznik funkcie: 04.12.2004 Skončenie funkcie: 25.11.2006
  (od: 17.02.2007 do: 16.02.2007)
Michal Hrčka
Šancová 33
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 26.09.2009
  (od: 19.12.2009 do: 21.10.2010)
Michal Hrčka
Šancová 33
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 26.09.2009 Skončenie funkcie: 16.09.2010
  (od: 22.10.2010 do: 21.10.2010)
Mgr. Anna Hurbanová
Brnianska 15
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 04
Vznik funkcie: 05.10.2019
  (od: 09.11.2019 do: 30.08.2021)
Mgr. Anna Hurbanová
Brnianska 15
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 04
Vznik funkcie: 05.10.2019 Skončenie funkcie: 22.12.2020
  (od: 31.08.2021 do: 30.08.2021)
Ing. Jozef Ilavský
Vajnorská 10
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 17.11.2007
  (od: 14.12.2007 do: 29.01.2010)
Ing. Jozef Ilavský
Vajnorská 10
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 17.11.2007 Skončenie funkcie: 18.12.2009
  (od: 30.01.2010 do: 29.01.2010)
Ing. Jozef Ilavský - predseda
Vajnorská 10
Bratislava
Vznik funkcie: 09.06.2001
  (od: 05.05.2004 do: 27.01.2006)
Ing. Jozef Ilavský - predseda
Vajnorská 10
Bratislava
Vznik funkcie: 09.06.2001 Skončenie funkcie: 13.12.2005
  (od: 28.01.2006 do: 27.01.2006)
Mgr. Ľuboš Jurčo
Závodná 30
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 26.09.2009
  (od: 19.12.2009 do: 09.06.2010)
Mgr. Ľuboš Jurčo
Závodná 30
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 26.09.2009 Skončenie funkcie: 13.05.2010
  (od: 10.06.2010 do: 09.06.2010)
PhDr. Ľubomír Jurčo - člen
Šancová 25
Bratislava
Vznik funkcie: 09.06.2001
  (od: 05.05.2004 do: 27.04.2005)
PhDr. Ľubomír Jurčo - člen
Šancová 25
Bratislava
Vznik funkcie: 09.06.2001 Skončenie funkcie: 04.12.2004
  (od: 28.04.2005 do: 27.04.2005)
Miroslav Kováč
Dostojevského rad 13
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 25.09.2010
  (od: 22.10.2010 do: 08.11.2019)
Miroslav Kováč
Dostojevského rad 13
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 25.09.2010 Skončenie funkcie: 01.10.2019
  (od: 09.11.2019 do: 08.11.2019)
Ing. Teodor Lepeň
Koreničova 7
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 26.09.2009
  (od: 19.12.2009 do: 23.02.2012)
Ing. Teodor Lepeň
Koreničova 7
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 26.09.2009 Skončenie funkcie: 16.12.2011
  (od: 24.02.2012 do: 23.02.2012)
Jana Marková
Šancová 31
Bratislava 3 831 04
Vznik funkcie: 04.12.2004
  (od: 28.04.2005 do: 27.01.2006)
Jana Marková
Šancová 31
Bratislava 3 831 04
Vznik funkcie: 04.12.2004 Skončenie funkcie: 13.12.2005
  (od: 28.01.2006 do: 27.01.2006)
Dr. Ľubomír Ozdín - člen
Šancová 94
Bratislava
Vznik funkcie: 31.05.2003
  (od: 05.05.2004 do: 22.01.2008)
Dr. Ľubomír Ozdín - člen
Šancová 94
Bratislava
Vznik funkcie: 31.05.2003 Skončenie funkcie: 31.05.2006
  (od: 23.01.2008 do: 22.01.2008)
Mgr. Tatiana Palatínusová
Legionárska 5
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 25.11.2006
  (od: 17.02.2007 do: 29.01.2010)
Mgr. Tatiana Palatínusová
Legionárska 5
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 25.11.2006 Skončenie funkcie: 25.11.2009
  (od: 30.01.2010 do: 29.01.2010)
Martina Poliaková
Šancová 63
Bratislava 3 831 04
Vznik funkcie: 04.12.2004
  (od: 28.04.2005 do: 27.01.2006)
Martina Poliaková
Šancová 63
Bratislava 3 831 04
Vznik funkcie: 04.12.2004 Skončenie funkcie: 01.12.2005
  (od: 28.01.2006 do: 27.01.2006)
Karol Schwarz
Šancová 45
Bratislava 3 831 04
Vznik funkcie: 04.12.2004
  (od: 28.04.2005 do: 27.01.2006)
Karol Schwarz
Šancová 45
Bratislava 3 831 04
Vznik funkcie: 04.12.2004 Skončenie funkcie: 01.12.2005
  (od: 28.01.2006 do: 27.01.2006)
PhDr. Vlasta Vrabcová
Klemensova 17
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 25.03.2006
  (od: 22.07.2006 do: 26.09.2007)
PhDr. Vlasta Vrabcová
Klemensova 17
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 25.03.2006 Skončenie funkcie: 06.09.2007
  (od: 27.09.2007 do: 26.09.2007)
Ing. Marta Zálešáková
šancová 94
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 25.03.2006
  (od: 22.07.2006 do: 22.01.2008)
Ing. Marta Zálešáková
šancová 94
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 25.03.2006 Skončenie funkcie: 31.03.2007
  (od: 23.01.2008 do: 22.01.2008)
Zapisované základné imanie: 
17 000 EUR
  (od: 19.12.2009)
500 000 Sk
  (od: 12.08.2004 do: 18.12.2009)
50 000 Sk
  (od: 16.10.1995 do: 11.08.2004)
Základný členský vklad: 
34 EUR 4,00 EUR od 21.10.1975 166,00 EUR od 27.04.1991 34,00 EUR od 22.06.1996
  (od: 19.12.2009)
1 000 Sk
  (od: 05.05.2004 do: 18.12.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Zhromaždenie delegátov - 31.5.2003, zápisnica o volbách do predstavenstva, kontrolnej komisie a predsedu bytového družstva - 31.5.2003, zápisnica z predstavenstva - 26.6.2003 a 12.8.2003 a 24.9.2002.
  (od: 05.08.2004)
Uznesenie z náhradného zhromaždenia delegátov konaného dňa 19. 6. 2004, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení zapisovaného základného imania.
  (od: 12.08.2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia delegátov zo dňa 04.12.2004. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 07.12.2004.
  (od: 28.04.2005)
Uznesením z mimoriadneho zasadnutia zhromaždenia delegátov zo dňa 4.12.2004. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 13.7.2005, 23.6.2005, 8.6.2005.
  (od: 23.08.2005)
Zápisnica zo zsadnutia predstavenstva zo dňa 13.4.2006. Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia zhromaždenia delegátov zo dňa 25.3.2006.
  (od: 22.07.2006)
Uznesenie zo zasadnutia Zhromaždenia delegátov zo dňa 09.09.2006.
  (od: 17.10.2006)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 23.08.2007.
  (od: 27.09.2007)
Uznesenia zo zasadnutia Zhromaždenia delegátov zo dňa 17.11.2007. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 20.11.2007. Ondrej Konečný - 1. podpredseda predstavenstva od 20.11.2007, Miroslava Haplová - 2. podpredsedníčka predstavenstva od 20.11.2007.
  (od: 14.12.2007)
Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia Zhromaždenia delegátov zo dňa 18.04.2009. Uznesenie zo zasadnutia Zhromaždenia delegátov zo dňa 26.09.2009.
  (od: 19.12.2009)
Zápisnica č. 2/2010 z rokovania kontrolnej komisie zo dňa 13.05.2010.
  (od: 10.06.2010)
Úmrtný list.
  (od: 24.02.2012)
Zápisnica č.9/2012 zo zasadnutia Predstavenstva Bytového družstva „Centrum“ v Bratislave, ktoré sa konalo dňa 18.10.2012
  (od: 18.12.2012)
Uznesenia zo zasadnutia mimoriadneho Zhromaždenia delegátov Bytového družstva „Centrum“ v Bratislave, ktoré sa konalo dňa 02.06.2012
  (od: 18.12.2012)
Uznesenia zo zasadnutia Zhromaždenia delegátov bytového družstva „Centrum“ v Bratislave, ktoré sa konalo dňa 29.09.2012
  (od: 18.12.2012)
Uznesenie zo zasadnutia zhromaždenia delegátov Bytového družstva zo dňa 28.09.2013.
  (od: 12.11.2013)
Uznesenie zo zasadnutia delegátov družstva zo dňa 14.06.2014. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 19.06.2014.
  (od: 02.07.2014)
Zápisnica č. 8/2016 zo zasadnutia predstavenstva, ktoré sa konalo dňa 04.08.2016.
  (od: 08.09.2016)
Ustanovujúce valné zhromaždenie 26. novembra 1960 schválilo stanovy družstva a zvolilo jeho orgány. Ústredná rada družstiev dala súhlas na založenie družstva uznesením z 22. dec. 1960, čím družstvo v tento čas vzniklo (§ 4 Zák. č. 53/54 Zb.) Družstvo zastuppuje predseda (zástupca predsedu) s jedným členom predstavenstva. Ostatné ľudové bytové družstvá uvedené pod bodom 2-4 dňom 31. decembra 1971 zlúčením zanikajú, ich majetok, práva a záväzky prechádzajú dňom 1.1.1972 na družstvo preberajúce. Stanovy: Na zhromaždení delegátov ĽBD konanom dňa 27.4.1991 boli prijaté nové stanovy družstva podľa Zákona č. 176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstveníctve. Stary spis: Dr 1756
  (od: 22.12.1960)
Stanovy: Na zhromaždení delegátov družstva konanom 11.12.1992 boli projaté nové stanovy družstva, ktoré sú v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 1756
  (od: 08.03.1993)
Uznesenie zo zhromaždenia delegátov družstva zo dňa 7.5.1994 a 10.12.1994. Star spis: Dr 1756
  (od: 15.03.1995)
Na zhromaždení delegátov družstva dňa 10.12.1994 bolo prijaté uznesenie, ktorým sa doplňujú Stanovy družstva v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/91 Zb.a Stanovami družstva zo dňa 13.12.1992. Stary spis: Dr 1756
  (od: 16.10.1995)
Zápisnica a uznesenie z mimoriadneho zhromaždenia delegátov, konaného dňa 21.10.1995, na ktorom bolo schválené nové predstavenstvo družstva a predseda družstva. Stary spis: Dr 1756
  (od: 21.03.1996)
Osvedčenie o priebehu zhromaždenia delegátov vo forme notárskej zápisnice zo dňa 24.6.1996 pod č. Nz 133/96 na ktorom boli schválené nové stanovy družstva. Stary spis: Dr 1756
  (od: 26.08.1996)
Zápisnica č. 15/96 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 8.7.1996. Stara spis: Dr 1756
  (od: 28.10.1996)
Zhromaždenie delegátov dňa 20.6.1998.
  (od: 02.10.1998)
Uznesenie zhromaždenia delegátov dňa 20.6.1998. Zápisnica č. 1/1999 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 18.1.1999. Zápisnica č. 8/1999 zo zasadnutia predstavenstva. Zápisnica zo zhromaždenia delegátov dňa 17.4.1999. Uznesenie zhrom. del. zo dňa 17.4.1999. Zápisnica č. 16/1999 zo zasadnutia predstavenstva dňa 27.9.1999. Zápisnica zo zhromaždenia delegátov dňa 4.12.1999. Zápisnica č. 24/99 zo zasadnutia predstavenstva dňa 6.12.1999.
  (od: 11.04.2000)
Notárska zápisnica č. N 397/01 zo dňa 12.07.2001, osvedčujúca priebeh účasti Zhromaždenia delegátov, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti. Zápisnica č. 1/2002 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 08.01.2002.
  (od: 15.04.2004)
Valné zhromaždenie - 31.5.2003, zápisnica predstavenstva 31.5.2003 a 26.6.2003, 12.8.2003, zápisnica predstavenstva 24.9.2002.
  (od: 05.05.2004 do: 04.08.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  24.07.2024
Dátum výpisu:  25.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR