Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  163/V

Business name: 
STP akciová spoločnosť Michalovce
  (from: 04/01/1992)
Registered seat: 
Okružná 46
Michalovce 071 01
  (from: 04/01/1992)
Identification number (IČO): 
31 650 058
  (from: 04/01/1992)
Date of entry: 
04/01/1992
  (from: 04/01/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/01/1992)
Objects of the company: 
zabezpečenie inžinierskej, projektovej, konzultačnej, poradenskej, expertíznej, dodávateľskej a obchodnej činnosti a služieb v tuzemsku a zahraničí
  (from: 04/01/1992)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 04/01/1992)
ostatná projektová činnosť pre akcie neinvestičného charakteru, opravy, údržba, výstavby a pod.
  (from: 04/01/1992)
architektonické a inžinierske služby všetkého druhu vrátane projektovania /urbanizmus, interiéry/
  (from: 04/01/1992)
obchodno-sprostredkovateľská a zabezpečovacia činnosť pre investovanie, výstavbu a vlastnícke vzťahy
  (from: 04/01/1992)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebnej výroby a maloobchodného tovaru
  (from: 04/01/1992)
zabezpečenie dodávky a montáže interiéru
  (from: 09/05/2001)
ostatné služby pre obyvateľstvo - reprografické práce a pod.
  (from: 09/05/2001)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/01/1992)
Dušan Gožo - predseda
Jána Švermu 23
Michalovce 071 01
From: 09/15/2020
  (from: 10/03/2020)
Jozefína Gožová - člen
130
Horňa 073 01
From: 09/15/2020
  (from: 10/03/2020)
Ing. Peter Gožo - člen
Jána Švermu 23
Michalovce 071 01
From: 09/15/2020
  (from: 10/03/2020)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 04/01/1992)
Capital: 
158 862 EUR Paid up: 158 862 EUR
  (from: 09/18/2009)
Shares: 
Number of shares: 4785
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 09/18/2009)
Supervisory board: 
Ing. Martina Čižmarová
Nad Laborcom 38
Michalovce 071 01
From: 09/15/2020
  (from: 10/03/2020)
PaedDr. Erika Homoľová
Jána Švermu 23
Michalovce 071 01
From: 09/15/2020
  (from: 10/03/2020)
Peter Zambor
29
Petrovce nad Laborcom 071 01
From: 09/15/2020
  (from: 10/03/2020)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo Fondom národného majetku SR podľa zákona 92/91 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na osoby v súlade s § l54 a nasl. ustanovení zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 04/01/1992)
Zmeny stanov schválené na valnom zhromaždení dňa 14.12.1992 spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 810/92, Nz 781/92 JUDr. Helenou Hrušovskou, notárkou v Bratislave a dňa 30.6.1993 č. N 216/93, Nz 143/93 JUDr. Ladislavom Lehňom, notárom v Michalovciach.
  (from: 02/16/1994)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.6.1995.
  (from: 09/11/1995)
Zmena stanov a.s. schválená VZ spoločnosti dňa 19. 6. 2001.
  (from: 09/05/2001)
Zmena stanov zo dňa 27.6.2002. Úplné znenie stanov zo dňa 5.8.2002.
  (from: 10/02/2002)
Date of updating data in databases:  06/21/2024
Date of extract :  06/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person