Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  866/L

Business name: 
ELKOND, spol. s r.o.
  (from: 12/30/1992 until: 12/30/1998)
Registered seat: 
Oravická
Trstená 028 01
  (from: 02/16/1993 until: 12/30/1998)
Oravická - budova Strojovej a trak.
Trstená 028 01
  (from: 12/30/1992 until: 02/15/1993)
Identification number (IČO): 
31 577 245
  (from: 12/30/1992)
Date of entry: 
12/30/1992
  (from: 12/30/1992)
Person dissolved from: 
31.12.1998
  (from: 12/31/1998)
Date of deletion: 
12/31/1998
  (from: 12/31/1998)
Grounds for deleting: 
zrušenie zlúčením
  (from: 12/31/1998)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/30/1992)
Objects of the company: 
výroba káblov a vodičov
  (from: 12/30/1992 until: 12/30/1998)
výroba iného elektrického vybavenia - elektromateriál
  (from: 12/30/1992 until: 12/30/1998)
nákup tovaru za účelom ďalšieho predaja v rámci voľ. živností
  (from: 12/30/1992 until: 12/30/1998)
sprostredkovanie obchodu v rámci voľných živností
  (from: 12/30/1992 until: 12/30/1998)
Partners: 
HAGARD: HAL, a.s. IČO: 34 144 650
Novozámocká 89
Nitra
Slovak Republic
  (from: 07/27/1998 until: 12/30/1998)
HAGARD: HAL, a.s. IČO: 34 144 650
Novozámocká 89
Nitra
Slovak Republic
  (from: 02/23/1998 until: 07/26/1998)
Zdenko K r a j č
Cikkerova 9
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/27/1998 until: 12/30/1998)
Zdenko K r a j č
Cikkerova 9
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 02/23/1998 until: 07/26/1998)
Zdenko K r a j č
Cikkerova 9
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 02/16/1993 until: 02/22/1998)
Borislav Kondič
sídl. Západ 1054/7
Trstená
Slovak Republic
  (from: 01/03/1995 until: 02/22/1998)
Dragan Kondič
sídl. Západ 1054/7
Trstená
Slovak Republic
  (from: 01/03/1995 until: 02/22/1998)
Ing. Vladimír U h l í k
162/44-32
Tvrdošín - Medvedzie
Slovak Republic
  (from: 12/30/1992 until: 02/15/1993)
Borislav K o n d i č
Naselje Dunav B.B
Beočín
Chorvátska republika
  (from: 12/30/1992 until: 01/02/1995)
Dragan K o n d i č
Naselje Dunav B.B
Beočín
Chorvátska republika
  (from: 12/30/1992 until: 01/02/1995)
Contribution of each member: 
Borislav K o n d i č
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 12/30/1992 until: 01/02/1995)
Dragan K o n d i č
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 12/30/1992 until: 01/02/1995)
Ing. Vladimír U h l í k
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/30/1992 until: 02/15/1993)
Zdenko K r a j č
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 02/16/1993 until: 02/22/1998)
Borislav Kondič
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 01/03/1995 until: 02/22/1998)
Dragan Kondič
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 01/03/1995 until: 02/22/1998)
Zdenko K r a j č
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 02/23/1998 until: 07/26/1998)
HAGARD: HAL, a.s.
Amount of investment: 66 000 Sk Paid up: 66 000 Sk
  (from: 02/23/1998 until: 07/26/1998)
Zdenko K r a j č
Amount of investment: 68 000 Sk Paid up: 68 000 Sk
  (from: 07/27/1998 until: 12/30/1998)
HAGARD: HAL, a.s.
Amount of investment: 132 000 Sk Paid up: 132 000 Sk
  (from: 07/27/1998 until: 12/30/1998)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/03/1995 until: 12/30/1998)
Individual managing director
  (from: 12/30/1992 until: 01/02/1995)
Zdenko K r a j č
Cikkerova 9
Banská Bystrica
  (from: 02/16/1993 until: 12/30/1998)
Ing. Daniela Loffayová
Západ 1145/36-23
Trstená
  (from: 01/03/1995 until: 12/30/1998)
Ing. Juraj Rojko
Javorová 10
Nitra
  (from: 02/23/1998 until: 12/30/1998)
Ing. Vlastimil Švec
Párovská 12
Nitra
  (from: 02/23/1998 until: 12/30/1998)
Ing. Vladimír U h l í k
162/44-32
Tvrdošín - Medvedzie
  (from: 12/30/1992 until: 02/15/1993)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 01/03/1995 until: 12/30/1998)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 12/30/1992 until: 01/02/1995)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 07/27/1998 until: 12/30/1998)
100 000 Sk
  (from: 12/30/1992 until: 07/26/1998)
Other legal facts: 
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 23.12.1998 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti bez likvidácie, zlúčením s inou obchodnou spoločnosťou. Práva, povinnosti, záväzky a majetok zrušenej spoločnosti prechádzajú v plnom rozsahu na právneho nástupcu, ktorým je spoločnosť ELKOND HHK, a.s. IČO: 36 382 841 so sídlom Trstená, Oravická 1228. Na základe uvedenej skutočnosti a na základe predloženého súhlasu správcu dane s výmazom sa spoločnosť ELKOND, spol. s r.o. z obchodného registra dňom 31.12. 1998 v y m a z á v a .
  (from: 12/31/1998)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9.12.1992 podľa § 24, 105 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
  (from: 12/30/1992 until: 12/30/1998)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 12.2.1993 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 2763
  (from: 02/16/1993 until: 12/30/1998)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 13.10.1994 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/03/1995 until: 12/30/1998)
Dňa 18.2.1998 bol schválený dodatok č. 3 k Spoločenskej zmluve.
  (from: 02/23/1998 until: 12/30/1998)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 22.6. 1998 bol schválený Dodatok č. 4 k Spoločenskej zmluve.
  (from: 07/27/1998 until: 12/30/1998)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/18/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person