Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  242/S

Business name: 
COOP JEDNOTA REVÚCA, spotrebné družstvo
  (from: 12/31/2003)
Registered seat: 
Sládkovičova 58
Revúca 050 01
  (from: 06/19/2007)
Identification number (IČO): 
00 169 129
  (from: 04/19/1993)
Date of entry: 
11/25/1953
  (from: 04/19/1993)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/19/1993)
Objects of the company: 
pohostinstvo a ubytovanie
  (from: 04/20/1993)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 04/20/1993)
veľkoobchod s potravinami
  (from: 04/20/1993)
veľkoobchod s tovarom pre domácnosť
  (from: 04/20/1993)
veľkoobchod so strojmi, technickými potrebami
  (from: 04/20/1993)
iný veľkoobchod
  (from: 04/20/1993)
maloobchod so zmiešaným tovarom
  (from: 04/20/1993)
reklamné činnosti a aranžerská činnosť
  (from: 04/20/1993)
prenájom nehnuteľností
  (from: 04/20/1993)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 05/13/2011)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla
  (from: 05/13/2011)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/13/2011)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 05/13/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/25/1995)
Milan Dávid - Member of the Board of Directors
57
Gočaltovo 049 32
From: 04/01/2021
  (from: 04/27/2021)
Bc. Svetlana Laciaková - Member of the Board of Directors
126
Kobeliarovo 049 23
From: 04/01/2021
  (from: 04/27/2021)
Ing. Jozef Sedlák - Chairman of the Board of Directors
Komenského 1213/6
Revúca 050 01
From: 01/01/2022
  (from: 01/13/2022)
Ing. Slavomír Hrbáľ - Vice-chairman of the Board of Directors
Maša 1391/5A
Revúca 050 01
From: 01/01/2022
  (from: 01/13/2022)
Ing. Vladimír Čuchran - Member of the Board of Directors
Sv. Quirina 1559/28
Revúca 050 01
From: 01/01/2022
  (from: 01/13/2022)
Acting: 
Za družstvo podpisuje predseda predstavenstva. V styku s vonkajšími orgánmi používa označenie predseda družstva. Pre platnosť písomného právneho úkonu sa vyžaduje podpis predsedu a podpredsedu, v neprítomnosti jedného z nich ďalšieho člena predstavenstva.
  (from: 04/27/2021)
Supervisory board: 
Marta Šutičová
3
Muránska Lehota 049 01
From: 04/01/2021
  (from: 04/27/2021)
Štefan Hadar
26
Vyšná Slaná 049 26
From: 04/01/2021
  (from: 04/27/2021)
Jaroslav Krivda
Jilemnického 83/14
Revúca 050 01
From: 04/01/2021
  (from: 04/27/2021)
Registered capital: 
1 250 EUR
  (from: 03/10/2009)
Basic member contribution: 
30 EUR
  (from: 03/10/2009)
Other legal facts: 
Družstvo sa riadi stanovami prijatými a schválenými na zhromaždení delegátov dňa 23.2.1991 na základe zák. č. 176/90 Zb. Stary spis: Dr 871 Stary spis: Dr 638
  (from: 04/19/1993)
. Zmeny v zápise boli urobené na základe transformačného projektu schváleného dňa 6.11.1992 a zmeny stanov družstva schválenej zhromaždením delegátov dňa 6.11.1992, v súlade s ust. § 18 a nasl. zák. č. 42/92 Zb. a § 765 zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 871 Stary spis: Dr 638
  (from: 04/20/1993)
Zmena stanov schválených zhromaždením delegátov družstva zo dňa 20.4.1995.
  (from: 10/25/1995)
. Zmena stanov schválená ZD družstva dňa 18.4.1996.
  (from: 06/18/1996)
. Zhromaždenie delegátov konané dňa 18.4.1997 schválilo zmenu stanov.
  (from: 08/19/1997)
. Zhromaždenie delegátov konané dňa 20.4.1998 schválilo zmenu stanov.
  (from: 02/26/1999)
. Na zhromaždení delegátov konanom dňa 10.4.2002 bola schválená zmena stanov a vyhotovené ich úplné znenie.
  (from: 06/26/2002)
. Zhromaždenie delegátov dňa 27.11.2003 schválilo zmenu obchodného mena a zmenu stanov s účinnosťou od 1.1.2004.
  (from: 12/31/2003)
Date of updating data in databases:  04/22/2024
Date of extract :  04/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person