Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  182/V

Business name: 
METAL INVEST, a.s. Košice "v likvidácii"
  (from: 06/13/2000)
Registered seat: 
Bellova 3
Košice 040 01
  (from: 04/24/1992)
Identification number (IČO): 
31 651 020
  (from: 04/24/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/24/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/24/1992)
Objects of the company: 
veľkoobchod s hutníckymi materiálmi, kovovými materiálmi a výrobkami z nich
  (from: 04/24/1992)
veľkoobchod so strojárskymi, hutníckymi technológiami a nerastnými surovinami
  (from: 04/24/1992)
veľkoobchod so spotrebným, priemyselným tovarom, strojmi
  (from: 04/24/1992)
veľkoobchod so strojnými zariadeniami, výrobkami elektrotechnického priemyslu
  (from: 04/24/1992)
veľkoobchod s výrobkami gumárenského priemyslu
  (from: 04/24/1992)
veľkoobchod s poľnohospodárskymi produktami a potravinami
  (from: 04/24/1992)
maloobchod so spotrebným a priemyselným tovarom
  (from: 04/24/1992)
maloobchod so strojmi a strojnými zariadeniami
  (from: 04/24/1992)
maloobchod s výrobkami elektrotechnického a gumárenského priemyslu
  (from: 04/24/1992)
maloobchod s poľnohospodárskymi produktami a potravinami
  (from: 04/24/1992)
leasingová, akvizičná a marketingová činnosť
  (from: 04/24/1992)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 04/24/1992)
stavebná výroba mimo výrobkov z betónu
  (from: 04/24/1992)
poradenská, konzultačná, servisná činnosť v oblasti strojárstva, hutníctva
  (from: 04/24/1992)
faktoring (odkupovanie pohľadávok a inkaso faktúr)
  (from: 08/03/1993)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 09/30/1994)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/13/2000)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje likvidátor sám a to tak, že k napísanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/13/2000)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 04/24/1992)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/16/1999)
Supervisory board: 
Ing. Juraj Mondík
Berlínska 28
Košice
  (from: 12/16/1999)
Ing. Martin Pitorák
Krupinská 10
Košice
  (from: 12/16/1999)
Ing. Štefan Sarnovský - člen
Jaseňova 4
Košice
  (from: 06/22/1999)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 05/01/2000
  (from: 06/13/2000)
 Liquidators:
JUDr. Peter Skriňák
266
Bohdanovce
  (from: 06/13/2000)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 13.4.1992, uzavretou podľa zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 04/24/1992)
Zmeny v zápise boli vykonané na základe zmien stanov schválených valným zhromaždením formou notárskej zápisnice spísanej pod č. N 103/93, Nz 102/92 JUDr. Stanislavom Furdom, notárom v Košiciach dňa 19.5.1993.
  (from: 08/03/1993)
Zmena stanov a.s. - dodatok č. 1, schválená valným zhromaždením dňa 25.9.1992. Zmena stanov a.s. - dodatok č. 2, schválená valným zhromaždením dňa 19.5.1993. Zmena stanov a.s. - dodatok č. 3, schválená valným zhromaždením dňa 25.8.1994.
  (from: 09/30/1994)
Zmena stanov a.s. - dodatok č. 4, schválená valným zhromaždením dňa 20.2.1995.
  (from: 03/01/1995)
Zmena stanov schválená dňa 16.8.1995.
  (from: 11/29/1995)
Zmena stanov schválená dňa 12.12.1996.
  (from: 01/21/1997)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením zo dňa 7.4.1999.
  (from: 06/22/1999)
Zmena stanov a.s. vo forme notárskej zápisnice N 249/99, Nz 250/99 zo dňa 23.11.1999 podľa z.č. 127/1999 Z.z.
  (from: 12/16/1999)
Rozhodnutie NVZ zo dňa 17.4.2000 o zrušení spoločnosti likvidáciou. Deň vstupu spoločnosti do likvidácie 1.5.2000. Deň zápisu: 13.6.2000.
  (from: 06/13/2000)
Date of updating data in databases:  10/27/2021
Date of extract :  10/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person