Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  18048/B

Business name: 
J & A spol. s r.o.
  (from: 11/05/2004)
CREATIO spol. s r.o.
  (from: 10/20/1998 until: 11/04/2004)
Registered seat: 
Homolova 8
Bratislava 841 02
  (from: 08/02/2006)
Lipského 2
Bratislava 841 01
  (from: 11/05/2004 until: 08/01/2006)
Lazaretská 26
Bratislava 811 09
  (from: 10/20/1998 until: 11/04/2004)
Identification number (IČO): 
35 754 753
  (from: 10/20/1998)
Date of entry: 
10/20/1998
  (from: 10/20/1998)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/20/1998)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 10/20/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 10/20/1998)
zásielkový predaj
  (from: 10/20/1998)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/20/1998)
prieskum trhu
  (from: 10/20/1998)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 10/20/1998)
návrh, výroba a predaj umelecko-remeselných a propagačných výrobkov
  (from: 10/20/1998)
výskum v oblasti humanitných a spoločenských vied
  (from: 10/20/1998)
činnosť spravodajských tlačových kancelárií
  (from: 10/20/1998)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/20/1998)
organizačná činnosť v oblasti kurzov, školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
  (from: 10/20/1998)
organizovanie kultúrnych a oddychových podujatí, recepcií a banketov
  (from: 10/20/1998)
sekretárske služby a preklady
  (from: 10/20/1998)
vedenie účtovnej evidencie
  (from: 10/20/1998)
automatizované spracovanie dát
  (from: 10/20/1998)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 10/20/1998)
leasingová činnosť
  (from: 10/20/1998)
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
  (from: 10/20/1998)
čistenie budov a upratovacie práce
  (from: 10/20/1998)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 10/20/1998)
obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
  (from: 10/20/1998)
poradenská činnosť v predmete podnikania
  (from: 10/20/1998)
inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe
  (from: 10/20/1998 until: 11/04/2004)
pohostinská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/20/1998 until: 11/04/2004)
ubytovacie služby /s kapacitou do 10 miest/
  (from: 10/20/1998 until: 11/04/2004)
Partners: 
Ing. Alena Müllerová
Kováčska 16
Zohor 900 51
Slovak Republic
  (from: 11/05/2004)
Jana Sedláčková
Fedáková 16
Bratislava 841 02
Slovak Republic
  (from: 11/05/2004)
Ing. Ľubica Begalová
Jahodová 17
Bratislava 831 01
Slovak Republic
  (from: 10/20/1998 until: 11/04/2004)
Eva Stráska
S. Chalupku 835
Varín 013 03
Slovak Republic
  (from: 10/20/1998 until: 11/04/2004)
Contribution of each member: 
Ing. Alena Müllerová
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 02/24/2017)
Jana Sedláčková
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 02/24/2017)
Ing. Ľubica Begalová
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/20/1998 until: 11/04/2004)
Eva Stráska
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/20/1998 until: 11/04/2004)
Ing. Alena Müllerová
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/05/2004 until: 12/10/2009)
Jana Sedláčková
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/05/2004 until: 12/10/2009)
Ing. Alena Müllerová
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 12/11/2009 until: 02/23/2017)
Jana Sedláčková
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 12/11/2009 until: 02/23/2017)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/20/1998)
Ing. Alena Műllerová
Kováčska 16
Zohor 900 51
From: 10/28/2004
  (from: 06/30/2017)
Jana Sedláčková
Fedáková 16
Bratislava 841 02
From: 10/28/2004
  (from: 06/30/2017)
Ing. Ľubica Begalová
Jahodová 17
Bratislava 831 01
  (from: 10/20/1998 until: 11/04/2004)
Ing. Ľubica Begalová
Jahodová 17
Bratislava 831 01
Until: 10/28/2004
  (from: 11/05/2004 until: 11/04/2004)
Ing. Alena Müllerová
Kováčska 16
Zohor 900 51
From: 10/28/2004
  (from: 08/02/2006 until: 06/29/2017)
Ing. Alena Müllerová
Lipského 2
Bratislava 841 01
From: 10/28/2004
  (from: 11/05/2004 until: 08/01/2006)
Jana Sedláčková
Fedáková 16
Bratislava 841 02
From: 10/28/2004
  (from: 11/05/2004 until: 06/29/2017)
Eva Stráska
S. Chalupku 835
Varín 013 03
  (from: 10/20/1998 until: 11/04/2004)
Eva Stráska
S. Chalupku 835
Varín 013 03
Until: 10/28/2004
  (from: 11/05/2004 until: 11/04/2004)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ, vo všetkých veciach samostatne.
  (from: 10/20/1998)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 02/24/2017)
6 638,783776 EUR
  (from: 12/11/2009 until: 02/23/2017)
200 000 Sk
  (from: 10/20/1998 until: 12/10/2009)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.9.1998, jej dodatkom č. 1 zo dňa 25.9.1998 a jej dodatkom č. 2 zo dňa 19.10.1998 v súlade s ust. § 105-153 zák.č. 513/1991 Zb. v znení zák.č. 11/1998 Z.z.
  (from: 10/20/1998)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.10.2004
  (from: 11/05/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.7.2006 - zmena sídla; pôvodné: Lipského 2, 841 01 Bratislava.
  (from: 08/02/2006)
Date of updating data in databases:  08/04/2021
Date of extract :  08/05/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person