Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  205/V

Obchodné meno: 
KROMZA a.s. v likvidácii
  (od: 31.08.1998 do: 08.10.2014)
KROMZA a.s.
  (od: 15.01.1998 do: 30.08.1998)
Slovenské elektrotechnické závody Krompachy a.s.
  (od: 11.05.1992 do: 14.01.1998)
Slovenské elektrotechnické závody akciová spoločnoť Krompachy
  (od: 25.04.1992 do: 10.05.1992)
Sídlo: 
Hornádska č. 1
Krompachy 053 42
  (od: 25.04.1992 do: 08.10.2014)
IČO: 
31 651 062
  (od: 25.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 25.04.1992)
Deň výmazu: 
09.10.2014
  (od: 09.10.2014)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 09.10.2014)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 25.04.1992)
Predmet činnosti: 
výskum, vývoj, výroba, opravy, montáž a predaj elektrotechnických výrobkov a systémov, vybraných strojárenských výrobkov a chemických výrobkov
  (od: 25.04.1992 do: 08.10.2014)
prenájom vlastníctva základných prostriedkov
  (od: 25.04.1992 do: 08.10.2014)
vykonávanie revízií, skúšok tesností a tlakových skúšok prevádzkových TNS
  (od: 09.10.1995 do: 08.10.2014)
technik požiarnej ochrany
  (od: 09.10.1995 do: 08.10.2014)
revízia vyhradených elektrických zariadení do 1 000 V a bleskozvodov do objektov triedy B
  (od: 09.10.1995 do: 08.10.2014)
vedenie účtovníctva
  (od: 09.10.1995 do: 08.10.2014)
prenájom základných prostriedkov
  (od: 09.10.1995 do: 08.10.2014)
poradenská činnosť v oblasti ekológie
  (od: 09.10.1995 do: 08.10.2014)
vykonávanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  (od: 09.10.1995 do: 08.10.2014)
cestná motorová osobná nehromadná doprava
  (od: 09.10.1995 do: 08.10.2014)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi-úprava odpadov: odpadová akumulátorová kyselina, odpadové vrtné a brusné emulzie, kondenzát z kompresorov, ostatné zmesi olejov s vodou, odpadové zmesi rozpúšťadiel s vodou bez halogenovaných organických rozpúšťadiel a sprostredkovanie zneškodňovania odpadov: obsah odlučovačov tukov, odpad drevotrieskových dosiek, drevová múčka, piliny a drevový odpad znečistené olejom alebo organickými škodlivinami, papierové filtre nasýtené olejom, zemina znečistená ropnými látkami, použité materiály pre zachytávanie olejov, železný šrot, odpad z obrábania, nádoby zo železných kovov so zvyškovým obsahom škodlivín, olejové filtre, odpad z obrábania, odpad hliníka a jeho zliatin, odpad medi a jej zliatin, šrot neželezných kovov, neželezné obaly bez obsahu škodlivín, odpad káblov, olovené akumulátory, suché batérie (suché články), odpad ortuti, zvyšky s obsahom ortuti, ortuťové výbojky, žiarivky, kal z brúsenia železných a neželezných kovov, odpadové vrtné, rezné a brúsne oleje, odpadové oleje pre spaľovacie motory a prevodovky, odpadové strojové a turbínové oleje, brúsny kal s obsahom oleja, odpad z nanášania náterových hmôt, odpad z odstraňovania náterových hmôt, odpad heterogénnych plastových materiálov, opotrebované pneumatiky a ich odrezky, textilný materiál znečistený organickými škodlivinami, leštiaca bavlna a plsť znečistené škodlivinami, odpad zo septikov a žúmp
  (od: 09.10.1995 do: 08.10.2014)
pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení
  (od: 11.07.1996 do: 08.10.2014)
výroba hotových jedál a polotovarov
  (od: 11.07.1996 do: 08.10.2014)
výroba, nákup a predaj mäsových výrobkov a polotovarov
  (od: 11.07.1996 do: 08.10.2014)
nákup a predaj potravinárskeho a drogerijného tovaru, alko a nealko nápojov, tabakových výrobkov
  (od: 11.07.1996 do: 08.10.2014)
cestná motorová nákladná doprava
  (od: 11.07.1996 do: 08.10.2014)
Štatutárny orgán: 
likvidátor
  (od: 31.08.1998 do: 26.02.2014)
predstavenstvo
  (od: 11.07.1996 do: 30.08.1998)
Ing. Jozef Bučko - člen
Hviezdoslavova 3
Gelnica
  (od: 28.04.1993 do: 07.09.1994)
Ing. Ľubomír Cuker - člen
SNP 126
Krompachy
  (od: 16.10.1997 do: 30.08.1998)
Ing. Pavol Čarnoký - člen
569
Kluknava
  (od: 28.04.1993 do: 10.07.1996)
Ing. František Dzurilla - podpredseda
202
Jablonov
  (od: 25.04.1992 do: 27.04.1993)
Ing. Ján Hanušovský - člen
Poštová 5
Krompachy
  (od: 28.04.1993 do: 10.07.1996)
Ing. Ján Hanušovský - člen
Poštová 5
Krompachy
  (od: 11.07.1996 do: 15.10.1997)
Peter Hvizdoš , st. - člen
Hlavná 22
Krompachy
  (od: 25.04.1992 do: 27.04.1993)
JUDr. Peter Jagoš - člen
Lidické nám. 1
Košice
  (od: 11.07.1996 do: 30.08.1998)
Ing. Ján Karoľ - člen
kpt. Nálepku 7
Krompachy
  (od: 08.09.1994 do: 10.07.1996)
Ing. Ján Karoľ - člen
Kpt. Nálepku 7
Krompachy
  (od: 11.07.1996 do: 15.10.1997)
Ing. Štefan Klein - člen
Lorencova 6
Krompachy
  (od: 11.07.1996 do: 30.08.1998)
Ing. Imrich Lovas - člen
141
Kluknava
  (od: 28.04.1993 do: 10.07.1996)
Ing. Mária Nováková - člen
Hutnícka 5/8
Spišská Nová Ves
  (od: 25.04.1992 do: 10.07.1996)
Ing. Mária Nováková - člen
Hutnícka 5/8
Spišská Nová Ves
  (od: 11.07.1996 do: 14.01.1998)
Ing. Miroslav Polnišer - člen
Lorencova č. 2
Krompachy
  (od: 25.04.1992 do: 27.04.1993)
Ing. Imrich Smaržík - predseda
Lorencova 10
Krompachy
  (od: 25.04.1992 do: 10.07.1996)
Ing. Imrich Smaržík - predseda
Lorencova 10
Krompachy
  (od: 11.07.1996 do: 14.01.1998)
Ing. Dušan Torok - člen
Poštová 5
Krompachy
  (od: 28.04.1993 do: 10.07.1996)
Ing. Dušan Török - člen
Poštová 5
Krompachy
  (od: 11.07.1996 do: 14.01.1998)
Konanie menom spoločnosti: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 11.07.1996 do: 30.08.1998)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 25.04.1992 do: 10.07.1996)
Prokúra: 
Ing. Jozef Bučko
Hviezdoslavova 3
Gelnica
  (od: 25.05.1992 do: 27.04.1993)
Ing. Pavol Čarnoký
569
Kluknava
  (od: 25.05.1992 do: 27.04.1993)
Spoločnosť zastupujú tiež prokuristi v rozsahu udeleného plnomocenstva. Za spoločnosť podpisujú tým spôsobom, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti s dodatkom označujúcim prokúru pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 25.05.1992 do: 27.04.1993)
Základné imanie: 
300 560 000 Sk
  (od: 28.04.1993 do: 08.10.2014)
286 927 000 Sk
  (od: 25.04.1992 do: 27.04.1993)
Akcie: 
Počet: 161894
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 28.04.1993 do: 08.10.2014)
Počet: 138666
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 11.07.1996 do: 08.10.2014)
Počet: 138666
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 28.04.1993 do: 10.07.1996)
Počet: 131986
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 25.04.1992 do: 27.04.1993)
Počet: 154941
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 25.04.1992 do: 27.04.1993)
Dozorná rada: 
Ing. František Dzurilla
202
Jablonov
  (od: 08.09.1994 do: 10.07.1996)
Ing. František Dzurilla - člen
202
Jablonov
  (od: 11.07.1996 do: 08.10.2014)
Ján Gabonay - člen
Šoltésovej 19/6
Spišská Nová Ves
  (od: 16.10.1997 do: 08.10.2014)
Ing. Ján Karoľ - člen
Kpt. Nálepku 7
Krompachy
  (od: 16.10.1997 do: 08.10.2014)
RNDr. Štefan Kitko - predseda
Mlynská 7
Krompachy
  (od: 25.04.1992 do: 10.07.1996)
RNDr. Štefan Kitko - predseda
Mlynská 7
Krompachy
  (od: 11.07.1996 do: 08.10.2014)
Ing. Jozef Klein - člen
Dunajská 24
Bratislava
  (od: 25.04.1992 do: 10.07.1996)
Ing. Jozef Klein - člen
Dunajská 24
Bratislava
  (od: 11.07.1996 do: 08.10.2014)
Ing. Vladimír Vaščák - podpredseda
Oľše 18
Margecany
  (od: 25.04.1992 do: 10.07.1996)
Ing. Vladimír Vaščák - podpredseda
Oľše 18
Margecany
  (od: 11.07.1996 do: 15.10.1997)
 Likvidátor:
Likvidácia: 
Ing. Vladimír Vaščák
Olše 18
Margecany
Skončenie funkcie: 09.10.2014
  (od: 31.08.1998)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Za spoločnosť koná likvidátor. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje likvidátor tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 31.08.1998)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 3K/9/1998-303 zo dňa 9.9.2013. Uvedeným uznesením súd zároveň JUDr. Mariána Kollára zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty. Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.10.2013.
  (od: 09.10.2014)
Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo Fondom národného majetku SR na základe zák.č. 92/91 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v súlade s § 154 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb.
  (od: 25.04.1992 do: 08.10.2014)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 25.4.1994.
  (od: 08.09.1994 do: 08.10.2014)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 3.5.1995.
  (od: 09.10.1995 do: 08.10.2014)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 29.4.1996.
  (od: 11.07.1996 do: 08.10.2014)
Zmena stanov schválená VZ dňa 6.5.1997.
  (od: 16.10.1997 do: 08.10.2014)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 5.1.1998.
  (od: 15.01.1998 do: 08.10.2014)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 17.8.1998 o zrušení spoločnosti s likvidáciou. Vstup do likvidácie 1.9.1998. Zápis vstupu do likvidácie v obchodnom registri 31.8.1998.
  (od: 31.08.1998 do: 08.10.2014)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 3 K 9/98 zo dňa 12.11.1998 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: KROMZA, a.s. v likvidácii so sídlom v Krompachoch na ul. Hornádskej č. 1, IČO: 31 651 062 a ustanovil správcu podstaty: JUDr. Marián Kollár, advokát, Spišská Nová Ves, Starosaská 3.
  (od: 19.02.1999 do: 08.10.2014)
Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 3K/9/1998-303 zo dňa 09.09.2013, právoplatným dňa 22.10.2013, zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: KROMZA a.s. v likvidácii, so sídlom Hornádska č. 1, Krompachy 053 42, IČO: 31 651 062 a zbavil JUDr. Mariána Kollára funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (od: 27.02.2014 do: 08.10.2014)
Dátum aktualizácie údajov:  24.09.2021
Dátum výpisu:  27.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)