Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Po Vložka číslo:  108/B

Výpis je neaktuálny z dôvodu zmeny právnej formy - odkaz na aktuálny výpis.

Obchodné meno: 
Komoditná burza Bratislava, a. s.
  (od: 02.04.2009)
Komoditná burza Bratislava
  (od: 10.11.1998 do: 01.04.2009)
Bratislavská medzinárodná komoditná burza
  (od: 08.12.1992 do: 09.11.1998)
Sídlo: 
Trnavská cesta 50/A
Bratislava 821 02
  (od: 29.04.2008)
29. augusta 2
Bratislava 811 07
  (od: 10.11.1998 do: 28.04.2008)
Ružinovská 1
Bratislava 821 02
  (od: 13.11.1996 do: 09.11.1998)
Botanická 25
Bratislava 841 04
  (od: 08.12.1992 do: 12.11.1996)
IČO: 
31 337 406
  (od: 08.12.1992)
Deň zápisu: 
08.12.1992
  (od: 08.12.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 02.04.2009)
Komoditná burza podľa Zák. č. 229/92 Zb.
  (od: 08.12.1992 do: 01.04.2009)
Predmet činnosti: 
Predmet burzových obchodov : kovy a výrobky z nich, palivá a nerastné výrobky, poľnohospodárske produkty živočíšne a rastlinné, potraviny a pochutiny, drevo a výrobky drevospracujúceho priemyslu, chemické výrobky a výrobky gumárenského priemyslu, výrobky strojárenského vrátane elektrotechnického priemyslu, výrobky ľahkého priemyslu, výrobky priemyslu stavebných hnôt, kurzy devíz, povolenia na emisie skleníkových plynov, elektrická energia
  (od: 02.04.2009)
sprostredkovanie obchodných kontaktov
  (od: 02.04.2009)
publikačná činnosť
  (od: 02.04.2009)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 02.04.2009)
školiaca a poradenská činnosť
  (od: 02.04.2009)
činnosť organizačného a ekonomického poradcu
  (od: 02.04.2009)
zapožičiavanie technických prostriedkov za odplatu
  (od: 02.04.2009)
rozmnožovanie písomností
  (od: 02.04.2009)
Druhy burzových obchodov : promptné, termínované
  (od: 02.04.2009)
1. Predmet burzových obchodov:
  (od: 08.12.1992 do: 01.04.2009)
kovy a výrobky z nich
  (od: 08.12.1992 do: 01.04.2009)
palivá a nerastné výrobky
  (od: 08.12.1992 do: 01.04.2009)
poľnohospodárske produkty živočísne a rastlinné
  (od: 08.12.1992 do: 01.04.2009)
potraviny a pochutiny
  (od: 08.12.1992 do: 01.04.2009)
drevo a výrobky drevospracujúceho priemyslu
  (od: 08.12.1992 do: 01.04.2009)
chemické výrobky a výrobky gumárenského priemyslu
  (od: 08.12.1992 do: 01.04.2009)
výrobky strojárenského vrátane elektrotechnického priemyslu
  (od: 08.12.1992 do: 01.04.2009)
výrobky ľahkého priemyslu
  (od: 08.12.1992 do: 01.04.2009)
výrobky priemyslu stavebných hmôt
  (od: 08.12.1992 do: 01.04.2009)
kurzy devíz;
  (od: 08.12.1992 do: 01.04.2009)
2. Druhy burzových obchodov: promptné, termínové
  (od: 08.12.1992 do: 01.04.2009)
sprostredkovanie obchodných kontaktov
  (od: 08.12.1992 do: 01.04.2009)
publikačná činnosť
  (od: 08.12.1992 do: 01.04.2009)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 08.12.1992 do: 01.04.2009)
školiaca a poradenská činnosť
  (od: 08.12.1992 do: 01.04.2009)
činnosť organizačného a ekonomického poradcu
  (od: 08.12.1992 do: 01.04.2009)
zapožičiavanie technických prostriedkov za odplatu
  (od: 08.12.1992 do: 01.04.2009)
rozmnožovanie písomností
  (od: 08.12.1992 do: 01.04.2009)
Predmet burzových obchodov : - povolenia na emisie skleníkových plynov, - elektrická energia
  (od: 29.04.2005 do: 01.04.2009)
Štatutárny orgán: 
Burzová komora
  (od: 27.09.2000)
Ľudovít Scholtz - predseda burzovej komory
Sídl. Rimava 36
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 02.04.2009
  (od: 02.04.2009)
Ing. Jozef Rebro - podpredseda burzovej komory
Brečtanová 22
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 02.04.2009
  (od: 02.04.2009)
Ing. Peter Balek - člen burzovej komory
Jeséniova 8B
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 02.04.2009
  (od: 02.04.2009)
JUDr. Boris Balog , PhD. - člen burzovej komory
L. Svobodu 8
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 02.04.2009
  (od: 02.04.2009)
JUDr. Anna Sorokáčová - člen burzovej komory
Hurbanova 1176/20
Praha 4 142 00
Česká republika
Vznik funkcie: 02.04.2009
  (od: 02.04.2009)
Ing. Michal Borguľa - člen burzovej komory
Lachova 35
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 02.04.2009
  (od: 02.04.2009)
Ing. Jana Vargová , PhD. - člen burzovej komory
Lietavská 3097/13
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 02.04.2009
  (od: 02.04.2009)
Ing. Alexander Babiš - člen burzovej komory
Jura Hronca 52
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 02.04.2009
  (od: 02.04.2009)
Dipl. Manager Peter Závodský - člen burzovej komory
Potočná 17/155
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 02.04.2009
  (od: 02.04.2009)
Ing. Štefan Adam - člen Burzovej komory
Špiezova 1
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 08.06.2004
  (od: 27.07.2004 do: 16.10.2008)
Ing. Štefan Adam - člen Burzovej komory
Špiezova 1
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 08.06.2004 Skončenie funkcie: 09.06.2008
  (od: 17.10.2008 do: 16.10.2008)
Doc. Ing. Peter Baláž , CSc.
Novohradská 6
Bratislava
  (od: 31.08.1994 do: 19.11.1997)
Doc. Ing. Peter Baláž , CSc.
Novohradská 6
Bratislava
  (od: 20.11.1997 do: 26.09.2000)
Ing. Vojtech Balážik
V. Clementisa 28
Trnava
  (od: 07.08.1998 do: 26.09.2000)
Ing. Vladimír Blaškovič
Jasovská 9
Bratislava
  (od: 08.12.1992 do: 28.06.1993)
Ing. Peter Blubla - člen Burzovej komory
Sládkovičova 15
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 08.06.2004
  (od: 27.07.2004 do: 18.09.2007)
Ing. Peter Blubla - člen Burzovej komory
Sládkovičova 15
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 08.06.2004 Skončenie funkcie: 27.03.2007
  (od: 19.09.2007 do: 18.09.2007)
Ing. Jozef Čimbora
Slatinská 6
Bratislava
  (od: 08.12.1992 do: 30.08.1994)
RNDr. Ing. František Doktor
Adámiho 5
Bratislava
  (od: 31.08.1994 do: 12.11.1996)
Ing. Karol Farkaš - člen burzovej komory
Tehelná 1004/94
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 11.12.2007
  (od: 29.04.2008 do: 24.03.2009)
Ing. Karol Farkaš - člen burzovej komory
Tehelná 1004/94
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 11.12.2007 Skončenie funkcie: 16.09.2008
  (od: 25.03.2009 do: 24.03.2009)
Ing. Daniela Glausova
Gajova 7
Bratislava 811 09
  (od: 13.11.1996 do: 26.09.2000)
Ing. František Golián
Ožvoldíkova 5
Bratislava
  (od: 31.08.1994 do: 12.11.1996)
Ing. Peter Harag
Tomanova 74
Bratislava 831 07
  (od: 13.11.1996 do: 26.09.2000)
Ing. Tatiana Hlobenová
Teodora Tekela 6920/14
Trnava 917 01
  (od: 18.06.1999 do: 26.09.2000)
Ing. Tatiana Hlobenová - člen
Teodora Tekela 6920/14
Trnava 917 00
  (od: 27.09.2000 do: 14.08.2001)
Ing. Ľubomír Chmelík
Pri Hradnej studni 3
Bratislava
  (od: 08.12.1992 do: 19.11.1997)
Ing. Ľubomír Chmelík
Pri Hradnej studni 3
Bratislava
  (od: 20.11.1997 do: 26.09.2000)
Ing. Ľubomír Chmelík - člen
Pri Hradnej studni 3
Bratislava 811 03
  (od: 27.09.2000 do: 26.07.2004)
Ing. Ľubomír Chmelík - člen
Pri Hradnej studni 3
Bratislava 811 03
Skončenie funkcie: 11.05.2004
  (od: 27.07.2004 do: 26.07.2004)
Ing. Ľubomír Chmelík - podpredseda Burzovej komory
Pri Hradnej studni 3
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 13.05.2004
  (od: 27.07.2004 do: 18.09.2007)
Ing. Ľubomír Chmelík - podpredseda Burzovej komory
Pri Hradnej studni 3
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 13.05.2004 Skončenie funkcie: 13.03.2007
  (od: 19.09.2007 do: 18.09.2007)
Karol Kabát
Hlavná 29
Trnava 917 01
  (od: 20.11.1997 do: 17.06.1999)
Ing. Karol Kabát
Hlavná 29
Trnava
  (od: 08.12.1992 do: 28.06.1993)
Ing. Karol Kabát
Hlavná 29
Trnava 917 01
  (od: 29.06.1993 do: 19.11.1997)
Július Kostolný - člen Burzovej komory
Rudolfa Viesta 87
Martin 036 01
Vznik funkcie: 08.06.2004 Skončenie funkcie: 27.03.2007
  (od: 19.09.2007 do: 18.09.2007)
Ing. Július Kostolný - člen Burzovej komory
Rudolfa Viesta 87
Martin 036 01
Vznik funkcie: 08.06.2004
  (od: 27.07.2004 do: 18.09.2007)
Doc. Ing. Igor Krejčí , CSc.
Nejedlého 10
Bratislava 841 02
  (od: 13.11.1996 do: 26.09.2000)
Doc. Ing. Igor Krejčí , CSc. - podpredseda
Bárdošova 78
Bratislava 831 01
  (od: 27.09.2000 do: 26.07.2004)
Doc. Ing. Igor Krejčí , CSc. - podpredseda
Bárdošova 78
Bratislava 831 01
Skončenie funkcie: 11.05.2004
  (od: 27.07.2004 do: 26.07.2004)
Ing. Karol Krejčí , CSc.
Nejedlého 10
Bratislava
  (od: 08.12.1992 do: 28.06.1993)
Ondrej Kresan
Čmelíkova 13
Bratislava
  (od: 31.08.1994 do: 12.11.1996)
Ing. Hana Krišová
Súmračná 8
Bratislava
  (od: 31.08.1994 do: 19.11.1997)
Ing. Hana Krišová
Súmračná 8
Bratislava
  (od: 20.11.1997 do: 26.09.2000)
Stanislav Ladzianský - predseda
Gallayova 45
Bratislava 841 02
  (od: 15.08.2001 do: 26.07.2004)
Stanislav Ladzianský - predseda
Gallayova 45
Bratislava 841 02
Skončenie funkcie: 11.05.2004
  (od: 27.07.2004 do: 26.07.2004)
Ing. Ján Láska
Bieloruska 54
Bratislava
  (od: 29.06.1993 do: 19.11.1997)
Ing. Ján Láska
Bieloruska 54
Bratislava
  (od: 20.11.1997 do: 26.09.2000)
doc. JUDr. Ing. Vladimír Lexa , CSc. - člen Burzovej komory
Červeňová 15
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 13.05.2004
  (od: 27.07.2004 do: 18.09.2007)
doc. JUDr. Ing. Vladimír Lexa , CSc. - člen Burzovej komory
Červeňová 15
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 13.05.2004 Skončenie funkcie: 13.03.2007
  (od: 19.09.2007 do: 18.09.2007)
Ing. Anton Lisý
Šustekova 5
Bratislava
  (od: 31.08.1994 do: 19.11.1997)
Ing. Anton Lisý
Šustekova 5
Bratislava
  (od: 20.11.1997 do: 26.09.2000)
Ing. Albín Marenčík - člen
Ludvíka Svobodu 42
Skalica 909 01
  (od: 27.09.2000 do: 26.07.2004)
Ing. Albín Marenčík - člen
Ludvíka Svobodu 42
Skalica 909 01
Skončenie funkcie: 11.05.2004
  (od: 27.07.2004 do: 26.07.2004)
Doc. Ing. Eduard Metke , CSc.
Fučíkova 21
Svätý Jur
  (od: 08.12.1992 do: 28.06.1993)
Ing. Peter Močko - člen
Ku Bratke 46
Levice 934 05
  (od: 27.09.2000 do: 26.07.2004)
Ing. Peter Močko - člen
Ku Bratke 46
Levice 934 05
Skončenie funkcie: 11.05.2004
  (od: 27.07.2004 do: 26.07.2004)
Ing. Peter Močko - člen Burzovej komory
Ku Bratke 46
Levice 934 05
Vznik funkcie: 13.05.2004
  (od: 27.07.2004 do: 18.09.2007)
Ing. Peter Močko - člen Burzovej komory
Ku Bratke 46
Levice 934 05
Vznik funkcie: 13.05.2004 Skončenie funkcie: 13.03.2007
  (od: 19.09.2007 do: 18.09.2007)
Dr. Igor Nopp
Wolkrova 41
Bratislava
  (od: 08.12.1992 do: 12.11.1996)
Ing. Jozef Öszi - člen
Stavbárov 2/5
Komárno 945 01
  (od: 27.09.2000 do: 26.07.2004)
Ing. Jozef Öszi - člen
Stavbárov 2/5
Komárno 945 01
Skončenie funkcie: 11.05.2004
  (od: 27.07.2004 do: 26.07.2004)
Ing. Jozef Őszi - člen Burzovej komory
Stavbárov 2/5
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 13.05.2004
  (od: 27.07.2004 do: 18.09.2007)
Ing. Jozef Őszi - člen Burzovej komory
Stavbárov 2/5
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 13.05.2004 Skončenie funkcie: 13.03.2007
  (od: 19.09.2007 do: 18.09.2007)
Rastislav Pavelek - člen burzovej komory
Bottova 4
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 13.03.2007
  (od: 19.09.2007 do: 28.04.2008)
Rastislav Pavelek - člen burzovej komory
Bottova 4
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 13.03.2007 Skončenie funkcie: 11.12.2007
  (od: 29.04.2008 do: 28.04.2008)
Ing. Dušan Podolec
Ul. 9. mája 15
Michalovce
  (od: 31.08.1994 do: 19.11.1997)
Ing. Dušan Podolec
Ul. 9. mája 15
Michalovce
  (od: 20.11.1997 do: 26.09.2000)
Ing. Marián Polhorský
Novosvetská 22
Bratislava 811 06
  (od: 13.11.1996 do: 06.08.1998)
Ing. Jozef Rebro
H. Meličkovej 19
Bratislava
  (od: 07.08.1998 do: 26.09.2000)
Ing. Igor Rintel - člen
Myjavská 5
Bratislava 810 00
  (od: 27.09.2000 do: 26.07.2004)
Ing. Igor Rintel - člen
Myjavská 5
Bratislava 810 00
Skončenie funkcie: 11.05.2004
  (od: 27.07.2004 do: 26.07.2004)
Ing. Marián Rusnák
111
Jablonové 900 54
  (od: 13.11.1996 do: 26.09.2000)
Ing. Rastislav Rúžička
Vlárska 40
Bratislava 831 01
  (od: 13.11.1996 do: 06.08.1998)
Ing. Marta Ružičková - člen burzovej komory
Šándorova 17
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 27.03.2007
  (od: 19.09.2007 do: 16.10.2008)
Ing. Marta Ružičková - člen burzovej komory
Šándorova 17
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 27.03.2007 Skončenie funkcie: 21.05.2008
  (od: 17.10.2008 do: 16.10.2008)
Ing. Stanislav Sasinek - člen
Cabanova 40
Bratislava 841 02
  (od: 27.09.2000 do: 26.07.2004)
Ing. Stanislav Sasinek - člen
Cabanova 40
Bratislava 841 02
Skončenie funkcie: 11.05.2004
  (od: 27.07.2004 do: 26.07.2004)
Ing. Pavol Scholtz
Sídlisko Rimava 1069/36
Rimavská Sobota 979 01
  (od: 20.11.1997 do: 26.09.2000)
Ing. Pavol Scholtz - predseda
Sídlisko Rimava 1069/36
Rimavská Sobota 979 01
  (od: 27.09.2000 do: 14.08.2001)
Ing. Ján Smolen - člen Burzovej komory
Hlaváčikova 4
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 13.05.2004
  (od: 27.07.2004 do: 18.09.2007)
Ing. Ján Smolen - člen Burzovej komory
Hlaváčikova 4
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 13.05.2004 Skončenie funkcie: 13.03.2007
  (od: 19.09.2007 do: 18.09.2007)
Ing. Radovan Šillo - podpredseda
87
Kráľová pri Senci 900 50
  (od: 15.08.2001 do: 26.07.2004)
Ing. Radovan Šillo - podpredseda
87
Kráľová pri Senci 900 50
Skončenie funkcie: 11.05.2004
  (od: 27.07.2004 do: 26.07.2004)
Ing. Radovan Šillo - predseda Burzovej komory
87
Kráľová pri Senci 900 50
Vznik funkcie: 13.05.2004
  (od: 27.07.2004 do: 18.09.2007)
Ing. Radovan Šillo - predseda Burzovej komory
87
Kráľová pri Senci 900 50
Vznik funkcie: 13.05.2004 Skončenie funkcie: 13.03.2007
  (od: 19.09.2007 do: 18.09.2007)
Ing. Peter Šinály
Stolárska 35
Bratislava 831 06
  (od: 13.11.1996 do: 19.11.1997)
Vladimír Šucha - člen burzovej komory
Strečianska 5
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 13.03.2007
  (od: 19.09.2007 do: 28.04.2008)
Vladimír Šucha - člen burzovej komory
Strečianska 5
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 13.03.2007 Skončenie funkcie: 11.12.2007
  (od: 29.04.2008 do: 28.04.2008)
Martina Šupová - predseda burzovej komory
Malohontská 66/26
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 13.03.2007
  (od: 19.09.2007 do: 24.03.2009)
Martina Šupová - predseda burzovej komory
Malohontská 66/26
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 13.03.2007 Skončenie funkcie: 24.02.2009
  (od: 25.03.2009 do: 24.03.2009)
Ing. Ivan Trančík
Tupolevova 6
Bratislava
  (od: 08.12.1992 do: 30.08.1994)
Ing. Elena Trenčianska , CSc.
Račianska 39
Bratislava
  (od: 31.08.1994 do: 19.11.1997)
Ing. Elena Trenčianska , CSc.
Račianska 39
Bratislava
  (od: 20.11.1997 do: 26.09.2000)
Ing. Jozef Rebro - podpredseda burzovej komory
Brečtanová 22
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 13.03.2007 Skončenie funkcie: 02.04.2009
  (od: 02.04.2009 do: 01.04.2009)
JUDr. Štefan Agh - člen burzovej komory
Budatínska 55
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 13.03.2007 Skončenie funkcie: 10.03.2009
  (od: 02.04.2009 do: 01.04.2009)
Ing. Peter Balek - člen burzovej komory
Jeséniova 8B
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 13.03.2007 Skončenie funkcie: 02.04.2009
  (od: 02.04.2009 do: 01.04.2009)
JUDr. Boris Balog , PhD. - člen burzovej komory
L. Svobodu 8
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 27.03.2007 Skončenie funkcie: 02.04.2009
  (od: 02.04.2009 do: 01.04.2009)
JUDr. Anna Sorokáčová - člen burzovej komory
Hurbanova 1176/20
Praha 4 142 00
Česká republika
Vznik funkcie: 11.12.2007 Skončenie funkcie: 02.04.2009
  (od: 02.04.2009 do: 01.04.2009)
Ing. Jana Vargová , PhD. - člen burzovej komory
Lietavská 3097/13
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 09.06.2008 Skončenie funkcie: 02.04.2009
  (od: 02.04.2009 do: 01.04.2009)
Bc. Ľudovít Scholtz
Sídl. Rimava 36
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 24.02.2009 Skončenie funkcie: 02.04.2009
  (od: 02.04.2009 do: 01.04.2009)
Ing. Michal Borguľa
Lachova 35
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 16.09.2008 Skončenie funkcie: 02.04.2009
  (od: 02.04.2009 do: 01.04.2009)
Ing. Jozef Rebro - podpredseda burzovej komory
Brečtanová 22
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 13.03.2007
  (od: 19.09.2007 do: 01.04.2009)
JUDr. Štefan Agh - člen burzovej komory
Budatínska 55
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 13.03.2007
  (od: 19.09.2007 do: 01.04.2009)
Ing. Peter Balek - člen burzovej komory
Jeséniova 8B
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 13.03.2007
  (od: 19.09.2007 do: 01.04.2009)
JUDr. Boris Balog , PhD. - člen burzovej komory
L. Svobodu 8
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 27.03.2007
  (od: 19.09.2007 do: 01.04.2009)
JUDr. Anna Sorokáčová - člen burzovej komory
Hurbanova 1176/20
Praha 4 142 00
Česká republika
Vznik funkcie: 11.12.2007
  (od: 29.04.2008 do: 01.04.2009)
Ing. Jana Vargová , PhD. - člen burzovej komory
Lietavská 3097/13
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 09.06.2008
  (od: 17.10.2008 do: 01.04.2009)
Bc. Ľudovít Scholtz
Sídl. Rimava 36
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 24.02.2009
  (od: 25.03.2009 do: 01.04.2009)
Ing. Michal Borguľa
Lachova 35
Bratislava 851 03
Vznik funkcie: 16.09.2008
  (od: 25.03.2009 do: 01.04.2009)
Ing. Jiří Lívanec
Sezemínska 2029
Praha
Česká republika
  (od: 08.12.1992 do: 30.08.1994)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná samostatne predseda burzovej komory alebo podpredseda burzovej komory. Podpisovanie za spoločnosť uskutočňuje predseda burzovej komory alebo podpredseda burzovej komory tak, že pod napísané alebo vytlačené obchodné meno spoločnosti pripojí svoj podpis a označenie svojej funkcie v burzovej komore.
  (od: 02.04.2009)
Za Burzu konajú samostatne predseda a podpredsedovia Burzovej komory.
  (od: 27.09.2000 do: 01.04.2009)
Za burzu konajú a podpisujú predseda burzovej komory Ing. Ľubomír Chmelík, podpredsedníčka Ing. Hana Krišová a podpredseda Doc. Ing. Igor Krejčí, CSc. Predseda a dvaja podpredsedovia burzovej komory za burzu konajú a podpisujú samostatne.
  (od: 20.11.1997 do: 26.09.2000)
Predseda a dvaja podpredsedovia burzovej komory za burzu konajú a podpisujú samostatne.
  (od: 13.11.1996 do: 19.11.1997)
Za burzu konajú a podpisujú predseda Burzovej komory Ing. Ľubomír Chmelík a podpredsedníčka Ing. Hana Krišová, každý samostatne.
  (od: 31.08.1994 do: 12.11.1996)
Za burzu konajú a podpisujú predseda Burzovej komory Karol Kabát, Hlavná 29,, 917 01 Trnava a podpredsedovia Burzovej komory Ing. Ivan Trančík, Tupolevova 6, Bratislava, PhDr. Igor Nopp, Wolkrova 41, Bratislava každý samostatne.
  (od: 29.06.1993 do: 30.08.1994)
Za burzu konajú a podpisujú Doc. Ing. Eduard Metke, CSc., Fučíkova27, Svätý Jura Dr. Igor Nopp, Wolkrova 27, Bratislava.
  (od: 08.12.1992 do: 28.06.1993)
Základné imanie: 
780 000 EUR Rozsah splatenia: 780 000 EUR
  (od: 02.04.2009)
Dozorná rada: 
Pavol Milec
Pražská 33
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 02.04.2009
  (od: 02.04.2009)
Marián Rusnák
Záhorská 983/39
Lozorno 900 55
Vznik funkcie: 02.04.2009
  (od: 02.04.2009)
Ing. Vincent Straka
Fibichova 5
Košice 040 01
Vznik funkcie: 02.04.2009
  (od: 02.04.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Iná právnická osoba: Komoditná burza podľa Zák. č. 229/92 Zb. Komoditná burza bola založená dňa 2.10.1992 zakladateľskou zmluvou podľa § 3 Zák. č. 229/92 Zb. o komoditných burzách. Povolenie na prevádzkovanie burzy udelilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky rozhodnutím č. 174 zo dňa 16.11.1992, ktoré sučasne schválilo i Štatút. Obchodné meno a sídlo zakladateľov včítane výšky ich vkladov a rozsah ich ručenia za zväzky burzy:
  (od: 08.12.1992)
Kabát a spol., spol. s r.o. V. Clementisa 13, 917 00 Trnava 1 mil. RECOST spol. s r.o. Pri hradnej studni 3, Bratislava 1 mil. Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava 2 mil. Starý spis: Po 300 Dodatok k zakladateľskej zmluve Bratislavskej medzinárodnej komoditnej burzy zo dňa 7.3.1993. Obchodné meno a sídlo ďalších zakladateľov včítane výšky ich vkladov a rozsah ich ručenia za záväzky burzy: Petrimex a.s. Dr. Clementisa 10, Bratislava peňažný vklad 1 mil. Zakladatelia LIKO Trading, spol. s r.o. a SITRAN L.T.d. zmluvne previedli svoje práva a povinnosti zakladateľov BMKB na Petrimex, a.s. a Drevouniu, a.s. Zmluvy o prevode práv a povinností zakladateľov BMKB boli uzavreté 24.11.1993 a 26.11.1993 a vždy ešte toho istého dňa doručené BMKB, čim nadobudli účinnosť. Scholtz, BF na BMKB, spol. s r.o. Sídlisko Rimava 1096/36, 97901 Rimavská Sobota peňažný vklad 1 mil. Zápisnica zo dňa 27.3.1996, Notárska zápisnica N 73/96, Nz 72/96 zo dňa 7.3.1996. Zmena obchodného mena zakladateľa Scholtz, BF na BMKB, spol. s r.o. na BETAPOL s.r.o.
  (od: 20.11.1997)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 26.3.1998, na ktorom bola schválená zmena obchodného mena z Bratislavská medzinárodná komoditná burza na Komoditná burza Bratislava.
  (od: 10.11.1998)
Zakladateľ, spoločnosť PETRIMEX, a.s., zmluve previedol svoje práva a povinnosti zakladateľa na spoločnosť TT Consulting, s.r.o. Zmluva o prevode práv a povinností bola uzatvorená dňa 28.1.1999 a toho istého dňa doručená KBB, v dôsledku čoho nadobudla účinnosť. Zakladateľ, spoločnosť Kabát a spol., spol. s r.o., zmluve previedol svoje práva a povinnosti zakladateľa na spoločnosť BETAPOL, s.r.o. Zmluva o prevode práv a povinností bola uzatvorená dňa 22.1.1999 a toho istého dňa doručená KBBm v dôsledku čoho nadobudla účinnosť.
  (od: 18.06.1999)
Notárska zápisnica č. N 100/2000, Nz 89/2000 zo dňa 11.5.2000, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bol doplnený Štatút KBB a zvolení členovia Burzovej komory. Zápisnica č. 1 zo zasadnutia Burzovej komory KBB zo dňa 20.6.2000.
  (od: 27.09.2000)
Zápisnica č. 5 zo zasadnutia Burzovej komory zo dňa 17.7.2001.
  (od: 15.08.2001)
Zápis z valného zhromaždenia zo dňa 13.5.2004. Zápisnica zo zasadnutia Burzovej komory zo dňa 27.5.2004.
  (od: 27.07.2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.4.2005.
  (od: 29.04.2005)
Spoločnosť BETAPOL s.r.o. previedla svoje práva a povinnosti zakladateľa na spoločnosť MLYN ŠTÚROVO, a.s. zmluvou o prevode akcií a prevode práv a povinností zo dňa 01.03.2001.
  (od: 30.07.2005)
Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. previedla svoje práva a povinnosti zakladateľa na spoločnosť TT Consulting, s.r.o. zmluvou o prevode práv a povinností zakladateľa Komoditnej burzy Bratislava zo dňa 21.02.2002 v znení dodatku č. 1 zo dňa 23.05.2005.
  (od: 30.07.2005)
Notárska zápisnica č. N 39/2007, NZ 10010/2007, NCRls 10030/2007 zo dňa 14.03.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 13.03.2007.
  (od: 19.09.2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.12.2007. Notárska zápisnica N 26/2008, NZ 9320/2008, NCRls 9241/2008 napísaná dňa 5.3.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.12.2007.
  (od: 29.04.2008)
Rozhodnutie MH SR č.3/2008 zo dňa 21.5.2008, rozhodnutie MH SR č.4/2008, č.5/2008 zo dňa 9.6.2008.
  (od: 17.10.2008)
Zápisnica č. 16 zo zasadnutia Burzovej komory zo dňa 16.09.2008. Zápisnica č. 17 zo zasadnutia Burzovej komory zo dňa 24.02.2009.
  (od: 25.03.2009)
Notárska zápisnica č. N 39/2009, Nz 9784/2009, NCRls 9886/2009 zo dňa 26.03.2009, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.03.2009, na ktorom bolo schválené rozhodnutie o zmene právnej formy Komoditnej burzy Bratislava ako právnickej osoby zriadenej podľa osobitného zákona na akciovú spoločnosť v zmysle ust. § 69b zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zák. č. 92/2008 Z. z.
  (od: 02.04.2009)
Dátum aktualizácie údajov:  30.03.2023
Dátum výpisu:  01.04.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)