Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  240/V

Spis odstúpený na iný registrový súd z dôvodu miestnej nepríslušnosti

Obchodné meno: 
COLAS Slovakia, a.s.
  (od: 05.06.2019)
Inžinierske stavby, a. s.
  (od: 10.12.1996 do: 04.06.2019)
Inžinierske stavby, a.s.
  (od: 15.07.1996 do: 09.12.1996)
Inžinierske stavby a.s. Košice
  (od: 29.04.1992 do: 14.07.1996)
Sídlo: 
Orešianska 3168/7
Trnava 917 01
  (od: 08.06.2021)
Orešianska 3168/7
Trnava 917 07
  (od: 04.05.2021 do: 07.06.2021)
Priemyselná 6
Košice 042 45
  (od: 01.01.2015 do: 03.05.2021)
Priemyselná 7
Košice 042 45
  (od: 10.12.1996 do: 31.12.2014)
Priemyselná č. 7
Košice 042 45
  (od: 29.04.1992 do: 09.12.1996)
IČO: 
31 651 402
  (od: 29.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 29.04.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 29.04.1992)
Predmet činnosti: 
sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
  (od: 25.05.1993)
defektoskopia
  (od: 25.05.1993)
výroba stavebných prefabrikátov a betónových zmesí
  (od: 25.05.1993)
poradenská činnosť vo výstavbe
  (od: 25.05.1993)
inžinierska činnosť vo výstavbe
  (od: 25.05.1993)
vŕtanie, brúsenie a búranie betónu
  (od: 25.05.1993)
fyzikálne mechanické skúšky stavebných hmôt a stavebných konštrukcií
  (od: 18.07.1995)
prenájom nehnuteľností
  (od: 15.07.1996)
vykonávanie geodetických a kartografických prác
  (od: 10.06.1998)
prevádzkovanie dráhy
  (od: 10.06.1998)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (od: 21.10.1998)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 13.12.2001)
výroba obaľovaných živičných zmesí
  (od: 13.12.2001)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a žušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
  (od: 30.03.2004)
nedeštruktívne skúšanie dráhových oceľových mostných konštrukcií
  (od: 30.03.2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 01.01.2015)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 21.09.2017)
opracovanie drevenej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (od: 03.02.2020)
výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (od: 03.02.2020)
vedenie účtovníctva
  (od: 03.02.2020)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 03.02.2020)
administratívne služby
  (od: 03.02.2020)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 03.02.2020)
vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
  (od: 03.02.2020)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb - stavebná časť
  (od: 03.02.2020)
nepravidelná autobusová doprava
  (od: 30.03.2004 do: 02.02.2020)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (od: 11.08.2004 do: 23.08.2016)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (od: 11.08.2005 do: 02.02.2020)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (od: 11.08.2005 do: 02.02.2020)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (od: 13.12.2001 do: 02.02.2020)
vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
  (od: 13.12.2001 do: 02.02.2020)
výroba drveného kameňa
  (od: 13.12.2001 do: 02.02.2020)
revízie a skušky tlakových nádob
  (od: 13.12.2001 do: 23.08.2016)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 13.12.2001 do: 02.02.2020)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (od: 25.05.1993 do: 12.12.2001)
cestná nákladná doprava
  (od: 13.12.2001 do: 02.02.2020)
montáž, opravy, revízie vyhradených plynových zariadení
  (od: 13.12.2001 do: 23.08.2016)
masérske služby
  (od: 13.12.2001 do: 02.02.2020)
údržba a prevádzkovanie vodohospodárskych stavieb: údržba ochranných pásiem vodných zdrojov, údržba, opravy a prevádzka vodojemov, údržba, opravy a prevádzka vodovodných rádov, potrubí, vodovodných prípojok, vodomerov, výmena armatúr a vodomerov, údržba, oprava a prevádzka čerpacích a prečerpávacích staníc, odvádzanie odpadových vôd kanalizačnými prípojkami a kanalizačným potrubím, údžba, opravy a prevádzka kanalizačných sietí, údržba, oprava a prevádzka čerpacích a prečerpávacích staníc na kanalizačnej sieti
  (od: 13.12.2001 do: 02.02.2020)
rozvod a dodávka pitnej vody
  (od: 13.12.2001 do: 02.02.2020)
odvádzanie odpadových vôd
  (od: 13.12.2001 do: 02.02.2020)
výroba veľkoobjemových nádrží
  (od: 13.12.2001 do: 02.02.2020)
vykonávanie trhacích prác
  (od: 10.06.1998 do: 02.02.2020)
veľkoobchod s alkoholickými a nealkoholickými nápojmi
  (od: 10.06.1998 do: 29.03.2004)
projektovanie stavieb, pozemné stavby-jednoduché a drobné stavby s výnimkou stavieb na bývanie
  (od: 10.06.1998 do: 10.08.2004)
rozvod a dodávka pitnej vody
  (od: 10.06.1998 do: 12.12.2001)
odvádzanie odpadových vôd
  (od: 10.06.1998 do: 12.12.2001)
revízne skúšky zdvíhacích zariadení
  (od: 25.05.1993 do: 10.08.2004)
revízie a skúšky tlakových nádob
  (od: 25.05.1993 do: 12.12.2001)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 25.05.1993 do: 12.12.2001)
výroba obaľovaných živičných zmesí a drveného kameniva
  (od: 25.05.1993 do: 12.12.2001)
organizovanie kurzov a školení v oblasti výpočtovej techniky
  (od: 15.07.1996 do: 10.08.2005)
výroba betónu
  (od: 15.07.1996 do: 10.08.2004)
stravovacie služby-pohostinská činnosť
  (od: 15.07.1996 do: 10.08.2005)
bufet
  (od: 15.07.1996 do: 10.08.2004)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (od: 15.07.1996 do: 10.08.2004)
zmenáreň
  (od: 15.07.1996 do: 29.03.2004)
ubytovacie služby
  (od: 15.07.1996 do: 02.02.2020)
zámočníctvo
  (od: 25.05.1993 do: 02.02.2020)
oprava karosérií
  (od: 25.05.1993 do: 10.08.2005)
vykonávanie vodohospodárskych stavieb
  (od: 10.06.1998 do: 12.12.2001)
údržba a prevádzkovanie vodohospodárskych stavieb:
  (od: 10.06.1998 do: 12.12.2001)
údržba ochranných pásiem vodných zdrojov
  (od: 10.06.1998 do: 12.12.2001)
údržba, oprava a prevádzka vodojemov
  (od: 10.06.1998 do: 12.12.2001)
výmena armatúr a vodomerov
  (od: 10.06.1998 do: 12.12.2001)
údržba, oprava a prevádzka kanalizačných sietí
  (od: 10.06.1998 do: 12.12.2001)
údržba, oprava a prevádzka čerpacích a prečerpávacích staníc
  (od: 10.06.1998 do: 12.12.2001)
údržba, oprava a prevádzka vodovodných rádov, potrubí, vodovodných prípojok, vodomerov
  (od: 10.06.1998 do: 12.12.2001)
údržba, oprava a prevádzka čerpacích a prečerpávacích staníc na kanalizačnej sieti
  (od: 10.06.1998 do: 12.12.2001)
odvádzanie odpadových vôd kanalizačnými prípojkami a kanalizačným potrubím
  (od: 10.06.1998 do: 12.12.2001)
výroba veľkoobjemových nádrží
  (od: 10.06.1998 do: 12.12.2001)
požičiavanie dopravných prostriedkov
  (od: 10.06.1998 do: 02.02.2020)
montáž, opravy a revízie plynových zariadení
  (od: 15.07.1996 do: 12.12.2001)
generálne opravy, rekonštrukcie a opravy zdvíhacích zariadení, revízne skúšky zdvíhacích zariadení
  (od: 15.07.1996 do: 23.08.2016)
montáž a opravy nízkotlakových a strednotlakových plynovodov a prípojok, domových plynovodov na zemný plyn
  (od: 15.07.1996 do: 23.08.2016)
montáž, opravy a údržba elektrických zariadení bez obmedzenia napätia a bleskozvodov v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu
  (od: 15.07.1996 do: 02.02.2020)
montáž, opravy a údržba elektrických zariadení VN, NN a bleskozvodov, výroba elektrických rozvádzačov nízkeho napätia vrátane montáže, údržby a opravy elektrických zariadení a bleskozvodov v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu
  (od: 15.07.1996 do: 02.02.2020)
automatizované spracovanie údajov
  (od: 15.07.1996 do: 29.03.2004)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom a vyhotovenie programov na zákazku
  (od: 15.07.1996 do: 29.03.2004)
činnosť účtovných poradcov
  (od: 15.07.1996 do: 29.03.2004)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 15.07.1996 do: 29.03.2004)
technológia povrchových úprav-výkonávanie protikoróznych úprav
  (od: 15.07.1996 do: 02.02.2020)
prevádzkovanie sauny
  (od: 15.07.1996 do: 02.02.2020)
masárenské služby
  (od: 15.07.1996 do: 12.12.2001)
požičiavanie strojov, mechanizmov a malej mechanizácie
  (od: 25.05.1993 do: 02.02.2020)
veľkoobchod s elektr. strojmi, prístrojmi, strojnými mechanizmami
  (od: 25.05.1993 do: 29.03.2004)
maloobchod s uvedenými tovarmi
  (od: 25.05.1993 do: 29.03.2004)
nákup a predaj automobilov
  (od: 25.05.1993 do: 29.03.2004)
vývoj stavebných technológií, stavebných a strojných konštrukcií
  (od: 25.05.1993 do: 02.02.2020)
informačné služby a komerčné výstavníctvo
  (od: 25.05.1993 do: 02.02.2020)
údržba a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 25.05.1993 do: 02.02.2020)
opravy strojov a mechanizmov
  (od: 25.05.1993 do: 10.08.2004)
nepravidelná cestná nákladná doprava
  (od: 25.05.1993 do: 12.12.2001)
činnosť vykonávaná banským spôsobom pri razení štôlni pretláčaním a štítovaním
  (od: 18.07.1995 do: 02.02.2020)
vzdelávacie stredisko-zváračská škola
  (od: 25.05.1993 do: 10.08.2005)
kovoobrábanie a výroba kovových výrobkov
  (od: 25.05.1993 do: 02.02.2020)
vodoinštalatérstvo
  (od: 25.05.1993 do: 02.02.2020)
revízie, skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob stabilných
  (od: 25.05.1993 do: 23.08.2016)
revízie vyhr. plynových zariadení a tlakových nádob na plyny
  (od: 25.05.1993 do: 23.08.2016)
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
  (od: 25.05.1993 do: 02.02.2020)
montáž, opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 25.05.1993 do: 12.12.2001)
elektroinštalácie
  (od: 25.05.1993 do: 02.02.2020)
revízie elektr. zariadení bez obmedzenia napätia a bleskozvodov tr. B
  (od: 25.05.1993 do: 10.08.2005)
oprava motorových vozidiel a strojov
  (od: 25.05.1993 do: 02.02.2020)
revízie elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov v objektoch tr. B
  (od: 25.05.1993 do: 10.08.2005)
revízie a skúšky tlakových nádob stabilných
  (od: 25.05.1993 do: 23.08.2016)
projektovanie elektrických zariadení
  (od: 25.05.1993 do: 02.02.2020)
revízie rozvodných plynových zariadení bez obmedzenia tlaku
  (od: 25.05.1993 do: 14.07.1996)
dodávky stavebných prác, objektov, stavieb a investičných celkov vo všetkých smeroch výstavby t.j. pozemné, priemyselné a inžinierske staviteľstvo a vodohospodárska výstavba
  (od: 29.04.1992 do: 24.05.1993)
technicko-poradenská, projektová, výskumno-vývojová, sprostredkovateľská ako aj iná činnosť súvisiaca s výstavbou
  (od: 29.04.1992 do: 24.05.1993)
osobná a nákladná doprava
  (od: 29.04.1992 do: 24.05.1993)
ťažba a spracovanie nerastných surovín súvisiacich s výstavbou
  (od: 29.04.1992 do: 24.05.1993)
výroba stavebných hmôt, dielcov, polotovarov a tovarov
  (od: 29.04.1992 do: 24.05.1993)
prevádzkovanie ubytovacích a stravovacích zariadení
  (od: 29.04.1992 do: 24.05.1993)
obchodná činnosť súvisiaca najmä s predajom polotovarov, výrobkov a služieb
  (od: 29.04.1992 do: 24.05.1993)
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných, bytových a občianskych stavieb, dopravných stavieb
  (od: 25.05.1993 do: 12.12.2001)
stolárstvo
  (od: 25.05.1993 do: 02.02.2020)
klampiarstvo
  (od: 25.05.1993 do: 02.02.2020)
vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
  (od: 25.05.1993 do: 12.12.2001)
podlahárstvo
  (od: 25.05.1993 do: 02.02.2020)
veľkoobchod s priemyselným, spotrebným, železiarskym, stavebným materiálom
  (od: 25.05.1993 do: 02.02.2020)
maloobchod s horeuvedeným tovarom
  (od: 25.05.1993 do: 10.08.2005)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 05.12.1994)
predstavenstvo
  (od: 13.10.1993 do: 04.12.1994)
predstavenstvo
  (od: 29.04.1992 do: 12.10.1993)
Ing. Martin Papala - Člen predstavenstva
Ďurčiná 219
Ďurčiná 015 01
Vznik funkcie: 24.09.2020
  (od: 08.10.2020)
Ing. Milan Balážik , MBA - člen
Moldavská 19
Košice 040 01
Vznik funkcie: 01.06.2018
  (od: 01.06.2018 do: 07.10.2020)
Ing. Milan Balážik , MBA - člen
Moldavská 19
Košice 040 01
Vznik funkcie: 01.06.2018 Skončenie funkcie: 31.08.2020
  (od: 08.10.2020 do: 07.10.2020)
Ing. Róbert Bartek - člen
Zákvašov č.1522/34
Považská Bystrica
Skončenie funkcie: 21.07.2003
  (od: 09.02.2001 do: 29.03.2004)
Alain Michel Boubées - člen
rue Leconte de Lisle 75
St Gilles les bains, La Réunion 974 20
Francúzsko
Vznik funkcie: 29.07.2005
  (od: 11.08.2005 do: 16.07.2009)
Alain Michel Boubées - člen
rue Leconte de Lisle 75
St Gilles les bains, La Réunion 974 20
Francúzsko
Vznik funkcie: 29.07.2005 Skončenie funkcie: 18.06.2009
  (od: 17.07.2009 do: 16.07.2009)
Ing. Jozef Burian - člen
Čínska 8
Košice
  (od: 09.06.1999 do: 09.07.2000)
Serge Cavasino - člen
Jeséniova 6D
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 06.03.2012
  (od: 15.03.2012 do: 10.09.2012)
Serge Cavasino - člen
Jeséniova 6D
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 06.03.2012 Skončenie funkcie: 24.08.2012
  (od: 11.09.2012 do: 10.09.2012)
Mgr. Ivan Centko - člen
Bauerova 34
Košice
  (od: 06.02.1998 do: 09.07.2000)
Rudolf Čížik - predseda
Myslenická 66
Pezinok
  (od: 05.12.2000 do: 08.02.2001)
Nicolas Paul Marc Didier - člen
Murgašova 939/6
Nitra-Čermáň 949 01
Vznik funkcie: 25.06.2012
  (od: 03.07.2012 do: 06.08.2015)
Nicolas Paul Marc Didier - člen
Murgašova 939/6
Nitra-Čermáň 949 01
Vznik funkcie: 25.06.2012 Skončenie funkcie: 01.07.2015
  (od: 07.08.2015 do: 06.08.2015)
Ing. Milan Dolný
Za mostom 7
Košice
Vznik funkcie: 21.07.2003
  (od: 30.03.2004 do: 10.08.2004)
Ing. Milan Dolný
Za mostom 7
Košice
Vznik funkcie: 21.07.2003 Skončenie funkcie: 02.08.2004
  (od: 11.08.2004 do: 10.08.2004)
Gilles Duchatel - člen
Stromová 38/10482
Bratislava-Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 30.06.2011
  (od: 09.07.2011 do: 28.03.2012)
Gilles Duchatel - člen
Stromová 38/10482
Bratislava-Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 30.06.2011 Skončenie funkcie: 09.03.2012
  (od: 29.03.2012 do: 28.03.2012)
Ing. Michal Ďurišin - člen
Dargovská 1
Košice
  (od: 10.07.2000 do: 04.12.2000)
Ing. Emil Gajdoš - člen
ul. ČSSP 1788
Rožňava
  (od: 29.04.1992 do: 12.10.1993)
Ing. Pavol Gona - podpredseda
Rovníkova 8
Košice
  (od: 29.04.1992 do: 12.10.1993)
Ing. Jozef Grnáčik - podpredseda
Vígľašská 11
Bratislava
  (od: 15.07.1996 do: 05.02.1998)
Ing. Jozef Grnáčik - podpredseda
Vígľašská 3011
Bratislava
  (od: 05.12.1994 do: 14.07.1996)
Ing. Jaroslav Holiga - člen
Kpt. Nálepku 105
Svit
  (od: 06.02.1998 do: 09.11.1998)
Ing. Jaroslav Holiga - predseda
Kpt. Nálepku 105
Svit
  (od: 10.11.1998 do: 09.07.2000)
Ing. Jaroslav Jarábek - člen
Muránska 2
Košice
  (od: 10.11.1998 do: 22.03.1999)
Ing. Jaroslav Jarábek - člen
Muránska 2
Košice
Skončenie funkcie: 26.07.2002
  (od: 13.12.2001 do: 04.08.2002)
Ing. Jaroslav Jarábek - podpredseda
Muránska 2
Košice
  (od: 10.07.2000 do: 04.12.2000)
Ing. Jaroslav Jarábek - podpredseda
Muránska 2
Košice 040 01
Vznik funkcie: 26.07.2002
  (od: 05.08.2002 do: 10.08.2004)
Ing. Jaroslav Jarábek - podpredseda
Muránska 2
Košice 040 01
Vznik funkcie: 26.07.2002 Skončenie funkcie: 02.08.2004
  (od: 11.08.2004 do: 10.08.2004)
Ing. Jaroslav Jarábek - predseda
Muránska 2
Košice 040 01
Vznik funkcie: 02.08.2004
  (od: 11.08.2004 do: 10.08.2005)
Ing. Jaroslav Jarábek - predseda
Muránska 2
Košice 040 01
Vznik funkcie: 02.08.2004 Skončenie funkcie: 29.07.2005
  (od: 11.08.2005 do: 10.08.2005)
Ing. Jaroslav Jarábek - predseda
Muránska 2
Košice 040 01
Vznik funkcie: 29.07.2005
  (od: 11.08.2005 do: 11.12.2006)
Ing. Jaroslav Jarábek , MBA - predseda
Muránska 2
Košice 040 01
Vznik funkcie: 01.07.2010
  (od: 13.07.2010 do: 04.11.2010)
Ing. Jaroslav Jarábek , MBA - predseda
Muránska 2
Košice 040 01
Vznik funkcie: 01.07.2010 Skončenie funkcie: 14.10.2010
  (od: 05.11.2010 do: 04.11.2010)
Ing. Jaroslav Jarábek, MBA - predseda
Muránska 2
Košice 040 01
Vznik funkcie: 29.07.2005
  (od: 12.12.2006 do: 12.07.2010)
Ing. Jaroslav Jarábek, MBA - predseda
Muránska 2
Košice 040 01
Vznik funkcie: 29.07.2005 Skončenie funkcie: 01.07.2010
  (od: 13.07.2010 do: 12.07.2010)
Ing. Pavol Kováčik - člen
532
Rosina 013 22
Vznik funkcie: 26.07.2002
  (od: 05.08.2002 do: 10.08.2004)
Ing. Pavol Kováčik - člen
532
Rosina 013 22
Vznik funkcie: 26.07.2002 Skončenie funkcie: 02.08.2004
  (od: 11.08.2004 do: 10.08.2004)
Ing. Pavol Kováčik - člen
532
Rosina 013 22
Vznik funkcie: 05.12.2013
  (od: 20.12.2013 do: 31.03.2014)
Ing. Pavol Kováčik - predseda
532
Rosina 013 22
Vznik funkcie: 04.11.2010
  (od: 25.11.2010 do: 19.12.2013)
Ing. Pavol Kováčik - predseda
532
Rosina 013 22
Vznik funkcie: 04.11.2010 Skončenie funkcie: 04.12.2013
  (od: 20.12.2013 do: 19.12.2013)
Ing. Pavol Krajč - člen
Ružová 50
Košice
  (od: 15.07.1996 do: 09.02.1997)
Ing. Pavol Krajč - člen
Ružová 50
Košice
  (od: 10.02.1997 do: 05.02.1998)
Ing. Alfonz Lukančin - člen
Bauerova 28
Košice
  (od: 13.10.1993 do: 04.12.1994)
Ing. Anton Maník - člen
65
Trebejov
  (od: 10.02.1997 do: 22.03.1999)
Ing. Anton Maník - člen
č. 65
Trebejov
  (od: 29.04.1992 do: 14.07.1996)
Ing. Anton Maník - člen
č. 65
Trebejov
  (od: 15.07.1996 do: 09.02.1997)
Ing. Pavol Mertus - člen
Strmý vŕšok 43
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 02.08.2004
  (od: 11.08.2004 do: 10.08.2005)
Ing. Pavol Mertus - člen
Strmý vŕšok 43
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 02.08.2004 Skončenie funkcie: 29.07.2005
  (od: 11.08.2005 do: 10.08.2005)
Ing. Miroslav Mihalus - člen
Romanova 21
Bratislava
  (od: 15.07.1996 do: 05.02.1998)
Ing. František Mocnej - člen
Bratislavská 29
Košice
  (od: 29.04.1992 do: 12.10.1993)
Ing. Vladislav Mucha - predseda
Makarenkova 5
Košice
  (od: 13.10.1993 do: 04.12.1994)
Ing. Vladimír Pačai - člen
Bratislavská 62
Košice
  (od: 05.12.1994 do: 14.07.1996)
Oliver Petrík - člen
Štefánikova 11
Michalovce 071 01
Vznik funkcie: 26.07.2002 Skončenie funkcie: 21.07.2003
  (od: 05.08.2002 do: 29.03.2004)
Oliver Petrík - podpredseda
Štefánikova 11
Michalovce
Skončenie funkcie: 26.07.2002
  (od: 09.02.2001 do: 04.08.2002)
Ing. Eva Pittnerová - člen
Iliašská cesta 62
Banská Bystrica
  (od: 10.07.2000 do: 08.02.2001)
Ing. Vladimír Rajek - člen
Družstevná 19
Modra
Skončenie funkcie: 26.07.2002
  (od: 05.12.2000 do: 04.08.2002)
Ing. Alojz Rajnič - člen
Lučenecká 6
Košice
  (od: 09.02.2001 do: 12.12.2001)
Ing. Alojz Rajnič - predseda
Lučenecká 6
Košice
  (od: 10.07.2000 do: 04.12.2000)
Ing. Miroslav Remeta - podpredseda
Vihorlatská 3
Prešov
  (od: 05.12.2000 do: 08.02.2001)
Ing. Miroslav Remeta - predseda
Vihorlatská 3
Prešov
  (od: 09.02.2001 do: 10.08.2004)
Ing. Miroslav Remeta - predseda
Vihorlatská 3
Prešov
Skončenie funkcie: 02.08.2004
  (od: 11.08.2004 do: 10.08.2004)
Ing. Andrej Senderák - člen
Madridská 2850/1
Košice 040 13
Vznik funkcie: 29.07.2005
  (od: 11.08.2005 do: 17.02.2009)
Ing. Andrej Senderák - člen
Madridská 2850/1
Košice 040 13
Vznik funkcie: 29.07.2005 Skončenie funkcie: 31.01.2009
  (od: 18.02.2009 do: 17.02.2009)
Ing. Juraj Serva - člen
1041
Rosina 013 22
Vznik funkcie: 25.06.2012
  (od: 03.07.2012 do: 20.09.2017)
Ing. Juraj Serva - člen
1041
Rosina 013 22
Vznik funkcie: 25.06.2012 Skončenie funkcie: 25.06.2017
  (od: 21.09.2017 do: 20.09.2017)
Ing. Juraj Serva - člen
1041
Rosina 013 22
Vznik funkcie: 26.06.2017
  (od: 21.09.2017 do: 07.10.2020)
Ing. Juraj Serva - člen
1041
Rosina 013 22
Vznik funkcie: 26.06.2017 Skončenie funkcie: 23.09.2020
  (od: 08.10.2020 do: 07.10.2020)
Ing. František Sudzina - člen
Rosná 2
Košice
  (od: 13.10.1993 do: 14.07.1996)
Ing. Pavol Šándor - člen
Tomášikova 50
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 02.08.2004
  (od: 11.08.2004 do: 10.08.2005)
Ing. Pavol Šándor - člen
Tomášikova 50
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 02.08.2004 Skončenie funkcie: 29.07.2005
  (od: 11.08.2005 do: 10.08.2005)
Ing. Štefan Škoda - člen
Štefánikova 10
Košice
  (od: 29.04.1992 do: 12.10.1993)
Mgr. Milan Šleboda - člen
Fedinova 18
Bratislava
  (od: 05.12.2000 do: 08.02.2001)
Ing. Štefan Tarášek - člen
122
Sokoľ
  (od: 10.07.2000 do: 04.12.2000)
Mgr. Peter Vasilčák - člen
Jána Stanislava 7
Bratislava
  (od: 06.02.1998 do: 13.05.1998)
Mgr. Peter Vasilčák - podpredseda
Jána Stanislava 7
Bratislava
  (od: 14.05.1998 do: 09.07.2000)
Ing. Ján Zuštiak - podpredseda
Huncovská 35
Košice
  (od: 13.10.1993 do: 04.12.1994)
Ing. Ján Zuštiak - predseda
Huncovská 35
Košice
  (od: 29.04.1992 do: 12.10.1993)
Ing. Ján Zuštiak - predseda
Huncovská 35
Košice
  (od: 05.12.1994 do: 14.07.1996)
Ing. Ján Zuštiak - predseda
Huncovská 35
Košice
  (od: 15.07.1996 do: 09.11.1998)
Przemyslaw Wojciech Janiszewski - Predseda predstavenstva
Chrzanów Maly 20D
Chrzanów Maly 058 25
Poľská republika
Vznik funkcie: 01.12.2020
  (od: 26.01.2021)
Ing. Jaroslav Mikuš - Člen predstavenstva
Cigeľ 45
Cigeľ 971 01
Vznik funkcie: 10.04.2021
  (od: 04.05.2021)
Éric Jean Charles Biguet - člen
Rue de Carnin 123
Neuve Chapelle 628 40
Francúzska republika
Vznik funkcie: 25.06.2012
  (od: 03.07.2012 do: 20.09.2017)
Éric Jean Charles Biguet - člen
Rue de Carnin 123
Neuve Chapelle 628 40
Francúzska republika
Vznik funkcie: 25.06.2012 Skončenie funkcie: 25.06.2017
  (od: 21.09.2017 do: 20.09.2017)
Éric Jean Charles Biguet - člen
U Panské Zahrady 11/753
Praha 5 158 00
Česká republika
Vznik funkcie: 26.06.2017
  (od: 21.09.2017 do: 31.05.2018)
Éric Jean Charles Biguet - člen
U Panské Zahrady 11/753
Praha 5 158 00
Česká republika
Vznik funkcie: 26.06.2017 Skončenie funkcie: 31.05.2018
  (od: 01.06.2018 do: 31.05.2018)
Philippe Étienne Pierre Corbel - predseda
Rue Louis Pouey 23
Puteaux 928 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 05.12.2013 Skončenie funkcie: 31.05.2018
  (od: 01.06.2018 do: 31.05.2018)
Philippe Étienne Pierre Corbel
Rue Louis Pouey 23
Puteaux 928 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 01.11.2012
  (od: 21.11.2012 do: 19.12.2013)
Philippe Étienne Pierre Corbel - člen
Rue Louis Pouey 23
Puteaux 928 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 01.11.2012 Skončenie funkcie: 04.12.2013
  (od: 20.12.2013 do: 19.12.2013)
Philippe Étienne Pierre Corbel - predseda
Rue Louis Pouey 23
Puteaux 928 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 05.12.2013
  (od: 20.12.2013 do: 31.05.2018)
Francis Grass - člen
Tomorkény Ut. 13/B
Budapešť 1025
Maďarsko
Vznik funkcie: 01.07.2010
  (od: 13.07.2010 do: 04.11.2010)
Francis Grass - člen
Tomorkény Ut. 13/B
Budapešť 1025
Maďarsko
Vznik funkcie: 01.07.2010 Skončenie funkcie: 14.10.2010
  (od: 05.11.2010 do: 04.11.2010)
Francis Grass - predseda
Tomorkény Ut. 13/B
Budapešť 1025
Maďarsko
Vznik funkcie: 14.10.2010
  (od: 05.11.2010 do: 24.11.2010)
Francis Grass - predseda
Tomorkény Ut. 13/B
Budapešť 1025
Maďarsko
Vznik funkcie: 14.10.2010 Skončenie funkcie: 04.11.2010
  (od: 25.11.2010 do: 24.11.2010)
Francis Grass - člen
Nad Mušlovkou 905
Praha 5 155 00
Česká republika
Vznik funkcie: 04.11.2010
  (od: 25.11.2010 do: 02.07.2012)
Francis Grass - člen
Nad Mušlovkou 905
Praha 5 155 00
Česká republika
Vznik funkcie: 04.11.2010 Skončenie funkcie: 20.06.2012
  (od: 03.07.2012 do: 02.07.2012)
Alain Jeziorny - člen
Zdíkovská 2921/20
Praha 5 - Smíchov 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 18.06.2009 Skončenie funkcie: 20.06.2012
  (od: 03.07.2012 do: 02.07.2012)
Alain Jeziorny - člen
Zdíkovská 2921/20
Praha 5 - Smíchov 150 00
Česká republika
Vznik funkcie: 18.06.2009
  (od: 17.07.2009 do: 02.07.2012)
Ing. Pavol Kováčik - člen
U garáží 1436/6
Praha 7 170 00
Česká republika
Vznik funkcie: 05.12.2013
  (od: 01.04.2014 do: 23.05.2014)
Ing. Pavol Kováčik - člen
U garáží 1436/6
Praha 7 170 00
Česká republika
Vznik funkcie: 05.12.2013 Skončenie funkcie: 14.05.2014
  (od: 24.05.2014 do: 23.05.2014)
Cyril Claude Bernard Pinault - predseda
Julu Lu, BAT C - APPT 102 598
Shanghai 200031
Čínska republika
Vznik funkcie: 01.06.2018
  (od: 01.06.2018 do: 25.01.2021)
Cyril Claude Bernard Pinault - predseda
Julu Lu, BAT C - APPT 102 598
Shanghai 200031
Čínska republika
Vznik funkcie: 01.06.2018 Skončenie funkcie: 30.11.2020
  (od: 26.01.2021 do: 25.01.2021)
Eric Plouzennec - člen
Köztársaság u. 5
Budapešť 1025
Maaďarsko
Vznik funkcie: 01.07.2010
  (od: 13.07.2010 do: 14.03.2012)
Eric Plouzennec - člen
Köztársaság u. 5
Budapešť 1025
Maaďarsko
Vznik funkcie: 01.07.2010 Skončenie funkcie: 06.03.2012
  (od: 15.03.2012 do: 14.03.2012)
Mariusz Smulczyński - Člen predstavenstva
Mlynska 14/1
Komorniki 620 52
Poľská republika
Vznik funkcie: 01.09.2020 Skončenie funkcie: 09.04.2021
  (od: 04.05.2021 do: 03.05.2021)
Mariusz Smulczyński - Člen predstavenstva
Mlynska 14/1
Komorniki 620 52
Poľská republika
Vznik funkcie: 01.09.2020
  (od: 08.10.2020 do: 03.05.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Za akciovú spoločnosť konajú ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripoja svoje podpisy.
  (od: 04.05.2021)
Za akciovú spoločnosť konajú ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripoja svoje podpisy.
  (od: 26.01.2021 do: 03.05.2021)
Za akciovú spoločnosť konajú ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripoja svoje podpisy.
  (od: 08.10.2020 do: 25.01.2021)
Za akciovú spoločnosť konajú ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripoja svoje podpisy.
  (od: 13.07.2010 do: 07.10.2020)
Akciovú spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú predseda predstavenstva samostatne, alebo člen predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripoja svoje podpisy.
  (od: 11.08.2005 do: 12.07.2010)
Akciovú spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis s uvedením funkcie.
  (od: 05.12.1994 do: 10.08.2005)
Akciovú spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis s uvedením funkcie. Odštepný závod zastupuje a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti odštepného závodu podpisuje vedúci.
  (od: 13.10.1993 do: 04.12.1994)
Akciovú spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis s uvedením funkcie.
  (od: 29.04.1992 do: 12.10.1993)
Odštepný závod: 
Názov: 
Inžinierske stavby, a.s. odštepný závod 05
  (od: 24.10.1996 do: 16.06.1999)
Sídlo: 
Južná trieda 119
Košice 042 46
  (od: 10.12.1996 do: 16.06.1999)
Rastislavova 88
Košice
  (od: 24.10.1996 do: 09.12.1996)
 
 
Názov: 
Inžinierske stavby, a.s. odštepný závod 08
  (od: 24.10.1996 do: 16.06.1999)
Sídlo: 
Priemyselná 7
Košice 042 45
  (od: 10.12.1996 do: 16.06.1999)
Moldavská 8
Košice
  (od: 24.10.1996 do: 09.12.1996)
 
 
Názov: 
Inžinierske stavby, a. s. odštepný závod 06 Prešov
  (od: 10.12.1996 do: 16.06.1999)
Sídlo: 
Ľubochnianska 7
Ľubotice 080 06
  (od: 10.12.1996 do: 16.06.1999)
 
 
Názov: 
Inžinierske stavby, a.s. odštepný závod 03
  (od: 14.07.1998 do: 16.06.1999)
Sídlo: 
Pri Hati 1
Košice 040 31
  (od: 14.07.1998 do: 16.06.1999)
Vedúci: 
Ing. Ján Novotný
Štítova 2
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.07.1998 do: 16.06.1999)
 
 
Názov: 
Inžinierske stavby, a.s. odštepný dodávateľsko-inžiniersky závod 04
  (od: 21.10.1998 do: 16.06.1999)
Sídlo: 
Priemyselná 7
Košice 042 45
  (od: 21.10.1998 do: 16.06.1999)
 
 
Názov: 
Inžinierske stavby, a.s. odštepný závod 02
  (od: 26.10.1998 do: 16.06.1999)
Sídlo: 
Stará prešovská cesta 2
Košice 042 43
  (od: 26.10.1998 do: 16.06.1999)
Vedúci: 
Petr Hauser
Vojenská 7
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.10.1998 do: 16.06.1999)
 
 
Názov: 
Inžinierske stavby, a.s. odštepný závod 02
  (od: 24.10.1996 do: 25.10.1998)
Sídlo: 
Stará prešovská cesta 2
Košice 042 43
  (od: 10.12.1996 do: 25.10.1998)
Stará prešovská cesta 2
Košice
  (od: 24.10.1996 do: 09.12.1996)
 
 
Názov: 
Inžinierske stavby, a. s. Košice odštepný závod 04
  (od: 14.07.1998 do: 20.10.1998)
Sídlo: 
Priemyselná 7
Košice 042 45
  (od: 14.07.1998 do: 20.10.1998)
Vedúci: 
Ing. Ladislav Kolesár
Zupkova 1
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.07.1998 do: 16.06.1999)
 
 
Názov: 
Inžinierske stavby, a.s. odštepný závod 03
  (od: 10.12.1996 do: 13.07.1998)
Sídlo: 
Pri Hati 1
Košice 040 31
  (od: 10.12.1996 do: 13.07.1998)
 
 
Názov: 
Inžinierske stavby, a. s. odštepný dodávateľsko-inžiniersky závod 04
  (od: 10.02.1997 do: 13.07.1998)
Sídlo: 
Priemyselná 7
Košice 042 45
  (od: 10.02.1997 do: 13.07.1998)
 
 
Názov: 
Inžinierske stavby, a. s. odštepný závod dodávateľsko-inžiniersky závod 04
  (od: 10.12.1996 do: 09.02.1997)
Sídlo: 
Priemyselná 7
Košice 042 45
  (od: 10.12.1996 do: 09.02.1997)
 
 
Názov: 
Inžinierske stavby, a.s. odštepný Dodávateľsko inžiniersky závod 04
  (od: 24.10.1996 do: 09.12.1996)
Sídlo: 
Priemyselná 7
Košice
  (od: 24.10.1996 do: 09.12.1996)
 
 
Názov: 
Inžinierske stavby a.s. odštepný závod 03
  (od: 24.10.1996 do: 09.12.1996)
Sídlo: 
Pri Hati 1
Košice
  (od: 24.10.1996 do: 09.12.1996)
 
 
Názov: 
Inžinierske stavby, a.s. odštepný závod 06
  (od: 24.10.1996 do: 09.12.1996)
Sídlo: 
Ľubochnianska 7
Ľubotice 080 06
  (od: 24.10.1996 do: 09.12.1996)
Vedúci: 
Ing. Peter Kolarčik
Dubová 2
Prešov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.10.1996 do: 16.06.1999)
 
 
Názov: 
Inžinierske stavby, a.s. odštepný závod 03, Košice
  (od: 15.07.1996 do: 23.10.1996)
Sídlo: 
Pri Hati 1
Košice
  (od: 15.07.1996 do: 23.10.1996)
 
 
Názov: 
Inžinierske stavby, a.s. odštepný závod 05, Košice
  (od: 15.07.1996 do: 23.10.1996)
Sídlo: 
Rastislavova 88
Košice
  (od: 15.07.1996 do: 23.10.1996)
 
 
Názov: 
Inžinierske stavby, a.s. odštepný závod 06
  (od: 15.07.1996 do: 23.10.1996)
Sídlo: 
Ľubochnianska 7
Ľubotice 080 06
  (od: 15.07.1996 do: 23.10.1996)
 
 
Názov: 
Inžinierske stavby, a.s. odštepný závod 02, Košice
  (od: 15.07.1996 do: 23.10.1996)
Sídlo: 
Stará prešovská cesta 2
Košice
  (od: 15.07.1996 do: 23.10.1996)
 
 
Názov: 
Inžinierske stavby, a.s. odštepný závod 08, Košice
  (od: 15.07.1996 do: 23.10.1996)
Sídlo: 
Moldavská 8
Košice
  (od: 15.07.1996 do: 23.10.1996)
 
 
Názov: 
Inžinierske stavby, a.s. odštepný Dodávateľsko inžiniersky závod 04, Košice
  (od: 15.07.1996 do: 23.10.1996)
Sídlo: 
Priemyselná 7
Košice
  (od: 15.07.1996 do: 23.10.1996)
Vedúci: 
Ing. Ján Novotný
Štítova 2
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.07.1996 do: 13.07.1998)
 
 
Názov: 
Inžinierske stavby a.s. Košice odštepný závod 03, Košice
  (od: 25.05.1993 do: 14.07.1996)
Sídlo: 
Pri Hati 1
Košice
  (od: 25.05.1993 do: 14.07.1996)
Vedúci: 
Ing. Emil Gajdoš
Južná 26
Rožňava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.05.1993 do: 13.07.1998)
 
 
Názov: 
Inžinierske stavby a.s. Košice, odštepný závod 05, Košice
  (od: 25.05.1993 do: 14.07.1996)
Sídlo: 
Rastislavova 88
Košice
  (od: 25.05.1993 do: 14.07.1996)
Vedúci: 
Ing. Štefan Pankuch
Palárikova 9
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.05.1993 do: 16.06.1999)
 
 
Názov: 
Inžinierske stavby a.s. Košice odštepný závod 06, Prešov
  (od: 25.05.1993 do: 14.07.1996)
Sídlo: 
Lubochňanská 7
Šarišské Lúky
  (od: 25.05.1993 do: 14.07.1996)
Vedúci: 
Ing. Gabriel Reiss
Hviezdna 8
Prešov
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.05.1993 do: 23.10.1996)
 
 
Názov: 
Inžinierske stavby a.s. Košice odštepný závod 02, Košice
  (od: 13.10.1993 do: 14.07.1996)
Sídlo: 
Stará prešovská cesta 2
Košice
  (od: 13.10.1993 do: 14.07.1996)
Vedúci: 
Ing. Jaroslav Jarábek
Muránska 2
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.10.1993 do: 25.10.1998)
 
 
Názov: 
Inžinierske stavby, a.s. Košice odštepný závod 08 Košice
  (od: 24.07.1995 do: 14.07.1996)
Sídlo: 
Moldavská 8
Košice
  (od: 24.07.1995 do: 14.07.1996)
Vedúci: 
Ing. Štefan Tarášek
122
Sokoľ
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.07.1995 do: 16.06.1999)
 
 
Názov: 
Inžinierske stavby, a.s. Košice odštepný závod 08 Košice
  (od: 13.10.1993 do: 23.07.1995)
Sídlo: 
Moldavská 8
Košice
  (od: 13.10.1993 do: 23.07.1995)
Vedúci: 
Ing. Štefan Turášek
122
Sokoľ
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.10.1993 do: 23.07.1995)
 
 
Názov: 
Inžinierske stavby a.s. Košice odštepný závod 07, Košice
  (od: 25.05.1993 do: 04.12.1994)
Sídlo: 
Priemyselná 6
Košice
  (od: 25.05.1993 do: 04.12.1994)
Vedúci: 
Ing. Štefan Hric
Mliečna 79
Košice - mestská časť Košická Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.05.1993 do: 04.12.1994)
 
 
Názov: 
Inžinierske stavby a.s. Košice odštepný závod 02, Košice
  (od: 25.05.1993 do: 12.10.1993)
Sídlo: 
Stará prešovská cesta 2
Košice
  (od: 25.05.1993 do: 12.10.1993)
Vedúci: 
Ing. Eugen Šokin
Čínska 21
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.05.1993 do: 12.10.1993)
 
 
Základné imanie: 
88 219 725 EUR Rozsah splatenia: 88 219 725 EUR
  (od: 05.06.2019)
55 276 914 EUR Rozsah splatenia: 55 276 914 EUR
  (od: 14.08.2018 do: 04.06.2019)
15 366 660,086184 EUR Rozsah splatenia: 15 366 660,086184 EUR
  (od: 18.02.2009 do: 13.08.2018)
462 936 000 Sk Rozsah splatenia: 462 936 000 Sk
  (od: 21.02.2006 do: 17.02.2009)
576 237 000 Sk
  (od: 25.05.1993 do: 23.07.1995)
462 936 000 Sk
  (od: 29.04.1992 do: 24.05.1993)
Akcie: 
Počet: 13890
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 EUR
  (od: 14.08.2018)
Počet: 2659435
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 33 EUR
  (od: 05.06.2019)
Počet: 1661168
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 33 EUR
  (od: 14.08.2018 do: 04.06.2019)
Počet: 449046
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 33,193919 EUR
  (od: 18.02.2009 do: 13.08.2018)
Počet: 13890
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,193919 EUR
  (od: 18.02.2009 do: 13.08.2018)
Počet: 449046
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 21.02.2006 do: 17.02.2009)
Počet: 13890
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 21.02.2006 do: 17.02.2009)
Počet: 449046
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 22.11.2001 do: 20.02.2006)
Počet: 13890
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 22.11.2001 do: 20.02.2006)
Počet: 449046
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 15.07.1996 do: 21.11.2001)
Počet: 13890
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 15.07.1996 do: 21.11.2001)
Počet: 449046
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 24.07.1995 do: 14.07.1996)
Počet: 13888
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 24.07.1995 do: 14.07.1996)
Počet: 576237
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 25.05.1993 do: 23.07.1995)
Počet: 449046
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 29.04.1992 do: 24.05.1993)
Počet: 13888
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 29.04.1992 do: 24.05.1993)
Dozorná rada: 
Matúš Beták
Krivosúd-Bodovka 127
Krivosúd-Bodovka 913 11
Vznik funkcie: 01.04.2021
  (od: 04.05.2021)
Ing. Michal Beli - člen
Rastislavova 2
Košice
  (od: 13.10.1993 do: 14.07.1996)
Alain Jean Marie Benquet
Avenue Eloi Ducom 70
Mont de Marsan 400 00
Francúzsko
Vznik funkcie: 29.07.2005
  (od: 11.08.2005 do: 12.07.2010)
Alain Jean Marie Benquet
Avenue Eloi Ducom 70
Mont de Marsan 400 00
Francúzsko
Vznik funkcie: 29.07.2005 Skončenie funkcie: 01.07.2010
  (od: 13.07.2010 do: 12.07.2010)
Ing. Roman Cimbala - člen
Bielocerkevská 17
Košice
  (od: 10.07.2000 do: 04.12.2000)
Mgr. Viliam Čobirka
Rázusova 2677/12
Poprad
Vznik funkcie: 21.07.2003
  (od: 30.03.2004 do: 10.08.2004)
Mgr. Viliam Čobirka
Tekeľova 4
Ľubotice 080 06
Vznik funkcie: 21.07.2003
  (od: 11.08.2004 do: 10.08.2005)
Mgr. Viliam Čobirka
Tekeľova 4
Ľubotice 080 06
Vznik funkcie: 21.07.2003 Skončenie funkcie: 29.07.2005
  (od: 11.08.2005 do: 10.08.2005)
Ing. Ladislav Čonka - člen
Bukurešťská 13
Košice
  (od: 15.07.1996 do: 16.06.1999)
Benoit Clément de Givry
rue Mansart 10
Saint - Cyr - l´École 782 10
Francúzska republika
Vznik funkcie: 31.01.2017
  (od: 22.02.2017 do: 20.09.2017)
Benoit Clément de Givry
rue Mansart 10
Saint - Cyr - l´École 782 10
Francúzska republika
Vznik funkcie: 31.01.2017 Skončenie funkcie: 28.06.2017
  (od: 21.09.2017 do: 20.09.2017)
Ing. Ivan Filčák - predseda
Muškátova 32
Košice
  (od: 29.04.1992 do: 12.10.1993)
Ing. Emil Gajdoš - člen
Južná 26
Rožňava
  (od: 13.10.1993 do: 14.07.1996)
Mgr. Jozef Hajdu
Dénešova 6
Košice 040 11
Vznik funkcie: 02.08.2009
  (od: 19.08.2009 do: 30.07.2013)
Mgr. Jozef Hajdu
Dénešova 6
Košice 040 11
Vznik funkcie: 02.08.2009 Skončenie funkcie: 20.06.2013
  (od: 31.07.2013 do: 30.07.2013)
Ing. Cyril Homza - člen
Adlerova 17
Košice
  (od: 17.06.1999 do: 10.08.2004)
Ing. Cyril Homza - člen
Adlerova 17
Košice
Skončenie funkcie: 02.08.2004
  (od: 11.08.2004 do: 10.08.2004)
Ing. Beáta Hrbáčková - člen
Ožvoldíkova 10
Bratislava
Skončenie funkcie: 15.03.2002
  (od: 05.12.2000 do: 06.05.2002)
Ing. Miroslav Hric
Levočská 4698/53
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 16.10.2014
  (od: 04.11.2014 do: 02.02.2020)
Ing. Miroslav Hric
Levočská 4698/53
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 16.10.2014 Skončenie funkcie: 16.10.2019
  (od: 03.02.2020 do: 02.02.2020)
Ing. Miroslav Hric
Ľubochnianska 7
Ľubotice 080 06
Vznik funkcie: 02.08.2004
  (od: 11.08.2005 do: 18.08.2009)
Ing. Miroslav Hric
Ľubochnianska 7
Ľubotice 080 06
Vznik funkcie: 02.08.2004 Skončenie funkcie: 01.08.2009
  (od: 19.08.2009 do: 18.08.2009)
Ing. Miroslav Hric
Ľubochnianska 7
Ľubotice 080 06
Vznik funkcie: 02.08.2009
  (od: 19.08.2009 do: 03.11.2014)
Ing. Miroslav Hric
Ľubochnianska 7
Ľubotice 080 06
Vznik funkcie: 02.08.2009 Skončenie funkcie: 01.08.2014
  (od: 04.11.2014 do: 03.11.2014)
JUDr. Milan Chovanec - predseda
J. Kráľa 81
Kysucké Nové Mesto
Skončenie funkcie: 15.03.2002
  (od: 05.12.2000 do: 06.05.2002)
Helena Jacková
Oštepová 3
Košice 040 01
Vznik funkcie: 02.08.2004
  (od: 11.08.2004 do: 10.08.2005)
Helena Jacková
Oštepová 7
Košice 040 01
Vznik funkcie: 02.08.2004
  (od: 11.08.2005 do: 18.08.2009)
Helena Jacková
Oštepová 7
Košice 040 01
Vznik funkcie: 02.08.2004 Skončenie funkcie: 01.08.2009
  (od: 19.08.2009 do: 18.08.2009)
Ing. Juraj Kapusta - podpredseda
Krížna 17
Bratislava
  (od: 29.04.1992 do: 12.10.1993)
Dr. Vojtech Klena - člen
Budapeštianska 2
Košice
  (od: 16.09.1997 do: 05.02.1998)
Ing. Vladimír Koštial - člen
Silvánská 23
Bratislava
  (od: 10.02.1997 do: 05.02.1998)
Ing. Vladimír Koštiaľ - člen
Silvanská 23
Bratislava
  (od: 15.07.1996 do: 09.02.1997)
Ing. Roman Kováč - člen
Ľudovíta Fullu 9
Bratislava
  (od: 06.02.1998 do: 09.07.2000)
JUDr. Juraj Koval - člen
Robotnícka 17
Banská Bystrica
Skončenie funkcie: 21.07.2003
  (od: 13.12.2001 do: 29.03.2004)
JUDr. Štefan Kubjatko - člen
Pieninská 11
Banská Bystrica
  (od: 24.09.2001 do: 12.12.2001)
Ing. Eduard Kucej - člen
Jurigovo nám. 15
Bratislava
  (od: 05.12.2000 do: 23.09.2001)
Ing. Eduard Kucej - člen
Jurigovo námestie 15
Bratislava
  (od: 06.02.1998 do: 09.07.2000)
Ing. Rudolf Lachkovič - člen
Majerská 2
Bratislava
  (od: 10.07.2000 do: 04.12.2000)
Ing. Štefan Lörinc - predseda
Tolstého 23
Košice
  (od: 13.10.1993 do: 14.07.1996)
Marian Matejka - člen
Jantárova 12
Košice
  (od: 13.10.1993 do: 14.07.1996)
Marián Matejka - predseda
Jantárova 12
Košice
  (od: 15.07.1996 do: 05.02.1998)
Ing. Oto Mihalčo - člen
Cyprusová 1
Košice
  (od: 10.02.1997 do: 16.06.1999)
Ing. Otto Mihalčo - člen
Cyprusová 1
Košice
  (od: 15.07.1996 do: 09.02.1997)
Ing. Anna Orogvanyiová - člen
Charkovská 8
Košice
  (od: 29.04.1992 do: 12.10.1993)
Mgr. Braňo Prieložný - člen
Stropkovská 19
Bratislava
Skončenie funkcie: 17.12.2001
  (od: 05.12.2000 do: 06.05.2002)
Mgr. Braňo Prieložný - predseda
Stropkovská 19
Bratislava
Vznik funkcie: 17.12.2001
  (od: 07.05.2002 do: 10.08.2004)
Mgr. Braňo Prieložný - predseda
Stropkovská 19
Bratislava
Vznik funkcie: 17.12.2001 Skončenie funkcie: 02.08.2004
  (od: 11.08.2004 do: 10.08.2004)
Philippe François Pierre Quillien
rue Pierre et Marie Curie 7
Wissous 913 20
Francúzsko
Vznik funkcie: 29.07.2005
  (od: 11.08.2005 do: 12.07.2010)
Philippe François Pierre Quillien
rue Pierre et Marie Curie 7
Wissous 913 20
Francúzsko
Vznik funkcie: 29.07.2005 Skončenie funkcie: 01.07.2010
  (od: 13.07.2010 do: 12.07.2010)
Mgr. Karol Rajnoha - člen
9. mája 650
Hliník nad Hronom
Vznik funkcie: 15.03.2002 Skončenie funkcie: 21.07.2003
  (od: 07.05.2002 do: 29.03.2004)
Ing. Stanislav Rákoš - podpredseda
Odborárska 17
Košice
  (od: 13.10.1993 do: 14.07.1996)
Ing. Stanislav Rákoš - podpredseda
Odborárska 17
Košice
  (od: 15.07.1996 do: 09.07.2000)
Ing. Miroslav Remeta
Vihorlatská 3
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 02.08.2004
  (od: 11.08.2004 do: 23.07.2007)
Ing. Miroslav Remeta
Vihorlatská 3
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 02.08.2004 Skončenie funkcie: 21.06.2007
  (od: 24.07.2007 do: 23.07.2007)
Ing. Róbert Rigo - predseda
Gaštanová 4
Banská Bystrica
  (od: 06.02.1998 do: 09.07.2000)
Ing. Vojtech Riník - člen
Vojenská 4
Košice
  (od: 17.06.1999 do: 04.12.2000)
Ing. Vojtech Riník - podpredseda
Vojenská 4
Košice
  (od: 05.12.2000 do: 10.08.2004)
Ing. Vojtech Riník - podpredseda
Vojenská 4
Košice
Skončenie funkcie: 02.08.2004
  (od: 11.08.2004 do: 10.08.2004)
Ing. Igor Rutšek - člen
Šancová 106
Bratislava
  (od: 10.07.2000 do: 04.12.2000)
Ing. František Skaloš - predseda
Gerlachovská 5
Banská Bystrica
  (od: 10.07.2000 do: 04.12.2000)
Ing. František Sudzina - člen
Rosná 2
Košice
  (od: 15.07.1996 do: 15.09.1997)
Ing. Ľubomír Šarník
17. novembra 26
Prešov
Vznik funkcie: 21.07.2003
  (od: 30.03.2004 do: 10.08.2004)
Ing. Ľubomír Šarník
17. novembra 26
Prešov
Vznik funkcie: 21.07.2003 Skončenie funkcie: 02.08.2004
  (od: 11.08.2004 do: 10.08.2004)
Bruno Tabarie
Avenue de la Celle St Cloud 25
Vaucresson 924 20
Francúzsko
Vznik funkcie: 29.07.2005
  (od: 11.08.2005 do: 16.07.2009)
Bruno Tabarie
Avenue de la Celle St Cloud 25
Vaucresson 924 20
Francúzsko
Vznik funkcie: 29.07.2005 Skončenie funkcie: 18.06.2009
  (od: 17.07.2009 do: 16.07.2009)
Ing. Radovan Ujházy - člen
91
Rožňavské Bystré
Vznik funkcie: 15.03.2002
  (od: 07.05.2002 do: 10.08.2004)
Ing. Radovan Ujházy - člen
91
Rožňavské Bystré
Vznik funkcie: 15.03.2002 Skončenie funkcie: 02.08.2004
  (od: 11.08.2004 do: 10.08.2004)
Ing.arch. Viliam Valovič - člen
Sabinovská 24
Prešov
  (od: 13.10.1993 do: 14.07.1996)
Tomáš Komárek
SNP 122/5
Trenčianske Teplice 914 43
Vznik funkcie: 03.02.2020 Skončenie funkcie: 28.02.2021
  (od: 04.05.2021 do: 03.05.2021)
Tomáš Komárek
SNP 122/5
Trenčianske Teplice 914 43
Vznik funkcie: 03.02.2020
  (od: 03.02.2020 do: 03.05.2021)
Jean Renaud Roussel
Rue de Saint Quentin 31
Dunkerque 591 40
Francúzska republika
Vznik funkcie: 21.05.2018
  (od: 01.06.2018)
Pierre Majoral
Avenue Winston Churchill 42
Uccle 1180
Belgické kráľovstvo
Vznik funkcie: 02.04.2021
  (od: 04.05.2021)
Benoit Clément de Givry
rue Mansart 10
Saint - Cyr - l´École 782 10
Francúzsko
Vznik funkcie: 30.06.2011 Skončenie funkcie: 30.06.2016
  (od: 22.02.2017 do: 21.02.2017)
Benoit Clément de Givry
rue Mansart 10
Saint - Cyr - l´École 782 10
Francúzsko
Vznik funkcie: 30.06.2011
  (od: 09.07.2011 do: 21.02.2017)
Aurelien Courson
STR. VIRGIL MADGEARU, SECTEUR 1 16/18
Bukurešť 014135
Rumunsko
Vznik funkcie: 28.06.2017
  (od: 21.09.2017 do: 31.05.2018)
Aurelien Courson
STR. VIRGIL MADGEARU, SECTEUR 1 16/18
Bukurešť 014135
Rumunsko
Vznik funkcie: 28.06.2017 Skončenie funkcie: 21.05.2018
  (od: 01.06.2018 do: 31.05.2018)
Daniel Ducroix
chemin DE L´OLIVETTE, VILLA SANS SOUCI
Aix en Provence 131 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 01.07.2010 Skončenie funkcie: 31.01.2013
  (od: 15.02.2013 do: 14.02.2013)
Daniel Ducroix
chemin DE L´OLIVETTE, VILLA SANS SOUCI
Aix en Provence 131 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 01.07.2010
  (od: 13.07.2010 do: 14.02.2013)
Thierry Didier Le Roch
Villa No 10, Rue No 8, Quartier Longchamp
Casablanca 200 50
Marocké kráľovstvo
Vznik funkcie: 31.01.2013
  (od: 15.02.2013 do: 31.05.2018)
Thierry Didier Le Roch
Dr. Heinrich Maier Strasser 20/3
Viedeň 1180
Rakúska republika
Vznik funkcie: 21.05.2018
  (od: 01.06.2018 do: 07.10.2020)
Thierry Didier Le Roch
Villa No 10, Rue No 8, Quartier Longchamp
Casablanca 200 50
Marocké kráľovstvo
Vznik funkcie: 31.01.2013 Skončenie funkcie: 31.01.2018
  (od: 01.06.2018 do: 31.05.2018)
Thierry Didier Le Roch
Dr. Heinrich Maier Strasser 20/3
Viedeň 1180
Rakúska republika
Vznik funkcie: 21.05.2018 Skončenie funkcie: 31.08.2020
  (od: 08.10.2020 do: 07.10.2020)
Philippe François Pierre Quillien
chemin de la Sablonniere
Verrieres le Buisson 913 70
Francúzska republika
Vznik funkcie: 01.07.2010 Skončenie funkcie: 30.06.2011
  (od: 09.07.2011 do: 08.07.2011)
Philippe François Pierre Quillien
chemin de la Sablonniere
Verrieres le Buisson 913 70
Francúzska republika
Vznik funkcie: 01.07.2010
  (od: 13.07.2010 do: 08.07.2011)
GUILLAUME ANTOINE SAUVAGET
KATONA JÓZSEF utca 11
Solymár 2083
Maďarsko
Vznik funkcie: 18.06.2009
  (od: 17.07.2009 do: 30.07.2013)
GUILLAUME ANTOINE SAUVAGET
KATONA JÓZSEF utca 11
Solymár 2083
Maďarsko
Vznik funkcie: 18.06.2009 Skončenie funkcie: 20.06.2013
  (od: 31.07.2013 do: 30.07.2013)
Jean Paul Vidal
Rue de la Distillerie 56
Nantes 440 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 01.09.2020 Skončenie funkcie: 01.04.2021
  (od: 04.05.2021 do: 03.05.2021)
Jean Paul Vidal
Rue de la Distillerie 56
Nantes 440 00
Francúzska republika
Vznik funkcie: 01.09.2020
  (od: 08.10.2020 do: 03.05.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou Fondu národného majetku SR zo dňa 8.4.1992 podľa § 28 ods.l zák.č. 92/ /91 Zb. a § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
  (od: 29.04.1992)
Zmeny stanov schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 7.12.1992.
  (od: 25.05.1993)
Zmeny stanov schválené dňa 22.6.1993 osvedčené notárskou zápisnicou č. N 54/93, Nz 53/93 zo dňa 22.6.1993 spísanou JUDr. Evou Pršebice, notárkou v Košiciach.
  (od: 13.10.1993)
Na základe zlúčenia so zrušenou organizáciou PIS, spol. s r.o. so sídlom v Košiciach, Letná 45 preberá akciová spoločnosť dňom 1.1.1994 všetok majetok, práva a záväzky tejto spoločnosti zrušenej bez likvidácie.
  (od: 31.12.1993)
Zápisnica z 2. riadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.4.1994, zápisnica č. 8 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 22.9.1994, príkaz generálneho riaditeľa č. 2/94 o zrušení odštepného závodu 07 zo dňa 29.9.1994.
  (od: 05.12.1994)
Zmeny v zápise vykonané na základe právoplatného rozsudku Krajského súdu v Košiciach č. 13 Cb 8981/94-124 zo dňa 2.6.1995.
  (od: 24.07.1995)
Príkaz generálneho riaditeľa č. 7/96 o zmene obchodného mena akciovej spoločnosti zo dňa 11.7.1996.
  (od: 24.10.1996)
Zápisnica z MVZ zo dňa 17.12.1997.
  (od: 06.02.1998)
Rozhodnutie č. 9/6/99 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 27. 5. 1999 o zrušení odštepných závodov.
  (od: 17.06.1999)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 9. 4. 1998. Zápisnica z MVZ zo dňa 14. 7. 1999. Zápisnica z rokovania DR zo dňa 14. 7. 1999.
  (od: 10.07.2000)
Zmena stanov a.s. schválená MVZ spoločnosti dňa 4. 11. 2000.
  (od: 05.12.2000)
Zápisnica z MVZ spoločnosti zo dňa 15.1.2001.
  (od: 09.02.2001)
Zmena stanov zo dňa 29. 6. 2000.
  (od: 22.11.2001)
Zápisnica z Mimoriadneho valného zhromaždenia a.s. zo dňa 7.12.2001 o zmene stanov a.s.
  (od: 13.12.2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia o zmene stanov akciovej spoločnosti zo dňa 15. 3. 2002.
  (od: 07.05.2002)
Zápisnica z priebehu riadneho valného zhromaždenia osvedčené v notárskej zápisnici č. N 719/02, Nz 709/02 zo dňa 26.7.2002.
  (od: 05.08.2002)
Zmena stanov a.s. zo dňa 21.7.2003.
  (od: 30.03.2004)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 03.02.2020)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6
Nitra 949 78
  (od: 03.02.2020)
Dátum aktualizácie údajov:  22.03.2023
Dátum výpisu:  23.03.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)