Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  344/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Výrobno-obchodné družstvo H?RKA
  (from: 05/15/2013)
Stavebné družstvo STUPAVAN
  (from: 11/10/1998 until: 05/14/2013)
Registered seat: 
Priemyselná 41
Hliník nad Hronom 966 01
  (from: 05/15/2013)
Nová 3
Bratislava 831 03
  (from: 11/10/1998 until: 05/14/2013)
Identification number (IČO): 
35 755 946
  (from: 11/10/1998)
Date of entry: 
11/10/1998
  (from: 11/10/1998)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 11/10/1998)
Objects of the company: 
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (from: 05/15/2013)
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 05/15/2013)
Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
  (from: 05/15/2013)
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (from: 05/15/2013)
Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
  (from: 05/15/2013)
Výroba výrobkov zo slamy, šúpolia, prútia, korku
  (from: 05/15/2013)
Výroba koksu a rafinovaných produktov
  (from: 05/15/2013)
Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 05/15/2013)
Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
  (from: 05/15/2013)
Výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, pecí a horákov
  (from: 05/15/2013)
Výroba sviečok
  (from: 05/15/2013)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 05/15/2013)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 05/15/2013)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 05/15/2013)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 05/15/2013)
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (from: 05/15/2013)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 05/15/2013)
Vykonávanie odťahovej služby
  (from: 05/15/2013)
Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
  (from: 05/15/2013)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 05/15/2013)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 05/15/2013)
Prevádzkovanie výdajne stravy
  (from: 05/15/2013)
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (from: 05/15/2013)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/15/2013)
Vedenie účtovníctva
  (from: 05/15/2013)
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 05/15/2013)
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 05/15/2013)
Prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 05/15/2013)
Prevádzkovanie strelnice
  (from: 05/15/2013)
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 05/15/2013)
Reklamné a marketingové služby
  (from: 05/15/2013)
Hubenie škodlivých živočíchov, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov
  (from: 05/15/2013)
Diskotekárska činnosť
  (from: 05/15/2013)
Služby požičovní
  (from: 05/15/2013)
Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
  (from: 05/15/2013)
poradenská a sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 11/10/1998)
inžinierska činnosť s výnimkou vybraných činností v stavebníctve
  (from: 11/10/1998)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 11/10/1998)
prenájom nehnuteľností
  (from: 11/10/1998)
sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 11/10/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 11/10/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 11/10/1998)
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
  (from: 11/10/1998 until: 05/14/2013)
staviteľ /vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre inžinierske, priemyselné, bytové a občianske stavby/
  (from: 11/10/1998 until: 05/14/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/10/1998)
Ing. Alojz Olajec
Ľ. Štúra 602
Hliník nad Hronom 966 01
From: 04/10/2013
  (from: 05/15/2013)
Juraj Olajec
Ľ. Štúra 602
Hliník nad Hronom 966 01
From: 04/10/2013
  (from: 05/15/2013)
Zdenka Sámelová
Ľ. Štúra 602
Hliník nad Hronom 966 01
From: 04/10/2013
  (from: 05/15/2013)
Ing. Jozef Huska - člen
Mamateyova 13
Bratislava
  (from: 11/10/1998 until: 03/23/1999)
Ing. Jozef Mjartan - člen
Gwerkovej 10
Bratislava
  (from: 11/10/1998 until: 03/23/1999)
Ing. Alojz Šesták - predseda
Hanulova 9
Bratislava
  (from: 11/10/1998 until: 03/23/1999)
Ing. Jozef Mjartan - predseda
Gwerkovej 10
Bratislava
Until: 04/10/2013
  (from: 05/15/2013 until: 05/14/2013)
Jaroslav Hrobár - podpredseda
Belinského 7
Bratislava
Until: 04/10/2013
  (from: 05/15/2013 until: 05/14/2013)
Ing. Milan Einsiedler - člen
Primoravská 9/B
Bratislava
Until: 04/10/2013
  (from: 05/15/2013 until: 05/14/2013)
Ing. Jozef Mjartan - predseda
Gwerkovej 10
Bratislava
  (from: 03/24/1999 until: 05/14/2013)
Jaroslav Hrobár - podpredseda
Belinského 7
Bratislava
  (from: 03/24/1999 until: 05/14/2013)
Ing. Milan Einsiedler - člen
Primoravská 9/B
Bratislava
  (from: 03/24/1999 until: 05/14/2013)
Acting: 
Za družstvo koná navonok a zastupuje ho predseda predstavenstva. Pre právne úkony, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisuje za družstvo predseda a jeden z členov predstavenstva.
  (from: 11/10/1998)
Registered capital: 
1 660 EUR
  (from: 05/15/2013)
50 000 Sk
  (from: 11/10/1998 until: 05/14/2013)
Basic member contribution: 
332 EUR fyzické osoby
  (from: 05/15/2013)
33 194 EUR právnické osoby
  (from: 05/15/2013)
10 000 Sk fyzické osoby
  (from: 11/10/1998 until: 05/14/2013)
1 000 000 Sk právnické osoby
  (from: 11/10/1998 until: 05/14/2013)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 760/98, Nz 743/98 zo dňa 8.10.1998 a stanovy družstvom v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení novely.
  (from: 11/10/1998)
Zápisnica z členskej schôdze dňa 10.3.1999. Zápisnica z rokovania predstavenstva dňa 10.3.1999.
  (from: 03/24/1999)
Zápisnica z konania členskej schôdze zo dňa 10.04.2013.
  (from: 05/15/2013)
Date of updating data in databases:  10/26/2021
Date of extract :  10/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person