Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1935/B

Obchodné meno: 
THEBEN a.s.
  (od: 13.11.1998 do: 06.06.2012)
Sídlo: 
Gogoľova 18
Bratislava 852 02
  (od: 14.12.1998 do: 06.06.2012)
Vajnorská 134/A
Bratislava 832 07
  (od: 13.11.1998 do: 13.12.1998)
IČO: 
35 756 047
  (od: 13.11.1998)
Deň zápisu: 
13.11.1998
  (od: 13.11.1998)
Deň výmazu: 
29.05.2012
  (od: 07.06.2012)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 07.06.2012)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 13.11.1998)
Predmet podnikania (činnosti): 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (od: 13.11.1998 do: 06.06.2012)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (od: 13.11.1998 do: 06.06.2012)
vydávanie neperiodických a periodických publikácií
  (od: 14.12.1998 do: 06.06.2012)
reklamná činnosť
  (od: 14.12.1998 do: 06.06.2012)
sprostredkovateľská činnosť vo výrobe, obchodné a službách
  (od: 14.12.1998 do: 06.06.2012)
prieskum trhu
  (od: 01.06.2001 do: 06.06.2012)
poradenská činnosť v nákupe a predaji tovarov
  (od: 01.06.2001 do: 06.06.2012)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 14.12.1998 do: 06.06.2012)
predstavenstvo
  (od: 13.11.1998 do: 13.12.1998)
JUDr. Peter Arendacký
Mlynarovičova 19
Bratislava
  (od: 01.12.1999 do: 31.05.2001)
Ing. Daniel Dobrota - člen predstavenstva
Kremnička 58
Banská Bystrica
  (od: 01.06.2001 do: 24.11.2003)
Ing. Alica Dostálová
Sputnikova 19
Bratislava
  (od: 13.11.1998 do: 13.12.1998)
PhDr. Peter Kasalovský - predseda predstavenstva
Topoľčianska 5
Bratislava
  (od: 14.12.1998 do: 31.05.2001)
RNDr. Anton Legéň - člen predstavenstva
Cintorínska 3
Bratislava
  (od: 14.12.1998 do: 31.05.2001)
Ing. Ján Miškovský - člen predstavenstva
Dohňany 419
Púchov 020 01
  (od: 01.06.2001 do: 24.11.2003)
Oľga Puchoňová
Andrusovova 5
Bratislava
  (od: 13.11.1998 do: 13.12.1998)
Ing. Jozef Sitek - člen predstavenstva
334
Podbiel
  (od: 14.12.1998 do: 24.11.2003)
Ing. Peter Sobotka
Hanulova 7
Bratislava
  (od: 13.04.1999 do: 31.05.2001)
František Zvrškovec - predseda predstavenstva
Okružná 2057/14
Dolný Kubín
  (od: 01.06.2001 do: 24.11.2003)
Ing. Bohumír Zvrškovec
Bukovecká 10
Košice
  (od: 13.11.1998 do: 13.12.1998)
Ing. Jozef Sitek - člen predstavenstva
334
Podbiel
Vznik funkcie: 04.12.1998
  (od: 25.11.2003 do: 06.06.2012)
František Zvrškovec - predseda predstavenstva
Okružná 2057/14
Dolný Kubín
Vznik funkcie: 24.11.2000
  (od: 25.11.2003 do: 06.06.2012)
Ing. Daniel Dobrota - člen predstavenstva
Kremnička 58
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 24.11.2000
  (od: 25.11.2003 do: 06.06.2012)
Ing. Ján Miškovský - člen predstavenstva
Dohňany 419
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 24.11.2000
  (od: 25.11.2003 do: 06.06.2012)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti je oprávnená konať a spoločnosť zaväzovať predstavenstvo, a to tak, že spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle vždy všetci členovia predstavenstva spoločne alebo predseda predstavenstva samostatne.
  (od: 14.12.1998 do: 06.06.2012)
V mene spoločnosti je oprávnené konaťa spoločnosť zaväzovať predstavenstvo, a to tak, že spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne.Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnené predstavenstvo, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúcich, podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 13.11.1998 do: 13.12.1998)
Dozorná rada: 
Ing. Alica Dostálová
Sputnikova 19
Bratislava
  (od: 14.12.1998 do: 24.11.2003)
Ing. Slavomír Hatina
Ipeľská 9
Bratislava
  (od: 14.12.1998 do: 24.11.2003)
PhDr. Peter Kasalovský
Topoľčianska 5
Bratislava
  (od: 01.06.2001 do: 24.11.2003)
Ing. Zuzana Kormanová
Ondrejovova 20
Bratislava
  (od: 13.11.1998 do: 13.12.1998)
Ing. Peter Sobotka
Hanulova 7
Bratislava
  (od: 01.06.2001 do: 24.11.2003)
Mgr. Ingrid Straková
Mečíková 3
Bratislava
  (od: 13.11.1998 do: 13.12.1998)
Ing. Bohuslav Synak
Vavilovova 5
Bratislava
  (od: 13.11.1998 do: 13.12.1998)
Alexander František Zvrškovec
Okružná 14
Dolný Kubín
  (od: 14.12.1998 do: 31.05.2001)
Ing. Slavomír Hatina
Ipeľská 9
Bratislava
Vznik funkcie: 04.12.1998
  (od: 25.11.2003 do: 11.02.2005)
Ing. Alica Dostálová
Sputnikova 19
Bratislava
Vznik funkcie: 04.12.1998
  (od: 25.11.2003 do: 06.06.2012)
PhDr. Peter Kasalovský
Topoľčianska 5
Bratislava
Vznik funkcie: 24.11.2000
  (od: 25.11.2003 do: 06.06.2012)
Ing. Peter Sobotka
Hanulova 7
Bratislava
Vznik funkcie: 24.11.2000
  (od: 25.11.2003 do: 06.06.2012)
Výška základného imania: 
51 850 000 Sk
  (od: 11.12.2000 do: 06.06.2012)
44 100 000 Sk
  (od: 01.12.1999 do: 10.12.2000)
38 100 000 Sk
  (od: 29.09.1999 do: 30.11.1999)
31 060 000 Sk
  (od: 13.04.1999 do: 28.09.1999)
1 000 000 Sk
  (od: 13.11.1998 do: 12.04.1999)
Akcie: 
Počet: 5185
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 11.12.2000 do: 06.06.2012)
Počet: 4410
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 01.12.1999 do: 10.12.2000)
Počet: 3810
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 29.09.1999 do: 30.11.1999)
Počet: 3106
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 13.04.1999 do: 28.09.1999)
Počet: 100
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 14.12.1998 do: 28.09.1999)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k. 32Exre/1139/2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.5.2012 súd vymazal z obchodného registra obchodnú spoločnosť THEBEN a. s. , Gogoľova 18, 852 02 Bratislava, IČO: 35 756 047.
  (od: 07.06.2012)
Notárska zápisnica N 558/98, Nz 552/98 zo dňa 30.10.1998 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. v znení novely.
  (od: 13.11.1998 do: 06.06.2012)
Notárska zápisnica N 1226/98, Nz 1220/98 zo dňa 4.12.1998 a dodatok č. 1 k stanovám spoločnosti, zápisnica z predstavenstva zo dňa 4.12.1998.
  (od: 14.12.1998 do: 06.06.2012)
Notárska zápisnica N 306/99, Nz 301/99 zo dňa 19.3.1999a dodatok č. 2 k stanovám.
  (od: 13.04.1999 do: 06.06.2012)
Notárska zápisnica č. N 985/99, Nz 969/99 zo dňa 31.8.1999, osvedčujúca pirebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo zvýšené základné imanie a schválený dodatok č. 3 k stanovám spoločnosti.
  (od: 29.09.1999 do: 06.06.2012)
Notárska zápisnica N 1243/99, Nz 1227/99 zo dňa 2.11.1999 a dodatok č. 4 k stanovám, zápisnica z predstavenstva zo dňa 5.11.1999.
  (od: 01.12.1999 do: 06.06.2012)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 15.3.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 333/2000, Nz 327/2000 spísaná notárom JUDr. Helenou Hrušovskou.
  (od: 11.12.2000 do: 06.06.2012)
Notárska zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 1316/2000, Nz 1305/2000 zo dňa 24.11.2000, schválený dodatok č. 1 stanov. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 24.11.2000.
  (od: 01.06.2001 do: 06.06.2012)
Notárska zápisnica Nz 693/02 zo dňa 18.12.2002 o riadnom valnom zhromaždení THEBEN a.s. o prijatí zmeny stanov THEBEN a.s..
  (od: 25.11.2003 do: 06.06.2012)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I. v Bratislave zo dňa 1.2.2005.
  (od: 12.02.2005 do: 06.06.2012)
Dátum aktualizácie údajov:  22.07.2024
Dátum výpisu:  23.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR