Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  252/V

Obchodné meno: 
ZEMPLÍNSKA HYDINA a.s. v likvidácii
  (od: 10.07.2014)
Sídlo: 
Lastomírska 2
Michalovce 071 01
  (od: 29.04.1992)
IČO: 
31 651 551
  (od: 29.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 29.04.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 29.04.1992)
Predmet činnosti: 
nákup jatočnej hydiny a vajec, zveriny a drobného zvieratstva ako aj ich spracovanie
  (od: 29.04.1992)
výroba jatočnej hydiny a vajec
  (od: 29.04.1992)
spracovanie hydiny, výroba výrobkov, polotovarov a konzerv z nej
  (od: 29.04.1992)
triedenie vajec
  (od: 29.04.1992)
dlhodobé skladovanie hydiny, dielov, vajec, konzerv, hydinových a vaječných výrobkov
  (od: 29.04.1992)
spracovanie veďľajších produktov, odpadov a peria hydiny
  (od: 29.04.1992)
obchodná činnosť na úseku vlastnej výroby a s nakúpeným obchodným tovarom
  (od: 29.04.1992)
predaj vo vlastných obchodných jednotkách
  (od: 29.04.1992)
prevádzkovanie závodných jedální, bufetov
  (od: 29.04.1992)
spravovanie sociálnych a ubytovacích zariadení ako aj podnikových bytov
  (od: 29.04.1992)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 07.05.1997)
Ing. Peter Dzuruš - predseda
Šoltésovej 36
Košice
  (od: 03.02.2017)
Ing. Róbert Kopál - podpredseda
126
Veľké Kršteňany
  (od: 07.05.1997)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť navonok zastupuje predseda a podpredseda predstavenstva. Písomnosti zakladajúce práva a povinnnosti spoločnosti podpisujú spoločne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému názvu a funkciám spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 07.05.1997)
Základné imanie: 
173 620 000 Sk
  (od: 29.04.1992)
Akcie: 
Počet: 173620
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 05.03.1996)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 21.10.1997
  (od: 26.07.2013)
Ukončenie konkurzného konania: 
Dátum ukončenia konkurzného konania: 13.11.2012
  (od: 26.07.2013)
Dozorná rada: 
Ing. Roman Haščík - predseda
Gruzínska 21
Bratislava
  (od: 07.05.1997)
Ing. Ján Szalay - člen
Dlhá 45
Šamorín
  (od: 07.05.1997)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 12.3.2014
  (od: 10.07.2014)
 Likvidátor:
Ing. Peter Dzuruš
Šoltésovej 36
Košice 040 01
Vznik funkcie: 12.03.2014
  (od: 10.07.2014)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje likvidátor samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 10.07.2014)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená jednorázovo zakladateľom Fondom národného majetku SR v zmysle ust. zák.92/91 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby a § 154 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb.
  (od: 29.04.1992)
Zmeny v zápise vykonané na základe uznesenia valného zhromaždenia a.s. zo dňa 30.6.1993. Dohodovacie konanie začína 25.8.1994 podľa § 4a zák. č. 328/91 Zb. v znení zák. č.122/93 Zb. Rada veriteľov bola zvolená podľa § 4e zák.č.328/93 Zb. v znení zák. č.122/93 Zb. dňa 9.9.1994 v zmysle notárskej zápisnice č. N 203/94, Nz 203/94 vyhotovenej JUDr. Máriou Kožuškovou dňa 16.9.1994.
  (od: 02.12.1993)
Zmena stanov a.s., schválená mimoriadným valným zhromaždením dňa 7.12.1992. Zmena stanov a.s., schválená mimoriadným valným zhromaždením dňa 19.7.1995. Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 27.6.1996.
  (od: 27.09.1996)
Krajský súd v Košiciach uznesením č. K 250/94-50 zo dňa 21. októbra 1997 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Zemplínska hydina, a.s. so sídlom v Michalovciach, na ul. Lastomírskej č.2, IČO 31 651 551 a ustanovil správcu podstaty JUDr. Milana 21Sedláka, advokáta so sídlom v Michalovciach, na ul. Farskej č.32.
  (od: 27.10.1997)
Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 1K/250/1994-573 zo dňa 5. októbra 2012 zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu ZEMPLÍNSKA HYDINA a.s. a zbavil JUDr. Milana Sedláka funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (od: 26.07.2013)
Okresný súd Košice I uznesením č.k. 28Cbr/46/2013-13 zo dňa 5.2.2014 nariadil likvidáciu na majetok obchodnej spoločnosti ZEMPLÍNSKA HYDINA a.s. a za likvidátora menoval Ing. Petra Dzuruša. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 12.3.2014.
  (od: 10.07.2014)
Dátum aktualizácie údajov:  23.09.2021
Dátum výpisu:  25.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)