Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  18175/B

Business name: 
Corvus Slovakia, s.r.o.
  (from: 11/19/1998)
Registered seat: 
Malokarpatské námestie 3
Bratislava 841 03
  (from: 07/23/1999)
Na Kopci 30
Bratislava 811 02
  (from: 11/19/1998 until: 07/22/1999)
Identification number (IČO): 
35 756 284
  (from: 11/19/1998)
Date of entry: 
11/19/1998
  (from: 11/19/1998)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/19/1998)
Objects of the company: 
vývoj, výroba výrobkov obranného priemyslu
  (from: 01/11/2014)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 11/19/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 11/19/1998)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nrhnuteľností
  (from: 11/19/1998)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 11/19/1998)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 11/19/1998)
kúpa a predaj motorových vozidiel, dopravných prostriedkov vrátane kolesových a pásových dopravných prostriedkov, historických a opotrebovaných vozidiel
  (from: 10/28/2002)
prenájom dopravných prostriedkov
  (from: 10/28/2002)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí a výstav
  (from: 10/28/2002)
prevádzkovanie garáži a odstavných plôch
  (from: 10/28/2002)
upratovacie a čistiace práce
  (from: 10/28/2002)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 10/28/2002)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 10/28/2002)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
  (from: 10/28/2002)
prevádzka muzeí a galérií
  (from: 10/28/2002)
leasingová činnosť
  (from: 10/28/2002)
podnikanie v oblasti nakladania s ostatným odpadom
  (from: 03/09/2005)
podnikanie v oblasti nakladania so železným šrotom, odpadom z medi, hliníka, zinku a ich zliatín
  (from: 03/09/2005)
factoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/22/2005)
obchodovanie s vojenským materiálom
  (from: 08/19/2005)
oprava a servis kolesových a pásových obrnených, vyslobodzovacích, obojživelných a brodivých vozidiel pre účely ozbrojených zložiek a iné účely
  (from: 11/23/2007)
výroba kolesových a pásových obrnených, vyslobodzovacích, obojživelných a brodivých vozidiel, ich častí a súčastí pre účely ozbrojených zložiek a iné účely
  (from: 11/23/2007)
skladovanie
  (from: 11/23/2007)
opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní
  (from: 11/23/2007)
preprava zbraní a streliva
  (from: 11/23/2007)
vývoj a výroba zbraní alebo streliva
  (from: 09/13/2012)
nákup, predaj, prenájom alebo úschova zbraní a streliva
  (from: 11/23/2007)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 11/20/2021)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 11/20/2021)
výroba a spracovanie výbušnín vrátane pyrotechnických výrobkov alebo vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby výbušnín
  (from: 09/13/2012 until: 01/19/2015)
oprava a údržba motorových vozidiel
  (from: 10/28/2002 until: 01/19/2015)
výroba pekárenských a cukrárenských výrobkov
  (from: 10/22/1999 until: 01/19/2015)
výroba zbraní a streliva
  (from: 11/23/2007 until: 09/12/2012)
Partners: 
Mgr. Kristína Krasňanská
Na kopci 30
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Slovak Republic
  (from: 11/20/2021)
Janka Krasňanská
Na Kopci 30
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 11/19/1998 until: 12/18/2000)
Peter Krasňanský
Na Kopci 30
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 12/19/2000 until: 08/15/2019)
Peter Krasňanský
Na Kopci 30
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 11/19/1998 until: 12/18/2000)
Mgr. Kristína Krasňanská
Na Kopci 30
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Slovak Republic
  (from: 08/16/2019 until: 11/19/2021)
Contribution of each member: 
Mgr. Kristína Krasňanská
Amount of investment: 166 000 EUR Paid up: 166 000 EUR
  (from: 11/20/2021)
Janka Krasňanská
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/19/1998 until: 12/18/2000)
Peter Krasňanský
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/19/1998 until: 12/18/2000)
Peter Krasňanský
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/19/2000 until: 04/21/2005)
Peter Krasňanský
Amount of investment: 5 000 000 Sk Paid up: 5 000 000 Sk
  (from: 04/22/2005 until: 06/07/2010)
Peter Krasňanský
Amount of investment: 165 969,59 EUR Paid up: 165 969,59 EUR
  (from: 06/08/2010 until: 01/19/2015)
Peter Krasňanský
Amount of investment: 166 000 EUR Paid up: 166 000 EUR
  (from: 01/20/2015 until: 08/15/2019)
Mgr. Kristína Krasňanská
Amount of investment: 166 000 EUR Paid up: 166 000 EUR
  (from: 08/16/2019 until: 11/19/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/19/2000)
konatelia
  (from: 11/19/1998 until: 12/18/2000)
Marcel Čöglei
Na kopci 30/4089
Bratislava 811 02
From: 11/19/2007
  (from: 11/23/2007)
Mgr. Kristína Krasňanská
Na Kopci 30
Bratislava 811 02
From: 08/01/2020
  (from: 08/01/2020)
Janka Krasňanská
Na Kopci 30
Bratislava 811 02
  (from: 11/19/1998 until: 12/18/2000)
Peter Krasňanský
Na Kopci 30
Bratislava 811 02
  (from: 11/19/1998 until: 07/31/2020)
Peter Krasňanský
Na Kopci 30
Bratislava 811 02
Until: 08/01/2020
  (from: 08/01/2020 until: 07/31/2020)
Acting in the name of the company: 
Každý z konateľov koná za spoločnosť samostatne.
  (from: 11/23/2007)
V mene spoločnosti koná konateľ.
  (from: 12/19/2000 until: 11/22/2007)
V mene spoločnosti konajú konatelia každý samostatne.
  (from: 11/19/1998 until: 12/18/2000)
Capital: 
166 000 EUR Paid up: 166 000 EUR
  (from: 01/20/2015)
165 969,59 EUR Paid up: 165 969,59 EUR
  (from: 06/08/2010 until: 01/19/2015)
5 000 000 Sk Paid up: 5 000 000 Sk
  (from: 04/22/2005 until: 06/07/2010)
200 000 Sk
  (from: 11/19/1998 until: 04/21/2005)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 9.11.1998 a dodatkami k nej zo dňa 9.11.1998 a 17.11.1998, v zmysle §§ 56-75 a § 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 11/19/1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2.6.1999.
  (from: 07/23/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.6.1999.
  (from: 10/22/1999)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 13.12.2000 schválený prevod obchodného podielu a odstúpenie konateľa.
  (from: 12/19/2000)
Rozhodnutie jediného spoločníka a úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 28.3.2002 spísaný do notárskej zápisnice N 136/2002, Nz 129/2002 spísaný notárom JUDr. Ivanom Lošonským, PhD.
  (from: 10/28/2002)
Notárska zápisnica č.N 76/2005, Nz 16459/2005, NCRls 16237/2005 zo dňa 18.04.2005.
  (from: 04/22/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 20.6.2005.
  (from: 08/19/2005)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.11.2007.
  (from: 11/23/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.09.2012.
  (from: 09/13/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.11.2013.
  (from: 01/11/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.12.2014.
  (from: 01/20/2015)
Date of updating data in databases:  06/28/2022
Date of extract :  06/29/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person