Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  79738/B

Business name: 
easy business s. r. o. v likvidácii
  (from: 08/20/2016 until: 03/14/2017)
Registered seat: 
Klincová 37/B
Bratislava 821 08
  (from: 04/14/2012 until: 03/14/2017)
Identification number (IČO): 
46 564 764
  (from: 03/02/2012)
Date of entry: 
03/02/2012
  (from: 03/02/2012)
Person dissolved from: 
31. 7. 2016
  (from: 03/15/2017)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti (družstva) o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 03/15/2017)
Date of deletion: 
03/15/2017
  (from: 03/15/2017)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 03/15/2017)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/02/2012)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 03/02/2012 until: 03/14/2017)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 07/31/2016
  (from: 08/20/2016)
 Liquidators:
JUDr. Jela Mikušková
Bzovícka 24
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
From: 07/31/2016 Until: 03/15/2017
  (from: 08/20/2016)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Vo veciach týkajúcich sa likvidácie koná a podpisuje v mene spoločnosti likvidátorka
  (from: 08/20/2016)
Other legal facts: 
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 10.02.2017, na ktorom bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie spolu s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku. Konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie zo dňa 10.02.2017. Súhlas Daňového úradu Bratislava č. 100384077/2017 zo dňa 02.03.2017 s výmazom spoločnosti easy business s.r.o. v likvidácii z obchodného registra. Obchodná spoločnosť easy business s.r.o. v likvidácii, Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, IČO : 46 564 764, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sro vl. číslo 79738/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 03/15/2017)
Date of updating data in databases:  05/23/2024
Date of extract :  05/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person