Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  79634/B

Obchodné meno: 
NOVAPHARM, s.r.o.
  (od: 28.06.1999)
Sídlo: 
Einsteinova 23-25
Bratislava 5 851 01
  (od: 01.01.2012)
IČO: 
35 768 568
  (od: 28.06.1999)
Deň zápisu: 
28.06.1999
  (od: 28.06.1999)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 28.06.1999)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 28.06.1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 28.06.1999)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 28.06.1999)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (od: 28.06.1999)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 28.06.1999)
prekladateľské a tlmočnícke služby
  (od: 28.06.1999)
zubná technika
  (od: 16.11.2005)
prevádzkovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti- poliklinika: a) v ambulanciách: - všeobecného lekára - stomatologická - stomatochirurgická - gynekologická - interná - gastroenterologická - reumatologická - kardiologická - diabetologická - endokrinologická - neurologická - pneumologická - klinickej psychológie - psychiatrická - chirurgická - ortopedická - urologická - otorinolaryngologická - oftalmologická - dermatovenerologická - lekárskej genetiky, - nefrologická, - klinickej imunológie a alergológie, - anesteziológie a intenzívnej medicíny, - fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, b) v zariadeniach samostatných liečebných a vyšetrovacích zložiek v odbore: - mikrobiológia a biochémia - fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia - radiológia - lekárska genetika
  (od: 27.10.2006)
prevádzkovanie zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti- všeobecnej nemocnice v špecializovaných odboroch: - chirurgia - anesteziológia a resuscitácia - interné - neurológia
  (od: 27.10.2006)
vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby
  (od: 19.10.2006)
činnosť ekonomických a účtovných poradcov
  (od: 31.03.2007)
Spoločníci: 
ProCare, a.s,
Einsteinova 23-25
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.06.2020)
Výška vkladu každého spoločníka: 
ProCare, a.s,
Vklad: 33 196 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 33 196 EUR
Záložné právo: Na základe Hromadnej zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 23. septembra 2019 bolo zriadene záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka ProCare, a.s. v prospech záložného veriteľa Tatra banka, a. s., so sídlom Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 686 930, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 71/B.
  (od: 26.06.2020)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 04.09.2004)
Ing. Tomáš Valaška
Malá Pažiť 1124/35
Veľký Kýr 941 07
Vznik funkcie: 21.01.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.06.2020)
Ing. Slavomír Mičiak
Starhradská 2
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 05
Vznik funkcie: 01.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.03.2021)
MUDr. Radoslav Čuha , MBA, MPH
Ďumbierska 34
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 01.04.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.04.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú konatelia, dvaja spoločne.
  (od: 04.09.2004)
Základné imanie: 
33 196 EUR Rozsah splatenia: 33 196 EUR
  (od: 29.05.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.6.1999 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (od: 28.06.1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2002. Úplné nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 12.2.2003 v súlade so Zák. č. 500/2001 Zb.
  (od: 14.04.2003)
Zápisnica valného zhromaždenia - 27.8.2004.
  (od: 04.09.2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.09.2005.
  (od: 20.09.2005)
Zvýšenie základného imania na 1.000.000,-Sk na základe rozhodnutia valného zhromaždenia dňa 20.11.2005.
  (od: 29.11.2005)
Zápisnice z valných zhromaždení konaných dňa 16.2.2006.
  (od: 10.03.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.6.2006.
  (od: 23.08.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.08.2006 - udelenie súhlasu so zriadením záložného práva na obchodný podiel spoločníka Svet zdravia, a.s.
  (od: 05.09.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.10.2006 - rozšírenie predmetu činnosti, schválenie zmeny spoločenskej zmluvy.
  (od: 19.10.2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka za dňa 28.09.2006.
  (od: 20.10.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 14.03.2007 - zmena v predmete podnikania (činnosti). Zivnostenský list zo dňa 27.03.2007.
  (od: 31.03.2007)
Zápisnica zo zasadania valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 15.04.2008
  (od: 16.05.2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.02.2010.
  (od: 28.04.2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.05.2010.
  (od: 14.07.2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.02.2012.
  (od: 22.03.2012)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.10.2012.
  (od: 30.11.2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.10.2013.
  (od: 26.11.2013)
Rozhodnutie mimoriadne valného zhromaždenia zo dňa 05.12.2013 o zlúčení so spoločnosťou ProCare medicínske centrum, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 35 864 044, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 29458/B, ktorá bola zrušené bez likvidácie. Obchodná spoločnosť NOVAPHARM, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 79634/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 314/2013, Nz 49222/2013, NCRls 50050/2013 stáva právnym nástupcom spoločnosti -ProCare medicínske centrum, s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 14.12.2013)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 24.02.2014.
  (od: 25.04.2014)
Zmluva o zlúčení N 202/2014, Nz 28775/2014, NCRIs 29330/2014 zo dňa 04.08. 2014.
  (od: 15.08.2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.08.2016.
  (od: 28.09.2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.10.2016.
  (od: 09.11.2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.09.2017.
  (od: 14.10.2017)
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 1419/2017, NZ 39914/2017, NCRls 40723/2017 zo dňa 30.10.2017.
  (od: 27.01.2018)
Zmluva o zlúčení.
  (od: 01.10.2018)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 14.12.2013)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
MEDIFERA, spol. s r.o.
Štúrova 12
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
  (od: 27.01.2018)
MEDICHEM, s.r.o.
Štúrova 11
Bratislava 811 02
  (od: 16.10.2018)
MEDILAB s.r.o.
Štúrova 11
Bratislava 811 02
  (od: 01.10.2018)
PaLS s.r.o.
Einsteinova 25
Bratislava 851 01
  (od: 15.08.2014)
ProCare medicínske centrum, s.r.o.
Einsteinova 25
Bratislava 851 01
  (od: 14.12.2013)
Predaj: 
Predaj časti podniku
Zmluvou o predaji časti podniku uzavretou dňa 11.10.2012 bola predaná časť podniku "oddelenie klinickej biochémie Železničnej nemocnice a polikliniky Bratislava" kupujúcemu - spoločnosti Alpha medical a. s., so sídlom Červenej armády 25, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758. Predaj časti podniku nadobudol účinky dňa 01.11.2012.
  (od: 30.11.2012)
Predaj časti podniku
Zmluvou o predaji časti podniku uzavretou dňa 11.10.2012 bola predaná časť podniku "oddelenie klinickej biochémie Železničnej polikliniky Zvolen" kupujúcemu - spoločnosti Alpha medical a. s., so sídlom Červenej armády 25, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758. Predaj časti podniku nadobudol účinky dňa 01.11.2012.
  (od: 30.11.2012)
Predaj časti podniku
Zmluvou o predaji častí podniku uzavretou dňa 08.04.2019 boli predané časti podniku predstavujúce samostatné organizačné zložky podniku NOVAPHARM, prevádzkované na ul. Šancová 110, 832 99 Bratislava, v rámci vnútroorganizačného členenia NOVAPHARM začlenené a tvoriace spolu Oddelenie klinickej genetiky vykonávajúce činnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti a to: (i) ambulantné zariadenie - špecializovaná ambulancia - ambulancia lekárskej genetiky v špecializačnom odbore lekárska genetika a (ii) laboratórne a gynekologické zariadenia - zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore lekárska genetika a na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo kupujúcemu Alpha medical, s. r. o., so sídlom Záborského 2, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758. Predaj častí podniku nadobudol účinky dňa 01.06.2019.
  (od: 23.08.2019)
Dátum aktualizácie údajov:  11.08.2022
Dátum výpisu:  13.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)