Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1955/B

Business name: 
BOAT a.s.
  (from: 11/01/2005)
Registered seat: 
Vajnorská 167
Bratislava 831 04
  (from: 12/13/2016)
Identification number (IČO): 
35 756 764
  (from: 11/25/1998)
Date of entry: 
11/25/1998
  (from: 11/25/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/25/1998)
Objects of the company: 
sprostredkovanie, kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/25/1998)
opravy motorových vozidiel, karosérií, výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
  (from: 11/25/1998)
odťahovacia služba
  (from: 11/25/1998)
prenájom a leasing vozidiel
  (from: 11/25/1998)
prenájom športových potrieb a zariadení
  (from: 12/14/1998)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 06/10/2006)
vedenie účtovnej evidencie
  (from: 06/10/2006)
kancelárske a administratívne činnosti
  (from: 06/10/2006)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/10/2006)
prenájom priemyselného, spotrebného tovaru, výpočtovej techniky, kancelárskej techniky a dopravných prostriedkov
  (from: 06/10/2006)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 06/10/2006)
nákup a predaj ojazdených cestných motorových vozidiel, náhradných dielov a príslušenstva
  (from: 06/10/2006)
skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 12/03/2022)
činnosť viazaného finančného agenta v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
  (from: 12/03/2022)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/13/2002)
Ing. Blanka Belicová - člen predstavenstva
Strmé sady 49/2564
Bratislava 841 01
From: 06/29/2020
  (from: 07/17/2020)
Ing. Miroslav Belica , PhD. - predseda predstavenstva
Strmé sady 2564/49
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
From: 05/27/2019
  (from: 07/17/2020)
Ing. Jaroslav Kališ - Member of the Board of Directors
Súmračná 3256/6
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
From: 07/29/2021
  (from: 08/25/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú predseda predstavenstva samostatne alebo ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojim menám a funkciám podpisujúci pripoja svoje podpisy.
  (from: 10/21/2021)
Capital: 
649 359 EUR Paid up: 649 359 EUR
  (from: 10/18/2016)
Shares: 
Number of shares: 207
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 137 EUR
  (from: 10/18/2016)
Supervisory board: 
Radovan Belica
Blagoevova 2675/12
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
From: 10/29/2019
  (from: 08/25/2021)
Jozef Fréz
Riazanská 680/42
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
From: 02/29/2020
  (from: 08/25/2021)
Monika Belicová
Strmé sady 2564/49
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
From: 05/30/2020
  (from: 08/25/2021)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 7.10.1998 a spoločnosť vznikla premenou z obchodnej spoločnosti B.O.A.T, spol. s r.o. so sídlom Vajnorská 135, 831 03 Bratislava, IČO : 17 326 371, v zmysle § 69 ods. 2 zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, a preberá všetky práva, povinnosti a záväzky zrušenej spoločnosti.
  (from: 11/25/1998)
Notárska zápisnica N 283/99, Nz 279/99 spísaná dňa 20.12.1999 notárom JUDr. Tatjanou Šúrkovou, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti II čl. III.
  (from: 01/18/2000)
Notárska zápisnica č. N 214/00, Nz 212/00 zo dňa 5.10.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 5.10.2000, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/27/2000)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 11.7.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 142/01, Nz 141/01 spísanou notárkou JUDr. Tatjanou Šúrkovou.
  (from: 09/20/2001)
Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Miroslava Belicu dňa 31.5.2002. Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Milana Antoša dňa 31.5.2002. Zvýšenie základného imania a zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 31.5.2002, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 198/02, Nz 198/02. Zápisnica volebnej komisie z volieb členov dozornej rady zamestnancami zo dňa 19.9.2002.
  (from: 11/13/2002)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 05.08.2003, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 286/2003, Nz 67212/2003 spísanou notárkou JUDr. Tatianou Šúrkovou.
  (from: 05/25/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.5.2004 na ktorom bolo rozhodnuté o zmenách v orgánoch spoločnosti. Funkcia člena predstavenstva Ing. D. Koblišeka sa končí dňom 27.5.2004. Funkcia člena dozornej rady Ing. M. Belicu sa končí dňom 27.5.2004.
  (from: 06/18/2004)
Zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.7.2004. Zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 8.8.2004. Zánik funkcie členov predstavenstva Ľubomíra Fogaša dňa 19.7.2004 a Ladislava Brata dňa 9.8.2004. Zánik funkcie členov dozornej rady Dušana Kobliška, Kvety Hanulovej, Františka Peczára dňa 19.7.2004 a Ing. Milana Antoša dňa 9.8.2004.
  (from: 09/01/2004)
Notárska zápisnica N 110/2004 , Nz 74299/2004 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa odsúhlasilo zvýšenie základného imania.
  (from: 11/06/2004)
Notárska zápisnica N 69/2005, Nz 45428/2005, NCRls 44819/2005 zo dňa 29.09.2005, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom bolo rozhodnuté o odvolaní členov predstavenstva a o zmene obchodného mena spoločnosti.
  (from: 11/01/2005)
Notárska zápisnica č. N 9/2006, Nz 2769/2006 a č. N 16/2006, Nz 3666/2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa odsúhlasilo zvýšenie základného imania spoločnosti.
  (from: 03/09/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.02.2006.
  (from: 04/08/2006)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 6.11.2006 pod č. 32Exre/2105/2005 súd začal konanie o dosiahnutie zhody zápisu údajov do obchodného registra.
  (from: 05/17/2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.04.2007. Notárska zápisnica č. N 24/2007, Nz 16311/2007, NCRls 16290/2007 zo dňa 27.04.2007.
  (from: 05/17/2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.06.2008.
  (from: 07/01/2008)
Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.12.2008.
  (from: 12/13/2008)
Rozhodnutie zamestnancov spoločnosti zo dňa 12.-17.8.2010.
  (from: 09/21/2010)
Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.04.2014.
  (from: 05/14/2014)
Rozhodnutie o menovaní prokuristov zo dňa 30.04.2014
  (from: 05/14/2014)
Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.12.2014
  (from: 12/11/2014)
Zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.04. 2012, 26.05. 2014 a zo 27.02. 2015.
  (from: 03/06/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 328/2016, Nz 49156/2016, NCRls 50142/2016 zo dňa 30.11.2016.
  (from: 12/13/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.03.2017.
  (from: 03/10/2017)
Date of updating data in databases:  05/25/2023
Date of extract :  05/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person