Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  24/T

Business name: 
Piešťanské stavebné bytové družstvo
  (from: 04/26/1990)
Registered seat: 
Ružová 8
Piešťany 921 01
  (from: 05/27/1999)
Identification number (IČO): 
00 678 953
  (from: 04/26/1990)
Date of entry: 
04/26/1990
  (from: 04/26/1990)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/26/1990)
Objects of the company: 
prenájom bytových a nebytových priestorov, spojené so základným poskytovaním služieb
  (from: 08/05/1993)
oprava a údržba bytov
  (from: 08/05/1993)
účtovné poradenstvo pri vykonávaní správy bytov
  (from: 08/05/1993)
elektroinštalatérstvo
  (from: 12/02/2004)
plynoinštalatérstvo
  (from: 12/02/2004)
vodoinštalatérstvo a kúrenárske práce
  (from: 12/02/2004)
správa bytového fondu
  (from: 02/09/2008)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 02/22/2022)
Správa a údržba nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/22/2022)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/05/1993)
Jaroslav Špička - podpredseda predstavenstva
A.Hlinku 55/55
Piešťany
From: 06/10/2020
  (from: 07/09/2020)
JUDr. Daniela Suchánková
Kukučinova 1670/17
Piešťany
From: 10/27/1999
  (from: 05/18/2022)
Anna Borovská
Brezová 2871/3
Piešťany
From: 02/24/2003
  (from: 05/18/2022)
Anna Baničová - člen predstavenstva
M. Bela 21
Piešťany 921 01
From: 11/26/2009
  (from: 06/21/2017)
Ing. Stanislav Strnad - člen predstavenstva
M Bela 4668/33
Piešťany 921 01
From: 06/08/2020
  (from: 07/09/2020)
Ing. Martin Vlha - predseda predstavenstva
Južná 10
Piešťany 921 01
From: 06/10/2020
  (from: 07/09/2020)
Acting: 
Za predstavenstvo koná navonok predseda a podpredseda družstva, alebo iný člen predstavenstva v poradí stanovenom predstavenstvom. Predsedu počas neprítomnosti zastupuje podpredseda. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje za družstvo predseda, prípadne podpredseda a ďalší člen predstavenstva.
  (from: 08/05/1993)
Supervisory board: 
Katarína Hallová - predseda dozorného orgánu
A. Trajana 8/4561
Piešťany 921 01
From: 06/08/2020
  (from: 07/09/2020)
Ing. Eva Fajmontová
Lipová 13/64
Piešťany 921 01
From: 06/08/2020
  (from: 07/09/2020)
Peter Halás
Vodárenská 94/4607
Piešťany 921 01
From: 06/08/2020
  (from: 07/09/2020)
Registered capital: 
16 597 EUR
  (from: 10/10/2009)
Basic member contribution: 
16,6 EUR
  (from: 10/10/2009)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 6.4.1990 podľa zákona č.94/1988 Zb.o bytovom, spotrebnom a výrobnom družstevníctve. Za vykázaný schodok z ostatného hospodárenia družstva ručia členovia družstva, ktorým ešte nebol pridelený družstevný byt alebo miestnosť neslúžiaca na bývanie, do výšky základných členských vkladov, ostatní členovia ručia do výšky zostatkovej hodnoty členských podielov. Člen je povinný na vyrovnenie časti schodku, ktorá naňho pripadá, uhradiť v jednom roku najviac sumu, ktorá sa rovná desatine základného vkladu alebo desatine zostatkovej hodnoty členského podielu. Stary spis: Dr 78
  (from: 04/26/1990)
Stanovy Piešťanského stavebného bytového družstva prijaté dňa 19.4.1991 s účinnosťou od 1.5.1991 Stary spis: Dr 78
  (from: 07/10/1992)
Prispôsobené stanovy v súlade s ust. zák. č. 513/1991 Zb. boli schválené na zhromaždení delegátov konanom dňa 20.11.1992. Stary spis: Dr 78
  (from: 08/05/1993)
Zmena sídla družstva schválená zhromaždením delegátov dňa 19.5.1995. Stary spis: Dr 78
  (from: 10/30/1995)
Zmena stanov družstva schválená na zhromaždení delegátov konanom dňa 16.05.1997.
  (from: 09/11/1997)
Rozhodnutie predstavenstva družstva na zasadnutí konanom dňa 26.01.1998.
  (from: 03/30/1998)
Zmena sídla družstva z: Piešťan, Pod Párovcami 25 na: Ružová 8, Piešťany na náhradnom zhromaždení delegátov dňa 22.05.1998.
  (from: 05/27/1999)
Rozhodnutie zhromaždenia delegátov zo dňa 27.10.1999 o zmene členov predstavenstva.
  (from: 02/07/2000)
Stanovy PSBD schválené delegátmi Zhromaždenia delegátov dňa 19.11.2002 v 2 vyhotoveniach. Zápis zo zhromaždenia delegátov konaného dňa 19.11.2002. Prezenčná listina zo Zhromaždenia delegátov konaného dňa 19.11.2002.
  (from: 02/06/2003)
Date of updating data in databases:  07/16/2024
Date of extract :  07/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person