Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  277/V

Obchodné meno: 
Geoekotechnika a.s.
  (od: 30.04.1992 do: 21.03.2017)
Sídlo: 
Markušovská cesta
Spišská Nová Ves 052 40
  (od: 30.04.1992 do: 21.03.2017)
IČO: 
31 651 895
  (od: 30.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 30.04.1992)
Deň výmazu: 
22.03.2017
  (od: 22.03.2017)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 22.03.2017)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 30.04.1992)
Predmet činnosti: 
všetky druhy technických prieskumných prác / vrtné, kopné, banské a pod. / pod zemou i samostatne pre akékoľvek účely
  (od: 30.04.1992 do: 24.10.1994)
realizácia prác stavebnomontážnych, sanácia objektov, komunikácií území na povrchu i pod zemou, zemných prác a prác pre ochranu životného prostredia
  (od: 30.04.1992 do: 24.10.1994)
realizácia bansko-stavebných prác pre rôzne účely na povrchu aj pod zemou
  (od: 30.04.1992 do: 24.10.1994)
opravy, údržba GO a servis na všetkých strojných a prístrojových zariadeniach, ktoré a.s. používa a tiež pre iné organizácie
  (od: 30.04.1992 do: 24.10.1994)
strojárenská výroba materiálov, náhradných dielov, bezpečnostných dverí, strojov a prístrojov pre vlastnú potrebu aj pre iných odberateľov
  (od: 30.04.1992 do: 24.10.1994)
drevovýroba pozostávajúca z výroby pre vlastnú potrebu, ako aj pre potrebu iných odberateľov
  (od: 30.04.1992 do: 24.10.1994)
komplexný alebo dielčí geologický prieskum ložísk nerastných surovín, základových pôd a všetkých druhov podzemných a povrchových vôd a životného prostredia
  (od: 30.04.1992 do: 24.10.1994)
vlastná geologická činnosť, obmedzene technologická činnosť vrátane rôzných druhov posudkov
  (od: 30.04.1992 do: 24.10.1994)
ťažba nerastných surovín malých ložísk ich prieskum a úprava
  (od: 30.04.1992 do: 24.10.1994)
prieskum, sprístupňovanie, výstavba, rekonštrukcia a opravy jaskýň
  (od: 30.04.1992 do: 24.10.1994)
výstavba malých vodných elektrárni, slnečných kolektorov, malých veterných elektrárni a iných malých zdrojov energie, čističiek odpadových vôd
  (od: 30.04.1992 do: 24.10.1994)
technická pomoc a inžinierská činnosť pre iné organizácie, pre činnosti uvedené v obchodnom registri
  (od: 30.04.1992 do: 24.10.1994)
vývoj všetkých činností a výrobkov uvedených v obchodnom registri priamo alebo prostredníctvom inej organizácie podľa platných povolení pre zahraničnú činnosť
  (od: 30.04.1992 do: 24.10.1994)
poskytovanie ubytovacích služieb v rekreačných zariadeniach a.s.
  (od: 30.04.1992 do: 24.10.1994)
vykonávanie činností súvisiacich s realizáciou reprodukčných, reprografických, knihovnických prác, ekonomických a technických informácií súvisiacich s činnosťou a.s. pre potreby a.s. ako aj pre cudzích odberateľov
  (od: 30.04.1992 do: 24.10.1994)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (od: 25.10.1994 do: 15.02.2016)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (od: 25.10.1994 do: 15.02.2016)
vykonávanie inžinierskych stavieb vrátene vybavenosti sídliskových celkov
  (od: 25.10.1994 do: 15.02.2016)
prieskumné a podzemné práce
  (od: 25.10.1994 do: 15.02.2016)
výroba, oprava a údržba stavebných obrábacich a zemných strojov a zariadení
  (od: 25.10.1994 do: 15.02.2016)
výroba kovových konštrukčných prvkov
  (od: 25.10.1994 do: 15.02.2016)
stolárstvo a výroba nábytku
  (od: 25.10.1994 do: 15.02.2016)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 25.10.1994 do: 15.02.2016)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 25.10.1994 do: 15.02.2016)
rozmnožovanie tlačív a kníhviazačstvo
  (od: 25.10.1994 do: 15.02.2016)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (od: 04.02.1997 do: 15.02.2016)
cestná motorová doprava
  (od: 25.10.1994 do: 21.03.2017)
sanácia komtaminovaných zemín a podzemných vôd v priemyselných objektoch znečistených ropnými a ostatnými znečisťujúcimi látkami
  (od: 25.10.1994 do: 21.03.2017)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 30.04.1992 do: 21.03.2017)
Ing. Elena Bucová - člen
Gemerská 14
Spišská Nová Ves
  (od: 20.08.1993 do: 06.02.1996)
Ing. Elena Bucová - člen
Gemerská 14
Spišská Nová Ves
  (od: 07.02.1996 do: 03.02.1997)
Ing. Alžbeta Dzurillová - člen
122
Klčov
  (od: 30.04.1992 do: 19.08.1993)
Ing. Alžbeta Dzurillová - predseda
122
Klčov
  (od: 20.08.1993 do: 06.02.1996)
Ing. Alžbeta Dzurillová - predseda
122
Klčov
  (od: 07.02.1996 do: 12.03.1998)
Štefan Glovičko - podpredseda
Tr. 1.mája 13
Harichovce
  (od: 20.08.1993 do: 06.02.1996)
Štefan Glovičko - podpredseda
Tr. 1.mája 13
Harichovce
  (od: 07.02.1996 do: 12.03.1998)
Ján Gonda - člen
Domaňovce 50
Spišský Hrhov
  (od: 20.08.1993 do: 24.10.1994)
Ing. Juraj Hajčák - člen
Trieda l. mája 20/17
Spišská Nová Ves
  (od: 20.08.1993 do: 06.02.1996)
Ing. Juraj Hajčák - člen
Za kaštieľom 1326/4
Smižany
  (od: 07.02.1996 do: 12.03.1998)
Ing. Juraj Hajčák - podpredseda
Trieda l. mája 20/17
Spišská Nová Ves
  (od: 30.04.1992 do: 19.08.1993)
Ing. Dušan Janík - člen
Zimná 107/14
Spišská Nová Ves
  (od: 20.08.1993 do: 24.10.1994)
Ing. Ján Kobich - predseda
Komenského 13/7
Spišská Nová Ves
  (od: 30.04.1992 do: 19.08.1993)
Ing. Viliam Mjartan - člen
Zimná 13
Spišská Nová Ves
  (od: 30.04.1992 do: 19.08.1993)
Ing. Miroslav Olejník - člen
Tkáčska 1/37
Spišská Nová Ves
  (od: 20.08.1993 do: 06.02.1996)
Ing. Štefan Štelbacký - člen
Gorazdova 1/3
Spišská Nová Ves
  (od: 30.04.1992 do: 19.08.1993)
JUDr. Anna Tökölyová - člen
Belinského 18
Bratislava
  (od: 30.04.1992 do: 19.08.1993)
RNDr. Osvald Trtílek - člen
Hronská 16
Bratislava
  (od: 30.04.1992 do: 19.08.1993)
Ing. Miroslav Olejník - člen
Tkáčska 1/37
Spišská Nová Ves
  (od: 07.02.1996 do: 21.03.2017)
Štefan Glovičko - predseda
Tr. 1.mája 13
Harichovce
  (od: 13.03.1998 do: 21.03.2017)
Ing. Emil Jánošík - člen
Polomská 2
Žilina
  (od: 13.03.1998 do: 21.03.2017)
Konanie menom spoločnosti: 
Akciovú spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k písanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis s uvedením funkcie.
  (od: 30.04.1992 do: 21.03.2017)
Základné imanie: 
95 174 000 Sk
  (od: 30.04.1992 do: 21.03.2017)
Akcie: 
Počet: 95174
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 04.02.1997 do: 21.03.2017)
Počet: 95174
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 13.05.1994 do: 03.02.1997)
Počet: 54249
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 30.04.1992 do: 12.05.1994)
Počet: 40925
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 30.04.1992 do: 12.05.1994)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 3.7.2003
  (od: 10.07.2015)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 3.7.2003
  (od: 03.07.2003 do: 09.07.2015)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Emília Hambaleková
Pajorova 12
Košice
  (od: 03.07.2003 do: 09.07.2015)
JUDr. Emília Hambaleková
Pajorova 12
Košice
Skončenie funkcie: 19.11.2014
  (od: 10.07.2015 do: 09.07.2015)
Dozorná rada: 
Ing. Miloš Compel - člen
Hutnícka 9/28
Spišská Nová Ves
  (od: 30.04.1992 do: 06.02.1996)
RNDr. Michal Kaličiak - člen
Bajkalska 30
Košice
  (od: 30.04.1992 do: 19.08.1993)
Ing. Mária Koreňová - člen
Angelínum
Košice
  (od: 20.08.1993 do: 06.02.1996)
Ing. Juraj Krištofič - člen
Sch. Trnavského 20
Bratislava
  (od: 07.02.1996 do: 21.03.2017)
Ing. Anton Krotký - člen
sídl. Okulka U/1
Vranov nad Topľou
  (od: 07.02.1996 do: 21.03.2017)
Alojz Kubán - predseda
315
Podolie
  (od: 04.02.1997 do: 21.03.2017)
Ing. Miroslav Maduda - člen
Tkáčska 4/9
Spišská Nová Ves
  (od: 07.02.1996 do: 03.02.1997)
RNDr. Pavel Malík , CSc. - člen
Mlynarovičova 12
Bratislava
  (od: 30.04.1992 do: 19.08.1993)
Ing. Július Maljkovič - člen
Na Revíne 19
Bratislava
  (od: 20.08.1993 do: 06.02.1996)
Ing. Ľubomír Miškovič - člen
Považská 3
Nové Mesto nad Váhom
  (od: 04.02.1997 do: 21.03.2017)
Ing. Ivan Ožvolda - člen
Kofendova 28
Bratislava
  (od: 30.04.1992 do: 19.08.1993)
Ján Surovec - člen
Strojnícka 6/5
Spišská Nová Ves
  (od: 20.08.1993 do: 06.02.1996)
Jozef Suržin - člen
Tkáčska 1/21
Spišská Nová Ves
  (od: 07.02.1996 do: 21.03.2017)
Ing. Štefan Šiška - predseda
Hutnícka 3/30
Spišská Nová Ves
  (od: 30.04.1992 do: 06.02.1996)
Ing. Štefan Šiška - predseda
Hutnícka 3/30
Spišská Nová Ves
  (od: 07.02.1996 do: 03.02.1997)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť sa vymazáva na základe uznesenia Krajského súdu Košice, č. k. 6K/105/2002-243 zo dňa 10.10.2014 v spojení s uznesením Okresného súdu Košice I, č. k. 29CbR/98/2016-7 zo dňa 09.03.2017.
  (od: 22.03.2017)
Akciová spoločnosť bola založená zakladacou listinou Fondu národného majetku SR zo dňa 25.4.1992 podľa § 28 ods.l zák.č. 92/91 Zb. a § 154 a nasl. zák.č. 513/91.
  (od: 30.04.1992 do: 21.03.2017)
Zmeny stanov a.s. schválené valným zhromaždením dňa 11.2.1993 a dňa 26.3.1993.
  (od: 20.08.1993 do: 21.03.2017)
Rozhodnutie valného zhromaždenia akcionárov o zmene stanov vo forme notárskej zápisnice N 252/94, Nz 256/94 zo dňa 10.6.1994.
  (od: 25.10.1994 do: 21.03.2017)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 16.6.1995.
  (od: 07.02.1996 do: 21.03.2017)
Zmena stanov schválená VZ dňa 28.6.1996.
  (od: 04.02.1997 do: 21.03.2017)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 9.1.1998.
  (od: 13.03.1998 do: 21.03.2017)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 6K 105/02-10 zo dňa 30.1.2003 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Geoekotechnika a.s, Markušovská cesta, Spišská Nová Ves a ustanovil správcu konkurznej podstaty JUDr. Emília Hambaleková, Pajorova 12, Košice, r.č. .
  (od: 03.07.2003 do: 21.03.2017)
Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 6K/105/2002-243 zo dňa 10. októbra 2014 zrušil konkurz na majetok úpadcu Geoekotechnika a.s., Markušovská cesta, 052 40 Spišská Nová Ves, IČO: 31 651 895 a zbavil JUDr. Emílu Hambalekovú funkcie správcu konkurznej podstaty. Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť 19.11.2014.
  (od: 10.07.2015 do: 21.03.2017)
Potvrdenie Okresného úradu Spišská Nová Ves, odboru živnostenského podnikania č. OU-SN-OZP-2015/011682-2 zo dňa 09.10.2015 o ukončení podnikania spoločnosti Geotechnika a.s. vo všetkých predmetoch podnikania uvedených na doklade o živnostenskom oprávnení /1993/01328-00000 zo dňa 21.5.1993 a /1997/147-00000 zo dňa 29.01.1997.
  (od: 16.02.2016 do: 21.03.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  22.09.2021
Dátum výpisu:  23.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)