Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1973/B

Obchodné meno: 
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
  (od: 15.10.1999)
Sídlo: 
J. Jonáša 1
Bratislava 843 02
  (od: 15.10.1999)
IČO: 
35 757 442
  (od: 07.12.1998)
Deň zápisu: 
07.12.1998
  (od: 07.12.1998)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 07.12.1998)
Predmet činnosti: 
výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
  (od: 07.12.1998)
výroba a opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov a motorových vozíkov /výroba,opravy automobilov a ich častí/
  (od: 07.12.1998)
kováčstvo
  (od: 07.12.1998)
kovoobrábanie
  (od: 07.12.1998)
galvanizácia kovov
  (od: 07.12.1998)
povrchová úprava kovov
  (od: 07.12.1998)
brúsenie a leštenie kovov s výnimkou brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
  (od: 07.12.1998)
zámočníctvo
  (od: 07.12.1998)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 07.12.1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (od: 07.12.1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (od: 07.12.1998)
prevádzkovanie športových zariadení
  (od: 15.03.2012)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 12.07.2013)
výroba tepla, rozvod tepla
  (od: 08.07.2017)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 07.12.1998)
Sebastian Krapoth - člen predstavenstva
Moltkeplatz 3
Hannover 301 63
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.06.2019
  (od: 01.06.2019)
Dr. Frank Rösler - člen predstavenstva
Schlossweg 7
Starnberg 823 19
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.01.2021
  (od: 05.01.2021)
Oliver Grünberg - predseda predstavenstva
Planckstrasse 20
Wolfsburg 384 40
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.01.2019
  (od: 01.01.2019)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú a za ňu podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 07.12.1998)
Základné imanie: 
146 911 642,43511 EUR
  (od: 04.02.2009)
Akcie: 
Počet: 1
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 65 851 921,927903 EUR
  (od: 04.02.2009)
Počet: 1
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 193,918875 EUR
  (od: 04.02.2009)
Počet: 3
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 319 391,887407 EUR
  (od: 04.02.2009)
Počet: 1
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 46 719 707,229636 EUR
  (od: 04.02.2009)
Počet: 1
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 24 348 643,696475 EUR
  (od: 04.02.2009)
Akcionár: 
VOLKSWAGEN FINANCE LUXEMBURG S.A.
Route d´ Arlon 19-21
Strassen 8009
Luxemburské veľkovojvodstvo
  (od: 27.08.2014)
Dozorná rada: 
Jolana Julkeová
Vysokohorská 1668/7
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 16.05.2018
  (od: 26.05.2018)
Dr. Christian Vollmer
Löwenwall 12
Braunschweig 381 00
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.09.2020
  (od: 05.03.2021)
Alexander Maximilian Seitz
Hasenbergweg 20
Bad Ems 561 30
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.03.2020
  (od: 07.04.2020)
Thorsten Jablonski
Mittel Feld 18
Ilsede 312 41
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.04.2020
  (od: 13.05.2020)
Wilfried von Rath
Schneefernerstraße 4
Augsburg 861 53
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.05.2020
  (od: 21.05.2020)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľa osvedčeným do Notárskej zápisnice č. N 449/98, Nz 416/98 dňa 30.11.1998, v zmysle § 24, §§ 56-75 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (od: 07.12.1998)
Zmena stanov - zvýšenie základného imania, schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 7.12.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 475/98, Nz 443/98.
  (od: 14.12.1998)
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.12.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N492/98, Nz 460/98 o zmene stanov a o zlúčení so spoločnosťou Volkswagen Bratislava, spol. s r.o., sídlo J.Jonáša 1, Bratislava - Devínska Nová Ves, IČO 17 311 772, zapísanou v odd. s.r.o., vo vložke číslo 786/B, ktorá sa vymazáva z obchodného registra dňom 1.1.1999. Dňom 01.01.1999 všetky práva a povinnosti, všetky známe i neznáme záväzky a pohľadávky, ktoré vznikli spoločnosti Volkswagen Bratislava, spol. s r.o., IČO 17 311 772, J.Jonáša č. 1, Bratislava do 31.12.1998 prechádzajú na spoločnosť VOLKSWAGEN SLOVAKIA a.s., IČO 35 757 442, J.Jonáša č. 1, Bratislava. Dňom 01.01.1999 prechádzajú na spoločnosť VOLKSWAGEN SLOVAKIA a.s., IČO 35 757 442, J.Jonáša č. 1, Bratislava všetky práva a povinnosti vyplývajúce pre spoločnosť Volkswagen Bratislava, spol. s r.o., IČO 17 311 772, J.Jonáša č. 1, Bratislava z Definitívnej zmluvy uzavretej dňa 29.4.1991 medzi VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, Slovenskou republikou reprezentovanou Ministerstvom hospodárstva SR a Bratislavskými automobilovými závodmi a.s. Dňom 01.01.1999 prechádzajú na spoločnosť VOLKSWAGEN SLOVAKIA a.s., IČO 35 757 442, J.Jonáša č. 1, Bratislava všetky práva a povinnosti vyplývajúce pre Volkswagen Bratislava , spol. s r.o., IČO 17 311 772, J.Jonáša č. 1 , Bratislava zo Zmluvy o prevode aktív uzavretej dňa 30.5.1991 medzi Volkswagen Bratislava, spol. s r.o., IČO 17 311 772, J.Jonáša č. 1, Bratislava, Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom hospodárstva a Bratislavskými automobilovými závodmi, a.s. Zmlulva o zlúčení uzavretá medzi Volkswagen Bratislava spol. s r.o., so sídlom v Bratislave, J.Jonáša č. 1, IČO 17 311 772 a VOLKSWAGEN SLOVAKIA a.s., so sídlom v Bratislave, J.Jonáša č. 1, IČO 35 757 442 dňa 14.12.1998, schválená valnými zhromaždeniami oboch spoločností dňa 14.12.1998.
  (od: 21.12.1998)
V súlade s ustanovením § 768b ods. 1 Zák. č. 513/1991 Zb. boli Stanovy spoločnosti prispôsobené úprave podľa z.č. 127/1999 Z.z. Dodatok č. 3 k stanovám osvedčený v notárskej zápisnica zo dňa 10.8.1999 č. N 204/99, Nz 199/99.
  (od: 15.10.1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 18.12.2000.
  (od: 14.05.2001)
Norbert Totschek, deň zániku funkcie: 30.6.2002
  (od: 03.07.2002)
Folker Weissgerber, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 1.9.2002 Francisco Javier Garcia Sanz, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 1.9.2002. Protokol z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 2.9.2002.
  (od: 28.01.2003)
Zosúladenie stanov spoločnosti s ustanoveniami Zák. č. 500/2001 Z.z. a ich úplné znenie schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 28.11.2002, ktorého priebeh bol osvedčený do notárskej zápisnice N 454/2002, Nz 435/2002.
  (od: 29.05.2003)
Karol Peter Wilhelm, deň zániku funkcie: 30.04.2003, zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.4.2003.
  (od: 30.05.2003)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 25.6.2003.
  (od: 14.08.2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2. 12. 2003. Vyhlásenie výsledkov z volieb za člena dozornej rady spísané do notárskej zápisnice č. N 348/03, Nz 104969/03 dňa 12. 11. 2003.
  (od: 04.02.2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.04.2004.
  (od: 22.06.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.04.2005. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 19.05.2005.
  (od: 28.05.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.06.2005.
  (od: 15.07.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.5.2006.
  (od: 01.07.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.08.2006.
  (od: 01.09.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.11.2006
  (od: 01.01.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.09.2007.
  (od: 31.10.2007)
Notárska zápisnica N 211/2007, Nz 42001/2007 spísaná dňa 22.10.2007.
  (od: 23.11.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.10.2007.
  (od: 26.11.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.1.2008.
  (od: 04.03.2008)
Notárska zápisnica N 37/2009, Nz 6985/2009, NCRls 7004/2009 napísaná dňa 5.3.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 5.3.2009.
  (od: 14.03.2009)
Notárska zápisnica N 121/2009, Nz 20421/2009 zo dňa 17.06.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (od: 02.07.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.11.2009.
  (od: 05.01.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.01.2010.
  (od: 09.02.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 407/2010, Nz 58983/2010 zo dňa 31.12.2010.
  (od: 27.01.2011)
Notárska zápisnica N 55/2011, NZ 15042/2011 zo dňa 28.04.2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (od: 14.05.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.05.2011.
  (od: 22.06.2011)
Rozhodnutie z valného zhromaždenia spoločnosti - notárska zápisnica zo dňa 30.11.2011.
  (od: 13.12.2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 524/2011 Nz 59206/2011 zo dňa 21.12.2011
  (od: 12.01.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.10.2012.
  (od: 24.11.2012)
Zápisnica zo dňa 18.12.2012.
  (od: 23.01.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 568/2013, Nz 21397/2013, NCRls 21824/2013 zo dňa 25.06.2013.
  (od: 12.07.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.09.2013.
  (od: 01.10.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.08.2013.
  (od: 01.11.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.12.2013.
  (od: 16.01.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.04.2014.
  (od: 12.04.2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.02.2015.
  (od: 03.03.2015)
Zmluva o predaji časti podniku uzavretej medzi VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. a AUTOVISION SLOVAKIA, s. r. o. zo dňa 28.04.2017.
  (od: 10.06.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 45/2017, Nz 13622/2017, NCRls 13954/2017 zo dňa 24.04.2017.
  (od: 08.07.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.12.2017.
  (od: 19.12.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.11.2018.
  (od: 01.01.2019)
Predaj: 
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku s účinnosťou od 01.03.2017 na základe zmluvy o predaji časti podniku uzavretej medzi VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. ako predávajúcim a AUTOVISION SLOVAKIA, s. r. o. so sídlom J. Jonáša 1, Bratislava 843 02, IČO: 44 281 382.
  (od: 10.06.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  16.09.2021
Dátum výpisu:  20.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)