Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10579/T

Spis odstúpený na iný registrový súd z dôvodu miestnej nepríslušnosti

Obchodné meno: 
TERMSTAV a. s.
  (od: 22.06.2013)
TERMSTAV a. s. ,,v reštrukturalizácii"
  (od: 19.09.2012 do: 21.06.2013)
TERMSTAV a. s.
  (od: 09.04.1992 do: 18.09.2012)
Sídlo: 
Sedlárska 5
Bratislava 811 01
  (od: 04.09.2015)
Pekárska 11
Trnava 917 01
  (od: 26.01.2012 do: 03.09.2015)
Pribišova 47
Bratislava 44 840 04
  (od: 29.03.2000 do: 25.01.2012)
Pribišova 47
Bratislava 840 02
  (od: 29.04.1996 do: 28.03.2000)
Bajkalská 30
Bratislava 827 54
  (od: 09.04.1992 do: 28.04.1996)
IČO: 
31 321 607
  (od: 09.04.1992)
Deň zápisu: 
01.05.1992
  (od: 09.04.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 09.04.1992)
Predmet činnosti: 
dodávky a montáž stavebných prác v oblasti teplotechniky a hydrotechniky - vykonávanie prác v oblasti izolácií proti tlakovej vode, strešných izolácií a izolácií proti agresívnym vplyvom, tepelných, chladiaren- sko - mraziarenských izolácií a žiarotech- nické práce, murárstvo, obkladačské práce a podlahárstvo
  (od: 20.12.1993)
inžinierska činnosť
  (od: 20.12.1993)
sprostredkovanie a zabezpečovanie služieb súvisiacich so stavebnou činnosťou
  (od: 20.12.1993)
nákup a predaj izolačných materiálov a tmelov
  (od: 20.12.1993)
sprostredkovanie obchodnej činnosti
  (od: 20.12.1993)
nákup a predaj žiarotechniky, tepelných, zvukových, kyselinovzdorných izolácií a hydroizolácií
  (od: 20.12.1993)
priemyselnú výrobu stierkovacej hmoty Gasiflex a vybraných špeciálnych stavebných materiálov
  (od: 08.11.1995)
vedenie účtovníctva
  (od: 29.09.1997)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 29.09.1997)
poskytovanie ubytovacích služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 29.09.1997)
montáž lešení
  (od: 29.09.1997)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 23.01.2004)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 23.01.2004)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti hydrotechniky, teplotechniky, výroby stavebných hmôt a mechanizácie
  (od: 20.12.1993 do: 25.11.2004)
prevádzkovanie laboratória
  (od: 20.12.1993 do: 25.11.2004)
inžiniering, marketing, zahranično-obchodná činnosť okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie
  (od: 09.04.1992 do: 19.12.1993)
dodávky a montáž stavebných prác v oblasti teplotechniky a hydrotechniky
  (od: 09.04.1992 do: 19.12.1993)
priemyslová výroba vybraných hmôt vyšších parametrov pre vlastnú spotrebu a pre odbyt
  (od: 09.04.1992 do: 19.12.1993)
výskum, vývoj a technický rozvoj vrátane prevádzkovania laboratória, výkonov skúšobníctva a ostatných laboratórnych služieb
  (od: 09.04.1992 do: 19.12.1993)
ďalšie činnosti súvisiace s realizáciou a zabezpečovaním vymenovaných hlavných a vedľajších činností
  (od: 09.04.1992 do: 19.12.1993)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 29.10.2002)
predstavenstvo
  (od: 09.04.1992 do: 28.10.2002)
Ing. Viktor Baker - predseda predstavenstva
Ovručská 1665/11
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 20.06.2014
  (od: 16.04.2015)
Martin Michalec - člen predstavenstva
Hurbanova 125/21
Stará Turá 916 01
Vznik funkcie: 20.06.2014
  (od: 16.04.2015)
Ing. Ján Albert
Juraja Slotu 22
Trnava 917 02
Vznik funkcie: 25.04.2002
  (od: 29.10.2002 do: 22.01.2004)
Ing. Ján Albert - člen
Juraja Slotu 22
Trnava 917 02
Vznik funkcie: 25.04.2002
  (od: 23.01.2004 do: 25.11.2004)
Ing. Ján Albert - člen
Juraja Slotu 22
Trnava 917 02
Vznik funkcie: 25.04.2002 Skončenie funkcie: 06.05.2004
  (od: 26.11.2004 do: 25.11.2004)
Ing. Samuel Babjak - člen
Šrobárová 2664
Poprad
  (od: 20.12.1993 do: 28.04.1996)
Ing. Jaroslav Borovský - podpredseda
J. Alexyho 1
Bratislava
  (od: 09.04.1992 do: 02.03.1997)
Ing. Jaroslav Borovský - podpredseda
J. Alexyho 1
Bratislava 841 01
Skončenie funkcie: 25.04.2002
  (od: 03.03.1997 do: 28.10.2002)
Ing. Vincencia Farkašová - člen
Švabinského 20
Bratislava
  (od: 09.04.1992 do: 19.12.1993)
JUDr. Ivan Hladký
Damborského 1
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 25.04.2002
  (od: 29.10.2002 do: 22.01.2004)
JUDr. Ivan Hladký - člen
Damborského 1
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 25.04.2002
  (od: 23.01.2004 do: 03.07.2007)
JUDr. Ivan Hladký - člen
Damborského 1
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 25.04.2002 Skončenie funkcie: 31.05.2007
  (od: 04.07.2007 do: 03.07.2007)
JUDr. Ivan Hladký - člen predstavenstva
Damborského 1
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 31.05.2007
  (od: 04.07.2007 do: 27.07.2010)
JUDr. Ivan Hladký - člen predstavenstva
Damborského 1
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 31.05.2007 Skončenie funkcie: 23.06.2010
  (od: 28.07.2010 do: 27.07.2010)
JUDr. Ivan Hladký - člen predstavenstva
Damborského 1
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 23.06.2010
  (od: 28.07.2010 do: 11.07.2012)
JUDr. Ivan Hladký - člen predstavenstva
Damborského 1
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 23.06.2010 Skončenie funkcie: 28.06.2012
  (od: 12.07.2012 do: 11.07.2012)
Ing. Pavol Karaba - člen
37
Miloslavov
  (od: 20.12.1993 do: 28.04.1996)
Ing. Jozef Kocanda , CSc. - člen predstavenstva
Domovina 10
Šenkvice 900 81
Vznik funkcie: 28.06.2012
  (od: 12.07.2012 do: 15.04.2015)
Ing. Jozef Kocanda , CSc. - člen predstavenstva
Domovina 10
Šenkvice 900 81
Vznik funkcie: 28.06.2012 Skončenie funkcie: 20.06.2014
  (od: 16.04.2015 do: 15.04.2015)
Ing. Jozef Kocanda , CSc. - predseda
Domovina 10
Šenkvice
  (od: 09.04.1992 do: 02.03.1997)
Ing. Jozef Kocanda , CSc. - predseda
Domovina 10
Šenkvice 900 81
Skončenie funkcie: 25.04.2002
  (od: 03.03.1997 do: 28.10.2002)
Ing. Jozef Kocanda , CSc. - predseda
Domovina 10
Šenkvice 900 81
Vznik funkcie: 25.04.2002
  (od: 29.10.2002 do: 03.07.2007)
Ing. Jozef Kocanda , CSc. - predseda
Domovina 10
Šenkvice 900 81
Vznik funkcie: 25.04.2002 Skončenie funkcie: 31.05.2007
  (od: 04.07.2007 do: 03.07.2007)
Ing. Jozef Kocanda , CSc. - predseda predstavenstva
Domovina 10
Šenkvice 900 81
Vznik funkcie: 31.05.2007
  (od: 04.07.2007 do: 27.07.2010)
Ing. Jozef Kocanda , CSc. - predseda predstavenstva
Domovina 10
Šenkvice 900 81
Vznik funkcie: 31.05.2007 Skončenie funkcie: 23.06.2010
  (od: 28.07.2010 do: 27.07.2010)
Ing. Jozef Kocanda , CSc. - predseda predstavenstva
Domovina 10
Šenkvice 900 81
Vznik funkcie: 23.06.2010
  (od: 28.07.2010 do: 11.07.2012)
Ing. Jozef Kocanda , CSc. - predseda predstavenstva
Domovina 10
Šenkvice 900 81
Vznik funkcie: 23.06.2010 Skončenie funkcie: 28.06.2012
  (od: 12.07.2012 do: 11.07.2012)
Ing. Jozef Kocanda , CSc. ml. - člen predstavenstva
Drobiševa 4
Pezinok 900 21
Vznik funkcie: 31.05.2007
  (od: 04.07.2007 do: 27.07.2010)
Ing. Jozef Kocanda , CSc. ml. - člen predstavenstva
Drobiševa 4
Pezinok 900 21
Vznik funkcie: 31.05.2007 Skončenie funkcie: 23.06.2010
  (od: 28.07.2010 do: 27.07.2010)
Ing. Jozef Kocanda , CSc. ml. - člen predstavenstva
Drobiševa 4
Pezinok 900 21
Vznik funkcie: 23.06.2010
  (od: 28.07.2010 do: 11.07.2012)
Ing. Jozef Kocanda , CSc. ml. - člen predstavenstva
Drobiševa 4
Pezinok 900 21
Vznik funkcie: 23.06.2010 Skončenie funkcie: 28.06.2012
  (od: 12.07.2012 do: 11.07.2012)
Ing. Jozef Kocanda , CSc., ml. - člen predstavenstva
Drobišova 4
Pezinok 900 21
Vznik funkcie: 06.05.2004
  (od: 26.11.2004 do: 03.07.2007)
Ing. Jozef Kocanda , CSc., ml. - člen predstavenstva
Drobišova 4
Pezinok 900 21
Vznik funkcie: 06.05.2004 Skončenie funkcie: 31.05.2007
  (od: 04.07.2007 do: 03.07.2007)
Ing. Jozef Kocanda ml. , CSc. - predseda predstavenstva
F. P. Drobiševa 4
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 28.06.2012
  (od: 12.07.2012 do: 15.04.2015)
Ing. Jozef Kocanda ml. , CSc. - predseda predstavenstva
F. P. Drobiševa 4
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 28.06.2012 Skončenie funkcie: 20.06.2014
  (od: 16.04.2015 do: 15.04.2015)
Ing. Ivan Lupták
Kupeckého 2
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 25.04.2002
  (od: 29.10.2002 do: 22.01.2004)
Ing. Ivan Lupták - člen
Kupeckého 2
Bratislava
  (od: 09.04.1992 do: 19.12.1993)
Ing. Ivan Lupták - člen
Kupeckého 2
Bratislava
Skončenie funkcie: 25.04.2002
  (od: 29.04.1996 do: 28.10.2002)
Ing. Ivan Lupták - člen
Kupeckého 2
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 25.04.2002
  (od: 23.01.2004 do: 25.11.2004)
Ing. Ivan Lupták - člen
Kupeckého 2
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 25.04.2002 Skončenie funkcie: 06.05.2004
  (od: 26.11.2004 do: 25.11.2004)
Ing. František Olah - člen predstavenstva
Hlavná 165
Hažlín 086 14
Vznik funkcie: 28.06.2012
  (od: 12.07.2012 do: 15.04.2015)
Ing. František Olah - člen predstavenstva
Hlavná 165
Hažlín 086 14
Vznik funkcie: 28.06.2012 Skončenie funkcie: 20.06.2014
  (od: 16.04.2015 do: 15.04.2015)
Ing. Igor Vavrovič - člen predstavenstva
Domovina 10
Šenkvice 900 81
Vznik funkcie: 23.06.2010
  (od: 28.07.2010 do: 11.07.2012)
Ing. Igor Vavrovič - člen predstavenstva
Domovina 10
Šenkvice 900 81
Vznik funkcie: 23.06.2010 Skončenie funkcie: 28.06.2012
  (od: 12.07.2012 do: 11.07.2012)
Ing. Karol Wallo , CSc. - člen
Kempelenova 11
Bratislava
  (od: 09.04.1992 do: 19.12.1993)
Ing. Jozef Zemko - člen
Botanická 25
Trnava
Skončenie funkcie: 25.04.2002
  (od: 29.09.1997 do: 28.10.2002)
Bc. Lucia Lesayová - člen predstavenstva
Ovručská 1665/11
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 20.06.2014
  (od: 16.04.2015)
Ing. Milan Mihálik
Bottova 22
Červeník
  (od: 20.12.1993 do: 02.03.1997)
Ing. Milan Mihálik - člen
Bottova 22
Červeník 920 42
  (od: 03.03.1997 do: 28.09.1997)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 29.10.2002)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene sp ločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (od: 09.04.1992 do: 28.10.2002)
Základné imanie: 
408 850 EUR Rozsah splatenia: 408 850 EUR
  (od: 07.07.2009)
12 025 000 Sk Rozsah splatenia: 12 025 000 Sk
  (od: 11.01.2007 do: 06.07.2009)
Akcie: 
Počet: 12025
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 34 EUR
  (od: 07.07.2009)
Počet: 12025
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 11.01.2007 do: 06.07.2009)
Počet: 12025
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 22.11.2004 do: 10.01.2007)
Počet: 12025
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 29.03.2000 do: 21.11.2004)
Počet: 12025
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 17.07.1998 do: 28.03.2000)
Počet: 12025
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 25.01.1994 do: 16.07.1998)
Počet: 11664
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 09.04.1992 do: 24.01.1994)
Počet: 361
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 09.04.1992 do: 24.01.1994)
Dozorná rada: 
Ing. Ján Laca
Drieňová 25
Bratislava 821 03
Vznik funkcie: 20.06.2014
  (od: 16.04.2015)
Ing. Eleonóra Bakerová
Kríková 10B
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 20.06.2014
  (od: 16.04.2015)
Maroš Bezák
Račianska 3534/95
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 20.06.2014
  (od: 16.04.2015)
Ing. Štefan Čarný - člen
Jaderná 13
Bratislava
  (od: 08.11.1995 do: 28.04.1996)
Ing. Vincencia Farkašová
Švabinského 20
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 31.05.2007
  (od: 04.07.2007 do: 27.07.2010)
Ing. Vincencia Farkašová
Švabinského 20
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 31.05.2007 Skončenie funkcie: 23.06.2010
  (od: 28.07.2010 do: 27.07.2010)
Ing. Vincencia Farkašová - člen
Švabinského 20
Bratislava 851 01
Skončenie funkcie: 25.04.2002
  (od: 29.04.1996 do: 28.10.2002)
Ing. Vincencia Farkašová - predsedkyňa
Švabinského 20
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 25.04.2002
  (od: 29.10.2002 do: 03.07.2007)
Ing. Vincencia Farkašová - predsedkyňa
Švabinského 20
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 25.04.2002 Skončenie funkcie: 31.05.2007
  (od: 04.07.2007 do: 03.07.2007)
JUDr. Ivan Hladký - predseda
Damborského 1
Bratislava 841 01
Skončenie funkcie: 25.04.2002
  (od: 29.04.1996 do: 28.10.2002)
Ing. Zdenek Hrabě - podpredseda
Švantnerova 5
Bratislava
  (od: 09.04.1992 do: 19.12.1993)
Ing. Danica Jonášková
Rezedova 18
Bratislava - 2 821 01
Vznik funkcie: 31.05.2007
  (od: 04.07.2007 do: 27.07.2010)
Ing. Danica Jonášková
Rezedova 18
Bratislava - 2 821 01
Vznik funkcie: 31.05.2007 Skončenie funkcie: 23.06.2010
  (od: 28.07.2010 do: 27.07.2010)
Pavol Kinčeš - člen
Iljušinova 4
Bratislava
  (od: 20.12.1993 do: 07.11.1995)
Ing. Peter Kosák - člen
Račianska 38
Bratislava
  (od: 08.11.1995 do: 28.04.1996)
Ing. Ivan Lupták - predseda
Kupeckého 2
Bratislava
  (od: 20.12.1993 do: 07.11.1995)
Ing. Ivan Lupták - predseda
Kupeckého 2
Bratislava
  (od: 08.11.1995 do: 28.04.1996)
Ing. arch. Vladimír Pavlita - člen
Riznerova 2
Bratislava
  (od: 20.12.1993 do: 07.11.1995)
Ing. Vladimír Rojko - člen
Zálužická 1
Bratislava
  (od: 09.04.1992 do: 19.12.1993)
Ing. Ĺubov Šurániová - predseda
Sekurisova 23
Bratislava
  (od: 09.04.1992 do: 19.12.1993)
Ing. Igor Vavrovič
Domovina 10
Šenkvice 900 81
Vznik funkcie: 31.05.2007
  (od: 04.07.2007 do: 27.07.2010)
Ing. Igor Vavrovič
Domovina 10
Šenkvice 900 81
Vznik funkcie: 31.05.2007 Skončenie funkcie: 23.06.2010
  (od: 28.07.2010 do: 27.07.2010)
Ing. Igor Vavrovič
Domovina 393/10
Šenkvice 900 81
Vznik funkcie: 06.05.2004
  (od: 26.11.2004 do: 03.07.2007)
Ing. Igor Vavrovič
Domovina 393/10
Šenkvice 900 81
Vznik funkcie: 06.05.2004 Skončenie funkcie: 31.05.2007
  (od: 04.07.2007 do: 03.07.2007)
Ing. Karol Wallo , CSc. - člen
Kempelenova 11
Bratislava 841 05
Skončenie funkcie: 25.04.2002
  (od: 29.04.1996 do: 28.10.2002)
Ing. Karol Wallo , CSc. - člen
Kempelenova 11
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 25.04.2002
  (od: 29.10.2002 do: 25.11.2004)
Ing. Karol Wallo , CSc. - člen
Kempelenova 11
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 25.04.2002 Skončenie funkcie: 06.05.2004
  (od: 26.11.2004 do: 25.11.2004)
Ing. Martin Žák
Lúčna 38
Šenkvice 900 81
Vznik funkcie: 25.04.2002
  (od: 29.10.2002 do: 22.01.2004)
Ing. Martin Žák - člen
Lúčna 38
Šenkvice 900 81
Vznik funkcie: 25.04.2002
  (od: 23.01.2004 do: 03.07.2007)
Ing. Martin Žák - člen
Lúčna 38
Šenkvice 900 81
Vznik funkcie: 25.04.2002 Skončenie funkcie: 31.05.2007
  (od: 04.07.2007 do: 03.07.2007)
Ing. Vincencia Farkašová
Švabinského 20
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 23.06.2010 Skončenie funkcie: 20.06.2014
  (od: 16.04.2015 do: 15.04.2015)
Ing. Jana Vavrovičová
Domovina 10
Šenkvice 900 81
Vznik funkcie: 23.06.2010 Skončenie funkcie: 20.06.2014
  (od: 16.04.2015 do: 15.04.2015)
Ing. Danica Jonášková
Rezedova 18
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 23.06.2010 Skončenie funkcie: 20.06.2014
  (od: 16.04.2015 do: 15.04.2015)
Ing. Vincencia Farkašová
Švabinského 20
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 23.06.2010
  (od: 28.07.2010 do: 15.04.2015)
Ing. Jana Vavrovičová
Domovina 10
Šenkvice 900 81
Vznik funkcie: 23.06.2010
  (od: 28.07.2010 do: 15.04.2015)
Ing. Danica Jonášková
Rezedova 18
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 23.06.2010
  (od: 28.07.2010 do: 15.04.2015)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 19.11.1992 akciovej spoločnosti Termstav a.s. so sídlom v Bratislave na Bajkalskej ulici 30 bola schválená zmena stanov akciovej spoločnosti v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 664
  (od: 11.06.1993)
Valné zhromaždenie spoločnosti TERMSTAV a.s., schválilo na valnom zhromaždení konanom dňa 11. 6. 1993 zmenu stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 664
  (od: 20.12.1993)
Notárska zápisnica N 52/94, Nz 55/94 napísaná dňa 14.04.1994 notárom JUDr. Jano Hunovou osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. Notárska zápisnica N 66/95, Nz 67/95 spísaná dňa 11.05.1995 notárom JUDr. Janou Hunovou osvedčujúca priebeh riadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 664
  (od: 08.11.1995)
Notárska zápisnica N 13/96, Nz 18/96 zo dňa 25.1.1996. Stary spis: Sa 664
  (od: 29.04.1996)
Notárska zápisnica N 79/97, Nz 74/97 zo dňa 24.4.1997 napísaná notárkou JUDr. Máriou Sporkovou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 664
  (od: 29.09.1997)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 21.12.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 1/2000 spísanou notárkou JUDr. Martinou Gontkovičovou.
  (od: 29.03.2000)
Notárska zápisnica č. N 496/02, Nz 486/02 zo dňa 25.4.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene stanov a o zmene členov predstavenstva a dozornej rady. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.4.2002.
  (od: 29.10.2002)
Notárska zápisnica č. N 514/03, Nz 36946/03 zo dňa 15. 5. 2003, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v časti predmet činnosti.
  (od: 23.01.2004)
Notárska zápisnica N 1740/2003, Nz 125699/2003 zo dňa 22.12.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 22.11.2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.05.2007.
  (od: 04.07.2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.6.2010.
  (od: 28.07.2010)
Notárska zápisnica N 9/2011, Nz 1262/2011 zo dňa 16.1.2012 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (od: 26.01.2012)
Rozhodnutím Okresného súdu Trnava zo dňa 13.09.2012, sp. zn. 25R/1/2012-1803, ktoré nadobudlo právoplatnosť 21.09.2012, ukončil reštrukturalizáciu dlžníka: TERMSTAV a.s. " v reštrukturalizácii", so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 31 321 607. Zároveň súd nahradil súhlas skupiny veriteľov- skupiny nezabezpečených veriteľov 1 s reštrukturalizačným plánom dlžníka, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 28.08.2012 ako aj súd potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka: TERMSTAV a.s. " v reštrukturalizácii", so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 31 321 607, v znení, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 28.08.2012.
  (od: 22.06.2013)
Povolenie reštrukturalizačného konania: 
Povolenie konania: 20.3.2012
Uznesením Okresného súdu Trnava č. k.: 25R/1/2012-290 zo dňa 12.03.2012, právoplatným dňa 20.03.2012 súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka TERMSTAV a.s., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 31 321 607 a ustanovil správcu JUDr. Erika Bilského, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava.
  (od: 19.09.2012)
Reštrukturalizačný správca: 
JUDr. Erik Bilský
Pekárska 11
Trnava 917 01
Značka: S1477
Vznik funkcie: 20.03.2012
  (od: 19.09.2012)
Dátum aktualizácie údajov:  16.09.2021
Dátum výpisu:  17.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)