Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  727/N

Business name: 
HOLD, spol. s r.o.
  (from: 11/02/1994)
Registered seat: 
Svornosti 70
Nové Zámky 940 77
  (from: 09/20/2008)
Kasárenská 4
Nové Zámky 940 01
  (from: 02/18/2002 until: 09/19/2008)
Boženy Němcovej 4
Nové Zámky 940 01
  (from: 03/14/2000 until: 02/17/2002)
Kasárenská 4
Nové Zámky 940 01
  (from: 11/02/1994 until: 03/13/2000)
Identification number (IČO): 
34 110 224
  (from: 11/02/1994)
Date of entry: 
11/02/1994
  (from: 11/02/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/02/1994)
Objects of the company: 
zásielkový predaj
  (from: 11/02/1994)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 11/02/1994)
skladovanie a predaj tovarov
  (from: 11/02/1994)
správa a prenájom nehnuteľností, strojov a dopravných zariadení
  (from: 11/02/1994)
reklamná činnosť
  (from: 11/02/1994)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 11/02/1994)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 11/02/1994)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 11/02/1994)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 02/18/2002)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 02/18/2002)
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 02/18/2002)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 02/18/2002)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 02/18/2002)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 05/29/2007)
inžinierske stavby - dopravné stavby
  (from: 05/29/2007)
projektovanie stavieb
  (from: 05/27/2014)
projektovanie interiérov bytov a nebytových priestorov
  (from: 05/27/2014)
Partners: 
Dušan Hoferica
Jarková 10717/7
Nové Zámky 940 01
Slovak Republic
  (from: 02/20/2018)
František Harna
Boženy Němcovej 4
Nové Zámky
Slovak Republic
  (from: 03/14/2000 until: 02/17/2002)
Dušan Hoferica
Pri Hrádzi 4
Nové Zámky 940 01
Slovak Republic
  (from: 07/02/2009 until: 02/19/2018)
Dušan Hoferica
Pri Hrádzi 4
Nové Zámky
Slovak Republic
  (from: 02/18/2002 until: 07/01/2009)
Dušan Hoferica
Pri hrádzi 4
Nové Zámky
Slovak Republic
  (from: 07/23/1999 until: 03/13/2000)
Dušan Hoferica
Pri hrádzi 4
Nové Zámky
Slovak Republic
  (from: 07/16/1996 until: 07/22/1999)
Dušan Hoferica
Pri hrádzi 4
Nové Zámky
Slovak Republic
  (from: 11/02/1994 until: 07/15/1996)
Ing. Karol Horváth
Nábrežná 10
Nové Zámky
Slovak Republic
  (from: 11/02/1994 until: 07/15/1996)
Ing. Mária Horváthová
Nábrežná 10
Nové Zámky
Slovak Republic
  (from: 07/23/1999 until: 03/13/2000)
Ing. Mária Horváthová
Nábrežná 10
Nové Zámky
Slovak Republic
  (from: 05/06/1997 until: 07/22/1999)
Ing. Vladimír Špacír
Nábrežná 32
Nové Zámky
Slovak Republic
  (from: 07/16/1996 until: 05/05/1997)
Contribution of each member: 
Dušan Hoferica
  (from: 07/02/2009 until: 02/19/2018)
Dušan Hoferica
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 02/20/2018)
Ing. Karol Horváth
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 11/02/1994 until: 07/15/1996)
Dušan Hoferica
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 11/02/1994 until: 07/15/1996)
Dušan Hoferica
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 07/16/1996 until: 07/22/1999)
Ing. Vladimír Špacír
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 07/16/1996 until: 05/05/1997)
Ing. Mária Horváthová
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 05/06/1997 until: 07/22/1999)
Dušan Hoferica
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/23/1999 until: 03/13/2000)
Ing. Mária Horváthová
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/23/1999 until: 03/13/2000)
František Harna
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/14/2000 until: 02/17/2002)
Dušan Hoferica
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/18/2002 until: 07/01/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/14/2000)
Individual managing director
  (from: 07/16/1996 until: 03/13/2000)
konatelia
  (from: 11/02/1994 until: 07/15/1996)
Dušan Hoferica
Jarková 10717/7
Nové Zámky 940 01
From: 12/18/2001
  (from: 02/20/2018)
Ing. arch. Roland Hoferica
Muránska 1261/1C
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
From: 03/13/2014
  (from: 04/30/2021)
František Harna
Boženy Němcovej 4
Nové Zámky
  (from: 03/14/2000 until: 02/17/2002)
Dušan Hoferica
Pri hrádzi 4
Nové Zámky
  (from: 11/02/1994 until: 07/15/1996)
Dušan Hoferica
Pri hrádzi 4
Nové Zámky
  (from: 07/16/1996 until: 03/13/2000)
Dušan Hoferica - od: 18.12.2001
Pri Hrádzi 4
Nové Zámky
  (from: 02/18/2002 until: 02/19/2018)
Mgr. Margita Hofericová
Pri Hrádzi 4
Nové Zámky 940 01
From: 05/15/2007
  (from: 05/29/2007 until: 03/18/2014)
Mgr. Margita Hofericová
Pri Hrádzi 4
Nové Zámky 940 01
From: 05/15/2007 Until: 03/13/2014
  (from: 03/19/2014 until: 03/18/2014)
Ing. Karol Horváth
Nábrežná 10
Nové Zámky
  (from: 11/02/1994 until: 07/15/1996)
Ing. arch. Roland Hoferica
Pri Hrádzi 4
Nové Zámky 940 01
From: 03/13/2014
  (from: 03/19/2014 until: 04/29/2021)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (from: 03/14/2000)
Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (from: 07/16/1996 until: 03/13/2000)
Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (from: 11/02/1994 until: 07/15/1996)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 07/02/2009)
200 000 Sk
  (from: 07/23/1999 until: 07/01/2009)
100 000 Sk
  (from: 11/02/1994 until: 07/22/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.09.1994 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 2038
  (from: 11/02/1994)
Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.5.1996. Stary spis: S.r.o. 2038
  (from: 07/16/1996)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 04.11.1996.
  (from: 05/06/1997)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.3 zo dňa 19.06.1998 a Dodatkom č.4 zo dňa 02.07.1999. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č. 11/1998 Z.z..
  (from: 07/23/1999)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.5 zo dňa 03.08.1999. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Nové Zámky, Kasárenská 4 na Nové Zámky, Boženy Němcovej 4.
  (from: 03/14/2000)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 6 zo dňa 21.12.2001. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Nové Zámky, Boženy Němcovej 4 na Nové Zámky, Kasárenská 4. Konateľovi Františkovi Harnovi, r.č. , bytom Nové Zámky, Boženy Němcovej 4 zanikla funkcia konateľa spoločnosti dňom 18.12.2001.
  (from: 02/18/2002)
Date of updating data in databases:  05/19/2022
Date of extract :  05/21/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person