Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1992/B

Business name: 
B.S.R. Building, a.s. v likvidácii
  (from: 06/12/2020 until: 12/23/2021)
B.S.R. Building, a.s.
  (from: 08/04/2000 until: 06/11/2020)
HBG a.s.
  (from: 12/18/1998 until: 08/03/2000)
Registered seat: 
Vlčkova 8/A
Bratislava 811 05
  (from: 11/06/2008 until: 12/23/2021)
Vansovej 2
Bratislava 811 03
  (from: 06/10/2003 until: 11/05/2008)
Prievozská 6/A
Bratislava 821 09
  (from: 08/04/2000 until: 06/09/2003)
Bellova 75
Bratislava 831 01
  (from: 12/18/1998 until: 08/03/2000)
Identification number (IČO): 
35 758 392
  (from: 12/18/1998)
Date of entry: 
12/18/1998
  (from: 12/18/1998)
Date of deletion: 
12/24/2021
  (from: 12/24/2021)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/24/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/18/1998)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 12/18/1998 until: 12/23/2021)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 12/18/1998 until: 12/23/2021)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 12/18/1998 until: 12/23/2021)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 12/18/1998 until: 12/23/2021)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 12/18/1998 until: 12/23/2021)
prenájom priemyselného tovaru, leasing
  (from: 12/18/1998 until: 12/23/2021)
prenájom motorových vozidiel, leasing
  (from: 12/18/1998 until: 12/23/2021)
prieskum trhu
  (from: 12/18/1998 until: 12/23/2021)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 12/18/1998 until: 12/23/2021)
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyslových stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
  (from: 12/18/1998 until: 12/23/2021)
staviteľ /vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok/
  (from: 12/18/1998 until: 12/23/2021)
výkon činnosti stavebného dozoru, odbor pozemné stavby
  (from: 12/18/1998 until: 12/23/2021)
výkon činnosti stavbyvedúceho, odbor pozemné stavby
  (from: 12/18/1998 until: 12/23/2021)
inžinierska činnosť v stavebníctve
  (from: 12/18/1998 until: 12/23/2021)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 07/02/2004 until: 12/23/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/03/2004 until: 12/23/2021)
Managing board
  (from: 06/10/2003 until: 11/02/2004)
Managing board
  (from: 07/17/2001 until: 06/09/2003)
Managing board
  (from: 08/04/2000 until: 07/16/2001)
Managing board
  (from: 12/22/1999 until: 08/03/2000)
Managing board
  (from: 12/18/1998 until: 12/21/1999)
JUDr. Milan Banas - člen
Jurigovo námestie 13
Bratislava 841 05
Until: 03/22/2002
  (from: 08/04/2000 until: 08/18/2002)
Mgr. Andrea Čiková - člen
Moyzesova 868/67
Považská Bystrica 017 01
Until: 03/22/2002
  (from: 08/04/2000 until: 08/18/2002)
RNDr. Štefan Duchoslav, CSc.
Mostová 3
Šaľa
  (from: 12/18/1998 until: 12/21/1999)
Ing. Ivan Hlavatý - člen
Jungmannova 1170/12
Bratislava
From: 03/22/2002
  (from: 08/19/2002 until: 11/02/2004)
Ing. Ivan Hlavatý - člen
Jungmannova 1170/12
Bratislava
From: 03/22/2002 Until: 10/14/2004
  (from: 11/03/2004 until: 11/02/2004)
Ivan Chrenko - podpredseda
Bellova 75
Bratislava
  (from: 12/22/1999 until: 08/03/2000)
JUDr. Viliam Pančík - predseda
Pri starej prachárni 5
Bratislava
  (from: 12/22/1999 until: 08/03/2000)
Ing. Edita Pančíková
Černyševského 15
Bratislava
  (from: 12/22/1999 until: 08/03/2000)
Dr. Roman Polakovič - predseda
Hurbanova 768/2
Rimavská Sobota 979 01
  (from: 07/17/2001 until: 06/09/2003)
Dr. Roman Polakovič - predseda
Hurbanova 768/2
Rimavská Sobota 979 01
From: 06/20/2001
  (from: 06/10/2003 until: 11/02/2004)
Dr. Roman Polakovič - predseda
Hurbanova 768/2
Rimavská Sobota 979 01
From: 06/20/2001 Until: 10/14/2004
  (from: 11/03/2004 until: 11/02/2004)
Ing. Eduard Quitt - člen
Národná trieda 213/38
Košice 040 01
From: 02/09/2007
  (from: 02/21/2007 until: 11/05/2008)
Ing. Eduard Quitt - člen
Národná trieda 213/38
Košice 040 01
From: 02/09/2007 Until: 09/24/2008
  (from: 11/06/2008 until: 11/05/2008)
Roni Reich - predseda
Duklianska 340/16
Stupava
  (from: 08/04/2000 until: 07/16/2001)
Juraj Santus
Hollého 20
Šaľa
  (from: 12/18/1998 until: 12/21/1999)
Ing. Robert Šindler - predseda
Bellova 75
Bratislava
  (from: 12/18/1998 until: 12/21/1999)
Manou van Moorsel - člen
Baarsjesweg 247 III
Amsterdam 1058 AB
Holandsko
From: 12/16/2004
  (from: 02/16/2005 until: 05/28/2009)
Manou van Moorsel - člen
Baarsjesweg 247 III
Amsterdam 1058 AB
Holandsko
From: 12/16/2004 Until: 05/04/2009
  (from: 05/29/2009 until: 05/28/2009)
Tamás Méri
Etele ut 66/b
Budapešť H-1115
Maďarská republika
From: 03/22/2002
  (from: 08/19/2002 until: 11/02/2004)
Tamás Méri
Etele ut 66/b
Budapešť H-1115
Maďarská republika
From: 03/22/2002 Until: 10/14/2004
  (from: 11/03/2004 until: 11/02/2004)
Guy Moshe Shayah - člen
Burla 8
Tel Aviv 693 64
Izrael
From: 10/14/2004
  (from: 11/03/2004 until: 02/15/2005)
Guy Moshe Shayah - člen
Burla 8
Tel Aviv 693 64
Izrael
From: 10/14/2004 Until: 12/15/2004
  (from: 02/16/2005 until: 02/15/2005)
Guy Moshe Shayah - predseda
Burla 8
Tel Aviv 693 64
Izrael
From: 12/16/2004
  (from: 02/16/2005 until: 05/28/2009)
Guy Moshe Shayah - predseda
Burla 8
Tel Aviv 693 64
Izrael
From: 12/16/2004 Until: 05/04/2009
  (from: 05/29/2009 until: 05/28/2009)
Manou Van Moorsel - predseda
Baarsjesweg 247 III
Amsterdam 1058 AB
Holandsko
From: 05/04/2009 Until: 03/03/2016
  (from: 03/24/2016 until: 03/23/2016)
Manou Van Moorsel - predseda
Baarsjesweg 247 III
Amsterdam 1058 AB
Holandsko
From: 05/04/2009
  (from: 05/29/2009 until: 03/23/2016)
Sergiu Feldman - predseda
Kiefskamp 14
Amsterdam 1082 KA
Holandské kráľovstvo
From: 03/03/2016
  (from: 03/24/2016 until: 12/23/2021)
Acting in the name of the company: 
Každý člen predstavenstva má právo konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne.Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, k svojmu menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/03/2004 until: 12/23/2021)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, k svojim menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/10/2003 until: 11/02/2004)
Za spoločnosť konajú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne. Dokument musí byť za spoločnosť a v mene spoločnosti podpísaný dvomi členmi predstavenstva, ktorí konajú spoločne.
  (from: 07/17/2001 until: 06/09/2003)
V mene akciovej spoločnosti konajú všetci členovia predstavenstva za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva.
  (from: 08/04/2000 until: 07/16/2001)
V mene akciovej spoločnosti konajú a podpisujú predseda a podpredseda predstavenstva, každý samostatne.
  (from: 12/22/1999 until: 08/03/2000)
V mene akciovej spoločnosti konajú a podpisujú členovia predstavenstva, každý samostatne.
  (from: 12/18/1998 until: 12/21/1999)
Capital: 
3 220 341,245704 EUR Paid up: 3 220 341,245704 EUR
  (from: 05/29/2009 until: 12/23/2021)
97 016 000 Sk Paid up: 97 016 000 Sk
  (from: 06/10/2003 until: 05/28/2009)
97 016 000 Sk
  (from: 12/22/1999 until: 06/09/2003)
1 000 000 Sk
  (from: 12/18/1998 until: 12/21/1999)
Shares: 
Number of shares: 97016
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 05/29/2009 until: 12/23/2021)
Number of shares: 97016
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/22/1999 until: 05/28/2009)
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/18/1998 until: 12/21/1999)
Stockholder: 
B.S.R. BC, s.r.o.
Plynárenská 7/C
Bratislava 821 09
  (from: 06/10/2003 until: 05/28/2009)
B.S.R. BC, s.r.o.
Vlčkova 8/A
Bratislava 811 05
  (from: 05/29/2009 until: 12/23/2021)
Supervisory board: 
Ing. Radoslav Bekö
M. M. Hodžu 18
Šaľa
  (from: 12/18/1998 until: 12/21/1999)
Ing. Andrea Chrenková - predseda
Škultétyho 12
Bratislava
  (from: 12/22/1999 until: 08/03/2000)
Koloman Kertész
Ludanská cesta 27
Levice
  (from: 12/22/1999 until: 08/03/2000)
Ing. Dobroslav Medvec - predseda
Hlaváčikova 22
Bratislava
  (from: 12/18/1998 until: 12/21/1999)
Amir Alexander Stern
Zamarot 16
Herzeliya 464 24
Izrael
From: 12/16/2004
  (from: 02/16/2005 until: 11/05/2008)
Amir Alexander Stern
Zamarot 16
Herzeliya 464 24
Izrael
From: 12/16/2004 Until: 09/24/2008
  (from: 11/06/2008 until: 11/05/2008)
JUDr. Peter Šmeringai
Budovateľská 22
Stupava
  (from: 12/22/1999 until: 08/03/2000)
Ing. Marek Vrbovský
Fraňa Kráľa 1
Šaľa
  (from: 12/18/1998 until: 12/21/1999)
Shachar Brikman - predseda
Brazil street 1
Tel Aviv 694 60
Izrael
  (from: 08/04/2000 until: 12/03/2001)
Schachar Brikman
Brazil street
Tel Aviv 694 60
Izrael
  (from: 12/04/2001 until: 06/09/2003)
Schachar Brikman
Brazil street
Tel Aviv 694 60
Izrael
From: 07/28/2000
  (from: 06/10/2003 until: 02/15/2005)
Schachar Brikman
Brazil street
Tel Aviv 694 60
Izrael
From: 07/28/2000 Until: 12/15/2004
  (from: 02/16/2005 until: 02/15/2005)
Yael Edri
Freshman 63
Tel Aviv 643 75
Izrael
From: 09/24/2008
  (from: 11/06/2008 until: 05/28/2009)
Yael Edri
Freshman 63
Tel Aviv 643 75
Izrael
From: 09/24/2008 Until: 05/04/2009
  (from: 05/29/2009 until: 05/28/2009)
Maria Christina van der Sluijs-Plantz - člen
Haagweg 194, 2324 Na
Leiden
Holandsko
  (from: 08/04/2000 until: 12/03/2001)
Johannes Jacobus Schellingerhout - člen
Prins Willem-Alexanderln 1
Badhoevedorp
Holansko
  (from: 08/04/2000 until: 12/03/2001)
Assaf Shlomo Raz
Meridor street 1
Tel Aviv 525 21
Izrael
From: 12/16/2004
  (from: 02/16/2005 until: 05/28/2009)
Assaf Shlomo Raz
Meridor street 1
Tel Aviv 525 21
Izrael
From: 12/16/2004 Until: 05/04/2009
  (from: 05/29/2009 until: 05/28/2009)
Micky Saidov
Vaci ut. 37
Budapešť H-1134
Maďarská republika
From: 12/16/2004 Until: 09/24/2008
  (from: 11/06/2008 until: 11/05/2008)
Micky Saidov
Vaci ut. 37
Budapešť H-1134
Maďarská republika
From: 12/16/2004
  (from: 02/16/2005 until: 11/05/2008)
Doron Shamir
Stoker Kade 96
Amsterdam 1019 XB
Holandsko
From: 11/23/2001 Until: 12/15/2004
  (from: 02/16/2005 until: 02/15/2005)
Doron Shamir
IJburglaan 1500
Amsterdam 1087KG
Holandsko
From: 09/24/2008
  (from: 11/06/2008 until: 05/28/2009)
Doron Shamir
Stoker Kade 96
Amsterdam 1019 XB
Holandsko
  (from: 12/04/2001 until: 06/09/2003)
Doron Shamir
Stoker Kade 96
Amsterdam 1019 XB
Holandsko
From: 11/23/2001
  (from: 06/10/2003 until: 02/15/2005)
Doron Shamir
IJburglaan 1500
Amsterdam 1087KG
Holandsko
From: 09/24/2008 Until: 05/04/2009
  (from: 05/29/2009 until: 05/28/2009)
Manou van Moorsel
Linnaeusstraat 22 bis
Utrecht 3553 CD
Holandsko
From: 11/23/2001
  (from: 06/10/2003 until: 02/15/2005)
Manou van Moorsel
Linnaeusstraat 22 bis
Utrecht 3553 CD
Holandsko
  (from: 12/04/2001 until: 06/09/2003)
Manou van Moorsel
Linnaeusstraat 22 bis
Utrecht 3553 CD
Holandsko
From: 11/23/2001 Until: 12/15/2004
  (from: 02/16/2005 until: 02/15/2005)
Benyamin Goldstein
Raziel 2
Ramat Hasharon 472 24
Izrael
From: 05/04/2009 Until: 05/29/2012
  (from: 06/13/2012 until: 06/12/2012)
Ariel Alejandro Ferstman
Jerusalem blv. 3/5
Tel Aviv 681 14
Izrael
From: 05/04/2009 Until: 05/29/2012
  (from: 06/13/2012 until: 06/12/2012)
Guy Matarasso
Zalman shazar 9
Hod Hasharon 453 72
Israel
From: 05/04/2009
  (from: 05/29/2009 until: 12/23/2021)
Ariel Alejandro Ferstman
Jerusalem blv. 3/5
Tel Aviv 681 14
Izrael
From: 05/04/2009
  (from: 05/29/2009 until: 06/12/2012)
Benyamin Goldstein
Raziel 2
Ramat Hasharon 472 24
Izrael
From: 05/04/2009
  (from: 05/29/2009 until: 06/12/2012)
Oded Dolinsky
Shimshon 9/12
Tel Aviv
Izraelský štát
From: 05/29/2012
  (from: 06/13/2012 until: 12/23/2021)
Eyal Betsalel
Hadar Yosef 26
Tel Aviv
Izraelský štát
From: 05/29/2012
  (from: 06/13/2012 until: 12/23/2021)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 05/15/2020
  (from: 12/24/2021)
Date of entry into voluntary liquidation: 05/15/2020
  (from: 06/12/2020 until: 12/23/2021)
 Liquidators:
alianciaadvokátov ak, s.r.o.
Vlčkova 8/A
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
From: 05/15/2020
  (from: 06/12/2020 until: 12/23/2021)
 Liquidators:
alianciaadvokátov ak, s.r.o.
Vlčkova 8/A
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 05
From: 05/15/2020 Until: 12/24/2021
  (from: 12/24/2021 until: 12/23/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne, pričom likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti.
  (from: 06/12/2020 until: 12/23/2021)
Date of completion of voluntary liquidation: 12/28/2020
  (from: 12/24/2021)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 952/98, Nz 925/98 zo dňa 9. 12. 1998 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení novely.
  (from: 12/18/1998 until: 12/23/2021)
Zvýšenie základného imania, zmena stanov a personálne zmeny v dozornej rade a predstavenstve schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 10.12.1999, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou N 1041/99, Nz 983/99
  (from: 12/22/1999 until: 12/23/2021)
Notárska zápisnica N 395/00, Nz 394/00, z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 28.7.2000 o zmene stanov a personálnych zmenách v predstavenstve a dozornej rade spoločnosti, zmena obchodného mena , pôvodné HBG a.s..
  (from: 08/04/2000 until: 12/23/2021)
Notárska zápisnica č. N 289/01, Nz 276/01 zo dňa 19.4.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.6.2001.
  (from: 07/17/2001 until: 12/23/2021)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 23.11.2001.
  (from: 12/04/2001 until: 12/23/2021)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.03.2002.
  (from: 08/19/2002 until: 12/23/2021)
Notárska zápisnica Nz 993/02 spísaná dňa 12.12.2002 not. kandidátom Mgr. Leškovským notára JUDr. Vlhu osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/10/2003 until: 12/23/2021)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo 17. 12. 2003, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 2884/2003, Nz 123313/2003.
  (from: 07/02/2004 until: 12/23/2021)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.10.2004. Notárska zápisnica č. N 761/2004, Nz 75510/2004 zo dňa 14.10.2004.
  (from: 11/03/2004 until: 12/23/2021)
Rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 15.12.2004. Guy Moshe Shayah, funkcia člena predstavenstva od 14.10.2004 do 15.12.2004. Schachar Brikman, funkcia člena dozornej rady od 28.07.2000 do 15.12.2004. Manou van Moorsel, Doron Shamir - funkcia členov dozornej rady od 23.11.2001 do 15.12.2004. Rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 16.12.2004.
  (from: 02/16/2005 until: 12/23/2021)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.09.2008. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 570/2008, Nz 46015/2008, NCRls 45629/2008 zo dňa 29.10.2008.
  (from: 11/06/2008 until: 12/23/2021)
Notárska zápisnica N 161/2009, Nz 14187/2009 zo dňa 4.5.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 05/29/2009 until: 12/23/2021)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.05.2012.
  (from: 06/13/2012 until: 12/23/2021)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person