Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  298/V

Business name: 
U. S. Steel Obalservis s.r.o.
  (from: 10/01/2018)
Registered seat: 
Vstupný areál U. S. Steel
Košice 044 54
  (from: 06/25/2005)
Identification number (IČO): 
31 653 847
  (from: 06/09/1992)
Date of entry: 
06/09/1992
  (from: 06/09/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/01/2018)
Objects of the company: 
balenie plechu a výrobkov z plechu
  (from: 01/19/1996)
výroba prvkov súvisiacich s výrobou obalu
  (from: 01/19/1996)
montážne, servisné a pomocné práce
  (from: 01/19/1996)
nákladka a preprava výrobkov
  (from: 01/19/1996)
čistenie budov a kanalizácií
  (from: 01/19/1996)
maľovanie, natieranie, lakovanie a sklenárske práce
  (from: 01/19/1996)
servisné a údržbárske práce na výrobu obalov a balenia
  (from: 01/19/1996)
opravy a kompletizácia radiátorov
  (from: 01/19/1996)
balenie a expedícia radiátorov
  (from: 01/19/1996)
lisovanie výrobkov
  (from: 01/19/1996)
poradenská, konzultačná a projekčná činnosť k obalom a preprave plechu a výrobkov z plechu ako aj baleniu a adjustačným činnostiam
  (from: 11/27/1996)
obsluha, balenie a expedícia radiátorov
  (from: 11/27/1996)
výroba a predaj polotovarov a výrobkov z dreva
  (from: 11/27/1996)
výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (from: 01/01/2009)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov ústredného vykurovania a ventilátorov
  (from: 11/26/1999)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 11/26/1999)
výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
  (from: 11/26/1999)
kovoobrábanie
  (from: 11/26/1999)
zámočníctvo
  (from: 11/26/1999)
výroba nástrojov
  (from: 11/26/1999)
nákladná cestná doprava
  (from: 02/18/2002)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 02/18/2002)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 02/18/2002)
sprostredkovanie výroby, obchodu, služieb a dopravy
  (from: 05/20/2003)
kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 05/20/2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 05/20/2003)
reklamná činnosť
  (from: 01/21/2005)
marketing
  (from: 01/21/2005)
školiteľská činnosť v oblasti obchodu a hutníctva
  (from: 01/21/2005)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti projektovania výstavby a údržby objektov sociálnej sféry
  (from: 01/21/2005)
priemyselná činnosť a spracovanie tovarov a surovín
  (from: 01/21/2005)
prekladištia nákladov, skladovanie
  (from: 01/21/2005)
poradenská činnosť k predmetu podnikania
  (from: 01/21/2005)
servisná činnosť k predmetu podnikania a výkon vyšších dodávateľských funkcií
  (from: 01/21/2005)
nakladanie s odpadmi
  (from: 01/21/2005)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 07/07/2005)
oprava pracovných strojov
  (from: 07/04/2006)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 04/28/2007)
poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 08/05/2008)
výroba vyhradených elektrických technických zariadení
  (from: 08/05/2008)
oprava odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: E1.1 technické zariadenia elektrické s napätím do 52 kV vrátane bleskozvodov triedy objektov - A objekty bez nebezpečenstva výbuchu
  (from: 08/05/2008)
výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení
  (from: 08/05/2008)
oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: technické zariadenia zdvíhacie skupiny Aa, Ba, b, c, d, f, h, i
  (from: 08/05/2008)
diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
  (from: 08/19/2010)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 05/17/2011)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/01/2018)
Ing. Peter Bílek
Kuzmányho 1885/15
Košice - Staré Mesto 040 01
From: 10/01/2018
  (from: 10/01/2018)
Ing Filip Orator
Tajovského 740/3
Košice - Staré Mesto 040 01
From: 10/01/2018
  (from: 10/01/2018)
Ing. Tomáš Žatkovič
Rastislavova 746/5
Košice - Juh 040 01
From: 10/01/2018
  (from: 10/01/2018)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 10/01/2018)
Capital: 
2 900 000 EUR Paid up: 2 900 000 EUR
  (from: 10/01/2018)
Supervisory board: 
Mgr. Elena Petrašková , LL.M
393
Budimír 044 43
From: 10/01/2018
  (from: 10/01/2018)
Ing. Marcel Novosad
Nemessányiho 2195/18
Košice - Šaca 040 15
From: 10/01/2018
  (from: 10/01/2018)
Scott Douglas Buckiso
Elm Spring RD 797
Pittsburgh, PA 152 43
Spojené štáty americké
From: 10/01/2018
  (from: 10/01/2018)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 17.4.1992 podľa ust. § 172 zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 06/09/1992)
Notárska zápisnica N 102/94, Nz 94/94 zo dňa 28.6.1994 o zmene stanov a.s.
  (from: 02/02/1995)
Zmeny zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice číslo N 45/95, Nz 41/95 zo dňa 7.3.1995.
  (from: 07/28/1995)
Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 21. 12. 1995.
  (from: 01/19/1996)
Zmena stanov schválená MVZ dňa 9.7.1996.
  (from: 08/05/1996)
Zmena zakladateľskej listiny podľa notárskej zápisnice zo dňa 3. 10. 1996.
  (from: 11/27/1996)
Zmena stanov schválená riadnym valným zhromaždením zo dňa 17.3.1997. Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením zo dňa 18.4.1997.
  (from: 05/27/1997)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením zo dňa 22.10.1999 podľa z. č. 127/99 Z.z.
  (from: 11/26/1999)
Zápisnica z VZ a.s. zo dňa 23.3.2000.
  (from: 05/09/2000)
Zmena stanov a.s. schválená MVZ spoločnosti dňa 14.12.2000.
  (from: 02/02/2001)
Zmena stanov zo dňa 26.9.2001 vo forme notárskej zápisnice č. N 330/2001, Nz 330/2001 a notárskej zápisnice /doložky/ č. N 411/2001, Nz 410/2001 zo dňa 30.11.2001.
  (from: 02/18/2002)
Rozhodnutie MVZ a.s. zo dňa 4.7.2002.
  (from: 01/17/2003)
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia a.s. zo dňa 16.10.2002.
  (from: 02/24/2003)
Zmena stanov zo dňa 3.4.2003.
  (from: 05/20/2003)
Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti: Obchodné meno: INTERNATIONAL TRADE CENTER akciová spoločnosť Košice Sídlo: Vstupný areál U.S. Steel, 044 54 Košice IČO: 17 082 749
  (from: 01/21/2005)
Date of updating data in databases:  02/27/2024
Date of extract :  02/29/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person