Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  298/V

Business name: 
U. S. Steel Obalservis s.r.o.
  (from: 10/01/2018)
OBAL-SERVIS, a.s. Košice
  (from: 06/09/1992 until: 09/30/2018)
Registered seat: 
Vstupný areál U. S. Steel
Košice 044 54
  (from: 06/25/2005)
Vstupný areál U.S. Steel
Košice
  (from: 02/18/2002 until: 06/24/2005)
Vstupný areál VSŽ
Košice
  (from: 06/09/1992 until: 02/17/2002)
Identification number (IČO): 
31 653 847
  (from: 06/09/1992)
Date of entry: 
06/09/1992
  (from: 06/09/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/01/2018)
Joint-stock company
  (from: 06/09/1992 until: 09/30/2018)
Objects of the company: 
balenie plechu a výrobkov z plechu
  (from: 01/19/1996)
výroba prvkov súvisiacich s výrobou obalu
  (from: 01/19/1996)
montážne, servisné a pomocné práce
  (from: 01/19/1996)
nákladka a preprava výrobkov
  (from: 01/19/1996)
čistenie budov a kanalizácií
  (from: 01/19/1996)
maľovanie, natieranie, lakovanie a sklenárske práce
  (from: 01/19/1996)
servisné a údržbárske práce na výrobu obalov a balenia
  (from: 01/19/1996)
opravy a kompletizácia radiátorov
  (from: 01/19/1996)
balenie a expedícia radiátorov
  (from: 01/19/1996)
lisovanie výrobkov
  (from: 01/19/1996)
poradenská, konzultačná a projekčná činnosť k obalom a preprave plechu a výrobkov z plechu ako aj baleniu a adjustačným činnostiam
  (from: 11/27/1996)
obsluha, balenie a expedícia radiátorov
  (from: 11/27/1996)
výroba a predaj polotovarov a výrobkov z dreva
  (from: 11/27/1996)
výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (from: 01/01/2009)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov ústredného vykurovania a ventilátorov
  (from: 11/26/1999)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 11/26/1999)
výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
  (from: 11/26/1999)
kovoobrábanie
  (from: 11/26/1999)
zámočníctvo
  (from: 11/26/1999)
výroba nástrojov
  (from: 11/26/1999)
nákladná cestná doprava
  (from: 02/18/2002)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 02/18/2002)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 02/18/2002)
sprostredkovanie výroby, obchodu, služieb a dopravy
  (from: 05/20/2003)
kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 05/20/2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 05/20/2003)
reklamná činnosť
  (from: 01/21/2005)
marketing
  (from: 01/21/2005)
školiteľská činnosť v oblasti obchodu a hutníctva
  (from: 01/21/2005)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti projektovania výstavby a údržby objektov sociálnej sféry
  (from: 01/21/2005)
priemyselná činnosť a spracovanie tovarov a surovín
  (from: 01/21/2005)
prekladištia nákladov, skladovanie
  (from: 01/21/2005)
poradenská činnosť k predmetu podnikania
  (from: 01/21/2005)
servisná činnosť k predmetu podnikania a výkon vyšších dodávateľských funkcií
  (from: 01/21/2005)
nakladanie s odpadmi
  (from: 01/21/2005)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 07/07/2005)
oprava pracovných strojov
  (from: 07/04/2006)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 04/28/2007)
poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 08/05/2008)
výroba vyhradených elektrických technických zariadení
  (from: 08/05/2008)
oprava odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: E1.1 technické zariadenia elektrické s napätím do 52 kV vrátane bleskozvodov triedy objektov - A objekty bez nebezpečenstva výbuchu
  (from: 08/05/2008)
výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení
  (from: 08/05/2008)
oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: technické zariadenia zdvíhacie skupiny Aa, Ba, b, c, d, f, h, i
  (from: 08/05/2008)
diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
  (from: 08/19/2010)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 05/17/2011)
konzultačná činnosť v predmete podnikania
  (from: 07/04/2006 until: 12/31/2008)
nákup a predaj: výrobkov poľnohospodárskej výroby, lesnej produkcie a živých zvierat, potravín, výrobkov tabakového priemyslu a liehovín, zeleniny a ovocia, mäsa a mäsových výrobkov, výrobkov zo skla, keramiky a porcelánu, výrobkov textilného priemyslu, konfekcie, obuvníckej produkcie a gumárenskej výroby, kožušníckej a kožiarenskej výroby, výrobkov hutníckeho železa a neželezných kovov, konštrukcií kovových nosných pre stavby, technologické zariadenia, palív, uhlia a výrobkov z nich, dreva a výrobkov z neho, výrobkov strojárskej výroby, hodín fototechniky, výrobkov kultúrnej spotreby, motorových vozidiel a iných prostriedkov na dopravu, elektrotechnického priemyslu a oznamovacej techniky, výrobkov polygrafickej výroby, celulózy, papiera a výrobkov z nich
  (from: 01/21/2005 until: 01/19/2011)
tlmočenie v jazyku ukrajinskom a ruskom
  (from: 01/21/2005 until: 07/06/2005)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti metalurgie
  (from: 01/21/2005 until: 12/31/2008)
medzioperačná doprava
  (from: 01/19/1996 until: 01/19/2011)
pohostinská činnosť
  (from: 05/20/2003 until: 01/19/2011)
veľkoobchod, suroviny, palivá, farebné kovy, ferozliatiny, plechy, rúry, kovové konštrukcie, vykurovacie telesá, transportné a manipulačné zariadenia, manipulátory, vrátane ovládacích prvkov, technologické zariadenia, žiaruvzdorné a keramické výrobky, tlakové a vstrekovacie lisy, výrobky chemického, gumárenského a kožiarskeho priemyslu, strojárske výrobky, hydraulika, hydraulické prvky, žeriavy a žeriavové dráhy, nádrže na pohonné hmoty, kotly, výrobky z plastov, strojárske technológie a technologické celky vrátane náhradných dielov
  (from: 01/21/2005 until: 01/19/2011)
spotrebný tovar a potravinárske výrobky
  (from: 01/21/2005 until: 01/19/2011)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 01/21/2005 until: 12/31/2008)
výkon činnosti stavebného dozoru pozemné stavby
  (from: 02/18/2002 until: 01/19/2011)
pohostinská činnosť v zariadeniach skupiny II. a vyššie
  (from: 05/27/1997 until: 05/19/2003)
pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
  (from: 05/27/1997 until: 05/19/2003)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (from: 05/27/1997 until: 05/19/2003)
závodné stravovanie
  (from: 05/27/1997 until: 01/19/2011)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (from: 11/26/1999 until: 12/31/2008)
revízia vyhradených elektrických zariadení
  (from: 11/26/1999 until: 12/31/2008)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 11/26/1999 until: 01/19/2011)
montáž vykurovacích a odsávacích systémov
  (from: 01/19/1996 until: 08/18/2010)
elektromontážne práce, ich modernizácie a rekonštrukcie
  (from: 01/19/1996 until: 08/18/2010)
výroba a montáž elektrických ohrievačov vody
  (from: 01/19/1996 until: 08/18/2010)
výroba a predaj malých mechanických strojov a poloautomatov
  (from: 11/27/1996 until: 01/19/2011)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť na drobné výrobky z odpadového plechu
  (from: 11/27/1996 until: 12/31/2008)
zámočnícke práce
  (from: 01/19/1996 until: 01/19/2011)
balenie plechu a triedenie výrobkov z plechu
  (from: 06/09/1992 until: 01/18/1996)
výroba prvkov súvisiacich s výrobou obalu /kovové i nekovové/
  (from: 06/09/1992 until: 01/18/1996)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť na drobné výrobky z odpadového plechu
  (from: 06/09/1992 until: 01/18/1996)
poradenská, konzultačná a projekčná činnosť k obalom a preprave plechu a výrobkov z plechu, ako aj k baleniu a adjustačným činnostiam
  (from: 06/09/1992 until: 01/18/1996)
obchodná činnosť súvisiaca s predmetom činnosti
  (from: 06/09/1992 until: 01/18/1996)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/01/2018)
Managing board
  (from: 08/11/2004 until: 09/30/2018)
Managing board
  (from: 02/02/2001 until: 08/10/2004)
Managing board
  (from: 06/09/1992 until: 02/01/2001)
Ing. Peter Bílek
Kuzmányho 1885/15
Košice - Staré Mesto 040 01
From: 10/01/2018
  (from: 10/01/2018)
Ing Filip Orator
Tajovského 740/3
Košice - Staré Mesto 040 01
From: 10/01/2018
  (from: 10/01/2018)
Ing. Tomáš Žatkovič
Rastislavova 746/5
Košice - Juh 040 01
From: 10/01/2018
  (from: 10/01/2018)
Ing. Peter Bílek - člen
Kuzmányho 1885/15
Košice 040 01
From: 01/01/2012
  (from: 01/10/2012 until: 01/14/2015)
Ing. Miroslav Grela , MBA - predseda
Pollova 49
Košice 040 18
From: 02/01/2012
  (from: 02/14/2012 until: 01/14/2015)
Ing. Miroslav Grela , MBA - predseda
Pollova 49
Košice 040 18
From: 02/01/2012 Until: 01/01/2015
  (from: 01/15/2015 until: 01/14/2015)
Ing. Jozef Kunc - člen
Viedenská 5
Košice
  (from: 05/09/2000 until: 02/17/2002)
Ing. Jozef Kunc - predseda
Viedenská 5
Košice
  (from: 02/18/2002 until: 08/10/2004)
Ing. Jozef Kunc - člen
Šuhajova 1216/44
Košice - Krásna 040 18
From: 03/23/2000
  (from: 10/12/2011 until: 01/09/2012)
Ing. Jozef Kunc - člen
Šuhajova 1216/44
Košice - Krásna 040 18
From: 03/23/2000 Until: 01/01/2012
  (from: 01/10/2012 until: 01/09/2012)
Ing. Jozef Kunc - predseda
Šuhajova 1216/44
Košice - Krásna 040 18
From: 03/23/2000
  (from: 04/25/2008 until: 10/11/2011)
Ing. Jozef Kunc - predseda
Viedenská 5
Košice 040 13
From: 03/23/2000
  (from: 08/11/2004 until: 04/24/2008)
Vasiľ Mackaľ - člen
Pekinská 12
Košice
  (from: 02/02/1995 until: 05/26/1997)
Ing. Vasiľ Mackaľ - člen
Viničná 1322/9
Košice - Vyšné Opátske 040 01
From: 04/15/2006
  (from: 04/21/2006 until: 01/09/2007)
Ing. Vasiľ Mackaľ - člen
Viničná 1322/9
Košice - Vyšné Opátske 040 01
From: 04/15/2006 Until: 01/02/2007
  (from: 01/10/2007 until: 01/09/2007)
Ing. Vasiľ Mackaľ - člen
Viničná 1322/9
Košice - Vyšné Opátske 040 01
From: 05/15/2009
  (from: 05/21/2009 until: 06/04/2015)
Ing. Vasiľ Mackaľ - člen
Viničná 1322/9
Košice - Vyšné Opátske 040 01
From: 05/15/2009 Until: 06/01/2015
  (from: 06/05/2015 until: 06/04/2015)
Ing. Peter Molnár - člen
Petzvalova 17
Košice
  (from: 07/28/1993 until: 02/01/1995)
Ing. Peter Molnár - predseda
Petzvalova 17
Košice
  (from: 06/09/1992 until: 07/27/1993)
Ing. Marcel Palai - predseda
Barčianska 1390/75
Košice 040 17
From: 10/01/2011
  (from: 10/12/2011 until: 02/13/2012)
Ing. Marcel Palai - predseda
Barčianska 1390/75
Košice 040 17
From: 10/01/2011 Until: 02/01/2012
  (from: 02/14/2012 until: 02/13/2012)
Karol Palčík
Severná 2
Moldava nad Bodvou
  (from: 02/18/2002 until: 08/10/2004)
Karol Palčík - člen
Severná 2
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 09/26/2001
  (from: 08/11/2004 until: 10/11/2011)
Karol Palčík - člen
Severná 2
Moldava nad Bodvou 045 01
From: 09/26/2001 Until: 10/01/2011
  (from: 10/12/2011 until: 10/11/2011)
Ing. Milan Petrenko - člen
Budapeštianska 30
Košice
  (from: 06/09/1992 until: 07/27/1993)
Ing. Milan Petrenko - predseda
Budapeštianska 30
Košice
  (from: 07/28/1993 until: 02/17/2002)
Ing. Martin Pitorák - člen
Krupská 10
Košice
  (from: 06/09/1992 until: 07/27/1993)
Blažej Podolák - člen
Adlerova I
Košice
  (from: 06/09/1992 until: 07/27/1995)
Milan Purdeš - člen
Národná trieda 33
Košice
  (from: 05/27/1997 until: 02/17/2002)
Irena Sabová
Brnenská 55
Košice
  (from: 07/28/1995 until: 05/08/2000)
Ing. Stanislav Szegedy - člen
Viedenská 30
Košice
  (from: 02/18/2002 until: 08/10/2004)
Ing. Stanislav Szegedy - člen
Viedenská 30
Košice 040 13
From: 09/26/2001
  (from: 08/11/2004 until: 04/20/2006)
Ing. Stanislav Szegedy - člen
Viedenská 30
Košice 040 13
From: 09/26/2001 Until: 04/15/2006
  (from: 04/21/2006 until: 04/20/2006)
Ing. Ján Valenčík - člen
Maurerova 17
Košice
  (from: 06/09/1992 until: 07/27/1993)
Ing. Marek Vasil - člen
Viedenská 2646/23
Košice - Sídlisko Ťahanovce 040 01
From: 01/02/2007
  (from: 01/10/2007 until: 05/20/2009)
Ing. Marek Vasil - člen
Viedenská 2646/23
Košice - Sídlisko Ťahanovce 040 01
From: 01/02/2007 Until: 05/15/2009
  (from: 05/21/2009 until: 05/20/2009)
Ing. Peter Bílek - predseda
Kuzmányho 1885/15
Košice 040 01
From: 01/01/2012 Until: 10/01/2018
  (from: 10/01/2018 until: 09/30/2018)
Ing. Filip Orator - člen
Tajovského 740/3
Košice 040 01
From: 01/01/2015 Until: 10/01/2018
  (from: 10/01/2018 until: 09/30/2018)
Ing. Jaroslav Mikláš - člen
Trieda SNP 446/3
Košice-Západ 040 11
From: 06/01/2015 Until: 10/01/2018
  (from: 10/01/2018 until: 09/30/2018)
Ing. Peter Bílek - predseda
Kuzmányho 1885/15
Košice 040 01
From: 01/01/2012
  (from: 01/15/2015 until: 09/30/2018)
Ing. Filip Orator - člen
Tajovského 740/3
Košice 040 01
From: 01/01/2015
  (from: 01/15/2015 until: 09/30/2018)
Ing. Jaroslav Mikláš - člen
Trieda SNP 446/3
Košice-Západ 040 11
From: 06/01/2015
  (from: 06/05/2015 until: 09/30/2018)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 10/01/2018)
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci svoje podpisy.
  (from: 08/11/2004 until: 09/30/2018)
Za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 02/02/2001 until: 08/10/2004)
Za a.s. podpisuje predseda predstavenstva sám alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 06/09/1992 until: 02/01/2001)
Capital: 
2 900 000 EUR Paid up: 2 900 000 EUR
  (from: 10/01/2018)
3 731 143 EUR Paid up: 3 731 143 EUR
  (from: 12/01/2012 until: 09/30/2018)
3 439 548 EUR Paid up: 3 439 548 EUR
  (from: 07/05/2012 until: 11/30/2012)
859 548 EUR Paid up: 859 548 EUR
  (from: 01/01/2009 until: 07/04/2012)
25 890 000 Sk Paid up: 25 890 000 Sk
  (from: 08/12/2006 until: 12/31/2008)
8 430 000 Sk Paid up: 8 430 000 Sk
  (from: 06/25/2005 until: 08/11/2006)
5 100 000 Sk Paid up: 5 100 000 Sk
  (from: 01/21/2005 until: 06/24/2005)
4 000 000 Sk Paid up: 4 000 000 Sk
  (from: 04/15/2004 until: 01/20/2005)
4 000 000 Sk
  (from: 07/28/1993 until: 04/14/2004)
2 000 000 Sk
  (from: 06/22/1993 until: 07/27/1993)
1 000 000 Sk
  (from: 06/09/1992 until: 06/21/1993)
Shares: 
Number of shares: 2589
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 01/01/2009 until: 09/30/2018)
Number of shares: 43
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 60 000 EUR
  (from: 07/05/2012 until: 09/30/2018)
Number of shares: 29
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 055 EUR
  (from: 12/01/2012 until: 09/30/2018)
Number of shares: 2589
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 08/12/2006 until: 12/31/2008)
Number of shares: 843
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 06/25/2005 until: 08/11/2006)
Number of shares: 510
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/21/2005 until: 06/24/2005)
Number of shares: 400
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 11/26/1999 until: 01/20/2005)
Number of shares: 400
Type: na majiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 07/28/1993 until: 11/25/1999)
Number of shares: 200
Type: na majiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 06/22/1993 until: 07/27/1993)
Number of shares: 100
Type: na majiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 06/09/1992 until: 06/21/1993)
Stockholder: 
U.S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U.S.Steel
Košice 044 54
  (from: 04/15/2004 until: 08/14/2018)
Supervisory board: 
Mgr. Elena Petrašková , LL.M
393
Budimír 044 43
From: 10/01/2018
  (from: 10/01/2018)
Ing. Marcel Novosad
Nemessányiho 2195/18
Košice - Šaca 040 15
From: 10/01/2018
  (from: 10/01/2018)
Ing. Peter Benedikt - predseda
Šancová 4009/52
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
From: 10/16/2002
  (from: 02/24/2003 until: 04/14/2004)
Ing. Peter Benedikt - predseda
Šancová 4009/52
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
From: 10/16/2002 Until: 03/10/2004
  (from: 04/15/2004 until: 04/14/2004)
František Demján - člen
Dúbravská 33
Prešov
  (from: 05/27/1997 until: 05/08/2000)
Ing. Zdenka Gacíková - člen
Kováčska 29
Košice
Until: 07/04/2002
  (from: 02/18/2002 until: 01/16/2003)
Ing. Igor Grega - člen
Pokroku 1
Košice
  (from: 04/14/1998 until: 04/07/1999)
Ing. Ladislav Janyík - člen
Malá Pažiť 943
Veľký Kýr
From: 07/04/2002
  (from: 01/17/2003 until: 04/14/2004)
Ing. Ladislav Janyík - člen
Malá Pažiť 943
Veľký Kýr
From: 07/04/2002 Until: 03/10/2004
  (from: 04/15/2004 until: 04/14/2004)
Ing. Anton Jura
Na kope 45
Košice 040 16
From: 03/10/2004
  (from: 04/15/2004 until: 05/31/2007)
Ing. Anton Jura
Na kope 45
Košice 040 16
From: 03/10/2004 Until: 04/30/2007
  (from: 06/01/2007 until: 05/31/2007)
RNDr. Miroslav Kiraľvarga
Nižné Chmeľníky 749/21
Košice - mestská časť Myslava 040 16
From: 05/01/2007
  (from: 06/01/2007 until: 03/10/2011)
RNDr. Miroslav Kiraľvarga
Nižné Chmeľníky 749/21
Košice - mestská časť Myslava 040 16
From: 05/01/2007 Until: 03/01/2011
  (from: 03/11/2011 until: 03/10/2011)
Karol Kohút
Prostějovská 68
Prešov 080 01
From: 09/21/2005
  (from: 09/28/2005 until: 09/28/2009)
Karol Kohút
Prostějovská 68
Prešov 080 01
From: 09/21/2005 Until: 09/21/2009
  (from: 09/29/2009 until: 09/28/2009)
Peter Kolesár
248
Bukovec 044 20
From: 07/30/2009
  (from: 09/29/2009 until: 07/30/2014)
Peter Kolesár
248
Bukovec 044 20
From: 07/30/2009 Until: 07/30/2014
  (from: 07/31/2014 until: 07/30/2014)
Ing. Katarína Korytková - člen
Aténska 12
Košice
  (from: 05/09/2000 until: 02/01/2001)
Ing. Anton Lukáč
Dénešova 67
Košice
  (from: 08/05/1996 until: 04/13/1998)
Ing. Peter Molnár - člen
Petzvalova 17
Košice
  (from: 02/02/1995 until: 07/27/1995)
Ing. Božena Nedbalová - člen
Galaktická 5
Košice
  (from: 02/02/2001 until: 02/17/2002)
Ing. Pavol Novotný - člen
Pražská 7
Košice
  (from: 02/02/1995 until: 08/04/1996)
Karol Palčík - člen
Severná 2
Moldava nad Bodvou
  (from: 05/09/2000 until: 02/17/2002)
Ing. Ján Peržel - člen
Drábova 2
Košice
  (from: 06/09/1992 until: 02/01/1995)
Milan Purdeš - člen
Národná trieda 33
Košice
  (from: 02/02/1995 until: 05/26/1997)
Ing. Vladimír Repčák , CSc. - člen
č.4
Chmeľov
  (from: 02/02/2001 until: 02/17/2002)
Ing. Vladimír Repčák , CSc. - predseda
č.4
Chmeľov
Until: 10/16/2002
  (from: 02/18/2002 until: 02/23/2003)
RNDr. Ladislav Rožek - člen
Štúrova 26
Košice
  (from: 04/14/1998 until: 02/01/2001)
Ing. Ján Seňo - člen
Polárna 18
Košice
  (from: 08/05/1996 until: 04/13/1998)
Ing. František Slaminka - člen
Komenského 23
Košice
  (from: 04/08/1999 until: 05/08/2000)
Marián Stašiuk - člen
150
Lemešany
  (from: 06/09/1992 until: 02/01/1995)
JUDr. Peter Szczeczina - predseda
Svornosti 21
Košice
  (from: 06/09/1992 until: 07/27/1995)
Marián Takáč - člen
Konopná 114/8
Košice - mestská časť Krásna
  (from: 02/18/2002 until: 08/10/2004)
Marián Takáč - člen
Konopná 114/8
Košice - mestská časť Krásna 040 18
From: 09/20/2001
  (from: 08/11/2004 until: 09/27/2005)
Marián Takáč - člen
Konopná 114/8
Košice - mestská časť Krásna 040 18
From: 09/20/2001 Until: 09/20/2005
  (from: 09/28/2005 until: 09/27/2005)
Ing. Ján Valenčík - člen
Maurerova 17
Košice
  (from: 02/02/1995 until: 08/04/1996)
Mgr. Elena Petrášková , LL.M
Lomonosovova 20
Košice 040 01
From: 03/01/2011 Until: 10/01/2018
  (from: 10/01/2018 until: 09/30/2018)
Mgr. Monika Jeniková
Rastislavova 16
Košice 040 01
From: 06/20/2014 Until: 10/01/2018
  (from: 10/01/2018 until: 09/30/2018)
Ing. Marcel Novosad
Nemessányiho 2195/18
Košice-Šaca 040 15
From: 08/01/2016 Until: 10/01/2018
  (from: 10/01/2018 until: 09/30/2018)
Mgr. Elena Petrášková , LL.M
Lomonosovova 20
Košice 040 01
From: 03/01/2011
  (from: 03/11/2011 until: 09/30/2018)
Mgr. Monika Jeniková
Rastislavova 16
Košice 040 01
From: 06/20/2014
  (from: 07/31/2014 until: 09/30/2018)
Ing. Marcel Novosad
Nemessányiho 2195/18
Košice-Šaca 040 15
From: 08/01/2016
  (from: 08/11/2016 until: 09/30/2018)
Scott Douglas Buckiso
Elm Spring RD 797
Pittsburgh, PA 152 43
Spojené štáty americké
From: 10/01/2018
  (from: 10/01/2018)
James Francis Connor
Highland Park Drive 183
Birmingham, Alabama 352 42
Spojené štáty americké
From: 06/30/2004
  (from: 08/11/2004 until: 01/09/2007)
James Francis Connor
Highland Park Drive 183
Birmingham, Alabama 352 42
Spojené štáty americké
From: 06/30/2004 Until: 01/02/2007
  (from: 01/10/2007 until: 01/09/2007)
Karl Frank Csensich
Pacer Dr. 71
Sewickley, Pa 151 43
Spojené štáty americké
From: 03/10/2004
  (from: 04/15/2004 until: 08/10/2004)
Karl Frank Csensich
Pacer Dr. 71
Sewickley, Pa 151 43
Spojené štáty americké
From: 03/10/2004 Until: 06/30/2004
  (from: 08/11/2004 until: 08/10/2004)
William Clyde King
Vicksburg Drive 3453
Edwardsville, IL 620 25
Spojené štáty americké
From: 01/02/2007
  (from: 01/10/2007 until: 08/18/2010)
William Clyde King
Vicksburg Drive 3453
Edwardsville, IL 620 25
Spojené štáty americké
From: 01/02/2007 Until: 08/01/2010
  (from: 08/19/2010 until: 10/20/2010)
Matthew Todd Lewis
Grant Street 600
Pittsburgh, PA 152 19
Spojené štáty americké
From: 08/01/2010
  (from: 08/19/2010 until: 08/10/2016)
Matthew Todd Lewis
Grant Street 600
Pittsburgh, PA 152 19
Spojené štáty americké
From: 08/01/2010 Until: 08/01/2016
  (from: 08/11/2016 until: 08/10/2016)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 17.4.1992 podľa ust. § 172 zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 06/09/1992)
Notárska zápisnica N 102/94, Nz 94/94 zo dňa 28.6.1994 o zmene stanov a.s.
  (from: 02/02/1995)
Zmeny zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice číslo N 45/95, Nz 41/95 zo dňa 7.3.1995.
  (from: 07/28/1995)
Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 21. 12. 1995.
  (from: 01/19/1996)
Zmena stanov schválená MVZ dňa 9.7.1996.
  (from: 08/05/1996)
Zmena zakladateľskej listiny podľa notárskej zápisnice zo dňa 3. 10. 1996.
  (from: 11/27/1996)
Zmena stanov schválená riadnym valným zhromaždením zo dňa 17.3.1997. Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením zo dňa 18.4.1997.
  (from: 05/27/1997)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením zo dňa 22.10.1999 podľa z. č. 127/99 Z.z.
  (from: 11/26/1999)
Zápisnica z VZ a.s. zo dňa 23.3.2000.
  (from: 05/09/2000)
Zmena stanov a.s. schválená MVZ spoločnosti dňa 14.12.2000.
  (from: 02/02/2001)
Zmena stanov zo dňa 26.9.2001 vo forme notárskej zápisnice č. N 330/2001, Nz 330/2001 a notárskej zápisnice /doložky/ č. N 411/2001, Nz 410/2001 zo dňa 30.11.2001.
  (from: 02/18/2002)
Rozhodnutie MVZ a.s. zo dňa 4.7.2002.
  (from: 01/17/2003)
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia a.s. zo dňa 16.10.2002.
  (from: 02/24/2003)
Zmena stanov zo dňa 3.4.2003.
  (from: 05/20/2003)
Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti: Obchodné meno: INTERNATIONAL TRADE CENTER akciová spoločnosť Košice Sídlo: Vstupný areál U.S. Steel, 044 54 Košice IČO: 17 082 749
  (from: 01/21/2005)
Date of updating data in databases:  02/20/2024
Date of extract :  02/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person