Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu Košice
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  298/V

Výpis je neaktuálny z dôvodu zmeny právnej formy - odkaz na aktuálny výpis.

Obchodné meno: 
U. S. Steel Obalservis s.r.o.
  (od: 01.10.2018)
OBAL-SERVIS, a.s. Košice
  (od: 09.06.1992 do: 30.09.2018)
Sídlo: 
Vstupný areál U. S. Steel
Košice 044 54
  (od: 25.06.2005)
Vstupný areál U.S. Steel
Košice
  (od: 18.02.2002 do: 24.06.2005)
Vstupný areál VSŽ
Košice
  (od: 09.06.1992 do: 17.02.2002)
IČO: 
31 653 847
  (od: 09.06.1992)
Deň zápisu: 
09.06.1992
  (od: 09.06.1992)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 01.10.2018)
Akciová spoločnosť
  (od: 09.06.1992 do: 30.09.2018)
Predmet činnosti: 
balenie plechu a výrobkov z plechu
  (od: 19.01.1996)
výroba prvkov súvisiacich s výrobou obalu
  (od: 19.01.1996)
montážne, servisné a pomocné práce
  (od: 19.01.1996)
čistenie budov a kanalizácií
  (od: 19.01.1996)
maľovanie, natieranie, lakovanie a sklenárske práce
  (od: 19.01.1996)
servisné a údržbárske práce na výrobu obalov a balenia
  (od: 19.01.1996)
opravy a kompletizácia radiátorov
  (od: 19.01.1996)
balenie a expedícia radiátorov
  (od: 19.01.1996)
lisovanie výrobkov
  (od: 19.01.1996)
poradenská, konzultačná a projekčná činnosť k obalom a preprave plechu a výrobkov z plechu ako aj baleniu a adjustačným činnostiam
  (od: 27.11.1996)
obsluha, balenie a expedícia radiátorov
  (od: 27.11.1996)
výroba a predaj polotovarov a výrobkov z dreva
  (od: 27.11.1996)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov ústredného vykurovania a ventilátorov
  (od: 26.11.1999)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 26.11.1999)
výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
  (od: 26.11.1999)
kovoobrábanie
  (od: 26.11.1999)
zámočníctvo
  (od: 26.11.1999)
výroba nástrojov
  (od: 26.11.1999)
nákladná cestná doprava
  (od: 18.02.2002)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (od: 18.02.2002)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 18.02.2002)
sprostredkovanie výroby, obchodu, služieb a dopravy
  (od: 20.05.2003)
kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 20.05.2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 20.05.2003)
nákladka a preprava výrobkov
  (od: 19.01.1996)
reklamná činnosť
  (od: 21.01.2005)
marketing
  (od: 21.01.2005)
školiteľská činnosť v oblasti obchodu a hutníctva
  (od: 21.01.2005)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti projektovania výstavby a údržby objektov sociálnej sféry
  (od: 21.01.2005)
priemyselná činnosť a spracovanie tovarov a surovín
  (od: 21.01.2005)
prekladištia nákladov, skladovanie
  (od: 21.01.2005)
poradenská činnosť k predmetu podnikania
  (od: 21.01.2005)
servisná činnosť k predmetu podnikania a výkon vyšších dodávateľských funkcií
  (od: 21.01.2005)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 28.04.2007)
poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 05.08.2008)
výroba vyhradených elektrických technických zariadení
  (od: 05.08.2008)
oprava odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: E1.1 technické zariadenia elektrické s napätím do 52 kV vrátane bleskozvodov triedy objektov - A objekty bez nebezpečenstva výbuchu
  (od: 05.08.2008)
výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení
  (od: 05.08.2008)
oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: technické zariadenia zdvíhacie skupiny Aa, Ba, b, c, d, f, h, i
  (od: 05.08.2008)
výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (od: 01.01.2009)
diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
  (od: 19.08.2010)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 17.05.2011)
nakladanie s odpadmi
  (od: 21.01.2005)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
  (od: 07.07.2005)
oprava pracovných strojov
  (od: 04.07.2006)
konzultačná činnosť v predmete podnikania
  (od: 04.07.2006 do: 31.12.2008)
nákup a predaj: výrobkov poľnohospodárskej výroby, lesnej produkcie a živých zvierat, potravín, výrobkov tabakového priemyslu a liehovín, zeleniny a ovocia, mäsa a mäsových výrobkov, výrobkov zo skla, keramiky a porcelánu, výrobkov textilného priemyslu, konfekcie, obuvníckej produkcie a gumárenskej výroby, kožušníckej a kožiarenskej výroby, výrobkov hutníckeho železa a neželezných kovov, konštrukcií kovových nosných pre stavby, technologické zariadenia, palív, uhlia a výrobkov z nich, dreva a výrobkov z neho, výrobkov strojárskej výroby, hodín fototechniky, výrobkov kultúrnej spotreby, motorových vozidiel a iných prostriedkov na dopravu, elektrotechnického priemyslu a oznamovacej techniky, výrobkov polygrafickej výroby, celulózy, papiera a výrobkov z nich
  (od: 21.01.2005 do: 19.01.2011)
tlmočenie v jazyku ukrajinskom a ruskom
  (od: 21.01.2005 do: 06.07.2005)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti metalurgie
  (od: 21.01.2005 do: 31.12.2008)
medzioperačná doprava
  (od: 19.01.1996 do: 19.01.2011)
pohostinská činnosť
  (od: 20.05.2003 do: 19.01.2011)
veľkoobchod, suroviny, palivá, farebné kovy, ferozliatiny, plechy, rúry, kovové konštrukcie, vykurovacie telesá, transportné a manipulačné zariadenia, manipulátory, vrátane ovládacích prvkov, technologické zariadenia, žiaruvzdorné a keramické výrobky, tlakové a vstrekovacie lisy, výrobky chemického, gumárenského a kožiarskeho priemyslu, strojárske výrobky, hydraulika, hydraulické prvky, žeriavy a žeriavové dráhy, nádrže na pohonné hmoty, kotly, výrobky z plastov, strojárske technológie a technologické celky vrátane náhradných dielov
  (od: 21.01.2005 do: 19.01.2011)
spotrebný tovar a potravinárske výrobky
  (od: 21.01.2005 do: 19.01.2011)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (od: 21.01.2005 do: 31.12.2008)
výkon činnosti stavebného dozoru pozemné stavby
  (od: 18.02.2002 do: 19.01.2011)
pohostinská činnosť v zariadeniach skupiny II. a vyššie
  (od: 27.05.1997 do: 19.05.2003)
pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
  (od: 27.05.1997 do: 19.05.2003)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (od: 27.05.1997 do: 19.05.2003)
závodné stravovanie
  (od: 27.05.1997 do: 19.01.2011)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (od: 26.11.1999 do: 31.12.2008)
revízia vyhradených elektrických zariadení
  (od: 26.11.1999 do: 31.12.2008)
projektovanie elektrických zariadení
  (od: 26.11.1999 do: 19.01.2011)
montáž vykurovacích a odsávacích systémov
  (od: 19.01.1996 do: 18.08.2010)
elektromontážne práce, ich modernizácie a rekonštrukcie
  (od: 19.01.1996 do: 18.08.2010)
výroba a montáž elektrických ohrievačov vody
  (od: 19.01.1996 do: 18.08.2010)
výroba a predaj malých mechanických strojov a poloautomatov
  (od: 27.11.1996 do: 19.01.2011)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť na drobné výrobky z odpadového plechu
  (od: 27.11.1996 do: 31.12.2008)
zámočnícke práce
  (od: 19.01.1996 do: 19.01.2011)
balenie plechu a triedenie výrobkov z plechu
  (od: 09.06.1992 do: 18.01.1996)
výroba prvkov súvisiacich s výrobou obalu /kovové i nekovové/
  (od: 09.06.1992 do: 18.01.1996)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť na drobné výrobky z odpadového plechu
  (od: 09.06.1992 do: 18.01.1996)
poradenská, konzultačná a projekčná činnosť k obalom a preprave plechu a výrobkov z plechu, ako aj k baleniu a adjustačným činnostiam
  (od: 09.06.1992 do: 18.01.1996)
obchodná činnosť súvisiaca s predmetom činnosti
  (od: 09.06.1992 do: 18.01.1996)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 01.10.2018)
predstavenstvo
  (od: 11.08.2004 do: 30.09.2018)
predstavenstvo
  (od: 02.02.2001 do: 10.08.2004)
predstavenstvo
  (od: 09.06.1992 do: 01.02.2001)
Ing. Peter Bílek
Kuzmányho 1885/15
Košice - Staré Mesto 040 01
Vznik funkcie: 01.10.2018
  (od: 01.10.2018)
Ing Filip Orator
Tajovského 740/3
Košice - Staré Mesto 040 01
Vznik funkcie: 01.10.2018
  (od: 01.10.2018)
Ing. Tomáš Žatkovič
Rastislavova 746/5
Košice - Juh 040 01
Vznik funkcie: 01.10.2018
  (od: 01.10.2018)
Ing. Peter Bílek - člen
Kuzmányho 1885/15
Košice 040 01
Vznik funkcie: 01.01.2012
  (od: 10.01.2012 do: 14.01.2015)
Ing. Miroslav Grela , MBA - predseda
Pollova 49
Košice 040 18
Vznik funkcie: 01.02.2012
  (od: 14.02.2012 do: 14.01.2015)
Ing. Miroslav Grela , MBA - predseda
Pollova 49
Košice 040 18
Vznik funkcie: 01.02.2012 Skončenie funkcie: 01.01.2015
  (od: 15.01.2015 do: 14.01.2015)
Ing. Jozef Kunc - člen
Viedenská 5
Košice
  (od: 09.05.2000 do: 17.02.2002)
Ing. Jozef Kunc - predseda
Viedenská 5
Košice
  (od: 18.02.2002 do: 10.08.2004)
Ing. Jozef Kunc - člen
Šuhajova 1216/44
Košice - Krásna 040 18
Vznik funkcie: 23.03.2000
  (od: 12.10.2011 do: 09.01.2012)
Ing. Jozef Kunc - člen
Šuhajova 1216/44
Košice - Krásna 040 18
Vznik funkcie: 23.03.2000 Skončenie funkcie: 01.01.2012
  (od: 10.01.2012 do: 09.01.2012)
Ing. Jozef Kunc - predseda
Šuhajova 1216/44
Košice - Krásna 040 18
Vznik funkcie: 23.03.2000
  (od: 25.04.2008 do: 11.10.2011)
Ing. Jozef Kunc - predseda
Viedenská 5
Košice 040 13
Vznik funkcie: 23.03.2000
  (od: 11.08.2004 do: 24.04.2008)
Vasiľ Mackaľ - člen
Pekinská 12
Košice
  (od: 02.02.1995 do: 26.05.1997)
Ing. Vasiľ Mackaľ - člen
Viničná 1322/9
Košice - Vyšné Opátske 040 01
Vznik funkcie: 15.04.2006
  (od: 21.04.2006 do: 09.01.2007)
Ing. Vasiľ Mackaľ - člen
Viničná 1322/9
Košice - Vyšné Opátske 040 01
Vznik funkcie: 15.04.2006 Skončenie funkcie: 02.01.2007
  (od: 10.01.2007 do: 09.01.2007)
Ing. Vasiľ Mackaľ - člen
Viničná 1322/9
Košice - Vyšné Opátske 040 01
Vznik funkcie: 15.05.2009
  (od: 21.05.2009 do: 04.06.2015)
Ing. Vasiľ Mackaľ - člen
Viničná 1322/9
Košice - Vyšné Opátske 040 01
Vznik funkcie: 15.05.2009 Skončenie funkcie: 01.06.2015
  (od: 05.06.2015 do: 04.06.2015)
Ing. Peter Molnár - člen
Petzvalova 17
Košice
  (od: 28.07.1993 do: 01.02.1995)
Ing. Peter Molnár - predseda
Petzvalova 17
Košice
  (od: 09.06.1992 do: 27.07.1993)
Ing. Marcel Palai - predseda
Barčianska 1390/75
Košice 040 17
Vznik funkcie: 01.10.2011
  (od: 12.10.2011 do: 13.02.2012)
Ing. Marcel Palai - predseda
Barčianska 1390/75
Košice 040 17
Vznik funkcie: 01.10.2011 Skončenie funkcie: 01.02.2012
  (od: 14.02.2012 do: 13.02.2012)
Karol Palčík
Severná 2
Moldava nad Bodvou
  (od: 18.02.2002 do: 10.08.2004)
Karol Palčík - člen
Severná 2
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 26.09.2001
  (od: 11.08.2004 do: 11.10.2011)
Karol Palčík - člen
Severná 2
Moldava nad Bodvou 045 01
Vznik funkcie: 26.09.2001 Skončenie funkcie: 01.10.2011
  (od: 12.10.2011 do: 11.10.2011)
Ing. Milan Petrenko - člen
Budapeštianska 30
Košice
  (od: 09.06.1992 do: 27.07.1993)
Ing. Milan Petrenko - predseda
Budapeštianska 30
Košice
  (od: 28.07.1993 do: 17.02.2002)
Ing. Martin Pitorák - člen
Krupská 10
Košice
  (od: 09.06.1992 do: 27.07.1993)
Blažej Podolák - člen
Adlerova I
Košice
  (od: 09.06.1992 do: 27.07.1995)
Milan Purdeš - člen
Národná trieda 33
Košice
  (od: 27.05.1997 do: 17.02.2002)
Irena Sabová
Brnenská 55
Košice
  (od: 28.07.1995 do: 08.05.2000)
Ing. Stanislav Szegedy - člen
Viedenská 30
Košice
  (od: 18.02.2002 do: 10.08.2004)
Ing. Stanislav Szegedy - člen
Viedenská 30
Košice 040 13
Vznik funkcie: 26.09.2001
  (od: 11.08.2004 do: 20.04.2006)
Ing. Stanislav Szegedy - člen
Viedenská 30
Košice 040 13
Vznik funkcie: 26.09.2001 Skončenie funkcie: 15.04.2006
  (od: 21.04.2006 do: 20.04.2006)
Ing. Ján Valenčík - člen
Maurerova 17
Košice
  (od: 09.06.1992 do: 27.07.1993)
Ing. Marek Vasil - člen
Viedenská 2646/23
Košice - Sídlisko Ťahanovce 040 01
Vznik funkcie: 02.01.2007
  (od: 10.01.2007 do: 20.05.2009)
Ing. Marek Vasil - člen
Viedenská 2646/23
Košice - Sídlisko Ťahanovce 040 01
Vznik funkcie: 02.01.2007 Skončenie funkcie: 15.05.2009
  (od: 21.05.2009 do: 20.05.2009)
Ing. Peter Bílek - predseda
Kuzmányho 1885/15
Košice 040 01
Vznik funkcie: 01.01.2012 Skončenie funkcie: 01.10.2018
  (od: 01.10.2018 do: 30.09.2018)
Ing. Filip Orator - člen
Tajovského 740/3
Košice 040 01
Vznik funkcie: 01.01.2015 Skončenie funkcie: 01.10.2018
  (od: 01.10.2018 do: 30.09.2018)
Ing. Jaroslav Mikláš - člen
Trieda SNP 446/3
Košice-Západ 040 11
Vznik funkcie: 01.06.2015 Skončenie funkcie: 01.10.2018
  (od: 01.10.2018 do: 30.09.2018)
Ing. Peter Bílek - predseda
Kuzmányho 1885/15
Košice 040 01
Vznik funkcie: 01.01.2012
  (od: 15.01.2015 do: 30.09.2018)
Ing. Filip Orator - člen
Tajovského 740/3
Košice 040 01
Vznik funkcie: 01.01.2015
  (od: 15.01.2015 do: 30.09.2018)
Ing. Jaroslav Mikláš - člen
Trieda SNP 446/3
Košice-Západ 040 11
Vznik funkcie: 01.06.2015
  (od: 05.06.2015 do: 30.09.2018)
Konanie menom spoločnosti: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 01.10.2018)
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci svoje podpisy.
  (od: 11.08.2004 do: 30.09.2018)
Za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 02.02.2001 do: 10.08.2004)
Za a.s. podpisuje predseda predstavenstva sám alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 09.06.1992 do: 01.02.2001)
Základné imanie: 
2 900 000 EUR Rozsah splatenia: 2 900 000 EUR
  (od: 01.10.2018)
3 731 143 EUR Rozsah splatenia: 3 731 143 EUR
  (od: 01.12.2012 do: 30.09.2018)
3 439 548 EUR Rozsah splatenia: 3 439 548 EUR
  (od: 05.07.2012 do: 30.11.2012)
859 548 EUR Rozsah splatenia: 859 548 EUR
  (od: 01.01.2009 do: 04.07.2012)
25 890 000 Sk Rozsah splatenia: 25 890 000 Sk
  (od: 12.08.2006 do: 31.12.2008)
8 430 000 Sk Rozsah splatenia: 8 430 000 Sk
  (od: 25.06.2005 do: 11.08.2006)
5 100 000 Sk Rozsah splatenia: 5 100 000 Sk
  (od: 21.01.2005 do: 24.06.2005)
4 000 000 Sk Rozsah splatenia: 4 000 000 Sk
  (od: 15.04.2004 do: 20.01.2005)
4 000 000 Sk
  (od: 28.07.1993 do: 14.04.2004)
2 000 000 Sk
  (od: 22.06.1993 do: 27.07.1993)
1 000 000 Sk
  (od: 09.06.1992 do: 21.06.1993)
Akcie: 
Počet: 2589
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 332 EUR
  (od: 01.01.2009 do: 30.09.2018)
Počet: 43
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 60 000 EUR
  (od: 05.07.2012 do: 30.09.2018)
Počet: 29
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 055 EUR
  (od: 01.12.2012 do: 30.09.2018)
Počet: 2589
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 12.08.2006 do: 31.12.2008)
Počet: 843
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 25.06.2005 do: 11.08.2006)
Počet: 510
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 21.01.2005 do: 24.06.2005)
Počet: 400
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 26.11.1999 do: 20.01.2005)
Počet: 400
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 28.07.1993 do: 25.11.1999)
Počet: 200
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 22.06.1993 do: 27.07.1993)
Počet: 100
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 09.06.1992 do: 21.06.1993)
Akcionár: 
U.S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U.S.Steel
Košice 044 54
  (od: 15.04.2004 do: 14.08.2018)
Dozorná rada: 
Mgr. Elena Petrašková , LL.M
393
Budimír 044 43
Vznik funkcie: 01.10.2018
  (od: 01.10.2018)
Ing. Marcel Novosad
Nemessányiho 2195/18
Košice - Šaca 040 15
Vznik funkcie: 01.10.2018
  (od: 01.10.2018)
Ing. Peter Benedikt - predseda
Šancová 4009/52
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Vznik funkcie: 16.10.2002
  (od: 24.02.2003 do: 14.04.2004)
Ing. Peter Benedikt - predseda
Šancová 4009/52
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Vznik funkcie: 16.10.2002 Skončenie funkcie: 10.03.2004
  (od: 15.04.2004 do: 14.04.2004)
František Demján - člen
Dúbravská 33
Prešov
  (od: 27.05.1997 do: 08.05.2000)
Ing. Zdenka Gacíková - člen
Kováčska 29
Košice
Skončenie funkcie: 04.07.2002
  (od: 18.02.2002 do: 16.01.2003)
Ing. Igor Grega - člen
Pokroku 1
Košice
  (od: 14.04.1998 do: 07.04.1999)
Ing. Ladislav Janyík - člen
Malá Pažiť 943
Veľký Kýr
Vznik funkcie: 04.07.2002
  (od: 17.01.2003 do: 14.04.2004)
Ing. Ladislav Janyík - člen
Malá Pažiť 943
Veľký Kýr
Vznik funkcie: 04.07.2002 Skončenie funkcie: 10.03.2004
  (od: 15.04.2004 do: 14.04.2004)
Ing. Anton Jura
Na kope 45
Košice 040 16
Vznik funkcie: 10.03.2004
  (od: 15.04.2004 do: 31.05.2007)
Ing. Anton Jura
Na kope 45
Košice 040 16
Vznik funkcie: 10.03.2004 Skončenie funkcie: 30.04.2007
  (od: 01.06.2007 do: 31.05.2007)
RNDr. Miroslav Kiraľvarga
Nižné Chmeľníky 749/21
Košice - mestská časť Myslava 040 16
Vznik funkcie: 01.05.2007
  (od: 01.06.2007 do: 10.03.2011)
RNDr. Miroslav Kiraľvarga
Nižné Chmeľníky 749/21
Košice - mestská časť Myslava 040 16
Vznik funkcie: 01.05.2007 Skončenie funkcie: 01.03.2011
  (od: 11.03.2011 do: 10.03.2011)
Karol Kohút
Prostějovská 68
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 21.09.2005
  (od: 28.09.2005 do: 28.09.2009)
Karol Kohút
Prostějovská 68
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 21.09.2005 Skončenie funkcie: 21.09.2009
  (od: 29.09.2009 do: 28.09.2009)
Peter Kolesár
248
Bukovec 044 20
Vznik funkcie: 30.07.2009
  (od: 29.09.2009 do: 30.07.2014)
Peter Kolesár
248
Bukovec 044 20
Vznik funkcie: 30.07.2009 Skončenie funkcie: 30.07.2014
  (od: 31.07.2014 do: 30.07.2014)
Ing. Katarína Korytková - člen
Aténska 12
Košice
  (od: 09.05.2000 do: 01.02.2001)
Ing. Anton Lukáč
Dénešova 67
Košice
  (od: 05.08.1996 do: 13.04.1998)
Ing. Peter Molnár - člen
Petzvalova 17
Košice
  (od: 02.02.1995 do: 27.07.1995)
Ing. Božena Nedbalová - člen
Galaktická 5
Košice
  (od: 02.02.2001 do: 17.02.2002)
Ing. Pavol Novotný - člen
Pražská 7
Košice
  (od: 02.02.1995 do: 04.08.1996)
Karol Palčík - člen
Severná 2
Moldava nad Bodvou
  (od: 09.05.2000 do: 17.02.2002)
Ing. Ján Peržel - člen
Drábova 2
Košice
  (od: 09.06.1992 do: 01.02.1995)
Milan Purdeš - člen
Národná trieda 33
Košice
  (od: 02.02.1995 do: 26.05.1997)
Ing. Vladimír Repčák , CSc. - člen
č.4
Chmeľov
  (od: 02.02.2001 do: 17.02.2002)
Ing. Vladimír Repčák , CSc. - predseda
č.4
Chmeľov
Skončenie funkcie: 16.10.2002
  (od: 18.02.2002 do: 23.02.2003)
RNDr. Ladislav Rožek - člen
Štúrova 26
Košice
  (od: 14.04.1998 do: 01.02.2001)
Ing. Ján Seňo - člen
Polárna 18
Košice
  (od: 05.08.1996 do: 13.04.1998)
Ing. František Slaminka - člen
Komenského 23
Košice
  (od: 08.04.1999 do: 08.05.2000)
Marián Stašiuk - člen
150
Lemešany
  (od: 09.06.1992 do: 01.02.1995)
JUDr. Peter Szczeczina - predseda
Svornosti 21
Košice
  (od: 09.06.1992 do: 27.07.1995)
Marián Takáč - člen
Konopná 114/8
Košice - mestská časť Krásna
  (od: 18.02.2002 do: 10.08.2004)
Marián Takáč - člen
Konopná 114/8
Košice - mestská časť Krásna 040 18
Vznik funkcie: 20.09.2001
  (od: 11.08.2004 do: 27.09.2005)
Marián Takáč - člen
Konopná 114/8
Košice - mestská časť Krásna 040 18
Vznik funkcie: 20.09.2001 Skončenie funkcie: 20.09.2005
  (od: 28.09.2005 do: 27.09.2005)
Ing. Ján Valenčík - člen
Maurerova 17
Košice
  (od: 02.02.1995 do: 04.08.1996)
Mgr. Elena Petrášková , LL.M
Lomonosovova 20
Košice 040 01
Vznik funkcie: 01.03.2011 Skončenie funkcie: 01.10.2018
  (od: 01.10.2018 do: 30.09.2018)
Mgr. Monika Jeniková
Rastislavova 16
Košice 040 01
Vznik funkcie: 20.06.2014 Skončenie funkcie: 01.10.2018
  (od: 01.10.2018 do: 30.09.2018)
Ing. Marcel Novosad
Nemessányiho 2195/18
Košice-Šaca 040 15
Vznik funkcie: 01.08.2016 Skončenie funkcie: 01.10.2018
  (od: 01.10.2018 do: 30.09.2018)
Mgr. Elena Petrášková , LL.M
Lomonosovova 20
Košice 040 01
Vznik funkcie: 01.03.2011
  (od: 11.03.2011 do: 30.09.2018)
Mgr. Monika Jeniková
Rastislavova 16
Košice 040 01
Vznik funkcie: 20.06.2014
  (od: 31.07.2014 do: 30.09.2018)
Ing. Marcel Novosad
Nemessányiho 2195/18
Košice-Šaca 040 15
Vznik funkcie: 01.08.2016
  (od: 11.08.2016 do: 30.09.2018)
Scott Douglas Buckiso
Elm Spring RD 797
Pittsburgh, PA 152 43
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 01.10.2018
  (od: 01.10.2018)
James Francis Connor
Highland Park Drive 183
Birmingham, Alabama 352 42
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 30.06.2004
  (od: 11.08.2004 do: 09.01.2007)
James Francis Connor
Highland Park Drive 183
Birmingham, Alabama 352 42
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 30.06.2004 Skončenie funkcie: 02.01.2007
  (od: 10.01.2007 do: 09.01.2007)
Karl Frank Csensich
Pacer Dr. 71
Sewickley, Pa 151 43
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 10.03.2004
  (od: 15.04.2004 do: 10.08.2004)
Karl Frank Csensich
Pacer Dr. 71
Sewickley, Pa 151 43
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 10.03.2004 Skončenie funkcie: 30.06.2004
  (od: 11.08.2004 do: 10.08.2004)
William Clyde King
Vicksburg Drive 3453
Edwardsville, IL 620 25
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 02.01.2007
  (od: 10.01.2007 do: 18.08.2010)
William Clyde King
Vicksburg Drive 3453
Edwardsville, IL 620 25
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 02.01.2007 Skončenie funkcie: 01.08.2010
  (od: 19.08.2010 do: 20.10.2010)
Matthew Todd Lewis
Grant Street 600
Pittsburgh, PA 152 19
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 01.08.2010
  (od: 19.08.2010 do: 10.08.2016)
Matthew Todd Lewis
Grant Street 600
Pittsburgh, PA 152 19
Spojené štáty americké
Vznik funkcie: 01.08.2010 Skončenie funkcie: 01.08.2016
  (od: 11.08.2016 do: 10.08.2016)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 17.4.1992 podľa ust. § 172 zák.č. 513/91 Zb.
  (od: 09.06.1992)
Notárska zápisnica N 102/94, Nz 94/94 zo dňa 28.6.1994 o zmene stanov a.s.
  (od: 02.02.1995)
Zmeny zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice číslo N 45/95, Nz 41/95 zo dňa 7.3.1995.
  (od: 28.07.1995)
Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 21. 12. 1995.
  (od: 19.01.1996)
Zmena stanov schválená MVZ dňa 9.7.1996.
  (od: 05.08.1996)
Zmena zakladateľskej listiny podľa notárskej zápisnice zo dňa 3. 10. 1996.
  (od: 27.11.1996)
Zmena stanov schválená riadnym valným zhromaždením zo dňa 17.3.1997. Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením zo dňa 18.4.1997.
  (od: 27.05.1997)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením zo dňa 22.10.1999 podľa z. č. 127/99 Z.z.
  (od: 26.11.1999)
Zápisnica z VZ a.s. zo dňa 23.3.2000.
  (od: 09.05.2000)
Zmena stanov a.s. schválená MVZ spoločnosti dňa 14.12.2000.
  (od: 02.02.2001)
Zmena stanov zo dňa 26.9.2001 vo forme notárskej zápisnice č. N 330/2001, Nz 330/2001 a notárskej zápisnice /doložky/ č. N 411/2001, Nz 410/2001 zo dňa 30.11.2001.
  (od: 18.02.2002)
Rozhodnutie MVZ a.s. zo dňa 4.7.2002.
  (od: 17.01.2003)
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia a.s. zo dňa 16.10.2002.
  (od: 24.02.2003)
Zmena stanov zo dňa 3.4.2003.
  (od: 20.05.2003)
Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti: Obchodné meno: INTERNATIONAL TRADE CENTER akciová spoločnosť Košice Sídlo: Vstupný areál U.S. Steel, 044 54 Košice IČO: 17 082 749
  (od: 21.01.2005)
Dátum aktualizácie údajov:  28.11.2023
Dátum výpisu:  29.11.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)