Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  302/V

Business name: 
INTOCAST Slovakia a.s.
  (from: 10/04/2007)
Registered seat: 
Bočiarska 2
Košice - Šaca 040 15
  (from: 11/20/2003)
Identification number (IČO): 
31 654 703
  (from: 07/01/1992)
Date of entry: 
07/01/1992
  (from: 07/01/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/01/1992)
Objects of the company: 
výroba, marketing a obchod s ohňovzdornými výrobkami a pomocnými materiálmi pre priemysel železa, ocele, kovospracujúci priemysel a druhovýrobu, priemysel skla, cementu a keramiky
  (from: 07/01/1992)
výroba a dodávka strojných zariadení pre spracovanie ohňovzdorných hmôt a pomocných materiálov
  (from: 07/01/1992)
výroba kovových konštrukcií a kovospracovateľských výrobkov
  (from: 09/20/2001)
výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín
  (from: 09/20/2001)
výroba izolátorov a izolačných kusov z keramiky
  (from: 09/20/2001)
výroba keramických výrobkov pre technické účely
  (from: 09/20/2001)
výroba žiaruvzdorných keramických výrobkov
  (from: 09/20/2001)
výroba minerálnych výrobkov nekovových
  (from: 09/20/2001)
veľkoobchod s chemickými výrobkami, s medziproduktami rôznych druhov /priemyselné chemikálie, hnojivá, plasty/, so strojmi a technickými potrebami, so strojmi pre priemysel a obchod
  (from: 09/20/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 09/20/2001)
poskytovanie ubytovacích služieb v kategórii voľných živností
  (from: 09/20/2001)
leasing spojený s financovaním
  (from: 09/20/2001)
prenájom strojov, prístrojov a motorových vozidiel
  (from: 09/20/2001)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 06/04/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 10/04/2007)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 10/04/2007)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 10/04/2007)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 10/04/2007)
faktoring a forfaiting
  (from: 10/04/2007)
vydávateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/04/2007)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 10/04/2007)
organizovanie školení a seminárov
  (from: 10/04/2007)
výroba nežiaruvzdorných keramických výrobkov mimo stavebníctva
  (from: 10/04/2007)
výroba nekovových minerálnych výrobkov
  (from: 10/04/2007)
ťažba a úprava rúd a ostatných nerastov
  (from: 10/04/2007)
výskum a vývoj v oblasti ťažby a spracovania magnezitových surovín a odpadu, žiaruvzdorných surovín a odpadu
  (from: 10/04/2007)
prevádzkovanie železníc s výnimkou celoštátnych
  (from: 10/04/2007)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predmetov podnikania
  (from: 10/04/2007)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (from: 10/04/2007)
vykonávanie trhacích prác
  (from: 10/04/2007)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk podzemným spôsobom
  (from: 10/04/2007)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel
  (from: 10/04/2007)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  (from: 10/04/2007)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk činnostiach uvedených v § 2 písm. b/, c/, d/ zákona č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov
  (from: 10/04/2007)
výroba doplnkových látok a kŕmnych surovín pre výživu zvierat
  (from: 10/04/2007)
výroba a renovácia strojárenských výrobkov
  (from: 10/04/2007)
výroba oceľových konštrukcií
  (from: 10/04/2007)
montáž strojných zariadení
  (from: 10/04/2007)
Administratívne služby
  (from: 08/25/2022)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 08/25/2022)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/20/2003)
Ing. Alexander Novota - predseda
Stálicová 1478/3
Košice - Nad Jazerom 040 12
From: 07/01/2017
  (from: 08/11/2017)
Acting in the name of the company: 
Predseda predstavenstva je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť spoločne s Prokuristom a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/11/2017)
Procuration: 
Ing. Tomáš Kuchár
Gagarinovo Námestie 1463/9
Košice - Nad Jazerom 040 12
From: 08/11/2017
  (from: 08/11/2017)
Prokurista je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť spoločne s Predsedom predstavenstva. Prokurista sa podpisuje tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis a označenie "p.p", "prokurista", „ppa" alebo "per procuram".
  (from: 08/11/2017)
Capital: 
4 585 252 EUR Paid up: 4 585 252 EUR
  (from: 10/03/2009)
Shares: 
Number of shares: 13811
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 10/03/2009)
Supervisory board: 
Ingrid Unterfrancová
Lorinčík 12
Košice 040 11
From: 07/01/2013
  (from: 08/17/2013)
Romay Wahl
Gustav-Mahler- Strasse 28
Ratingen 408 85
Nemecká spolková republika
From: 07/01/2018
  (from: 06/07/2022)
Matthias Normann
Waldseestrasse 11
Ratingen 408 85
Nemecká spolková republika
From: 07/01/2018
  (from: 06/07/2022)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 9.6.1992 podľa § 172 zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 07/01/1992)
Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 14.3.1997.
  (from: 09/05/1997)
Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 17.4.1997.
  (from: 09/19/1997)
VZ a.s. zo dňa 24.5.1999.
  (from: 07/28/1999)
Zmena stanov a.s. schválená MVZ dňa 7.12.1999 v znení jej opravy zo dňa 12.5.2000.
  (from: 05/16/2000)
Zmena stanov zo dňa 12.6.2001.
  (from: 09/20/2001)
Zmena stanov a.s. zo dňa 10.1.2002.
  (from: 06/04/2002)
Zmena stanov zo dňa 5.6.2003. Úplné znenie stanov zo dňa 5.6.2003.
  (from: 11/20/2003)
Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti: Obchodné meno: INTOCAST MAGNEZIT Hačava a.s. Sídlo: Hnúšťa 130 Hnúšťa 981 01 IČO: 35 800 887
  (from: 02/07/2008)
Date of updating data in databases:  02/28/2024
Date of extract :  02/29/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person