Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  302/V

Obchodné meno: 
INTOCAST Slovakia a.s.
  (od: 04.10.2007)
INTOCAST, a.s. Košice
  (od: 01.07.1992 do: 03.10.2007)
Sídlo: 
Bočiarska 2
Košice - Šaca 040 15
  (od: 20.11.2003)
Vstupný areál VSŽ Košice-Šaca
Košice
  (od: 01.07.1992 do: 19.11.2003)
IČO: 
31 654 703
  (od: 01.07.1992)
Deň zápisu: 
01.07.1992
  (od: 01.07.1992)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.07.1992)
Predmet činnosti: 
výroba, marketing a obchod s ohňovzdornými výrobkami a pomocnými materiálmi pre priemysel železa, ocele, kovospracujúci priemysel a druhovýrobu, priemysel skla, cementu a keramiky
  (od: 01.07.1992)
výroba a dodávka strojných zariadení pre spracovanie ohňovzdorných hmôt a pomocných materiálov
  (od: 01.07.1992)
výroba kovových konštrukcií a kovospracovateľských výrobkov
  (od: 20.09.2001)
výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín
  (od: 20.09.2001)
výroba izolátorov a izolačných kusov z keramiky
  (od: 20.09.2001)
výroba keramických výrobkov pre technické účely
  (od: 20.09.2001)
výroba žiaruvzdorných keramických výrobkov
  (od: 20.09.2001)
výroba minerálnych výrobkov nekovových
  (od: 20.09.2001)
veľkoobchod s chemickými výrobkami, s medziproduktami rôznych druhov /priemyselné chemikálie, hnojivá, plasty/, so strojmi a technickými potrebami, so strojmi pre priemysel a obchod
  (od: 20.09.2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 20.09.2001)
poskytovanie ubytovacích služieb v kategórii voľných živností
  (od: 20.09.2001)
leasing spojený s financovaním
  (od: 20.09.2001)
prenájom strojov, prístrojov a motorových vozidiel
  (od: 20.09.2001)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 04.06.2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 04.10.2007)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 04.10.2007)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (od: 04.10.2007)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (od: 04.10.2007)
faktoring a forfaiting
  (od: 04.10.2007)
vydávateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 04.10.2007)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 04.10.2007)
organizovanie školení a seminárov
  (od: 04.10.2007)
výroba nežiaruvzdorných keramických výrobkov mimo stavebníctva
  (od: 04.10.2007)
výroba nekovových minerálnych výrobkov
  (od: 04.10.2007)
ťažba a úprava rúd a ostatných nerastov
  (od: 04.10.2007)
výskum a vývoj v oblasti ťažby a spracovania magnezitových surovín a odpadu, žiaruvzdorných surovín a odpadu
  (od: 04.10.2007)
prevádzkovanie železníc s výnimkou celoštátnych
  (od: 04.10.2007)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predmetov podnikania
  (od: 04.10.2007)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (od: 04.10.2007)
vykonávanie trhacích prác
  (od: 04.10.2007)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk podzemným spôsobom
  (od: 04.10.2007)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel
  (od: 04.10.2007)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  (od: 04.10.2007)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk činnostiach uvedených v § 2 písm. b/, c/, d/ zákona č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov
  (od: 04.10.2007)
výroba doplnkových látok a kŕmnych surovín pre výživu zvierat
  (od: 04.10.2007)
výroba a renovácia strojárenských výrobkov
  (od: 04.10.2007)
výroba oceľových konštrukcií
  (od: 04.10.2007)
montáž strojných zariadení
  (od: 04.10.2007)
Administratívne služby
  (od: 25.08.2022)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 25.08.2022)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 20.11.2003)
predstavenstvo
  (od: 01.07.1992 do: 19.11.2003)
Ing. Alexander Novota - predseda
Stálicová 1478/3
Košice - Nad Jazerom 040 12
Vznik funkcie: 01.07.2017
  (od: 11.08.2017)
Iveta Fašková - člen
Palackého 13
Košice
  (od: 28.07.1999 do: 17.09.2003)
Iveta Fašková - člen
Palackého 13
Košice
Vznik funkcie: 24.05.1999 Skončenie funkcie: 05.06.2003
  (od: 18.09.2003 do: 19.11.2003)
Iveta Fašková
Palackého 13
Košice
Vznik funkcie: 05.06.2003 Skončenie funkcie: 30.09.2007
  (od: 04.10.2007 do: 03.10.2007)
Iveta Fašková - člen
Palackého 13
Košice 040 01
Vznik funkcie: 01.10.2007
  (od: 04.10.2007 do: 16.08.2013)
Iveta Fašková - člen
Palackého 13
Košice 040 01
Vznik funkcie: 01.10.2007 Skončenie funkcie: 01.07.2013
  (od: 17.08.2013 do: 16.08.2013)
Iveta Fašková - člen
Palackého 13
Košice 040 01
Vznik funkcie: 07.01.2016
  (od: 03.02.2016 do: 23.12.2016)
Iveta Fašková - člen
Palackého 13
Košice 040 01
Vznik funkcie: 07.01.2016 Skončenie funkcie: 19.12.2016
  (od: 24.12.2016 do: 23.12.2016)
Iveta Fašková - predseda
Palackého 13
Košice
Vznik funkcie: 05.06.2003
  (od: 20.11.2003 do: 03.10.2007)
Iveta Fašková - predseda
Palackého 13
Košice 040 01
Vznik funkcie: 01.07.2013
  (od: 17.08.2013 do: 02.02.2016)
Iveta Fašková - predseda
Palackého 13
Košice 040 01
Vznik funkcie: 01.07.2013 Skončenie funkcie: 07.01.2016
  (od: 03.02.2016 do: 02.02.2016)
Ing. Štefan Gabányi - člen
Matuškova 4
Košice
  (od: 01.07.1992 do: 27.07.1999)
Štefan Hovančík - člen
Hlavná 51/74
Valaliky-Buzice
  (od: 28.07.1999 do: 17.09.2003)
Štefan Hovančík - člen
Hlavná 51/74
Valaliky-Buzice
Vznik funkcie: 24.05.1999
  (od: 18.09.2003 do: 03.10.2007)
Štefan Hovančík - člen
Hlavná 51/74
Valaliky-Buzice
Vznik funkcie: 24.05.1999 Skončenie funkcie: 30.09.2007
  (od: 04.10.2007 do: 03.10.2007)
Ing. Alexander Novota - člen
Stálicová 3
Košice 040 12
Vznik funkcie: 01.07.2013
  (od: 17.08.2013 do: 02.02.2016)
Ing. Alexander Novota - člen
Stálicová 3
Košice 040 12
Vznik funkcie: 01.07.2013 Skončenie funkcie: 07.01.2016
  (od: 03.02.2016 do: 02.02.2016)
Ing. Alexander Novota - predseda
Stálicová 3
Košice 040 12
Vznik funkcie: 07.01.2016
  (od: 03.02.2016 do: 10.08.2017)
Ing. Alexander Novota - predseda
Stálicová 3
Košice 040 12
Vznik funkcie: 07.01.2016 Skončenie funkcie: 30.06.2017
  (od: 11.08.2017 do: 10.08.2017)
Ing. Igor Olejár - člen
Čižatice 132
Kecerovce
Vznik funkcie: 05.06.2003
  (od: 20.11.2003 do: 10.08.2017)
Ing. Igor Olejár - člen
Čižatice 132
Kecerovce
Vznik funkcie: 05.06.2003 Skončenie funkcie: 30.06.2017
  (od: 11.08.2017 do: 10.08.2017)
JUDr. Peter Szczeczina - člen
Pajorova 2
Košice
  (od: 01.07.1992 do: 27.07.1999)
Ing. Eduard Dlugosch - predseda
Gauseland 18
Dortmund
Spolková republika Nemecko
  (od: 01.07.1992 do: 17.09.2003)
Ing. Eduard Dlugosch - predseda
Gauseland 18
Dortmund
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.07.1992 Skončenie funkcie: 05.06.2003
  (od: 18.09.2003 do: 19.11.2003)
Dipl.Ing. Eduard Dlugosch - predseda
Gäuseland 18
Dortmund D-44227
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.10.2007
  (od: 04.10.2007 do: 16.08.2013)
Eduard Dlugosch - predseda
Gäuseland 18
Dortmund D-44227
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.10.2007 Skončenie funkcie: 01.07.2013
  (od: 17.08.2013 do: 16.08.2013)
Konanie menom spoločnosti: 
Predseda predstavenstva je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť spoločne s Prokuristom a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 11.08.2017)
Za spoločnosť podpisujú dvaja členovia Predstavenstva spoločne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 24.12.2016 do: 10.08.2017)
Za spoločnosť podpisuje každý člen Predstavenstva samostatne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 18.10.2007 do: 23.12.2016)
Za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 20.11.2003 do: 17.10.2007)
Za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva sám alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 01.07.1992 do: 19.11.2003)
Prokúra: 
Ing. Tomáš Kuchár
Gagarinovo Námestie 1463/9
Košice - Nad Jazerom 040 12
Vznik funkcie: 11.08.2017
  (od: 11.08.2017)
Prokurista je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť spoločne s Predsedom predstavenstva. Prokurista sa podpisuje tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis a označenie "p.p", "prokurista", „ppa" alebo "per procuram".
  (od: 11.08.2017)
Základné imanie: 
4 585 252 EUR Rozsah splatenia: 4 585 252 EUR
  (od: 03.10.2009)
138 110 000 Sk Rozsah splatenia: 138 110 000 Sk
  (od: 04.10.2007 do: 02.10.2009)
20 000 000 Sk Rozsah splatenia: 20 000 000 Sk
  (od: 18.09.2003 do: 03.10.2007)
20 000 000 Sk
  (od: 19.09.1997 do: 17.09.2003)
11 000 000 Sk
  (od: 05.09.1997 do: 18.09.1997)
9 000 000 Sk
  (od: 01.07.1992 do: 04.09.1997)
Akcie: 
Počet: 13811
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 332 EUR
  (od: 03.10.2009)
Počet: 13811
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 04.10.2007 do: 02.10.2009)
Počet: 2000
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 16.05.2000 do: 03.10.2007)
Počet: 1200
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 19.09.1997 do: 15.05.2000)
Počet: 800
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 19.09.1997 do: 15.05.2000)
Počet: 540
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 05.09.1997 do: 18.09.1997)
Počet: 560
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 05.09.1997 do: 18.09.1997)
Počet: 540
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 26.10.1994 do: 04.09.1997)
Počet: 360
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 26.10.1994 do: 04.09.1997)
Počet: 900
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 01.07.1992 do: 25.10.1994)
Dozorná rada: 
Ingrid Unterfrancová
Lorinčík 12
Košice 040 11
Vznik funkcie: 01.07.2013
  (od: 17.08.2013)
Ing. Štefan Gabáni - člen
Bratislavská 54
Košice
  (od: 03.09.2001 do: 17.09.2003)
Ing. Štefan Gabáni - člen
Bratislavská 54
Košice
Vznik funkcie: 12.06.2001
  (od: 18.09.2003 do: 03.10.2007)
Ing. Štefan Gabáni - člen
Bratislavská 54
Košice
Vznik funkcie: 12.06.2001 Skončenie funkcie: 30.09.2007
  (od: 04.10.2007 do: 03.10.2007)
Monika Görcsösová
Pasteurovo námestie 6
Košice 040 01
Vznik funkcie: 01.10.2007
  (od: 04.10.2007 do: 29.11.2008)
Monika Görcsösová
Pasteurovo námestie 6
Košice 040 01
Vznik funkcie: 01.10.2007 Skončenie funkcie: 30.11.2008
  (od: 30.11.2008 do: 29.11.2008)
Ingrid Hingisová
Lorinčík 12
Košice 040 11
Vznik funkcie: 01.12.2008
  (od: 30.11.2008 do: 16.08.2013)
Ingrid Hingisová
Lorinčík 12
Košice 040 11
Vznik funkcie: 01.12.2008 Skončenie funkcie: 01.07.2013
  (od: 17.08.2013 do: 16.08.2013)
Romay Nijland
Ina-Seidel-Str. 140
Ratingen 408 85
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.07.2013
  (od: 17.08.2013 do: 06.07.2018)
Romay Nijland
Ina-Seidel-Str. 140
Ratingen 408 85
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.07.2013 Skončenie funkcie: 01.07.2018
  (od: 07.07.2018 do: 06.07.2018)
Matthias Normann
Krummenweger Strasse 70
Ratingen 408 85
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.07.2013
  (od: 17.08.2013 do: 06.07.2018)
Matthias Normann
Krummenweger Strasse 70
Ratingen 408 85
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.07.2013 Skončenie funkcie: 01.07.2018
  (od: 07.07.2018 do: 06.07.2018)
Ing. Jozef Širotňák - predseda
Šafárikova 1
Košice
  (od: 01.07.1992 do: 02.09.2001)
Ing. Janka Vozárová - člen
ul. Výstavby 1
Košice
  (od: 01.07.1992 do: 02.09.2001)
Ing. Janka Vozárová - predseda
Výstavby 1
Košice
  (od: 03.09.2001 do: 17.09.2003)
Ing. Janka Vozárová - predseda
Výstavby 1
Košice
Vznik funkcie: 12.06.2001 Skončenie funkcie: 05.06.2003
  (od: 18.09.2003 do: 19.11.2003)
Romay Wahl
Gustav-Mahler- Strasse 28
Ratingen 408 85
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.07.2018
  (od: 07.06.2022)
Matthias Normann
Waldseestrasse 11
Ratingen 408 85
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.07.2018
  (od: 07.06.2022)
Ing. Eduard Dlugosch - predseda
Gäuseland 18
Dortmund
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 05.06.2003
  (od: 20.11.2003 do: 03.10.2007)
Ing. Eduard Dlugosch - predseda
Gäuseland 18
Dortmund
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 05.06.2003 Skončenie funkcie: 30.09.2007
  (od: 04.10.2007 do: 03.10.2007)
Rudolf Kaupenjohann - člen
Schacht-Georg-Weg 6
Ratingen 4
Spolková republika Nemecko
  (od: 01.07.1992 do: 17.09.2003)
Rudolf Kaupenjohann - člen
Schacht-Georg-Weg 6
Ratingen 4
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 12.06.2001
  (od: 18.09.2003 do: 29.11.2008)
Rudolf Kaupenjohann - člen
Schacht-Georg-Weg 6
Ratingen 4
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 12.06.2001 Skončenie funkcie: 30.11.2008
  (od: 30.11.2008 do: 29.11.2008)
Romay Nijland
Ina-Seidel-Str. 140
Ratingen 408 85
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.12.2008
  (od: 30.11.2008 do: 16.08.2013)
Romay Nijland
Ina-Seidel-Str. 140
Ratingen 408 85
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.12.2008 Skončenie funkcie: 01.07.2013
  (od: 17.08.2013 do: 16.08.2013)
Mathias Norman
Krummenweger Strasse 70
Ratingen 408 85
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.10.2007 Skončenie funkcie: 30.11.2008
  (od: 30.11.2008 do: 29.11.2008)
Mathias Norman
Krummenweger Strasse 70
Ratingen 408 85
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.10.2007
  (od: 04.10.2007 do: 29.11.2008)
Matthias Normann
Krummenweger Strasse 70
Ratingen 408 85
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.12.2008
  (od: 30.11.2008 do: 16.08.2013)
Matthias Normann
Krummenweger Strasse 70
Ratingen 408 85
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.12.2008 Skončenie funkcie: 01.07.2013
  (od: 17.08.2013 do: 16.08.2013)
Matthias Normann
Waldseestrasse 11
Ratingen 408 85
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.07.2018
  (od: 07.07.2018 do: 06.06.2022)
Romay Wahl
Gustav-Mahler- Strasse 28
Ratingen 408 85
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.07.2018
  (od: 07.07.2018 do: 06.06.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 9.6.1992 podľa § 172 zák. č. 513/91 Zb.
  (od: 01.07.1992)
Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 14.3.1997.
  (od: 05.09.1997)
Zmena stanov podľa notárskej zápisnice zo dňa 17.4.1997.
  (od: 19.09.1997)
VZ a.s. zo dňa 24.5.1999.
  (od: 28.07.1999)
Zmena stanov a.s. schválená MVZ dňa 7.12.1999 v znení jej opravy zo dňa 12.5.2000.
  (od: 16.05.2000)
Zmena stanov zo dňa 12.6.2001.
  (od: 20.09.2001)
Zmena stanov a.s. zo dňa 10.1.2002.
  (od: 04.06.2002)
Zmena stanov zo dňa 5.6.2003. Úplné znenie stanov zo dňa 5.6.2003.
  (od: 20.11.2003)
Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti: Obchodné meno: INTOCAST MAGNEZIT Hačava a.s. Sídlo: Hnúšťa 130 Hnúšťa 981 01 IČO: 35 800 887
  (od: 07.02.2008)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (od: 04.10.2007 do: 06.02.2008)
Právny nástupca: 
INTOCAST MAGNEZIT Hačava a.s.
Hnúšťa 130
Hnúšťa 981 01
  (od: 04.10.2007 do: 06.02.2008)
Dátum aktualizácie údajov:  02.02.2023
Dátum výpisu:  06.02.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)